[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

jaga/ma t. osadeks tegema; midagi osade kaupa andma; kellegagi midagi ühiselt kasutama v. valdama; ka mat.

 • TULETISED

  jage=le/ma t. sõnelema, tülitsema, nääklema

  jagele=ja n.

  jagele=mine n.

  jagel=us n. tüli

  jagi=n n. jagelus

  jag=u/ma t. jätkuma, piisama; mat. jagatav olema

  jaguma=tu o. mis ei jagu

  jagumat=us n.

  jagu=mine n.

  jagu=s o. kauaks jätkuv

  jaguv-us n.

  mitte+jaguv o. \arv\

  jaga=ja n.

  jaga=mine n.

  jagamis+majandus n. maj. majanduselu korraldus, kus toodete ja teenuste omavahel jagamine veebirakenduste kaudu asendab nende omamist

  jagamis+märk n. mat.

  jagamis+pea-pean. tehn.

  jagamis+tehe n. mat.

  jagama=tu o. mida ei saa jagada

  jagamatu=lt m. \ühtne\ kogu ulatuses, täiel määral

  jagamat=us n.

  jagatav n. mat. arv, mida jagatakse

  jaga=t-is n. mat. jagamise tulemus

  jag=u n. jagamise tulemusel saadud osa

  jao-s=kond n.

  arsti+jaoskond n.

  konstaabli+jaoskond n.

  miilitsa+jaoskond n.

  politsei+jaoskond n.

  side+jaoskond n.

  side n. kõnek. sidejaoskond

  tootmis+jaoskond n.

  valimis+jaoskond n.

  veterinaar+jaoskond n.

  jaoskonna+arst n.

  jaoskonna+haigla n.

  jaoskonna+kohus-kohtun.

  jaoskonna+komisjon n.

  jagu=ne o. \leht\ bot. väga sügavate väljalõigetega

  sulg+jagune o. \leht\ sule moodi jagune

  sõrm+jagune o. \leht\ sõrmjalt jagune

  jagu=ne/ma t.

  jagune=mine n.

  kaud+jagunemine n. biol.

  reduktsioon+jagunemine n. biol.

  taand+jagunemine n. biol.

  jao=ta/ma t. osadeks jagama; osade kaupa andma

  jao=tu/ma t. jagunema

  jaotu=mine n.

  jaotu=mus n. (seisund)

  jaotu=v-us n.

  jaota=ja n. see, kes v. mis jaotab (midagi)

  jaota=mine n.

  jaotamis+joon n.

  jaotamis+kava n.

  jaotamis+kilp n.

  jaotamis+printsiip n.

  jaotamis+punkt n.

  jaot=i1jaotin. jaotav seade, jaotur

  jaot=is n. jaotamise saadus, osa

  all+jaotis n.

  skaala+jaotis n.

  jaot=la n. el. (jaotuspaik)

  jaot=ur n. tehn. jaotusseade

  sööda+jaotur n.

  jaot=us n. jaotamine; jaotamise tulemus

  haldus+jaotus n.

  kolm-ik+jaotus n. kolmeks jaotamine v. selle tulemus

  kraadi+jaotus n. jaotus kraadideks

  millimeeter+jaotus n.

  ruumi+jaotus n. ruumide jaotus

  tunni+jaotus n. tundide jaotus

  tunnijaotus+plaan n.

  sentimeeter+jaotus n.

  jaotus+joon n.

  jaotus+kapp-kapin.

  jaotus+karp-karbin.

  jaotus+kava n.

  jaotus+kilp n. el.

  jaotus+mehhanism n.

  jaotus+printsiip n.

  jaotus+punkt n.

  jaotus+siiber n.

  jaotus+toru n.

  jaotustoru=stik n.

  jaotus+ventiil n.

  jaotus+võll n.

  jaotus+võrk n. el.

  jaot+vara-varan.

  aja+jaot=us n. ⇐ aega jaota/ma

  töö+jaot=us n. ⇐ tööd jaota/ma

  ümber jaota/ma t.

  ümber+jaota=ja n.

  ümber+jaota=mine n.

  ümber+jaot=us n.

  jae m. maj. jaoti, väikeses koguses, jagude kaupa

  jae+hind n.

  jae+hinnakiri-kirjan.

  jae+kaup n. (väikeses koguses)

  jaekauba=ndus n.

  jaekaubandus+võrk n.

  jae+võrk n.

  jae+kett n. kaupluste v. kaubamajade rühm, mis tegutseb ühe nime all ja ühtlustatud hindadega

  jae+müük n.

  jae+pangandus n. teenuse osutamine pigem avalikkusele, mitte ettevõtetele või teistele pankadele

  jaolt m. osalt

  jao=ti2 m. osalt, ositi

  kahe+jao=line o. \film\ kahest jaost koosnev

  kolme+jagu=ne o. \leht\ bot. kolme jaoga

  nelja+jao=line o. \sari\ neljast jaost koosnev

  enam+jagu n. suurem osa

  enamjaolt m.

  linna+jagu n.

  luure+jagu n.

  maailma+jagu n.

  oma+jagu m. mõnel määral, küllaltki

  paras+jagu m. just; parajal määral

  seda+jagu m. sedavõrd

  üks+jagu m. mõnevõrra

  jagu+vili n. (jaguneb valmimisel)

  jao+kaupa m.

  jao+komandör n.

  jao+pärast m.

  jao+ülem n. sõj.

  jao-s+maa n. aj. hingemaa

  jagu saa/ma t. võitu saama; aru saama, taipama

  jagu+saa=mine n.

  jag=ur n. el. (seade)

  pinge+jagur n.

  sagedus+jagur n.

  võimsus+jagur n.


 • ÜHENDID

  maad jaga/ma, maid jaga/ma t. piltl. (kellegagi) tülitsema, vahekordi klaarima

  maa+jaga=mine n. riidlemine, nägelemine

  maade+jaga=mine n.

  sõitu jaga/ma t. (samas suunas sõitmise korral)

  sõidu+jaga=ja n.

  sõidu+jaga=mine n.

  sõidujagamis+teenus n.

  ümber jaga/ma t.

  ümber+jaga=ja n.

  ümber+jaga=mine n.

 • sidu/ma t. ühendama, köitma; ühendama, liitma; paigal hoidma, kinni pidama; millestki sõltuma panema, sõltuvusse viima

 • TULETISED

  seo=nda/ma t. tihedalt siduma v. liitma

  seonda=mine n.

  seo=ndu/ma t. tihedalt liituma v. seoses olema

  seondu=mine n.

  sidu=ja n.

  sidu=mine n.

  sidumis+materjal n.

  sidumis+nöör n.

  sidumis+punkt n. sõj.

  sidumis+tarbed n.

  sidumis+traat n.

  sidumis+tuba n. (haiglas)

  sidumis+õpetus n. med.

  seo=ng n. kokkuseotu; sp. käte v. jalgade ühendamise viis

  konks+seong n.

  kuivtaime+seong n.

  küünarvars+seong n. sp.

  küünar+seong n. sp. küünarvarsseong

  pihk+seong n. hrl sp.

  põim+seong n. sp.

  pöial+seong n. sp.

  ranne+seong n. sp.

  sõrm+seong n. ka sp.

  tere+seong n. (rahvatantsus)

  seo=s n. ühendus; (sõlme, lehvi) seotu

  seos=lik o. seoseid omav

  seoslikk=us n.

  seose=tu o.

  seosetu=lt m.

  seoset=us n.

  seoses k. \sellega\

  seos=ta/ma t. seosesse viima

  seosta=ja n.

  seosta=mine n.

  seos=tu/ma t. seoses olema

  seostu=mine n.

  alistus+seos n. keelet.

  assotsiatiiv+seosed n.

  kausaal+seos n. keelet.

  mõtte+seos n.

  pael+seos n.

  rinnastus+seos n. keelet.

  sõltuvus+seos n.

  seo=t-is n. eh. puitosade liitmisviis või ehituskivide asetus müüris

  jätk+seotis n.

  kalasaba+seotis n.

  kraat+seotis n.

  liim+seotis n.

  müüri+seotis n.

  nurk+seotis n.

  plokk+seotis n.

  puidu+seotis n.

  pulk+seotis n.

  punn+seotis n.

  raid+seotis n.

  rist+seotis n.

  salapulk+seotis n.

  serv+seotis n.

  soon+seotis n.

  sulund+seotis n.

  tapp+seotis n.

  traat+seotis n.

  tüübel+seotis n.

  õmblus+seotis n.

  õnar+seotis n.

  sid=e1sidemen. sidumisvahend

  side=sta/ma1 t. sidemesse viima, ühendama

  sidesta=ja n.

  sidesta=mine1 n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  armu+side, armu+sidemed-sidemen.

  diagonaal+side-sidemen. eh.

  digitaal+side-siden. ⇐ digitaalne side

  elast+side-sidemen. elastne side

  elastik+side-sidemen.

  fikseer+side-sidemen.

  haava+side-sidemen.

  hoide+side-sidemen. anat.

  hõimu+side, hõimu+sidemed-sidemen.

  hügieeni+side-sidemen.

  kaela+side-sidemen.

  katte+side-sidemen.

  kaubandus+sidemed-sidemen.

  kips+side-sidemen.

  kolmik+side-sidemen. keem. (mille moodustamisest võtab osa kolm elektronipaari)

  kubeme+side-sidemen.

  kultuuri+sidemed-sidemen.

  käe+side-sidemen.

  leina+side-sidemen. (leina sümbolina varrukal)

  ling+side-sidemen.

  lõks+side-sidemen. (suusal)

  marli+side-sidemen.

  pere+sidemed n.

  plaaster+side-sidemen.

  riiv+side-sidemen.

  risti+side-sidemen.

  rull+side-sidemen.

  rõhk+side-sidemen.

  rätik+side-sidemen.

  spiraal+side-sidemen.

  sugulus+side, sugulus+sidemed-sidemen.

  suusa+side-sidemen.

  sõprus+side, sõprus+sidemed-sidemen.

  sääre+side-sidemen.

  telefon+side n.

  kärg+telefonside n.

  kärgside n. kärgtelefonside

  tite+side-sidemen. etn. kolju kaitseks ja selle kuju muutmiseks imiku pea ümber köidetud pael

  tugi+side-sidemen.

  valents+side-sidemen. keem.

  varruka+side-sidemen.

  vere+side, vere+sidemed-sidemen. veresugulus

  vesinik+side-sidemen.

  sid=e2siden. ühenduse pidamise viis

  side=nd n. (vooluringi osa)

  side=sta/ma2 t. ühendama

  sidesta=mine2 n.

  sidest=us n.

  induktiiv+sidestus n.

  mahtuvus+sidestus n.

  tagasi+sidestus n. el.

  sidestus+kondensaator n. tehn.

  sidestus+takisti n. el.

  amiid+side-siden. keem.

  analoog+side-siden. inf.

  andme+side-siden.

  digitaal+side-siden.

  dupleks+side-siden. el. (samal sidekanalil mõlemas suunas)

  elekter+side-siden.

  faks+side-siden.

  faksiimile+side-siden.

  ioon+side-siden.

  kaabel+side-siden.

  kaug+side-siden.

  laser+side-siden.

  mobiiltelefon+side-siden.

  mobiil+side-siden. mobiiltelefonside

  modem+side n.

  otse+side-siden.

  piipar+side n.

  post+side-siden.

  raadio+side-siden.

  raadiotelefon+side-siden.

  satelliit+side-siden.

  selektor+side-siden.

  silm+side-siden.

  simpleks+side-siden. el. sidekanalil korraga ühesainsas suunas toimuv side

  tagasi+side-siden.

  telefon+side-siden.

  telegraaf+side-siden.

  teletaip+side-siden.

  traat+side-siden.

  välis+side-siden.

  side+alane o. \tegevus\

  side+ankur n.

  side+asutus n.

  side+elektrik n.

  side+jaoskond n. postkontor

  side3 n. kõnek. sidejaoskond

  side=lane1 n. postitöötaja

  side+kanal n.

  side+katkestus n.

  side+kiud n.

  side+kontor n.

  side+kude n. anat.

  sidekoe+massaaž n.

  side+liin n.

  side+mees n.

  side+ministeerium n.

  side+ohvitser n.

  side+operaator n.

  side+pataljon n.

  side+satelliit n.

  side+seanss n.

  side+tariif n.

  side+teenistus n.

  side+tehiskaaslane n.

  side+varras n.

  side+väeosa n.

  side+vägi n.

  sideväe=lane n.

  sidelane2 n. sideväelane

  side+võrk n. tehn. sideks vajalike seadmete, liinide ja rajatiste kogum

  side+üksus n.

  side+ülem n.

  sidet pida/ma t. informatsiooni edastama ja vastu võtma

  side+pida=ja n.

  side+pida=mine n.

  sidepidamis+viis-viisin.

  sidu=r n. tehn. (siduv masinaosa)

  sidur=da/ma t. siduri abil ühendama

  sidurda=mine n.

  hammas+sidur n.

  hõõrd+sidur n.

  hüdro+sidur n.

  ketas+sidur n.

  muhv+sidur n.

  nukk+sidur n.

  vabakäigu+sidur n.

  siduri+kang n.

  siduri+ketas n.

  siduri+koda n.

  siduri+pedaal n.

  siduri+võll n.

  sidu=s1sidusen. tkst. lõngade ristumise viis kangas; silmuste ühendumise viis trikool

  alg+sidus-sidusen.

  diagonaal+sidus-sidusen.

  krepp+sidus-sidusen.

  lame+sidus-sidusen.

  nurk+sidus-sidusen.

  põhi+sidus-sidusen.

  rips+sidus-sidusen.

  rist+sidus-sidusen.

  topelt+sidus-sidusen.

  vahvel+sidus-sidusen.

  sidu=s2sidusao. \kõne, pinnas\ tihedalt seotud

  sidusa=lt m.

  sidus=us n.

  konteksti+sidus-sidusao.

  kontekstisidusa=lt m.

  kontekstisidus=us n.

  sidus+tehased n.


 • LIITSÕNAD

  sid-e+aine n. siduv aine

  põlevkivituhk+sideaine n.

  õhk+sideaine n. õhu käes kivistuv sideaine, näit. kips

  sid-e+kaar n. muus. noodikirja märk, millega ühendatakse seotult esitatavad noodid

  sid-e+kest n. anat.

  sidekest+põletik n.

  sid-e+kude n. anat. (toidab ja kaitseb organismi v. toestab pehmeid kudesid ja lihaseid)

  sidekoe+rakk n.

  sidekude+kasvaja n.

  sidekude+liidus n.

  sid-e+kriips n.

  sid-e+lapp n. tehn. (näit. raudteerööbaste otste ühendamiseks)

  sid-e+piste n.

  sid-e+polt n. tehn.

  sid-e+sõna n.

  ühend+sidesõna n. (koosneb ühendist, mitmest sõnast)

  sid-e+tala n. eh. (mis annab hoonele jäikuse ja sildab avad)

  sid-e+vahend n.

  sid-e+viide n. bibl. analoogilise v. täiendava materjali juurde juhtiv viide

  sid-e+vokaal n. keelet.

  sidu-s+andmebaas n.

  sidu-s+eriala n. (mingi erialaga lähedalt seotud)

  sidu-s+ettevõte n.

  sidu-s+kaubad n. maj. (ühe nõudmise kasv põhjustab teise hinna langust)

  sidu-s+režiim n. inf. (arvutiseadmete tööviis)

  sidu-s+teenus n.

  sidu-s+tehased n.


 • ÜHENDID

  kinni sidu/ma t.

  kinni+sidu=ja n.

  kinni+sidu=mine n.

  kokku sidu/ma t.

  kokku+sidu=ja n.

  kokku+sidu=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur