Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

apellant kohtuõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • apellatsioonkaebuse esitaja [ÕL, EKSS]
 • Oskusviibe

  KO‹-+
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Inimene, kes ei ole rahul esimese astme kohtu otsusega ja kaebab selle edasi ringkonnakohtusse.

  Näidislause

  Appellant kaebas esimese astme kohtu otsuse edasi.

  kaitsja karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • süüdistatava huve kaitsev isik (hrl. advokaat) kriminaalprotsessis [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A“|1‹-
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Juriidilise haridusega inimene, kes ei pruugi olla advokaat, kuid kes nõustab oma klienti ja vajadusel esindab teda kohtus.

  Näidislause

  Kuriteo sooritanud mehele võimaldati kaitsja riigi kulul.

  kohtunik karistusõigus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • seadusega ettenähtud korras ametisse nimetatud isik, kelle peamine volitus on õigusmõistmine [ESTERM]
 • [ÕL]
 • kohtuasju arutav ja otsustav ametiisik kohtuorganeis [EKSS]
 • Oskusviibe

  2O/O/~N
  A^/O/V

  Selgitav lause

  Juristi haridusega inimene, kes viib läbi kohtuistungid ja langetab lõpliku otsuse.

  Näidislause

  Asja läbi vaadanud kohtunik määras mehele neljakuulise vanglakaristuse.

  tunnistaja kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: protsessi kaasatud füüsiline isik, kes võib teada tõendamiseseme asjaolusid/olla teada asjas tähtsust omavad asjaolud [KrMS § 66/ TsMS § 251]
 • isik, kes teab kriminaal-, tsiviil- v. haldusasjasse puutuvaid fakte ja on võimeline nende kohta andma õigeid ütlusi [ESTERM]
 • isik, kes on kas ise vahetult tajunud teatavaid asjaolusid või on neist teadlikuks saanud kellegi teise, konkreetselt tuvastatava isiku vahendusel [ÕL]
 • Oskusviibe

  28^“|1/O/›‹+
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Inimene, kes on midagi näinud või teab mingeid fakte sündmustest.

  Näidislause

  Mind kutsuti tunnistajana kohtusse, sest nägin pealt autode kokkupõrget.

  tõlk kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • see, kes teksti (hrl. suuliselt) ühest keelest teise tõlgib [EKSS]
 • Oskusviibe

  J|xJ~W
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Inimene, kes valdab keeli ja vahendab kohtuprotsessis suhtlemist riigikeelt mittevaldava menetlusosalisega.

  Näidislause

  Kui inimene ei saa kohtumenetluses eesti keelest aru, võib ta anda seletusi ja esitada taotlusi tõlgi vahendusel oma emakeeles.

  tööotsija haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: on isik, kes on Eesti Töötukassas tööotsijana arvele võetud ning otsib tööd ja pöördub vähemalt kord 90 päeva jooksul töövahendusteenuse saamiseks Eesti Töötukassa poole [TTTS § 2]
 • tööd leida sooviv isik [ÕL]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  2V:/O/~C
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Inimene, kes soovib tööd ja on töötukassas arvele võetud.

  Näidislause

  Selleks, et end tööotsijana arvele võtta, tuleb pöörduda töötukassasse ning võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

  töötu haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: töötu on isik, kes ei tööta, on töötuna arvele võetud Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses ja otsib tööd. Töötu otsib tööd, kui ta täidab individuaalset tööotsimiskava ning on valmis vastu võtma sobiva töö ja kohe tööle asuma [TTTS § 2]
 • riigi tööhõivetalituses registreeritud isik, kes on hõivamata töö või tööga võrdsustatud tegevusega [ESTERM]
 • töövõimeline ja tööd teha sooviv, ent tööta inimene, töötatööline. [ÕL, EKSS]
 • Oskusviibe

  B=A.C

  Selgitav lause

  Inimene, kes hetkel ei tööta, kuid otsib tööd ja on töötukassas arvele võetud.

  Näidislause

  Registreerisin end töötuks, et saada riigilt töötu abiraha.

  viipekeeletõlk kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: puudub
 • Oskusviibe

  5|x5~C
  2J|x~W

  Selgitav lause

  Inimene, kes vahendab kurtide ja kuuljate vahelist suhtlust.

  Näidislause

  Kui kohtumenetluse osaline on kurt, siis kaasatakse menetlusse viipekeeletõlk.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur