Sõnapered

Indeks võimaldab teada saada, kas otsitav sõna esineb sõnaperede raamatus ning millis(t)es sõnapere(de)s ja millises plokis ta täpsemalt asub. Otsida on võimalik nii elektroonilise indeksi kaudu päringuaknas kui ka pereliikmete loenditest pdf-formaadis. Vajadusel on võimalik sõna olemasolu kontrollida ka perepeade pdf-loendist.

Loendid pdf-vormingus: perepead ja pereliikmed: A-J, K, L-N, O-R, S-T, U-Y.

Vajadus sõna asukohta täpsemalt teada saada võib tekkida ka siis, kui näiteks liitsõna täiendosa ehk esimese moodustusosa tähendus jääb ähmaseks või koguni arusaamatuks ning mida kasutaja ei oska siduda ühegi talle tuttava sõnaga. Sellisel juhul on vaja üles leida see sõnapere, kus täiendosale vastav sõna on perepea rollis. Näiteks võib sõnaperes mardikas tekitada küsimust liitsõna hiilamardikas, mille esiosis hiila- ei tarvitse olla kõigile sõnaraamatu kasutajatele piisavalt läbinähtav. Indeks annab vastuse, et see sõna esineb kahes sõnaperes – hiilgama ja mardikas, mõlemal juhul liitsõnaplokis. See aitab sõna tähenduse täpsemalt lahti mõtestada. Vajaduse korral on võimalik minna sõnaraamatus vastava sõnapere – hiilgama – juurde, kust saab kõige täielikuma info.

hiilamardikashiilgama Lmardikas L

Tähised ja lühendid:
viide sõnaperele (perepeale)
Sõnaperede plokilühendid:
Ttuletised
Lliitsõnad
ÜTühendituletised
Üühendid
Mmuu

Indeksi saate alla laadida ka rtf-vormingus: A-J, K, L-N, O-R, S-T, U-Y.