[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

teeni/ma t. elatist hankima; ametis olema; kellegi kasuks töötama; millelegi pühenduma; mingit funktsiooni täitma; millegi vääriline olema

 • TULETISED

  teeni=nda/ma t. kedagi teist teenima

  teeninda=ja n.

  kliendi+teenindaja n. ⇐ klientide teenindaja

  lugeja+teenindaja n. ⇐ lugejate teenindaja

  puhastus+teenindaja n.

  teeninda=mine n. teenindamine

  teenindamis+kultuur n.

  teenindamis+sfäär n.

  teenind=us n. teenindamine; teenindamist korraldav majandusüksus

  teenindus=lik o.

  abi+teenindus n.

  abiteenindus+personal n.

  auto+teenindus n.

  e-teenindus n. Interneti‑põhine iseteenindus

  ehitus+teenindus n.

  info+teenindus n.

  ise+teenindus n.

  iseteenindus+ettevõte n.

  kliendi+teenindus n. ⇐ klientide teenindus

  lugeja+teenindus n. ⇐ lugejate teenindus

  olme+teenindus n.

  peo+teenindus n.

  puhke+teenindus n.

  täis+teenindus n.

  õigus+teenindus n.

  õmblus+teenindus n.

  teenindus+alane o.

  teenindus+buss n.

  teenindus+ettevõte n.

  teenindus+furgoon n.

  teenindus+haru n.

  teenindus+kombinaat n.

  teenindus+kooperatiiv n.

  teenindus+kultuur n.

  teenindus+maja n.

  teenindus+personal n.

  teenindus+piirkond n.

  teenindus+saal n.

  teenindus+sfäär n.

  teenindus+tase n.

  teenindus+teooria n.

  teenindus+töö n.

  teenindus+töökoda n.

  teenindus+töötaja n.

  teenindus+võrk n.

  teenindus+ökonoomika n.

  ise+teeninda/ma t.

  iseteenind=us n.

  iseteenindus=lik o.

  iseteenindus+kauplus n.

  iseteenindus+pesula n.

  iseteenindus+söökla n.

  teen=e n. austust, tänu vääriv tegu

  teene=kas o. \töötaja\ (suurte) teenetega

  teeneka=lt m. \hinnatud\

  teenek=us n.

  teene=line o. \arst\ nõuk. (aunimetustes)

  eri+teene n.

  karu+teene n. piltl.

  pea+teene n.

  pisi+teene n.

  sõbra+teene n.

  vastu+teene n.

  teenete+märk n. (autasu)

  teenete+rist n. (autasu)

  teen=er n. see, kes kedagi teenib (meessoost isik); kellegi (v. millegi) huvides tegutsev inimene

  jumala+teener n.

  kammer+teener n. vnm. kõrgemast seisusest isiku isiklik teener

  kiriku+teener n.

  kohtu+teener n.

  mammona+teener n. mammonaori

  rae+teener n. aj.

  riigi+teener n. piltl. riigiametnik

  silmakirja+teener n. silmakirjatseja

  templi+teener n.

  ülem+teener n.

  teeni=ja n. see, kes kedagi teenib (naissoost isik); kellelegi v. millelegi pühendunud isik

  teenija-s=kond n.

  hotelli+teenija n.

  kajuti+teenija n.

  kooli+teenija n.

  maja+teenija n.

  mõisa+teenija n.

  talu+teenija n.

  toa+teenija n. (hotellis)

  äri+teenija n.

  teenija+piiga n.

  teenija+pere n. teenijaspere

  teenija+rahvas n. teenijasrahvas

  teenija+tuba n.

  teenija+tüdruk n.

  teenija-s+pere n.

  teenija-s+rahvas n.

  teeni=mine n.

  teenimis+võimalus n.

  teeni-stu=ja n. töötaja, kes ei tee füüsilist tööd

  abi+teenistuja n.

  raudtee+teenistuja n.

  riigi+teenistuja n. riigiametnik

  sõjaväe+teenistuja n. sõjaväelane

  teeni-st=us1 n. teenitud tasu; (üldisemalt:) teenimine; töökoht; teenuseid osutav asutus v. nende võrk

  teenistus=lik o. \eluruum\

  aasta+teenistus n.

  abi+teenistus n. sõjaväge abistav sõjaväestatud teenistus

  aja+teenistus1 n. astr. õige aja teenistus

  arendus+teenistus n.

  armee+teenistus n. sõjaväeteenistus

  asendus+teenistus n.

  era+teenistus n.

  eri+teenistus n. pol.

  garnisoni+teenistus n.

  hüdrometeoroloogia+teenistus n.

  hüdrometeoteenistus n. hüdrometeoroloogiateenistus

  ilma+teenistus n.

  intendandi+teenistus n. sõjaväge varustav asutuste süsteem

  jumala+teenistus n. kirikl.

  kaitseväe+teenistus n.

  kalda+teenistus n.

  korrakaitse+teenistus n.

  kroonu+teenistus n. kõnek. sõjaväeteenistus

  kuu+teenistus n.

  kõrval+teenistus n.

  lisa+teenistus n.

  luure+teenistus n.

  meditsiini+teenistus n.

  meteoroloogia+teenistus n.

  mõõte+teenistus n.

  nädala+teenistus n.

  palve+teenistus n.

  patrull+teenistus n.

  posti+teenistus n.

  pressi+teenistus n.

  põhi+teenistus n.

  päeva+teenistus n.

  päikese+teenistus n.

  pääste+teenistus n.

  ratsa+teenistus n.

  rinde+teenistus n.

  rivi+teenistus n.

  rüütli+teenistus n.

  saate+teenistus n.

  sala+teenistus n.

  sanitaar+teenistus n.

  side+teenistus n.

  sõja+teenistus n.

  sõjaväe+teenistus n.

  väeteenistus n. sõjaväeteenistus

  tagala+teenistus n.

  teabe+teenistus n.

  tegev+teenistus n.

  templi+teenistus n.

  tsiviil+teenistus n. aj. teenistus mingil tsiviilalal

  tuletõrje+teenistus n.

  tutvumis+teenistus n.

  turva+teenistus n.

  turva n. turvateenistus

  töö+teenistus n.

  vahi+teenistus n. valveteenistus, valvamine

  valve+teenistus n.

  vasalli+teenistus n. aj.

  vere+teenistus n.

  vetelpääste+teenistus n.

  veterinaar+teenistus n.

  väe+teenistus n.

  teeni-s+aadel n. aj. teenistusaadel

  teeni-s+mõis n. aj. teenistuse tasuks antud mõis feodaalsel Venemaal

  teenistus+aadel n. (on saanud teenistuse eest maavalduse)

  teenistusaadli=k n. (kes kuulub teenistusaadli hulka)

  teenistus+aasta n.

  teenistus+aeg n.

  teenistus+alane o.

  teenistus+aristokraatia n.

  teenistus+aste-astmen.

  teenistus+kiri-kirjan.

  teenistus+koer n.

  teenistus+koht n.

  teenistus+kohustus n.

  teenistus+kord-korran.

  teenistus+kõlblik o.

  teenistus+käik n.

  teenistus+leht n.

  teenistus+leping n.

  teenistus+määrustik n.

  teenistus+raamat n.

  teenistus+seisund n.

  teenistus+toimkond n.

  teenistus+vaba o.

  teenistus+vahekord-korran.

  teenistus+valmis o.

  teenistusvalmi=d-us n.

  teenistusvalmi=lt m.

  teenistus+vanus n.

  teenistus+ülesanne-anden.

  teen=us n. abistav, teenindav töö

  baas+teenus n. alusteenus millegi toimimiseks

  digi+teenus n. inf. digitaalne teenus

  e-teenus n. elektrooniline teenus

  finants+teenus n.

  hooldus+teenus n. med.

  hööveldus+teenus n.

  info+teenus n.

  interneti+teenus, Interneti-teenus n.

  infoedastus+teenus n.

  intiim+teenus n. prostituudi teenus

  kaeve+teenus n.

  kindlustus+teenus n.

  kommunaal+teenus n.

  lühisõnumi+teenus n.

  majutus+teenus n.

  mobiil+teenus n. (mobiiltelefoni vahendusel)

  m-teenus n. mobiilteenus

  morgi+teenus n. (surnukambri kasutamiseks)

  paki+teenus n. (koju kätte)

  panga+teenus n.

  pilv+teenus n. inf. (suuremahuliste andmehulkade korral)

  pilve+teenus n. kõnek. pilvteenus

  purgimis+teenus n. reovee vastuvõtt

  põhi+teenus n.

  sidus+teenus n. (kasutatav andmeside teel)

  striiming+teenus n. inf. voogedastusteenus, andmevoogude ülekanne serverist, nii et andmete kasutamiseks ei pea ootama edastuse lõppu

  sotsiaal+teenus n.

  sõidujagamis+teenus n.

  tavandi+teenus n.

  testimis+teenus n.

  tugitakso+teenus n. (avardab erivajadustega inimeste transpordivõimalusi)

  tervishoiu+teenus n.

  tugi+teenus n.

  täis+teenus n.

  täispakett+teenus n. jur. õigus saada õigusabiteenust nii kohapeal kui ka telefoni teel

  valve+teenus n.

  võrgu+teenus n. inf.

  äraveo+teenus n.

  teenus+tasu n. teenuse eest võetav tasu

  teenuse+pakku=ja n. ⇐ teenust pakku/ma

  teenima=tu o. \karistus\

  teenimatu=lt m. \karistatud\

  teenitu=lt m. \hinnatud\ õigusega, põhjendatult


 • ÜHENDITULETISED

  sõjaväe+teeni-st=us n. ⇐ sõjaväes teeni/ma

  väe+teeni=ja n. ⇐ (sõja)väes teeni/ma vnm. see, kes teenib väes, tsaariaja Vene sõdur

  alam+väeteenija n.


 • ÜHENDID

  aega teeni/ma t. kohustuslikus sõjaväe tegevteenistuses olema

  aja+teeni=ja n.

  aja+teeni=mine n.

  aja+teeni-st=us2 n. kohustuslik tegevteenistus relvajõududes

  ebajumalat teeni/ma t.

  ebajumala+teeni=ja n.

  ebajumala+teeni-st=us n.

  jumalat teeni/ma t.

  jumala+teeni=ja n.

  jumala+teeni=mine n.

  jumala+teeni-st=us n. jumala teenimine; (usutalitus)

  teenistus2 n. jumalateenistus

  jõulu+jumalateenistus n.

  leina+jumalateenistus n.

  tänu+jumalateenistus n.

  leiba teeni/ma t. elatist teenima

  leiva+teeni=ja n.

  leiva+teeni=mine n.

  leiva+teeni-st=us n. leivateenimine

  raha teeni/ma t.

  raha+teeni=ja n.

  raha+teeni=mine n.

  rahateenimis+viis n.

  riiki teeni/ma t.

  riigi+teeni=ja n. see, kes teenib riiki; riigiametnik

  riigi+teeni-st=us n.

  tasa teeni/ma t.

  \kulutuste\ tasa+teeni=mine n.

  üle aja teeni/ma t. (sõjaväes)

  üle+aja+teeni=ja n.

  üle+aja+teeni=mine n.

  välja teeni/ma t. tööga midagi saavutama; midagi väärima

  välja+teenimata o. \puhkus\

  \pensioni\ välja+teeni=mine n.

  välja+teeni=nu n. ametist vanaduspuhkusele läinu

  välja+teeni=tu n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur