MIS ON SÕNAPERE?

 

Text

Sõnaperesse kuuluvad kõik ühise tüvega seotud sõnad.


Sõnapere „pea” on lihtsõna (või -tüvi).


Pere sees on sõnad korrastatud moodustusviiside kaupa:


– tuletised,

– liitsõnad esimese ja teise osise järgi,

– sõnaühenditest moodustatud tuletised.


Iga sõna järel on taandega esitatud omakorda selle alusel moodustatud sõnad.

vaata ka sõnaraamatu lehekülje näidistLEHEKULG.htmlshapeimage_2_link_0

sõna närima pere liikuvate piltidena

(täisekraani suuruseks saab nupust musta riba paremal nurgas, väljumiseks klahv ESC)