РУССКО-ЭСТОНСКИЙ СЛОВАРЬ

Второе, исправленное издание

I-II

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ХЕЛЛЕ ЛЕЭМЕТС и ХЕННА СААРИ (А-кулик),
ХЕЛЛЕ ЛЕЭМЕТС и РЕЙНА КУЛЛЯ (кулинар-пятью),
ТИЙУ ЭРЕЛТ и АСТЫ ЫЙМ (Р-Я)

ТАЛЛИНН 2000
I: ISBN 9985-9284-6-6
II: ISBN 9985-9284-7-4
© Eesti Keele Instituut 2000

VENE-EESTI SÕNARAAMAT

Teine, parandatud trükk

I-II

TOIMETANUD
HELLE LEEMETS ja HENN SAARI (А-кулик),
HELLE LEEMETS ja REIN KULL (кулинар-пятью),
TIIU ERELT ja ASTA ÕIM (Р-Я)

TALLINN 2000
I: ISBN 9985-9284-6-6
II: ISBN 9985-9284-7-4
© Eesti Keele Instituut 2000

Koostanud
T. Erelt, R. Kull, T. Lagle, H. Leemets, M. Liiv, I.Martoja, H.-M. Mändmets, H. Pärn, E. Riikoja, A. Romet, H. Saari, L. Simm, S. Smirnov, E. Vaigla, E. Veskimägi, A. Õim

Retsenseerinud
H. Meriste, U. Liivaku ja E. Vaigla

Toimetanud
R. Laane, S. Ootsing, U. Liivaku, S. Smirnov

Kaane kujundanud
Jüri Kaarma

Vãljaandja
Eesti Keele Sihtasutus

Veebiversioon
I. Hein