[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

või/ma t.

 • TULETISED

  või=mine n.

  võima=lus n.

  avaldamis+võimalus n.

  edasiõppimis+võimalus n.

  enesetäiendus+võimalus n.

  investeerimis+võimalus n.

  kaasarääkimis+võimalus n.

  katsetamis+võimalus n. katsetusvõimalus

  katsetus+võimalus n.

  kombineerimis+võimalus n.

  koostöö+võimalus n.

  logi+võimalus n. inf.

  makse+võimalus n.

  manipuleerimis+võimalus n.

  puhkamis+võimalus n.

  puhke+võimalus n.

  rakendus+võimalus n.

  reisimis+võimalus n.

  rikastumis+võimalus n.

  söödu+võimalus n. (pallimängus)

  teenimis+võimalus n.

  tegutsemis+võimalus n.

  treeningu+võimalused n.

  tutvumis+võimalus n.

  valiku+võimalus n.

  varieerimis+võimalus n.

  varje+võimalused n.

  varu+võimalus n.

  võidu+võimalus n.

  ööbimis+võimalus n.

  võimaluste+rohke o.

  või=me n. inimese vaimne v. kehaline omadus, millest sõltub edukus töös vm. tegevuses; mingi eseme, aine, nähtuse vms. suutlikkus midagi teha

  võime=kas o. suurte võimetega

  võimeka=lt m.

  võimek=us n.

  käitlus+võimekus n.

  testimis+võimekus n.

  võime=line o. millegi sooritamiseks suuteline

  võimelis=us n.

  bilansi+võimeline o. \raamatupidaja\

  reaktsiooni+võimeline o.

  remondi+võimeline o.

  vaeg+võimeline o. mitte täiesti võimeline

  võrd+võime=line o. võrdsete võimetega

  võrdvõimelise=lt m. \võistlema\

  võrdvõimelis=us n.

  võime=sta/ma t. suutlikuks tegema

  võime=tu o.

  võimetu=lt m.

  võimet=us n.

  kirjutamis+võimetus n.

  käimis+võimetu o.

  absorptsiooni+võime n.

  abstraktsiooni+võime n.

  aistimis+võime n.

  akommodeerumis+võime n. kohanemisvõime

  algatus+võime n.

  algatusvõime=line o. \nooruk\

  algatusvõimelise=lt m. \tegutsema\

  algatusvõimelis=us n.

  algatusvõime=tu n. \töötaja\

  algatusvõimet=us algatusvõime puudumine

  analüüsi+võime n.

  analüüsivõime=line o. \õpilane\

  arenemis+võime n.

  arenemisvõime=line o. \kollektiiv\

  arengu+võime n.

  arenguvõime=line o.

  arusaamis+võime n.

  aurustumis+võime n.

  elu+võime n.

  eluvõime=line o.

  eluvõimelis=us n.

  eluvõime=tu o.

  eluvõimet=us n.

  empaatia+võime n.

  empaatiavõime=line o. \juht\

  empaatiavõime=tu o. \inimene\

  eneseväljendus+võime n.

  eraldus+võime n. inf. (ekraanil, kaameral)

  eristus+võime n.

  eristusvõime=line o.

  eristusvõime=tu o.

  eristusvõimetu=lt m.

  ettenägemis+võime n.

  fabuleerimis+võime n.

  haaramis+võime n.

  haistmis+võime n.

  haistmisvõime=tu o.

  haistmisvõimet=us n. haistmisvõime puudumine

  helendus+võime n. biol.

  helisummutus+võime n.

  hoome+võime n. tähelepanuvõime

  hüübe+võime n.

  idanemis+võime n.

  idanemisvõime=line o.

  imamis+võime n.

  imamisvõime=line o. \pind\

  imendamis+võime n.

  imendumis+võime n.

  improvisatsiooni+võime n.

  improviseerimis+võime n.

  inim+võimed n.

  juhtimis+võime n.

  juhtimisvõime=line o.

  kaitse+võime n.

  kande+võime n.

  kandevõime=line o. \aluspind\

  katte+võime n.

  kergitus+võime n.

  keskendumis+võime n.

  keskendumisvõime=tu o.

  keskendumisvõimet=us n.

  kohanemis+võime n.

  kohanemisvõime=line o. \inimene\

  kohanemisvõime=tu o.

  kohanemisvõimet=us n.

  kohastumis+võime n.

  kohastumisvõime=line o.

  kombinatsiooni+võime n.

  kompimis+võime n.

  kontraktsiooni+võime n.

  koostöö+võime n.

  koostöövõime=line o.

  koostöövõimelis=us n.

  krediidi+võime n.

  krediidivõime=line o.

  \ettevõtte\ krediidivõimelis=us n.

  kujutlus+võime n.

  kujutlusvõime=line o.

  kuulmis+võime n.

  kuulmisvõime=tu o.

  kõnelemis+võime n.

  kõnelemisvõime=line o.

  kõne+võime n.

  kõnevõime=line o.

  kõnevõime=tu o.

  lahingu+võime n.

  lahinguvõime=line o.

  lahustus+võime n.

  lahutamis+võime n.

  lahutus+võime n. el. füüs.

  lennu+võime n.

  lennuvõime=line o. \olend\

  lennuvõimelis=us n.

  lennuvõime=tu o.

  lennuvõimet=us n.

  levimis+võime n.

  levimisvõime=line o.

  liikumis+võime n.

  liikumisvõime=line o. \haige\

  liikumisvõime=tu o. \voodihaige\

  liikumisvõimet=us n.

  liikumisvõimetu=lt m. \lamama\

  loome+võime n.

  loomevõime=line o.

  loomingu+võime n.

  loomis+võime n.

  loomisvõime=line o.

  läbilaske+võime n.

  läbilöögi+võime n.

  läbilöögivõime=line o.

  löögi+võime n.

  makse+võime n. maj.

  maksevõime=line o.

  maksevõimelis=us n.

  maksevõime=tu o.

  maksevõimet=us n.

  manipuleerimis+võime n.

  meelespidamis+võime n.

  mõtlemis+võime n.

  mõtlemisvõime=line o.

  mäletamis+võime n.

  mäletamisvõime=tu o.

  mäletamisvõimet=us n. mäletamisvõime puudumine

  mürasummutus+võime n.

  nakatamis+võime n.

  nakatamisvõime=line o.

  nakatamisvõime=tu o.

  neelamis+võime n.

  neeldumis+võime n.

  nägemis+võime n.

  orienteerumis+võime n.

  orienteerumisvõime=line o.

  ostu+võime n.

  ostuvõime=line o.

  otsustus+võime n.

  otsustusvõime=line o.

  otsustusvõimelise=lt m. \käituma\

  otsustusvõimelis=us n.

  otsustusvõime=tu o.

  otsustusvõimet=us n.

  paisumis+võime n.

  paljunemis+võime n.

  paljunemisvõime=line o.

  para+võimed n. üleloomulikud võimed

  pedagoogi+võimed n.

  peegeldus+võime n.

  puhverdus+võime n.

  purustus+võime n.

  püsimis+võime n.

  püsimisvõime=line o.

  püsimisvõime=tu o.

  reageerimis+võime n.

  reageerimisvõime=line o.

  reageerimisvõimelis=us n.

  rääkimis+võime n.

  rääkimisvõime=line o.

  sigimis+võime n.

  sigimisvõime=line o.

  sigimisvõime=tu o.

  sigimisvõimet=us n.

  sigitus+võime n.

  sigitusvõime=line o.

  sigitusvõime=tu o.

  sigitusvõimet=us n.

  sorbeerimis+võime n.

  sugu+võime n.

  suguvõime=line o.

  suguvõime=tu o.

  suguvõimet=us n.

  suguühte+võime n.

  suguühtevõime=tu o.

  suguühtevõimet=us n.

  sünteesi+võime n.

  sünteesivõime=line o.

  süvenemis+võime n.

  süvenemisvõime=line o. \noor\

  taastumis+võime n.

  taastumisvõime=line o.

  tajumis+võime n.

  talitlus+võime n.

  tegevus+võime n.

  tegevusvõime=line o.

  tegevusvõime=tu o.

  teo+võime n.

  teovõime=line o.

  teovõimelis=us n.

  teovõime=tu o.

  teovõimet=us n.

  tähelepanu+võime n.

  töö+võime n.

  töövõime=line o.

  töövõimelis=us n.

  töövõime=tu o.

  töövõimet=us n.

  töövõimetus+hüvitis n.

  töövõimetus+leht n.

  töövõimetus+pension n.

  vastupanu+võime n.

  vastupanuvõime=line o.

  vastutus+võime n.

  vastutusvõime=line o.

  vastutusvõimelise=lt m. \toimima\

  vastutusvõimelis=us n.

  vastuvõtu+võime n.

  vastuvõtuvõime=line o.

  viljakande+võime n.

  viljastamis+võime n.

  viljastamisvõime=line o.

  viljastamisvõime=tu o.

  viljastumis+võime n.

  viljastumisvõime=line o.

  viljastumisvõime=tu o.

  võitlus+võime n.

  võitlusvõime=line o.

  väljendus+võime n.

  õigus+võime n. jur. isiku võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi

  õigusvõime=line o. \isik\

  õigusvõime=tu o.

  õpi+võime n.

  õpivõime=line o. \noor\

  üldistus+võime n.

  üldistusvõime=line o.

  ümberkehastumis+võime n.

  ümberkehastus+võime n.

  võimete+kohane o.

  võimetekohase=lt m. \õppima\

  võimetekohas=us n.

  võimete+pärane o.

  võima=lik o.

  võimalikk=us n.

  võimaliku=lt m. \hästi\

  võimal=da/ma t. võimalikuks tegema

  \juurdepääsu\ võimalda=mine n.

  ainu+võimalik o.

  ainuvõimalikk=us n.

  ainuvõimaliku=lt m.

  kõik+võimalik o.

  võima=tu o.

  võimatu=lt m.

  võimat=us n.

  ilm+võimatu o.


 • LIITSÕNAD

  võib+olla, võib-olla m.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur