[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, aga serveri koormus ei lubanud laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

väärt1 o. (ostmisel, müümisel) mingit hinda omav, teat. rahasummat maksev, väärt2 k.

 • TULETISED

  väär=ik n. esipool, kvaliteetsem pool; hoone fassaad

  väärik+kude n. paremapoolekude

  väärik+tellis n. paremini töödeldud tellis

  vääri=kas o. \mees\ auväärne, lugupeetav

  väärika=lt m. \käituma\

  väärik=us n.

  enese+väärikus n.

  inim+väärikus n.

  eba:väärikas o. \kõnepruuk\

  ebaväärika=lt m. \käituma\

  ebaväärik=us n.

  vääri=line o. \tasu\ väärt olev, millegi väärtusele vastav

  väärilise=lt m. \tasutud\

  mehe+vääriline o. \palk\

  sinu+vääriline o. \kingitus\

  vääri=ng n. maj. rahasüsteem v. -ühik

  kaksik+vääring n. (kahele metallile rajatud)

  oma+vääring n. omavaluuta

  raha+vääring n.

  välis+vääring n.

  vääringu+reform n. rahareform

  väär-is~ eriti väärt

  vääris+ehe-ehten.

  vääris+ese n.

  vääris+gaas n.

  vääris+kala n. (eriti maitsev ja hinnaline)

  vääris+kivi n. harva ja väikestes kogustes leiduv mineraal v. kivim

  pool+vääriskivi n.

  vääriskivi+reljeef n.

  vääris+korall n. troopiliste merede põhjas elavad õisloomad, kelle lubiskeletist tehakse ehte- ja iluasju

  vääris+metall n. (keemiliselt väga vastupidav)

  väärismetalli+promill n.

  vääris+puit n.

  vääris+sort n.

  vääris+spoon n.

  vääris+tubakas n. hinnaline tubakas

  vääris+vineer n. (väärispuidust)

  vääri=tu o. ebaväärikas

  vääritu=lt m.

  väärit=us n.

  ~väär=ne o. vääriline, midagi väärima, väärt olev; kellelegi v. millelegi kohane

  ala+väärne o. teistest halvem, halvemaks peetav

  \end\ alaväärse=lt m. \tundma\

  alaväärs=us n.

  alaväärsus+kompleks n. psühh.

  alaväärsus+tunne n.

  alavääri=sta/ma t. alaväärseks pidama

  alaväärista=ja n.

  alaväärista=mine n.

  alaväärist=us n.

  armastus+väärne o. lahke, viisakas; armastust vääriv, meeldiv

  armastusväärse=lt m.

  armastusväärs=us n.

  austamis+väärne o.

  austus+väärne o.

  au+väärne o. \juubilar\ auväärt

  elamis+väärne o.

  eri+väärne o.

  haletsus+väärne o.

  haletsusväärse=lt m.

  haletsusväärs=us n.

  huvi+väärne o. huvi väärt

  huviväärs=us n.

  häbi+väärne o.

  häbivääri=sta/ma t. häbiväärsena näitama v.ära märkima

  häbiväärista=mine n.

  ihaldus+väärne o.

  ime+väärne o.

  imestus+väärne o.

  imestusväärse=lt m.

  imetlus+väärne o.

  inim+väärne o.

  inimväärse=lt m. \elama\

  inimväärs=us n.

  inimese+väärne o. \elu\

  inimeseväärse=lt m. \elama\

  inimeseväärs=us n.

  jälestus+väärne o.

  kadestamis+väärne o. kadestusväärne

  kadestamisväärse=lt m. \rahulik\

  kadestus+väärne o.

  kadestusväärse=lt m.

  kahetsus+väärne o.

  karistus+väärne o. karistust vääriv

  kiidu+väärne o. kiitust vääriv

  laidu+väärne o.

  lugemis+väärne o.

  lugupidamis+väärne o.

  mainimis+väärne o.

  mehe+väärne o.

  mälestus+väärne o.

  märkimis+väärne o.

  naeru+väärne o.

  naeruväärse=lt m. \käituma\

  naeruväärs=us n.

  naeruvääri=sta/ma t. naeruväärseks tegema

  naeruväärista=ja n.

  naeruväärista=mine n.

  nimetamis+väärne o. nimetamist väärt

  nägemis+väärne o.

  põlastus+väärne o.

  põlgus+väärne o.

  rääkimis+väärne o.

  sama+väärne o.

  samaväärs=us n.

  soovimis+väärne o.

  soovitamis+väär=ne o. ⇐ soovitamist vääriv

  taunimis+väärne o. \komme\

  tunnustus+väärne o.

  tähelepanu+väärne o.

  tänu+väärne o. \abi; avastus; leid\ tänu vääriv; sobiv, hea; vajalik, kasu toov

  usaldus+väärne o.

  usaldusväärse=lt m.

  usaldusväärs=us n.

  vaatamis+väärne o.

  vaatamisväärs=us n.

  vihkamis+väärne o.

  võrd+väärne o.

  võrdväärse=lt m.

  võrdväärs=us n.

  ühe+väärne o. samaväärne, võrdväärne

  väärt=us n. väärt-olek, asja, nähtuse vm. tähendus inimese jaoks

  väärtus=lik o.

  väärtuslikk=us n.

  ala+väärtuslik o. mittetäisväärtuslik

  alaväärtuslikk=us n.

  alaväärtusliku=lt m.

  täis+väärtuslik o.

  täisväärtuslikk=us n.

  mitte+täisväärtuslik o.

  vähe+väärtuslik o.

  väärtuse=tu o.

  väärtusetu=lt m. \vähe\

  väärtuset=us n.

  väärtus=ta/ma t. väärtust omistama, hindama

  väärtusta=ja n.

  väärtusta=mine n.

  ala+väärtusta/ma t.

  alaväärtusta=mine n.

  üle+väärtusta/ma t.

  üleväärtusta=mine n.

  absoluut+väärtus n. ⇐ absoluut[ne] väärtus

  alg+väärtus n.

  arv+väärtus n.

  efektiiv+väärtus n. el.

  ekstreem+väärtus n.

  faktuur+väärtus n.

  kesk+väärtus n. mat.

  kogu+väärtus n.

  kultuuri+väärtus n.

  kunsti+väärtus n.

  kunstiväärtus=lik o.

  kütte+väärtus n.

  lisa+väärtus n.

  lisand+väärtus n. maj.

  lisandväärtus+maks-maksun.

  lähis+väärtus n. mat.

  maksimaal+väärtus n.

  minimaal+väärtus n.

  nimi+väärtus n. maj.

  nominaal+väärtus n. maj. nimiväärtus

  nominaal n. nominaalväärtus

  piir+väärtus n.

  põlemis+väärtus n.

  pöörd+väärtus n.

  püsi+väärtus n.

  reaal+väärtus n.

  stiili+väärtus n.

  säile+väärtus n. arhiiviväärtus (dokumendil)

  sööda+väärtus n.

  tarbimis+väärtus n.

  toite+väärtus n.

  turu+väärtus n.

  tõe+väärtus n.

  tärklis+väärtus n. põllum. sööda üldine toiteväärtus

  töö+väärtus+teooria n.

  vahetus+väärtus n.

  äärmus+väärtus n.

  väärtus+hinnang n.

  väärtus+orientatsioon n.

  väärtus+paradigma n.

  väärtus+paradoks n.

  väärtus+seadus-seadusen.

  väärtus+õpetus n.

  sama+väärtus+joon n. geogr.

  kõrge+väärtus=lik o. \keskkond\ kõrge väärtusega

  vääri/ma t. (midagi) väärt olema, ära teenima

  vääri=mine n.

  vääri=nda/ma t. väärtust suurendama

  väärinda=ja n.

  väärinda=mine n.

  väärind=us n.

  sööda+väärindus n.

  vääri=sta/ma t. väärtusliku(ma)ks tegema; aiand. pookima

  väärista=ja n.

  väärista=mine n.

  väärist=us n.

  kaheli+vääristus n. aiand.


 • LIITSÕNAD

  armastus+väärt o. armastusväärne

  au+väärt o. auväärne

  austamis+väärt o.

  elamis+väärt o.

  häbi+väärt o. häbiväärne

  imestus+väärt o.

  kadestamis+väärt o. kadestusväärt

  kadestus+väärt o. kadestusväärne

  kahetsus+väärt o.

  karistus+väärt o.

  karva+väärt(ki) m. natuke, õige vähe

  kiidu+väärt o.

  kulda+väärt o.

  kõne+väärt o.

  küüne+väärt m. \parem\ küünevõrra

  laidu+väärt o.

  lugemis+väärt o.

  lugupidamis+väärt o.

  mainimis+väärt o.

  märkimis+väärt o.

  naeru+väärt o.

  nimetamis+väärt o. nimetamise väärt

  nägemis+väärt o.

  põlastus+väärt o. põlastust väärt

  põlgus+väärt o.

  taunimis+väärt, taunimis+väärne o.

  tähelepanu+väärt o.

  täis+väärt o. \elu\

  tänu+väärt o. • väärt+asi n.

  väärt+film n.

  väärt+kiri-kirjan.

  väärt+kirjandus n.

  väärt+paber n. maj. (aktsia, obligatsioon, võlakiri)

  erastamis+väärtpaber n.

  hüvitus+väärtpaber n.

  teises+väärtpaber n.

  väärtpaberi+börs n.

  väärtpaberi+depositoorium n.

  väärtpaberi+diiler n.

  väärtpaberi+konto n.

  väärtpaberi+portfell n.

  väärtpaberi+turg n.

  väärt+panderoll n. (postisaadetise liik)

  väärt+saadetis n.

  väärt+teos n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur