[VES] Russian-Estonian dictionary


Query:

in

Sama päring eesti-vene sõnaraamatus

Leitud 93 artiklit

расположение II 115 С с. неод. (без мн. ч.)
к кому-чему suhtumine, meelestatus; poolehoid, soosing; неприязненное расположение vaenulik suhtumine, чувствовать расположение к кому poolehoidu ~ sümpaatiat tundma kelle vastu ~ suhtes, заслужить чьё расположение kelle poolehoidu ~ soosingut võitma ~ ära teenima;
tahtmine, tuju, soov;
к чему kalduvus, eelsoodumus, vastuvõtlikkus; расположение к болезням vastuvõtlikkus haiguste suhtes;
расположение духа meeleolu, tuju
воззрение 115 С с. неод. liter. vaade, seisukoht; на кого-что suhtumine kellesse-millesse; материалистическое воззрение materialistlik vaade, у него изменились воззрения на жизнь tema ellusuhtumine muutus, излагать свои воззрения oma seisukohti esitama
подход 1 С м. неод.
(без мн. ч.) lähenemine, liginemine, juurdeminek, kohaletulek;
ülek. lähenenemine, (asjasse) suhtumine, hoiak; научный подход teaduslik suhtumine ~ lähenemine ~ lähenemisviis, индивидуальный подход individuaalne lähenemine (näit. õpilasele);
ligipääs, juurdepääs; juurdepääsutee, manutee; удобный подход к реке hea juurdepääs jõele, на подходе к лесу metsa lähedal, подход к мосту sillale viiv tee, sillamanutee, весна на подходе kevad on tulemas ~ tulekul;
(обычно мн. ч.) kõnek. katse, riugas
гуманный 126 П (кр. ф. гуманен, гуманна, гуманно, гуманны) humaanne, inimlik; humaansus-; гуманное отношение inimlik ~ humaanne suhtumine
дружественность 90 С ж. неод. (без мн. ч.) sõbralikkus, sõbralik suhtumine
некритический 129 П ebakriitiline, kriitikavaene, kriitikata; некритическое отношение ebakriitiline ~ kriitikata suhtumine
отношение 115 С с. неод.
suhe (ka mat.), vahekord, seos; (без мн. ч.) suhtumine; деловые отношения ametlikud suhted, ametivahekord, ametialane läbikäimine ~ suhtlemine, дипломатические отношения diplomaatilised suhted, производственные отношения tootmissuhted, имущественные отношения varalised suhted, varaline vahekord, добрососедские отношения heanaaberlikud suhted, отношение мышления к бытию mõtlemise ja olemise vahekord, обратное отношение mat. pöördsuhe, -seos, быть ~ находиться в хороших отношениях hästi läbi saama, heades suhetes ~ heas vahekorras ~ heas läbisaamises ~ heal jalal olema, быть в близких отношениях lähedased olema, порвать отношения suhteid katkestama, enam mitte läbi käima, иметь отношение к кому-чему kellega-millega seotud olema, в отношении кого-чего , по отношению к кому-чему kelle-mille vastu ~ suhtes, во всех отношениях igas mõttes ~ suhtes, в этом отношении selles mõttes, добр по отношению к нему tema vastu heatahtlik, несправедлив в отношении кого kelle vastu ebaõiglane, интересен во всех отношениях igati huvitav, в этом отношении я согласен с ним selles olen temaga nõus ~ ühel nõul, бережное отношение к кому-чему hoolas ~ hoolikas ~ säästev suhtumine;
vahekiri (ametikirja liik)
пренебрежительность 90 С ж. неод. (без мн. ч.) halvustavus, põlglikkus, üleolev suhtumine
приязненный 127 П (кр. ф. приязнен, приязненна, приязненно, приязненны) van. heatahtlik, heasoovlik, sõbralik; приязненное отношение heatahtlik ~ sõbralik suhtumine
ренегатский 129 П renegaadi-, renegaatlik, reeturlik, salgajalik; ренегатское отношение renegaatlik suhtumine
субъективистский 129 П subjektivismi-, subjektivisti-, subjektivistide, subjektivistlik; субъективистский подход subjektivistlik suhtumine
формалистика 69 С ж. неод. (без мн. ч.) kõnek. vormitäitmine, formaalsuste tagaajamine, formaalne suhtumine
~ formaalne ~ vormiline asjasse suhtumine
школярство 94 С с. неод. (без мн. ч.) halv. koolipoisilikkus, koolipoisilik ~ õpilaslik suhtumine
бережливый 119 П (кр. ф. бережлив, бережлива, бережливо, бережливы)
säästlik, (kokku)hoidlik; бережливый хозяин säästlik ~ hoidlik peremees;
säästev, hool(ik)as, hoidlik, hoolitsev; бережливое отношение säästev ~ hoolitsev suhtumine
благожелательный 126 П (кр. ф. благожелателен, благожелательна, благожелательно, благожелательны) heasoovlik, heatahtlik, soosiv; благожелательная улыбка heasoovlik naeratus, благожелательная рецензия heatahtlik arvustus, благожелательное отношение soosiv suhtumine
небережливый 119 П (кр. ф. небережлив, небережлива, небережливо, небережливы) mittekokkuhoidlik, mittesäästlik, pillav, ebaökonoomne, ebamajanduslik; небережливая хозяйка mittekokkuhoidlik perenaine, ühepäevaperenaine, небережливое отношение pillav ~ hooletu suhtumine
недружелюбный 126 П (кр. ф. недружелюбен, недружелюбна, недружелюбно, недружелюбны) ebasõbralik, vaenulik, tõre, pahasoovlik; недружелюбное отношение ebasõbralik ~ vaenulik suhtumine
непочтительный 126 П (кр. ф. непочтителен, непочтительна, непочтительно, непочтительны) lugupidamatu, aukartusetu, mitteaustav; непочтительное отношение lugupidamatu ~ mitteaustav suhtumine
патриотический 129 П patriotismi-; patrioodi-; patriootiline, patriootlik, isamaalik, isamaaline, isamaa-; патриотическое чувство patriotismitunne, патриотические стихи isamaaluule, patriootiline luule, патриотическое отношение patriootlik suhtumine
педантичный 126 П (кр. ф. педантичен, педантична, педантично, педантичны) pedantne, pedantlik, väiklaselt täpne, tähenärijalik; педантичный учитель pedantne õpetaja, педантичное отношение pedantlik suhtumine
поверхностный 126 П
pind-, pinna-, pindmine, pinnaline, pinnapealne; поверхностный заряд el. pindlaeng, поверхностные воды pinnavesi, поверхностный слой почвы pindmine mullakiht, mulla pindmine kiht, поверхностная рана pindmine haav, поверхностное горение pinnaline põlemine, pindpõlemine;
(кр. ф. поверхностен, поверхностна, поверхностно, поверхностны) ülek. pinnaline, pinnapealne, pealiskaudne; поверхностные знания pinnalised ~ pinnapealsed teadmised, поверхностное отношение к делу pealiskaudne suhtumine asjasse, поверхностный взгляд pealiskaudne ~ süvenemata (asjasse)suhtumine ~ seisukoht
пристрастный 126 П (кр. ф. пристрастен, пристрастна, пристрастно, пристрастны) erapoolik, eelarvamustega; пристрастный человек eelarvamustega inimene, пристрастное отношение erapoolik ~ ebaõiglane suhtumine
прохладный 126 П (кр. ф. прохладен, прохладна, прохладно, прохладны)
jahe, vilu; прохладный вечер jahe ~ vilu õhtu, прохладный воздух jahe õhk;
ülek. jahe, leige, ükskõikne; прохладное отношение jahe ~ leige ~ ükskõikne suhtumine
реалистичный 126 П (кр. ф. реалистичен, реалистична, реалистично, реалистичны) realistlik, tõsieluline, tõsielu arvestav, kainelt praktiline; реалистичный план realistlik ~ tegelikkust arvestav ~ tegelikkusega kooskõlas olev plaan ~ kavatsus, реалистичное искусство realistlik ~ elu tõepäraselt kujutav kunst, реалистичное отношение kainelt praktiline suhtumine
сестринский 129 П õe(-), õelik; сестринские обязанности õekohused, сестринские курсы õdede kursused, сестринский стаж õestaaž, сестринское участие õelik osavõtt ~ suhtumine
участливый 119 П (кр. ф. участлив, участлива, участливо, участливы) osavõtlik; участливый взгляд osavõtlik ~ kaastundlik pilk, участливое отношение osavõtlik ~ kaastundlik suhtumine
чиновнический 129 П
van. ametniku-, tšinovniku-;
ülek. tšinovniklik, kantseleilik, bürokraatlik, kroonulik, paberlik, kitsarinnaline, tähenärijalik; чиновническое отношение к делу tšinovniklik ~ kitsarinnaline ~ tähenärijalik ~ väiklane asjasse suhtumine
чуткий 122 П (кр. ф. чуток, чутка, чутко чутки; сравн. ст. чутче)
ergas, erk, valvas, terane, terav, terava haistmisega ~ kuulmisega; чуткий зверь ergas loom, чуткий нос terav ~ peen ~ hea nina, чуткое ухо terav kõrv, чуткая тишина pingas vaikus, чуткий сон linnuuni;
tundlik, tundeline, (teiste muresid) südamessevõttev, hell, kaastundlik, väga tähelepanelik, osavõtlik, kaasaelav; чуткая душа tundeline ~ hell hing, чуткое сердце kaastundlik ~ kaasatundev süda, чуткое отношение к людям tähelepanelik ~ osavõtlik suhtumine inimestesse, чуток ко всякой шутке hell iga nalja suhtes, чуткий учитель osavõtlik õpetaja, чуткий подход südamlik suhtumine, чуткий прибор tundlik mõõteriist, чуткий к холоду külmatundlik, külmakartlik
бессердечный 126 П (кр. ф. бессердечен, бессердечна, бессердечно, бессердечны) südametu, kalk; бессердечное отношение к людям kalk suhtumine inimestesse
благорасположение 115 С с. неод. (без мн. ч.) к кому-чему van. hea suhtumine, heatahtlikkus kelle vastu
бюрократический 129 П bürokraatlik; бюрократическое отношение к делу bürokraatlik suhtumine asjasse
варварский 129 П barbaarne; aj. barbarite, barbari-; варварское отношение к памятникам искусства barbaarne suhtumine kunstimälestistesse, варварские племена barbarihõimud
враждебный 126 П (кр. ф. враждебен, враждебна, враждебно, враждебны) vaenulik, vaenu-; враждебное отношение к кому-чему vaenulik suhtumine kellesse-millesse, враждебные стороны vaenulikud pooled, vaenupooled, враждебные действия vaenutegevus, -aktsioonid
деловитый 119 П (кр. ф. деловит, деловита, деловито, деловиты) asjalik, asjatundlik; toimekas; деловитое отношение к чему asjalik suhtumine millesse, с деловитым видом asjaliku näoga
издевательский 129 П mõnitav, irvitav, pilkav, nöökiv, tögav; издевательское отношение mõnitav suhtumine kellesse, издевательский тон irvitav ~ pilkav ~ nöökiv toon
критицизм 1 С м. неод. (без мн. ч.)
kriitilisus, kriitiline suhtumine;
filos. krititsism (I. Kanti vm. idealistlik tunnetusfilosoofia)
критичность 90 С ж. неод. (без мн. ч.) kriitilisus, arvustav ~ kriitiline suhtumine; arvustusvõime
наплевательский 129 П kõnek. hoolimatu, ükskõikne, vastutustundetu; наплевательское отношение к делу hoolimatu ~ ükskõikne suhtumine asjasse
негативизм 1 С м. неод. (без мн. ч.) med., psühh. negativism (korraldustesse haiglaselt eitav suhtumine; vastupidi talitamine)
нерадивый 119 П (кр. ф. нерадив, нерадива, нерадиво, нерадивы) hooletu, lohakas, hoolimatu, laisk, mittepüüdlik; нерадивое отношение к чему hooletu ~ lohakas suhtumine millesse, нерадивый ученик laisk ja lohakas õpilane
нетерпимость 90 С ж. неод. (без мн. ч.)
talumatus; lubamatus;
sallimatus; нетерпимость к недостаткам sallimatu suhtumine puudustesse
огульный 126 П (кр. ф. огулен, огульна, огульно, огульны)
kõnek. vahettegematu, valimatu; огульный подход к людям vahettegematu suhtumine inimestesse;
paljasõnaline, suvaline; огульное обвинение paljasõnaline süüdistus, огульное утверждение suvaline väide
панибратский 129 П kõnek. semutsev, semulik, liiga omamehelik, sõbramehelik, familiaarne; панибратское отношение semutsev ~ semulik suhtumine, панибратский тон familiaarne toon
почтительность 90 С ж. неод. (без мн. ч.) aupaklikkus; почтительность к старшим aupaklik suhtumine vanemate inimeste vastu ~ vanematesse inimestesse
предубеждённость 90 С ж. неод. (без мн. ч.) eelarvamuslik suhtumine, eelarvamuslikkus, eelarvamus
раболепный 126 П (кр. ф. раболепен, раболепна, раболепно, раболепны) orjameelne, orjalik, lipitsev, lömitav, ülialandlik; раболепное отношение orjameelne suhtumine, раболепный взгляд orjalik pilk ~ vaade, раболепная улыбка lipitsev naeratus
ремесленнический 129 П halv. käsitöölik; ремесленническое отношение к искусству käsitöölik suhtumine kunstisse
скепсис 1 С м. неод. (без мн. ч.) skepsis, skeptitsism (kahtlevus, kahtlemine, kahtlev suhtumine)
скептицизм 1 С м. неод. (без мн. ч.) skeptitsism (skepsis, kahtlevus, kahtlemine, kahtlev suhtumine; filos. tõese tunnetuse võimalikkuses kahtlev teooria)
снисхождение 115 С с. неод. к кому-чему leebus, heatahtlikkus, järeleandlikkus; soosiv ~ armulik suhtumine; заслуживать снисхождения heatahtlikku ~ armulikku suhtumist väärima ~ väärt olema, без всяких снисхождений täie rangusega, делать снисхождение hinnaalandust tegema (ülek.)
субъективизм 1 С м. неод. (без мн. ч.) subjektivism (filos. filosoofia suund; isiklik, erapoolik suhtumine nähtustesse, subjektiivsus); проявить в споре субъективизм vaidluses erapoolik ~ subjektiivne olema ~ erapoolikust ~ subjektiivsust üles näitama
упростительский 129 П lihtsustaja-, primitivisti-, lihtsustus-, primitivistlik; упростительский подход primitivistlik suhtumine ~ lähenemisviis
утилитарный 126 П (кр. ф. утилитарен, утилитарна, утилитарно, утилитарны) liter. utilitaarne, puhtpraktiline; утилитарный подход к делу utilitaarne ~ puhtpraktiline suhtumine asjasse, утилитарные знания utilitaarsed ~ puhtpraktilised teadmised
хозяйский 129 П peremehe-, peremehelik (ka ülek.); хозяйские права peremeheõigused, хозяйский сын perepoeg, хозяйское отношение к вещам heaperemehelik suhtumine asjadesse, хозяйский тон peremehelik ~ käskiv toon;
дело хозяйское kõnek. (see on) su (te) oma asi, ise tead (teate)
школярский 129 П
van. koolipoisi-, koolijütsi-, aabitsajüngri(-), aabitsaküti(-);
halv. koolipoisilik, koolijütsilik; школярский подход к делу koolipoisilik suhtumine asjasse
эволюционистический 129 П evolutsionismi-, evolutsionisti-, evolutsionistlik, evolutsionistide; эволюционистический подход evolutsionistlik suhtumine ~ käsitlus
бездушный 126 П (кр. ф. бездушен, бездушна, бездушно, бездушны) südametu, kalk; hingetu (ka ülek.); бездушный бюрократ hingetu ~ südametu bürokraat, бездушное отношение ükskõikne suhtumine, бездушное тело van. hingetu ~ elutu keha, бездушная игра актёров näitlejate hingetu mäng ~ esinemine
безучастный 126 П (кр. ф. безучастен, безучастна, безучастно, безучастны) osavõtmatu, ükskõikne; безучастный взгляд osavõtmatu ~ ükskõikne pilk, безучастное отношение к чему ükskõikne ~ osavõtmatu suhtumine millesse, безучастный зритель osavõtmatu pealtvaataja
беспечный 126 П (кр. ф. беспечен, беспечна, беспечно, беспечны) muretu, hooletu; беспечный человек muretu ~ hooletu inimene, беспечный вид muretu olek, muretuna näimine, беспечное отношение к чему hooletu suhtumine millesse
бесхозяйственный 127 П (кр. ф. бесхозяйствен и бесхозяйственен, бесхозяйственна, бесхозяйственно, бесхозяйственны) ebaperemehelik, ebamajanduslik; бесхозяйственное ведение дел oskamatu majandamine ~ asjaajamine, ebamajanduslik asjaajamine, бесхозяйственное отношение к оборудованию ebaperemehelik suhtumine sisseseadesse
внимательный 126 П (кр. ф. внимателен, внимательна, внимательно, внимательны) tähelepanelik, märgas (-ksa); внимательный слушатель tähelepanelik ~ märgas kuulaja, внимательное отношение к чему tähelepanelik suhtumine millesse, он внимателен к людям ta on teiste ~ inimeste vastu tähelepanelik
доктринёрский 129 П
ühekülgne, doktrinäärne; доктринёрский подход ühekülgne lähenemisviis;
iseteadlik, tähenäriline, doktrinäärne; доктринёрское отношение к чему tähenäriline ~ tähenärijalik suhtumine, доктринёрский тон iseteadlik toon
казённый 128 П
van., kõnek. kroonu(-), riigi(-); казённое имущество kroonuvara, казённые деньги kroonuraha, казённая палата kameraalpalat, -hoov, kroonukoda, казённый крестьянин aj. riigitalupoeg, kroonutalupoeg, учиться на казённый счёт kroonu kulul õppima;
ülek. kroonulik, bürokraatlik; казённый подход к чему kroonulik suhtumine millesse , казённый язык kroonustiil
комплексный 126 П kompleks-, kompleksne, liit-, terviklik, täis-; комплексная бригада kompleksbrigaad, комплексная механизация kompleksmehhaniseerimine, kompleksne mehhaniseerimine, комплексное действие komplekstoime, mitmekülgne mõju, комплексное соединение keem. kompleksühend, комплексная переменная mat. kompleksmuutuja, комплексное число mat. kompleksarv, комплексное удобрение liitväetis, комплексный подход terviklik suhtumine ~ lähenemine, комплексный обед komplektlõuna, täislõuna
либеральный 126 П
liberaal-, liberaalide, liberaalne; либеральная партия liberaalide partei;
vabameelne, vabamõtteline, liberaalne; vabameelitsev, liberaalitsev; либеральные идеи liberaalsed ~ vabameelsed ideed, либеральная буржуазия (1) liberaalne kodanlus, (2) liberaalitsev kodanlus;
(кр. ф. либерален, либеральна, либерально, либеральны) kõnek. leebe, liberaalne, pehme, järeleandlik; либеральный подход к чему leebe ~ liberaalne suhtumine millesse
любительский 129 П asjaarmastaja(-), amatöör-, harrastus-; taidlus-; asjaarmastajalik, amatöörlik; любительский приёмник amatöörvastuvõtja, любительская фотография amatöörvõte, asjaarmastaja võetud foto, любительский спектакль taidlusetendus, любительская группа taidlusnäitetrupp, asjaarmastajate näiteseltskond (van.), любительское отношение к делу amatöörlik suhtumine asjasse
любовный 126 П
armastus-, lembe-, armu-; armunud; любовная лирика lembeluule, armastuslüürika, любовный напиток armujook, любовные дела armuasjad, любовный взгляд armunud ~ lembe pilk, любовное отношение к работе kiindumus töösse;
armastav, hoolas, hoolitsev, soe, hell; любовное отношение к чему hoolitsev ~ hoolikas ~ soe suhtumine millesse, любовный взгляд hell pilk
небеспристрастный 126 П (кр. ф. небеспристрастен, небеспристрастна, небеспристрастно, небеспристрастны) erapoolik, mitteerapooletu; небеспристрастное отношение к кому erapoolik suhtumine kellesse
небрежный 126 П (кр. ф. небрежен, небрежна, небрежно, небрежны) hooletu, lohakas, hoolimatu; небрежный в работе tööasjus hooletu ~ lohakas (olema), небрежная работа hooletult tehtud ~ lohakas töö, небрежный почерк lohakas käekiri, небрежное отношение к чему hoolimatu suhtumine millesse, сказать небрежным тоном hoolimatult ~ muuseas ~ mokaotsast ütlema
невнимательный 126 П (кр. ф. невнимателен, невнимательна, невнимательно, невнимательны) tähelepanematu, hajameelne, hajali ~ laokil mõtetega, hajevil, hooletu; hoolimatu, ükskõikne; невнимательный ученик hajameelne ~ tähelepanematu õpilane, невнимательный взгляд hajameelne ~ hajevil pilk, невнимательное отношение к чему hoolimatu suhtumine millesse
недоброжелательный 126 П (кр. ф. недоброжелателен, недоброжелательна, недоброжелательно, недоброжелательны) pahasoovlik, pahatahtlik, vaenulik; недоброжелательное отношение к кому vaenulik ~ pahatahtlik suhtumine kellesse
неприязненный 127 П (кр. ф. неприязнен, неприязненна, неприязненно, неприязненны) vaenulik, ebasõbralik; сказать неприязненным тоном kurja häälega ütlema, неприязненное отношение к кому vaenulik suhtumine kellesse
нерачительный 126 П (кр. ф. нерачителен, нерачительна, нерачительно, нерачительны) van. hoolimatu, hooletu, lohakas; нерачительный хозяин lohakas peremees, нерачительное отношение к чему lohakas ~ hoolimatu suhtumine millesse
несерьёзный 126 П (кр. ф. несерьёзен, несерьёзна, несерьёзно, несерьёзны) tõsiduseta, mittetõsine, kergemeelne, kerge, tühine; несерьёзное отношение tõsiduseta ~ kergemeelne suhtumine, несерьёзная рана kerge haav, несерьёзная болезнь kerge haigus, несерьёзное дело tühine asi, несерьёзный вопрос tühine küsimus, несерьёзный случай tühine ~ mittenimetamisväärt lugu
несознательный 126 П (кр. ф. несознателен, несознательна, несознательно, несознательны) ebateadlik, piiratud, vähearenenud; несознательное отношение к чему ebateadlik suhtumine millesse, несознательный человек vähearenenud ~ ebateadlik inimene
неучтивый 119 П (кр. ф. неучтив, неучтива, неучтиво, неучтивы) ebaviisakas, viisakusetu, mitteaustav, lugupidamatu; неучтивое отношение к кому ebaviisakas ~ lugupidamatu suhtumine kellesse
покровительственный 127 П kaitse-, turva-, turbe-, kaitsev; (кр. ф. покровительствен и покровительственен, покровительственна, покровительственно, покровительственны) (üleolevalt) soosiv, protežeeriv; покровительственная пошлина maj. kaitsetoll, покровительственная окраска и форма biol. varjevärvus ja -kuju, (pette)hoiatusvärvus ja -kuju, mimetism, покровительственное отношение soosiv ~ protežeeriv suhtumine, покровительственный тон iroon. mentoritoon
потребительский 129 П tarbe-; tarbijas-, tarbijate; tarbimis-; ülek. halv. tarbijalik; потребительский товар tarbekaup, потребительское общество maj. tarbijaskooperatiiv, tarbijasühistu, tarbijate kooperatiiv ~ ühistu, потребительская кооперация maj. (1) tarbijate kooperatsioon, tarbijaskooperatsioon, (2) kõnek. tarbijate kooperatiiv(id) ~ ühistu(d), потребительское хозяйство maj. tarbimismajandus, потребительский спрос maj. nõudlus, tarbekaupade nõudmine, потребительский кредит maj. (1) (tarbijale antav) laen, (2) järelmaks, потребительское отношение к природе tarbijalik suhtumine loodusse
примитивный 126 П (кр. ф. примитивен, примитивна, примитивно, примитивны)
primitiivne, algeline; примитивная техника primitiivsed ~ algelised masinad, примитивная пьеса primitiivne ~ lihtsakoeline näidend, примитивный подход primitiivne ~ lihtsustatud suhtumine, примитивная натура primitiivne ~ vähearenenud natuur ~ loomus;
(без кр. ф.) ürg-, ürgne; примитивное племя ürghõim, ürgne hõim
родственный 127 П (кр. ф. родствен, родственна, родственно, родственны)
(без кр. ф.) sugulus-; родственные связи sugulussidemed, родственные отношения sugulussuhted;
sugulaslik, omane, soe, sõbralik; родственное отношение к кому sugulaslik ~ soe ~ sõbralik suhtumine kellesse;
sugulas-, suguluses olev; родственные языки lgv. sugulaskeeled, родственные предприятия sugulasettevõtted, родственные народы sugulasrahvad, sugurahvad, родственные взгляды sarnased ~ lähedased vaated
серьёзный 126 П (кр. ф. серьёзен, серьёзна, серьёзно, серьёзны) tõsine, tõemeelne, tõeline, tõsi-; серьёзное лицо tõsine nägu, серьёзный человек tõsine inimene, серьёзная музыка tõsine muusika, серьёзный разговор oluline ~ tähtis ~ tõsine jutuajamine ~ kõnelus, серьёзное положение raske ~ tõsine olukord, серьёзный противник tõsine ~ kõva ~ ohtlik vastane, серьёзная болезнь raske ~ ohtlik haigus, серьёзное чувство ehtne ~ tõeline tunne, серьёзный интерес tõeline ~ tõsine huvi, серьёзный вопрос tähelepanu nõudev küsimus, серьёзное отношение к работе tõsine töösse suhtumine, серьёзный учёный tõsiteadlane, серьёзная перемена põhjalik ~ suur muutus ~ muudatus, серьёзный капитан kõnek. range ~ nõudlik kapten, дело принимает серьёзный оборот asi võtab tõsise pöörde ~ läheb tõsiseks
скептический 129 П skeptitsismi-, skepsise-, skeptiline, kahtlev; скептическая философия skeptitsismifilosoofia, скептический идеализм skeptiline idealism, скептическое отношение skeptiline suhtumine, скептический тон skeptiline ~ kahtlev toon
созерцательный 126 П (кр. ф. созерцателен, созерцательна, созерцательно, созерцательны) liter.
(süvenenult) vaatav ~ vaatlev, jälgiv, silmitsev;
kaemuslik, sisekaemuslik, endassesüüviv, enesevaatlusesse süvenev, enesevaatlusele anduv, kontemplatiivne; созерцательное отношение к действительности kaemuslik suhtumine tegelikkusse, созерцательный вид endassesüüvinud ilme, созерцательная натура kontemplatiivne natuur ~ loomus
сознательный 126 П (кр. ф. сознателен, сознательна, сознательно, сознательны)
teadvuslik, teadvusega; человек -- существо сознательное inimene on teadvusega olend;
teadlik; сознательный материалист teadlik materialist, сознательное отношение к труду teadlik töösse suhtumine, сознательный обман teadlik ~ tahtlik pettus
сочувственный 127 П (кр. ф. сочувствен, сочувственна, сочувственно, сочувственны) kaastundlik, kaasatundev, osavõtlik, heatahtlik; сочувственный взгляд kaastundlik ~ osavõtlik pilk, сочувственное отношение osavõtlik ~ heatahtlik suhtumine, сочувственный отзыв heatahtlik arvamus
сродни предик. кому-чему kõnek. on sugulane ~ suguluses kellega (ka ülek.); он приходится мне сродни ta on mu(lle) sugulane, такое отношение сродни безответственности selline suhtumine on võrdne vastutustundetusega ~ tähendab sedasama mis ~ on niisama hea kui vastutustundetus
терпимый 119
страд. прич. наст. вр. Г терпеть;
прич. П (кр. ф. терпим, терпима, терпимо, терпимы) väljakannatatav, talutav, sallitav; терпимая боль väljakannatatav valu, терпимые условия talutavad tingimused, терпимая цена talutav ~ vastuvõetav hind;
прич. П (кр. ф. терпим, терпима, терпимо, терпимы) salliv, järeleandlik, leplik, tolerantne; терпимое отношение к кому-чему salliv ~ leplik suhtumine kellesse-millesse, терпимый человек leplik ~ tolerantne inimene
уважительный 126 П (кр. ф. уважителен, уважительна, уважительно, уважительны)
vabandatav, vabandav, kaaluv, kaalukas, mõjuv, arvestatav, arvessevõetav; уважительная причина mõjuv ~ kaaluv põhjus;
austav, lugupidav, aupaklik; уважительное отношение austav ~ lugupidav ~ aupaklik suhtumine, он уважителен к старшим ta austab vanemaid inimesi, ta suhtub vanematesse inimestesse austavalt ~ austusega ~ lugupidavalt ~ lugupidamisega
формальный 126 П (кр. ф. формален, формальна, формально, формальны)
formaal-, vormi-; formaalne, vormikohane, korrakohane, vormiline, näiline; formalistlik; формальная логика formaalloogika, formaalne loogika, формальное требование formaalne nõue, vorminõue, формальная ошибка vormiviga, формальная экспертиза (1) korrakohane ekspertiis, (2) formaalne ~ vormiline ekspertiis, формальный отказ vormikohane äraütlemine, формальная вежливость formaalne ~ vormikohane ~ ettenähtud viisakus, формальная сторона произведения teose ~ taiese vormikülg ~ vormiline külg, формальное право на что täielik õigus millele, формальное равноправие formaalne ~ näiline üheõiguslikkus, формальная демократия formaalne ~ vormi poolest ~ nime poolest demokraatia, формальное отношение к делу formaalne ~ formalistlik asjasse suhtumine, формальное значение слова lgv sõna grammatiline tähendus, формальная школа formalistlik koolkond;
madalk. ehtne, tõeline, täitsa, päris-; формальный пьяница purujoodik
халатный I 126 П (кр. ф. халатен, халатна, халатно, халатны) hooletu, hoolimatu, mittehooliv, lohakas, ükskõikne, käegalööv, minnalaskev; халатное отношение к делу hooletu ~ lohakas ~ ükskõikne suhtumine asjasse ~ töösse
человеческий 129 П
inim-, inimese-, inimes(e)lik; человеческий труд inimtöö, человеческое общество inimühiskond, человеческая жертва inimohver, человеческое достоинство inimväärikus, дерево в три человеческих роста kolme mehe kõrgune puu, привести в человеческий вид inimlikku väljanägemist andma;
inimlik, humaanne; человеческий разговор inimlik jutuajamine, человеческое отношение к людям humaanne suhtumine inimestesse
элементарный 127 П
elementaar-, alg-; элементарная математика elementaarmatemaatika, элементарная функция mat. elementaarfunktsioon, элементарная дробь mat. algmurd, osamurd, элементарная операция mat. mikrotehe, элементарная частица füüs. elementaarosake, элементарная школа van. elementaarkool, algkool;
element-, elemendi-, elemendiline; элементарный состав keem. elementkoostis, elemendiline koostis, элементарный анализ keem. elemendianalüüs;
(кр. ф. элементарен, элементарна, элементарно, элементарны) ülek. elementaarne, algeline, ülilihtne, enesestmõistetav; самая элементарная вещь kõige elementaarsem ~ lihtsam asi, enesestmõistetav ~ seletamatagi selge asi, элементарные правила вежливости elementaarsed viisakusreeglid, элементарный взгляд на вещи lihtsustatud vaade asjadele, элементарный подход к делу pealiskaudne ~ pinnaline asjasse suhtumine, элементарные требования väga väikesed nõudmised, элементарные удобства vähene ~ minimaalne mugavus, элементарные условия paratamatult tarvilikud tingimused, элементарная проблема lihtsamast lihtsam probleem, элементарные каческта бойца esmased ~ primaarsed võitlejaomadused

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur