[VES] Russian-Estonian dictionary


Query:

in

Sama päring eesti-vene sõnaraamatus

Leitud 61 artiklit

широкий 122 П (кр. ф. широк, широка, широко и широко, широки и широки; сравн. ст. шире, превосх. ст. широчайший 124) lai-, lai (ka ülek.), avar, laiaulatuslik, laialdane; широкий экран laiekraan, широкая улица lai tänav, широкие плечи laiad õlad, широкая улыбка lai naeratus, широкая степь avar ~ lai stepp, широкий кругозор avar ~ lai silmaring, широкий круг вопросов lai ~ mitmekesine küsimuste ring, широкий взгляд на вещи avar vaade asjadele, asjade avar mõistmine, asjadest avaralt arusaamine, широкая натура (1) avar hing ~ loomus, lai natuur, laia joonega inimene, (2) laia haardega ~ haardekas inimene, широкие возможности avarad ~ suured ~ head võimalused, широкие интересы suured ~ laialdased huvid, широкие планы suured ~ laiaulatuslikud plaanid ~ kavatsused, широкий читатель (lai) lugejaskond, широкий зритель (lai) vaatajaskond, publik, широкие слои населения massid, rahvahulgad, широкие обещания suured lubadused, широкая популярность suur populaarsus, широкий успех suur edu, широкий шаг hoogne ~ pikk samm, широкий мазок kunst hoogne pintslitõmme, широкий образ жизни suurejooneline ~ lai eluviis, laialt elamine, lai joon, широкое хлебосольство suurejooneline ~ heldekäeline kostitamine, в широком масштабе ulatuslikult, laialt, laialdaselt, suures ulatuses, широким фронтом ülek. laial rindel, laial(daselt), в широком смысле слова sõna laias ~ laiemas ~ kõige üldisemas mõttes ~ tähenduses, товары широкого потребления tarbekaubad, широк костью ~ в кости suure ~ laia kondiga (inimene), пальто широко в плечах mantel on õlgadest lai, получить широкую известность üldtuntuks saama, пользоваться широким признанием (üld)tunnustatud olema;
на широкую руку helde käega, rohkel käel, heldekäeliselt, suurejooneliselt; широкий жест suur žest; жить на широкую ногу külla otsas ~ laial jalal elama; широкая глотка, широкое горло у кого madalk. (1) kellel on võimas ~ vägev kõri, (2) kes on kõva kõri (joob palju)
широкоформатный 126 П lai-, laiformaat-; широкоформатная лента laifilm, широкоформатный экран laiekraan, широкоформатный кинотеатр laiekraankino, lailinakino, широкоформатное кино (1) laiekraankinematograafia, laiekraanfilmikunst, (2) laiekraankino, lailinakino
ширина 52 С ж. неод. (обычно без мн. ч.) laius; ширина ткани riide laius, ширина в плечах õlalaius, õlgade laius, ширина ладони kämbla laius, ширина набора trük. lao laius, ширина пропила puidut. saetee laius, ширина колеи rööpmevahe, rööbe, ширина абразивного круга tehn. abrasiivkäia paksus, шириной в два метра kaks meetrit lai, kahe meetri laiune, по всю ширину kogu ~ täies laiuses, в ширину laiuselt, laiustpidi, laiuti, рост в ширину laiutikasv
обширный 126 П (кр. ф. обширен, обширна, обширно, обширны) avar, ruumikas, ääretu, lai, suur, ülek. ka laialdane, ulatuslik, mahukas; обширная комната avar ~ ruumikas tuba, обширная гладь моря merelagendik, ääretu veeväli, обширная страна ääretu maa, обширная долина lai org, orulaam, laamorg, обширные размеры suured ~ avarad ~ ulatuslikud mõõtmed, обширная переписка suur kirjavahetus, обширное знакомство suur tutvuskond, обширные знания laialdased teadmised, обширные связи laialdased sidemed, обширные планы suured ~ ulatuslikud plaanid, обширное поле деятельности ulatuslik ~ lai tegevusväli, обширная программа ulatuslik ~ mahukas programm
широта 53 С ж. неод.
(без мн. ч.) avarus, laius (ka ülek.), laiaulatuslikkus; широта кругозора silmaringi avarus, широта души hinge avarus, hingesuurus, широта интересов huvide rohkus, lai huvide diapasoon ~ ring, широта образования hariduse mitmekülgsus, широта реки kõnek. jõe laius;
geogr. laius; географическая широта geograafiline laius, северная широта põhjalaius, южная широта lõunalaius, градус широты laiuskraad, низкие широты madalad laiuskraadid (ekvaatorilähedased alad), высокие широты kõrged laiuskraadid (pooluselähedased alad), в северных широтах põhjalaiusel, põhjapoolkeral, на всех широтах ülek. kõikjal, kogu maakeral, kõigil laiuskraadidel
размах 18 С м. неод.
vehkimine, vibutamine, viibutamine;
hoog (ka ülek.), ulatus, haare, laiahaardelisus, laiaulatuslikkus (ka ülek.); füüs. võnkeulatus, amplituud; variatsioon (statistikas); с размаха täie hooga, hoo pealt, во весь размах täies ulatuses, получить широкий размах suurt ulatust ~ hoogu saavutama ~ saama, suurt ~ laia ulatust võtma, väga ulatuslikuks minema, работать с размахом hoogsalt ja laia haardega töötama, размах крыльев (linnutiibade) siruulatus, размах колебания võnkeamplituud, võnkeulatus, размах смещения geol. nihke ulatus, размах крыла lenn. tiiva ulatus, человек широкого размаха laia ettevõtmisega ~ laia haardega inimene, широкий размах спортивного движения spordiliikumise laiahaardelisus ~ laiaulatuslikkus, большой размах строительства ehitustegevuse ulatuslikkus ~ lai haare
широко- часть сложных слов lai-, laia(-); широко-изучатель el. laikiirgur, широко-колейный laiarööpmeline
широкогрудый 119 П (кр. ф. широкогруд, широкогруда, широкогрудо, широкогруды) laiarinnaline, laia rinnaga, rinnust lai; широкогрудая лошадь laiarinnaline ~ laia rinnaga hobune
разнос 1 С м. неод.
(без мн. ч.) laialikandmine, (laiali)kanne, laialiviimine (kõnek. ka ülek.); разнос телеграмм telegrammide laialikandmine ~ kättetoimetamine, разнос пыльцы õietolmu laialikanne;
(без мн. ч.) sissekandmine, sissekanne, läbikandmine, läbikanne;
(без мн. ч.) laialipaiskamine, laialipildumine, lõhkumine, purustamine;
kõnek. peapesu, päheandmine, läbivõtmine, läbisarjamine; учинить разнос peapesu tegema;
el. puruksjooks;
(lai ja madal) kaevand
размашистый 119 П (кр. ф. размашист, размашиста, размашисто, размашисты) kõnek.
hoogne, lai (ka ülek.); размашистые движения hoogsad liigutused, размашистый шаг hoogne samm, размашистый почерк hoogne ~ lai käekiri, размашистая натура lai natuur, размашистый человек suure žestiga ~ laia ettevõtmisega inimene;
vaba, hooletu, muretu
развалистый 119 П (кр. ф. развалист, развалиста, развалисто, развалисты)
kõnek. lai, lohmakas; развалистое кресло lai ~ lohmakas tugitool;
madalk. taaruv, vaaruv, vankuv; развалистая походка taaruv ~ vaaruv samm
разгонистый 119 П (кр. ф. разгонист, разгониста, разгонисто, разгонисты) kõnek. lai, hõre, harv, suurte vahedega; разгонистый почерк lai ~ hõre ~ suur käekiri
ширпотреб 1 С м. неод. (без мн. ч.) kõnek.
lai ~ ulatuslik ~ suur tarbimine; предметы ширпотреба (laia)tarbekaubad, (laia)tarbeesemed;
(laia)tarbekaup; цех ширпотреба tarbekaubatsehh, выпуск ширпотреба tarbekaubatootmine
широковатый 119 П (кр. ф. широковат, широковата, широковато, широковаты) laiavõitu, laiakas, avaravõitu, lobe, pisut ~ liiga lai ~ avar; широковатое платье liiga avar kleit, костюм широковат в плечах ülikond ~ kostüüm on õlgadest laiavõitu ~ lohva (kõnek.)
цаца 80 С ж.
неод. kõnek. lelu, mänguasi;
од. madalk. halv. lai leht, lai pomm, padakonn, täispuhutud konn; peenike preili; цаца какая õige ~ kah mul peenike preili
широченный 127 П madalk. tohutu ~ jubetu ~ päratu ~ ilmatu lai ~ suur ~ avar; широченная река päratu ~ tohutu lai jõgi, широченные брюки ilmatu laiad püksid
неширокий 122 П (кр. ф. неширок, неширока, нешироко и нешироко, нешироки и нешироки; без сравн. ст.) mittelai, üsna ~ võrdlemisi kitsas, kitsavõitu; неширокий мостик kitsas ~ kitsavõitu purre, дорога была неширока tee polnud lai
массовый 119 П mass-, massi-, hulgi-, massiline; массовое производство hulgitootmine, masstootmine, средства массовой информации massiteabevahendid, массовая организация massiorganisatsioon, оружие массового поражения massihävitusrelv, массовая литература rahvakirjandus, massikirjandus, массовое явление massiline nähtus, massinähtus, массовый читатель lai lugejaskond, товары массового потребления (laia)tarbekaup, началась массовая уборка хлебов algas üldine viljalõikus ~ viljakoristus, массовые профессии üldlevinud kutsealad ~ elukutsed
плечо ед. ч. 110, мн. ч. 91 (род. п. мн. ч. плеч) С с. неод. õlg (ka tehn., raudt.), õlgmik; anat. õlavars; плечо рычага kangi õlg, плечо силы jõu õlg, широкий в плечах laiaõlgne, пальто широко в плечах mantel on õlgadest lai, втянуть голову в плечи pead õlgade vahele tõmbama, нести на плечах õlgadel ~ õlul ~ õlal kandma, пожать плечами õlgu kehitama, похлопать по плечу õlale patsutama, на плечо! sõj. õlale võtt! левое плечо вперёд марш! sõj. vasak õlg ees, marss!;
плечо в плечо, плечо к плечу, плечом к плечу, плечо о плечо õlg õla kõrval; с плеч долой kõnek. kaelast ära; как гора с плеч (свалилась) у кого kellel oleks nagu kivi südamelt langenud ~ koorem õlgadelt veerenud; голова с плеч pea maha; с плеча kõnek. järelemõtlematult, huupi, kergekäeliselt; со всего плеча kõigest jõust (lööma); с чужого плеча mitte oma, teise oma (rõiva kohta); за плечами (1) kõrval, lähedal, (2) seljataga, möödas, minevikus; на плечах (противника) (põgeneva vaenlase) kannul ~ kukil; лежать на плечах у кого, чьих, кого kelle õlgadel ~ õlul lasuma; выносить ~ вынести ~ вывозить ~ вывезти на своих (собственных) плечах что oma turjal ~ õlul kandma mida, omal jõul toime tulema ~ hakkama saama millega; (есть) голова на плечах у кого kõnek. kellel on pea otsas ~ on nuppu, kelle pea lõikab; взваливать ~ взвалить ~ класть ~ положить на чьи плечи что kelle õlule mida veeretama; лечь ~ ложиться на плечи кому, кого, чьи kelle õlgadele langema ~ kandma jääma
грудь 91 (род. и предл. п. ед. ч. груди и груди) С ж. неод. rind; плоская грудь lame rind, широкая грудь lai rind, впалая грудь sisselangenud rind, дышать всей ~ полной грудью, дышать во всю грудь täie rinnaga hingama, прижать к груди vastu rinda suruma, скрестить руки на груди käsi risti rinnale panema, кормить ~ вскармливать грудью rinnaga toitma, отнять ребёнка от груди last (rinnast) võõrutama, грудь рубашки särgi rinnaesine, грудью проложить себе дорогу ülek. endale rinnaga teed murdma, таить в груди ülek. südames hoidma, бить себя в грудь endale vastu rindu taguma;
встать ~ стоять ~ стать грудью за кого-что keda (oma) rinnaga kaitsma
лбище 108 С м. неод. kõnek. lai ~ kõrge laup ~ otsaesine ~ otsmik
лог 21 (предл. п. ед. ч. в логе, в логу) С м. неод. lai org, nõgu
малахай 41 С м. неод. murd.
kõrvadega karvamüts, läkiläki (baškiiridel, kalmõkkidel);
lai vööta kaftan
марш II 28 С м. неод. ehit. trepikäik, trepimarss; широкая лестница в два марша lai kahekäiguline trepp
ножовка 72 С ж. неод. käsisaag, vukssaag; ручная ножовка käsisaag, vukssaag, узкая ножовка tikksaag, augusaag, широкая ножовка lai vukssaag
пояс 4 С м. неод. vöö; vööde, vöönd, tsoon, ala; широкий пояс lai vöö, кожаный пояс nahkvöö, -rihm, раздеться по пояс poolest saadik ~ vööni lahti riietuma, по пояс в воде poolest saadik ~ vöö(koha)ni vees, затянуть потуже пояс rihma pingutama (ka ülek.), rihma ~ vööd kõvemini kinni tõmbama, кланяться в пояс sügavalt kummardama, предохранительный пояс kaitsevöö, спасательный пояс päästevöö, пробковый пояс korkvöö, задний пояс sport tagantvöö, растянутый пояс ehit. tõmbevöö, арматурный пояс ehit. sarrusvöö, шаровой пояс mat. kera vöö, плечевой пояс, пояс верхней конечности anat. ülajäseme vööde, õlavööde, тазовый пояс, пояс нижней конечности anat. alajäseme vööde, vaagnavööde, tagavööde, полярный пояс geogr. polaarvööde, климатический пояс geogr. kliimavööde, тропический ~ жаркий пояс geogr. troopikavööde, palavvööde, умеренный пояс geogr. parasvööde, зелёный пояс haljasvöönd (asulas), часовой пояс ajavöönd, тарифный пояс maj. tariifivöönd, рудный пояс geol. maagivöönd, пояс трещин geol. lõhede vöönd, пояс жил geol. soonestik, плавильный пояс, пояс плавления met. sulamistsoon;
заткнуть за пояс кого kõnek. silmi ette andma kellele, varju jätma, üle trumpama keda
приволье 113 С с. неод.
avarus; степное приволье stepiavarused, приволье глазам lai ~ avar vaateväli;
(без мн. ч.) ülek. vaba ja muretu elu; жить в приволье vabalt ja muretult elama, vaba ja muretut elu elama
приплюснутый 119
страд. прич. прош. вр. Г приплюснуть;
прич. П lössis, lame, lapik, lapergune; приплюснутый нос lai ja lame nina
пространный 126 П (кр. ф. пространен, пространна, пространно, пространны)
liter. avar, lai, ulatuslik; пространные владения ulatuslikud valdused;
paljusõnaline, ohtrasõnaline, (liiga) pikk ja põhjalik, pikk ja lai; пространное письмо pikk ja põhjalik kiri
скамья 87, 88 С ж. неод. pink; широкая скамья lai pink, штрафная скамья sport trahvipink, школьная скамья ülek. kooliaeg, студенческая скамья ülek. ülikooliaeg, со школьной скамьи (otse) koolipingist (saadik);
попасть на скамью подсудимых kohtupinki ~ süüpinki ~ kohtu alla sattuma
разухабистый 119 П (кр. ф. разухабист, разухабиста, разухабисто, разухабисты) madalk.
halv. liiga sundimatu ~ vaba ~ familiaarne, semulik, semutsev, omamehelik; разухабистые манеры liiga vaba käitumisviis, разухабистый малый lai leht (ülek.);
tormakas, keevaline, uljas; разухабистая песня ülemeelik laul
раствор I 1 С м. неод.
haare, vahemik; раствор угла nurgahaare, раствор циркуля sirklisamm, раствор контактов el. lahutusvahemik, раствор вытачки voldi sügavus (voldimärkide kaugus teineteisest);
ava, suu, vahe (väraval vm.); широкий раствор ворот lai väravaava ~ väravasuu ~ väravavahe
растяжимый 119 П (кр. ф. растяжим, растяжима, растяжимо, растяжимы) veniv (ka ülek.), venitatav, elastne; tõmmatav; растяжимый материал veniv ~ elastne materjal, растяжимое понятие lai ~ veniv ~ segane mõiste
такой-то (такой 123, то нескл.) М м. selline, niisugune; see ja see, nii- ja naasugune, nii ja nii; господин такой-то härra see ja see, это было в таком-то году see oli sel ja sel aastal, такой-то ширины nii ja nii lai
привольный 126 П (кр. ф. приволен, привольна, привольно, привольны)
avar, lai, laiuv; привольная степь avar stepp ~ rohtla;
vaba, lahe, ahistamata; привольная жизнь lahe ~ hea ja vaba ~ vaba ja muretu elu
толкование 115 С с. неод. seletamine, seletus, tõlgendamine, tõlgendus, tõlgitsemine, tõlgitsus, käsitamine, käsitus; käsitlemine, käsitlus, interpreteerimine, interpreteering; толкование слов sõnade seletamine, sõnaseletus, толкование снов unenägude seletamine, толкование закона seaduse tõlgendamine ~ tõlgendus, судебное толкование kohtulik tõlgendus, слишком широкое толкование liiga lai ~ ülilai tõlgendus, ограничительное толкование ahendav ~ kitsendav tõlgendus
толстый 119 П (кр. ф. толст, толста, толсто, толсты и толсты; сравн. ст. толще) jäme(-), paks, väga tüse; толстая кишка anat. jämesool, толстый ствол дерева jäme puutüvi, толстый человек paks inimene, толстый слой paks kiht, толстые чулки paksud sukad, толстые губы paksud ~ lihavad huuled, толстый голос kõnek. jäme ~ madal hääl, толстый журнал (mahukas) kultuuriajakiri;
толстая мошна, толстый карман, толстый кошелёк у кого kõnek. kellel on tüse rahakott ~ kõva kukkur ~ rahakott pungis ~ raha laialt käes ~ jalaga segada ~ raha kui raba; поперёк себя толще madalk. nii pikk kui lai; тонкий намёк на толстое обстоятельство iroon. otsene vihje ilmselgetele asjadele
бадья 97 С ж. неод. (lai madal puust) tõsteämber, tõstetoober, tõstekopp; laadimismold
балахон 1 С м. неод. pikk lai kuub; ülek. kõnek. hõlst; парусиновый балахон purjeriidest kuub, на нём был какой-то балахон tal oli mingi hõlst seljas
гейша 76 С ж.
од. geiša (tantsu- ja laulutüdruk Jaapanis);
неод. (lai kimonolõikeline) geišakleit
епанча 77 С ж. неод. etn. (lai käisteta) ürp, keep
кушак 19 С м. неод. kušakk, (lai ja pikk riidest vm.) vöö; витой кушак punutud vöö, он подпоясался кушаком ta sidus ~ mässis endale vöö ümber
манто нескл. С с. неод. mantoo (lai naistemantel)
мешковатый 119 П (кр. ф. мешковат, мешковата, мешковато, мешковаты)
kottis, kotjas, kotitaoline, lai, kohmakas; мешковатый костюм kottis ülikond ~ kostüüm;
ülek. saamatu, kohmakas
палантин 1 С м. неод. palantiin (lai lahtine karusnahast v. sametist krae); соболий палантин sooblinahast palantiin
пиала 52, 53 С ж. неод. piaal (lai kõrvata teetass Kesk-Aasia rahvastel)
плёс 1 С м. неод. geol. süvasäng; hüdr. (jõe)süvik, haudmik, võrendik, võreng; laugmik (lai vaikse vooluga koht jões, järves)
просторный 126 П (кр. ф. просторен, просторна, просторно, просторны) avar, ruumikas, lahe; просторный зал avar ~ ruumikas saal, просторное платье avar ~ lai kleit
розвальни 17 С неод. (без ед. ч.) lai talupojaregi
тахта 52 С ж. неод. (lai) kušett; лежать на тахте kušetil pikutama
толстовка I 72 С ж. неод. tolstovka (pikk ja lai vööga pluus)
торшон 1 С м. неод. toršoon (lai hõreda põimega pits, krobelise pinnaga joonistus-, foto- vm. paber)
тридцатиметровый 119 П kolmekümnemeetrine, kolmkümmend meetrit pikk ~ lai ~ kõrge ~ sügav
хитон 1 С м. неод.
kitoon (aj. vanakreeka alusrõivas; tuunikataoline küljelõhikutega balletikleit);
(lai) ürp, hõlst
эспланада 51 С ж. неод. esplanaad (avar väljak suure hoone ees; lai tänav puiesteedega; aj. lage plats kantsi ja linna vahel)
висеть 233 Г несов. на ком-чём, над кем-чем, под чем rippuma, ripnema; ülek. hõljuma, seisma; зеркало висит в передней peegel ripub esikus, пальто висит на тебе mantel on sul seljas lottis (liiga lai), волосы висят до плеч juuksed ripnevad õlgadeni, висеть на телефоне kõnek. telefoni otsas kõlkuma (liiga kaua telefoniga rääkima), пыль висит в воздухе tolm hõljub ~ seisab õhus;
висеть в воздухе õhus rippuma; висеть на волоске ~ на ниточке juuksekarva otsas rippuma; висеть на шее у кого (1) kellel (ristiks) kaelas olema, (2) kelle(l) kaelas rippuma; висеть над душой kõnek. hinge peale käima
лопата 51 С ж. неод. labidas; tehn. kopp; деревянная лопата puulabidas, lasn(-a), железная лопата raudlabidas, черенок лопаты labidavars, балластная ~ совковая лопата kühvel(labidas), лопата земли labidatäis mulda, борода лопатой kõnek. täishabe, habe lai kui labidas, обратная лопата vastukopp, ditšer, прямая лопата pärikopp, otsekopp;
грести ~ загребать деньги лопатой kõnek. raha kokku kühveldama ~ labidaga kokku ajama
поперёк
Н risti, ristipidi; põiki, põigiti; разрезать поперёк risti läbi lõikama, лежать поперёк põiki lamama, слова не скажет поперёк ülek. kõnek. ei ütle ühtegi sõna vastu, ei räägi kunagi vastu;
предлог с род. п. risti, põiki (üle); поперёк улицы risti ~ põiki üle tänava, поперёк чьей воли ülek. kõnek. vastu kelle tahtmist, kelle tahtele risti vastu;
вдоль и поперёк kõnek. (1) risti ja põiki ~ põigiti, risti-rästi, (2) läbi ja lõhki; поперёк себя шире madalk. nii pikk kui lai (paksu inimese kohta); становиться ~ стать ~ стоять поперёк дороги кому kõnek. kellel risti tee peal ees olema ~ seisma; вставать ~ встать поперёк горла кому kellele ristiks kaelas ~ tülinaks olema
растянуться 339 Г сов. несов. растягиваться
välja ~ pikaks ~ pikale ~ ära venima (ka ülek.); перчатки растянулись sõrmikud on välja veninud, резинка растянулась kumm on välja veninud, обоз растянулся на километр voor oli kilomeetri pikkuseks veninud, собрание растянулось на два часа koosolek venis kahele tunnile ~ kahe tunni peale;
kõnek. end siruli viskama ~ välja sirutama; täies pikkuses maha ~ pikali kukkuma; растянуться на диване end diivanile siruli viskama, растянуться во весь рост nii pikk kui lai maha kukkuma
халат 1 С м. неод.
kittel; домашний халат kodukittel, больничный халат haiglakittel, рабочий халат töökittel, маскировочный халат sõj. moondamismantel, moondemantel;
(lai) kuub; утренний халат öökuub, hommikukuub, hommikumantel, купальный халат rannamantel;
halatt (idamaine üleriie)
хвастливый 119 П (кр. ф. хвастлив, хвастлива, хвастливо, хвастливы) kiitlev, hooplev, suurustav, suurustlev, kelkiv, praaliv, ärplev, kiitlik, suureline, kiitleja, hoopleja, kelkija, kehkleja, praalija, ärpleja; хвастливый парень kiitleja ~ kelkija ~ suureline poiss, lai leht, хвастливый тон kiitlev ~ hooplev ~ kelkiv toon, хвастливый ответ suureline ~ üle õla vastus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur