Päring:

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? üks märk. + sõne ees nõuab esinemist, - sõne ees keelab. Sõnede vahel < (eespool), > (tagapool), = (ligiduses) ja _ (järgmine). "Mitme osaline fraas" on samaväärne operaatoriga mitme_osaline_fraas.

Sõnaraamatu lisad