[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 61 artiklit

a
1. muus alusastmiku 6. heli tähtnimetus, silpnimetus la (selle järgi häälestatakse pillid)
2. aari tähis

aleksandriin <aleksandr|`iin -iini -`iini 22e s> (< pn, Aleksandri-romaani järgi) • kirj 12-silbiline prantsuse värss, hrl tsesuuriga pärast 6. silpi

anomalistlik aasta (< anomaalne) • astr Maa tiirlemisaeg periheelist periheelini (365 päeva 6 t 13 min 50 sek). Vt ka anomalistlik kuu

astroühik <+ ühik -u 2 s> (< astro-) • astr pikkusühik, Maa keskmine kaugus Päikesest, 1 astroühik = 149,6 mln km

august <`august -i 2e s> (ld (mensis) Augustus < pn Augustus, Rooma keiser 27 eKr – 14 pKr; varasem nimetus Sextilis 'kuues') • lõikuskuu, kalendri 8. kuu, Vana-Roomas 154. a-ni eKr 6. kuu

avoirdupois [ävədəp·oiz] (ingl < vanapr aveir de peis kaalukaup), lüh avdp.maj Inglise ja Ameerika kaubanduslik kaalusüsteem, mille mõõtühikuks on nael (453,6 g)

barkarool <barkar|`ool -ooli -`ooli 22e s> (it barcarola < barca paat) • muus Veneetsia gondoljeeride lüüriline laul, pms 6/8-taktimõõdus; samas laadis instrumentaalpala

bevatron <bevatron -i 19 s> (< biljon + eV + sünkrotron) • füüs liik kiirendeid, sünkrofasotron, mis annab prootoneid energiaga 6,2 GeV

courante [kur·a(n)t] (pr jooksev) • tants Prantsuse õukonnatants XVI–XVII s; algselt kiireloomuline hüppetants 2/4-taktimõõdus, hiljem mõõdukama tempoga (3/4, 6/4); muus barokksüidis järgnes tantsulise muusikavormina allemande’ile

digamma <dig´amma 16 s> (kr) • 6. täht (Ϝ, ϝ) vanimas kreeka tähestikus (hiljem kadus kasutuselt)

diktaator <dikt`aator -i 2e s> (ld dictator) • aj Vana-Roomas piiramatu riigivõimuga valitseja, valiti erakorralistel juhtumitel (senati ettepanekul) konsulite poolt ametisse 6 kuuks; pol enamasti riigipöördega piiramatu võimu saanud isik; piltl võimukas, oma tahet pealesundiv isik

drahm <dr`ahm drahmi dr`ahmi 22e s> (kr drachmē) aj
1. Vana-Kreeka hõbemünt mitmesuguse kaalu ja väärtusega, jagunes 6 obooliks
2. Kreeka endine rahaühik
3. endisaegne apteegikaaluühik Venemaal, 1 drahm = 3,732 g

dzeeta <dzeeta 16 s> (kr zēta) • kreeka tähestiku 6. täht Ζ, ζ; vastab ladina z-le

džiig <dž`iig džiigi dž`iigi 22e s> (ingl jig), žiig <ž`iig žiigi ž`iigi 22e s> (pr gigue) • folkl, muus, tants Šoti-Iiri päritolu rõõmsaloomuline hüppetants 3/8-, 6/8- v 12/8-taktimõõdus

erbium <`erbium -i 19~2e s> (< pn Ytterby, Rootsi asula), tähis Erkeem haruldaste muldmetallide hulka kuuluv keemiline element, lantanoid, järjenr 68, aatomm 167,26; koosneb 6 isotoobist

fandango <fand´ango 16 s> (hisp) • folkl, tants 3/8- v 6/8-taktimõõdus hispaania rahvatants ja -laul kastanjettide ja kitarri saatel

farandool <farand|`ool -ooli -`ooli 22e s> (pr farandole < oksitaani farandoulo) • folkl, muus tempokas rõhutatud rütmiga Provence’i rahvatants 2/4- v 6/8-taktimõõdus, sarnaneb džiigiga

franssees <franss|`ees -eesi -`eesi 22e s> (pr française prantsuse) • muus angleesi eeskujul loodud seltskonnatants 6/8-taktimõõdus

frigidaarium <frigid`aarium -i 19~2e s> (ld frigidarium < frigidus külm)
1. aj külma veega ruum Vana-Rooma kümblusasutustes
2. aiand külmhoone taimede jaoks, mis ei nõua talvel üle 4–6 °C sooja

gaavial <g`aavial -i 19 s> (pr gavial < hindi ghaṛiyāl) • zool krokodilliliste seltsi kuuluv pika koonuga roomaja (Gavialis) (kuni 5–6 m pikk), elab India jõgedes

heksaploid <heksapl|`oid -oidi -`oidi 22e s> (kr heksaploos kuuekordne < heks kuus + -oid) • biol organism, mille rakutuumas on 6 kromosoomikomplekti

heksoosid pl <heks|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr hex kuus) • keem liik suhkruid, mille molekulis esineb 6 süsinikuaatomit, nt glükoos, fruktoos

hemeroobsus <hemer`oobsus -e 11~9 s> (< kr hēmeros kodustatud, inimese kasvatatud + bios elu) ökol, biol
1. looma- ja taimeliikide ning inimtegevuse suhe
2. maastikus avalduv inimmõju määr; eristatakse 6 maastiku hemeroobsusastet

hora2 <hora 17 s> (rumeenia horă < kr choros tants) • folkl, tants Rumeenia ringtants 6/8- v 2/4-taktimõõdus

juuni <juuni 16 s> (ld (mensis) Iunius, nimetatud Vana-Rooma jumalanna Iuno auks) • jaanikuu, kalendri 6. kuu; Vana-Roomas a-ni 154 eKr 4. kuu

karaat <kar|`aat -aadi -`aati 22e s> (it carato < ar qīrāṭ < kr dem keration, massiühik < keras sarv), tähis ctvääriskivide ja pärlite massiühik; 1 karaat = 0,2 g; sulami väärismetallisisalduse mõõtühik, 1/24 kogumassist, nt 18-karaadine kuld sisaldab 18 osa kulda ja 6 osa lisandit

karronaad <karron|`aad -aadi -`aadi 22e s> (< pn Carron) • sõj algselt Šotimaal Carronis valmistatud ning laevadel kasutatud lühike 6–9-kaliibriline suurtükk

kondensjälg <+ j`älg jälje j`älge 22i s> (< kondenseeruma) • lenn kondensjoom, kõrgemal kui 6 km lendava õhusõiduki järel mootori heitgaaside toimel moodustuv hele pilverida

kromaal <krom|`aal -aali -`aali 22e s> (< kroom + alumiinium) • tehn suure eritakistusega kuumuspüsiv rauasulam, mis sisaldab 22–28% kroomi, 4–6% alumiiniumi ning vähesel määral räni, niklit ja mangaani; kasut küttekehade valmistamiseks

la <l`a 26 s> • muus alusastmiku 6. heli silpnimetus, tähtnimetus a

lantaniidid pl <lantan|`iid -iidi -`iidi 22e s> , lantanoidid pl <lantan|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< lantaan + -oid) • keem perioodilisussüsteemi 3. rühma 6. perioodi 15 keemilist elementi, mille järjenr-d on 57–71

latentsiperiood <+ peri|`ood -oodi -`oodi 22e s> (< keskld latentia peidukoht < ld latere peidus olema + periood) • psühh lapse psühhoseksuaalse arengu periood u 6.–11. eluaastal

lii <l`ii 26 s>
1. (hiina ) pikkusühik Hiinas (576 v 645 m), Koreas (393 m), Vietnamis (0,4–0,7 mm) jm Aasias
2. (hiina ) massiühik Hiinas (31,25 mg), Mongoolias (37,5 mg); pindalaühik Hiinas (6,67 m2) ja Vietnamis (0,04–0,055 m2)

liitium <l`iitium -i 19~2e s> (< kr lithos kivi), tähis Likeem keemiline element, järjenr 3, aatomm 6,94; hõbevalge leelismetall

limusiin <limus|`iin -iini -`iini 22e s> (pr limousine < pn Limousin, Prantsuse ajalooline maakond)
1. 4 ukse ja hrl 3 istmereaga luksusauto, mille eesmist istet eraldab muust sõitjateruumist klaasitud vahesein; mahutab 6–8 inimest
2. põll lihaveisetõug

lipsi <lipsi 16 s> (< pn Lipsia, Leipzigi ladinakeelne nimi) • tants Leipzigis 1960ndatel tekkinud seltskonnatants 6/4-taktimõõdus

mi-bemoll-minoor <+ min|`oor -oori -`oori 22e s> , es-moll <+ m`oll molli m`olli 22e s> • muus minoorhelistik, mille 1. astmeks on mi-bemoll (es), võtmemärkideks 6 bemolli

miil <m`iil miili m`iili 22e s> (ld mille passuum tuhat sammu), tähis m
1. eri paigus erisuguse väärtusega vana teepikkusühik (nt Vana-Roomas 1478,7 m, Venemaal 7467,6 m)
2. (ingl mile) pikkusühik Inglise mõõdusüsteemis (1 m = 1609,3 m)
3. mer merenduses kasutatav pikkusühik (1 meremiil = 1852 m)

narval <n`arval -i 2e s> (rts < vanapõhja náhvalr < hvalr vaal) • zool arktilistes meredes elav valge v kollakasvalge 4–6 m pikk hammasvaalaline, ükssarvvaal (Monodon monoceros)

nonparell <nonpar|`ell -elli -`elli 22e s> (pr nonpareille „millele pole võrdset“)
1. trük trükikiri, mille suurus on 6 punkti
2. kok ilupuiste kondiitritoodetel

obool <ob`ool obooli ob`ooli 22e s> (kr obolos) • aj Vana-Kreeka massimõõt ja münt, 1 obool = 1/6 drahmi

oidipaalne periood (< pn Oidipus, Kreeka müt tegelane) • psühh lapse psühhoseksuaalse arengu periood, u 3.–6. eluaasta. Vt ka anaalperiood, genitaalperiood, latentsiperiood, oraalperiood

pagood <pag|`ood -oodi -`oodi 22e s> (port pagode, arvatavasti < draviidi k-d) • arhit, relig budausuliste torntempel (Indias, Hiinas, Jaapanis), hrl 6–8-korruseline, igal korrusel omaette, ülespoole kaardus katus

parasang <paras|`ang -angi -`angi 22e s> (kr parasangēs < vanaprs) • aj Vana-Pärsia pikkusmõõt, arvatavasti 5–6 km

podoliit <podol|`iit -iidi -`iiti 22e s> (vn подолит < pn Podoolia, Ukraina ajalooline piirkond) • geol suure (5–6%) CO3-sisaldusega karbonaatapatiit, merelise tekkega fosfaatide oluline koostisosa. Vt ka frankoliit

pound [paund] (ingl < ld pondus raskus, kaal), tähis lbInglise massiühik, nael, 1 pound = 453,6 g (pound avoirdupois) v 373,2 g (pound troy)

progressioon <progressi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld progressio edasiliikumine) • astmeline tõus; mat arvude jada, milles iga järgmine on saadud eelmisest mingi kindla eeskirja järgi
aritmeetiline progressioon, aritmeetiline jadamat arvude jada, milles iga kahe kõrvuti seisva arvu vahe on üks ning seesama (nt 3, 6, 9, 12...)
geomeetriline progressioon, geomeetriline jadamat arvude jada, milles iga arv on temale eelneva arvu korrutis kindla teguriga (nt 3, 6, 12, 24...)

puerpeerium <puerp`eerium -i 19~2e s> (ld puerperium lapsevoodi, nurgavoodi < ld puerpera sünnitaja, nurganaine) • füsiol lapsevoodis olemise aeg, sünnitusele järgnev 6–8 nädalat kestev aeg, mille jooksul suguelundites taastub raseduseelne seisund

re-diees-minoor <+ min|`oor -oori -`oori 22e s> , dis-moll <+ m`oll molli m`olli 22e s> • muus minoorhelistik, mille 1. astmeks on re-diees (dis) ja võtmemärgistikus 6 dieesi

saltarello <saltar´ello 16 s> (it < saltare hüppama) • folkl, tants elavaloomuline itaalia rahvatants, hüppetants kiires 3/8- v 6/8-taktimõõdus; XVI s Lääne-Euroopa seltskonnatants

sekser <s`ekser -i 2e s> (< sks Sechser-Menü kuuekäiguline menüü < Sechs kuus) • kok valik suupisteid (hrl 6 liiki) ühel vaagnal serveerituna

sekst <s`ekst seksti s`eksti 22e s> (< ld sextus kuues)
1. muus diatoonilise heliastmiku 6. aste; ka intervall, milles kahe helikõrguse vahe on 6 diatoonilise heliastmiku astet e 4 terve- v 9 pooltooni
2. relig katoliku tunnipalve keskpäevane osa

sekstool <sekst|`ool -ooli -`ooli 22e s> (sks Sextole < ld sextus kuues) • muus kuuest võrdse vältusega helist koosnev rütmikujund, mis asendab nelja sama koguvältusega heli (märgitakse numbriga 6). Vt ka duool, triool, kvartool, kvintool, septool

septool <sept|`ool -ooli -`ooli 22e s> (sks Septole < ld septimus seitsmes) • muus seitsmest võrdse vältusega helist koosnev rütmikujund, mis asendab 6 v 8 sama koguvältusega heli (märgitakse numbriga 7). Vt ka duool, triool, kvartool, kvintool, sekstool

short track [šoo(r)t träkk] (ingl) • sport lühiraja-kiiruisutamine, hrl 4–6 sportlase osavõtul sisehallis 111 m pikkusel jääringil

sitsiliaana <sitsiliaana 16 s> (it siciliana) • folkl, tants Sitsiilia karjuste laul ja tants 6/8- v 12/8-taktimõõdus; muus stiliseeritult (XVIII s) süidi osa

Sol-bemoll-mažoor <+ maž|`oor -oori -`oori 22e s> , Ges-duur <+ d`uur duuri d`uuri 22e s> • muus mažoorhelistik, mille 1. astmeks on sol-bemoll (ges) ja võtmemärgistikus 6 bemolli

squash [skwašš] (ingl) • sport seinatennis, tennisesarnane pallimäng, mida mängitakse neljast küljest piiratud ruumis (9,75 × 6,4 m); mängitakse reketiga palli vastu seina lüües

tarantella <tarant´ella 16 s> (it tarantella < pn Taranto, Itaalia linn) • folkl, tants kiiretempoline vana Itaalia paaristants 3/8- v 6/8-taktimõõdus, tantsitakse kastanjettide ja tamburiini saatel; muus ka virtuoosset mänguoskust nõudev instrumentaalpala

tender <t`end|er -ri 2e s> (ingl)
1. mer 6–12 väikese suurtükiga ühemastiline kahvelpurjestusega sõjalaev; II maailmasõjas kasutatud väike lihtsa kerekujuga ja automootoriga laev; allveelaevu, torpeedokaatreid jms teenindav abilaev
2. tehn, aj auruveduriga vahetult ühendatud veok, milles paikneb kütuse-, vee- ja määrdeainevaru
tenderposteh soonega püstpruss (nt palkseina kindlustamiseks)

vantoos <vant|`oos -oosi -`oosi 22e s> (pr ventôse < ld ventosus tuuline) • aj Prantsuse revolutsioonikalendri 6. kuu; 19. v 21. veebruarist 20. v 21. märtsini


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur