EESTI KEELE SÕNAPERED

 
 

MIS? „Eesti keele sõnapered“ on uut tüüpi sõnaraamat, mille sarnast pole Eestis varem ilmunud. Teos annab põhjaliku ülevaate eesti keele rikkalikust sõnamoodustusest – selles on kirjeldatud ligikaudu 120 000 tänapäeva eesti keele sõna ehitus ja sõnadevahelised moodustusseosed. Seoste alusel on sõnad koondatud ligi 9000 sõnapereks.

Sõnavara esitus sõnaperedena on  kaua aega kestnud analüüsi ja uurimistöö vili. Vaid väheste maailma keelte kohta on üldse selletaoline süsteemne kirjeldus olemas.


KELLELE? Sõnaraamat on mõeldud keeleteadlastele uurimisainestiku allikaks, abivahendiks sõnaraamatute koostajatele, keeletoimetajatele, eesti keele õppijatele ja õpetajale, samuti kõigile huvilistele, keda köidavad eesti keele sõnavara ja sõnaloome rikkused.


MIKS? Sõnaperede sõnaraamat on oluline eesti keele ressurss, sest sõnamoodustusel on eesti keeles keskne roll: 95% eesti keele sõnadest on moodustatud teiste sõnade, tüvede ja liidete kombineerimise teel. Sõnamoodustus on elav ja toimiv süsteem ning uute sõnade loomine on lahutamatu osa meie igapäevasest keelekasutusest.  See raamat peegeldab selle erakordselt viljaka sõnaloomesüsteemi toimimist ja tulemusi.

OLULINE:

AUTORIST
MIS ON SÕNAPERE?
ANDMED
SISUKORD
KASUTA VEEBIS
INDEKS

KIIKA SIIA:


HUVITAVAT
 TEISTES KEELTES
UUDISED
PILDID

 ASUTUSED:


EESTI KEELE INSTITUUT
EESTI KEELE SIHTASUTUS

TOETAJAD:


HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
ARMIN KÕOMÄGI
KALEV PIHL
KATRIN PINK
JAANA & EIKO PRIIDEL
VARE & JAAKKOLA


AUTORIST.htmlSONAPERE.htmlBIBLIO.htmlSISUKORD.htmlhttp://www.eki.ee/dict/sphttp://portaal.eki.ee/dict/spi/HUVITAVAT.htmlTEISTES_KEELTES.htmlTEISTES_KEELTES.htmlUUDISED/UUDISED.htmlPILDID.htmlhttp://portaal.eki.ee/http://www.eksa.eehttp://www.eksa.eehttp://www.hm.eehttp://www.hm.eehttp://www.varejaakkola.eehttp://portaal.eki.ee/dict/spi/shapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16

pealkiri: Eesti keele sõnapered. Tänapäeva eesti keele sõnavara struktuurianalüüs. I ja II köide.


autor: Silvi Vare


väljaandja:

Eesti keele Sihtasutus, Tallinn 2012


Raamat sisaldab põhjalikku sissejuhatust

Indeks saadaval veebis


Täpsemad andmed väljaande kohta

MIS, KELLELE JA MIKS?