[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

ava/ma t. midagi kinnist, suletut lahti v. läbitavaks tegema, sulgevat tõket eemaldama; piltl. võimaldama, pakkuma; lahti mõtestama; käiku, kasutusse andma; külastamiseks, asjaajamiseks lahti tegema; kontot vms. sisse seadma; millegi olemust v. sisu lahti mõtestama, selgitama

 • TULETISED

  ava n. läbiulatuv auk, mulk

  ava=mus n. geol. kivi, lademe vm. kivimkeha lõikeala maapinnaga

  ava=ndus n. (kunstlikult tekitatud) jääauk

  ava=us n. ava

  ukse+avaus n. ukseava

  akna+ava n.

  kaela+ava n. kaela jaoks tehtud ava riietusesemel, kaelaauk

  kuulme+ava n. anat. (kõrvas)

  laske+ava n. sõj. ava kaitserajatises, soomustornis v. mujal, millest tulistatakse

  lennu+ava n. (nt. mesilastel)

  luugi+ava n. (nt. laes, seinas, põrandas)

  läbilaske+ava n. (nt. tammil)

  määrimis+ava n. (masinal)

  needi+ava n. neediauk

  nisa+ava n. nisakanali ava

  nurk+ava n. füüs. valgust läbilaskev ava optilises süsteemis

  silde+ava n. eh. kahe sillasamba vaheline kaugus, sille

  silma+ava n. anat. pupill; (nt. näokattes, väljavaatamiseks)

  sisselaske+ava n. tehn.

  sissevoolu+ava n.

  suu+ava n. suu, sissepääs

  sõela+ava n.

  sõrme+ava n. muus. ava puhkpillil helikõrguse muutmiseks

  tasku+ava n. taskusuu

  tuulutus+ava n.

  tõmbe+ava n. tehn. (ventilatsioonis)

  täite+ava n. (mille kaudu midagi täidetakse, nt. paagil)

  ukse+ava n. (ukse jaoks)

  vaate+ava n. (vaatamiseks, jälgimiseks)

  valgus+ava n.

  ventilatsiooni+ava n.

  võtme+ava n. (võtmel)

  õlitus+ava n.

  ava=lda/ma t. \kiitust, romaani\

  avald=u/ma t. ilmnema, esile tulema

  avaldu=mine n.

  avald=us1 n. avaldumine; millegi avaldu(mi)s- v. väljendusvorm, ilming

  sisseastumis+avaldus n.

  pankroti+avaldus n.

  \saladuse\ avalda=ja n.

  avalda=mine n.

  avaldamis+koht n.

  avaldamis+kõlblik o.

  avaldamis+küps o.

  avaldamis+võimalus n.

  avald=is n. mat.

  juur+avaldis n.

  sulg+avaldis n.

  avald=us2 n. (dokument v. suuline ütlus); (ametlik) teadaanne; avaldamine

  annulleerimis+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n.

  hagi+avaldus n.

  lahkumis+avaldus n.

  mõtte+avaldus n. ütlus, seisukoht

  pensioni+avaldus n.

  pressi+avaldus n.

  puhkus+avaldus, puhkuse+avaldus n.

  taas+avalda/ma t.

  armastust avalda/ma t.

  armastus+avald=us n.

  arvamust avalda/ma t.

  arvamus+avald=us n.

  au avalda/ma t.

  au+avald=us n. (avalik) austuse osutamine

  austust avalda/ma t.

  austus+avald=us n.

  kaastunnet avalda/ma t.

  kaastunde+avald=us n.

  kahetsust avalda/ma t.

  kahetsus+avald=us n.

  kahtlust avalda/ma t.

  kahtlus+avald=us n.

  kiitu avalda/ma t.

  kiidu+avald=us n.

  lugupidamist avalda/ma t.

  lugupidamis+avald=us n.

  meelt avalda/ma t.

  meele+avalda=ja n.

  meele+avald=us n.

  massi+meeleavaldus n.

  protesti+meeleavaldus n.

  toetus+meeleavaldus n.

  tänava+meeleavaldus n.

  poolehoidu avalda/ma t.

  poolehoiu+avald=us n.

  sõprust avalda/ma t.

  sõprus+avald=us n.

  tahet avalda/ma t.

  tahte+avald=us n.

  tundeid avalda/ma t.

  tunde+avald=us n.

  tunnustust avalda/ma t.

  tunnustus+avald=us n.

  tähelepanu avalda/ma t.

  tähelepanu+avald=us n.

  umbusaldust avalda/ma t.

  umbusaldus+avald=us n.

  usaldust avalda/ma t.

  usaldus+avald=us n.

  vaenu avalda/ma t.

  vaenu+avald=us n.

  vaimustust avalda/ma t.

  vaimustus+avaldus n.

  protesti avalda/ma t.

  protesti+avalda=ja n.

  protesti+avald=us n.

  soovi avalda/ma t.

  soovi+avalda=ja n.

  soovi+avald=us n. (kirjalik)

  tänu avalda/ma t.

  tänu+avalda=ja n.

  tänu+avald=us n.

  survet avalda/ma t.

  surve+avalda=ja n.

  surve+avald=us n.

  ava=ja n. (riist, vahend)

  konservikarbi+avaja n.

  konserviavaja n. konservikarbiavaja

  pudeli+avaja n.

  purgi+avaja n.

  traat+avaja n. fot.

  ise+ava=ja n. fot. seadis (katiku) automaatavamiseks

  ava=mine n.

  avamis+pidustus n.

  avamis+päev n.

  ava=ng n. sp. partii algstaadium (kabes, males)

  kahi+avang n. (males)

  lipu+avang n. (males)

  nelja+ratsu+avang n. <(nelja+ratsu)+avang> (males)

  avangu+käsitlus n.

  avangu+paremus n.

  avangu+teooria n.

  avangu+variant n.

  avat=us n. avatud olek

  ava=l o. avameelne, siiras

  aval=us n.

  avala=lt m.

  ava=lik o. \pettus; loeng; kord\ üldiselt teada olev; varjamatu, ilmne; kõigile kasutada olev; ühiskondlikku sfääri kuuluv; vnm. avameelne, otsekohene

  avalikk=us n. avalik olek; üldsus, laiemad hulgad

  kirjandus+avalikkus n.

  muusika+avalikkus n.

  spordi+avalikkus n.

  avaliku=lt m. varjamatult, inimeste nähes v. kuuldes; avameelselt, otsekoheselt

  avaliku=sta/ma t. avalikuks tegema

  avalikusta=ja n.

  avalikusta=mine n.

  avalik-õiguslik o. \asutus\ jur.

  ava+õiguslik o. \vahend\

  ava=kil m. osaliselt avatud, paokil

  ava=kile m. \jäänud\

  ava=li m. lahti, avatud

  pool+avali m.

  avali+ole=k n. ⇐ avali ole/ma

  ava=ne/ma t. lahti minema; kättesaadavaks muutuma; nähtavale v. ilmsiks tulema

  avane=mine n.

  ava=sta/ma t. midagi tundmatut leidma; märkama

  avasta=ja n.

  esma+avastaja n.

  avasta=mine n.

  avastamis+rõõm n.

  avast=us n.

  avastus=lik o. \leid\

  fundamentaal+avastus n.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  avastus+lugu n.

  avastus+retk n.

  avastus+õpe n. ped.

  maid avasta/ma t.

  maade+avasta=ja n.

  maade+avast=us n.

  viga /vigu avasta/ma t.

  vea+avast=us n.


 • LIITSÕNAD

  taas+ava/ma t.

  taasava=mine n. • ava+akord n.

  ava+aktus n.

  ava+andmed n. avatud, vabad andmed kõigile kasutamiseks

  ava+defilee n.

  ava+etendus n.

  ava+gong n.

  ava+istung n.

  ava+kogu-kogun. bibl. lugemisvara avariiulitel

  ava+korv n. sp.

  ava+kosmos n.

  ava+kõne n.

  ava+kõrvu m. tähelepanelikult kuulates

  ava+käik n. sp. (males, kabes)

  ava+käsi m. lahkelt, südamlikult; avatud kätega

  ava+laht n. geogr. mere poole kiiresti laienev laht

  ava+loeng n. loengutsükli, semestri v. kursuse esimene loeng

  ava+lohk n. geogr. (mitte igast küljest piiratud)

  ava+luuletus n.

  ava+maa n. lage, tarastamata maa; katmata maa

  avamaa+aiandus n.

  avamaa+kultuur n.

  avamaa+kurk-kurgin.

  avamaa+köögiviljandus n.

  ava+maardla n.

  ava+maastik n.

  avamaastiku+lind n.

  ava+matš n.

  ava+meeli m.

  ava+meri n.

  avamere+purjetamine n. avamerel purjetamine

  avamere+püük n.

  ava+mäng n. muus.; sp.

  kontsert+avamäng n.

  ava+parkla n.

  ava+pidu n.

  ava+pidustus n.

  ava+päev n.

  ava+rannik n.

  ava+riiul n.

  ava+ring n.

  ava+ruum n. kosmos, maailmaruum

  avaruumi+lend n.

  ava+silmi m. avatud, lahtiste silmadega; ka piltl.

  ava+sui m. avatud suuga

  ava+sõna n.

  ava+süli m. \vastu võtma\ avakäsi, lahkelt

  ava+üritus n.

  ava+tseremoonia n.

  ava+vangla n.


 • ÜHENDID

  ise ava/ma t.

  ise+ava=ja n. fot. seadis (katiku) automaatavamiseks

  \oma\ kaarte avama t. piltl. oma kavatsuste, plaanide varjamisest loobuma

  \oma\ südant ava/ma t. piltl. kellegi vastu avameelne, usaldav olema

  silmi ava/ma t. lahti tegema; piltl. (kedagi) eksiarvamusest vabastama

  suud ava/ma kõnelema hakkama, midagi välja ütlema; jutukaks muutuma • avatud köök n. lahtine köök, elu- v. söögitoaga ühendatud köök

 • osuta/ma t. näitama, viitama suunda v. kohta; ilmutama, avaldama, üles v. välja näitama

 • TULETISED

  osu=nda/ma t. tsiteerima

  osund n. tsitaat

  osunda=ja n.

  osunda=mine n.

  osut=u/ma t. ilmsiks v. nähtavale tulema

  osutu=mine n.

  osuta=mine n.

  osut=us n.

  osutus+märk n. (liiklusmärk)

  osutus+seadis n. inf. hiir

  osut=i n. (mõõteriistal: näitab mõõdetava suurust)

  kaalu+osuti n.

  kella+osuti n.

  kiiruse+osuti n.

  minuti+osuti n.

  sekundi+osuti n.

  tunni+osuti n.

  osuti+kaal-kaalun.

  osuti+kvartskell n.

  osuti+mõõteriist n.

  osuti+näit n.


 • LIITSÕNAD

  osutis+sõrm n.


 • ÜHENDID

  tähelepanu osuta/ma t.

  tähelepanu+osut=us n.

 • pane/ma t. kuhugi, mingisse kohta asetama, paigutama; teise asendisse, seisundisse v. olukorda seadma; mingit tegevust v. seisundit esile kutsuma; käskima, sundima; määrama kedagi kellekski , kellelegi midagi kohustuseks tegema v. hinnangut andma; kõnek. kiiresti kuskile liikuma, kihutama; lööma, jooma, vanduma; kõnek. hakkama (häälitsemise v. liikumise kohta)

 • TULETISED

  pane=k n.

  pan=us n. (kellegi poolt) juurdepandu, lisatu; mängu pandud summa; k. põhimaterjalisse kaunistuseks lisatud muust materjalist või muud värvi tükike

  panus=ta/ma t. oma panust andma, juurde panema; mängu panema

  panusta=ja n.

  panusta=mine n.

  panustamis+soov n.

  haua+panus n. arheol. matmisel hauda kaasapandud ese

  panus+tehnika n. k. esemete kaunistamine teisest materjalist või teist värvi osadega, mis kinnitatakse eseme süvendatud kohtadesse

  pan=d-ur n. kal. eluskala hoidmise kast

  pandur+paat n.


 • LIITSÕNAD

  põhja+panev o. \avastus\ suure tähtsusega, väga oluline • pani+paik n. hoiukoht

  pani=la n. panipaik


 • ÜHENDID

  alla pane/ma t. millegi alla asetama, paigutama v. seadma

  alla+pane=k n.

  alla+pane=mine n.

  alla+pani=ja n.

  alla+pan=u n. põllum. (nt. põhk, turvas)

  alust pane/ma t. rajama

  aluse+pane=k n.

  aluse+pani=ja n.

  ette pane/ma t. (ust, akent, hobust); soovitama

  ette+pane=k n. mõte, plaan v. soovitus

  abiellumis+ettepanek \ abielu+ettepanek n.

  alistumis+ettepanek n.

  desarmeerimis+ettepanek n.

  kompromiss+ettepanek n.

  parandus+ettepanek n.

  rahu+ettepanek n.

  ratsionaliseerimis+ettepanek n.

  täiendus+ettepanek n.

  uuendus+ettepanek n.

  vaherahu+ettepanek n.

  \akna\ ette+pani=ja n.

  hakkama pane/ma t. ära kulutama v. rikkuma, nurja ajama; maha müüma; (mingiks tegevuseks valmis panema

  hakkama+pane=k n.

  hakkama+pane=mine n.

  \rukist\ hakki pane/ma t.

  \rukki\ hakki+pane=k n.

  halvaks pane/ma t. põlastama

  halvaks+pane=k n.

  halvaks+pan=u n. põlgus, halvustus

  hauda pane/ma t. matma

  hauda+pane=k n. matus

  hauda+pane=mine n.

  heldima pane/ma t.

  heldima+panev o. \pilk\

  heldimapaneva=lt m. \armas\

  imeks pane/ma t. imestama, üllatuma

  imeks+pandav o. \sarnasus\

  imeks+pane=k n.

  imeks+pane=mine n.

  kaela pane/ma t. \medalit, salli\

  kaela+pane=k n.

  kaela+pane=mine n.

  \heina\ kuhja pane/ma t.

  kuhja+pane=k n.

  kuhja+pane=mine n.

  \küülikut\ puuri pane/ma

  puuri+pane=k n. ⇐ puuri pane/ma

  puusärki pane/ma t. (surnut)

  puusärki+pane=k n.

  pärga pane/ma t.

  pärja+pane=k n.

  pärja+pane=mine n.

  rakkesse pane/ma t.

  rakkesse+panek n.

  \heina\ saadu pane/ma

  saadu+pane=k n.

  tallele pane/ma t. (tagavaraks) hoiule, kõrvale panema; meelde jätma

  talle=ta/ma t. tallele panema, jäädvustama; tallel hoidma, säilitama

  talle=tu/ma t. alles jääma, salvestuma

  talletu=mine n.

  talleta=ja n.

  talleta=mine n.

  tallele+pane=k n.

  tallele+pane=mine n.

  tähele pane/ma t. märkama; jälgima

  tähele+pane=k n.

  tähele+pane=lik o.

  tähelepanelikk=us n.

  tähelepaneliku=lt m.

  tähele+panema=tu o.

  tähele+pan=u n.

  topelt+tähelepanu n.

  tähelepanu+häire n.

  tähelepanu+pingutus n.

  tähelepanu+võime n.

  tähelepanu+väärne o. \saavutus\

  tähelepanu+väärt o. \tegu\

  tähelepanu avalda/ma t.

  tähelepanu+avald=us n.

  tähelepanu osuta/ma t.

  tähelepanu+osut=us n.

  tähele+pandama=tu o.

  tähele+pandav o. \ilu\

  vastu pane/ma t.

  vastu+pan=u n.

  vastupanu+süsteem

  vastupanu+võime n.

 • pingul m. kinnituspunktide vahel tugevasti sirgu tõmmatuna, tugevasti väljasirutatuna, pinguli m.

 • TULETISED

  ping n. tehn. võlli ja sellest väiksema ava mõõtmete vahe

  ping+ist n.

  ping=e n. pingulolek; pinev olukord; psüühiline erutusseisund; jõu kokkuvõtmist nõudev tegevus; el. elektriline pinge; füüs. tehn. mehaaniline pinge

  ping=ne o. pingeline

  pingsa=lt m. \kuulama\

  pings=us n.

  teises+pingne o. \paranemine\ med. vet. selline, kus tekib arm v. suur luumõhn

  pinge=line o. \mäng\

  pingelise=lt m.

  pingelis=us n.

  pinge=tu o. pingevaba

  pingetu=lt m.

  pinget=us n.

  pinge=sta/ma t. pinget tekitama; el. pinge alla panema

  pingesta=ja n.

  pingesta=mine n.

  pingest=us1 n. pingestamine

  eel+pingesta/ma t. eh. el. eelnevalt pingestama

  ping+betoon n. (eelpingestatud)

  pinge=stu/ma t.

  pingestu=mine n.

  pingest=us2 n. pingestumine

  alalis+pinge n.

  anood+pinge n.

  elektri+pinge n.

  impulss+pinge n.

  jääk+pinge n.

  klemmi+pinge n.

  kontakt+pinge n.

  kõrge+pinge n. el. 1000 voldist kõrgem pinge; piltl. eriti kõrge pingega õhkkond v. olukord

  kõrgepinge+kaabel n.

  kõrgepinge+kaitse-kaitsmen.

  kõrgepinge+liin n.

  kõrgepinge+võrk n.

  laadimis+pinge n.

  lahendus+pinge n.

  liig+pinge n. el.

  liini+pinge n. el.

  loome+pinge n.

  läbilöögi+pinge n. el. (läbilööki põhjustav)

  lühise+pinge n. el.

  madal+pinge n. el.

  madalpinge+juhe n.

  madalpinge+liin n.

  mõtte+pinge n.

  nihke+pinge n. el.

  nimi+pinge n. el.

  nominaal+pinge n. elektriseadme töötamiseks ettenähtud pinge, nimipinge

  normaal+pinge n. el.

  närvi+pinge n.

  oma+pinge n. tehn.

  ootus+pinge n.

  painde+pinge n. tehn. paindejõu mõjul kehas tekkiv pinge

  piir+pinge n. tehn. (piirseisundiga kaasnev)

  primaar+pinge n. el.

  puute+pinge n.

  seksuaal+pinge n.

  sise+pinge n. tehn.

  sisend+pinge n. tehn.

  surve+pinge n. tehn.

  süüte+pinge n.

  toite+pinge n. elektriseadet toitev pinge

  tugi+pinge n. el. (millega võrreldakse mingit teist elektripinget)

  tunde+pinge n.

  tõmbe+pinge n. tehn.

  töö+pinge n.

  vahelduv+pinge n. el.

  voolu+pinge n. el.

  võistlus+pinge n.

  võre+pinge n. el.

  võrgu+pinge n. el.

  väike+pinge n.

  väljund+pinge n.

  väände+pinge n.

  üle+pinge n.

  pinge+indikaator n.

  pinge+jagur n.

  pinge+kadu n.

  pinge+kolle n.

  pinge+lang n. ka el. pinge langemine

  pinge+peavalu n.

  pinge+regulaator n. el.

  pinge+rida n. paremusjärjestus; ka keem.

  pinge+rikas o.

  pinge+rohke o.

  pinge+seisund n.

  pinge+stabilisaator n. el.

  pinge+trafo n. el.

  pinge+vaba o.

  pingevaba=lt m.

  pinge+vaene o.

  pinge+väli n. el.

  pinge+ühik n. el.

  pinget lõdvenda/ma t.

  pinge+lõdvenda=ja n.

  pinge+lõdvend=us n.

  pinget talu/ma t.

  pinge+taluv=us n.

  pinget võimenda/ma t.

  pinge+võimend=i n.

  pinge+võimend=us n.

  pingul=da/ma t. pingule tõmbama

  pingulda=ja n.

  pingulda=mine n.

  pinguldatu=lt m.

  pingul=du/ma t. pingule tõmbuma

  pinguldu=mine n.

  pinguldunu=lt m.

  pingu=ta/ma t. pingule tõmbama

  pinguta=ja n.

  pinguta=mine n.

  pingut=i n. tehn. pingutusvahend

  pingut=us n.

  pingutus+kruvi n. tehn.

  pingutus+mutter n. tehn.

  pingutus+puu n.

  pingutus+rull n.

  pingutus+tross n.

  pingutus+vahend n.

  pingutus+võll n. tkst.

  pinguta=misi m. pingutades

  pingutatud o. \olek\ ebaloomulik; ülepingutatud

  kangast pinguta/ma t.

  kanga+pinguta=ja n.

  kanga+pingut=i n. kangasõlg

  niiti pinguta/ma t.

  niidi+pinguta=ja n. niidipinguti

  niidi+pingut=i n. tkst. (õmblusmasinal)

  niidi+pingut=us n.

  niidipingutus+mehhanism n.

  tahet pinguta/ma t.

  tahte+pingut=us n.

  jõudu pinguta/ma t.

  jõu+pingut=us n.

  rihma pinguta/ma t. pinguli tõmbama; piltl. väljaminekuid tublisti kärpima

  rihma+pinguta=ja n.

  rihma+pinguta=mine n.

  rihma+pingut=i n.

  rihma+pingut=us n.

  rihmapingutus+rull n. (ventilaatoril)

  tahet pinguta/ma t.

  tahte+pingutus n.

  tähelepanu pinguta/ma t.

  tähelepanu+pingut=us n.

  üle pinguta/ma t.

  üle+pingut=us n.

  pingu=tu/ma t.

  ping=us n. pingulolek, pingsus; pingeseisund

  koe+pingus n. biol.

  vaeg+pingus n. (nt. veresoontel)


 • LIITSÕNAD

  piri+pingul m.

  üli+pingul m.


 • ÜHENDID

  pingul ole/ma t.

  pingul+ole=k n.

  pingule tõmba/ma t.

  pingule+tõmba=mine n.

 • täht n. kirjamärk; taevakeha; kujult taevatähte meenutav asi; ametlik paber; märguanne; piltl. kuulus inimene, staar

 • TULETISED

  tähe=stik n.

  tähestiku=line o. \järjestus\

  morse+tähestik n.

  semafori+tähestik n.

  silp+tähestik n.

  suultlugemis+tähestik n.

  telegraafi+tähestik n.

  tähestik+järjestus n.

  tähestik+kataloog n.

  täh=ik2 n. kviitung, vt ka täh=ik1

  hoiu+tähik n. hoiukviitung

  makse+tähik n.

  tellimis+tähik n.

  täht=is o.

  tähtsa=lt m.

  tähts=us n.

  tähtsuse=tu o.

  tähtsusetu=lt m. \väike\

  osa+tähtsus n.

  tähtsu=sta/ma t. tähtsaks pidama

  tähtsusta=mine n.

  ala+tähtsusta/ma t.

  ainu+tähtis o.

  elu+tähtis o.

  esma+tähtis o.

  pea+tähtis o.

  üli+tähtis o.

  täht=jas o. tähekujuline; vnm. tähtis

  tähe=line o. \tunnus\

  tähi=ne o. \taevas\

  tähis+taevas n. tähine taevas

  tähi=tu o. \öö\

  tähel=da/ma t. tähele panema

  tähelda=mine n.

  täheld=us n.

  tähi=sta/ma t. (ära) märkima

  tähis n. tähistav märk

  haua+tähis n.

  kood+tähis n. kokkuleppeline märk koodis

  mere+tähis n.

  piiri+tähis n.

  pöörde+tähis n.

  raja+tähis n.

  sihi+tähis n.

  suuna+tähis n.

  tee+tähis n. teeviit, suunav tähis, suunis;; ka piltl. tähtsündmus, verstapost

  ting+tähis n. tinglik tähis

  ujuv+tähis n.

  võidu+tähis n.

  tähis+taim n.

  tähis+teos n. pöördeline, silmapaistev teos, tähtteos; mingit tähtpäeva tähistav teos

  tähista=mine n.

  tähist=us n. tähistamine

  tee+tähistus n.

  tähistus+viis-viisin.

  tähti/ma t. (märgistama)

  tähti=mine n.

  täht+kiri1-kirjan. tähitud kiri

  tähtimis+maks-maksun.

  tähitud o. \kiri\


 • LIITSÕNAD

  algus+täht, alg+täht n.

  arsti+täht n. (arsti)retsept

  au+täht n. vnm. aumärk, orden

  eha+täht n. ehataevas paistev täht

  ehis+täht n.

  esi+täht n.

  filmi+täht n. kuulus filminäitleja

  hiid+täht n. astr. suurte mõõtmete ja suure helendusega täht

  hiid2 n. astr. hiidtäht

  üli+hiidtäht n. astr.

  jalgpalli+täht n.

  jõulu+täht n. Jeesuse sündimise ajal taevasse ilmunud uus hele täht; bot. (toataim)

  kaksik+täht n. astr.

  kinnis+täht n. astr. isehelendav kuum taevakeha, täht (vastandatult planeedile e. rändtähele)

  kirja+täht n.

  koidu+täht n. (paistab koidutaevas)

  kolmik+täht n. astr.

  krediidi+täht n. vnm. laenupaber

  kuld+täht n. bot. (rohttaim)

  ida+kuldtäht n. (taim)

  kääbus+täht n. astr.

  kvaasi+täht n. astr. tähesarnane võimsa kiirguse allikas

  kvasa=r n. astr. kvaasitäht

  kääbus+täht n.

  lava+täht n.

  lend+täht n.

  liit+täht n.

  luba+täht n. vnm. kirjalik luba

  lõpp+täht, lõpu+täht n. viimane täht

  lõpu+täht n. viimane täht

  madu+täht n. (merepõhjaloom)

  makse+täht n.

  marssali+täht n.

  meelis+täht n. (toataim)

  meri+täht n.

  mitmik+täht n.

  nime+täht n.

  osa+täht n. maj. (tõendab osamaksu tasumist)

  panga+täht n. maj. (krediididokument)

  proto+täht n. astr. tähe-eelne kosmiline keha

  puna+täht n. nõuk. punane viisnurk

  pääse+täht n. vnm.

  raha+täht n.

  ratsuri+täht n. (lill)

  riigikassa+täht n.

  ristimis+täht n. ristimistunnistus

  rohu+täht n. vnm. ravimi retsept

  roki+täht n.

  ränd+täht n. planeet

  saba+täht n. komeet

  seaduse+täht n.

  seltskonna+täht n.

  sissemakse+täht n.

  spordi+täht n.

  suru+täht n.

  suur+täht n.

  suurtähe=line o. \lühend\

  suurtäht+kiri-kirjan.

  suurtäht+lühend n.

  suurtähe+lukk-lukun. (arvuti vms. klaviatuuril)

  taeva+täht n.

  tedre+täht n. väike pigmendilaik

  tedretähe=line o. \nägu\

  televisiooni+täht n.

  tele+täht n. televisioonitäht

  tennise+täht n. edukas, kuulus tennisemängija

  trüki+täht n.

  tänu+täheks m.

  täpi+täht n.

  versaal+täht n. trük. suurtäht

  vesi+täht n. (taim)

  võõrsõna+täht n. (esinevad ainult võõrsõnades:) f, š, z, ž

  võõr+täht n.

  väike+täht n. väike kirjutatud v. trükitud (algus)täht; minuskel

  väiketähe=line o. \sõna\

  väike+kiri-kirjan. trük. väiketähtkiri

  väiketäht+lühend n.

  õnne+täht n. piltl. • täht+aeg n.

  tähtaeg=ne o. \esitamine, töö\ tähtajaga seotud

  tähtaja=line o. \hoius\ tähtajaga

  tähtaja=tu o. \leping\

  enne+tähtaeg=ne o. enne tähtaega toimuv

  aegumis+tähtaeg n.

  edasi+kaebe+tähtaeg n.

  kassatsiooni+tähtaeg n. jur.

  laenu+tähtaeg n.

  liisingu+tähtaeg n.

  makse+tähtaeg n.

  realiseerimis+tähtaeg n. müügitähtaeg

  rendi+tähtaeg n.

  säilitus+tähtaeg n.

  sünnitus+tähtaeg n.

  tarne+tähtaeg n.

  võla+tähtaeg n.

  täht+haaval m. \lugema\

  täht+hein n. bot.

  oras+tähthein n. bot.

  salu+tähthein n. bot.

  soo+tähthein n. bot.

  varju+tähthein n. bot.

  täht+hulknurk n. mat.

  täht+karv n. bot. taime tähekujuliselt hargnev kattekarv

  täht+kiri2-kirjan. tähtedest koosnev kiri

  täht+kood n.

  täht+kuju n.

  täht+lühend n.

  täht+lülitus n. el.

  täht+mõistatus n.

  täht+mängija n.

  täht+märgis n.

  täht+nimetus n.

  täht+nuudlid n.

  täht+panderoll n.

  täht+pea-pean. bot. nuttides asetsevate õitega püsik või poolpõõsas

  tui-tähtpea n. bot.

  täht+putk n. bot.

  täht+päev n. tähtis päev; jur. määratud kuupäev

  tähtpäeva=line1 o. tähtpäevaga seotud

  tähtpäeva=line2 n. see, kellel on tähtpäev

  lõpp+tähtpäev n.

  makse+tähtpäev n.

  rendi+tähtpäev n.

  tagastus+tähtpäev n.

  võla+tähtpäev n.

  tähtpäeva+kurss n.

  tähtpäeva+leht n.

  tähtpäeva+luule n.

  tähtpäeva+münt n.

  tähtpäeva+teema n.

  tähtpäeva+tehing n.

  täht+raamat n. vnm. (kalender)

  täht+saadetis n.

  täht+tarn n. (rohttaim)

  täht+teos n. tippteos, meistriteos, silmapaistev teos

  täht-tähelt m. tähthaaval; otse, väga täpselt, põhjalikult, üksikasjalikult

  tähttähe=line o. \tõlge\ otsene, ülitäpne

  täht+vili n. bot. (tähekujulise ristlõikega)

  täht+võlv n. eh. ristvõlvi erivorm, kus roided moodustavad dekoratiivse tähelaadse kujundi

  täht+öölane n. (liblikas)

  tähe+aasta n. astr.

  tähe+aeg n. astr.

  tähe+assotsiatsioon n. astr.

  tähe+astronoomia n.

  tähe+atlas n.

  tähe+kaart n.

  tähe+kataloog n. astr. tähtede süstemaatiline register

  tähe+kiri-kirjan. tähemotiive sisaldav muster

  tähe+kogu-kogun. tähtkuju

  tähe+kombinatsioon n.

  tähe+kujund n.

  tähe+kuma n.

  tähe+kuu n. astr.

  tähe+ladur n. trük.

  tähe+lend n. piltl. edu, karjäär

  tähelennu=ndus n.

  tähe+lipp-lipun. (hrl:) Euroopa Liidu v. USA lipp

  tähe+matk n. sp. matk eri lähtekohtadest ühte punkti

  tähe+motiiv n. (tikandil)

  tähe+märk n. täht kirjamärgina

  tähe+parv n. astr.

  tähe+ruum n. sõnavahe trükise mahu arvestusühikuna

  tähe+sadu n. ⇐ tähtede sadu astr.

  tähe+sekund n. astr.

  tähe+statistika n. astr.

  tähe+suurus n.

  tähe+suusatamine n. sp. (eri kohtadest ühte sihtpunkti)

  tähe+sõda n.

  tähe+sõit n. sp. (eri kohtadest ühte sihtpunkti)

  tähe+sära n.

  tähe+süsteem n.

  tähe+tark n. astroloog

  tähe+tarkus n.

  tähe+teadlane n.

  tähe+teadus n.

  tähe+torn n.

  tähe+tund n.

  tähe+tüüp n.

  tähe+vahe-vahen.

  tähe+valge o. \öö\

  tähe+valgel m. tähtede valgel

  tähe+viga n.

  tähe+vool-voolun. tähtede vool

  tähe+ööpäev n. astr. Maa täispöörde aeg tähistaeva suhtes

  tähe+ühend n. kirjatähtede ühend


 • ÜHENDITULETISED

  ladina+tähe=line o. \kirjakuju\ ladina tähtedega

  nelja+tähe=line o. \sõna\ nelja tähega • tähtede+vaheli=ne o. \lend\ tähtede vahel olev


 • ÜHENDID

  tähele pane/ma t. märkama; jälgima

  tähele+pane=k n.

  tähele+pane=lik o.

  tähelepanelikk=us n.

  tähelepaneliku=lt m.

  tähele+panema=tu o.

  tähele+pan=u n.

  tähelepanu+häire n.

  tähelepanu+võime n.

  tähelepanu+väärne o.

  tähelepanu+väärt o.

  tähelepanu avalda/ma t.

  tähelepanu+avald=us n.

  tähelepanu osuta/ma t.

  tähelepanu+osut=us n.

  tähele+pandama=tu o.

  tähele+pandav o. \ilu\

  tähti näri/ma t. piltl. väiklaselt ülimat täpsust nõudma

  tähe+näri=ja n. pedant, bürokraat

  tähe+näri=mine n. pedantsus, väiklane täpsus; bürokraatia

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur