[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

mõtle/ma n. keeruka ajutegevuse abil asjade, nähtuste vm. omadusi ja seoseid leidma, järeldusi ja otsustusi tegema; kavatsema, plaanitsema

 • TULETISED

  mõtle=ja1 n. see, kes mõtleb; mõttetark

  vaba+mõtleja n. (kes mõtleb traditsioonilistest seisukohtadest erinevalt)

  mõtle=ja2 o. \inimene\ mõtlev, juurdlev, kaalutlev

  mõtle=mine n.

  argi+mõtlemine n.

  loov+mõtlemine n.

  soov+mõtlemine n. asjade nägemine nii, nagu neid näha tahetakse

  tava+mõtlemine n.

  vaba+mõtlemine n. dogmadest sõltumatu mõtteviis

  mõtlemis+aeg n.

  mõtlemis+ekspert n.

  mõtlemis+häire n.

  mõtlemis+jäikus n.

  mõtlemis+kiirus n.

  mõtlemis+mäng n.

  mõtlemis+oskus n.

  mõtlemis+pingutus n.

  mõtlemis+viis-viisin.

  mõtlemis+võime n.

  mõtlemisvõime=line o.

  mõtlemisvõime=tu o.

  mõtlemisvõimetu=lt m. \vaikima\

  mõtlemisvõimet=us n.

  mõtl=us n. sügavat keskendumist nõudev vaimne tegevus, meditatsioon; mõtisklus

  mõel=du n. (mis on valmis mõeldud)

  mõtlema=tu o. \tegu\

  mõtlematu=lt m. \tegutsema\

  mõtlemat=us n.

  mõtl=ik o. \mees\ süvenenult mõtlev

  mõtlikk=us n.

  mõtliku=lt m. \vaikiv\

  mõeldama=tu o. \tegu\ mis ei ole mõeldav, võimatu

  mõeldav o. kujuteldav, võimalik

  ainu+mõeldav o.

  kõik+mõeldav o.

  mitte+mõeldav o.

  mõt=e n. mõtlemise üksikakt v. tulemus

  mõtte=kas o. otstarbekas, arukas

  mõtteka=lt m. \lahendatud\

  mõttek=us n.

  mõtte=line o. \osa\ ka jur. mõtet, sisu puudutav; mõttes eksisteeriv

  mõttelise=lt m.

  mõtte=stik n.

  mõtte=tu o.

  mõttetu=lt m. \raisatud\

  mõttet=us n.

  mõte=sta/ma t. mõtet andma

  mõtesta=ja n.

  mõtesta=mine n.

  mõtest=us n.

  mõtestat=us n.

  lahti mõtesta/ma t. mõtet avama

  lahti+mõtesta=ja n.

  lahti+mõtesta=mine n.

  lahti+mõtest=us n.

  ümber mõtesta/ma t.

  ümber+mõtesta=ja n.

  ümber+mõtesta=mine n.

  ümber+mõtest=us n.

  mõti=skle/ma, mõti=skele/ma t. mõtteid mõlgutama, mõtlema

  mõtiskle=ja n.

  mõtiskle=mine n.

  mõtiskl=us, mõtiskel=u n.

  elu+mõte n.

  juht+mõte n.

  kinnis+mõte n.

  kättemaksu+mõte n.

  luulu+mõte n. (vaimuhaigel)

  mure+mõte n.

  patu+mõte n.

  põhi+mõte n.

  põhimõtte=line o. \otsus\

  põhimõttelise=lt m. \nõus\

  põhimõttelis=us n.

  töötamis+põhimõte n.

  üld+põhimõte n.

  põhimõtte+kindel o.

  põhimõttekindla=lt m.

  põhimõttekindl=us n.

  põhimõtte+lage o.

  põhimõttelageda=lt m. \toimima\

  põhimõttelage=dus n.

  sala+mõte n.

  soov+mõte n.

  suitsiidi+mõte n.

  sund+mõte n.

  surma+mõte n.

  taga+mõte n.

  uit+mõte n.

  uit3 n. uitmõte

  ummik+mõte n.

  äkk+mõte n. äkiline mõte

  mõtte+aardla n.

  mõtte+aher o.

  mõtteahtr=us n.

  mõtte+aine n.

  mõtte+ergas o.

  mõtteerks=us n.

  mõtte+erk o. mõtteergas

  mõtteerk=us n.

  mõtte+heie n.

  mõtte+heietus n.

  mõtte+hiid n.

  mõtte+jooks n. mõtete (sujuv) kulg

  mõtte+julgus n.

  mõtte+jupp n.

  mõtte+järg-järjen.

  mõtte+kaaslane n.

  mõttekaasl=us n. mõttekaaslasena olemine

  mõtte+katke n.

  mõtte+kehv o.

  mõtte+kild-killun.

  mõtte+kordus n.

  mõtte+kramp n.

  mõtte+kriips n.

  mõtte+koda n. ideid genereeriv sõltumatu uurimisrühm v. asutus

  mõtte+kujutus n.

  mõtte+käik n.

  mõtte+laad-laadin.

  mõtte+laeng n.

  mõtte+lage o.

  mõttelageda=lt m. \tegutsema\

  mõttelage=dus n.

  mõtte+laisk o.

  mõttelaisk=us n.

  mõtte+laokil m. \olek\ laokil mõtetega, hajali

  mõtte+lend n. kiire mõttekulg, kujutlusvõime, fantaasia

  mõtte+lõng n.

  mõtte+maailm n.

  mõtte+mall n.

  mõtte+muster n.

  mõtte+osaline n. mõttekaaslane

  mõtte+patt-patun.

  mõtte+paus n.

  mõtte+päevik n. mõtete, mõtiskluste (ja sündmuste) päevikulaadis kirjapandu (ka teosena)

  mõtte+pide n.

  mõtte+pilgar n.

  mõtte+pilt n.

  mõtte+pinge n.

  mõtte+punktid n.

  mõtte+päevik n.

  mõtte+raas n.

  mõtte+rabedus n.

  mõtte+rikas o.

  mõtte+ring n.

  mõtte+puhang n.

  mõtte+rohke o.

  mõtte+rägastik n.

  mõtte+salm n.

  mõtte+seos n.

  mõtte+säde n.

  mõtte+sähvatus n. mõttevälgatus

  mõtte+sügavus n.

  mõtte+tark1 n. vnm. filosoof

  mõtte+tark2 o. \vestlus\ filosoofiline; sügavamõtteline

  mõttetarga=lt m. \noogutama\

  mõttetark=us n. vnm. filos.

  mõtte+teadus n. filosoofia

  mõttetead=lane n. mõtteteadusega professionaalselt tegelev inimene, filosoof

  mõtte+tegevus n.

  mõtte+tera n.

  mõtte+tihe o.

  mõttetihe=dus n.

  mõtte+turgatus n.

  mõtte+töö n.

  mõtte+tühi o.

  mõtte+vabadus n.

  mõtte+vaene o.

  mõtte+vaev n.

  mõtte+varjund n.

  mõtte+viis-viisin.

  mõtte+vilgatus n.

  mõtte+vilksatus n.

  mõtte+välgatus n.

  mõtte+värske o. värsket mõtet sisaldav

  mõttevärsk=us n.

  kahe+mõtte=line o. kahest mõistmist võimaldav

  kahemõttelise=lt m. \väljenduma\

  kahemõttelis=us n.

  mitme+mõtte=line o. \sõnastus\ mitme mõttega

  sügav+mõtte=line, sügava+mõtte=line o.

  sügavmõttelise=lt, sügavamõttelise=lt m. \vaikima\

  sügavmõttelis=us, sügavamõttelis=us n.

  terav+mõtte=line o. \tekst\ teravmeelne, terava mõttega

  vaba+mõtte=line o. \sisu, inimene\ vaba mõttega

  ühe+mõtte=line o. \otsus\ ühe mõttega

  ühemõttelise=lt m. \väljendatud\

  ühemõttelis=us n.

  mõtet arenda/ma t.

  mõtte+arend=us n.

  mõtet avalda/ma t.

  mõtte+avald=us n. ütlus, seisukoht

  mõtteid mõlguta/ma t.

  mõtte+mõlgut=us n.

  mõtteid vaheta/ma n.

  mõtte+vahet=us n.


 • ÜHENDID

  ette mõtle/ma t.

  ette+mõtlema=tu o. \tegu\

  ette+mõtle=mine n.

  ise mõtle/ma t.

  ise+mõtle=ja n. iseseisvalt, oma peaga mõtlev inimene; (ka irooniliselt)

  ise+mõtle=mine n.

  järele mõtle/ma t.

  järele+mõtle=mine n.

  järele+mõt=lik o.

  järelemõtlikk=us n.

  järelemõtliku=lt m.

  järele+mõtlema=tu o. \tegu\

  järelemõtlematu=lt m.

  järelemõtlemat=us n.

  järele+mõeldu=lt m.

  läbi mõtle/ma t.

  läbi+mõtle=ja n.

  läbi+mõtle=mine n.

  läbi+mõtlema=tu o. \kriitika, käitumine\

  läbimõtlematu=lt m.

  läbimõtlemat=us n.

  läbi+mõeldud o. \plaan, tegevus\

  ringi mõtle/ma t.

  ringi+mõtle=ja n.

  ringi+mõtle=mine n.

  teisiti mõtle/ma t.

  teisiti+mõtle=ja n. dissident, erimeelne

  teisiti+mõtle=mine n.

  välja mõtle/ma t.

  välja+mõeld=is n. (mis on välja mõeldud)

  välja+mõel=du n. väljamõeldis

  välja+mõtle=ja n.

  välja+mõtle=mine n.

  ümber mõtle/ma t. varasemat seisukohta muutma

  ümber+mõtle=ja n.

  ümber+mõtle=mine n.

 • tõtta/ma t. ruttama, kiirustama

 • TULETISED

  tõt=le/ma t. tõttama

  tõtle=ja n.

  tõtle=mine n.

  tõtt n. tõttamine

  tõtta=ja n.

  tõtta=mine n.

  tõta=kas o. tõtlik

  tõtaka=lt m.

  tõtak=us n.

  tõt=lik o. tõttav

  tõtlikk=us n.

  tõtliku=lt m.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur