[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

vaba o. iseseisev, sõltumatu; selline, kes ei ole vangistatud, kinniseotud vms.; oma olekus sundimatu, loomulik; mittehõivatud; takistusteta; katmata; millestki v. kellestki ilmaolev; prii; lahtine; millestki v. kellestki lahti saanud

 • TULETISED

  vaba=lt m. \liikuma, valdama, jõudma\

  vaba=dik n. aj. maata või vähese maaga end mõisast vabaks ostnud talupoeg

  vabadiku+koht n.

  vabadiku+maja n.

  vabadiku+naine n.

  vabadiku+pere n.

  vaba=dus n. vabana olek

  vabaduse=tu o. \elu\ ilma vabaduseta

  vabaduset=us n.

  ajakirjandus+vabadus n.

  isiku+vabadus n.

  kodaniku+vabadus n.

  kombe+vabadus n.

  kompositsiooni+vabadus n.

  koosoleku+vabadus n.

  kriitika+vabadus n.

  käitumis+vabadus n.

  liikumis+vabadus n.

  loome+vabadus n.

  loomingu+vabadus n.

  mõtte+vabadus n.

  pressi+vabadus n.

  põhi+vabadus n.

  sõna+vabadus n.

  tahte+vabadus n.

  tegevus+vabadus n.

  trüki+vabadus n.

  usu+vabadus n.

  valiku+vabadus n.

  vormi+vabadus n.

  vabadus+aade n.

  vabadus+aste-astmen.

  vabadus+iha n.

  vabadus+janu n.

  vabadus+kiri-kirjan. aj.

  vabadus+laulik n.

  vabadus+liikumine n.

  vabadus+päike n. piltl.

  vabadus+püüe n.

  vabadus+sõda n. pol. sõda, mida peetakse rahvusliku iseseisvuse saavutamiseks

  vabadussõda=lane n. vabadussõjast osavõtnu

  Eesti Vabadussõda n. (Eesti iseseisvuse kaitseks 1918–1920)

  Eesti Vabadussõjalaste Liit n.

  vabadussõja=lane n. pol. Eesti Vabadussõjalaste Liidu liige

  vaps n. kõnek. vabadussõjalane

  vabadus+võitleja n.

  vabadus+võitlus n.

  vabadust armasta/ma t.

  vabaduse+armasta=ja n.

  vabadus+armast=us, vabaduse+armast=us n.

  vabadust kaota/ma n.

  vabadus+kaot=us, vabaduse+kaot=us n. jur.

  vaba=kond n. vabasektor, kolmas sektor

  vabakond=lane n.

  vaba=ne/ma t. vabaks saama v. jääma

  vabane=ja n.

  vabane=mine n.

  vaba=sta/ma t. vabaks päästma v. tegema

  vabasta=ja n.

  vabasta=mine n.

  vabasta=tu n. see, kes on vabastatud

  vabast=i n. el. (lüliti osa)

  vabast=us n. vabastamine

  õppemaksu+vabastus n.

  vabastus+liikumine n.

  vabastus+operatsioon n.

  vabastus+võitlus n.

  maksu+vabast=us n. ⇐ maksust vabasta/ma

  rahva+vabast=us n. ⇐ rahvast vabasta/ma

  rahvavabastus+armee n.

  rahvavabastus+liikumine n.


 • LIITSÕNAD

  aktsendi+vaba o. \kõne\

  alkoholi+vaba o. \jook, pidu\

  allergia+vaba o. \materjal\

  auto+vaba o. \tänav\

  happe+vaba o. \paber\

  juhtme+vaba o. \kõlar\

  jää+vaba o. \külmik\

  kahjuri+vaba o. \seeme\ põllum.

  kolesterooli+vaba o. \toit\

  kompleksi+vaba o. \käitumine\

  konteksti+vaba o. \jutt\ tekstilisest kontekstist sõltumatu

  kontekstivaba=lt m. \öeldud\

  kontekstivaba=dus n.

  koormus+vaba o. \aeg\

  kriisi+vaba o. \aasta\

  laktoosi+vaba o. \söök\

  liha+vaba o. \toit\

  liht+vaba n. aj. keskajal Lääne-Euroopas isiklikult vaba inimene, kes ei kuulunud ülikkonda

  lume+vaba o. \tee\

  maa+vaba n. aj. vabatalupoeg

  maksu+vaba o.

  mikroobi+vaba o. \keskkond\ mikroobitu, steriilne

  müra+vaba o. \töö\

  mürgi+vaba o. \liim\

  nakkus+vaba o. \keskkond\

  pinge+vaba o. \elu\

  pingevaba=lt m. \käituma\

  pisiku+vaba, pisikute+vaba o. \liiv\ pisikutest vaba

  protsendi+vaba o. \laen\

  rasva+vaba o. \puljong\

  ravimi+vaba o. \raviviis\

  riski+vaba o. \võimalus\

  rooste+vaba o. \nuga\

  soola+vaba o. \toit\

  stressi+vaba o. \kodu\

  suhkru+vaba o. \dieet\

  sularaha+vaba o. \süsteem\

  taudi+vaba o. \kari\

  teenistus+vaba o. \nädal\

  tolli+vaba o. \tsoon\

  tolmu+vaba o.

  tuumarelva+vaba o. \maailm\

  tuumavaba o. tuumarelvavaba

  täi+vaba o. \kool\

  töö+vaba o. \nädal\

  umbrohu+vaba o. \peenar\

  valgu+vaba o. \toit\

  vee+vaba o. \pesu\

  viina+vaba o. \elu\

  viirus+vaba o. \kartul, tarkvara\

  viisa+vaba o. \reis\

  viisavaba=dus n. (riigipiiri ületamisel)

  viisavaba=lt m.

  õilis+vaba n. aj. varafeodaalse aja ülik

  õppe+vaba o. \nädal\ • vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  vaba+aine n. ped. (õppekavas)

  vaba+aja+jalatsid, vaba aja jalatsid n.

  vaba+aja+rõivad, vaba aja rõivad n.

  vaba+armastus n. seksuaalsuhted ilma kindla partnerita

  vaba+diplom n. nõuk. kõrgkooli diplom ilma tööle suunamiseta

  vaba+etendus n.

  vaba+ettur n. sp. (males)

  vaba+graafika n. k. iseseisva kunstiteosena loodud graafikateosed; vrd. tarbegraafika

  vabagraafik n. vabagraafikat viljelev kunstnik

  vaba+haridus n. kooliväline täiendav ja huvialane haridus

  vabaharidus+tegevus n.

  vaba+harjutus n. sp. (sooritatakse võimlemisriistu kasutamata)

  vaba+härra n. aj. Saksamaa alamaadli tiitel

  vaba+jooks n. tehn. (näit. jalgrattal)

  vaba+kasvatus n. ped. lapsele tegevusvabaduse jätmine täiskasvanute kasvatusmõju alahinnates

  vaba+kaubandus n. maj. riikidevaheline, mis tahes seadusandlike jm. piiranguteta kaubavahetus

  vabakaubandus+leping n.

  vabakaubandus+piirkond n.

  vabakaubandus+tsoon n. vabakaubanduspiirkond

  vaba+kava n. vabalt valitud kava (iluuisutamises, iluvõimlemises)

  vaba+kirik n. relig. riigi- v. rahvakirikust sõltumatud iseseisvad kristlikud kogudused

  vaba+klass n. (purjespordis)

  vaba+kogudus n. relig. (kuhu võib tulla iga inimene)

  vaba+kohvik n.

  vaba+kool-koolin.

  vaba+kunstnik n. vabakutseline kunstnik

  vaba+kuulaja n. üliõpilase õigusteta õppija kõrgkoolis

  vaba+käik n. (autol)

  vabakäigu+sidur n.

  vaba+liige n. mat. hulkliikme liige, mis ei sisalda muutujaid

  vaba+linn n. aj. Saksa-Rooma riigis piiskopi kui ilmaliku senjööri võimu alt vabanenud linn; rahvusvaheliste lepingutega loodud iseseisev neutraalne demilitariseeritud territoriaalne üksus nüüdisajal

  vaba+löök n. sp. vastaspoolele võimaldatav pealelöök, mida mängu rikkunud pool ei saa segada (näit. jalgpallis)

  vaba+maadlus n. sp. maadluse liik, kus võistlusvõtted on lubatud kogu keha ulatuses ja jalgade abi kasutades

  vaba+maal n. k.

  vaba+maalimine n.

  vaba+majandus n.

  vabamajandus+piirkond n.

  vabamajandus+tsoon n.

  vaba+mõtleja n. (kes mõtleb traditsioonilistest seisukohtadest erinevalt)

  vaba+mõtlemine n. dogmadest sõltumatu mõtteviis

  vaba+müük n.

  vaba+parras n. mer. üle veepinna ulatuv pardaosa

  \karja\ vaba+pidamine n. põllum. (vabalt, lahti, mitte lõas)

  vaba+planeering n. k.

  vaba+plastika n. k.

  vaba+pääse n.

  vaba+püss n. (laskespordis)

  vaba+püstol n. sp. laskespordiala, milles on lubatud kõik püstolid kaliibriga 5,6 mm

  vaba+riik n. (kõrgemad riigivõimuorganid on vabalt valitavad)

  vabariik=lane n. vabariigi pooldaja; (USA) vabariikliku partei liige

  vabariik=lik o. \võistlus; kokkutulek\

  üle+vabariigi=line o. \sündmus\ üle vabariigi ulatuv

  banaani+vabariik n. piltl. väike üht kultuuri kasvatav maa, mis on seetõttu poliitiliselt ja majanduslikult ebakindel

  liidu+vabariik n. (kuulub liitu)

  liit+vabariik n. vabariikliku korraga liitriik

  linn+vabariik n.

  rahvus+vabariik n.

  vennas+vabariik n. nõuk.

  vaba+sadam n. (kuhu kaupade sissetoomine ja sealt väljavedu on tollivaba)

  vaba+samm n. sp. sõj.

  vaba+sektor n. kolmas sektor

  vaba+sepistus n.

  vaba+skulptuur n.

  vaba+sukelduja n.

  vaba+stiil n. sp. (suusatamises:) uisusammuga sõidutehnika

  vaba+surm n. enesetapp

  vaba+sõit n. sp. (iluuisutamises)

  vaba+söötmine n. põllum.

  vaba+talupoeg n.

  vaba+teater n.

  vaba+tsoon n. vabakaubanduspiirkond

  vaba+turg n. maj.

  vabaturu+hind n. maj.

  vabaturu+majandus n. maj.

  vabaturu+tehing n. maj.

  vaba+ujuja n. sp. (vabastiilis)

  vaba+ujumine n. sp. (võib kasutada kõiki ujumisviise ja neid vahetada)

  vaba+vaht-vahin. mer. tööst vaba aeg

  vaba+vektor n. mat.

  vaba+vesi n. vaba vesi, avavesi

  vaba+vise n. sp. (pallimängus)

  vabaviske+ala n.

  vabaviske+joon n.

  vaba+võitleja n. sp. vabavõitluse harrastaja

  vaba+võitlus n. sp. kahevõitlusala, kus on ühendatud ja kohandatud erinevate kahevõitlusalade tehnikad ja mille eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas välja parim võitleja

  vaba+võnkumine n. füüs. el.

  vaba+välge n. (laseril)

  vaba+värss n.

  vaba-t+mees n. vnm. vabadik; vaba mees

  vaba+ühendus n. rahvusvaheline v. sisemaine valitsusest sõltumatu organisatsioon • vaba+käigu+vang-vangin. <(vaba+käi|gu)+vang> kõnek. (kes käib vabalt vanglast väljas tööl)

  vaba+lennu-mudellennuk n.

  vaba+õhu+etendus n. (toimub vabas õhus)

  vaba+õhu+kino n. (vabas õhus)

  vaba+õhu+kohvik n.

  vaba+õhu+kontsert n.

  vaba+õhu+lava n.

  vaba+õhu+muuseum n.

  vaba+õhu+teater n.


 • ÜHENDITULETISED

  vaba+kutse=line o. ⇐ vaba kutsega \tõlkija\ (puudub palgaline ametikoht)

  vaba+meel=ne o. ⇐ vaba meelega \inimene\ salliv

  vabameels=us n.

  vaba+mõtte=line o. \sisu, inimene\ vaba mõttega

  vaba+müür=lane n. [Tõlkelaen inglise keelest: freemason vaba müürsepp [free vaba + mason müürsepp].]

  vaba+palga=line o. ametlikku palgasüsteemi mittekuuluv; vaba palgaga

  vaba+taht=lik1 o. \abistaja\ omast vabast tahtest tehtav, toimuv vms.; omal tahtel tegev, millessegi kuuluv vms.

  vabatahtlik2 n. vabatahtlik tegutseja millegi hüvanguks; ka sõj.

  vabatahtlikk=us n.

  vabatahtliku=lt m.


 • ÜHENDID

  vabaks jooksma t. (korvpallimängus)

  vabaks+jooks n. sp.

  vabaks+jooks=mine n. sp.

  vabaks lask/ma t.

  vabaks+lask=mine n.

  vabaks+last=u n.

  vabaks ost/ma t.

  vabaks+ost n.

  vabaks+ost=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur