[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

~pära n. (esineb laadi märkivate liitsõnade järelosana)

 • TULETISED

  ~pära=ne o. millelegi omane, kohane v. sobiv

  ameerika+pärane o. ameerikalik

  ameerikapärase=lt m. \hääldama\

  ameerikapäras=us n.

  araabia+pärane o.

  araabiapäras=us n.

  araabiapäras=tu/ma t.

  eesmärgi+pärane o.

  eesmärgipärase=lt m.

  eesmärgipäras=us n.

  eesti+pärane o.

  eestipärase=lt m.

  eestipäras=us n.

  eestipäras=ta/ma t.

  eestipärasta=mine n.

  gooti+pärane o.

  heebrea+pärane o. \nimi\

  heebreapäras=us n.

  hispaania+pärane o. \roog\

  häda+pärane o.

  hädapärase=lt m. kiiruga

  hädapäras=us n.

  hääldus+pärane o.

  häälduspäras=ta/ma t. häälduspäraseks muutma

  ime+pärane o.

  imepärase=lt m. \veetlev\

  inglis+pärane o.

  inglispäras=us n.

  inimese+pärane o.

  kava+pärane o.

  kreeka+pärane o.

  kreekapärase=lt m.

  kreekapäras=us n.

  kunsti+pärane o.

  kunstipärase=lt m.

  käe+pärane o.

  käepärase=lt m.

  käepäras=us n.

  ladina+pärane o.

  ladinapäras=ta/ma t.

  lapse+pärane o.

  lapsepärase=lt m.

  lapsepäras=ta/ma t.

  laste+pärane o.

  lastepärase=lt m.

  lastepäras=us n.

  lastepäras=ta/ma t.

  loomu+pärane o.

  loomupärase=lt m.

  läti+pärane o. \nimi\

  meele+pärane o.

  meelepärase=lt m.

  moe+pärane o. moele vastav; ainult vormiliselt toimuv

  murde+pärane o.

  mõistus+pärane o.

  mõistuspärase=lt m.

  mõistuspäras=us n.

  määruste+pärane o.

  määrustepärase=lt m.

  ootus+pärane o.

  plaani+pärane o.

  plaanipärase=lt m.

  plaanipäras=us n.

  prantsus+pärane o. \nimi, hääldus\

  prantsuspäras=us n.

  prantsuspäras=ta/ma t.

  prantsuspäras=tu/ma t.

  põhikirja+pärane o.

  rahva+pärane o.

  rahvapäras=us n.

  rahvapäras=ta/ma t.

  raske+pärane o.

  raskepärase=lt m. \sõnastatud\

  raskepäras=us n.

  rootsi+pärane o.

  saksa+pärane o.

  saksapärase=lt m.

  saksapäras=us n.

  saksapäras=ta/ma t.

  seadus+pärane o.

  seaduspärase=lt m.

  seaduspäras=us n.

  slaavi+pärane o.

  soome+pärane o.

  soomepärase=lt m.

  soomepäras=us n.

  soomepäras=ta/ma t. soomepäraseks muutma

  soomepäras=tu/ma t. soomepäraseks muutuma

  stiili+pärane o.

  suu+pärane o. sobiv, meelepärane; söödav, maitsev

  suupärase=lt m.

  suupäras=us n.

  suupäras=ta/ma t.

  suupärasta=mine n.

  suure+pärane o.

  suurepärase=lt m.

  suurepäras=us n.

  süsteemi+pärane o.

  süsteemipärase=lt m.

  süsteemipäras=us n.

  šablooni+pärane o.

  takti+pärane o.

  tava+pärane o. tavaline

  tavapärase=lt m.

  tavapäras=us n.

  teatri+pärane o.

  traditsiooni+pärane o.

  traditsioonipärase=lt m.

  tõe+pärane o. tõele vastav

  tõepärase=lt m.

  tõepäras=us n.

  vana+pärane o.

  vene+pärane o.

  venepärase=lt m.

  venepäras=us n.

  venepäras=ta/ma t.

  viisi+pärane o.

  viisipärase=lt m.

  vormi+pärane o. vormikohane

  võimete+pärane o.

  võõra+pärane o.

  võõrapärase=lt m. \kõlama\

  võõrapäras=us n.

  õigus+pärane o.

  õiguspärase=lt m.

  õiguspäras=us n.


 • LIITSÕNAD

  algu+pära n. päritolu, põlvnemine

  algupära=ne o. iseseisvalt loodud; omapärane

  algupära=nd n. <algupära(ne)=nd> algupärane teos; originaaldokument

  algupärase=lt m. \olnud\

  algupäras=us n.

  algupära=tse/ma t. algupärane olla püüdma

  algupära=tu o. \olend\ omapäratu, isikupäratu

  eri+pära n.

  eripära=ne o. \loodus\

  eripärase=lt m.

  eripäras=us n.

  harjumus+pära n.

  harjumuspära=ne o. \elulaad\

  harjumuspärase=lt m. \tegutsema\

  harjumuspäras=us n.

  harjumuspära=tu o. \olukord\

  harjumuspäratu=lt m. \kirev\

  ise+pära n. omapära

  isepära=ne o. \arusaam\

  isepärase=lt m.

  isepäras=us n.

  isiku+pära n. isiku omapära

  isikupära=ne o. \riietus\ isikupära omav

  isikupäras=us n. isikupära

  isikupäras=ta/ma t. isikupäraseks tegema

  isikupärasta=mine n.

  isikupäras=tu/ma t. isikupäraseks muutuma

  isikupära=tu o. ilma isikupärata

  isikupäratu=lt m. \igav\

  isikupärat=us n.

  kesk+pära n.

  keskpära=ne o. \tulemus\

  keskpärase=lt m.

  keskpäras=us n. keskpära

  korra+pära n.

  korrapära=ne o.

  korrapärase=lt m.

  korrapäras=us n. korrapära

  korrapäras=ta/ma t. korrapäraseks tegema

  korrapäras=tu/ma t. korrapäraseks muutuma

  eba:korrapärane o.

  korrapära=tu o.

  korrapäratu=lt m.

  korrapärat=us n.

  oma+pära n.

  omapära=ne o.

  omapärase=lt m. \lahendatud\

  omapäras=us n.

  omapäras=ta/ma t. omapäraseks tegema

  omapärasta=mine n.

  omapära=tse/ma t. (edvistavalt) omapärane olema

  omapäratse=mine n.

  reegli+pära n. reeglipärasus

  reeglipära=ne o. reeglipära arvestav

  reeglipärase=lt m.

  reeglipäras=us n. reeglipära

  reeglipäras=ta/ma t. reeglipäraseks muutma

  reeglipärasta=mine n.

  reeglipäras=tu/ma t. reeglipäraseks muutuma

  reeglipärastu=mine n.

  eba:reeglipärane o.

  mitte+reeglipärane o.

  reeglipära=tu o. selline, kus reeglipära puudub

  reeglipäratu=lt m.

  reeglipärat=us n.

  sala+pära n.

  salapära=ne o.

  salapärase=lt m.

  salapäras=us n.

  salapära=tse/ma t.

  salapäratse=ja n.

  salapäratse=mine n.

  sihi+pära n.

  sihipära=ne o.

  sihipärase=lt m.

  sihipäras=us n. sihipära

  sihipära=tu o. sihitu

  sihipäratu=lt m.

  sihipärat=us n.

  sünni+pära n.

  sünnipära=ne o.

  sünnipärase=lt m.

  tava+pära n.

  tavapära=tu o.

  tavapäratu=lt m.

  tavapärat=us n.

  tõe+pära n. tõele vastavus

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur