[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

piir n. eri territooriume vm. eraldav (tinglik) joon; viimane võimalus millestki; millegi ulatus

 • TULETISED

  piir=kond n. ühiste tunnustega maa-ala; lähikond; mingi elundi v. kehaosa asukoht; mingi nähtuse ring

  piirkond=lik o. \erinevus\

  piirkondlikk=us n.

  piirkondliku=lt m. \erinev\

  piirkonni=ti m.

  administratiiv+piirkond n.

  asustus+piirkond n.

  elamis+piirkond n.

  haldus+piirkond n.

  hooldus+piirkond n.

  huvi+piirkond n.

  hõimu+piirkond n.

  ida+piirkond n.

  intiim+piirkond n. väliseid suguelundeid ja nende ümbrus

  jahi+piirkond n.

  kaevandus+piirkond n.

  kaitse+piirkond n.

  kalakaitse+piirkond n.

  kalapüügi+piirkond n.

  püügipiirkond n. kalapüügipiirkond

  kalastus+piirkond n.

  karjakasvatus+piirkond n.

  katastroofi+piirkond n.

  keelu+piirkond n.

  keha+piirkond n.

  kehtimis+piirkond, kehtivus+piirkond n.

  kiiru+piirkond n. anat.

  kodu+piirkond n.

  kubeme+piirkond n. anat.

  kukla+piirkond n. anat.

  kultuuri+piirkond n.

  kuulde+piirkond n. anat. inimese kõrva kuuldeulatus

  kõhu+piirkond n. anat.

  leviku+piirkond n.

  loomakasvatus+piirkond n.

  lõuna+piirkond n.

  lääne+piirkond n.

  maa+piirkond n.

  majandus+piirkond n.

  mõiste+piirkond n.

  mõju+piirkond n.

  mõõte+piirkond n.

  mäetööstus+piirkond n.

  naba+piirkond1 n. anat. (kõhul ümber naba)

  naba+piirkond2 n. geogr. polaarpiirkond

  nafta+piirkond n.

  nimme+piirkond n. anat.

  nägemis+piirkond n. teatavast punktist v. kohast nähtav piirkond; anat. ajukoore osa, kus paikneb nägemiskeskus

  oimu+piirkond n. anat.

  otsingu+piirkond n.

  otsmiku+piirkond n. anat.

  plahvatusohu+piirkond n.

  polaar+piirkond n.

  põhja+piirkond n.

  põllumajandus+piirkond n.

  päraku+piirkond n. anat.

  ranniku+piirkond n.

  ristluu+piirkond n. anat.

  suvitus+piirkond n.

  taudi+piirkond n.

  teenindus+piirkond n.

  tegevus+piirkond, tegutsemis+piirkond n.

  tootmis+piirkond n.

  turustus+piirkond n.

  tähendus+piirkond n.

  töö+piirkond n.

  tööstus+piirkond n.

  usaldus+piirkond n.

  vaagna+piirkond n. anat.

  vaatlus+piirkond n.

  vabakaubandus+piirkond n.

  vabamajandus+piirkond n.

  valimis+piirkond n.

  valve+piirkond n. (mida valvatakse)

  võimu+piirkond n.

  õnnetus+piirkond n.

  äri+piirkond n.

  üleujutus+piirkond n.

  piirkonna+autonoomia n.

  piirkonna+inspektor n.

  piirkonna+standard n.

  piirkonna+volinik n.

  piiri=tu o. ääretu, otsatu

  piiritu=lt m. \suur\

  piirit=us1 n. ääretus, otsatus, vt ka piiritus2

  piira/ma t. midagi ümbritsema; jälitama; kitsendavaid piire seadma

  piira=ja n.

  piira=mine n.

  enese+piiramine n. oma vajaduste piiramine, endale kitsenduste tegemine

  piiramis+lahing n.

  piiramis+masin n.

  piiramis+redel n.

  piiramis+rõngas n.

  piiramis+seisukord-korran.

  piiramis+torn n.

  piira=ng n. kitsendus

  aja+piirang n.

  alkoholi+piirang n.

  finants+piirang n.

  kiirus+piirang n.

  koroona+piirangud n. med.

  kõrgus+piirang, kõrguse+piirang n.

  lennu+piirang n.

  liikumis+piirang n.

  mahu+piirang n.

  rände+piirang n.

  tolli+piirang n.

  viiruse+piirangud n.

  piir=e n. piirjoon; zool. paksem nahk kabja v. sõra ülaserval; piirav pind v. keha

  piirde=line o. perifeerne

  piirde+närvisüsteem n. anat.

  aia+piire n.

  akna+piire n.

  juukse+piire n. juukselahk

  kabja+piire n. zool.

  kaitse+piire n.

  metall+piire n.

  rõdu+piire n.

  sepis+piire n.

  sõra+piire n. zool.

  tee+piire n.

  trepi+piire n.

  välis+piire n.

  piirde+aed n.

  piirde+hekk n.

  piirde+konstruktsioon n.

  piirde+kraav n.

  piirde+liiges n. zool.

  piirde+luu n. zool. üks varbaluudest (nt hobusel)

  piirde+müür n.

  piirde+nurk n.

  piirde+sööbija n. vet. (kabjal, sõral)

  piirde+tara n.

  piirde+tarind n.

  piir=el n. piirav riist

  habeme+piirel n.

  juukse+piirel n.

  piir=ik n. tehn. piirav seadis

  kiirus+piirik n.

  koormus+piirik n.

  müra+piirik n.

  temperatuuri+piirik n.

  tipu+piirik n.

  toru+piirik n.

  voolu+piirik n.

  piirama=tu o.

  piiramatu=lt m. \kasutama\

  piiramat=us n.

  piirat=us n. piiratud olek

  piiratud o. \mõistusega, huvidega\ mitte eriti arukas; kitsa silmaringiga

  sisse piira/ma t.

  sisse+piira=ja n.

  sisse+piira=mine n.

  sisse+piira=tu n.

  ümber piira/ma t.

  ümber+piira=jad n.

  ümber+piira=mine n.

  ümber+piira=tu n. (kes on ümber piiratud)

  piir=du/ma t. mingist piirist mitte üle minema

  piirdu=mine n.

  piir=le/ma t. kellegi v. millegi ümber liikuma

  piir=ne/ma t. piiridega kokku puutuma

  piirne=mine n.

  piiri=sta/ma t. piiriga eraldama

  piirista=mine n.

  piirist=us n.

  piiri=stu/ma t. piiri v. piiridega eralduma

  piiri-t=le/ma t. täpsemaid piire määrama

  piiritle=ja n.

  piiritle=mine n.

  piiritl=us n.


 • LIITSÕNAD

  administratiiv+piir n.

  alam+piir n.

  elastsus+piir n. füüs. suurim pinge, mille puhul ei teki tahkes kehas veel jäävaid deformatsioone

  haldus+piir n.

  hädakaitse+piirid n.

  ida+piir n.

  jõudlus+piir n.

  \Eesti\ kagu+piir n.

  keele+piir n.

  külma+piir n.

  leviku+piir n.

  lume+piir n.

  lõuna+piir n.

  lääne+piir n.

  maa+piir n.

  majandus+piir n.

  mere+piir n.

  määramis+piir n.

  põhja+piir n.

  riigi+piir n.

  silma+piir n. horisont, vaateväli

  sise+piirid n.

  sõna+piir n.

  taeva+piir n.

  tegevus+piir n.

  toimetuleku+piir n.

  tolli+piir n.

  tugevus+piir n. tehn.

  unelm+piir n. unelmate piir

  vaate+piir n.

  vaesus(e)+piir n.

  vanuse+piir n.

  vee+piir n.

  voolavus+piir n. füüs. tehn.

  võimu+piirid n.

  \riigi\ välis+piir n.

  väsimus+piir n. tehn.

  õhu+piir n.

  ühis+piir n.

  ülem+piir n. • piir+asend n.

  piir+hind n.

  piir+hälve n.

  piir+joon n.

  piirjoone=sta/ma t. piirjoonega ümbritsema

  piir+juhtum n.

  piir+kiirus n.

  piir+kontsentratsioon n.

  piir+koormus n.

  piir+laud n. eh. piida ja seina vahelist pilu kattev ehislaud (uksel, aknal)

  akna+piirlaud n.

  ukse+piirlaud n.

  piir+mõõde n. väikseim v. suurim mõõde

  piir+määr n. millegi kõrgeim v. madalaim lubatud määr

  piir+norm n.

  piir+pinge n. el.

  piir+sagedus n. el.

  piir+seisund n. eh.

  piir+situatsioon n.

  piir+temperatuur n.

  piir+tingimus n.

  piir+vanus n.

  piir+võimsus n.

  piir+väärtus n.

  piir+väät n. anat.

  piiri+aed n.

  piiri+ala n.

  piiri+kaubandus n.

  piiri+kivi n.

  piiri+kohtunik n.

  piiri+kokkulepe n.

  piiri+konflikt n.

  piiri+kontroll n. (riigipiiri ületamisel)

  piiri+linn n.

  piiri+maa n. piiriäärne ala; kokkupuuteala

  piiri+mees n. naaber

  piiri+märk n.

  piiri+müür n.

  piiri+pealne o. \juhtum\ piiri peal olev v. olnud

  piiri+peenar n.

  piiri+punkt n.

  piiri+rajoon n.

  piiri+režiim n.

  piiri+signaal n.

  piiri+tagune o. \küla\

  piiri+tara n.

  piiri+teadus n.

  piiri+tsoon n.

  piiri+tulp-tulban.

  piiri+tõke n.

  piiri+tüli n.

  piiri+vagu n.

  piiri+valdas n. tõkkepuu piiril (nt piiripunkti juures)

  piiri+valve n.

  piirivalve+kaater n.

  piirivalve+koer n.

  piirivalve+patrull n.

  piirivalve+punkt n.

  piirivalve+salk-salgan.

  piirivalve+väeosa n.

  piirivalve+vägi n.

  piiri+valvur n.

  piiri+äärne o. \ala, koostöö\ riigipiiri ääres, lähedal asuv

  piiri+ülene o. \koostöö\ üle piiri(de) ulatuv


 • ÜHENDITULETISED

  kindla+piiri=line o. kindla(te) piiri(de)ga

  kindlapiirilis=us n.

  kitsa+piiri=line o. kitsaste piiridega

  kitsapiirilise=lt m. \mõtlema\

  kitsapiirilis=us n.

  selge+piiri=line o. selgete piiridega

  selgepiirilis=us n. • piiri+läheda=ne o. \ala\ piiri lähedal asuv


 • ÜHENDID

  piiri kaits/ma t.

  piiri+kaits=e-kaitsen. riigipiiri kaitsesüsteem

  piirikaitse+rügement n.

  piirikaitse+üksus n.

  piiri+kaits=ja n.

  piiri rikku/ma t.

  piiri+rikku=ja n.

  piiri+rikku=mine n.

  piiri ületa/ma t.

  piiri+ületa=ja n.

  piiri+ület=us n.

  piirületus+punkt n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur