[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

kaal1kaalun. mingi keha v. aine mass; seade keha massi mõõtmiseks; tähtsus, väärtus, mõju; sp. teat. kindel kaalukategooria, vt ka kaal2, kaalud n. kaal, kaalumisseade

 • TULETISED

  kaalu=kas o. \pakk; otsus\ suure kaaluga, raske; hinnatav, väärtuslik

  kaaluka=lt m. \esitatud\ väärikalt, tähtsalt, mõjukalt

  kaaluk=us n.

  kaalu=line o. \suhe\ kaalu puudutav

  kaalu=tu o. ilma kaaluta; väga kerge, peaaegu ilma kaaluta

  kaalut=us n.

  kaalu/ma t. teat. kaalu omama; kaalu kindlaks määrama; järele mõtlema; kangiga midagi maa seest välja kangutama

  kaalu-t=le/ma t. mõttes läbi kaaluma

  kaalutle=ja n.

  kaalutle=mine n.

  kaalutl=us n.

  julgeoleku+kaalutlus n. jur.

  turvalisus+kaalutlus n. jur.

  kaalutlus+otsus n. jur.

  kaalutlus+õigus n. jur.

  kaalu=ja n.

  kaalu=mine n.

  kaalumis+automaat n.

  kaalut=is n. täpselt väljakaalutud kogus

  kaaluma=tu o. järelemõtlematu

  kaalumatu=lt m.

  kaalumat=us n.

  kaaluva=lt m. hindavalt

  järele kaalu/ma t. järele mõtlema

  järele+kaaluma=tu o. \otsus\

  järele+kaalumatu=lt m.

  järele+kaalu=mine n.

  järele+kaalutu=lt m.

  läbi kaalu/ma t. \võimalusi\ midagi (eelnevalt) läbi mõtlema v. läbi arutama

  läbi+kaalu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aida+kaal-kaalun. vilja puhaskaal (pärast puhastamist ja kuivatamist)

  ala+kaal-kaalun. (normaalsest v. lubatust väiksem)

  alakaalu=line o. \laps\

  apteegi+kaal, apteegi+kaalud

  bruto+kaal-kaalun. maj. kauba kaal koos pakendiga

  detsimaal+kaal-kaalun. tehn. kümnendikkaal; kaalutav raskus on sellel 10 korda suurem kui kaalumiseks tarvilike vihtide raskus

  elus+kaal-kaalun.

  eri+kaal-kaalun.

  helves+kaal-kaalun. sp. kergeim kehakaalukategooria raskekaalus

  helveskaal=lane n. sp. helveskaalusportlane

  helveskaalu+sportlane n.

  imiku+kaal-kaalun.

  juveeli+kaal, juveeli+kaalud n.

  kang+kaal, kang+kaalud-kaalun. füüs.

  keha+kaal n.

  kerge+kaal-kaalun. sp. (raskejõustiku kategooria)

  kergekaal=lane n. kergekaalus võistlev sportlane

  kergekaalu+sportlane n.

  kesk+kaal-kaalun. (raskejõustiku kategooria)

  keskkaal=lane n. keskkaalus võistlev sportlane

  kerge+keskkaal-kaalun.

  kontroll+kaal, kontroll+kaalud n.

  koorma+kaal, koorma+kaalud n. (kaalub koormat)

  kukk+kaal-kaalun. sp. kaalukategooria (51-54 kg) poksis

  kukkkaal=lane n. kukkkaalus võistlev poksija

  kärbes+kaal-kaalun. sp. kaalukategooria maadluses (48–52 kg), džuudos (kuni 60 kg), poksis (48–51 kg) ja tõstmises (52–56 kg)

  kärbeskaal=lane n.

  kärbeskaalu+sportlane n.

  käsi+kaal-kaalun.

  kümnend+kaal-kaalun. mittevõrdõlgne kaal, mille õlgade vahe o 1:10, detsimaalkaal

  maksimaal+kaal-kaalun.

  minimaal+kaal-kaalun.

  neto+kaal-kaalun. maj. puhaskaal, kaal pakendita

  nominaal+kaal-kaalun. maj. ettenähtud kaal, nimikaal

  normaal+kaal-kaalun.

  normaalkaalu=line o. \inimene\ normaalkaaluga

  osa+kaal-kaalun.

  osuti+kaal-kaalun. osutiga kaal

  puhas+kaal-kaalun. kaal pakendita

  punkri+kaal-kaalun. puhastamata ja kuivatamata vilja kaal

  raske+kaal-kaalun. sp. (raskejõustiku kategooria)

  raskekaal=lane n. raskekaalus võistlev sportlane

  pool+raskekaal-kaalun.

  poolraskekaalu+sportlane n.

  raskekaalu+sportlane n.

  sajandik+kaal-kaalun. (õlgade suhe on 1:100)

  skaala+kaal, skaala+kaalud n.

  standard+kaal-kaalun.

  sulg+kaal-kaalun. sp.

  sulgkaal=lane n. sp.

  sulgkaalu+sportlane n.

  sünni+kaal-kaalun.

  tapa+kaal-kaalun.

  tasa+kaal-kaalun. seisund, kus keha püsib muutumatus asendis; stabiilne olek, kooskõla, harmoonia; võrdne-olek, võrdsus; psüühika normaalne seisund, enesevalitsus

  tasakaalu=kas o. \mees; otsus\ ennast valitsev; läbimõeldud, tasakaalus

  tasakaaluka=lt m. \käituma\

  tasakaaluk=us n.

  tasakaalu=line o. \protsess\ tasakaalu puutuv, tasakaaluga seotud

  tasakaalu=tu o. \iseloom\

  tasakaalutu=lt m.

  tasakaalut=us n.

  tasakaalu=sta/ma t. tasakaalu seadma v. tasakaalus hoidma

  tasakaalusta=ja n.

  tasakaalusta=mine n.

  tasakaalustama=tu o.

  tasakaalustamatu=lt m.

  tasakaalustamat=us n.

  tasakaalustatu=lt m.

  tasakaalustat=us n. tasakaalustatud olek

  tasakaalust=us n. tasakaalustamine

  tasakaalu=stu/ma t. tasakaalu minema, tasakaalu saavutama

  tasakaalustu=mine n.

  turu+tasakaal-kaalun.

  öko+tasakaal-kaalun. biol.

  tasakaalu+aisting n.

  tasakaalu+asend n.

  tasakaalu+elund n.

  tasakaalu+harjutus n.

  tasakaalu+häire n.

  tasakaalu+kunst n.

  tasakaalu+meel n.

  tasakaalu+poliitika n.

  tasakaalu+punkt n.

  tasakaalu+seisund n.

  tasakaalu+õpetus n.

  vastu+kaal-kaalun. keha kaalu mõju vähendav v. neutraliseeriv raskus

  vedru+kaal, vedru+kaalud n.

  viht+kaal, viht+kaalud-kaalun.

  üle+kaal-kaalun. normaalsest v. lubatust suurem kaal; üleolek, valdavus

  ülekaalu=kas o. \võit, vastane\

  ülekaaluka=lt m. \võitma\

  üliraske+kaal-kaalun. sp. • kaal+iste-isten. sp.

  kaalu+erinevus n.

  kaalu+iive n.

  kaalu+jäätis n.

  kaalu+kadu n.

  kaalu+kang n.

  kaalu+kangas n. (kaaluga müüdav)

  kaalu+kategooria n. sp.

  kaalu+kaup n.

  kaalu+kauss n.

  kaalu+keel n. kaalu seisu märkiv osuti; piltl. see, mis kallutab otsuse, sündmuse toimumise vms teatud suunas

  kaalu+koda n. eri hoone v. ruumid kaupade kaalumiseks

  kaalu+maks-maksun.

  kaalu+osuti n.

  kaalu+pomm n.

  kaalu+protsent n.

  kaalu+seier n.

  kaalu+täiend n. maj.

  kaalu+viht-vihin.

  kaalu+ühik n.


 • ÜHENDITULETISED

  kerge+kaalu=line o. kaalult v. väärtuselt kerge

  kergekaalulis=us n.

  raske+kaalu=line o. kaalult raske; kaalukas, oluline

  täie+kaalu=line o. täie kaaluga

  üle+kaalu=line o. üle normaalse v. lubatud kaalu

  ülekaalulis=us n.


 • ÜHENDID

  kaalu jälgi/ma t. teadlikult toitumist jälgima, kui eesmärgiks on kaalust maha võtta

  kaalu+jälgi=ja n.

  kaalu+jälgi=mine n.

  kaalu kaota/ma t. kaalust maha võtma

  kaalu+kaot=us n.

  kaalu langeta/ma t.

  kaalu+langet=us n.

  kaalulangetus+meetod n.

  kaalule pane/ma t. \elu, tervist\ millegagi riskima

  kaalule+pane=k n.

 • kassatsioon1 n. jur. jõustumata kohtuotsuse peale edasikaebamine ja selle otsuse uus läbivaatamine kõrgema astme kohtus

 • LIITSÕNAD

  kassatsioon+kaebus n.

  kassatsioon n. kassatsioonkaebus

  kassatsioon+protest n.

  kassatsiooni+kohus-kohtun.

  kassatsiooni+määrus n.

  kassatsiooni+tähtaeg n.

 • keel n. liikuv elund suuõõne põhjas; kõneelund; suhtlemisvahend; piltl. kuju või funktsiooni poolest keelt meenutav osa millelgi; eripärane keelepruuk

 • TULETISED

  keel=jas o. \leht (taimel)\ keelekujuline

  keel=ik1 n. keelt meenutav moodustis; murd. lehma mao osa; tehn. turvavöö otsmine osa; zool. (seedeelundkonna ja närviväädi vahel)

  selja+keelik n. zool. keelikloomade skeleti keskosa

  keelik2 n. seljakeelik

  keelik+loomad-looman. (kellel esineb seljakeelik)

  keeliku+rohi n. (taim)

  keel=kond n. keelet. ühisest algkeelest põlvnevate keelte rühm

  ~keel=ne o. mingis keeles olev v. toimuv; mingit keelt valdav

  alamsaksa+keelne o. \käsikiri\

  araabia+keelne o. \sõna\

  eesti+keelne o. \tõlge\

  esperanto+keelne o. \kirjutis\

  heebrea+keelne o. \kirjandus\

  hiina+keelne o. \ajaleht\

  inglis+keelne o. \õpe\

  itaalia+keelne o. \raamat\

  jaapani+keelne o. \kirjandus\

  kaks+keelne o. \inimene, sõnaraamat\ kaht keelt tarvitav; kahes keeles olev

  kakskeels=us n. kahe keele valdamine, bilingvism

  kahe+keelne o. \inimene\ silmakirjalik, kahepalgeline

  kahekeelse=lt m. \käituma\

  kahekeels=us n.

  kolme+keelne o. \silt, sõnastik\ kolme keelt kasutav v. sisaldav

  kreeka+keelne o. \kirjandus\ kreeka keeles olev

  ladina+keelne o. \tekst\ ladina keeles olev

  libe+keelne o. libeda keelega; piltl. meelitav, lipitsev

  lõunaeesti+keelne o. \raamat\ lõunaeesti keeles olev

  läti+keelne o. \raamat\ läti keeles olev

  mitme+keelne o. mitmes keeles olev; mitut keelt valdav

  mitmekeels=us n.

  muu+keelne o. \elanik, raamat\ muud keelt kõnelev, muus keeles kirjutatud

  nelja+keelne o. \sõnastik\ neljas keeles olev

  oma+keelne o. \haridus, õpe\ oma keeles, emakeeles olev, toimuv

  pehme+keelne o. pehme keelega (näit. alkoholi toimel)

  pool+keelne o. mõlema keele halb oskus

  poolkeels=us n.

  prantsus+keelne o. prantsuse keeles olev

  põhjaeesti+keelne o. põhjaeesti keeles olev

  rootsi+keelne o. \artikkel\ rootsi keeles olev

  saksa+keelne o. saksa keeles olev

  slaavi+keelne o. \tekst\ slaavi keeles olev

  soome+keelne o. soome keeles olev

  Tallinna-keelne, tallinna+keelne o. \raamat\ tallinna keeles olev

  Tartu-keelne, tartu+keelne o. \raamat\ tartu keeles olev; lõunaeesti kirjakeeles

  teis+keelne o. \nimi\ muukeelne

  vene+keelne o. \kirjandus\ vene keeles olev

  võru+keelne o. \aabits\ võru keeles olev

  ühe+keelne o. \sõnararaamat\

  ülemsaksa+keelne o. ülemsaksa keeles olev

  umb+keelne o. kohalikku keelt mitteoskav

  keele=ke n. kok. bot.

  keele=kas o. \naine\ jutukas

  keele=line o. \andekus, parandus\ keelega seotud

  ~keele=line o. mingi arvu keeltega

  kolme+keeleline o. \kitarr\ kolme keelega

  nelja+keeleline o. \pill\ nelja keelega

  keele=nd n. keelet. sõna v. püsiühend

  juhu+keelend n. juhuslik keelend

  laen+keelend n. laenatud keelend

  okasionaal+keelend n. ⇐ okasionaalne keelend juhukeelend

  paralleel+keelend n. rööpkeelend

  rööp+keelend n. rööpne keelend

  stamp+keelend n.

  unar+keelend n. (unarusse jäänud, vähe kasutatud)

  uudis+keelend n. uus keelend

  keele=stu n. sp. reketi raami sisse pingutatud keeled

  keele=tu o. sellises seisundis, et ei leia sõnu; tumm, kõnevõimetu

  keeletu=lt m. \jälgima\

  keelet=us n.

  keeli=kas n. etn. vankri rattapaare ühendav vahepuu

  keele=sta/ma t. \viiulit\ keeli peale panema

  keelesta=ja n.

  reketi+keelesta=ja n. see, kes keelestab reketit

  keelesta=mine n.

  keeli=ta/ma t. veenma, auku pähe rääkima

  keelit=le/ma t. korduvalt keelitama

  keelita=ja n.

  keelita=mine n.

  keelit=us n.

  keeli=ti m. mõnes keeles; keelte kaupa


 • LIITSÕNAD

  abi+keel n. (suhtlemise abivahendiks põhikeele kõrval)

  adstraat+keel n. keelet. emakeelega kõrvu kasutatav naaberkeel

  ajakirjandus+keel n.

  alg+keel n. algupärandi, originaali keel (vastandina tõlkele); keelet. aluskeel, oletatav sugulaskeelte ühine lähtekuju

  algkeel=ne o. \tekst\ algkeeles olev

  algoritmi+keel n. mat. inf. tehiskeel algoritmide kirjeldamiseks

  all+keel n. (oskuskeel, ilukirjanduskeel jne.)

  alus+keel n. keelet. algkeel

  ameti+keel n.

  antiik+keel n.

  are+keel n. ped. lihtsustatud keel

  argi+keel n. kõnekeel, kirjakeelega võrreldes normivabam igapäevaelu keel

  asjaajamis+keel n. (ametiasjade ajamisel)

  assembler+keel n. inf. (masinakeel)

  bassi+keel n. (kitarril)

  ema+keel n.

  emakeel=ne o. \kirjandus, õpe\

  mitte+emakeelne o.

  emakeele+lugemik n.

  emakeele+päev n. 14. märts

  emakeele+tund n.

  emakeele+õpetaja n.

  emakeele+õpetus n.

  eri+keel n. släng

  euro+keel n. Euroopa Liidu dokumentide keel

  filmi+keel n. kinematograafia väljendusvahendite süsteem

  formaal+keel n. inimese kujundatud kunstkeel

  heli+keel n.

  hinge+keel n. piltl.

  hõimu+keel n. teatava hõimu keel; sugulaskeel

  ilukirjandus+keel n.

  info+keel n. tehiskeel info esitamiseks

  inim+keel n.

  kaalu+keel n. kaalu seisu märkiv osuti; piltl. see, mis kallutab otsuse, sündmuse toimumise vms teatud suunas

  kandle+keel n.

  kantselei+keel n.

  karu+keel n. bot. (karedate lehtedega umbrohi)

  keha+keel n. suhtlusvahend, mis hõlmab kehahoiakut, žeste, näoilmet, kaugust vestluspartnerist

  kehakeele+ekspert n.

  kida+keel n. kidaga keel, tekitab kõnehäireid; sellise keelega inimene

  kidakeel=ne o. ebaselge hääldusega; sõnakehv; saamatu jutuga

  kidakeelse=lt m.

  kidakeels=us n. väljendumise kesisus; napisõnalisus; ebaselge, pudistav hääldus

  kiriku+keel n. (vastav keelepruuk)

  kirja+keel n. keele ühtseim, üldrahvalikult kasutatav keelekuju; kirjutatud tekstide keel

  kirjakeel=ne o. \tõlge\

  kirjakeelse=lt m. \laitmatu\

  kirjakeels=us n.

  kitarri+keel n.

  kodu+keel n.

  kreool+keel n. segakeel

  kujundi+keel n.

  kultuur+keel n.

  kõne+keel n. kõneldav keel, suulises kõnes kasutatav keel

  käo+keel n. bot. (rohttaim)

  lamba+keel n. ka bot. (mõne keelja lehega taime rahvapärane nimetus)

  laste+keel n. keelet. laste ealiselt määratud keelekasutus; (ninnutamine)

  lastekeel=ne o. \sõna\

  libe+keel n. piltl. meelitaja, lipitseja

  luku+keel n.

  luule+keel n.

  luulekeel=ne o. \lugu\

  lähte+keel n. keelet. keel, millest teatav sõna v. muu keelend lähtub

  maailma+keel n. (kogu maailma ühine suhtlusvahend)

  maa+keel n. hrl vnm. eesti keel

  maakeeli m. maakeeles

  mao+keel n. bot. ühe kuni kolme jagunemata lehega ühe kuni kolme jagunemata lehega sõnajalgtaim

  masina+keel n. (info esitamiseks vahetult arvutis)

  meri+keel n. zool. ovaalse kehaga lestakujuline merekala

  mesi+keel n. piltl. mesimagus jutt

  mesikeel=ne o. \jutt, mees\

  mesikeeli m. \meelitama\

  meta+keel n. keelet. keel, mille abil kirjeldatakse mingit teist keelt

  murde+keel n.

  murdekeel=ne o. \luule\

  mustlas+keel n.

  naaber+keel n.

  nüüdis+keel n.

  originaal+keel n.

  oskus+keel n. kirjakeele allkeel teadus-, kunsti-, tootmis- jm alade tarvis

  oskuskeel=ne o. \nimetus\

  pandla+keel n.

  peni+keel n. bot. (veetaim)

  pidžin+keel n. segakeel

  piibli+keel n.

  piitsa+keel n. piltl. piitsaplaks

  pildi+keel n. kujundikeel

  pilli+keel n.

  programmeerimis+keel n. inf. programmikeel

  programmi+keel n. inf.

  proosa+keel n. proosale iseloomulik keeletarvitus

  pudi+keel n. ebaselge kõne

  pudikeel=ne o. \laps\

  pudikeels=us n.

  puu+keel n. kõnek. piltl. purssiv võõrkeele kõnelemine

  raamatu+keel n. raamatulik keelepruuk; kirjakeel

  rahva+keel n. (vastandina kirjakeelele)

  rahvakeel=ne o. \väljend\

  rahvus+keel n.

  reketi+keel n.

  riigi+keel n.

  sala+keel n.

  sega+keel n.

  sool+keel n. (keelpillil)

  standard+keel n. (standardne)

  sugulas+keel n.

  suhtlemis+keel n.

  žesti+keel n.

  tapi+keel n. eh. tehn.

  tarbe+keel n. asjaajamiskeel

  tava+keel n. (tavaline, harilik)

  teadus+keel n.

  tehis+keel n.

  tooni+keel n. keelet. (kus ühesuguse häälikulise koosseisuga sõnu eristatakse iseloomuliku põhitooni abil)

  tule+keel n.

  tulem+keel n. (millesse tõlgitakse)

  tunde+keel n.

  tõlke+keel n. (millesse mingi tekst on tõlgitud)

  töö+keel n.

  tütar+keel n. (aluskeele suhtes)

  ussi+keel n. bot. (rohttaim)

  vahendus+keel n.

  viipe+keel n. (viibete abil)

  viipekeel=ne o. \tõlge\

  viiuli+keel n.

  vormi+keel n. teose vormi puudutavate väljendusvahendite süsteem

  vulgaar+keel n. vulgaarne keel

  võtme+keel n.

  võõr+keel n.

  võõrkeele+oskus n.

  vähemus+keel n.

  õigus+keel n.

  õppe+keel n.

  õõs+keel n. bot. (taim)

  ämma+keel n. viigikaktuse rahvapärane nimetus

  äri+keel n.

  ühis+keel n. kirjakeelelähedane üldrahvalik kõnekeel

  üld+keel n. kirjakeele tuumosa, mida vajab kogu rahvuskeele kasutajaskond

  üldkeel=ne o. \nimetus\ üldkeeles kasutatav

  ingli+keeli m. \kinnitama\ kaunisõnaliselt

  jumala+keeli m. \paluma\ kogu hingest • keel+pill n. muus.

  keelpilli+kvartett n.

  keelpilli+muusika n.

  keelpilli+orkester n.

  keelpilli+sekstett n.

  keelpilli+trio n.

  keelpilli mängi/ma t.

  keelpilli+mäng n.

  keelpilli+mängi=ja n.

  keel+register n. (orelil)

  keel+sarrus n. eh.

  keel+tapp-tapin. eh.

  keel+uss n. zool. (parasiit)

  keel+vile-vilen. muus.

  keel+õis n. bot.

  keelõie=line o. \taim\ keelõitega

  keelõielised n. (taimede alamsugukond)

  keele+aines n.

  keele+ainestik n.

  keele+ajalugu n.

  keeleajaloo=lane n. keeleajaloo uurija

  keeleajaloo=line o. \uurimus\ keeleajalooga seotud

  keeleajaloolise=lt m. \huvitav\

  keele+ala n. teat. keele, murde, murraku esinemisala

  keele+anne-anden.

  keele+atlas n.

  keele+barjäär n.

  keele+ekspert n.

  keele+erinevus n.

  keele+filosoofia n.

  keele+geograafia n.

  keele+huvi n.

  keele+huviline1 n. see, kes keel(t)e vastu huvi tunneb

  keele+huviline2 o. \õpilane\

  keele+inspektor n.

  keele+inspektsioon n.

  keele+juhis n.

  keele+juht-juhin. (murde kogumisel)

  keele+jurist n. (ametinimetus)

  keele+juur n. anat.

  keele+kida n. anat.

  keele+kohvik n. (keeleõppekeskkonnana erineva emakeelega inimeste vahel)

  keele+kollektiiv n.

  keele+komistus n. keelevääratus

  keele+konarus n. sobimatu keelend

  keele+konsultatsioon n.

  keele+kontakt n.

  keele+kuju n. keele esinemisvorm

  keele+kultuur n.

  keele+kursus n.

  keele+kümblus n. (keeleõppemeetod)

  keelekümble=ja n. keelekümblusõpilane

  keelekümblus+klass n.

  keelekümblus+õpilane n.

  keele+laager n.

  keele+lapsus n. keelevääratus

  keele+luu n. anat.

  keele+maastik n.

  keele+mapp n. ped.

  keele+mees n.

  keele+mälestis n.

  keele+neet n.

  keele+norm n. keelet. keelendite ja keelereeglite ühesus ühe keelekollektiivi piires

  keele+norming n. keelet. fikseeritud keelenorm

  keele+nõuanne-anden.

  keele+nõuded n.

  keele+näide n.

  keele+näsa n. anat.

  keele+olümpiaad n.

  keele+paelad n.

  keele+piir n.

  keele+poliitika n.

  keelepoliitik n. keelepoliitika asjatundja

  keelepoliiti=line o. \tegevus\

  keelepoliitilise=lt m. \oluline\

  keele+praktika n.

  keele+pruuk n.

  keele+puu n. keelet.

  keele+põld n.

  keele+pädevus n. keeleline pädevus

  keele+pära n. keele tagaosa

  keele+reegel n.

  keele+reis-reisin.

  keele+ring n.

  keele+rühm n.

  keele+saar n. väike muukeelne ala suurema keeleala sees

  keele+seadus-seadusen.

  keele+sektor n. (tegeleb keeleprobleemidega)

  keele+selg n. anat.

  keele+spetsialist n.

  keele+statistika n.

  keele+sugemed n.

  keele+sugulus n.

  keele+säuts n.

  keele+tapp n. keelekadu, koodivahetus

  keele+tark n.

  keele+teadlane n.

  keele+teadus n.

  keeleteadus=lik o. \tegevus\

  üld+keeleteadus n.

  keele+test n.

  keele+tipp-tipun. anat.

  keele+toimetaja n.

  keele+toimkond n.

  keele+tund n.

  keele+tunne n.

  keele+tüpoloogia n.

  keele+tüüp n.

  keele+uurimus n.

  keele+vaist n.

  keele+veeb n. lingid tasuta sõnastikele Internetis ja liides nende kasutamiseks

  keele+viga n.

  keele+värk n. kõnek.

  keele+vääratus n.

  keele+õpetus n.

  keele+õpik n.

  keele+üksus n. keeleline üksus (nt häälik, sõna)

  keele+õpingud n.

  keelte+hoidik n. (viiulil, kitarril)

  keelte+kool-koolin.


 • ÜHENDITULETISED

  keele+huviline1 n. see, kes keel(t)e vastu huvi tunneb

  keele+huviline2 o. \õpilane\


 • ÜHENDID

  keelt arenda/ma

  keele+arenda=ja n.

  keele+arend=us n.

  keelearendus=lik o. \töö\

  keelarendus+töö n.

  keelt hoolda/ma t.

  keele+hoolda=ja n.

  keele+hoold=us n.

  keele+hool=e n.

  keelehoolde+keskus n.

  keelt kand/ma t. piltl. taga rääkima, tühje jutte levitama; kellegi peale kaebama

  keele+kand=ja n.

  keel=ik3 n. keelekandja

  keele+kand=mine n.

  keele+kann=e-kanden.

  keelt karasta/ma t. jooma

  keele+karast=us n. keelekaste, see, mis keelt karastab

  keelt kast/ma t. jooma, rüüpama (hrl. vägijooke)

  keele+kast=e-kasten. jook, joodav (hrl. õlu, viin,vesi vm.)

  keele+kast=ja n.

  keele+kast=mine n.

  keelt kasuta/ma t.

  keele+kasuta=ja n.

  keele+kasut=us n.

  keelt korralda/ma t.

  keele+korralda=ja n. (ametinimetus)

  keele+korrald=us n. (tegevusala)

  keelekorraldus=lik o. \tegevus\

  keelekorraldus+teooria n.

  keelt murd/ma t.

  keele+murr=e n.

  murre n. keelet. keelemurre, piirkondlik eripärane v. sotsiaalne allkeel, dialekt

  ida+murre n. Ida-Eesti murre

  idamurde=line o.

  kesk+murre n. teat. keeleala keskosa murre

  kirderanniku+murre n.

  kodu+murre n.

  kodumurde=line o. \luuletus\

  lääne+murre n. Lääne-Eesti murre

  ranniku+murre n.

  keelt oska/ma t.

  keele+oska=ja n.

  keele+osk=us n. teat. keele oskamine

  keeleoskus+tase n.

  keelte+oskus n. võõrkeelte oskus

  keelt peks/ma t. taga rääkima, klatšima

  keele+peks n.

  keele+peks=ja n.

  keele+peks=mine n.

  keelt tarvita/ma t.

  keele+tarvita=ja n.

  keele+tarvit=us n.

  keelt uuenda/ma t. kirjakeelt radikaalselt muutma ja täiustama

  keele+uuenda=ja n.

  keele+uuend=us n. keelet. kirjakeele radikaalne uuendamine nõuetele vastavaks

  keeleuuendus=lane n. keeleuuenduse propageerija v. pooldaja

  keeleuuendus+liikumine n.

  keelt uuri/ma t.

  keele+uuri=ja n. see, kes keelt uurib

  keele+uuri=mine n.

  keelt õppi/ma t.

  keele+õp=e n.

  keele+õppi=ja n.

  keele+õppi=mine n.

 • loos n. mingi kokkulepitud toiming otsuse langetamiseks; selleks kasutatav vahend; loteriipilet

 • TULETISED

  loosi/ma t. loosi teel otsustama (ka loteriil)

  loosi=ja n.

  loosi=mine n.

  kustutus+loosimine n.

  liba+loosimine n.

  loosimis+päev n.

  välja loosi/ma t.

  välja+loosi=mine n.


 • LIITSÕNAD

  võidu+loos n. loteriipilet; võiduga pilet

  õnne+loos n. loterii; loteriipilet; võiduga loos • loosi+pilet n.

  loosi+ratas n.

  loosi+õnn n.

 • protest n. nõusolematuse avaldus; maj. akt veksli tähtajaks lunastamata jätmise kohta; jur. prokuröri edasikaebus kohtuotsuse peale

 • TULETISED

  protest=eeri/ma t. protestima

  protesteeri=ja n.

  protesteeri=mine n.

  protesti/ma t. protesti avaldama; ka jur. maj.

  protesti=ja n.

  protesti=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kassatsioon+protest n. jur. prokuröri protest esimese astme kohtu otsuse peale • protesti+aktsioon n.

  protesti+demonstratsioon n.

  protesti+hüüe n.

  protesti+kiri-kirjan.

  protesti+kisa n.

  protesti+laine n.

  protesti+laul n.

  protesti+marss n.

  protesti+meeleavaldus n.

  protesti+meeleolu n.

  protesti+miiting n.

  protesti+noot-noodin. pol. (diplomaatiline kirjalik pöördumine)

  protesti+puhang n.

  protesti+streik n.

  protesti+torm n.

  protesti+vaim n.


 • ÜHENDID

  protesti avalda/ma t.

  protesti+avalda=ja n.

  protesti+avald=us n.

 • super: üle-, peal-, ülem-, liig-, üli-; kõnek. väga, eriti

 • TULETISED

  super1 m. \kena, odav\ kõnek. eriti, ülimalt

  super2 o. \kaup, mees\ kõnek. ülim, üli‑

  super:agent n. ülimalt osav, kõrgema kategooria agent

  super:arbiter n. lõpliku otsuse tegija vahekohtus

  super:arvuti n. hiidarvuti

  super:eksliibris n. bibl. raamatu kaanele pressitud raamatuomaniku vapp v. monogramm

  super:eliksiir n.

  super:film n. (mille lavastamine on olnud eriti kulukas)

  super:finiš n. tehn. üleviimistlus, metalldetailide lihvitud pindade lõppviimistlemine

  super:fosfaat n. põllum. tuntuim fosforväetis

  super:hea o.

  super:hästi m. ülihästi

  super:intellekt n.

  super:kallis o. ülimalt kallis

  super:kangelane n.

  super:luks-luksio. kõnek. ülimalt luksuslik

  super:mees n. (kehalise v. vaimse ülijõuga)

  super:modell n. tippmodell

  super:noova n. astr. eriti hele noova

  super+pakkumine n.

  super:pikk o. eriti pikk

  super:positsioon n. füüs.

  super:realism n. k. hüperrealism

  super:riik n. suurriik

  super:roll n. suurroll

  super:sprint n.

  super:staar n. eriti tuntud filmi- vm. täht

  superstaari+saade n.

  super:straat n. pealiskiht; keelet. domineeriva rahva keele elemendid madalama staatusega rahva keeles

  super:toit n. väetoit

  super:tulemus n.

  super:täht n. astr. ülisuur täht

  super:vastuvõtja n. el.

 • tee1 n. (käimiseks, sõitmiseks), vt ka tee2

 • TULETISED

  tee=kond n. reis, rännak; piltl. arengutee, elukäik; liikumine, kulgemine

  aeglustus+teekond n. aeglustusmaa

  kodu+teekond n.

  pidurdus+teekond n.

  päeva+teekond n.

  rände+teekond n.

  ööpäeva+teekond n.

  teekonna+film n.

  teekonna+leht n.

  tee=line n. teekäija, rändur, teel olija

  kaas+teeline n.

  tee=stik n. tee(de)võrk, teed

  tee=sta/ma t. teedega katma

  teesta=mine n.

  \kirja\ teel k. \suhtlema\ abil, kaudu

  tei=tsi m. teed mööda


 • LIITSÕNAD

  aia+tee n.

  arengu+tee n.

  asfalt+tee n.

  auto+tee n.

  bituumen+tee n.

  eksi+tee n.

  elu+tee n.

  era+tee n.

  funikulaar+tee n. köistee

  halg+tee n.

  haridus+tee n.

  haru+tee n.

  hingamis+teed n. anat. elundid, mille kaudu õhk juhitakse kopsudesse

  jalg+tee n.

  juhte+tee n. füsiol. närvisüsteemi eri osi ühendavad närvikiud

  juurdepääsu+tee n.

  juurdesõidu+tee n.

  jää+tee1 n. (kulgeb mööda jääd)

  jäätei=tsi m. jääteed mööda

  kaigas+tee n.

  kalda+tee n.

  kald+tee n.

  kallak+tee n.

  karavani+tee n.

  karja+tee n.

  kauba+tee n.

  kelgu+tee n.

  kergliiklus+tee n.

  kesk+tee n.

  kiir+tee n.

  killustik+tee n. eh.

  kiriku+tee n.

  kitsas+tee n. kitsas teelõik mägedes

  kodu+tee n.

  kohtu+tee n. kohtuskäimine

  kokkuveo+tee n.

  kolgata+tee n. piltl. raske teekond, elu vms.

  kooli+tee n.

  kosja+tee n.

  kruusa+tee n.

  kujunemis+tee n.

  kunstniku+tee n.

  kuse+teed n. anat.

  kõnni+tee n.

  kõnnitee+plaat n.

  kõrval+tee n.

  käru+tee n. (nt. ehitusplatsil)

  köis+tee n.

  küla+tee n.

  külavahe+tee n.

  laeva+tee n.

  laevasõidu+tee n.

  lahk+tee n.

  laskumis+tee n.

  laud+tee n. laudadest tee soistel aladel

  ligipääsu+tee n.

  liiklus+tee n.

  liikumis+tee n.

  liiva+tee1 n. liivane tee

  liuge+tee n.

  liu+tee n.

  lohistus+tee n.

  loomingu+tee n.

  lume+tee n.

  maan+tee n.

  maantee+amet n.

  määnteeamet=nik n. maanteeameti töötaja

  maantee+hulkur n.

  maantee+jooks n.

  maanteejooksu+võistlus n.

  maantee+kraav n.

  maantee+kurv n.

  maantee+liiklus n.

  maantee+lint n.

  maantee+muhk n. nalj. väikeauto

  maantee+pael n. piltl.

  maantee+röövel n.

  maantee+sild n.

  maantee+sõlm n.

  maantee+tolm n.

  maantee+transport n.

  maantee+truup n.

  maantee+tunnel n.

  maantee+vedu n.

  maanteel sõitma t.

  maantee+sõit n.

  maantee+sõit=ja n.

  maantee+äärne o. \ala\

  magistraal+tee n. suur keskne maantee

  manala+tee n. piltl. (suremise kohta)

  manööverdus+tee n.

  mere+tee n.

  metsa+tee n.

  metsavahe+tee n.

  metsaveo+tee n.

  munakivi+tee n.

  mägi+tee n.

  nakkus+tee n.

  näitleja+tee n.

  otse+tee n.

  otse+teed m. kohe; avameelselt, siiralt

  palgiveo+tee n.

  pargi+tee n.

  patu+tee n.

  pea+tee n.

  plaat+tee n.

  puies+tee n.

  pärna+puiestee n.

  ranna+puiestee n.

  ring+puiestee n.

  põgenemis+tee n.

  põik+tee n.

  põllu+tee n.

  põrgu+tee n.

  päeva+tee n.

  pääse+tee n.

  raud+tee n.

  raudtee=lane n. raudteetööline v. -ametnik

  raudtei=tsi m. raudteed mööda

  allmaa+raudtee n.

  allmaaraudtee+jaam n.

  elektri+raudtee n.

  era+raudtee n.

  funikulaar+raudtee n. köisraudtee

  haru+raudtee n.

  hobu+raudtee n.

  kett+raudtee n.

  kõrg+raudtee n.

  köis+raudtee n.

  mägi+raudtee n.

  ring+raudtee n.

  õhu+raudtee n.

  üle+mandri+raudtee n. <(üle+mandri)+raud¤tee> üle mandri ulatuv, mandritevaheline raudtee

  raudtee+ametnik n.

  raudtee+haru n.

  raudtee+jaam n.

  raudtee+kool-koolin.

  raudtee+kraav n.

  raudtee+liiklus n.

  raudtee+liiper n.

  raudtee+lõik n.

  raudtee+magistraal n.

  raudtee+miilits n.

  raudtee+montöör n.

  raudtee+mulle n. (maapinnast kõrgem muldkeha)

  raudtee+peatus n.

  raudtee+pilet n.

  raudtee+platvorm n.

  raudtee+politsei n.

  raudteepolitsei=nik n. (töötab raudteepolitseis)

  raudtee+putka n.

  raudtee+rong n.

  raudtee+rööbas n.

  raudtee+rööbe n.

  raudtee+signalisatsioon n.

  raudtee+sild n.

  raudtee+sõlm n.

  raudtee+tamm-tammin.

  raudtee+teenistuja n.

  raudtee+tehas n.

  raudtee+transport n.

  raudtee+tunnel n.

  raudtee+tööline n.

  raudtee+vagun n.

  raudtee+vaksal n.

  raudtee+vedu n.

  raudtee+veerem n.

  raudtee+veondus n.

  raudtee+veos n.

  raudtee+viadukt n.

  raudtee+võrk n.

  raudtee+ülesõidukoht n.

  ree+tee n.

  reisi+tee n.

  ring+tee n.

  ripp+tee n.

  köis+ripptee n.

  rööbas+ripptee n.

  rist+tee n. koht, kus teed ristuvad (v. hargnevad), teerist, ristmik; piltl. mingi tähtsa valiku v. otsuse tegemise hetk, pöördemoment, teelahe

  roigas+tee n.

  rull+tee n.

  rände+tee, rännu+tee n.

  rööbas+tee n.

  saani+tee n.

  sae+tee n. sae liikumise tee saetavas materjalis

  sapi+teed n. anat.

  sihi+tee n. metsasihti mööda minev tee

  sirg+tee n.

  sisevee+tee n.

  sissepääsu+tee n.

  sissesõidu+tee n.

  sõidu+tee n.

  sõja+tee n.

  sünnitus+teed n. anat. väikesest vaagnast, emakasuudmest ja tupest koosnev kulgemistee, mille läbib sündiv laps

  taandumis+tee n.

  taeva+tee n. liikumistee taevavõlvil; tee(kond) taevariiki

  taganemis+tee n.

  tagasi+tee n.

  tahvel+tee n.

  tali+tee, talve+tee n.

  teadlase+tee n.

  telliskivi+tee n.

  tellis+tee n.

  traktori+tee n.

  trammi+tee n.

  tupik+tee n.

  tõusu+tee n.

  töömehe+tee n.

  töö+tee n.

  uisu+tee n. (uisutamiseks sobiv)

  umb+tee n. (ilma väljapääsuta)

  ummik+tee n. umbtee

  vankri+tee n.

  vee+tee n.

  veetei=tsi m. veeteed mööda

  veetee+ühendus n.

  veere+tee n. keeglirada

  veo+tee n.

  voolu+tee n. voolamise tee

  väljapääsu+tee n.

  väljasõidu+tee n.

  õhu+tee n.

  ühendus+tee n.

  ümbersõidu+tee n. • tee+andur n. automaatne liiklusloendur

  tee+ase n. kunagise tee jälg v. koht

  tee+blokaad n.

  tee+blokeering n.

  tee+distants n. (raudteel)

  tee+haru n.

  tee+höövel n.

  tee+insener n.

  tee+kaaslane n.

  tee+kate n.

  teekatte+märgistus n.

  tee+kruus2-kruusan. (teekatte materjal)

  tee+konarus n.

  tee+käänak n.

  tee+lahe-lahkmen.

  tee+lint n.

  tee+lõik n.

  tee+maa n. kaitseriba kummalgi pool teed

  tee+majandus n.

  tee+masin1 n. (teetöödeks), vt ka tee+masin2

  tee+meister1 n. teede korrashoiu eest vastutaja, vt ka tee+meister2

  tee+moon-moonan.

  tee+mulle n. eh.

  tee+märk n.

  tee+olud n.

  tee+osa n.

  tee+ots n.

  tee+peenar n.

  tee+perv n.

  tee+piire n.

  tee+profiil n.

  tee+päraldis n. (maanteel:) liiklusmärk vms.

  tee+rada n.

  tee+raha n.

  tee+rajatis n. (sild, tunnel)

  tee+reis-reisin.

  tee+remont n.

  tee+ring n.

  tee+rist, tee+riste n. risttee, ristmik

  tee+rull n.

  tee+rööbas n.

  tee+röövel n.

  tee+servituut n. jur. õigus käia v. sõita läbi võõra maa

  tee+sulg-sulun.

  tee+tamm-tammin.

  tee+tigu n. zool. teatud nälkjas

  tee+tolm n.

  teetolmu=ne o.

  tee+trass n.

  tee+truup n.

  tee+tähis n. teeviit, suunav tähis, suunis;; ka piltl. tähtsündmus, verstapost

  tee+tähistus n.

  tee+töö n.

  tee+tööline n.

  tee+valdas n. tõkkepuu teel (näit. raudtee ülesõidukoha juures)

  tee+valgusti n.

  tee+veer-veeren.

  tee+viit n.

  tee+vundament n. (kõige alumine osa)

  tee+äär n.

  teede+atlas n.

  teede+masin, tee+masin n.

  teede+ministeerium n.

  teede+sõlm n.

  teede+võrk n.


 • ÜHENDITULETISED

  tee+veer=ne o. \võsa\ tee veerel olev


 • ÜHENDID

  teed ehitama t.

  tee-ehita=ja n.

  tee-ehit=us n.

  teedeehitus+masin n.

  teed hoolda/ma t.

  tee+hoolda=ja n.

  tee+hoold=us n.

  teehooldus+masin n.

  teehooldus+töö n.

  teed juhata/ma t.

  tee+juhata=ja n.

  tee+juhat=us n.

  teed juhti/ma t.

  tee+juht-juhin. teavitav trükis; suunaja, õpetaja

  tee+juhti=mine n.

  teed käi/ma t. rändama, liikuma, kulgema

  tee+käi=ja n. rändur

  tee=line n. teekäija

  tee+käi=k n. retk

  tee+käi=mine n.

  teed küsima t.

  tee+küsi=ja n.

  tee+küsi=mine n.

  teed parandama t.

  tee+paranda=ja n.

  tee+parand=us n.

  teed raja/ma t. millelegi suunda, alust panema

  tee+raja=ja n. algataja, eelkäija

  tee+raja=mine n.

  teed+rajav o. \avastus\

  teed tasandama t.

  tee+tasanda=ja n. piltl. millekski ettevalmistaja, eeltöö tegija

  tee+tasanda=mine n. tasaseks tegemine; piltl. eeltöö tegemine

  teed tege/ma t.

  tee+tegi=ja1 n. tee-ehitaja

  tee+tege=mine1 n. tee-ehitus

  teetegemis+kohustus n.

  teel püsima t.

  teel+püsi=mine n. (auto kohta)

  teel+püsiv=us n.

  teele mine/ma t.

  teele+mine=ja n.

  teele+mine=k n.

  teele+mine=mine n.

  teele saat/ma t. kedagi v. midagi ära saatma

  teele+saat=ja n.

  \kauba\ teele+saat=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur