[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit

alleel <all|`eel -eeli -`eeli 22e s> (< kr allēlōn üksteise, üksteist, vastastikku) • biol teisendgeen, geeni esinemisvorm

allelokeemia <+ k`eemia 1 s> (< kr allēlōn üksteise, üksteist, vastastikku + keemia) • biol, keem eri liikidesse kuuluvate organismide vastastikune keemiline mõju

allelopaatia <+ p`aatia 1 s> (< kr allēlōn üksteise, üksteist, vastastikku + -paatia) • bot taimede vastastikune mõjustus lenduvate ainete ja juureeritistega

antagonism <antagon|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr antagonisme < kr antagōnizomai võitlen kellegi vastu)
1. vastandlikkus, lepitamatu vastuolu, vastuolulisus; vaenulike sotsiaalsete jõudude konflikt ja lepitamatu võitlus; relig vastuolu dualistlikes ususüsteemides, nt hea ja kurja antagonism
2. biol mikroobidevaheliste suhete vorm, kus üks mikroob pärsib teise elutegevust v surmab teise
3. farm raviainete vastandlik toime, st nad kahandavad üksteise mõju

antipoodid pl <+ p`ood poodi p`oodi 22e s> (< kr antipodes < anti- + pous, gen podos jalg) • maakera kahe diametraalselt vastastikku asetseva koha elanikud; bot teatavad lootekoti rakud seemnepungas; piltl kaks loomult v vaateilt teravalt erinevat isikut
optilised antipoodid plkeem ühesuguste füüsikaliste omaduste ja keemilise struktuuriga ained, mille molekulid on üksteise peegelpildid

arpedžo <arp´edžo 16 s> (it arpeggio harfitaoliselt) • muus akordi helide esitamine üksteise järel (alates madalaimast), seda tähistab akordi ees olev laineline püstjoon

dialleel (kr diallēlos (tropos) < dia- + allēlōn üksteise, üksteist, vastastikku) circulus vitiosus

distants <dist|`ants -antsi -`antsi 22e s> (ld distantia < distare eraldi seisma)
1. ruumiline v ajaline vahemaa; pikivahe, vahekaugus
2. sõj rivis v lahingukorras üksteise taha paigutatud sõdurite v kolonniosade vahemaa; laskekaugus
3. sport vahemaa võistlejate vahel poksis, maadluses, vehklemises jm; võistlusmaa pikkus
4. piltl positsioonist, east vms tingitud reserveeritus, teatav tagasihoidlikkus suhtlemises
distantsjuhtimineeemaltjuhtimine, seadmete elektriline juhtimine ja kontrollimine piiratud kauguselt
distantspolttehn mõlemast otsast keermestatud ja tugikraedega varustatud polt
distantssütiksõj van viitsütik

dünastia <dün`astia 1 s> (< kr dynasteia võim, valitsus) • valitsejasugu, rida samast suguvõsast põlvnenud ja üksteise järel valitsenud monarhe; piltl (kuulsate) näitlejate, kunstnike jne suguvõsa

kaanon <k`aanon -i 2e s> (kr kanōn mõõdupuu, reegel, eeskiri)
1. eeskirjalaadne üldtunnustatud tava mingil alal (eriti kunstis, kirjanduses); reegel, norm; usuelu, usutalitusi, moraali jm reguleeriv eeskiri
2. relig piibli raamatute nimestik; katoliku pühakute nimekiri; missa (1) keskse osa tekst; kirikuõiguse säte; mittepsalmilistel piiblilauludel põhinev õigeusu kirikulaul
3. muus ahellaul, mitmehäälne heliteos, milles avahääle meloodiat kordavad üksteise järel alustades teised hääled

litostratigraafia <+ gr`aafia 1 s> (< lito- + stratigraafia) • geol stratigraafia haru, mis uurib kivimkehade seoseid ja paiknemist üksteise suhtes

marketrii <marketr`ii 26 s> (pr marqueterie) • kunst panustehnika, mööbli pinna ilustamine ornamentidena üksteise kõrvale asetatud värvilistest puu-, pärlmutri- vm tükikestest, mis kinnitatakse metallraamistuse abil; selline mööbliornament. Vt ka inkrustatsioon, intarsia

matrjoška <matrj´oška 16 s> (vn матрёшка < pn Matrjona, naisenimi) • komplekt üksteise sisse käivaid õõnsaid erksavärvilisi Vene puunukke

peilrivi <+ rivi r`ivvi 17 s> (< peil) • sõj lahingurivi, teatava nurga all üksteise taga sama kursiga sõitvate sõjalaevade v lennukite rivi, nihkrivi

polarisatsioon <polarisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> • polaarsuse ilmnemine; polaarsuse andmine; füüs elektromagnetlainete võnkumise korrastatus ühes kindlas sihis
elektriline polarisatsioonfüüs erinimeliste elektrilaengute nihkumine üksteise suhtes välise elektrivälja toimel
elektrokeemiline polarisatsioonkeemilise vooluallika elektroodide potentsiaali muutus elektrivoolu toimel; biol raku diferentseerumine nii, et selle eri osad muudavad erinevalt struktuuri ning funktsioneerivad erisuguselt

punktmaneer <+ man|`eer -eeri -`eeri 22e s> (sks Punktiermanier < punkteerima + maneer) • kunst graafikatehnika, mille puhul kujutise moodustavad üksteise kõrvale klišeeplaadile löödud punktid; tuli kasutusele koos vaselõikega XVI s alguses Itaalias

puäntillism <puäntill|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr pointillisme < pointiller täpitama < point täpp, punkt), divisionism <division|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr divisionnisme < ld divisio jaotamine) • kunst neoimpressionistide maalitehnikas värvide paigutamine lõuendil üksteise kõrvale, neid enne paletil segamata

sünergiline <sün´ergili|ne -se -st 12 adj> (< kr synergia koostegutsemine) • koostoimeline, koostoime-, üksteise toimet tugevdav

šandoor <šand|`oor -oori -`oori 22e s> (vn шандор) • arhit puit-, teras- v raudbetoontala; nendest tihedalt üksteise peale panduna tehakse sein vesiehitise ava sulgemiseks

teleskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr tēleskopos kaugele vaatav)
1. astr taevapikksilm, optiline riist väga kaugel asetsevate esemete, pms taevakehade vaatlemiseks
2. tehn üksteise sisse lükatavate torudega seadmeosa

triboloogia <+ l`oogia 1 s> (< kr tribō hõõrun + -loogia), triboonika <triboonika 1 s> • füüs rakendusteadus, mis uurib kokkupuutes olevate ja üksteise suhtes liikuvate kehade vastastikust toimet, nt hõõrdumist, kulumist ja määrimist


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur