[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 74 artiklit, väljastan 20.

afäär n. pettusele rajatud ettevõte; kahtlane juhtumus; sekeldus

 • TULETISED

  afer=ist n. afääridega tegelev isik, õnnekütt, pettur


 • LIITSÕNAD

  armu+afäär n.

  rahapesu+afäär n.

  äri+afäär n.

 • alkeemia n. aj. keskaegne ebateaduslik keemia

 • TULETISED

  alkeem=ik n. alkeemiaga tegelev isik

  alkeemi=line o. \protsess\

 • antropo~ inimese-, inim-

 • LIITSÕNAD

  antropo+faagia n. inimesesöömine

  antropofaag n. inimesesööja

  antropo+foobia n. inimestepelgus

  antropo+loogia n. teadus inimesest kui liigist, mis käsitleb inimlaste teket ja kujunemist ning nüüdisaegseid morfoloogilisi inimtüüpe

  antropoloog n. antropoloogiaga tegelev teadlane

  antropoloogi=line o. \tüüp\ antropoloogiaga seotud

  paleo+antropoloogia n. antropoloogia haru, mis uurib inimese jt hominiidide fossiilseid luustikke

  antropo+genees n. inimese põlvnemine; inimese põlvnemise õpetus

  antropo+geograafia n. inimesegeograafia, kultuurigeograafia; õpetus, mis käsitleb inimtegevuse ja geograafilise keskkonna vastastikust toimet

  antropo+tsentrism n. filos. inimese asetamine maailma tsentrisse

 • arheoloogia n. muinasteadus, ajalooteaduse haru

 • TULETISED

  arheoloog n. arheoloogiaga tegelev teadlane, muinasteadlane

  arheoloogi=line o. \leid\


 • LIITSÕNAD

  allvee+arheoloogia n.

  antiik+arheoloogia n.

  mere+arheoloogia n. • arheoloogia+alane o. \hinnang\

  arheoloogia+ekspeditsioon n.

  arheoloogia+kogu-kogun.

  arheoloogia+mälestis n.

 • arv n. kvantiteeti väljendav üks matemaatika põhimõisteid; keelet. (ainsust v. mitmust) märkiv grammatiline kategooria; kellegi v. millegi hulk v. kogus

 • TULETISED

  arv=e n. dokument tasuda tuleva summa kohta; arvestus, arvepidamine

  arved n. kõnek. rahalised vahekorrad; piltl. (muude reguleerimist vajavate suhete kohta)

  deposiit+arve n.

  e-arve n. elektrooniline arve

  eel+arve n. (teatava eelseisva ajavahemiku kohta)

  eelarve=line o. \asutus\ (riigi)eelarvega seotud

  eelarve=sta/ma t. eelarvet koostama

  eelarvesta=ja n.

  eelarvesta=mine n.

  eelarvest=us n.

  aasta+eelarve n.

  kontroll+eelarve n.

  koond+eelarve n.

  kultuuri+eelarve n.

  kvartali+eelarve n.

  lisa+eelarve n.

  neto+eelarve n.

  riigi+eelarve n.

  tootmis+eelarve n.

  eelarve+aasta n.

  eelarve+alane o. \koostöö\

  eelarve+defitsiit n. maj.

  eelarve+komisjon n.

  eelarve+mehhanism n.

  eelarve+poliitika n.

  eelarve+vaidlus n.

  eelarve+väline o. \kulu\

  faktuur+arve n. maj.

  gaasi+arve n.

  hoiu+arve n.

  hooldekodu+arve n.

  hotelli+arve n.

  jooma+arve n.

  kauba+arve n.

  kaugekõne+arve n.

  kohviku+arve n.

  lõpp+arve n.

  lõpu+arve n. lõpparve

  panga+arve n.

  reisi+arve n.

  takso+arve n.

  telefoni+arve n.

  vale+arve n.

  vee+arve n.

  üüri+arve n.

  arve+ametnik n.

  arve+laud n.

  arve+plank-plangin.

  arve+raamat n.

  arve+vabrik n. fiktiivsete arvetega äritsemine maksupettuse eesmärgil

  arvet pida/ma t.

  arve+pida=ja n. arveametnik

  arve+pida=mine n. arvestamine, registreerimine; raamatupidamine

  arveid klaari/ma t. piltl. vaieldes vahekordi selgitama

  arvete+klaari=ja n.

  arvete+klaari=mine n. piltl.

  arveid õienda/ma t.

  arvete+õienda=mine n.

  arvete+õiend=us n.

  arvele võt/ma t. (nimestikku, loendisse)

  arvele+võtt n.

  arvele+võt=ja n.

  arvele+võt=mine n.

  arvesse võt/ma t. arvestama, silmas pidama

  arvesse+võtt n.

  arvesse+võt=mine n.

  arvu=kas o.

  arvuk=us n.

  arvuka=lt m.

  arvu=line o. hulgaline

  arvu=tu o. väga rohke, loendamatu

  arvut=us1 n. loendamatus

  arvutu=lt m.

  arve=lda/ma t. maj. maksekohustusi vastastikku õiendama

  arvelda=ja n.

  arvelda=mine n.

  arveld=us n.

  raal+arveldus n.

  sularaha+arveldus n. sularahaga arveldus

  arveldus+konto n.

  arveldus+raamat n.

  arveldus+tšekk n.

  arve=sta/ma1 t. arvesse v. arvele panema; kalkuleerima; kõnek. arvutama; kirja panema; kaalutlema, vt ka arve=sta/ma2

  arvesta=ja n.

  arvesta=mine n.

  arvest=i n. tehn. (mõõteriist)

  elektri+arvesti n.

  gaasi+arvesti n.

  vee+arvesti n.

  kaugloetav arvesti n. (mis edastab ise oma näidu)

  kaug+arvesti n. (kaugloetav)

  arvest=us n.

  absoluut+arvestus n. sp. üldarvestus, mis ei sõltu vanusest, soost, kaalust vm. teguritest

  eri+arvestus n.

  koond+arvestus n.

  kulu+arvestus n.

  meeskonna+arvestus n.

  naiskonna+arvestus n.

  punkti+arvestus n.

  tabel+arvestus n.

  tootmis+arvestus n.

  tulu+arvestus n.

  töö+arvestus n.

  võistkonna+arvestus n.

  arvestus+dokument n.

  arvestus+kaart n.

  arvestus+poogen n.

  arvestus+raamat n.

  arvestus+üksus n.

  tasa+arvesta/ma t. maj.

  tasaarvesta=mine n.

  tasaarvest=us n.

  \teistega\ mitte+arvesta=ja n. ⇐ mitte arvesta/ma \teistega\

  mitte+arvesta=mine n. ⇐ mitte arvesta/ma

  mitte+arvestatud o. ⇐ mitte arvesta/ma \kontrolltöö\

  palka arvesta/ma t.

  palga+arvesta=ja n. maj. (ametinimetus)

  palga+arvest=us n. maj.

  ümber arvesta/ma t.

  ümber+arvesta=ja n.

  ümber+arvesta=mine n.

  ümber+arvest=us n.

  ümber+arvestatu=lt m.

  arvu=ta/ma t.

  arvuta=ja n.

  arvuta=mine n.

  arvutamis+oskus n.

  arvut=i n. inf. andmetöötlusseade

  arvuti=seeri/ma, arvuti=sta/ma t. arvutiga varustama

  arvutiseeri=mine, arvutista=mine n.

  analoog+arvuti n.

  digitaal+arvuti n. ⇐ digitaalne arvuti (digitaalandmeid töötlev)

  digiarvuti n.

  elektron+digitaalarvuti n.

  elektron+arvuti n.

  hiid+arvuti n.

  hübriid+arvuti n. (mitut liiki andmeid töötlev ja mitmest muundavast seadmest koosnev)

  klahv+arvuti n.

  klient+arvuti n. inf.

  laua+arvuti n.

  kvant+arvuti n.

  liides+arvuti n.

  mikro+arvuti n. inf.

  mini+arvuti n.

  märkmik+arvuti n.

  number+arvuti n.

  nuti+arvuti n. ⇐ nutikas arvuti nutitelefoni ja pisiarvuti hübriid

  personaal+arvuti n. (sobiv personaalseks kasutamiseks)

  pihu+arvuti n. inf. kalkulaator (mahub pihku)

  suur+arvuti n. (arvutuskeskuses)

  süle+arvuti n.

  süler n. sülearvuti

  tahvel+arvuti n. inf. (puuteekraaniga)

  tasku+arvuti n. inf. kalkulaator

  arvuti+ekraan n.

  arvuti+eriala n.

  arvuti+firma n.

  arvuti+friik n. kõnek. arvutihull

  arvuti+graafika n.

  arvuti+hiir n.

  hiir n. arvutihiir

  arvuti+hull1 n. fanaatiline arvutiga tegeleja, kes pühendab arvutile enamiku oma ajast

  arvuti+hull2 o. \inimene\

  arvuti+insener n.

  arvuti+kasutaja n.

  arvuti+kelmus n.

  arvuti+kiri1 n. arvutiga kirjutamine

  arvuti+kiri2 n. arvutiga kirjutatud kiri

  arvuti+kirjaoskus n.

  arvuti+klahv n.

  arvuti+kuritegevus n.

  arvuti+kuritegu n.

  arvuti+kursus n.

  arvuti+laud n.

  arvuti+liising n.

  arvuti+lingvistika n. loomuliku keele automaattöötlusega tegelev keeleteaduse ja informaatika piiriala, raallingvistika

  arvuti+muusika n.

  arvuti+mäng n.

  arvuti+nohik n. nohiklik arvutientusiast

  arvuti+operaator n.

  arvuti+oskus n.

  arvuti+park-pargin.

  arvuti+pere n.

  arvuti+pood n.

  arvuti+projektor n.

  arvuti+programm n.

  arvuti+põhine o. \juhtimine\ arvuti põhjal toimuv

  arvuti+sisestaja n. inf.

  arvuti+spetsialist n.

  arvutispets n. kõnek.

  arvuti+sõltlane n. inimene, kes tunneb järjest suuremat vajadust arvutiga suhelda ega suuda seda tegevust piirata

  arvuti+sõltuvus n. vaimne sõltuvus arvutist, üha suurem vajadus arvutiga tegelda

  arvuti+sõnastik n.

  arvuti+süsteem n.

  arvuti+teadus n.

  arvuti+töö n. (arvutiga tehtav)

  arvuti+viirus n.

  arvuti+võhik n.

  arvuti+võrk n.

  võrk2 arvutivõrk

  võrgu+aadress n. inf.

  võrgu+foorum n. inf. (mõttevahetuseks võrgus,nt. uudisegrupp, jututuba

  arvuti+õpe n.

  arvuti+õpetaja n.

  arvuti+õpetus n.

  arvut=us2 n. arvutamine; selle tulemus

  diferents+arvutus n. mat. (matemaatika haru)

  diferentsiaal+arvutus n. mat. (matemaatilise analüüsi osa)

  integraal+arvutus n. mat.

  kümnend+arvutus n. mat.

  maatriks+arvutus n.

  operaator+arvutus n. lineaarsete süsteemide, nt elektriahelate dünaamiliste omaduste arvutuste meetod

  predikaat+arvutus n. loog.

  tabel+arvutus n.

  tensor+arvutus n. mat. tensoreid, nende omadusi ja nendega sooritatavaid tehteid käsitlev teooria

  tugevus+arvutus n.

  variatsioon+arvutus n.

  vektor+arvutus n.

  arvutus+juhis n.

  arvutus+keskus n.

  arvutus+lingvistika n. arvutilingvistika

  arvutus+lükati n.

  arvutus+masin n.

  arvutus+matemaatika n.

  arvutus+pulk n.

  arvutus+riist n.

  arvutus+tabel n.

  arvutus+tehe n.

  arvutus+tehnika n.

  arvutustehnik n.

  arvutustehni=line o. arvutustehnikaga seotud

  arvutus+viga n.

  arvutus+ülesanne-anden.

  juurde arvuta/ma t. \protsente, viivist\

  juurde+arvut=us n.

  peast arvuta/ma t.

  peast+arvuta=ja n.

  peast+arvuta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aasta+arv n.

  absoluut+arv n. ⇐ absoluut[ne] arv mat.

  alg+arv n. mat. ainult ühega ja iseendaga jaguv ühest suurem positiivne täisarv

  binaar+arv n. mat. kahendarv

  detsimaal+arv n. mat. kümnendarv

  hiid+arv n. astronoomiline arv

  imaginaar+arv n. mat.

  irratsionaal+arv n. ⇐ irratsionaalne arv mat.

  joodi+arv n. keem.

  järg+arv n. järjekorda märkiv arv

  järg[arv]+arvsõna n. järjekorda märkiv arvsõna

  järk+arv n. järguühiku kordne

  kaas+arv n.

  kahend+arv n. mat. kahendsüsteemis esitatud arv

  kogu+arv n.

  kompleks+arv n.

  kontrastsus+arv n.

  kontroll+arv n.

  kord+arv n.

  kvant+arv n.

  kümnend+arv n. mat. (kümnendsüsteemis esitatud)

  laengu+arv n.

  liht+arv n.

  liht[arv]+arvsõna n. keelet. lihtsõnaline arvsõna

  liit+arv n.

  liit[arv]+arvsõna n. keelet. liitsõnaline arvsõna

  massi+arv n.

  miinimum+arv n.

  murd+arv n. mat.; keelet. murdarvsõna

  murdarvu=line o. \väärtus\

  murd[arv]+arvsõna n. keelet. murdarvu väljendav arvsõna

  mõõt+arv n.

  naturaal+arv n.

  näit+arv n. mingit suurust väljendav arvuline näitaja

  oktaan+arv n.

  paaris+arv n.

  paarisarvu=line o. \number\

  põhi+arv n. keelet. arvu v. hulka väljendav arvsõna, nt. seitse, kümme, kaksteist; hulka märkiv arv, nt. 7, 10, 12

  põhi[arv]+arvsõna n. keelet. põhiarv, kardinaal

  pöör-d+arv n.

  rahva+arv n.

  ratsionaal+arv n. mat. (mida on võimalik esitada kahe täisarvu jagatisena)

  reaal+arv n.

  rekord+arv n.

  sega+arv n.

  suht+arv n. suhtelise suuruse arvväärtus

  säri+arv n. fot. (näitab valgushulka)

  teralisus+arv n.

  trüki+arv n.

  täis+arv n. mat.

  täisarvu=line o. \summa\

  täisarv+kordne o.

  vastand+arv n.

  õnne+arv n.

  üld+arv n.

  ülekande+arv n. • arv+andmed n.

  arv+joonis n.

  arv+mõistatus n.

  arv+mõõt n.

  arv+mõõtkava n.

  arv+suurus n.

  arv+sõna n. keelet. asjade ja nähtuste hulka v. järjekorda väljendav käändsõna

  murd[arv]+arvsõna n. keelet. murdarvu väljendav arvsõna

  arv+telg n.

  arv+väli n.

  arv+väärtus n.

  arvu+jada n.

  arvu+kategooria n. keelet.

  arvu+mälu n.

  arvu+rikas o. \vaatajaskond\ arvukas, rohke

  arvu+rohke o. arvukas

  arvu+sümboolika n.

  arvu+süsteem n.

  arvu+teooria n.


 • ÜHENDITULETISED

  paaritu+arvu=line o. \aasta\ paaritu arvuga

  rohke+arvu=line o. \osavõtt\ rohke arvuga

  rohkearvulise=lt m.

  rohkearvulis=us n.

  suure+arvu=line o. suure arvuga

  täie+arvu=line o. vajaliku arvu liikmetega

  väikese+arvu=line, väikse+arvu=line o. väikese arvuga

 • asi n. ese, vahend, riist, toode vms.; juhtum, küsimus, probleem; sündmus; asjaolu, seik, nähtus; olukord; töö, tegevus; kohustus, ülesanne; põhjus v. vajadus

 • TULETISED

  asja=line n. kõnek. asjamees, (tähtis) tegelane; see, kellel on antud teemaga asja

  asja=ndus n. aine- v. tegevusala; kõnek. asi

  arhiivi+asjandus n. arhiivindus

  auto+asjandus n. autondus

  foto+asjandus n. fotondus

  lao+asjandus n. laondus

  lennu+asjandus n. lennundus

  mäe+asjandus n. mäendus

  asj=ur n. (diplomaadi ametiaste)

  asjuri+amet n.

  asjuri+volitused n.

  asi=ne o. varakas, jõukas, väärt

  asja=lik o.

  asjalikk=us n.

  asjaliku=lt m.

  puht+asjalik o.

  puru+asjalik o.

  asjalik+tõsine o.

  asja=tu o. ilmaaegne

  asjatu=lt m.

  asjat=us n.

  asju=tu o. ilma asjadeta

  asja=sta/ma t. esemestama

  asja=stu/ma t.

  asjastu=mine n.

  asjasta=mine n.

  asja=ta/ma t. kõnek. tegelema

  asjata=ja n.

  asjata=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ameti+asi n.

  armu+asjad n.

  au+asi n.

  dekoratiiv+asi n.

  ehte+asi n. ehe

  era+asi n.

  haldus+asi n. jur.

  hõbe+asi n.

  häbi+asi n.

  häda+asi n.

  iga+päeva+asi n. <(iga+päeva)+asi> iga päev esinev, tavaline asi

  ilma+asjata m.

  ilu+asi n.

  iluasja=ke n.

  ime+asi n.

  intiim+asi n.

  ise+asi n. hoopis teine asi

  kallis+asi n. vnm.

  kinnis+asi n. jur. maatükk koos ehitiste, metsa ja taimedega

  kohtu+asi n.

  kriminaal+asi n. jur.

  lõbu+asi n.

  maitse+asi n.

  majandus+asi n.

  majapidamis+asjad n.

  mis+asi n. kõnek.

  moe+asi n.

  mälestus+asjad n.

  mängu+asi n.

  naeru+asi n. miski (välja)naermist vääriv

  nalja+asi n.

  nips+asi n. iluasi

  nipsasja=ke n.

  nuku+asjad n.

  olme+asi n.

  patu+asi n. kõnek.

  pea+asi n.

  peaasja=lik o. oluline, tähtis, hädavajalik

  peaasjaliku=lt m.

  perekonna+asjad n.

  pisi+asi n.

  privaat+asi n.

  pärandus+asjad n.

  päris+asjad n.

  raha+asjad n.

  riiu+asi n.

  sala+asi n.

  sise+asi n.

  söögi+asi n.

  südame+asi n.

  süü+asi n.

  tarbe+asi n.

  tervik+asi n.

  toredus+asi n.

  tsiviil+asi n. jur.

  tõsi+asi n. fakt

  tõi=k n. tõsiasi

  töö+asi n. miski tööga seotud, tööküsimus

  tühi+asi n.

  tüli+asi n.

  uhkus+asi, uhkuse+asi n.

  usu+asi n.

  uudis+asi n. uudne, senitundmatu asi

  vallas+asi n. jur. (mida võib rikkumata ühest kohast teise paigutada)

  välis+asi n.

  väärt+asi n.

  õnne+asi n.

  äri+asi n.

  üksik+asi n.

  üksikasja=lik o. põhjalik, täpne

  üksikasjalikk=us n.

  üksikasjaliku=lt m.

  üksikasja=line o. üksikasjalik • asi+tõend n.

  asja+kohane o. \jutt; hind\

  asjakohase=lt m.

  asjakohas=us n.

  asja+kohatu o. \märkus\

  asjakohatu=lt m.

  asja+kord-korran. vnm. olukord

  asja+käik n. asjade, sündmuste kulg

  asja+lugu n. olukord, asjaolu

  asja+mees n. kõnek. ametimees, (tähtis) tegelane

  asja+olu n.

  asja+omane o.

  asja+osaline n.

  asja+pulk n. kõnek. asjamees; asi, vidin

  asja+puu n. kõnek. (asja, ka inimese kohta)

  asja+seis n. asjade seis,olukord

  asja+talitus n.

  asja+toimetus n. asjatalitus

  asja+värk n. kõnek.

  asja+õigus n. jur. tsiviilõiguse osa, mis korraldab omaniku suhteid talle kuuluva vara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel

  asjaõigus=lik o. \leping\

  asjade+loterii n.

  asjade+valitseja n. (tegeleb asjaajamisega)

  asjade+valitsus n. asutuste süsteemi asjaajamisega tegelev osakond


 • ÜHENDITULETISED

  asja+huvi=line n. see, kes asja vastu huvi tunneb


 • ÜHENDID

  asja aja/ma t. asju korraldama

  asja+aja=ja n. asju ajav inimene; (ka ametinimetusena)

  asja+aja=mine n. asjaõiendus; dokumentide korraldamine

  asjaajamis+keel n. (ametiasjade ajamisel)

  asjaajamis+keeld n.

  asjaajamis+viis-viisin.

  asja armasta/ma t.

  asja+armasta=ja n. (kes tegeleb huvist asja vastu)

  asjaarmastaja=lik o. \tase\

  asjaarmastajaliku=lt m. \pinnaline\

  asja+armast=us n.

  asja tund/ma t.

  asja+tund=ja n.

  tehnika+asjatundja n.

  asja+tund=mine n.

  asja+tund=lik o.

  asjatundlikk=us n.

  asjatundliku=lt m.

  asja+tundma=tu o.

  asja+tundmatu=lt m.

  asjatundmat=us n.

  asjal käi/ma t. loomulikke vajadusi õiendama

  asjal+käi=k n.

  asjal+käi=mine n.

  asju toimeta/ma t.

  asja+toimet=us n.

  asju õienda/ma n.

  asja+õiend=us n.

 • astronoomia n. täheteadus

 • TULETISED

  astronoom n. astronoomiaga tegelev teadlane

  astronoomi=line o. \aeg, kell\


 • LIITSÕNAD

  meresõidu+astronoomia n.

  raadio+astronoomia n.

  sfääri+astronoomia n.

  stellaar+astronoomia n. täheastronoomia

  tähe+astronoomia n. • astro+fotograafia n. astr. taevakehade fotografeerimisega tegelev astronoomia haru

  astro+füüsika n.

  astro+giid n. tehn. seade orienteerimiseks taevakehade järgi

  astro+ühik n. (võrdub Maa keskmise kaugusega Päikesest)

  astronoomia+alane o. \avastus\

  astronoomia+instrument n. astronoomiariist

  astronoomia+märgid n. (kalendris)

  astronoomia+observatoorium n. astr.

  astronoomia+riist n. astronoomiainstrument

 • bakter n. biol. pisik, nähtav ainult mikroskoobi abil

 • TULETISED

  bakteri-aal=ne o. \haigus\ bakterite tekitatud

  bakteri=eemia n. bakterveresus

  bakteri=oos n. põllum. taimehaigus

  anti:bakteri-aal=ne o. \vahend\ bakteritevastane, baktereid hävitav

  antibakteriaal+preparaat n.

  antibakteriaal+ravim n.


 • LIITSÕNAD

  asoto+bakter n. põllum. õhulämmastikku siduv bakter

  atsidofiil+bakter n. biol. happelembene bakter

  bifido+bakter n. biol. mittetõvestav soolebakter, mis inimeste ja loomade seedekulglas kaitseb koos teiste soolemikroobidega organismi soolenakkuste vastu

  foto+bakter n. biol. helendusbakter

  helendus+bakter n. biol. (millel on püsiv võime valgust kiirata)

  kepp+bakter n. biol. med. batsill; (kepikujuline)

  kera+bakter n. biol. med. (kerakujuline)

  klamüüdia+bakter n. biol.

  koli+bakter n. med. jämesooles esinev pulkbakter (Escherichia coli)

  koma+bakter n. med. komakujuline bakter, vibrioon

  koroona+bakter n. med.

  kruvi+bakter n. med. (kruvikujuline)

  käärimis+bakter n. (põhjustab käärimist)

  lihasööja+bakter n. med. Streptococcus pyogenes; (inimese keha hakkab ise nahka ja nahaalust kudet lagundama)

  listeeria+bakter n. biol.

  mulla+bakter n.

  mügar+bakter n. bot. põllum.

  nitro+bakter n. biol. põllum. (nitrifitseeriv, nitraatideks muutev)

  piimhappe+bakter n. biol. (põhjustavad piima hapnemist)

  pulk+bakter n. (jämesooles)

  purpur+bakter n. biol. (väävliringes osalevad) purpursed, punased v. pruunid bakterid

  raua+bakter n. bibl.

  roiskumis+bakter, roisu+bakter n. biol. (tekitab valgu roiskumist)

  salmonella+bakter n.

  seen+bakter n.

  super+bakter n. (mis ei allu antibiootikumidele)

  tapja+bakter n.

  tuberkuloosi+bakter n.

  uro+bakter n. biol. (kuse v. kuseelunditega seotud)

  võihappe+bakter n.

  väävli+bakter n.

  äädikhappe+bakter n. • bakter+haigus, bakteri+haigus n.

  bakter+mädanik n.

  bakter+põletik n.

  bakter+relv n.

  bakter+reostus n.

  bakter+väetis n.

  bakteri+allergia n.

  bakteri+kandja n. ⇐ bakterite kandja

  bakteri+koloonia n.

  bakteri+kultuur n.

  bakteri+rakk n.

  bakteri+resistentsus n. resistentsus bakterite suhtes

  bakteri+sõda n. (bakterite kasutamisega)

  bakteri+tsiid n. keem. farm. baktereid surmav aine

  bakteritsiid=ne o. \mõju\

  bakteritsiids=us n.

  bakteritsiid+kiirgus n.

  bakteritsiid+lamp n.

  bakteri+vastane o. \kaitse\

  bakteri+viirus n. (baktereid hävitav)

  bakter+väetis n.

  bakteri-o+faag n. biol. baktereid lagundav, neis paljunev viirus

  faag n. bakteriofaag

  füto+faag n. zool. elustaimedest toituv loom

  makro+faag n. füsiol. suur õgirakk

  mikro+faag n. füsiol. väike õgirakk

  fago+teraapia n. med. ravimine bakteriofaagide abil

  bakteri-o+foobia n. haiglaslik kartus bakterite ees

  bakteri-o+loogia n. baktereid ja nende põhjustatud protsesse uuriv teadusharu

  bakterioloog n. bakerioloogiaga tegelev teadlane

  bakterioloogi=line o. \relv\ bakterioloogiaga seotud


 • ÜHENDITULETISED

  bakter+vere=sus n. bakterite leidumine veres

 • bariaatria n. med. rasvumise uurimise ja raviga tegelev arstiteaduse haru

 • TULETISED

  bariaat=er n. bariaatria eriarst

  kirurg-bariaater n.

  bariaatri=line o. \kirurgia\


 • LIITSÕNAD

  bariaatria+õde n.

 • dialekt n. keelet. murre, piirkonna eripärane keelekuju

 • LIITSÕNAD

  dialekt-o+loogia n. murdeteadus

  dialektoloog n. murdeuurija, dialektoloogiaga tegelev teadlane

  dialektoloogi=line o. dialektoloogiaga seotud


 • ÜHENDID

  sotsiaalne dialekt n.

  sotsi-o+lekt n. keelet. sotsiaalne murre

 • doos n. farm. annus, kindlaksmääratud ravimihulk ühekordseks v. ööpäevaseks tarvitamiseks

 • TULETISED

  doosi/ma t. doseerima

  dos=eeri/ma t. annustama, doose määrama, doosideks jagama

  dos=aator n. tehn. annusti, seadis mingi aine väljamõõtmiseks kindlas koguses

  automaat+dosaator n.

  kaalu+dosaator n.

  köögi+dosaator n.

  mahu+dosaator n.

  doseeri=ja n.

  doseeri=mine n.

  doseeri=ng n. (üksik) doseerimine


 • LIITSÕNAD

  kiirgus+doos n. füüs. kiiritusannus

  kiiritus+doos n. (iseloomustab ioniseeriva kiirguse toimet)

  neeldumis+doos n. füüs. valguse neeldumist näitav spektrijoon

  ravimi+doos n.

  üle+doos n. üleannus • dosi+meetria n. füüs. kiiritusdooside mõõtmise ning arvutamisega tegelev rakendusfüüsika haru

  mikro+dosimeetria n.

  dosimeetria+riist n.

 • eetika n. filos. kõlblusõpetus; kõlblusnormide kogum, mis piiristab ühiskonna liikmete käitumist

 • TULETISED

  eetik n. eetikaga tegelev filosoof

  eeti=line o. eetikasse puutuv; kõlbeline

  eba:eetiline o.

  ebaeetilise=lt m. \käituma\

  ebaeetilis=us n.

  eetilise=lt m. \toimima\

  eetilis=us n.


 • LIITSÕNAD

  arsti+eetika n.

  jahi+eetika n.

  keskkonna+eetika n.

  kutse+eetika n.

  meditsiini+eetika n.

  rüütli+eetika n.

  spordi+eetika n.

  äri+eetika n. • eetika+komitee n. (asutuses)

  eetika+koodeks n.

 • etümoloogia n. keelet. keeleteaduse haru, mis uurib sõnade päritolu ja sugulussuhteid teiste sõnadega; sõna algupära ning seos muude sama keele v. teiste keelte sõnadega

 • TULETISED

  etümoloog n. etümoloogiaga tegelev teadlane

  etümoloogi=line o. \teave, teatmik\ etümoloogiasse kuuluv v. puutuv

  etümologi=seeri/ma t. sõna päritolu selgitama

  etümologiseeri=mine n.


 • LIITSÕNAD

  rahva+etümoloogia n. • etümoloogia+sõnaraamat n.

 • filateelia n. postimaksevahendite, eriti postmarkide kogumine ja uurimine

 • TULETISED

  filatel=ist n. filateeliaga tegelev isik


 • LIITSÕNAD

  filateelia+kauplus n.

  filateelia+näitus n.

 • filosoofia n. mõtteteadus, maailma ja mõtlemise kõige üldisemate tunnusjoonte uurimine; piltl. ellusuhtumine, elutarkus

 • TULETISED

  filosoof n. mõttetark; filosoofiaga professionaalselt tegelev inimene; piltl. juurdlevalt ellu suhtuv inimene

  filosoofi=line o. filosoofiasse kuuluv, sellel põhinev; maailmavaatelist kontseptsiooni sisaldav; sügavamõtteline

  üld+filosoofiline o. \vaade\

  filosof=eeri/ma t. filosoofilistel teemadel arutlema; piltl. targutama

  filosofeeri=ja n.

  filosofeeri=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ajaloo+filosoofia n.

  antiik+filosoofia n.

  elu+filosoofia n.

  keele+filosoofia n.

  kultuuri+filosoofia n.

  loodus+filosoofia n. looduse kui terviku filosoofiline seletamine ja tõlgendamine

  natuur+filosoofia n. loodusfilosoofia

  usu+filosoofia n.

  valgustus+filosoofia n. aj.

  õigus+filosoofia n. • filosoofia+doktor n.

  filosoofia+doktorant n.

  filosoofia+kandidaat n.

  filosoofia+koolkond n.

  filosoofia+magister n.

  filosoofia+magistrant n.

  filosoofia+professor n.

  filosoofia+seminar n.

  filosoofia+teaduskond n.

  filosoofia+üliõpilane n.

 • fotograafia n. päevapildistus, menetlus optiliste kujutiste jäädvustamiseks keemilisel teel

 • TULETISED

  fotograaf n. fotograafiaga tegeleja, päevapiltnik

  amatöör+fotograaf n.

  harrastus+fotograaf n.

  kõmu+fotograaf n.

  loodus+fotograaf n.

  pressi+fotograaf n.

  sõja+fotograaf n.

  fotograafi=line o. fotograafiale omane; fotograafia abil saadud

  fotograf=eeri/ma t.

  fotografeeri=ja n.

  fotografeeri=mine n.

  foto=ndus n. fotograafia kui tegevusala; fotograafiaalased küsimused


 • LIITSÕNAD

  aero+fotograafia n. õhust pildistamine

  aerofotograafi=line o. \kaardistus\

  astro+fotograafia n. astr. taevakehade fotografeerimisega tegelev astronoomia haru

  digi+fotograafia n. (digitaalne)

  digi+fotograafia n.

  infra+fotograafia n.

  stereo+fotograafia n. ruumilise kujutise jäädvustamine objekti kahest eri kohast pildistades

  sõja+fotograafia n.

  värvi+fotograafia n. • foto+amatöör n. fotoharrastaja

  fotoamatör=ism n. fotoamatöörina tegutsemine

  foto+asjandus n. fotondus

  foto+harrastaja n.

  foto+harrastus n.

  foto+kaup n. fotograafiaga seotud kaup

  foto+kemikaal n. fotograafias vajalik kemikaal

  foto+koopia n. trükise, kirja vm. fotograafiline koopia

  fotokop=eeri/ma t. fotokoopiat tegema

  foto+kunst n. fotograafia kui kujutava kunsti liik

  fotokunst=nik n. fotokunsti valdaja

  foto+labor n. (fotograafilisteks töödeks)

  foto+materjal n.

  foto+paber n. fotograafias kasutatav valgustundliku kihiga paber

  foto+reproduktsioon n. fotokoopia

  foto+repro n. fotoreproduktsioon

  foto+retušš n. fotograafiline retušš

  foto+plaat n. (fotograafias:) valgustundliku kihiga klaasplaat

  foto+tarbed n. fotograafias vajaminevad asjad

  foto+tarvik n.

  foto+tehnika n. fotografeerimise ja fotode valmistamise tehnika

  fotograafia+alane o. \koolitus\


 • MUU

  fotogeeniline o. pildistamiseks hästi sobiv

  fotogeenilis=us n.

  fotogeenne o. fotogeeniline

  fotogeens=us n.

 • genees n. teke, areng; tekkelugu, arengulugu; kirj. teose saamilugu

 • TULETISED

  geneeti=line2 o. geneesisse, tekkimisse puutuv


 • LIITSÕNAD

  antropo+genees n. inimese põlvnemine; inimese põlvnemise õpetus

  auto+genees n. biol. õpetus organismide arenemisest sisemiste, enamasti mittemateriaalsete tegurite määraval mõjul

  bio+genees n. elusolendite tekkimine teistest, varasematest elusolenditest

  biogeneeti=line o. \reegel\ biogeneesiga seotud

  etno+genees n. hõimude ja rahvuste teke ja kujunemine

  fülo+genees n. põlvnemiskäik

  meta+genees n. biol.; suguliste põlvkondade vaheldumine mittesuguliste põlvkondadega; geol. settekivimite muutumise staadium

  mono+genees n. tekkimine ühest allikast

  monogeneesi+teooria n.

  morfo+genees n. vormiteke; hrl biol. organismi ning tema elundite (vormi)teke ning areng

  muta+genees n. biol. mutatsioonide tekkeprotsess

  onto+genees n. isendi arenemine (viljastatud) munarakust kuni loomuliku surmani

  organo+genees n. biol.

  oro+genees n. kurrutus- ja mäetekkeprotsess

  osteo+genees n. med. luuteke

  ovo+genees n. munarakkude arenemise protsess

  para+genees n. mineraalide jms. samaaegne v. kindlas järgnevuses moodustumine

  pato+genees n. haiguse teke ja arenemine; seda uuriv patoloogia haru

  petro+genees n. kivimiteke

  polü+genees n. mitmest lähtest tekkimine

  spermio+genees n. seemneteke • gene-a+loogia n. põlvnemisõpetus, sugukonnateadus; sugupuu, põlvnemislugu, päritolu

  genealoog n. genealoogiaga tegelev teadlane

  genealoogi=line o. \huvi\ genealoogiasse puutuv

 • grafoloogia n. psühh. õpetus käekirja seosest inimese iseloomu, kalduvuste ja füüsiliste omadustega; käekirja uurimine sellelt seisukohalt, käekirjauurija

 • TULETISED

  grafoloog n. psühh. grafoloogiaga tegelev isik

  grafoloogi=line o. \ekspertiis\

 • habe n. (mehel); (habet meenutavate moodustiste kohta)

 • TULETISED

  habe=kas o. suure habemega

  habe=mik n. (pika) habemega mees

  habeme=tu o. ilma habemeta

  habe=tu/ma t. habemesse kasvama


 • LIITSÕNAD

  hall+habe n. halli habemega mees

  harjas+habe n.

  juudi+habe n. (toataim); sebralill (oskuskeeles)

  kikk+habe n. lühike terav lõuahabe; sellise habemega mees

  kitse+habe n. hõre kikkhabe; sellise habemega mees

  lõua+habe n.

  moka+habe n. lühike habe ülahuulel, vurrud

  pant+habe n. suur, tihe habe

  piima+habe n. piltl. hõre, alles kasvama hakanud habe; kõnek. poisiohtu noormees

  prohveti+habe n. pikk täishabe

  puna+habe n. punase habemega mees

  puu+habe n. (samblik)

  põsk+habe n.

  sammal+habe n. habemena rippuv sammal (puudel)

  sini+habe n. noori neide võrgutav rüütel muinasjuttudes; piltl. naiste võrgutaja

  soku+habe n. kitsas habe lõua otsas; sellise habemega mees

  tutt+habe n.

  täis+habe n.

  vale+habe n. • habe+kakk n. zool.

  habe+kotkas n. zool. suur raipetoiduline kotkas

  habe+lendlane n. zool. (nahkhiir)

  habe+nelk n. bot. õied asetsevad koos tiheda õisikuna

  habe+samblik n. bot. (puudel)

  habeme+hakatis n.

  habeme+harjas n.

  habeme+juurikas n. habemekarvade otsad raseeritud nahal

  habeme+karv n.

  habeme+konts-kontsun. lühike habe

  habeme+koonal n. piltl.

  habeme+kultuur n.

  habeme+nuga n.

  habeme+oras n. piltl.

  habeme+piirel n.

  habeme+puhm, habeme+puhmas n.

  habeme+säbar n.

  habeme+tutt n.

  habeme+tuust n.

  habeme+tüügas n.

  habeme+ude n. õrn habemekarvake; hõre pehme (äsja tärganud) habe

  habeme+vesi n.

  habeme+võru n.


 • ÜHENDITULETISED

  hõreda+habeme=line o. hõreda habemega

  musta+habeme=line o. \mees\ musta habemega

  pika+habeme=line o. \mees\ pika habemega

  roo+habe=kas n. zool. (roostikus pesitsev lind; efektsed mustadest sulgedest vuntsid)


 • ÜHENDID

  habet aja/ma t.

  habeme+aja=ja n. habemeajamise ja juukselõikusega tegelev isik; kõnek. habemeajamisaparaat

  habeme+aja=mine n.

  habemeajamis+aparaat n.

  habemeajamis+kreem n.

  habemeajamis+pintsel n.

  habemeajamis+seep n.

 • indiviid n. inimene kui üksikisik teiste inimeste seas; biol. isend, üksikolend

 • TULETISED

  individ-ual=ism n. üksikisiku huvide, isiksuse tähtsustamine

  individual=ist n. individualismi pooldaja

  individualist=lik o. \käitumine\ individualistile omane

  individ-uaal=ne o. indiviidile omane v. temale suunatud; isiklik

  individuaalse=lt m. \lähenema\

  individuaals=us n. isikupära, omapära

  individuaali=tse/ma t. omapäratsema, iseäratsema, oma individuaalsust rõhutama

  individuaalitse=mine n.

  individual=iseeri/ma t. individuaalseks tegema, erijooni arvestama

  individualiseeri=mine n.

  individuaal+autor n.

  individuaal+distants n.

  individuaal+elamu n.

  individuaal n. kõnek.

  individuaal+garaaž n.

  individuaal+graafik n.

  individuaal+harjutus n.

  individuaal+konsultatsioon n.

  individuaal+leping n.

  individuaal+plaan n.

  individuaal+psühholoogia n.

  individuaal+stiil n.

  individuaal+tellimus n.

  individuaal+toode n.

  individuaal+turniir n.

  individuaal+töötaja n.

  individuaal+võistlus n.

  individuaal+õmblemine n.

  individuaal+õmblus n.

  individuaal+õpe n.

  inter:individ-uaal=ne o. paljude indiviididega tegelev

 • inimene n.

 • TULETISED

  inim=kond n. kõik inimesed kokku, inimsugu

  inim=sus n. inimväärikuse austamine, humaansus

  inimsus+vastane o. \kuritegu\

  inim=lik o. inimsõbralik; inimesele vääriline; inimesepärane

  inimlikk=us n.

  inimliku=lt m. \kohtlema; mõistetav\

  eba:inimlik o.

  ebainimlikk=us n.

  ebainimliku=lt m. \julm\

  puht+inimlik o. \uudishimu\

  üld+inimlik o. \mure\

  üle+inimlik o. \pingutus\ üle inimvõimete ulatuv

  inimes=lik, inimese=lik o. inimesele omane, inimesetaoline


 • LIITSÕNAD

  aate+inimene n.

  abielu+inimene n.

  ahv+inimene n. antr. inimese ahvitaoline eellane

  argi+inimene n. lihtne, tavaline inimene

  dress+inimene n. kõnek. (kes kohta ja aega valimata dresse kannab)

  erand+inimene n.

  ird+inimene n.

  jõude+inimene n. (tegevuseta, tööta, rakenduseta)

  kaas+inimene n.

  kassi+inimene n. kõnek. see, kes armastab kasse

  koera+inimene n. kõnek. see, kes armastab koeri

  kuiva+maa+inimene n. <(kuiva+maa)+inimene> kõnek. maismaainimene, kel pole kokkupuudet mere ja rannaga

  kultuur+inimene n. (kultuurne, kultuurist mõjustatud)

  kunsti+inimene n. elukutseliselt kunstiga tegeleja

  liht+inimene n. tavaline inimene

  linna+inimene n.

  loome+inimene n.

  lume+inimene n. oletatav inimeselaadne olend, kes elab kõrgmäestikus

  maa+inimene n.

  mandri+inimene n.

  masin+inimene n. robot; piltl. masinlikult tegutsev inimene

  massi+inimene n. filos. massiühiskonna tüüpiline liige

  mets+inimene n. algelisel tsivilisatsiooniastmel inimene, metslane

  mõistuse+inimene n.

  nüüdis+inimene n.

  oleviku+inimene n.

  oma+inimene n. pere liige; lähem sugulane; sama kollektiivi liige, sama töö v. harrastusega seotud isik; kohalik elanik (vastandatuna võõrale); omaks saanud inimene

  omainimese=lik o. \suhe\

  pool+inimene n. (mittetäisväärtuslik)

  prügikasti+inimene n.

  risti+inimene n. ristiusku inimene, kristlane

  ränd+inimene n.

  seltskonna+inimene n.

  teadus+inimene, teaduse+inimene n.

  teatri+inimene n. (teatrikunstiga tegelev)

  teo+inimene n.

  trendi+inimene n. (trendi järgiv)

  tunde+inimene n.

  täis+inimene n. täiskasvanu; täisväärtuslik inimene

  töö+inimene n.

  usu+inimene n.

  vaimu+inimene n. vaimse tööga tegelev, ka üldse vaimsete huvidega inimene

  vana+inimene n. vanem inimene

  vanainimes=lik, vanainimese=lik o. \aeglus\

  äri+inimene n.

  ühe+küla+inimene n. <(ühe+küla)+inimene> (samast külast pärit)

  üli+inimene n. (kehalise v. vaimse ülijõuga)

  üliinim=lik o. üliinimese sarnane, üliinimesele omane

  ürg+inimene n. • inim+ahv n.

  inim+aju n.

  inim+asula n.

  inim+asustus n.

  inim+elu n.

  inim+figuur n.

  inim+geenius n.

  inim+hing n.

  inim+hulk n.

  inim+häkkimine n. inimese häkkimine

  inim+iga-ean.

  inim+kaotus n.

  inim+kari-karjan.

  inim+kaubandus n.

  inim+kauge o.

  inim+keel n.

  inim+keha n.

  inim+kilp n. sõj. ründaja heidutuseks sihtmärgi ette seatud inimene v. inimesed

  inim+kobar n.

  inim+kogu-kogun.

  inim+koletis n.

  inim+kontakt n. (inimeste vahel)

  inim+kooslus n.

  inim+kultuur n.

  inim+kõrgune, inimese+kõrgune o. \makett\ inimese kõrgune

  inim+käsi n.

  inim+laip n.

  inim+laps, inimese+laps n. laps; inimene

  inim+levi n. inimeste kaudu levimine

  inim+liha n.

  inim+loom-looman. piltl. inimene, inimeseloom; loomalik, allakäinud inimene

  inim+looming n.

  inim+loomus n.

  inim+lähedane n. \liik\

  inim+meri n.

  inim+murd n.

  inim+mõistus n.

  inim+mõju n.

  inim+müür n.

  inim+nahk n.

  inim+ohver n.

  inim+olend n.

  inim+olevus n.

  inim+organism n.

  inim+pundar n.

  inim+putukas n. piltl.

  inim+põlv n.

  inim+rass n.

  inim+ressurss n.

  inim+rodu n.

  inim+saatus n.

  inim+skulptuur n.

  inim+sugu-soon.

  inim+suhted n.

  inim+suhtlus n.

  inim+summ-summan.

  inim+sõbralik, inimese+sõbralik o. (teiste) inimeste vastu sõbralik

  inim+süda n.

  inim+teadus n.

  inim+teadvus n.

  inim+tegevus n.

  inim+tekkeline o. \pinnavorm\ inimtegevuse tagajärjel tekkinud

  inim+tund n. maj. tööaja mõõtühik, inimese töötund

  inim+tunnetus n.

  inim+töö n. inimeste töö

  inim+tööpäev n. inimese tööpäev

  inimpäev n. inimtööpäev

  inim+tühi o.

  inim+tüüp n.

  inim+vaenulik o.

  inim+vaim n.

  inim+vare-varemen. piltl. kurnatud seisundis inimene

  inim+vool-voolun.

  inim+vrakk n. piltl. inimvare

  inim+võimed n.

  inim+värdjas n.

  inim+väärikus n.

  inim+väärne o. \elu\

  inimväärse=lt m. \elama\

  inimväärs=us n.

  inim+õigus n.

  \ÜRO\ inimõigus+nõukogu n.

  inim+ühiskond n.

  inimese+hakatis n. nalj. väike laps

  inimese+loom-looman. kõnek. inimene

  inimese+muld n. piltl. rauk

  inimese+parasiit n.

  inimese+poeg n. inimene; ka relig. Inimese Poeg, Kristus

  inimese+pärane o. \käitumine\

  inimese+teadus n. antropoloogia (laias mõttes)

  inimese+toit n.

  inimese+tükk n. kõnek.

  inimese+väärne o. \elu\

  inimeseväärse=lt m. \elama\

  inimeseväärs=us n. • kahe+inimese+tuba n. <(kahe inimese)+tuba> (hotellis)

  kahe+inimese+voodi n. <(kahe inimese)+voodi> (mõeldud kahele inimesele)

  poolteise+inimese+voodi n.

  ühe+inimese+kajut n. (ühele inimesele)

  ühe+inimese+tuba n. (hotellis: ühe inimese jaoks)

  ühe+inimese+voodi n. (ühele inimesele sobiv)


 • ÜHENDITULETISED

  biseksuaalne inimene n.

  biseksuaal n. biseksuaalne inimene

  mitme+inimese=line o. \järjekord\ mitmest inimesest koosnev • inimeste+vaheli=ne o. \usaldus\ inimeste vahel olev


 • ÜHENDID

  inimesi armasta/ma t.

  inimese+armasta=ja n. filantroop

  inimese+armast=us n.

  inimesi pelga/ma t.

  inim+pelg=lik, inimese+pelg=lik o. inimesi kartev v. häbenev

  inim+pelg=ur n. erak

  inim+pelg=us, inimeste+pelg=us n.

  inimesi põlga/ma t.

  inim+põlg=ur, inimese+põlg=ur n.

  inim+põlg=us, inimese+põlg=us n.

  inimesi röövi/ma t.

  inim+rööv, inimese+rööv n.

  inim+röövi=ja, inimese+röövi=ja n.

  inim+röövi=mine, inimese+röövi=mine n.

  inimest tap/ma t.

  inimese+tapp-tapun.

  inimese+tap=ja n.

  inimese+tap=mine n.

  inimesi sööma t.

  inim+söö=ja, inimese+söö=ja n.

  inim+söö=mine, inimese+söö=mine n. inimesesöömine

  inimesi tund/ma t.

  inimese+tund=ja, inimeste+tund=ja n.

  inimeste+tund=mine n.

  inimesi vihka/ma t.

  inim+vihka=ja, inimese+vihka=ja n.

  inimvihkaja=lik o. \mõtteviis\

  inimvihkajalikk=us n.

  inimvihkajaliku=lt m. \õel\

  inimese+vihka=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur