[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

aašram <`aašram -i 2e s> (sanskr āśrama koht usutoiminguteks < ā- poole, juurde + śrama pingutus, väsitav töö) relig
1. hindude erakla, parim paik mokša poole püüdlemiseks
2. inimese elujärk hinduismis, eristatakse nelja aašramit: õpilane, pereisa, metserak, rändaskeet

alumnaat <alumn|`aat -aadi -`aati 22e s> (sks Alumnat < ld alumnus kasvandik, õpilane) • aj, ped endisaegne õppe- ja kasvatusasutus, kus kasvandikud said tasuta hariduse ja ülalpidamise

audiitor <aud`iitor -i 2e s> (< ld auditor kuulaja)
1. aj õpetajat teadmiste kontrollimisel abistav õpilane keskaegses koolis
2. maj ettevõtte tellitud ja tema majandustegevust kontrolliv vannutatud isik, vt ka auditeerima, audit
audiitorkontrollmaj asutuse, organisatsiooni, firma vm dokumentide ametlik kontrollimine selleks määratud elukutseliste ning atesteeritud audiitorite (2) poolt

dies diem docet [di˛es di˛em dotset] (ld) • päev õpetab päeva, st järgmine päev on eelmise õpilane

homileet <homil|`eet -eedi -`eeti 22e s> (< kr homilētēs õpilane) • relig homileetika spetsialist; jutluste kirjutaja

junkur <j`unk|ur -ru 2 s> (sks Junker < jung noor + Herr härra, isand) aj
1. noor aadlik; aadlikust suurmaaomanik endisel Preisimaal
2. sõjakooli õpilane Venemaal (1864–1917)
kammerjunkurõukonna madalaim tiitel

jünger <j`üng|er -ri 2e s> (sks Jünger < jung noor)
1. relig üks Jeesuse 12 õpilasest, kes tema õpetust levitasid
2. teadlase, kunstniku vm õpilane v järelkäija; õpetuse, idee, koolkonna vm vaimustatud pooldaja v eestvõitleja

katehhumeen <katehhum|`een -eeni -`eeni 22e s> (kr katēchoumenos õpetatav) • relig katehhumenaadis osalev õpilane

monitor <monitor -i 19 s> (ingl järelevaataja < ld hoiataja, nõuandja)
1. tehn protsessi v seisundi jälgimise seade; kuvar, tehnilise süsteemiga suhtlemist võimaldav seade
2. ped klassi järele valvav õpilane Inglise koolides
3. aj, sõj suurtükipaat, kahuripaat (esimesi soomuslaevatüüpe)

müridism <mürid|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ar murīd õpilane, järgija) • relig üks sufismi liikumisi, XIV s tekkinud sõjakas islamisuund, mis nõudis täielikku kuuletumist imaamidele ja šeikidele ning austust nende vastu, oli range teiseusulistega ja võttis hiljem oma lipukirjaks püha sõja e džihaadi

müriid <mür|`iid -iidi -`iidi 22e s> (ar murīd õpilane) • relig islami müstilis-askeetliku vaimuliku andunud õpilane. Vt ka müridism

paaž <p`aaž paaži p`aaži 22e s> (pr page) • aj keskajal rüütlikutseks valmistuv aadlinooruk, rüütliõpilane; aj, sõj paažikorpuse õpilane; piltl daami saatja, austaja
paažikorpusaj, sõj kinnine sõjaväeline keskõppeasutus Venemaal 1759–1917; paažikorpuses õppisid üksnes aadlinoormehed, kes said lõpetamisel sõjaväelise auastme

priimus1 <priimus -e 9 s> (< ld primus esimene) • klassi parim õpilane; aj klassivanem

projekt <proj|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (< ld proiectus etteulatuv)
1. kavand, plaan; eelnõu, dokumendi (seaduse, lepingu) esialgne variant
2. tehniliste dokumentide komplekt, mis sisaldab ehitatava objekti (hoone, rajatise, seadme) kirjelduse, arvutused ja joonised
3. kindlapiiriline, terviklik tööülesanne v ettevõtmine
projektmeetodped õppeviis, mille puhul õpilane ise kavandab ülesande, otsib materjali ja lahendab ülesande

realist <real|`ist -isti -`isti 22e s> (< keskld realis tegelik, tõeline)
1. kirj, kunst realismi pooldaja v esindaja
2. kainelt tegelikkusse suhtuv, tegelikke tingimusi ja võimalusi arvestav inimene
3. aj reaalkooli õpilane

seminarist <seminar|`ist -isti -`isti 22e s> • seminari (2) õpilane v kasvandik

sikh <s`ikh sikhi s`ikhi 22e s> (hindi õpilane) • relig sikhismi järgija

skolaar <skol|`aar -aari -`aari 22e s> (keskld scholaris < ld schola puhkus; kool < kr scholē) • aj õpilane, üliõpilane (eriti keskajal)

skolastik <skol´astik -u 2 s> (keskld scholasticus toomkooli juhataja; õpilane < ld schola puhkus; kool < kr scholē) • fil skolastika propageerija ja pooldaja; piltl viljatu targutaja

softa <softa 16 s> (trg softa < prs sūḥtah (õpihimust) süüdatud) • aj, relig islami vaimuliku seminari õpilane sultaniaegses Türgis


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur