[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 43 artiklit

alumell <alum|`ell -elli -`elli 22e s> (< pn Alumel, kaubamärk < alumiinium + nikkel) • tehn niklisulam, mis sisaldab 1,8–2,5% alumiiniumi, 1,8–2,2% mangaani ja 0,85–2% räni

ASCII {lüh ingl nimest American Standard Code for Information Interchange} • info infovahetuse standardkood tähtede, numbrite ja talitlusmärkide kodeerimiseks 7 või 8 bitiga

august <`august -i 2e s> (ld (mensis) Augustus < pn Augustus, Rooma keiser 27 eKr – 14 pKr; varasem nimetus Sextilis 'kuues') • lõikuskuu, kalendri 8. kuu, Vana-Roomas 154. a-ni eKr 6. kuu

deetsim <d`eetsim -i 2e s> (< ld decimus kümnes) • muus diatoonilise heliastmiku 10. aste; intervall, milles kahe helikõrguse vahe on kümme astet e 15 pool- (väike deetsim) või 8 tervetooni (suur deetsim)

džiig <dž`iig džiigi dž`iigi 22e s> (ingl jig), žiig <ž`iig žiigi ž`iigi 22e s> (pr gigue) • folkl, muus, tants Šoti-Iiri päritolu rõõmsaloomuline hüppetants 3/8-, 6/8- v 12/8-taktimõõdus

embrüogenees <+ gen|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< embrüo + genees) • biol loote arenemine munaraku viljastumisest u 8 nädala vanuseni

fandango <fand´ango 16 s> (hisp) • folkl, tants 3/8- v 6/8-taktimõõdus hispaania rahvatants ja -laul kastanjettide ja kitarri saatel

floreaal <flore|`aal -aali -`aali 22e s> (pr floréal < ld floreus lilleline, lille-) • aj Prantsuse revolutsioonikalendri 8. kuu; kestis 20. v 21. aprillist kuni 19. v 20. maini

furlong [föö(r)long] (ingl) • Inglise pikkusmõõtühik, 1 furlong = 1/8 miili, = 201,2 m

gallium <g`allium -i 19~2e s> (< pn Gallia, Prantsusmaa ladinakeelne nimi), tähis Gakeem keemiline element, järjenr 31, aatomm 69,72, sulamistemperatuur 29,8 °C; pehme sitke sinakasvalge metall

hora2 <hora 17 s> (rumeenia horă < kr choros tants) • folkl, tants Rumeenia ringtants 6/8- v 2/4-taktimõõdus

hundredweight [handrədweit] (ingl saja kaal), centum weight [sentəm weit] (< ld centum sada + ingl weight kaal), lüh cwtInglise ja Ameerika massiühik, 1 cwt = 50,8 kg

indrikoteerium <indrikot`eerium -i 19~2e s> (uusld Indricotherium < vn индрик, mütoloogiline hiigelloom + kr thērion metsloom) • paleont oligotseenis ja miotseenis elanud sarvetu ninasarvik, suurim maismaaimetaja (kuni 8 m pikk, üle 5 m kõrge)

ken (jpn)
1. aj Jaapani endine pikkusmõõt, 1 ken = 1,8 m
2. ringkond, haldusüksus, prefektuur Jaapanis

kolli <kolli 16 s> (ingl collie) • zool Šoti karjakoerte 8 tõu üldnimetus; tänapäeval ka seltsikoer; kollid on enamasti pika punakaspruuni karvaga, lühikarvaline kolli on pikakarvalise haruldane teisend

krokodill <krokod|`ill -illi -`illi 22e s> (kr krokodilos sisalik)
1. zool sarv- ja luukilbistega kaetud kehaga suur (kuni 8 m pikk) sisalikukujuline troopika mageveekogude ja soode röövloom (Crocodylus) roomajate klassist
2. el kõnek hambuline haardjuhtmeotsak, kasut ajutistes elektrimõõteahelates

kromell <krom|`ell -elli -`elli 22e s> {lüh sõnadest kroom, nikkel} • tehn niklisulam, mis sisaldab 8–10% kroomi ja vähesel määral muid lisandeid

krüptoon <krüpt|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl krypton < kr kryptos peidetud), tähis Krkeem väärisgaaside hulka kuuluv haruldane keemiline element, järjenr 36, aatomm 83,8

kvarter <kv`arter -i 2e s> (ingl quarter veerand < ld quartarius)
1. Inglise viljamõõt, 1 kvarter = 8 buššelit, = 291 l
2. Inglise massiühik, 1 kvarter = 12,7 kg

kvartformaat <+ form|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld quarta (pars) neljandik + formaat), kvartkaust <+ k`aust kausta k`austa 22u s> • trük neljandikkaust: neljaks murtud paberipoogen, millel on 8 lehekülge

limusiin <limus|`iin -iini -`iini 22e s> (pr limousine < pn Limousin, Prantsuse ajalooline maakond)
1. 4 ukse ja hrl 3 istmereaga luksusauto, mille eesmist istet eraldab muust sõitjateruumist klaasitud vahesein; mahutab 6–8 inimest
2. põll lihaveisetõug

lood <l`ood loodi l`oodi 22e s> (keskalamsks lode, holl lood, sks Lot plii)
1. tehn seade püst- ja rõhtsihi kindlaksmääramiseks ja kontrollimiseks
2. mer seade veekogu sügavuse mõõtmiseks
3. aj endine massimõõt, 1 lood = 1/32 naela, = 12,8 g
käsiloodmer meetrijaotistega nöör (loodliin) koos selle otsas oleva pliiraskusega
kajaloodmer riist, millega määratakse vee sügavust löökheli tekitamise ja selle kajana tagasipeegeldumise vahelise ajavahemiku järgi, vt ka hüdrolokaator
vesiloodtehn vaaderpass, riist rõhttasandi v -sihi määramiseks ja kontrollimiseks

magniko <magn´iko 16 s> (vn магнико < magnet + nikkel + koobalt) • füüs ferromagnetiline kõvamagnetmaterjal, mis sisaldab põhikomponendina rauda ning lisandeid (koobaltit 24%, niklit 14%, alumiiniumi 8% ja vaske 3%)

metseen <mets|`een -eeni -`eeni 22e s> (< pn G. Maecenas, roomlane, kuulus kirjanduse toetaja, u 70 eKr–8 pKr) • rikas teaduse, kirjanduse ja kunsti toetaja

oktaeeder <+ `eed|er -ri 2e s> (< okta- + -eeder)
1. mat kumer kaheksatahukas, hrl 8 kongruentse kolmnurgaga piiratud ruumiosa
2. miner kuubilisse süngooniasse kuuluv kristallograafiline lihtvorm

oktant <okt|`ant -andi -`anti 22e s> (ld octans nurgamõõteriist < octo kaheksa)
1. mat 1/8 täispöördest; kolme ristuva tasandi vaheline ruumikaheksandik
2. astr meresõiduastronoomias kasut olnud kahe peegliga nurgamõõteriist, mille skaala on 1/8 ringjoonest

oktav <`oktav -i 2e s> (< ld octavus kaheksas)
1. muus kahe lähima samanimelise helikõrguse vahemik v kooskõla; kaheksa diatoonilise astme vahel olev intervall; ka diatoonilise heliastmiku 8. aste
2. kirj kaheksavärsiline kindla rütmiskeemi ja värsimõõduga stroof
3. trük kaheksandikkaust (8°), formaat, kus paberipoogen on murtud kaheksaks ja moodustab 16 lehekülge
suur oktavmuus klaveri oktav helikõrguste vahemikus C–H, oktavi võrra kõrgem kui kontraoktav
väike oktavmuus klaveri oktav helikõrguste vahemikus c–h, oktavi võrra kõrgem kui suur oktav

oktoober <okt`oob|er -ri 2e s> (ld (mensis) October < octo kaheksa) • viinakuu, kalendri 10. kuu, Vana-Roomas a-ni 154 eKr 8. kuu

perkovets <perkov|`ets -etsi -`etsi 22e s> (vn берковец), perkapund <+ p`und punna p`unda 22i s> (< perkovets + pund) • aj endine Vene raskusmõõt, 10 puuda, 1 perkovets = 163,8 kg

plokkflööt <+ fl`ööt flöödi fl`ööti 22e s> (sks Blockflöte < plokk + flööt) • muus nokataolise huuliku ja 8 sõrmeavaga vertikaalselt mängitav puupuhkpill, millel heli tekib huulikusse paigutatud ploki abil moodustunud peenikese õhujoa lõikumisel vastu huulikut

ptii <pt`ii 26 s> (< pr petit väike) • trük kirjakraad, mille suurus on 8 punkti (u 3,008 mm); vastav trükikiri, ptiikiri

puerpeerium <puerp`eerium -i 19~2e s> (ld puerperium lapsevoodi, nurgavoodi < ld puerpera sünnitaja, nurganaine) • füsiol lapsevoodis olemise aeg, sünnitusele järgnev 6–8 nädalat kestev aeg, mille jooksul suguelundites taastub raseduseelne seisund

puššpall <+ p`all palli p`alli 22e s> (ingl push-ball < push tõukama) • sport pallimäng, kus kaks 10–15-liikmelist meeskonda üritavad ülessirutatud kätel toimetada kuni 1,8 m läbimõõduga palli üle 50 m pikkuse mänguväljaku otsajoone v väravasse

radoon <rad|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld radiare kiirgama), tähis Rnkeem radioaktiivne keemiline element, mürgine värvuseta väärisgaas, järjenr 8, aatomm 222,0176; vananenud nimed emanatsioon, nitoon, aktinoon, toroon

saltarello <saltar´ello 16 s> (it < saltare hüppama) • folkl, tants elavaloomuline itaalia rahvatants, hüppetants kiires 3/8- v 6/8-taktimõõdus; XVI s Lääne-Euroopa seltskonnatants

seekel1 <s`eek|el -li 2e s> (hbr šekel)
1. maj Iisraeli rahaühik, lüh ILS; 1 seekel = 100 agoraad2
2. aj vana Idamaade kaaluühik, = 16,83 g v 8,41 g; vanaheebrea münt (13,8 g) ja Foiniikia münt (14,5 g); vanaheebrea püha hõbeseekel kaalus 14,55 g, kuldseekel 16,37 g

septool <sept|`ool -ooli -`ooli 22e s> (sks Septole < ld septimus seitsmes) • muus seitsmest võrdse vältusega helist koosnev rütmikujund, mis asendab 6 v 8 sama koguvältusega heli (märgitakse numbriga 7). Vt ka duool, triool, kvartool, kvintool, sekstool

setvert <s`etv|`ert -erdi -`erti 22e s> (vn четверть veerand) • endisaegne Vene mõõtühik, nt puisteainete mahuühikuna 8 setverikku, vedelike mahuühikuna 1/4 pange (3,075 l), pikkusühikuna 4 verssokit (u 18 cm)

sitsiliaana <sitsiliaana 16 s> (it siciliana) • folkl, tants Sitsiilia karjuste laul ja tants 6/8- v 12/8-taktimõõdus; muus stiliseeritult (XVIII s) süidi osa

skalenoeeder <+ `eed|er -ri 2e s> (< kr skalēnos ebatasane, ebavõrdne + -eeder) • mat 8 v 12 korrapäratu kolmnurkse tahuga hulktahukas

tarantella <tarant´ella 16 s> (it tarantella < pn Taranto, Itaalia linn) • folkl, tants kiiretempoline vana Itaalia paaristants 3/8- v 6/8-taktimõõdus, tantsitakse kastanjettide ja tamburiini saatel; muus ka virtuoosset mänguoskust nõudev instrumentaalpala

teeta <teeta 16 s> (kr thēta) • kreeka tähestiku 8. täht Θ, θ; vastab ladina th-le

tritseeratops <tritseerat|`ops -opsi -`opsi 22e s> (< tri- + kr keras sarv + ōps nägu) • paleont hiliskriidis Põhja-Ameerikas elanud kuni 8 m pikkune taimtoiduline dinosaurus (Triceratops), kellel oli silmade kohal 2 pikka sarve ja ninamikul 1 lühike sarv


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur