[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

tege/ma t. midagi valmistama, tekitama, looma; esitama, jagama vms.; midagi korraldama; (mingit ala) harrastama v. viljelema; mingil alal tegutsema; (mingil viisil) toimima, tegutsema

 • TULETISED

  tege=le/ma t. mingil alal püsivamalt tegev olema; millegagi parajasti ametis olema

  tegele=ja n.

  tegele=mine n.

  tegel=us n. tegelemine

  tegelus+raamat n. (mudilastele)

  tegu=tse/ma t. midagi tegema v. toimetama; mingi tööga pidevamalt seotud olema

  tegutse=ja n.

  tegutse=mine n.

  tegutsemis+aasta n.

  tegutsemis+aeg n.

  tegutsemis+ajend n.

  tegutsemis+ala n.

  tegutsemis+hooaeg n.

  tegutsemis+iha n.

  tegutsemis+ind-innun.

  tegutsemis+impulss n.

  tegutsemis+juhend n.

  tegutsemis+julgus n.

  tegutsemis+keskkond n.

  tegutsemis+lust n.

  tegutsemis+piirkond n.

  tegutsemis+tahe-tahten.

  tegutsemis+tung-tungin.

  tegutsemis+vajadus n.

  tegutsemis+viis-viisin.

  tegutsemis+võimalus n.

  tege=mine n.

  tege=lane n. aktiivselt tegev olev isik; teose tegelaskuju

  tegelas=kond n. tegelased kokku

  ametiühingu+tegelane n.

  haridus+tegelane n.

  kaas+tegelane n.

  karskus+tegelane n.

  kaubandus+tegelane n.

  kirjandus+tegelane n.

  kiriku+tegelane n.

  kultuuri+tegelane n.

  kunsti+tegelane n.

  kõrval+tegelane n. kirj. teose vähem tähtis tegelane

  laevandus+tegelane n.

  looduskaitse+tegelane n.

  mees+tegelane n. (näidendis)

  mina+tegelane n.

  muinasjutu+tegelane n.

  muusika+tegelane n.

  nais+tegelane n.

  nimi+tegelane n. kirj. (kelle nimi on teose pealkirjaks v. pealkirjas)

  panga+tegelane n.

  partei+tegelane n.

  pea+tegelane n.

  poliitika+tegelane n.

  pulma+tegelane n. pulmarituaalis mingi rolli kandja

  rahandus+tegelane n.

  revolutsiooni+tegelane n.

  riigi+tegelane n.

  seltsi+tegelane n.

  seltskonna+tegelane n.

  spordi+tegelane n.

  teatri+tegelane n.

  tulundus+tegelane n. vnm. majanduse v. äri alal tegutsev isik

  usu+tegelane n.

  vaimu+tegelane n. vaimuinimene

  valitsus+tegelane n.

  äri+tegelane n.

  ühiskonna+tegelane n.

  ühis+tegelane n. ühistutegelane (varasemas pruugis)

  ühistu+tegelane n. (varasemas pruugis)

  tegelas+kuju n. teose tegelane

  tegelas+pere n.

  tegelas+tüüp n.

  tegelaste+rohke o. \näidend\

  tege=linski n. halv. kõnek. tegelane, asjamees

  kunsti+tegelinski n. kõnek.

  partei+tegelinski n. halv.

  tege=vus n.

  tegevus=tik n. <tegevus=(s)tik> tegevuste kogum, sündmustik

  tegevuse=tu o. \päev\

  tegevusetu=lt m. \istuma\

  tegevuset=us n.

  ajakirjandus+tegevus n.

  aju+tegevus n. füsiol.

  arendus+tegevus n.

  asendus+tegevus n.

  ehitus+tegevus n.

  elu+tegevus n. organismi v. selle osa funktsioneerimine; eluprotsessid

  finants+tegevus n.

  hobi+tegevus n.

  hoog+tegevus n. hoogtöö

  huvi+tegevus n.

  inim+tegevus n.

  ise+tegevus n. iseseisev v. endaalgatuslik tegevus; asjaarmastajate loominguline tegevus, taidlus

  isetegevus=lane n.

  isetegevus=lik o. \tarbekunstnik\

  isetegevus+kontsert n.

  isetegevus+ring n.

  isetegevus+ülevaatus n.

  jälitus+tegevus n.

  kaas+tegevus n.

  kirjastus+tegevus n.

  kommerts+tegevus n.

  kontsert+tegevus n.

  koos+tegevus n.

  korraldus+tegevus n.

  kultuuri+tegevus n.

  kuri+tegevus n.

  narko+kuritegevus n.

  vägivalla+kuritegevus n.

  kutse+tegevus n.

  kõrval+tegevus n.

  lahingu+tegevus n.

  lava+tegevus n.

  leiutus+tegevus n.

  lemmik+tegevus n.

  loome+tegevus n.

  lõhestus+tegevus n.

  majandus+tegevus n.

  meelis+tegevus n.

  muusika+tegevus n.

  mõjutus+tegevus n.

  mõtte+tegevus n.

  niši+tegevus n. (veel hõivamata valdkonnaga seotud)

  närvi+tegevus n. närvitalitlus

  pea+tegevus n.

  põhi+tegevus n.

  riigikaitse+tegevus n.

  seede+tegevus n. seedetalitlus

  seltsi+tegevus n.

  sissi+tegevus n.

  soole+tegevus n.

  spordi+tegevus n.

  sõja+tegevus n.

  südame+tegevus n.

  teadus+tegevus n.

  teatri+tegevus n.

  tootmis+tegevus n.

  tulundus+tegevus n. majanduslik tegevus tulu saamise eesmärgil

  tõlke+tegevus n. tõlkimine koos sellega kaasnevate tugiteenustega

  uuendus+tegevus n.

  uurimis+tegevus n.

  vabaharidus+tegevus n.

  vaenu+tegevus n.

  vahendus+tegevus n.

  vaimu+tegevus n.

  valve+tegevus n.

  vastu+tegevus n. kellegi v. millegi vastu suunatud tegevus

  vastupanu+tegevus n.

  õppe+tegevus n.

  õõnestus+tegevus n.

  äri+tegevus n.

  ühis+tegevus n.

  tegevus+aasta n.

  tegevus+aeg n.

  tegevus+ala n.

  tegevus+aruanne-anden.

  tegevus+haru n.

  tegevus+iha n.

  tegevus+janu n.

  tegevus+juhend n.

  tegevus+juhendaja n.

  tegevus+kaugus n.

  tegevus+kava n.

  tegevus+keeld n. jur.

  tegevus+koht n.

  tegevus+kulu n.

  tegevus+kunst n. (kus kunstiteoseks on kunstiline tegevus)

  tegevuskunst=nik n. (tegevuskunsti viljelev)

  tegevus+käik n.

  tegevus+küllane o.

  tegevus+liin n.

  tegevus+litsents n.

  tegevus+loogika n.

  tegevus+luba n.

  tegevus+nimi n. keelet.

  da-tegevusnimi n.

  ma-tegevusnimi n.

  tegevus+paik n.

  tegevus+periood n.

  tegevus+piir n.

  tegevus+piirkond n.

  tegevus+plaan n.

  tegevus+poliitika n.

  tegevus+printsiip n.

  tegevus+programm n.

  tegevus+põld n. piltl.

  tegevus+raadius n.

  tegevus+ravi n.

  tegevus+rikas o.

  tegevus+rohke o. \aasta\

  tegevus+ruum n.

  tegevus+sfäär n.

  tegevus+subjekt n. keelet.

  tegevus+suund n.

  tegevus+teraapia n.

  tegevus+toetus n.

  tegevus+tung-tungin.

  tegevus+ulatus n.

  tegevus+vabadus n.

  tegevus+vaene o.

  tegevus+valdkond n.

  tegevus+vorm n.

  tegevus+valmis o.

  tegevusvalmi=dus n.

  tegevus+võime n.

  tegevusvõime=line o.

  tegevusvõime=tu o.

  tegevus+väli n.

  tegevus+ühtsus n.

  tegevus+ülevaade n.

  tegi=ja n.

  ees+tegija n. vnm. eestööline

  kübara+tegija n. ⇐ kübarate tegija (ametinimetus)

  mütsi+tegija n. ⇐ mütside tegija (amet)

  paruka+tegija n. ⇐ parukate tegija

  pealse+tegija n. ⇐ pealsete tegija (jalatsivabrikus)

  peegli+tegija n. ⇐ peeglite tegija

  proteesi+tegija n. ⇐ proteeside tegija

  puusärgi+tegija n. ⇐ puusärkide tegija (ametinimetus)

  raami+tegija n. ⇐ raamide tegija

  šablooni+tegija n. ⇐ šabloonide tegija

  tipp+tegija n. kõnek. väljapaistev, suurte saavutustega isik mingil alal

  vaiba+tegija n. ⇐ vaipade tegija (kutsenimetus)

  õnnis+tegija, Õnnis+tegija n. relig. Jeesus Kristus

  tegija+nimi n. keelet.

  teg=u n. (lõpetatud) tegemine; aj. kohustuslik mõisatöö; tegevuse tulemus

  teo=s n. loova töö v. tegevuse tulemus

  allik+teos n.

  arhitektuuri+teos n.

  dokumentaal+teos n.

  draama+teos n.

  ekraani+teos n. linateos, film

  esik+teos n.

  graafika+teos n.

  heli+teos n.

  ilukirjandus+teos n.

  instrumentaal+teos n.

  kammer+teos n. kammermuusikasse kuuluv helitöö

  kapitaal+teos n.

  kirjandus+teos n.

  klassika+teos n.

  klaveri+teos n.

  kogu+teos n.

  kunsti+teos n.

  lava+teos n.

  lemmik+teos n.

  lina+teos n. film

  luule+teos n.

  maali+teos n.

  meistri+teos n.

  memuaar+teos n.

  muusika+teos n.

  originaal+teos n.

  orkestri+teos n.

  pea+teos n.

  proosa+teos n.

  põhi+teos n.

  pühendus+teos n.

  rahvaluule+teos n.

  skulptuur+teos n.

  suur+teos n. suure tähtsuse v. väärtusega kunstiteos; suurromaan, eepos v. epopöa

  sõnakunsti+teos n.

  taide+teos n. k. kunstiteos

  teatme+teos n.

  teatri+teos n.

  tervik+teos n.

  tipp+teos n.

  trüki+teos n.

  tõlke+teos n. (teisest keelest tõlgitud)

  tähis+teos n. pöördeline, silmapaistev teos, tähtteos; mingit tähtpäeva tähistav teos

  täht+teos n. tippteos, meistriteos, silmapaistev teos

  ulme+teos n.

  uudis+teos n. uus teos

  vokaal+teos n.

  värss+teos n.

  väärt+teos n.

  ülevaate+teos n.

  teo=kas o. \mees\ teguderohke

  teoka=lt m.

  teok=us n.

  teo=sta/ma t. teoks tegema

  teosta=mine n.

  teostamis+vahend n.

  teostama=tu o.

  teostamat=us n.

  teostatav=us n.

  teost=us n. teostamise tulemus; teostamine

  teostus+kunstnik n. (kes teostab kavandeid)

  teostus+laad-laadin.

  teostus+tehnika n.

  teostus+vahend n.

  teostus+viis-viisin.

  ennast teosta/ma t. oma püüdlusi teostama

  enese+teosta=ja n.

  enese+teost=us n.

  teo=stu/ma t. teoks saama

  teostu=mine n.

  teo=tse/ma t. tegutsema

  teotse=ja n.

  teotse=mine n.

  abi+tegu n. aj. hooajaline lisategu mõisale

  abiteo=line n. aj. abiteol olija

  armu+tegu n.

  häbi+tegu n.

  jala+tegu n. aj. (jalamehe) tegu mõisale

  jalateo=line n. aj.

  kangelas+tegu n.

  kiusu+tegu n.

  korra+tegu n. aj. (sooritati kordamööda)

  korrateo=line n. aj. korrateol käija

  kuri+tegu n.

  arvuti+kuritegu n.

  finants+kuritegu n.

  korruptsiooni+kuritegu n.

  kriminaal+kuritegu n.

  küber+kuritegu n.

  majandus+kuritegu n.

  narko+kuritegu n.

  sari+kuritegu n.

  seksuaal+kuritegu n.

  sõja+kuritegu n.

  tänava+kuritegu n.

  viha+kuritegu n.

  vägivalla+kuritegu n.

  kuriteo+katse n.

  kuriteo+koosseis n.

  kuriteo+paik n.

  käki+tegu n. piltl. lihtne asi teha

  mehe+tegu n. mehele sobiv, tema väärikusele v. võimeile vastav tegu v. käitumine

  mõisa+tegu n. kohustuslik töö mõisale

  mõisateo=line n. aj. mõisateo tegija

  nädala+tegu n. aj. talu nädalane teotöö

  paha+tegu n. paha tegu

  sangari+tegu n.

  süü+tegu n. halb, hukkamõistetav, karistusväärne tegu; jur. kuritegu v. väärtegu

  sõja+süütegu n.

  süüteo+menetlus n.

  terrori+tegu n.

  vägi+tegu n.

  vägivalla+tegu n.

  väär+tegu n. jur. süütegu, mille eest on ette nähtud rahatrahv v. arest

  väärteo+karistus n.

  väärteo+menetlus n. jur.

  tegu+sõna n. keelet. pöördsõna, verb

  liit+tegusõna n.

  vaeg+tegusõna n. (mittetäieliku muutumisega)

  väljend+tegusõna n.

  ühend+tegusõna n. (koosneb ühendist)

  tegusõna+fraas n.

  tegu+võimas o.

  tegude+rohke o.

  teo+himu n.

  teohimu=line o.

  teo+inimene n.

  teo+jõud n.

  teojõu=line o. \komisjon\

  teojõue=tu o. \organ\

  teo+kohustus n. aj.

  teokohustus=lik o. \talu\

  teo+koormis n. aj.

  teo+mees n. aj.

  teo=line n. aj. teomees

  teo+nimi n. keelet.

  teo+ori n. aj.

  teoorj=us n. aj.

  teoorjus+aeg n. aj.

  teoorjusaeg=ne o. \elu\

  teo+patt-patun. kirikl. (mingi halva teo läbi, nt. tapmine, vargus)

  teo+poiss n. aj.

  teo+pulk n. etn. pügalpulk teopäevade arvestamiseks

  teo+päev n. aj.

  teo+rent n. aj. rendi tasumine töötegemisega

  teorendi+leping n. aj.

  teorendi+talupoeg n. aj.

  teo+rõõmus o. \tüdruk\

  teo+sulane n. aj. mõisas teol käiv sulane

  teo+tahe-tahten.

  teotahte=line o. \nooruk\

  teo+töö n. aj. teorendi korral mõisale tehtav töö

  teo+tüdruk n. aj. mõisas teol käiv tüdruk

  teo+vaim n. aj. teotüdruk

  teo+valmis o.

  teo+võimas o.

  teo+võime n.

  teovõime=line o.

  teovõimelis=us n.

  teovõime=tu o.

  teovõimet=us n.

  teoks saa/ma t. täide minema

  teoks+saa=mine n.

  teoks tege/ma t. kavandatut täide viima

  teoks+tege=mine n.

  teoks+tegi=ja n.

  teg=ur n. midagi mõjutav, määrav v. tingiv asjaolu; mat. arv, millega jagatakse v. korrutatakse

  tegur=da/ma t. algteguriteks lahutama

  tegurda=mine n.

  absorptsiooni+tegur n. füüs. neeldumistegur

  adsorptsiooni+tegur n. füüs. keem.

  alg+tegur n. mat.

  dünaamika+tegur n.

  fakultatiiv+tegur n. biol.

  hõõrde+tegur n. füüs.

  iibe+tegur n.

  inim+tegur n.

  intelligentsus+tegur n.

  kasu+tegur n.

  keskkonna+tegur n.

  mõju+tegur n.

  müra+tegur n.

  neeldumis+tegur, neelde+tegur n. füüs.

  ohu+tegur n.

  paisumis+tegur n. tehn.

  peegeldus+tegur, peegeldumis+tegur n.

  põhi+tegur n.

  pärilikkus+tegur n.

  reesus+tegur n. biol. punaliblede kokkukleepumist põhjustav antigeen, mida leidub reesusmakaagi ja enamiku inimeste (85%) punalibledes

  riski+tegur n.

  sumbumis+tegur, sumbe+tegur n. el.

  summutus+tegur n.

  temperatuuri+tegur n.

  varu+tegur n. maj. tehn.

  võimendus+tegur n.

  välis+tegur n.

  ühis+tegur n. mat.

  teh=e n. mat.

  aritmeetika+tehe n.

  arvutus+tehe n.

  jagamis+tehe n.

  korrutamis+tehe n.

  lahutamis+tehe, lahutus+tehe n.

  liitmis+tehe n.

  loogika+tehe n.

  matemaatika+tehe n.

  pöörd+tehe n.

  tehte+märk n.

  tehte+viga n.

  tehi=ng n. ka jur. toiming v. tegu, mis tekitab, muudab v. lõpetab mingeid õigusi v. kohustusi

  aktiva+tehing n.

  barter+tehing n. vahetustehing (kaup kauba vastu); vahetuskaup

  barter n. bartertehing

  barter+hind n.

  barter+kaubandus n.

  börsi+tehing n.

  diskonteerimis+tehing n. maj.

  faktooring+tehing n.

  finants+tehing n.

  hetke+tehing n.

  kauba+tehing n.

  kinnisvara+tehing n.

  laenu+tehing n. laenamisega seotud toiming

  liising+tehing n.

  müügi+tehing n.

  ostu+tehing n.

  ostu-müügi+tehing n.

  panga+tehing n.

  petmis+tehing n.

  spot+tehing n. maj. hetketehing

  sularaha+tehing n.

  suur+tehing n.

  transiidi+tehing n.

  transpordi+tehing n.

  tähtpäeva+tehing n.

  tärmin+tehing n.

  vabaturu+tehing n.

  vahendus+tehing n.

  vahetus+tehing n.

  valuuta+tehing n.

  veksli+tehing n.

  veo+tehing n.

  äri+tehing n.

  tehingu+osaline n.

  tehingu+pool-poolen.

  teh-is~ kunstlik, tehtud, mitte päris v. loomulik

  tehis=lik o. kunstlikult valmistatud, inimtehtud

  tehislikk=us n.

  tehisliku=lt m. \loodud\

  tehis+abort n. ⇐ tehislik abort med.

  tehis+abrasiiv n.

  tehis+aru n.

  tehis+asfalt n.

  tehis+element n.

  tehis+elund n.

  tehis+grott n. orvand pargis

  tehis+hammas n. kunsthammas

  tehis+intellekt n. tehisaru

  tehis+jõhv n.

  tehis+järv n.

  tehis+jää n.

  tehis+kaaslane n.

  meteoroloogia+tehiskaaslane n.

  meteotehiskaaslane n. meteoroloogiatehiskaaslane

  side+tehiskaaslane n.

  tehis+karusnahk n.

  tehis+kate n.

  tehis+keel n.

  tehis+kehaosa n.

  tehis+kiud n.

  tehis+kivi n.

  tehis+kliima n.

  tehis+koelmu n.

  tehis+korund n. (laboratooriumis v. tööstuses valmistatud)

  tehis+kuusk n.

  tehis+kõne n. keelet. kõnesüntesaatori tekitatud kõne, sünteeskõne

  tehis+kärg n.

  tehis+käsi n.

  tehis+kütus n.

  tehis+lill n.

  tehis+lumi n.

  tehis+maandur n.

  tehis+maastik n.

  tehis+materjal n.

  tehis+mesi n.

  tehis+mägi n.

  tehis+nahk n.

  tehis+neer n.

  tehis+pesa n. (lindudel)

  tehis+päike n.

  tehis+pärl n.

  tehis+ripsmed n.

  tehis+siid n.

  tehis+silm-silman.

  tehis+sõna n. keelet. häälikute kombineerimisel loodud uus juursõna

  tehis+süda n.

  tehis+teemant n.

  tehis+tõelisus n.

  tehis+tüvi n. keelet.

  tehis+vaik n.

  tehis+valgus n.

  tehis+valgustus n.

  tehis+veekogu-kogun.

  tehis+vorm n.

  tehis+õpe n.

  tege=lik o. päriselt olemasolev, tõeline, reaalne

  tegelikk=us n.

  tegeliku=lt m. \toimunud\

  tegelt m. kõnek. tegelikult

  tegev o. millegi tegemisega seotud; toimekas, tegus, aktiivne

  kaas+tegev o.

  tegev+direktor n. (juhib asutuse igapäevast tegevust)

  tegev+liige n. organisatsiooni täieõiguslik liige

  t-liige n. tegevliige

  tegev+sportlane n. tegutseb võistlusspordis

  tegev+teenistus n. kodanike teenistus kaitsejõududes

  tegev+toimetaja n. (korraldab toimetuse igapäevast tööd)

  tegev+vulkaan n. (purskab pidevalt)

  tegev+vägi n. (tegutseb sõjatandril)

  teg=us o. toimekas; tõhus, mõjus

  tegusa=lt m.

  tegus=us n.

  teh=tu n.

  seni+tehtu n.

  tehtu=lt m.

  teht=us n.


 • LIITSÕNAD

  teg-u+mood n. keelet.

  teg-u+viis-viisin. keelet.

  tehi+olud n. jur. teo asjaolud

  teh-is+intellekt n.


 • ÜHENDITULETISED

  mitte+midagi+tege=mine n. ⇐ mitte midagi tege/ma

  sõnaraamatu+tegi=ja n. ⇐ sõnaraamatut tege/ma


 • ÜHENDID

  aborti tege/ma t.

  abordi+tege=mine n.

  abordi+tegi=ja n.

  alet tege/ma t.

  ale+tege=mine n.

  ale+tegi=ja n.

  ale+teg=u n.

  alla tege/ma t. voodit märgama

  alla+tegi=ja n.

  alla+tege=mine n.

  ette tege/ma t. eelnevalt valmis tegema; eeskujuks ette näitama

  ette+tege=mine n.

  ette+tegi=ja n.

  haltuurat tege/ma t.

  haltuura+tege=mine n.

  haltuura+tegi=ja n.

  head tege/ma t.

  hea+tege=mine n.

  hea+tegi=ja n.

  hea+teg=u n.

  hea+tegev o. \korjandus\ headtegev

  heatege-v=us n. (teiste inimeste heaoluks)

  heategevus=lik o. \kontsert\

  heategevus+kontsert n.

  heategevus+laat n.

  heategevus+müük n.

  heategevus+selts n.

  head+tegev o. \eesmärk\

  heaks tege/ma t.

  heaks+tege=mine n.

  heina tege/ma t.

  heina+tege=mine n.

  heina+tegi=ja n.

  heina+teg=u n.

  heinateo+masin n.

  imet tege/ma t.

  ime+tege=mine n.

  ime+tegi=ja n.

  ime+teg=u n.

  juustu tege/ma

  juustu+tege=mine n.

  juustu+tegi=ja n.

  juustu+teg=u n. juustutegemine

  järele tege/ma t. jäljendama; hiljem, tagantjärele ära tegema

  järele+tege=mine n.

  järele+tegi=ja n.

  kaasa tege/ma t.

  kaasa+tege=mine n.

  kaasa+tegi=ja n.

  kahasse tege/ma t. (ühiselt kahe peale v. kokku)

  kahasse+tege=mine n.

  kahju tege/ma t.

  kahju+tege=mine n.

  kahju+tegi=ja n.

  kahju+teg=u n.

  kahjutuks tege/ma t.

  kahjutuks+tege=mine n.

  karjääri tege/ma t.

  karjääri+tegi=ja n.

  karjääri+tege=mine n.

  katki tege/ma t.

  katki+tege=mine n.

  katki+tegi=ja n.

  katust tege/ma t.

  katuse+tege=mine n.

  katuse+tegi=ja n.

  katuse+teg=u n. katusetegemine

  kirstu tege/ma t.

  kirstu+tege=mine n. puusärgitegija

  kirstu+tegi=ja n. puusärgitegija

  koormat tege/ma t.

  koorma+tegi=ja n. see, kes koormat teeb

  koorma+tege=mine n.

  kuhja tege/ma t.

  kuhja+tege=mine n.

  kuhja+tegi=ja n.

  kaupa tege/ma t. kokkulepet sõlmima

  kauba+tege=mine n.

  kauba+tegi=ja n.

  kindlaks tege/ma t.

  kindlaks+tege=mine n.

  kindlaks+tegi=ja n.

  kiuste tege/ma t. (kiusu pärast)

  kiuste+teg=u n.

  kometit tege/ma t.

  kometi+tege=mine n.

  kometi+tegi=ja n.

  korda tege/ma t.

  korda+tege=mine n.

  korda+tegi=ja n.

  kukerpalli tege/ma t.

  kukerpalli=ta/ma t. kukerpalli tegema

  kukerpallita=ja n.

  kukerpallita=mine n.

  kurja tege/ma t.

  kurja+tege=mine n.

  kurja+tegi=ja n.

  kriminaal+kurjategija n.

  kriminaal n. kõnek. kriminaalkurjategija

  küber+kurjategija n.

  seksuaal+kurjategija n.

  sõja+kurjategija n.

  kurja+tegev o.

  kuri+tege=lik o.

  kuritegelikk=us n.

  kuritegeliku=lt m.

  kuri+tegev o. kurjategev

  kuritegev=us n.

  kuritegevus=lik o. kuritegelik

  arvuti+kuritegevus n.

  küber+kuritegevus n.

  majandus+kuritegevus n.

  kuritegevus+vastane o. \võitlus\

  kärne tege/ma t.

  kärni+tegi=ja n. tehn. (valutehases)

  käsitööd tege/ma t.

  käsitöö+tege=mine n. ⇐ käsitööd tege/ma

  käsitöö+tegi=ja n.

  köit tege/ma t.

  köie+tege=mine n.

  köie+tegi=ja n.

  külge tege/ma t. (kellelegi) rahalist kahju tekitama

  külge+tege=mine n.

  külge+tegi=ja n.

  kütist tege/ma t. etn. maad külviks ette valmistama ja väetama mätaste ja mullaga kaetud puude põletamise teel

  kütise+tege=mine n.

  lahti tege/ma t.

  lahti+tege=mine n.

  lahti+tegi=ja n.

  lehte tege/ma t.

  lehe+tege=mine n.

  lehe+tegi=ja n.

  leiba tege/ma t.

  leiva+tege=mine n.

  leiva+tegi=ja n.

  leiva+teg=u n. leivategemine; ühe korraga tehtav kogus

  liiga tege/ma t. kimbutama, kiusama; kahjustama

  liiga+tegi=ja n.

  liiga+tege=mine n.

  lobi tege/ma t.

  lobi+tege=mine n.

  lobi+tegi=ja n.

  lõppu tege/ma t. kedagi surmama; midagi ära lõpetama, lakkama panema

  lõpu+tege=mine n.

  lõpu+tegi=ja n.

  maha tege/ma t. laitma, halvustama

  maha+tege=mine n.

  maha+tegi=ja n.

  mööblit tege=ma t.

  mööbli+tege=mine n.

  mööbli+tegi=ja n.

  mürtsu tege/ma t.

  mürtsu+tege=mine n.

  mürtsu+tegi=ja n.

  nalja tege/ma t.

  nalja+tegi=ja n.

  nalja+tege=mine n.

  paanikat tege/ma t.

  paanika+tegi=ja n.

  paanika+tege=mine n.

  paha tege/ma t.

  paha+tege=mine n.

  paha+tegi=ja n.

  pahandust tege/ma t.

  pahanduse+tegi=ja n.

  pattu tege/ma t.

  patu+tegi=ja n.

  patu+tege=mine n.

  patu+teg=u n. patt; eksimus, süütegu

  pediküüri tege/ma t.

  pediküüri+tegi=ja n.

  pesa tege/ma t.

  pesa+tege=mine n.

  pesa+tegi=ja n.

  poppi tege/ma t. (koolist) põhjuseta puuduma

  popi=ta/ma t. poppi tegema

  popita=ja n.

  popita=mine n.

  popi+tege=mine n.

  popi+tegi=ja n.

  praaki tege/ma t.

  praagi+tege=mine n.

  praagi+tegi=ja n.

  pulli tege/ma t. kõnek. nalja tegema, jamama

  pulli=ta/ma t. pulli tegema

  pullita=mine n.

  pulli+tegi=ja n.

  pulli+tege=mine n.

  pätti tege/ma t.

  päti+teg=u n.

  pätt=us n. pätitegu

  ringi tege/ma t.

  ringi+tege=mine n.

  ringi+tegi=ja n.

  selgeks tege/ma t.

  selgeks+tege=mine n.

  selgeks+tegi=ja n.

  silma tege/ma t. märku andes (kellelegi) silma pilgutama; külge lööma

  silma+tege=mine n.

  silma+tegi=ja n.

  sisse tege/ma t. \hoidiseid\ (säilitamiseks)

  sisse+tege=mine n.

  sisse+tegi=ja n.

  sisse+tehtud o. \hoidised\

  sobi tege/ma t.

  sobi+tege=mine n.

  sobi+tegi=ja n.

  sohki tege/ma t. petma

  sohi+tegi=ja n.

  sohi+tege=mine n.

  sohi+teg=u n.

  soomust tege/ma t. sõjasaaki hankima, marodeerima

  soomuse+tege=mine n.

  sporti tege/ma t.

  spordi+tege=mine n.

  spordi+tegi=ja n.

  sõira tege/ma t.

  sõira+tegi=ja n.

  sõira+teg=u n.

  säru tege/ma t. peapesu tegema

  säru+tege=mine n.

  säru+tegi=ja n.

  sööki tege/ma t.

  söögi+tege=mine n.

  söögitegemis+oskus n.

  söögi+tegi=ja n.

  tappa tege/ma t. peksa tegema

  tappa+tege=mine n.

  tasa tege/ma t. tasuma, hüvitama

  tasa+tege=mine n.

  tasa+tegi=ja n.

  teatavaks tege/ma t.

  teatavaks+tege=mine n.

  teatavaks+tegi=ja n.

  teatrit tege/ma t.

  teatri+tege=mine n.

  teatri+tegi=ja n.

  teed tege/ma1 t. teed keetma

  tee+tege=mine1 n.

  tee+tegi=ja1 n. teekeetja

  teed tege/ma2 t. teed ehitama

  tee+tege=mine2 n. tee-ehitus

  teetegemis+kohustus n.

  tee+tegi=ja2 n. tee-ehitaja

  teoks tege/ma t. kavandatut täide viima

  teoks+tege=mine n.

  teoks+tegi=ja n.

  testamenti tege/ma t.

  testamendi+tegi=ja n.

  tempot tege/ma t. (võistlustel)

  tempo+tege=mine n.

  tempo+tegi=ja n.

  topiseid tege/ma n.

  topise+tege=mine n.

  topise+tegi=ja n.

  trikke tege/ma t.

  triki+tege=mine n.

  triki+tegi=ja n.

  tuupi tege/ma t. elu kibedaks tegema; tagant sundima; karistama; peksa andma

  tuupitege=mine n.

  tööd tege/ma t.

  töö+tege=mine n.

  töö+tegi=ja n.

  ees+töötegija n.

  tüli tege/ma t.

  tüli+tegi=ja n.

  tüli+tege=mine n.

  vahet tege/ma t.

  vahe+tegi=ja n.

  vahe+tege=mine n.

  valeraha tege/ma t.

  valeraha+tege=mine n.

  valeraha+tegi=ja n.

  vorsti tege/ma t.

  vorsti+tege=mine n.

  vorsti+tegi=ja n.

  vorsti+teg=u n.

  võid tege/ma t.

  või+tege=mine n.

  või+tegi=ja n.

  või+teg=u n. võitegemine; (ühekordne kogus)

  välja tege/ma1 t. kellelegi enda kulul jooki v. sööki tellima

  välja+tegi=ja n.

  välja+tege=mine n.

  välja tege/ma2 t. tähelepanu pöörama

  välja+tege=mine n.

  õlut tege/ma t.

  õlle+tege=mine n.

  õlle+tegi=ja n.

  õlle+teg=u n. õlletegemine; (ühekordne kogus)

  ära tege/ma t. lõpuni tegema; ära nõiduma; kellegi üle võitu saavutama

  ära+tegi=ja n.

  ära+tege=mine n. (lõpuni); nõidumine

  äri tege/ma t.

  äri+tege=mine n.

  äri+tegi=ja n.

  üles tege/ma t. \tuld, voodit\

  üles+tege=mine n.

  üles+tegi=ja n.

  ümber tege/ma t. uuesti tegema

  ümber+tegi=ja n.

  ümber+tege=mine n.

  ümber+teh=tu n. (mis on ümber tehtud)

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur