[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

ole/ma t.

 • TULETISED

  ole=le/ma t. eksisteerima, olemas olema; olesklema

  olele=ja n.

  olele=mine n.

  olel=us n. olelemine, olemasolu

  olelus+ring n.

  olelus+tingimused n.

  olelus+võitlus n.

  ole=ne/ma t. sõltuma

  \tahtest\ olenema=tu o.

  olenematu=lt m. \tahtest\

  olene=mine n.

  oleneva=lt m. \vanusest\

  olene=vus n.

  ole=skle/ma t. tegevusetult olema; laisklema

  oleskle=ja n.

  oleskle=mine n.

  ole=skele/ma t. olesklema

  oleskele=mine n.

  oleskel=u n.

  ole=ta/ma t. midagi ette kujutama; arvama

  oleta=ja n.

  oleta=mine n.

  olet=us n.

  oletus=lik o. \väide\

  eksi+oletus n.

  oletatava=sti m.

  ole=k n. olendi olemis- v. käitumislaad; seisund, seisukord; olukord; olemine, viibimine

  agregaat+olek n.

  avali+olek n.

  hämar+olek n. med.

  julge+olek1 n. kaitstus ohtude vastu

  energia+julgeolek n.

  küber+julgeolek n.

  julgeoleku+abinõu n.

  julgeoleku+komitee n. nõuk.

  julgeoleku+mees n. kõnek. nõuk. julgeolekutöötaja

  julgeoleku+nõunik n.

  julgeoleku+organ n. nõuk.

  julgeolek2 n. kõnek. julgeolekuorgan

  julgeoleku+poliitika n.

  julgeoleku+risk n.

  julgeoleku+tunne n.

  julgeoleku+töötaja n. nõuk.

  julgeoleku+varu n.

  koos+olek n.

  veebi+koosolek n.

  peata+olek n. piltl. otsustus- ja juhtimisvõimetus, segaduses olemine

  puhke+olek n.

  taastumis+olek n.

  ole=m n. maj. millegi tegelikult olemas olev kogus (rahasumma kassas, kaubakogus vms.); inf. infosüsteemiga kirjeldatava süsteemi v. valdkonna konkreetne v. abstraktne komponent, kontseptuaalmudeli põhielement

  kauba+olem n.

  olema=tu o. selline, millist ei ole

  olematu=lt m. \vähe\

  olemat=us n.

  enne+olematu o. \nähtus\

  seni+olematu o. \lugu\ mida pole seni olnud

  ole=mine n.

  ise+olemine n. iseseisvus, omaette eksisteerimine

  mitte+olemine n.

  olemis+laad-laadin.

  olemis+vaev n.

  ole=mus n. iseloom; tuum

  olemus=lik o. \tunnus\ iseloomulik, oluline, olemust haarav v. kajastav

  olemuse=ldasa m. olemuse poolest

  põhi+olemus n.

  ürg+olemus n.

  ole=nd n. elusorganism, olevus; indiviid

  elus+olend n.

  inim+olend n.

  mees+olend n.

  mere+olend n.

  muinas+olend n.

  nais+olend n.

  pisi+olend n.

  üksik+olend n.

  ole=ng n. koosviibimine, pidu

  olev n. see, kes v. mis on olemas, eksisteerib; keelet. (kääne)

  olev=ik n. praegu olev aeg; keelet. (grammatiline aeg)

  oleviku=line o. olevikus toimuv, olevikule omane, olevikuga seotud, olevikku kuuluv

  oleviku+inimene n.

  oleviku+nähtus n.

  ole=vus n. olend; indiviid

  elus+olevus n.

  ime+olevus n.

  inim+olevus n.

  mees+olevus n.

  nais+olevus n.

  oli=ja n.

  oll=us n. aine

  hall+ollus n. anat. hallaine, halle närvirakke sisaldav kude ajus

  ol=me n. eluolu, tööväline elu, igapäevane eluring

  olme=line o. \probleem\

  olme+asi n.

  olme+elektroonika n.

  olme+heitmed n.

  olme+heitvesi n.

  olme+hoone n.

  olme+jäätmed n.

  sega+olmejäätmed n.

  olme+kaup n.

  olme+keemia n. tarbekeemiatooted, kodukeemia

  olme+kirjandus n. (käsitleb argielu)

  olme+kitš n.

  olme+masin n.

  olme+mure-muren.

  olme+müra n.

  olme+parasiit n.

  olme+prügi n.

  olme+reovesi n.

  olme+ruum n.

  olme+teenindus n.

  olme+tehnika n.

  olme+tingimused n.

  olme+trauma n.

  olme+vajadused n.

  olme+veevärk n.

  olme+vesi n.

  ol=nu n. see, mis on olnud

  ol=u n. elu- v. keskkonnatingimused; olukord, seisukord, olek

  olu=stik n. olud, keskkond

  olustiku=line o. \nähtus\

  küla+olustik n.

  olustiku+draama n.

  olustiku+komöödia n.

  olustiku+kujutus n.

  olustiku+maal n.

  olustiku+muusika n.

  olustiku+näidend n.

  olustiku+realism n.

  olustiku+romaan n.

  olustiku+maali=ja n. ⇐ olustikku maali/ma see, kes maalib olustikku

  asja+olu n.

  elu+olu n.

  hea+olu n. hea olukord; vajaduste rahuldatus

  heaolu+riik n.

  heaolu+tunne n.

  heaolu+ühiskond n.

  hüve+olu n. heaolu

  ilmastiku+olud n.

  jää+olud n.

  kasvu+olud n.

  kirjastus+olud n.

  kliima+olud n.

  korteri+olud n.

  liiklus+olud n.

  majandus+olud n.

  meele+olu n.

  meeleolu=kas o. \etendus\ hea meeleoluga

  meeleolu=tse/ma t. meeleolu ja tundeid ilmutama, tundlema

  meeleolutse=ja n.

  meeleolutse=mine n.

  depressiooni+meeleolu n.

  kaduvus+meeleolu n.

  kohvri+meeleolu n. kõnek. ärasõidumeeleolu

  käegalöömis+meeleolu n. ükskõiksus, tahtmatus midagi teha

  langus+meeleolu n.

  leina+meeleolu n.

  masendus+meeleolu n.

  minnalaskmis+meeleolu n.

  opositsiooni+meeleolu n.

  pidu+meeleolu n.

  protesti+meeleolu n.

  resignatsiooni+meeleolu n. alistumismeeleolu

  revolutsiooni+meeleolu n.

  töö+meeleolu n.

  meeleolu+häire n. med.

  bipolaarne meeleoluhäire n. med.

  meeleolu+muusika n.

  meeleolu+pilt n.

  meeleolu+stabilisaator n.

  meeleolu+varjutus n.

  mullastiku+olud n.

  niiskus+olud n.

  normaal+olud n.

  sise+olud n.

  sõid-u+olud n.

  tee+olud n.

  tehi+olud n. jur. teo asjaolud

  toitlus+olud n.

  turu+olud n.

  tõsi+olud n.

  töö+olud n.

  vastu+olu n.

  vastuolu=line o. \jutt\

  vastuolulise=lt m. \esitatud\

  vastuolulis=us n.

  vee+olud n.

  olu+kirjeldus n. (oma kaasaja sündmustest ja inimestest)

  olu+kirjanik n. (kes kirjutab olukirjeldusi)

  olu+kord-korran.

  avarii+olukord-korran.

  eelis+olukord-korran.

  ekstreem+olukord-korran.

  eri+olukord-korran.

  hetke+olukord-korran.

  häda+olukord n.

  häire+olukord-korran.

  katastroofi+olukord-korran.

  kriisi+olukord-korran.

  lahingu+olukord-korran.

  normaal+olukord-korran.

  rahu+olukord-korran.

  rinde+olukord-korran.

  sise+olukord-korran.

  sõja+olukord-korran.

  väli+olukord-korran.

  äärmus+olukord-korran.

  olu+pilt n. elu-olu kujutus v. kirjeldus

  olu+poliitika n. oludega kohanev järjekindlusetu poliitika

  olupoliitik n. olupoliitikat ajav isik

  olude+kohane o. \haridus\ [oludele vastav]

  olu=line o. \muutus\

  olulise=lt m. \erinev\

  olulis=us n.

  eba:oluline o.

  ebaolulis=us n.

  mitte+oluline o.

  vähe+oluline o.

  väheolulis=us n.

  üli+oluline o.


 • LIITSÕNAD

  eel+olev o. \aeg\ ees, tulevikus olev

  kõnes+olev o. \teema\ kõne all olev

  käes+olev o. \aasta, töö\ praegune; parajasti kõne all olev

  käimas+olev o. \projekt, remont\ teoksil, toimumas olev

  vaja+olev o. \energia\

  üle+olev o. \suhtumine\ upsakas, kõrk

  üleoleva=lt m. \käituma\

  üleolev=us n.

  võib+olla m.


 • ÜHENDITULETISED

  pingul ole/ma t.

  pingul+ole=k n.

  pingul+ole=mine n.

  päral+ole=k n. ⇐ päral ole/ma

  seal+ole=k n. ⇐ seal ole/ma

  siin+ole=k n. ⇐ siin ole/ma

  siin+ole=mine n. ⇐ siin ole/ma

  siin+oli=ja n. ⇐ siin ole/ma

  soikus+ole=k n. ⇐ soikus ole/ma

  suikvel+ole=k n. ⇐ suikvel ole/ma

  teada+oleva=lt m. ⇐ teada ole/ma

  tööta+ole=k n. ⇐ tööta ole/ma

  varjul+ole=k n. ⇐ varjul ole/ma

  varjus+ole=k n. ⇐ varjus ole/ma

  vastas+oli=ja n. ⇐ vastas ole/ma see, kes on (kellegi) vastas

  viltu+ole=k n. ⇐ viltu ole/ma

  üksi+ole=k n. ⇐ üksi ole/ma

  üle+ole=k n. ⇐ üle ole/ma (kellestki, millestki)

  üleoleku+tunne n.


 • ÜHENDID

  alasti ole/ma t.

  alasti+ole=k n.

  alasti+ole=mine n.

  ametis ole/ma t. teenistuses olema, kellegi kasuks töötama; millegagi parajasti tegelema

  ametis+ole=k n.

  ametis+ole=mine n.

  eemal ole/ma t.

  eemal+ole=k n.

  eemal+oli=ja n.

  hädas ole/ma t.

  hädas+ole=k n.

  hädas+ole=mine n.

  hädas+oli=ja n.

  ilma ole/ma t.

  ilma+ole=k n.

  ilma+ole=mine n.

  jooksus ole/ma t.

  jooksus+ole=k n.

  jooksus+ole=mine n.

  jooksus+oli=ja n.

  juures ole/ma t.

  juures+ole=k n.

  juures+ole=mine n.

  juures+oli=ja n.

  juures+ol=u n.

  jõude ole/ma t. ilma tööta olema

  jõude+ole=k n. ilma tööta olek; tegevusetus

  jõude+oli=ja n. mittetöötav v. puhkav inimene

  kaldu ole/ma t.

  kaldu+ole=k n.

  kinni ole/ma t. (suletud); (millegi küljes); kõnek. (vangis)

  kinni+ole=k n.

  kinni+ole=mine n.

  kodus ole/ma t.

  kodus+ole=k n. kodus olemine; millegi oskamine

  kodus+ole=mine n.

  kodus+oli=ja n.

  kohal ole/ma t.

  kohal+ole=mine n.

  kohal+ole=k n.

  kohal+oli=ja n.

  koos ole/ma t.

  koos+ole=k n.

  aasta+koosolek n.

  aruande+koosolek n.

  arutlus+koosolek n.

  asutamis+koosolek n.

  ettekande+koosolek n.

  kihutus+koosolek n.

  komsomoli+koosolek n.

  kõne+koosolek n.

  rahva+koosolek n.

  talurahva+koosolek n.

  töö+koosolek n.

  vaidlus+koosolek n.

  valimis+koosolek n.

  väli+koosolek n.

  välk+koosolek n.

  üld+koosolek n.

  koosoleku+kutse n.

  koosoleku+ruum n.

  koosoleku+vabadus n.

  koos+ole=mine n.

  koos+oli=jad n.

  korras ole/ma t.

  korras+ole=k n.

  korras+ole=mine n.

  kursis ole/ma t.

  kursis+ole=k n.

  kursis+ole=mine n.

  käsil ole/ma t. pooleli

  käsil+olev o. \raamat, töö\

  lahti ole/ma t. (avatud)

  lahti+ole=k n.

  lahtioleku+aeg n.

  lahus ole/ma t.

  lahus+ole=k n.

  lahus+ole=mine n.

  lahus+ol=u n. lahusolek

  ligi ole/ma t. lähedal olema, juures olema

  ligi+ole=k n.

  ligi+ol=u n.

  nõus ole/ma t.

  nõus+ole=k n.

  lapsendamis+nõusolek n.

  nõus+ole=mine n.

  nõus+oli=ja n.

  olemas olema t.

  olemas+ole=k n.

  olemas+olev o. \info\ tegelikult olemas olev

  olemas+ol=u n.

  paigal ole/ma t.

  paigal+ole=k n.

  paigal+ole=mine n.

  paigal+ol=u n.

  paos ole/ma t.

  paos+ole=k n.

  paos+ole=mine n.

  peal ole/ma t.

  peal+ole=k n.

  peal+ole=mine n.

  peal+oli=ja n.

  puudu ole/ma t.

  puudu+ole=k n.

  päri ole/ma t.

  päri+ole=k n.

  päri+ole=mine n.

  pärit ole/ma t.

  pärit+ol=u n.

  aadli+päritolu n.

  sega+päritolu n.

  võõr+päritolu n.

  päritolu+maa n.

  rahul ole/ma t.

  rahul+ole=k n.

  rahul+ol=u n.

  rahulolu+uuring n.

  rahul+olema=tu o. \ostja\

  rahul+olematu=lt m. \nurisema\

  rahul+olemat=us n.

  rahul+olev o. \ilme\

  rahul+oleva=lt m. \noogutama\

  rakkes ole/ma t.

  rakkes+ole=k n.

  rakkes+ole=mine n.

  redus ole/ma t.

  redus+ole=k n.

  redus+oli=ja n.

  riius ole/ma t.

  riius+ole=k n.

  rikkis ole/ma t.

  rikkis+ole=k n.

  sees olema t.

  sees+ole=k n.

  sees+ole=mine n.

  sees+oli=ja n.

  süüdi ole/ma t.

  süüdi+ole=k n.

  süüdi+ole=mine n.

  süüdi+oli=ja n.

  valmis ole/ma t.

  valmis+ole=k n.

  valmis+ole=mine n.

  vangis ole/ma t.

  vangis+ole=k n.

  vangis+oli=ja n.

  virge ole/ma t.

  virge+ole=k n.

  võimul ole/ma t.

  võimul+ole=k n.

  võimul+ole=mine n.

  võimul+oli=ja n.

  võlgu ole/ma t.

  võlgu+ole=k n.

  ära ole/ma t. eemal, mujal olema

  \isa; elektri\ ära+ole=k n. teises kohas olemine, eemalolek; puudumine

  ära+ole=mine n.

  ära+olev o. \pilk\ hajameelne

  ära+oli=ja n.

  ärkvel ole/ma t.

  ärkvel+ole=k n.

  ärkvel+oli=ja n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur