[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Leitud 1 artikkel

tsenter n. keskpunkt, tsentrum n. keskosa, keskus, keskpaik

 • TULETISED

  tsentr=aal n. keskkoht, keskus

  tsentr-aal=ne o. keskne, keskel asetsev, kesk-; peamine, pea-

  tsentraalse=lt m. \juhitav\

  tsentraals=us n.

  tsentral=ism n. keskne juhtimissüsteem

  tsentral-ist=lik o. tsentralismil põhinev

  de:tsentralism n. pol. tsentralismile vastandlik valitsemissüsteem

  tsentral=iseeri/ma t. tsentraalseks muutma, juhtimist vm. ühte kohta koondama

  tsentralis=atsioon n. tsentraliseerimine; tsentraliseeritus

  tsentraliseeri=mine n.

  tsentraliseerit=us n.

  de:tsentraliseeri/ma t. juhtimist hajutama, keskvõimu vähendama

  detsentralis=atsioon n. detsentraliseerimine

  detsentraliseeri=mine n.

  tsentral=iseeru/ma t. tsentraalseks muutuma, keskkohta v. ühte kohta koonduma

  tsentraliseeru=mine n.

  de:tsentraalne o. mittekeskne, hajutatud

  tsentraal+aksonomeetria n. mat.

  tsentraal+projektsioon n. mat.

  tsentraal+sümmeetria n.

  tsentr=ism n. vasak- ja parempoolsuse vahele jääv vaadete süsteem

  tsentr=ist n. tsentrismi pooldaja

  tsentr-ist=lik o. tsentrismi pooldav, tsentrismile omane

  vasak+tsentristlik n. \partei\

  antropo+tsentrism n. filos. inimese asetamine maailma tsentrisse

  etno+tsentrism n. rahva- v. rahvuskesksus, maailma nägemine ja hindamine ühe kindla kultuuri seisukohalt

  euro+tsentrism n.

  geo+tsentrism n.

  tsentri=line o. keskmesse puutuv

  tsentrilise=lt m.

  tsentrilis=us n.

  ego+tsentri=line o. ennast keskpunkti asetav

  egotsentrilise=lt m. \käituma\

  egotsentrilis=us n.

  egotsentr=ik n. egotsentriline inimene

  euro+tsentriline o.

  geo+tsentriline o.

  helio+tsentri=line o. Päikese-keskene, päikesekeskene

  tsender=da/ma t. sp. (jalg)pallimängus väljaku äärest keskele söötma

  tsenderda=ja n.

  tsenderda=mine n.

  tsenderd=us n.

  tsentr=eeri/ma t. tehn. keskpunkti seadma, tsentri v. telje asukohta määrama

  tsentreeri=ja n. (seade)

  \mootori\ tsentreeri=mine n.

  tsentreerimis+nurgik, tsentreer+nurgik n.

  tsentreerimis+pink, tsentreer+pink n.

  tsentreeri=ng n. tehn. suurus, mis määrab lennuki raskuskeskme täpse asukoha

  epi:tsenter n. maavärina v. plahvatuse kese

  hüpo:tsenter n. geol. maavärina tekkekoht maa sisemuses

  kon:tsenter n. ühine keskpunkt; ped. õppeaine tsükkel

  kontsentri=line o. \õpe\ ped.

  kontsentr=eeri/ma t. koondama; keskendama; ainet küllastama v. rikastama

  kontsentreer=u/ma t. koonduma, keskenduma

  kontsentr=atsioon1 n. koondumus; keem. mingi koostisosa suhteline sisaldus ainesegus v. lahuses

  piir+kontsentratsioon n.

  saaste+kontsentratsioon n.

  kontsentratsiooni+laager n.

  koondus+laager n. ebainimliku režiimiga sunnitöö- v. hävituslaager, kontsentratsioonilaager

  kontsentreeru=mine n.

  kontsentr=aat n. kontsentreeritud aine

  fosforiidi+kontsentraat n.

  mahla+kontsentraat n.

  puljongi+kontsentraat n.

  supi+kontsentraat n.

  sööda+kontsentraat n.

  kontsentr=aator n. inf. andmesides kasutatav aparaat, mis võimaldab mitmest lähestikku paiknevast arvutist v. terminalist andmeid saata v. vastu võtta ühe sidekanali kaudu

  kontsentr=atsioon2 n. koondamine; keskendus; küllastus

  kontsentratsiooni+laager n.

  kontsentreeri=mine n.

  kontsenter+õpe n. ped. sama sisu õpetamine aste-astmelt süveneval tasemel

  eks:tsentri=line o. mat. tehn. eri keskmetega; koomiline, veider-naljakas, ootamatustel, kõla- ja nägemiskontrastidel põhinev; eri keskmetega; piltl. ebaharilik, veider, pentsik, tasakaalutu

  ekstsentri=k n. tehn. silinder v. ketas, mis on võllile kinnitatud nii, et tema geomeetriline telg ei ühti pöörlemisteljega; piltl. koomik, kelle ettekanded põhinevad ootamatutel efektidel; tehn. ekstsentriliselt kinnitatud ketas

  ekstsentrilise=lt m. \käituma, paiknema\

  ekstsentrilis=us n.


 • LIITSÕNAD

  tsenter+puurimine n. tehn.

  tsentri+fugaalne o. keskpunktist eemale tungiv v. suunduv, keskpunktist lähtuv


 • ÜHENDITULETISED

  ego+tsentri=line o. minakesk(e)ne, ennast keskpunkti asetav

  egotsentr=ik n. egotsentriline inimene

  egotsentrilise=lt m. \käituma\

  egotsentrilis=us n. minakeskene mõtlemis- ja suhtumisviis

  ego+tsentr=ism n. psühh. minakesksus, äärmine egoism, egotsentriline mõtlemis- ja suhtumisviis

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur