[VES] Russian-Estonian dictionary


Query:

in

Sama päring eesti-vene sõnaraamatus

Leitud 23 artiklit

строительство 94 С с. неод.
(без мн. ч.) ehitus, ehitamine (ka ülek.), ehitustöö, ehitustegevus, ehitusala; жилищное строительство elamuehitus, гражданское ~ жилищно-гражданское строительство tsiviilehitus, зелёное строительство haljastus, haljastamine, городское строительство linnaehitus, сельское строительство maaehitus, дорожное строительство teedeehitus, tee-ehitus, промышленное строительство tööstusehitus, гидротехническое строительство vesiehitus, hüdroehitus, общественное строительство ühiskondlike hoonete ehitus, сборное ~ полносборное строительство monteeritav ehitus, tariehitus, высотное строительство kõrgehitus, kõrgehitamine, kõrghoonete ehitus, компенсационное строительство hüvitusehitus, строительство подрядным способом töövõtu korras ehitamine, töövõtuehitus, строительство хозяйственным способом omal jõul ehitamine, очередь строительства ehitusjärk, работать на строительстве ehitusel töötama;
ülek. ülesehitus(töö), korraldus; языковое строительство (tegelik) keelepoliitika, keelekorraldus, военное строительство (1) sõjaväekorraldus, sõjaväe ülesehitus, (2) sõjaväeobjektide ~ sõjaliste objektide ehitamine ~ rajamine, sõjaväeehitus
постройка 75 С ж. неод.
(обычно ед. ч.) ehitus, ehitamine, ehitustöö; постройка дома maja ehitamine;
ehitis, hoone; деревянная постройка puitehitis, puuhoone, жилые постройки elumajad, -hooned, антисейсмическая постройка maavärinakindel ehitis, свайная постройка vaiehitis, сборная постройка monteeritav ehitis, животноводческая постройка loomakasvatushoone
стройка 75 С ж. неод.
(без мн. ч.) (üles)ehitamine, ehitus; стройка жилых домов elumajade ehitamine, elamuehitus, работать на стройке ehitusel töötama;
ehitis; ehitusplats; город был одной гигантской стройкой linn oli üksainus suur ehitusplats
переброс 1 С м. неод.
ülevise; переброс мяча palli ülevise;
mujale paigutamine ~ toimetamine, üleviimine, edasitransportimine;
(без мн. ч.) (silla vm.) ehitamine
подведение 115 С с. неод. (без мн. ч.)
(juurde)toomine, (juurde)viimine; подведение воды hüdr. vee juurdevool;
allapanek, (alla)ehitamine, rajamine; подведение фундамента (1) vundamendi tegemine ~ ehitamine, (2) ülek. vundamendi ~ aluse rajamine;
toonitamine, värvimine; подведение бровей kulmude toonitamine;
kokkuvõtte tegemine; подведение итогов kokkuvõtete tegemine, kokkuvõtmine,
сооружение 115 С с. неод.
(без мн. ч.) püstitamine, püstitus, ehitamine, ehitus, rajamine; сооружение памятника mälestussamba ~ ausamba püstitamine, сооружение электростанции elektrijaama rajamine ~ ehitamine;
ehitis, rajatis, tarim; seade; гражданское сооружение tsiviilehitis, промышленное сооружение tööstusehitis, защитное сооружение sõj. varjeehitis, varjerajatis, оборонительное сооружение kaitserajatis, надземное сооружение pealmaaehitis, pealmaarajatis, подземное сооружение allmaaehitis, allmaarajatis, искусственное сооружение rajatis, гидротехническое сооружение vesiehitis, hüdrorajatis, дорожное сооружение teerajatis, здания и сооружения ehitised, hooned ja rajatised, очистное сооружение puhastusseade, сооружение биологической очистки biopuhastusseade, biopuhasti, культивационное сооружение aiand. kasvutarim, долговременное сооружение püsirajatis, püsiehitis, земляное сооружение muldrajatis, придорожное сооружение (1) tee-ehitis, (2) teeäärne rajatis
строение 115 С с. неод.
(без мн. ч.) van. ehitamine, ehitustöö;
hoone, ehitis; кирпичное строение tellishoone, хозяйственное строение majandushoone, нижнее строение ehit. alus, верхнее строение ehit. pealisehitis, пролётное строение ehit. sildeehitis, надсводное строение võlvipealis (sillal);
ehitus, struktuur, ülesehitus, tekstuur; puidut. toim, süü, kiri; med. kudum, koetis; строение почвы mulla ehitus, строение атома aatomi ehitus ~ struktuur, строение ядра tuuma ehitus ~ struktuur, строение капитала maj. kapitali struktuur, строение кожи naha tekstuur, строение пород kivimite tekstuur ~ toim, строение древесины puidu tekstuur ~ toim ~ süü ~ kiri, логическое строение loogiline ülesehitus, организационное строение партии partei organisatsiooniline (üles)ehitus
надстройка 75 С ж. неод.
(без мн. ч.) pealeehitamine; kõrgemaks ehitamine;
pealeehitis; mer. tekiehitis, pealisehitis;
filos. pealisehitus
отстраивание 115 С с. неод. (без мн. ч.)
(valmis) ehitamine, püstitamine, ehituse lõpetamine;
ülesehitamine, taastamine
проведение 115 С с. неод. (без мн. ч.)
(läbi mille, millest mööda) juhtimine, viimine; проведение судна в порт laeva sadamasse juhtimine, проведение выработки mäend. (kaeveõõne) läbindamine;
tõmbamine; проведение границы piiritõmbamine, проведение черты joonimine, joonetõmbamine;
sissepanek, sisseseadmine, rajamine, ehitamine; проведение водопровода veevärgi sissepanek, проведение дороги tee rajamine ~ ehitamine;
tegemine, teostamine, korraldamine, pidamine; elluviimine, rakendamine; veetmine; проведение опыта katse tegemine ~ sooritamine, проведение уроков tundide andmine, проведение собрания koosoleku pidamine, проведение в жизнь elluviimine, ellurakendamine;
maj. kirjendamine, sissekannete tegemine, läbikandmine
рубка I 72 С ж. неод. (без мн. ч.)
raiumine, raie; рубка леса metsaraie, puude langetamine, рубка дров puulõhkumine, puude lõhkumine, выборочная рубка mets. valikraie, ландшафтная рубка, рубка формирования mets. kujundusraie, проходная рубка mets. põimendusraie, санитарная рубка mets. tervistusraie, sanitaarraie, сплошная рубка mets. lageraie, очистительная рубка mets. koristusraie;
ülesraiumine, palkidest ehitamine; рубка избы tare ülesraiumine, palktare ehitamine;
(paekivi vm.) murdmine;
(külmrelvaga) võitlus, taplus, raiumine (ratsaväes)
возведение 115 С с. неод. (без мн. ч.)
püstitamine, püstitus, ehitamine, ehitus, rajamine; возведение здания hoone püstitus ~ ehitus, возведение монумента mälestussamba püstitus;
во что väljendites возведение в степень mat. astendamine, возведение в куб mat. kuupimine, kuupi tõstmine, возведение в квадрат mat. ruutimine, ruutu tõstmine
застраивание 115 С с. неод. (без мн. ч.) (täis)ehitamine, hoonestamine, hoonestus; застраивание пустыря tühimaa hoonestamine
построение 115 С с. неод.
(без мн. ч.) (üles)ehitus, (üles)ehitamine; koostamine, loomine; mat. konstruktsioon, konstrueerimine; построение клетки raku ehitus, построение романа romaani ülesehitus, графическое построение ehit. graafiline konstrueerimine;
liter. õpetus, teooria;
sõj., sport rivistus, (üles)rivistamine, (üles)rivistumine; paigutus
проводка 72 С ж. неод. (обычно ед. ч.)
(läbi mille, millest läbi v. mööda) viimine, juhtimine; проводка судов mer. (laevade) lootsimine;
sissepanek, ehitamine, rajamine; проводка канала kanaliehitus;
maj. kirjendus, sissekande tegemine, läbikandmine;
el. juhtmestik; juhtmete paigaldamine, installatsioon; открытая проводка pealisjuhtmestik, защищённая проводка kaitstud juhtmestik;
(hobuste) käitamine ~ kõnnitamine
прожектёрство 94 С с. неод. (без мн. ч.) iroon. õhulosside ehitamine, teostamatute plaanide harrastamine, fantaseerimine
прокладка I 72 С ж. неод. (без мн. ч.)
rajamine (ka ülek.), ehitamine, tegemine; paigaldamine, paigaldus, el. ka installatsioon; прокладка дороги teeehitus, tee rajamine, воздушная прокладка õhuspaigaldus, подземная прокладка allmaapaigaldus, скрытая прокладка peitpaigaldus, прокладка труб torude paigaldamine, прокладка рельсов raudt. rööbaste mahapanek;
(kaardile) märkimine ~ kandmine; прокладка курса самолёта lennukursi kaardile märkimine, прокладка курса mer. kursi kaardile kandmine, kursi mahapanek;
kõnek. vaheleasetamine, vahelepanemine, millesse pakkimine; прокладка соломой õlgedesse pakkimine
устроение 115 С с. неод. (без мн. ч.) van.
kokkuseadmine, ehitamine, valmistamine, meisterdamine;
korraldamine, organiseerimine, kordaseadmine, kordategemine, kordaajamine;
kord, korraldus
устройство 94 С с. неод.
(без мн. ч.) kokkuseadmine, ehitamine, valmistamine, meisterdamine;
(без мн. ч.) korraldamine, organiseerimine (kõnek. ka ülek.), kordaseadmine, kordategemine, kordaajamine; устройство побега põgenemise korraldamine ~ organiseerimine;
(без мн. ч.) hankimine, muretsemine; endale koha leidmine ~ saamine; устройство кого на работу kellele töökoha hankimine ~ muretsemine;
(üles)ehitus, struktuur; tarind, konstruktsioon, tarindus, kokkuseade; anat. ehitumus; устройство корабля laevaehitus ~ konstruktsioon, устройство оружия relva(de) ehitus;
seade, seadis, seadeldis, vahend, aparaat; вычислительное устройство arvuti, запоминающее устройство mälu(seade), salvesti, управляющее устройство, устройство управления juhtseade, переговорное устройство kõneseade, измерительное устройство mõõteseade, mõõteseadis, выливное устройство piserdusseade, множительное устройство korruti, korrutusseade (arvuti osa), читающее ~ считывающее устройство lugemisseade, riider, устройство отображения информации, индикаторное устройство kuvar, погрузочно-разгрузочное устройство laadur, laadimisseade, защитное устройство kaitseseadis, kaitseseade, счётно-решающее устройство arvutusseade, красочное устройство trük. värviaparaat, устройство для закатывания паруса mer. rullrehv;
kord, korraldus; государственное устройство riigikorraldus, riiklik korraldus, общественное устройство ühiskonnakorraldus, ühiskondlik korraldus
наведение 115 С с. неод. (без мн. ч.)
juhatamine, suunamine (ka lenn.), kohalejuhtimine; sõj. sihitamine, sihitus;
tegemine, seadmine, korraldamine; наведение порядка korra loomine ~ jaluleseadmine, наведение моста silla ehitamine, наведение лака lakkimine, lakiga katmine, laki pealekandmine, наведение справок järelepärimine, teadete ~ teatmete nõutamine;
tekitamine, pealeajamine; el. indutseerimine; indutseerumine
наводка 72 С ж. неод. (без мн. ч.)
suunamine, juhatamine; sõj. sihtimine; прямая наводка otsesihtimine, непрямая наводка kaudsihtimine;
pealekanne, pealepanek; seadmine; наводка моста silla ehitamine, наводка краски värvimine, värviga katmine, värvi pealepanek, наводка на резкость ~ на фокус fot. teravdus, fookustamine;
el. indutseerimine; indutseerumine;
(karusnaha) jumestamine
хозяйственный 127 П
majandus-, majandusalane, majanduslik; хозяйственная жизнь majanduselu, хозяйственный год majandusaasta, хозяйственное предприятие majandusettevõte, хозяйственный персонал majanduspersonal, хозяйственный механизм majandusmehhanism, majandamismehhanism, хозяйственная деятельность majandustegevus, majanduslik tegevus, хозяйственный показатель majanduslik näitaja, хозяйственное преступление majandusalane kuritegu, хозяйственный расчёт isemajandamine, хозяйственный способ строительства omal jõul ehitamine;
majapidamis-; хозяйственные постройки majandushooned, хозяйственное мыло pesuseep, хозяйственный инвентарь majapidamisinventar, хозяйственный магазин majatarvete ~ majapidamistarvete kauplus;
(кр. ф. хозяйствен, хозяйственна, хозяйственно, хозяйственны) majanduslik, majanduslikult kasulik, säästlik, ökonoomne, heaperemehelik; peremehelik (ka ülek.), хозяйственное пользование землёй maa majanduslik ~ heaperemehelik kasutamine, хозяйственный человек majanduslikult mõtlev inimene, majandusinimene, хозяйственный тон peremehetoon, peremehelik ~ käskiv toon
экономичный 126 П (кр. ф. экономичен, экономична, экономично, экономичны) säästu-, säästlik, kokkuhoidlik, ökonoomne, majanduslik, majanduslikult mõtlev; экономичное строительство säästlik ~ ökonoomne ehitamine, экономичная машина säästlik ~ ökonoomne masin, экономичный двигатель säästlik ~ suure kasuteguriga mootor

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur