[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kaal1kaalun. mingi keha v. aine mass; seade keha massi mõõtmiseks; tähtsus, väärtus, mõju; sp. teat. kindel kaalukategooria, vt ka kaal2, kaalud n. kaal, kaalumisseade

 • TULETISED

  kaalu=kas o. \pakk; otsus\ suure kaaluga, raske; hinnatav, väärtuslik

  kaaluka=lt m. \esitatud\ väärikalt, tähtsalt, mõjukalt

  kaaluk=us n.

  kaalu=line o. \suhe\ kaalu puudutav

  kaalu=tu o. ilma kaaluta; väga kerge, peaaegu ilma kaaluta

  kaalut=us n.

  kaalu/ma t. teat. kaalu omama; kaalu kindlaks määrama; järele mõtlema; kangiga midagi maa seest välja kangutama

  kaalu-t=le/ma t. mõttes läbi kaaluma

  kaalutle=ja n.

  kaalutle=mine n.

  kaalutl=us n.

  julgeoleku+kaalutlus n. jur.

  turvalisus+kaalutlus n. jur.

  kaalutlus+otsus n. jur.

  kaalutlus+õigus n. jur.

  kaalu=ja n.

  kaalu=mine n.

  kaalumis+automaat n.

  kaalut=is n. täpselt väljakaalutud kogus

  kaaluma=tu o. järelemõtlematu

  kaalumatu=lt m.

  kaalumat=us n.

  kaaluva=lt m. hindavalt

  järele kaalu/ma t. järele mõtlema

  järele+kaaluma=tu o. \otsus\

  järele+kaalumatu=lt m.

  järele+kaalu=mine n.

  järele+kaalutu=lt m.

  läbi kaalu/ma t. \võimalusi\ midagi (eelnevalt) läbi mõtlema v. läbi arutama

  läbi+kaalu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aida+kaal-kaalun. vilja puhaskaal (pärast puhastamist ja kuivatamist)

  ala+kaal-kaalun. (normaalsest v. lubatust väiksem)

  alakaalu=line o. \laps\

  apteegi+kaal, apteegi+kaalud

  bruto+kaal-kaalun. maj. kauba kaal koos pakendiga

  detsimaal+kaal-kaalun. tehn. kümnendikkaal; kaalutav raskus on sellel 10 korda suurem kui kaalumiseks tarvilike vihtide raskus

  elus+kaal-kaalun.

  eri+kaal-kaalun.

  helves+kaal-kaalun. sp. kergeim kehakaalukategooria raskekaalus

  helveskaal=lane n. sp. helveskaalusportlane

  helveskaalu+sportlane n.

  imiku+kaal-kaalun.

  juveeli+kaal, juveeli+kaalud n.

  kang+kaal, kang+kaalud-kaalun. füüs.

  keha+kaal n.

  kerge+kaal-kaalun. sp. (raskejõustiku kategooria)

  kergekaal=lane n. kergekaalus võistlev sportlane

  kergekaalu+sportlane n.

  kesk+kaal-kaalun. (raskejõustiku kategooria)

  keskkaal=lane n. keskkaalus võistlev sportlane

  kerge+keskkaal-kaalun.

  kontroll+kaal, kontroll+kaalud n.

  koorma+kaal, koorma+kaalud n. (kaalub koormat)

  kukk+kaal-kaalun. sp. kaalukategooria (51-54 kg) poksis

  kukkkaal=lane n. kukkkaalus võistlev poksija

  kärbes+kaal-kaalun. sp. kaalukategooria maadluses (48–52 kg), džuudos (kuni 60 kg), poksis (48–51 kg) ja tõstmises (52–56 kg)

  kärbeskaal=lane n.

  kärbeskaalu+sportlane n.

  käsi+kaal-kaalun.

  kümnend+kaal-kaalun. mittevõrdõlgne kaal, mille õlgade vahe o 1:10, detsimaalkaal

  maksimaal+kaal-kaalun.

  minimaal+kaal-kaalun.

  neto+kaal-kaalun. maj. puhaskaal, kaal pakendita

  nominaal+kaal-kaalun. maj. ettenähtud kaal, nimikaal

  normaal+kaal-kaalun.

  normaalkaalu=line o. \inimene\ normaalkaaluga

  osa+kaal-kaalun.

  osuti+kaal-kaalun. osutiga kaal

  puhas+kaal-kaalun. kaal pakendita

  punkri+kaal-kaalun. puhastamata ja kuivatamata vilja kaal

  raske+kaal-kaalun. sp. (raskejõustiku kategooria)

  raskekaal=lane n. raskekaalus võistlev sportlane

  pool+raskekaal-kaalun.

  poolraskekaalu+sportlane n.

  raskekaalu+sportlane n.

  sajandik+kaal-kaalun. (õlgade suhe on 1:100)

  skaala+kaal, skaala+kaalud n.

  standard+kaal-kaalun.

  sulg+kaal-kaalun. sp.

  sulgkaal=lane n. sp.

  sulgkaalu+sportlane n.

  sünni+kaal-kaalun.

  tapa+kaal-kaalun.

  tasa+kaal-kaalun. seisund, kus keha püsib muutumatus asendis; stabiilne olek, kooskõla, harmoonia; võrdne-olek, võrdsus; psüühika normaalne seisund, enesevalitsus

  tasakaalu=kas o. \mees; otsus\ ennast valitsev; läbimõeldud, tasakaalus

  tasakaaluka=lt m. \käituma\

  tasakaaluk=us n.

  tasakaalu=line o. \protsess\ tasakaalu puutuv, tasakaaluga seotud

  tasakaalu=tu o. \iseloom\

  tasakaalutu=lt m.

  tasakaalut=us n.

  tasakaalu=sta/ma t. tasakaalu seadma v. tasakaalus hoidma

  tasakaalusta=ja n.

  tasakaalusta=mine n.

  tasakaalustama=tu o.

  tasakaalustamatu=lt m.

  tasakaalustamat=us n.

  tasakaalustatu=lt m.

  tasakaalustat=us n. tasakaalustatud olek

  tasakaalust=us n. tasakaalustamine

  tasakaalu=stu/ma t. tasakaalu minema, tasakaalu saavutama

  tasakaalustu=mine n.

  turu+tasakaal-kaalun.

  öko+tasakaal-kaalun. biol.

  tasakaalu+aisting n.

  tasakaalu+asend n.

  tasakaalu+elund n.

  tasakaalu+harjutus n.

  tasakaalu+häire n.

  tasakaalu+kunst n.

  tasakaalu+meel n.

  tasakaalu+poliitika n.

  tasakaalu+punkt n.

  tasakaalu+seisund n.

  tasakaalu+õpetus n.

  vastu+kaal-kaalun. keha kaalu mõju vähendav v. neutraliseeriv raskus

  vedru+kaal, vedru+kaalud n.

  viht+kaal, viht+kaalud-kaalun.

  üle+kaal-kaalun. normaalsest v. lubatust suurem kaal; üleolek, valdavus

  ülekaalu=kas o. \võit, vastane\

  ülekaaluka=lt m. \võitma\

  üliraske+kaal-kaalun. sp. • kaal+iste-isten. sp.

  kaalu+erinevus n.

  kaalu+iive n.

  kaalu+jäätis n.

  kaalu+kadu n.

  kaalu+kang n.

  kaalu+kangas n. (kaaluga müüdav)

  kaalu+kategooria n. sp.

  kaalu+kaup n.

  kaalu+kauss n.

  kaalu+keel n. kaalu seisu märkiv osuti; piltl. see, mis kallutab otsuse, sündmuse toimumise vms teatud suunas

  kaalu+koda n. eri hoone v. ruumid kaupade kaalumiseks

  kaalu+maks-maksun.

  kaalu+osuti n.

  kaalu+pomm n.

  kaalu+protsent n.

  kaalu+seier n.

  kaalu+täiend n. maj.

  kaalu+viht-vihin.

  kaalu+ühik n.


 • ÜHENDITULETISED

  kerge+kaalu=line o. kaalult v. väärtuselt kerge

  kergekaalulis=us n.

  raske+kaalu=line o. kaalult raske; kaalukas, oluline

  täie+kaalu=line o. täie kaaluga

  üle+kaalu=line o. üle normaalse v. lubatud kaalu

  ülekaalulis=us n.


 • ÜHENDID

  kaalu jälgi/ma t. teadlikult toitumist jälgima, kui eesmärgiks on kaalust maha võtta

  kaalu+jälgi=ja n.

  kaalu+jälgi=mine n.

  kaalu kaota/ma t. kaalust maha võtma

  kaalu+kaot=us n.

  kaalu langeta/ma t.

  kaalu+langet=us n.

  kaalulangetus+meetod n.

  kaalule pane/ma t. \elu, tervist\ millegagi riskima

  kaalule+pane=k n.

 • tasa2 m. millegagi samal joonel, võrdses olukorras, vt ka tasa1

 • TULETISED

  tasa=ne2 o. \maa\ sile, lame

  tasase=lt2 m. \lõigatud\ siledalt, ühtlaselt

  \tee\ tasas=us2 n.

  tasan=dik n. geogr. tasane ala

  tasandiku=line o.

  järve+tasandik n.

  kulumis+tasandik n.

  liiva+tasandik n.

  mere+tasandik n.

  moreen+tasandik n.

  murrutus+tasandik n.

  pae+tasandik n.

  ranniku+tasandik n.

  soo+tasandik n.

  tasandiku+ala n.

  tasandiku+jõgi n.

  tasane/ma2 t. siledamaks muutuma; ühtlustuma

  tasane=mine2 n.

  tasan=da/ma2 t. siledaks, ühetasaseks tegema; ühtlustama

  tasanda=ja n.

  tasanda=mine2 n.

  tasand=us2 n. tasandamine

  maa+tasandus n.

  tasandus+kiht n.

  tasandus+klass n.

  teed tasandama t. teed tasaseks tegema; piltl. millekski eeltööd tegema

  tee+tasanda=ja n. piltl. millekski ettevalmistaja, eeltöö tegija

  tee+tasanda=mine n. tasaseks tegemine; piltl. eeltöö tegemine

  tasan=du/ma2 t. ühetasaseks muutuma; ühtlustuma

  tasandu=mine n.

  eba:tasane o.

  ebatasase=lt m.

  ebatasas=us n.

  laud+tasane o.

  tasa=nd n. mat. tasapind; piltl. tase, aste

  tasandi=line o. tasandil asuv, tasandiga seotud

  eri+tasandi=line o. eri tasanditele kuuluv

  eritasandilise=lt m.

  eritasandilis=us n.

  mitme+tasandi=line o. mitme tasandiga

  diagonaal+tasand n. mat.

  diametraal+tasand n. mat.

  esma+tasand n.

  fokaal+tasand n. füüs.

  horisontaal+tasand n. mat.

  lähte+tasand n.

  mediaan+tasand n. anat. (jaotab keha paremaks ja vasakuks pooleks)

  normaal+tasand n. mat.

  polarisatsiooni+tasand n. füüs.

  projektsiooni+tasand n. mat.

  puutuja+tasand n. mat.

  rist+tasand n. mat.

  rööp+tasand n. mat.

  suhtlemis+tasand, suhtlus+tasand n.

  sümmeetria+tasand n. mat.

  vertikaal+tasand n.

  viseer+tasand n. tehn. sihtimistasand

  võnke+tasand n. füüs.

  tasand+sõrestik n.

  tase=ndus n. maj. tasaarvestus

  tasendus+makse n.


 • LIITSÕNAD

  aja+tasa m. ajaga ühel joonel

  ala+tasa m. pidevalt; järjest, üha

  maa+tasa m. maaga ühetasa; maani maha

  ääre+tasa m. ääreni täis

  ühe+tasa m. võrdselt

  ühetasa=ne o. \pind; rütm\

  ühetasase=lt m.

  ühetasas=us n. • tasa+arvesta/ma t. maj.

  tasaarvesta=mine n.

  tasaarvest=us n.

  tasa+kaal-kaalun.

  tasakaalu=kas o. \mees; otsus\ ennast valitsev; läbimõeldud, tasakaalus

  tasakaaluka=lt m. käituma

  tasakaaluk=us n.

  tasakaalu=line o. tasakaalu puutuv, tasakaaluga seotud

  tasakaalu=tu o.

  tasakaalutu=lt m.

  tasakaalut=us n.

  tasakaalu=sta/ma t. tasakaalu seadma v. tasakaalus hoidma

  tasakaalusta=ja n.

  tasakaalusta=mine n.

  tasakaalustama=tu o.

  tasakaalustamatu=lt m.

  tasakaalustamat=us n.

  tasakaalustatu=lt m.

  tasakaalustat=us n. tasakaalustatud olek

  tasakaalust=us n. tasakaalustamine

  tasakaalu=stu/ma t. tasakaalu minema, tasakaalu saavutama

  tasakaalustu=mine n.

  turu+tasakaal-kaalun.

  öko+tasakaal-kaalun.

  tasakaalu+aisting n.

  tasakaalu+asend n.

  tasakaalu+elund n. anat. (sisekõrvas)

  tasakaalu+harjutus n.

  tasakaalu+häire n.

  tasakaalu+kunst n. oskus ebakindlates kehaasendites (näit. köiel) tasakaalu säilitada, ekvilibristika

  tasakaalukunst=nik n. tasakaalukunsti valdaja, köietantsija

  tasakaalu+meel n. füsiol.

  tasakaalu+poliitika n.

  tasakaalu+punkt n.

  tasakaalu+seisund n.

  tasakaalu+õpetus n.

  tasa+kumer o. \lääts\ füüs. (üks pind on tasane, teine kumer)

  tasa+lülita/ma t. (vaadetelt, meelsuselt) ühtlustama, (erimeelsusi) alla suruma

  tasalülita=mine n.

  tasalülit=us1 n. tasalülitamine

  tasa+lülitu/ma t. ühtlustuma

  tasalülitu=mine n.

  tasalülit=us2 n. tasalülitumine

  tasa+nõgus o. füüs.

  tasa+pind-pinnan.

  tasapinna=line o. \kujund\

  tasa+võit n. viik


 • ÜHENDITULETISED

  tasa+vägi=ne o. \võitlus\ väe, jõu poolest tasa olev, võrdne

  tasavägise=lt m.

  tasavägis=us n.


 • ÜHENDID

  tasa teeni/ma t.

  \kulutuste\ tasa+teeni=mine n.

  tasa tege/ma t.

  tasa+tegi=ja n.

  tasa+tege=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur