[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

ees m., k., eest m., k., ette m., k.

 • TULETISED

  ees=mine o. ees v. eespool asetsev

  eesm=ik n. eesmine osa

  esi=k n. eesruum, eeskoda; anat. mingi elundi eesmine osa; vnm. ninamees, juht, eestvedaja

  kõri+esik n. anat.

  nina+esik n. anat.

  sauna+esik n.

  suu+esik n. anat.

  tupe+esik n. anat.

  esiku+mööbel n.

  esiku+peegel n.

  esi=ne n. murd. esik

  ~esi=ne n., o. millegi ees olev ala, piirkond v. ruum; millegi ees olev

  ahju+esine1 n.

  ahju+esine2 o. \põrand\

  aida+esine n.

  altari+esine n. (kirikus)

  hoone+esine1 n.

  hoone+esine2 o. \väljak\

  jaama+esine1 n.

  jaama+esine2 o. \haljasala\

  kiriku+esine n.

  kamina+esine1 n.

  kamina+esine2 o. \plekk\

  kolde+esine n.

  kapi+esine n.

  küüni+esine n.

  lauda+esine n.

  leti+esine n.

  läve+esine n.

  maja+esine n.

  nina+esine n. kõnek. toit

  otsa+esine n. otsmik

  rinna+esine n. rinna ülemine osa; seda kattev riideosa

  tribüüni+esine n. tribüüni ees olev ala

  ukse+esine n.

  vaksali+esine n. vaksali ees olev piirkond

  voodi+esine1 n. voodi ees olev põrandapind

  voodi+esine2 o. \vaip\

  värava+esine n.

  ett=ur n. sp. kõige nõrgem, malelaual ees reas seisev malend; piltl. tähtsusetu isik

  enam+ettur n.

  kaksik+ettur n.

  kuninga+ettur n.

  lipu+ettur n.

  vaba+ettur n.

  vähem+ettur n.

  etturi+kahing n.

  ede=sta/ma t. (kellestki, millestki) ette jõudma v. ees olema, paremaid tulemusi saavutama

  edesta=ja n.

  edesta=mine n.

  ee=nda/ma t. ettepoole paigutama, esile ulatuma panema

  eenda=mine n.

  ee=ndu/ma t. esile v. ette ulatuma

  eend n. etteulatuv osa

  ahtri+eend n.

  kalda+eend n.

  kalju+eend n.

  eendu=mine n.

  eend+ahter n.

  eend+kivi n.

  eend+rida n.

  eend+rõdu n.

  eend+sokkel n.

  esi=ne/ma t. ette tulema, leiduma; ette kandma

  esin=da/ma t. kellegi v. millegi eest v. volitusel esinema v. tegutsema

  esinda=ja n.

  ainu+esindaja n.

  eri+esindaja n.

  konsulaar+esindaja n.

  müügi+esindaja n.

  pressi+esindaja n. ajakirjandusele infot andev töötaja

  esindajate+koda n. pol.

  esinda=mine n.

  esindamis+kulud n.

  esind=us n. esindajad; pol. riiki esindav asutus teises riigis

  konsulaar+esindus n.

  kaubandus+esindus n.

  rahva+esindus n.

  välis+esindus n.

  õpilas+esindus n.

  esind-us~ esindamisega seotud, esindav

  esindus+demokraatia n.

  esindus+funktsioon n.

  esindus+isik n. esindaja, eestkõneleja eesträäkija

  esindus+kauplus n.

  esindus+kogu-kogun.

  esindus+kohvik n.

  esindus+kulud n.

  esindus+meeskond n. sp.

  esindus+naiskond n.

  esindus+nägu n. piltl. esindusisik

  esindus+portree n.

  esindus+restoran n.

  esindus+rivistus n. esinduskoosseis

  \Eesti\ esindus+rong n.

  esindus+roog-roan.

  esindus+tasu n.

  esindus+vorm n. esindusülikond

  esindus+ülikond n.

  rahva+esinda=ja n. ⇐ rahvast esinda/ma

  esine=ja n.

  külalis+esineja n.

  pea+esineja n.

  tipp+esineja n.

  üksik+esineja n.

  esine=mine n.

  demonstratsioon+esinemine n.

  kontsert+esinemine n.

  külalis+esinemine n.

  soolo+esinemine n.

  tele+esinemine, televisiooni+esinemine n.

  võõrus+esinemine n. külalisesinemine

  ühis+esinemine n.

  esinemis+ind n.

  esinemis+julgus n.

  esinemis+järg-järjen.

  esinemis+järjekord-korran.

  esinemis+kindlus n.

  esinemis+kogemus n.

  esinemis+koht n.

  esinemis+kramp n.

  esinemis+maneer n.

  esinemis+oskus n.

  esinemis+palavik n.

  esinemis+sagedus n.

  esinemis+tihedus n.

  esinemis+vorm n.

  esine=mus n. hrl keelet. olukord, kuidas mingi nähtus esineb; esinemine

  esi=ta/ma t. \küsimusi, tantse, avaldust, kedagi (autasu saamiseks)\

  esit=le/ma t. \end; uut romaani\ kellelegi kedagi tutvustama; uut toodet v. teost pidulikult tutvustama

  esitle=ja n.

  esitle=mine n.

  esitl=us n.

  toote+esitlus n.

  esita=ja n.

  esitaja+akreditiiv n. (maksekäsund)

  esitaja+aktsia n.

  esitaja+veksel n. maj.

  esita=mine n.

  esitamis+küps o. esitamiseks küps

  esit=us n.

  esitus+laad-laadin.

  ülal+esita=tu n. see, mis on ülal, eespool esitatud

  ülal+esitatud o. \küsimus\ ülal, eespool esitatud

  taas+esita/ma t.

  taasesita=ja n.

  taasesita=mine n.

  taasesit=us n.

  ete=nda/ma t. esitama, ette kandma (sõna- v. muusikalavastust)

  etend=u/ma t.

  esi+etendu/ma t. esimest korda etenduma

  etendu=mine n.

  etenda=ja n.

  etenda=mine n.

  etend=us n. sõna- v. muusikalavastuse vms. esitamine vaatajaskonnale

  asendus+etendus n.

  ava+etendus n.

  balleti+etendus n.

  draama+etendus n.

  esi+etendus n. lavateose esimene avalik etendus

  estraadi+etendus n.

  gala+etendus n. pidulik etendus

  juubeli+etendus n.

  kabaree+etendus n.

  kino+etendus n. kinoseanss

  kontroll+etendus n. teatr. (enne esietendust)

  kontsert+etendus n.

  kordus+etendus n.

  külalis+etendus n.

  lahkumis+etendus n.

  laste+etendus n.

  moe+etendus n.

  mono+etendus n. ühe näitleja etendus

  ooperi+etendus n.

  opereti+etendus n.

  rahvatantsu+etendus n.

  revüü+etendus n.

  ringreisi+etendus n.

  taide+etendus n. tegevuskunst [vrd. ingl. perfomance]

  tantsu+etendus n.

  teatri+etendus n.

  tsirkuse+etendus n.

  vaba+etendus n.

  vaba+õhu+etendus n. (toimub vabas õhus)

  varietee+etendus n.

  võõrus+etendus n. külalisetendus

  õpilas+etendus n.

  ühe+mehe+etendus n. <(ühe+mehe)+etendus> ühe näitleja etendus, monoetendus

  üheetendus n. ühemeheetendus

  etendus+asutus n.

  etendus+hoone n.

  etendus+kunst n. (mida tehakse laval selle sõna kõige laiemas mõttes)

  esi+etenda/ma t. esimest korda etendama

  et=le/ma t. luulet v. proosat ette kandma

  etle=ja n.

  etle=mine n.

  etl=us n.

  etlus+konkurss n.

  etlus+kunst n.


 • LIITSÕNAD

  oma+ette m. endamisi; eraldi; omamoodi

  \muhk\ otsa+ees m. otsmikul

  see-+eest, selle+eest m. \ilus\ (nagu tasakaaluks, vastukaaluks millelegi varem mainitule) • ees+aed n.

  ees+aju n.

  ees+hammas n.

  ees+jalg n. zool. eesmine jalg

  ees+jäse n. zool.

  ees+kamber n.

  ees+kava n.

  kava n. eeskava

  sega+eeskava n.

  varietee+eeskava n.

  ees+kiri-kirjan. kohustuslik tegutsemisreeglistik

  ekspluatatsiooni+eeskiri-kirjan.

  heakorra+eeskiri-kirjan.

  jahi+eeskiri-kirjan.

  kaubandus+eeskiri-kirjan.

  kauplemis+eeskiri-kirjan.

  käitus+eeskiri-kirjan. (reguleerib seadmete v. muude tootmises kasutatavate objektide käikulaskmist ja kasutamist)

  lahendamis+eeskiri-kirjan.

  lahendus+eeskiri-kirjan.

  liiklus+eeskiri-kirjan.

  müügi+eeskiri-kirjan.

  raie+eeskiri-kirjan.

  sanitaar+eeskiri-kirjan.

  tehno+eeskiri-kirjan. tehniline eeskiri

  teisendus+eeskiri-kirjan.

  tolli+eeskiri-kirjan.

  tuleohutus+eeskiri-kirjan.

  tööohutus+eeskiri-kirjan.

  üld+eeskiri-kirjan.

  ees+koda n.

  ees+kuju n.

  eeskuju=lik o.

  eeskujulikk=us n.

  eeskujuliku=lt m.

  ees+käsi n. (kaardimängus)

  ees+käe+löök n. sp. (tennises, sulgpallis: mängija peopesa on võrgu poole pööratud)

  ees+kätt m. esmajoones, eelkõige

  ees+laulja n. folkl.

  ees+lava n.

  ees+leht n. bibl. trük. (tiitellehe eel)

  ees+liide n. keelet.

  ees+liin n.

  eesliini+mängija n. sp. ründemängija

  ees+linn n.

  eeslin=lane n. eeslinna elanik

  eeslinna=stu/ma t.

  eeslinnastu=mine n. eeslinnade ulatuslik kasv

  ees+magu n. (mäletsejatel)

  ees+mast n. mer.

  ees+märk n.

  eesmärgi=sta/ma n. eesmärki sead/ma

  eesmärgi=tu o. \liikumine\ ilma eesmärgita

  eesmärgitu=lt m. \liikuma\

  eesmärgit=us n.

  ainu+eesmärk n.

  kasutus+eesmärk n.

  lõpp+eesmärk n.

  pea+eesmärk n.

  põhi+eesmärk n.

  suhtlus+eesmärk n.

  eesmärgi+kindel o.

  eesmärgi+pärane o.

  eesmärgipärase=lt m.

  eesmärgipäras=us n.

  eesmärgi+teadlik o.

  eesmärgiteadlikk=us n.

  eesmärgiteadliku=lt m.

  ees+nahk n. anat.

  ees+nimi n.

  eesnime+pidi m.

  ees+nääre n. anat.

  eesnäärme+urge n. anat.

  ees+osa n.

  ees+ots n. esiots

  ees+otsas m.

  ees+pool m. (kaugemal) ees

  eespool=ne o.

  ees+puri n. mer.

  ees+purihammas n.

  ees+riie n.

  akna+eesriie n.

  külg+eesriie n.

  raud+eesriie n. teatr. (tulekindel vahesein); piltl. tõke

  samet+eesriie n.

  ukse+eesriie n.

  voodi+eesriie n.

  ees+rind n. (koeral)

  ees+rinnas m. eesotsas, esirinnas

  eesrind=lane n. nõuk. see, kes on eesrinnas, teistest parem

  töö+eesrindlane n.

  õpi+eesrindlane n.

  eesrind=lik o. edumeelne; nõuk. esirinda kuuluv, teisi ületav

  ees+ruum n.

  ees+sein n.

  ees+serv-servan.

  ees+sõna n. (raamatul)

  ees+taak-taagin. mer.

  ees+tiib n.

  ees+tuba n.

  ees+tööline n.

  ees+töötegija n.

  ees+uks n.

  ees+vall n. (kaevikul)

  ees+vokaal n.

  ees+vööde n.

  ees+õigus n.

  eesõigus=ta/ma t. eesõigusi andma

  eesõigusta=mine n.

  ostu+eesõigus n. jur.

  ees+õu n.

  ees+äär n.

  eest+kõneleja n. esindusisik

  eest+kätt m. \lööma\

  eest+palve n.

  eest+poolt m.

  eest+vaade n.

  eest+rääkija n. eestkõneleja, esindusisik

  eest+võitleja n.

  eest+vöö n. sp. (maadlusvõte)

  esi+aeg n. esiajalugu, kauge algusaeg; varasem periood millegi arenemises

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  esi+algu m.

  esialg=ne o.

  esialgse=lt m.

  esi+asukas n.

  esi+ema n.

  esi+hammas n.

  esi+isa n.

  esiisade+aegne o. \tava\ ammune v. aegunud

  esi+jalg n. eesjalg; esimene jalg

  esi+jäse n. eesjäse

  esi+kaas n.

  \jalgratta\ esi+kahvel n.

  esi+kinnis n.

  esi+klaas n.

  esi+kolmik n.

  esi+komponent n.

  esi+külg n.

  esi+latern n.

  esi+ots n. eesmine ots

  esi+paneel n. (eesmine)

  esi+passe n. (rõival)

  esi+piit n. (uksel)

  esi+plaan n. eesmine ala; kõige silmapaistvam koht

  esi+pool-poolen. eesmine pool

  esi+ratas n. eesratas

  esi+rinnas m. juhtpositsioonil, eesotsas

  esirind=lane n. esirinnas olija, avangardist

  esi+telg n. eesmine telg

  esi+tuli n. eesmine tuli

  esi+tääv n. mer. eesmine tääv

  esi+vanem n.

  uluk+esivanem n.

  esivanemate+kultus n.

  esi+vedrustus n.

  esi+vedu n.

  ette+otsa m.

  \lülisamba\ ette+paine n. paine ette

  ette+poole m.

  ette+tähendus n. vnm. enne; ennustus


 • ÜHENDITULETISED

  ees+tegi=ja n. ⇐ ees tege/ma vnm. eestööline

  eest+laetav o. ⇐ eest laadi/ma \pesumasin, püss\

  ette+kaldu=mine n. ⇐ ette kaldu/ma

  \keha\ ette+kall=e n. ⇐ ette kaldu/ma


 • ÜHENDID

  ees istu/ma t.

  ees+istu=ja n. kollegiaalse organi istungi juhataja

  eesistuja+maa n. (Euroopa Liidus)

  ees+istu=mine n. kollegiaalse organi juhatajaks olemine

  ees mine/ma t.

  ees+mine=ja n. (kes läheb ees); juht

  ees sõit/ma t. (kellegi ees)

  ees+sõit=ja n.

  ees+sõit=mine n.

  eest kost/ma t. (kedagi) kaitsma, toetama

  eest+kost=e n. eestkostmine; jur. teovõimetute kodanike isiklike ja varaliste õiguste kaitse

  eestkoste+alune n. (isik)

  eest+kostetav n. isik, kelle eest kostetakse

  eest+kost=ja n. kaitsja, soosija

  eest+kost=mine n. kellegi huvide eest väljaastumine; kellegi eest otsustamine

  eest+kõneleja n. millegi (v. kellegi) esindaja, tutvustaja, propageerija; huvide kaitsja, eestkostja

  eest seis/ma t.

  eest+seis=ja n. kaitsja, soosija; juhataja, vanem

  kiriku+eestseisja n.

  eest+seis=us n. need, kes seisavad kellegi eest; vnm. (seltsi) juhatus

  eest veda/ma t. juhtima, korraldama

  eest+veda=ja n. ninamees

  eest+veda=mine n. juhtimine, korraldamine, algatus

  eest+ved=u n. eestvedamine

  eest võt/ma t. juhtima, algatama

  eest+võt=ja n. juhtija, algataja

  eest+võt=mine n. juhtimine, algatus

  \kellegi\ eest+võttel m. algatusel

  ette aima/ma t.

  ette+aima=mine n.

  ette+aimama=tu o.

  etteaimamatu=lt m.

  etteaimamat=us n.

  ette aja/ma t.

  ette+aja=ja n.

  ette+aja=mine n.

  ette and/ma t. ette tooma, ette viima; vastasele algedu, edumaad võimaldama; ette ära määrama

  ette+and=mine n.

  ette+ann=e-anden. etteandmine

  etteande+mehhanism n.

  etteande+pump n.

  etteande+toru n.

  ette arva/ma t. midagi varem aimama v. oletama

  ette+arva=mine n.

  ette+arvama=tu o.

  ettearvamatu=lt m.

  ettearvamat=us n.

  ette+arvatu=lt m.

  ette astu/ma t.

  ette+ast=e-asten. samm ette; ettekanne, (esinemis)number; teatr. stseen

  ette+astu=mine n.

  ette heit/ma t. (millegi) puudusi, vigu esile tooma

  ette+heid=e n.

  ette+heitev o. \pilk\

  ette+heit=ja n.

  ette+heit=lik o. \hääletoon\

  ette+heit=mine n.

  ette hoiata/ma t.

  ette+hoiata=mine n.

  ette+hoiat=us n.

  ette jõud/ma t.

  ette+jõud=mine n.

  ette+jõud=nu n.

  ette kalluta/ma t.

  \seljatoe\ ette+kalluta=mine n.

  \keha\ ette+kallut=us n.

  ette kand/ma t.

  ette+kand=ja n. esineja; naiskelner

  topless+ettekandja n.

  ette+kann=e-kanden.

  elektron+ettekanne-kanden.

  esi+ettekanne-kanden.

  kaas+ettekanne-kanden.

  konverentsi+ettekanne-kanden.

  lühi+ettekanne-kanden.

  plenaar+ettekanne-kanden.

  posteri+ettekanne-kanden. stendiettekanne

  põhi+ettekanne-kanden.

  sektsiooni+ettekanne-kanden.

  stendi+ettekanne-kanden.

  välk+ettekanne n.

  ettekande+koosolek n.

  ette kasvata/ma t.

  ette+kasvata=ja n.

  ette+kasvata=mine n.

  ette kavatse/ma t.

  ette+kavats=us n.

  ette+kavatsema=tu o. \tegu\

  ettekavatsematu=lt m. ette kavatsemata

  ettekavatsemat=us n.

  ette+kavatse=mine n.

  ette+kavatsetu=lt m.

  ette kirjuta/ma t. (eeskujuks); määrama; nõudmisi esitama

  ette+kirjuta=ja n.

  ette+kirjuta=mine n.

  ette+kirjut=us n. (kirjalik) korraldus, käsk; eeskiri

  ette kujuta/ma t.

  ette+kujuta=mine n.

  ette+kujut=us n.

  ette kuuluta/ma t. ennustama

  ette+kuuluta=ja n.

  ette+kuuluta=mine n.

  ette+kuulut=us n. ennustus

  ette kääna/ma t.

  ette+kään=e n. väljamõeldud näilik põhjus v. vabandus

  ette küsi/ma t.

  \raha\ ette+küsi=mine n.

  ette laul/ma t.

  ette+laul=ja n.

  ette+laul=mine n. (kuulamiseks, hindamiseks v. järele laulmiseks)

  ette luge/ma t.

  ette+luge=ja n.

  ette+luge=mine n.

  ettelugemis+päev n.

  ettelugemis+võistlus n.

  ette maks/ma t.

  ette+maks-maksun. ettemakstav summa

  ettemaksu+konto n.

  ette+maks=e n. maj. ettemaks

  ette+maks=ja n.

  ette+maks=mine n.

  ette mine/ma t.

  ette+mine=k n.

  ette mõtle/ma t.

  ette+mõtlema=tu o. \tegu\

  ette+mõtle=mine n.

  ette määra/ma t.

  ette+määra=ja n.

  ette+määra=mine n.

  ette+määratud o. \reeglid\

  ette+määratu=lt m.

  ette+määrat=us n. see, mis on ette määratud

  ette nihku/ma t.

  ette+nih=e n.

  ette+nihku=mine n.

  ette näge/ma t. aimama; (õigusaktis) sätestama; kavandama

  ette+näge=lik o. \otsus\

  ettenägelikk=us n.

  ettenägeliku=lt m. \toimima\

  ette+nägemata o. \kulud\

  ette+nägema=tu o. \takistus; inimene\

  ettenägematu=lt m. \suur ummik\

  ettenägemat=us n.

  ette+näge=mine n.

  ettenägemis+võime n.

  ette+nähtama=tu o. \äpardus\ (mida on võimatu ette näha)

  ette+näh=tu n. (mis on ette nähtud)

  ette pane/ma t. (ust, akent, hobust); soovitama

  ee=t/ma t. ette panema

  ette+pane=k n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abielu+ettepanek n.

  alistumis+ettepanek n.

  desarmeerimis+ettepanek n.

  kompromiss+ettepanek n.

  parandus+ettepanek n.

  rahu+ettepanek n.

  ratsionaliseerimis+ettepanek n.

  täiendus+ettepanek n.

  uuendus+ettepanek n.

  vaherahu+ettepanek n. pol.

  ette+pani=ja n.

  ette rutta/ma t.

  ette+rutta=ja n.

  ette+rutta=mine n.

  ette+ruttava=lt m. \ütlema\

  ette sattu/ma t.

  ette+sattu=ja n.

  ette+sattu=mine n.

  ette+sattu=nu n.

  ette sööt/ma t. tagamõttega midagi kellelegi välja pakkuma

  ette+sööt=ja n.

  ette+sööt=mine n.

  ette teata/ma t.

  ette+teata=ja n.

  ette+teata=mine n.

  etteteatamis+aeg n.

  ette telli/ma t.

  ette+telli=ja n.

  ette+telli=mine n.

  ette+telli=mus n.

  ette trügi/ma t.

  ette+trügi=ja n.

  ette+trügi=mine n.

  ette tege/ma t. eelnevalt valmis tegema; eeskujuks ette näitama

  ette+tege=mine n.

  ette+tegi=ja n.

  ette tõst/ma t.

  ette+tõst=ja n.

  ette+tõst=mine n.

  ette ulatu/ma t.

  ette+ulatu=mine n.

  ette+ulat=us n.

  ette+ulatuva=lt m. \mõtlema\

  ette vaata/ma t. tähelepanelik olema (eriti ohu suhtes)

  ette+vaatama=tu o.

  ettevaatamatu=lt m.

  ettevaatamat=us n.

  ette+vaat=lik o. tähelepanelik

  ettevaatlikk=us n.

  ettevaatliku=lt m.

  ette+vaat=us n.

  ettevaatus+abinõu n.

  ette valmista/ma t.

  ette+valmista=ja n.

  ette+valmistama=tu o. ettevalmistamata

  ettevalmistamatu=lt m.

  ette+valmist=us n.

  ettevalmistus+aeg n.

  ettevalmistus+järk n.

  ettevalmistus+klass n.

  ettevalmistus+kursus n.

  ettevalmistus+osakond n.

  ettevalmistus+periood n.

  ettevalmistus+tuli n. sõj.; ka piltl.

  ettevalmistus+töö n.

  ette võt/ma t. ära tegema; kedagi käsile võtma

  ette+võt=e n. üritus, ettevõtmine; maj. iseseisev majandusüksus

  abi+ettevõte n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  all+ettevõte n.

  ehitus+ettevõte n.

  ema+ettevõte n. maj. (millel on üks või enam tütarettevõtet)

  era+ettevõte n.

  gaasi+ettevõte n.

  idu+ette n.

  inkubaatori+ettevõte n. ettevõtlusinkubaatoriga liitunud ettevõte

  jäätmekäitlus+ettevõte n.

  kalatööstus+ettevõte n.

  kaubandus+ettevõte n.

  kergetööstus+ettevõte n.

  kesk+ettevõte n.

  kommunaal+ettevõte n.

  konsultatsiooni+ettevõte n.

  laevandus+ettevõte n.

  mee+ettevõte n.

  metallitööstus+ettevõte n.

  militaar+ettevõte n.

  munitsipaal+ettevõte n.

  mäetööstus+ettevõte n.

  omavalitsus+ettevõte n.

  pere+ettevõte n.

  piimatööstus+ettevõte n.

  pisi+ettevõte n.

  puhastus+ettevõte n.

  põllumajandus+ettevõte n.

  rasketööstus+ettevõte n.

  remondi+ettevõte n.

  rendi+ettevõte n.

  riigi+ettevõte n.

  sidus+ettevõte n.

  sponsor+ettevõte n.

  suur+ettevõte n.

  sõsar+ettevõte n.

  tarnija+ettevõte n.

  teenindus+ettevõte n.

  telekommunikatsiooni+ettevõte n.

  toitlustus+ettevõte n.

  tootja+ettevõte n.

  tootmis+ettevõte n.

  transpordi+ettevõte n.

  tööstus+ettevõte n.

  tütar+ettevõte n. maj. ettevõte, mis kuulub teise, teda kontrolliva ettevõtte omanikule v. omanikkonnale

  vari+ettevõte n.

  veo+ettevõte n.

  veondus+ettevõte n.

  väike+ettevõte n. vähese töötajate arvuga ja väikese käibega ettevõte

  välis+ettevõte n.

  õmblus+ettevõte n.

  äri+ettevõte n.

  ühis+ettevõte n.

  ettevõtte+sisene o. \info\

  ettevõtte+standard n.

  ettevõtte+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtetele)

  ette+võt=ja n. maj.

  ettevõtja-s=kond n.

  era+ettevõtja n.

  mee+ettevõtja n.

  mees+ettevõtja n.

  nais+ettevõtja n.

  pea+ettevõtja n.

  suhtekorraldus+ettevõtja n.

  suur+ettevõtja n.

  töö+ettevõtja n.

  väike+ettevõtja n.

  ette+võt=lik o. agar, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal)

  ettevõtlikk=us n.

  ettevõtliku=lt m. \tegutsema\

  ette+võt=lus n. (majandustegevus)

  era+ettevõtlus n.

  kesk+ettevõtlus n.

  rendi+ettevõtlus n.

  suur+ettevõtlus n.

  väike+ettevõtlus n.

  ühis+ettevõtlus n.

  ettevõtlus+amet n.

  ettevõtlus+inkubaator n. piltl.

  ettevõtlus+konsultant n.

  ettevõtlus+konto n.

  ettevõtlus+kultuur n.

  ettevõtlus+laen n.

  ettevõtlus+risk n.

  ettevõtlus+sektor n.

  ettevõtlus+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtjatele)

  ette+võt=mine n.

  töö+ette+võtt n. ⇐ tööd ette võt/ma

  ette õmble/ma t.

  \nööbi\ ette+õmble=mine n.

  ette ütle/ma t.

  ette+ütle=ja n. (teatris)

  ette+ütle=mine n.

  ette+ütl=us n. (kirjalik töö koolis)

  kontroll+etteütlus n.

 • toit n. organismi elutegevuseks söömisel omastatavad ained; söök, roog

 • TULETISED

  toidu=ne o. \laud\ toiduga koos

  toidu=s n. elatis; (peamine) toit

  ihu+toidus n. vnm. toit

  pea+toidus n. vnm. toit, elatis

  toit=lus n. toiduga varustamine; toitumine

  toitlus=ta/ma t. toitlust korraldama

  toitlusta=ja n.

  toitlusta=mine n.

  toitlust=us n.

  dieet+toitlustus n.

  ravi+toitlustus n.

  ühis+toitlustus n.

  toitlustus+asutus n.

  kõhunäärme+vähk

  toitlustus+ettevõte n.

  toitlustus+koht n.

  toitlustus+punkt n.

  toitlustus+trust n.

  toitlustus+võrk n.

  ala+toitlus n. pidev kehv toitumine

  toitlus+hügieen n.

  toitlus+kriis n.

  toitlus+olud n.

  toit/ma t.

  toit=u/ma t.

  toite=line o. toitumisse puutuv

  toitu=mine n.

  ala+toitumine n. (ebapiisavalt, kehvalt)

  liig+toitumine n.

  toitumis+ahel n. biol.

  toitumis+ekspert n.

  toitumis+füsioloogia n.

  toitumis+harjumus n.

  toitumis+häire n.

  toitumis+kava n.

  toitumis+lend n. zool. (lindudel)

  toitumis+nõustaja n.

  toitumis+režiim n.

  toitumis+retsept n.

  toitumis+ränne n. zool. loomade ränne toitumispaika

  toitumis+seltsing n. zool. (loomadel)

  toitumis+soov n.

  toitumis+soovitused n.

  toitumis+spetsialist n.

  toitumis+tava n.

  toitumis+teadlane n.

  toitumis+teraapia n.

  toitumis+terapeut n.

  toitumis+tüüp n.

  toitumis+uuring n.

  toitumis+ökoloogia n. zool. loomade toiduvalikut, toiduhankimisviise jne. uuriv loomaökoloogia haru

  toitu=mus n. organismi toitumisest tulenev seisund

  ala+toitumus n. (seisund)

  vaeg+toitumus n.

  üle+toitumus n.

  toid=e n. toit; tehn. toitmine; see, mis toidab (hrl. elektrienergia)

  aku+toide n. (toiteallikaks on aku)

  elekter+toide n. tehn.

  eraldi+toide n. tehn.

  gaas+toide n. tehn.

  kaksik+toide n. tehn.

  katla+toide n. tehn.

  patarei+toide n. tehn.

  võrgu+toide n. tehn.

  toite+ala n. maa-ala, kust lähtub millegi toide

  toite+juhe n. el.

  toite+kaabel n. el. (toitejuhtmena toimiv)

  toite+liin n. el.

  toite+paak-paagin.

  toite+pinge n. el.

  toite+plokk n. el.

  toite+pump n. tehn.

  toite+seade-seadmen. el.

  toite+süsteem n. tehn.

  toite+toru n. (näit. veepaagil, aurukatlal)

  toite+trafo n. el.

  toite+vesi n. (aurukatlas)

  toite+vool-voolun. el. seadme toiteks kasutatav elektrivool

  toit=ja n.

  toitja+kaotus+pension n.

  toit=mine n.

  ala+toitmine n.

  liig+toitmine n.

  sund+toitmine n.

  sond+toitmine n. sondiga toitmine

  üle+toitmine n.

  toit=ur n. tehn. (seadis)

  taldrik+toitur n. tehn.

  tigu+toitur n. tehn.

  vibro+toitur n. tehn.

  toitev o.

  toitv=us n. toiteväärtus

  ala+toit/ma t. puudulikult toitma

  sund+toit/ma t. sunniviisil toitma

  toit+aine, toit-e+aine n. (toiduaines sisalduv) toitev aine

  taime+toitaine n.

  toitaine+rikas, toitainete+rikas o.

  toitaine+vaene, toitainete+vaene o.

  toit-e+allikas n. toitev allikas

  toit-e+element n. loomale v. taimele vajalik toitev element

  toit-e+keskkond n. toitaineid sisaldav keskkond

  toit-e+klistiir n.

  toit-e+kreem n. (nahka toitev)

  toit-e+kublik n. (ainurakseil)

  toit-e+kude n. bot. (seemnes)

  sise+toitekude n. bot.

  toit-e+kuubik n. aiand.

  toit-e+lahus-lahusen. toitev lahus

  toit-e+mask n.

  toit-e+pinge n. el. elektriseadet toitev pinge

  toit-e+pinnas n. toitev pinnas

  toit-e+vedelik n. füsiol.

  toit-e+vesi n. veekogu toitev vesi

  toit-e+võrk n. jaotusvõrke toitev elektrivõrk

  toit-e+väärtus n. biol.

  üle toit/ma t.

  üle+toit=mine n.

  üle+toit=lus n.

  ~toidu=line o., n.

  kala+toiduline o. \lind\ kaladest toituv

  liha+toiduline1 n. lihast toituv loom

  liha+toiduline2 o. \loom\ lihast toituv

  rööv+toiduline o. \loom\ rööveluviisiga

  seemne+toiduline o. seemnetest toituv


 • LIITSÕNAD

  dieet+toit n.

  hakkliha+toit n.

  ihu+toit n. vnm. toit

  imiku+toit n.

  inimese+toit n.

  jõulu+toit n.

  kala+toit1 n. kaladest valmistatud toit

  kala+toit2 n. kalade toit

  kassi+toit n.

  katsiku+toit n. katsikule minnes kostiks viidav toit

  kiir+toit n.

  kiirtoidu+kett n.

  kiirtoidu+restoran n.

  koera+toit n.

  kohupiima+toit n.

  konserv+toit n.

  köögivilja+toit n.

  lemmik+toit n.

  liha+toit n. lihast koosnev v. liha sisaldav toit

  lisa+toit n.

  loom+toit n. loomad toiduna

  loomtoidu=line1 o. \putukas\ teistest loomadest toituv

  loomtoidu=line2 n. teistest loomadest toituv loom

  looma+toit n. loomasööt

  magus+toit n.

  magustoidu+lusikas n.

  magustoidu+taldrik n.

  mahe+toit n. puhas ja tervislik toit, keemiavabalt kasvatatud ainetest

  maius+toit n.

  makaroni+toit n.

  mulla+toidul m. \olema\ piltl. (surnud)

  mulla+toidule m. \minema, saatma\ (surmasaamise, suremise, surmamise kohta)

  muna+toit n.

  näpu+toit n. (beebile näppudega söömiseks)

  paastu+toit n.

  pidu+toit n.

  piima+toit n.

  pulma+toit n.

  putuk+toit n. putukad toiduna

  putuktoidu=line1 o. \taim, loom\ putukatest toituv

  putuktoidu=line2, putuktoidulised n. putukatest toituv loom, taim; (loomade selts)

  pärimus+toit n.

  rahvus+toit n.

  ravi+toit n.

  rupsi+toit n.

  rämps+toit n. (ebatervislik)

  seemne+toit n. (koosneb seemnetest)

  sega+toit n. (koosneb loom- ja taimtoidust)

  segatoidu=line1 o. \loom\ segatoidust toituv

  segatoidu=line2 n. olend, kes kasutab segatoitu

  söökla+toit n.

  taim+toit n. taimed v. taimeosad toiduna

  taimtoidu=line1 o. \loom\ taimtoitu kasutav

  taimtoidu=line2 n. taimtoidust elatuv loom

  taime+toit n. taimedest valmistatud toit

  taimetoit=lane n. taimetoidust elatuv inimene

  taimetoit=lus n. taimetoidust elatumine

  taimetoidu+menüü n.

  taimetoidu+restoran n.

  tehis+toit n. (tehisainetest, erinevalt looduslikest)

  tera+toit n. (viljateradest tehtud); viljaterad toiduna

  teratoidu=line o. \lind\ viljateradest v. seemnetest toituv

  toor+toit n. toores toit

  toortoit=lane n. toortoidust toituv inimene

  tänava+toit n. välimüüklas müüdav valmistoit

  vaimu+toit n. piltl. kunst, kirjandus jms.

  valmis+toit n.

  vegani+toit n. (täistaimetoitlastele)

  ühe+paja+toit n. ühes keedunõus valmistatud toit lihast ja köögiviljast • toit+aine n. (toiduaines sisalduv) toitev aine

  toit+kört n. füsiol. seedimisel maos ja sooltes tekkiv mass

  toidu+abi n. \näljahädalistele\

  toidu+ahel n. biol.

  toidu+aine n. (kasutatakse toiduks)

  toiduaine+tööstus, toiduainete+tööstus n.

  toidu+allergia n.

  toidu+amet n.

  toidu+baar n.

  toidu+essents n.

  toidu+firma n.

  toidu+horoskoop n.

  toidu+juurikas n. kõnek. toidujuurvili

  toidu+juurvili n.

  toidu+jätted n. toidujäänused

  toidu+jäänused n.

  toidu+jäätmed n.

  toidu+kaart n. menüükaart; erikaart kaardisüsteemi ajal

  toidu+kamber n. vnm. sahver

  toidu+kartul n.

  toidu+kast n.

  toidu+katel n.

  toidu+kaup n.

  toidukauba=stu n. toidukaupade müüki korraldav organisatsioon

  toidu+kauplus n.

  toidu+kava n.

  toidu+kehv o. \piirkond\ geogr. toidu poolest kehv, toitainevaene

  toidu+kile-kilen.

  toidu+kogus-kogusen.

  toidu+komps n.

  toidu+konkurent n. biol. konkurent toitumisel, toidu hankimisel

  toidu+kord-korran.

  toidu+kraam n.

  toidu+laud n. (kaetud) söögilaud; piltl. toit, toiduvalik; toiduallikas

  toidu+lisa n.

  toidu+lisand n. (rahuldab põhitoidu lisana organismi toitainevajadust)

  toidu+moon-moonan.

  toidu+mure-muren.

  toidu+mürgistus, toidu+mürgitus n.

  toidumürgi(s)tus+juhtum n.

  toidu+mürk n. toidus sisalduv mürk

  toidu+nappus n.

  toidu+natuke, toidu+natukene-natukesen.

  toidu+neelud n. kõnek. isu, himu

  toidu+nipid n.

  toidu+norm n.

  toidu+nõu n.

  toidu+ohutus n.

  toidu+pala n.

  toidu+poliitika n.

  toidu+pood n.

  toidu+poolis n. toit, söök, söögipoolis

  toidu+ports n. kõnek. toiduportsjon

  toidu+portsjon n.

  toidu+puudus n.

  toidu+pärm n.

  toidu+rasv n.

  toidu+ratsioon n. portsjon, norm

  toidu+režiim n.

  toidu+retsept n.

  toidu+riismed n.

  toidu+rikas o.

  toidu+roheline n.

  toidu+soovitus n.

  toidu+tagavara-varan.

  toidu+taim n.

  toidu+talong n.

  toidu+talumatus n.

  toidu+tarve n.

  toidu+teravili n.

  toidu+tööstus n.

  toidu+vaagen n.

  toidu+vaene o. \aeg\

  toidu+vajadus n.

  toidu+varu n.

  toidu+vili n.

  toidu+võrk n. biol. toiduahelate kogumik

  toidu+värv n.

  toidu+õli n.


 • ÜHENDID

  toitu käitle/ma t.

  toidu+käitle=ja n.

  toidu+käitl=us n.

  toitu otsi/ma t.

  toidu+otsi=mine n.

  toidu+otsi=ng n.

  toitu raiska/ma t.

  toidu+raiska=ja n.

  toidu+raiska=mine, toidu+raisk n.

  toitu valmista/ma t.

  toidu+valmista=ja n.

  toidu+valmista=mine n.

  toidu+valmist=us n.

 • valmis1 o. tehtud, lõpetatud; küps, valminud, valmis2 m.

 • TULETISED

  valmi=dus n. valminud olek; valmisolek

  koostöö+valmidus n.

  valmidus+aste-astmen.

  valmi=lt m.

  valm=ik n. moonde läbi teinud täiskasvanud putukas

  valmiku+järk n.

  valme=nda/ma t. valmis seadma, ette valmistama, töökorda panema; treenima, välja õpetama

  valmenda=ja n.

  valmenda=mine n.

  valmend=i n. valmendusseade, treeninguseade

  sõidu+valmendi n.

  valmend=us n.

  andme+valmendus n. inf. andmete valmendus

  valmendus+seade-seadmen.

  valmi/ma t. valmis saama

  valmi=mine n.

  valmimis+aeg n.

  valmimis+järk n.

  valmiv=us n.

  järel+valmi/ma t.

  järelvalmi=mine n.

  hilja+valmiv o. ⇐ hilja valmi/ma

  hiljavalmiv=us n.

  vara+valmiv o. ⇐ vara valmi/ma

  varavalmiv=us n.

  üle valmi/ma t.

  üle+valmi=mine n.

  valmis=ta/ma t. (valmis) tegema

  valmis=tu/ma t. end ette valmistama

  \eksamiks\ valmistu=ja n.

  valmistu=mine n.

  valmista=ja n.

  valmistaja+tehas n. tehas, mis valmistab

  valmista=mine n.

  valmistamis+õpetus n.

  valmist=us n. valmistamine

  valmistus+aeg n.

  valmistus+viis-viisin.

  valmistus+õpetus n.

  kompveki+valmistaja n. ⇐ kompvekkide valmistaja (kutsenimetus)

  toidu+valmista=ja n.

  toidu+valmista=mine n.

  toidu+valmist=us n.

  ette valmista/ma t.

  ette+valmista=ja n.

  ette+valmistama=tu o. ettevalmistamata

  ettevalmistamatu=lt m.

  ette+valmist=us n.

  ettevalmistus+aeg n.

  ettevalmistus+järk n.

  ettevalmistus+klass n.

  ettevalmistus+kursus n.

  ettevalmistus+osakond n.

  ettevalmistus+periood n.

  ettevalmistus+tuli n. sõj.; ka piltl.

  ettevalmistus+töö n.

  toitu valmistama t.

  valmi=ta/ma t. valmida laskma

  valmita=mine n.

  valmit=us n.

  valmitus+aeg n.


 • LIITSÕNAD

  abi+valmis o.

  abivalmi=d-us n.

  abivalmi=lt m.

  haaramis+valmis o.

  haar-de+valmis o.

  heit-e+valmis o.

  hüpp-e+valmis o.

  lahingu+valmis o.

  lahinguvalmi=d-us n. lahinguvalmis olek

  lask-e+valmis o. laskmisvalmis

  laskmis+valmis o. laskevalmis

  lennu+valmis o. lennuks valmis

  löö-gi+valmis o. (löömiseks v. tegutsemiseks); (vastamiseks)

  löögivalmi=d-us n.

  löögivalmi=lt m.

  mineku+valmis o.

  oot-e+valmis o.

  pool+valmis o.

  poolvalmi=lt m.

  püügi+valmis o.

  reisi+valmis o.

  ründ-e+valmis o.

  stardi+valmis o.

  sõidu+valmis o.

  sõja+valmis o.

  teenistus+valmis o.

  teenistusvalmi=d-us n.

  teenistusvalmi=lt m.

  tegevus+valmis o.

  tegevusvalmi=d-us n.

  teo+valmis o.

  tork-e+valmis o. \süstal\

  trüki+valmis o.

  täis+valmis o. täiesti valmis

  täisvalmis+ehitus n.

  töö+valmis o.

  visk-e+valmis o.

  võitlus+valmis o.

  võitlusvalmi=d-us n.

  võtme+valmis o. \ehitamine\ täisvalmis

  võtte+valmis o. • valmis+detail n.

  valmis+kaup n.

  valmis+naha+saagis n. (toornahast)

  valmis+produkt n.

  valmis+ravim n.

  valmis+reis-reisin. reisipakett

  valmis+riided n. rõivad

  valmis+riie n. rõivas

  valmis+toit n.

  valmis+toodang n.

  valmis+toode n.

  valmis+värv n.


 • ÜHENDITULETISED

  valmis+ole=k n. ⇐ valmis ole/ma

  valmis+ole=mine n. ⇐ valmis ole/ma

  valmis+oli=ja n. ⇐ valmis ole/ma


 • ÜHENDID

  valmis pane/ma t.

  valmis+pane=k n.

  valmis+pane=mine n.

  valmis+pani=ja n.

  valmis saa/ma t.

  valmis+saa=mine n.

  valmis sead/ma t.

  valmis+sead=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur