[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

tõsi n. õige, tegelikku olukorda kajastav jutt vms.; see, mis on päriselt olemas, mis vastab tegelikkusele; kinnitab, et öeldu peab paika

 • TULETISED

  tõde n. asjade tegelik seis, see, mis on tõsi

  tõde/ma t. tõeks v. tõsiasjaks tunnistama; tõena kogema

  tõde=ja n.

  tõde=mine n.

  tõde=mus n.

  eba:tõde n.

  aabitsa+tõde n. algtõde

  alg+tõde n. põhitõde

  elu+tõde n.

  käibe+tõde n.

  pool+tõde n.

  põhi+tõde n.

  raamatu+tõde n.

  triviaal+tõde n.

  usu+tõde n.

  tõde armasta/ma t.

  tõe+armasta=ja n.

  tõe+armast=us n.

  tõde kuuluta/ma t.

  tõe+kuuluta=ja n.

  tõe+kuuluta=mine n.

  tõe+kuulut=us n.

  tõde otsi/ma t.

  tõe+otsi=ja n.

  tõe+otsi=mine n.

  tõe+otsi=ng n.

  tõde tunneta/ma t.

  tõe+tunneta=mine n.

  tõe+tunnet=us n.

  tõsi=dus n.

  tõe=lus n. tõelisus

  tõsi=ne o. mitte naeratav; oluline, kaalukas, sügav; tõeline; õige; kindel, siiras; ohtlik

  tõsise=lt m. \võtma\

  tõsi=tsi m.

  tõsi=ne/ma t. <tõsi(ne)=ne/ma> tõsiseks muutuma

  asjalik+tõsine o.

  tõsi+eestlane n.

  tõsi+elu n.

  tõsielu+saade n.

  tõsielu+staar n.

  tõsi+meel=ne o. ⇐ tõsise meelega (kes võtab asju tõsiselt)

  tõsimeelse=lt m. \mõtlema\

  tõsimeels=us n.

  tõsi+kristlane n.

  tõsi+teadlane n.

  tõsi+usklik1 o. \inimene\ tõeliselt usklik

  tõsi+usklik2 n. tõsimeelne usklik

  tõsi+teadus n. ⇐ tõsine teadus

  tõsiteadus=lik o.

  pool+tõsine o.

  puru+tõsine o.

  surm+tõsine o.

  sügav+tõsine o.

  tõe=kas o. vnm. tõsine

  tõe=line o. tegelik; tõele vastav; just selline, nagu olema peab

  tõelise=lt m.

  tõelis=us n.

  liba+tõelisus n.

  tehis+tõelisus n.

  eba:tõeline o. tegelikkusele mittevastav

  ebatõelise=lt m. \kujutatud\

  ebatõelis=us n.

  tõe=ne o. tõele vastav, õige; tõepärane

  tões=us n.

  tõe=sti m.

  tõesti+sündi=nu n. tegelikkuses toimunu v. juhtunu

  tõesti+sündinud o. \lugu\

  tõe=nda/ma t. millegi tõelevastavust kinnitama v. näitama

  tõend n. kellegi süüd v. süütust tõendav ese, fakt v. asjaolu; tõendav dokument

  ameti+tõend n.

  arsti+tõend n.

  asi+tõend n.

  elukoha+tõend n.

  kaud+tõend n. kaudne tõend

  koroona+tõend n. (koroonahaiguse puudumise kohta)

  puudumis+tõend n.

  süü+tõend n.

  töö+tõend n.

  vastu+tõend n.

  tõenda=ja n.

  tõenda=mine n.

  tõend=us1 n. tõendamine

  tõendus+koorem n.

  tõendus+põhine o. \lähenemine, otsus\ (teaduslikult tõendatavatel andmetel põhinev)

  tõendus+materjal n.

  tõendus+vahend n.

  tõend=us2 n. millestki tunnistust andev ese, fakt v. asjaolu, tõend

  tõe=sta/ma t. millegi tõesust kindlaks tegema v. põhjendama

  tõesta=ja n.

  tõesta=mine n.

  tõest=us1 n. tõestamine

  ring+tõestus n. loog. (tõestusviga)

  tõestus+jõud n.

  tõestus+materjal n.

  tõestus+vahend n.

  tõestus+viga n. loog.

  tõestus+viis-viisin.

  tõest=us2 n. midagi tõestav seik, asjaolu, argument vms.

  tõestama=tu o. selline, mida pole võimalik tõestada

  tõestamat=us n.

  tõestatav=us n.

  tõesta=tu n. see, mis on tõestatud

  tõestat=us n.

  tõe=stu/ma t. tõeks osutuma


 • LIITSÕNAD

  eba+tõsi n. täiesti tõsi

  jumala+tõsi n. täiesti tõsi

  sula+tõsi n.

  surm+tõsi n. • tõsi+asi n. fakt

  tõik n. tõsiasi

  tõsi+elu n. tegelik elu

  tõsielu=line o. \kogemus\ tõsielul põhinev

  tõsielu+film n.

  tõsielu+jutustus n.

  tõsielu+saade n.

  tõsielu+sari-sarjan.

  tõsi+jutt-jutum. tõesti, tõepoolest

  tõsi+kindel o.

  tõsikindl=us n.

  tõsi+lugu n.

  tõsi+meeli, tõe+meeli m.

  tõsi+olud n.

  tõsi+realistlik o.

  tõsi+seik n.

  tõe+janu n.

  tõe+jutt-jutun.

  tõe+lähedane o.

  tõe+lähedus n.

  tõe+meelne o. (loomult) ausameelne, siiras

  tõemeelse=lt m. \uskuma\

  tõemeels=us n.

  tõe+poolest m.

  tõe+põhi n.

  tõe+pära n. tõele vastavus

  tõe+pärane o. tõele vastav

  tõepärase=lt m.

  tõepäras=us n.

  tõe+püüdlus n.

  tõe+sõna n. (kinnitava, möönva sõnana)

  tõe+tera n. väheke tõtt v. tõde

  tõe+truu o. \jutt\

  tõetruu=dus n.

  tõetruu=lt m. \jäljendama\

  tõe+tunne n.

  tõe+väärtus n.

  tõtt+öelda m. tegelikult


 • ÜHENDITULETISED

  tõe+näoline o. usutav; võimalik

  tõenäolise=lt m. \toimuma\

  tõenäolis=us n.

  eba:tõenäoline o.

  ebatõenäolise=lt m.

  tõe+näo=ne o. tõenäoline

  tõenäose=lt m.

  tõenäo=sus n.

  tõenäosus=lik o.

  tõenäosus+loogika n.

  tõenäosus+teooria n.

  tõe+rääki=ja n. ⇐ tõtt rääki/ma

  tõe+rääki=mine n. ⇐ tõtt rääki/ma

  tõeks+pida=mine n. ⇐ tõeks pida/ma arusaam, veendumus; uskumus

  tõele+vastav o. ⇐ tõele vasta/ma

  tõelevastav=us n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur