[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

näge/ma t. silmade vahendusel tajuma; aru saama, mõistma, tõdema; tajuma, tunnetama; (ette) aimama; kogema, teada saama, milleski selgust saama; soovima, tahtma

 • TULETISED

  näh=tu/ma t. näha olema, paistma; paistma, tunduma; ilmnema

  nähtu=mine n.

  nähtu=mus n. filos. olemuse avaldumisvorm

  näi/ma t. (mingisugusena, millenagi v. kellenagi) tunduma, paistma; (vanasti:) nägema

  näi=lik o. \üksmeel\ näiv

  näiliku=lt m.

  näilikk=us n.

  näi=line o. \sõbralikkus\ näilik

  näilise=lt m. \nõus\

  näilis=us n.

  näiv o. petlik, kujutletav, illusoorne

  näiva=lt m.

  näiv=us n.

  näiv+juhtivus n. el.

  näiv+takistus n. el.

  näiv+võimsus n. el.

  näge=lik o. nähtav, visuaalne; vnm. näiv, illusoorne

  näge=mine n. nägemisvõime; füsiol. nägemismeel

  kaheli+nägemine n. med. eseme samaaegne nägemine kahes eri kohas

  kolla+nägemine n. med. asjade nägemine kollase varjundiga

  masin+nägemine n. tehn. tehnoloogia, mis võimaldab arvutil kaamera abiga pildi või video sisu analüüsida ning sellest lähtuvalt otsuseid vastu võtta

  masinnägemis+rakendus n.

  puna+nägemine n. med. esemete nägemine punase varjundiga

  silma+nägemine n. nägemisvõime, silmaga nägemine

  topelt+nägemine n. med. (inimene näeb ühe asemel kahte kujutist)

  vaeg+nägemine n. med. väga nõrk nägemine

  nägemis+aisting n. psühh.

  nägemis+elund n. anat. silm

  nägemis+hallutsinatsioon n. med. (viirastus)

  nägemis+häire n.

  nägemis+illusioon n. psühh. nägemispete

  nägemis+invaliid n.

  nägemis+kaugus n.

  nägemis+kepike n. füsiol. silma võrkkesta kepjas tunderakk

  nägemis+keskus n. anat. nägemistaju tekkimise keskus ajukoore kuklasagaras

  nägemis+kontroll n.

  nägemis+kujutlus n. psühh. meeleline kujund, mida saab taastekitada varem tajutud eseme v. nähtuse vahetu mõjuta meeleelundeile

  nägemis+kulgla n. anat. nägemisteed

  nägemis+meel n.

  nägemis+mälu n.

  nägemis+nurk n. füsiol.

  nägemis+närv n. anat.

  nägemis+pete n.

  nägemis+piirkond n.

  nägemis+purpur n. füsiol. (üks silma võrkkesta valgustundlikke aineid)

  nägemis+puue n.

  nägemis+rakk n. anat.

  nägemis+retseptorid n. anat. füsiol.

  nägemis+ristmik n. anat. (nägemisnärvidel)

  nägemis+telg n. füsiol. mõtteline joon silma kollatähnilt vaadeldavale punktile

  nägemis+teravus n.

  nägemis+võime n.

  nägemis+väli n. anat. liikumatu pilguga haaratav vaateväli

  nägemis+väärne, nägemis+väärt o. \koht\

  näge=mus n. tahtmatu nägelik kujutlus; seisukoht, arusaam

  nägemus=lik o.

  nägemuslikk=us n.

  nägemusliku=lt m. \üleloomulik\

  näge=vus n. füsiol. nägemisvõime

  normaal+nägevus n.

  nägi=ja n.

  vaeg+nägija n. (näeb väga nõrgalt)

  näh=e n. kõnek. nähtus

  väär+nähe n. kõnek. väärnähtus

  näh=tu n. see, mida on nähtud

  nähtu-kuuldu n.

  nägema=tu o. mida ei näe, nähtamatu

  näh=tus n. see, mis mingil kujul ilmneb

  näht n. med. (haiguse) sümptom, nähtav tunnus

  allergia+näht n.

  atavismi+nähud n. biol.

  eel+näht n. (haiguse eel esinev)

  haigus+näht n.

  halvatus+näht n.

  järel+näht n.

  jääk+näht n.

  \haiguste\ kaas+näht n.

  kõrval+näht n.

  mürgistus+näht, mürgitus+näht n.

  põletiku+näht n.

  ära+jää=ma+nähud n. (suitsetajatel jne.)

  ärritus+näht n.

  üld+näht n. kogu keha haarav haigusnäht

  assimilatsiooni+nähtus n. biol. keelet.

  atmosfääri+nähtus n.

  elu+nähtus n.

  erand+nähtus n.

  hüpnoosi+nähtus n.

  ilmastiku+nähtus n.

  interferentsi+nähtus n.

  kaas+nähtus n.

  karsti+nähtus n. geol.

  loodus+nähtus n.

  marginaal+nähtus n.

  mass+nähtus n. (statistikas)

  mineviku+nähtus n.

  oleviku+nähtus n.

  para+nähtus n. miski täiesti arusaamatu, seletamatu

  pieso+nähtus n. (rõhu v. survega seotud)

  resonantsi+nähtus n. el. füüs.

  siirde+nähtus n.

  soojus+nähtus n.

  valgus+nähtus n.

  vastand+nähtus n.

  väär+nähtus n.

  üksik+nähtus n.

  nähtama=tu o. mis ei ole nähtav

  nähtamatu=lt m.

  nähtamat=us n.

  nähtav o.

  nähtava=lt m.

  nähtav=us n.

  nähtavus+kaugus n.

  nähtava=sti m.

  harva+nähtav o. haruldane

  harvanähtava=lt m. \kaunis\

  mitte+nähtav o.

  silm+nähtav, silma+nähtav o. silmaga nähtav; ilmne

  silmnähtava=lt, silmanähtava=lt m.

  silmnähtav=us, silmanähtav=us n.


 • LIITSÕNAD

  öö+nägemis+seade-seadmen. (võimaldab näha öösel v. halva nähtavuse korral)


 • ÜHENDITULETISED

  enne+nägema=tu o. \osavus\ mida pole enne nähtud

  jälle+näge=mine n. ⇐ jälle näge/ma kohtumine

  jällenägemis+rõõm n.

  lühi+näge=lik o. ⇐ lühikese maa taha näge/ma \inimene, poliitika\ lühinägev; piltl. silmapilgu huvidest v. vajadustest lähtuv, kaugemat perspektiivi mittenägev

  lühinägelikk=us n.

  lühinägeliku=lt m. \toimima\

  lühi+nägev o. ⇐ lühikese maa taha näge/ma vaid lühikese maa taha nägev

  lühinägev=us n. füsiol.

  lühi+nägi=ja n. lühinägev inimene (vm. olend)

  seni+nägema=tu o. ⇐ seni näge/ma seni nägemata, uudne; erakordne


 • ÜHENDID

  ette näge/ma t. aimama; (õigusaktis) sätestama; kavandama

  ette+näge=lik o. \inimene, otsus\ võimalikke tagajärgi v. asjaolusid ettearvestav

  ettenägelikk=us n.

  ettenägeliku=lt m. \toimima\

  ette+nägemata o. \kulud\

  ette+nägema=tu o. \takistus; inimene\

  ettenägematu=lt m. \suur ummik\

  ettenägemat=us n.

  ette+näge=mine n.

  ettenägemis+võime n.

  ette+nähtama=tu o. \äpardus\ (mida on võimatu ette näha)

  ette+näh=tu n. (mis on ette nähtud)

  kaugele näge/ma t. (ruumiliselt); ette nägema

  kaug+nägev, kaugele+nägev o. \silm, poliitik\

  kaugnägev=us, kaugelenägev=us n. füsiol.

  kaug+näge=mine n. vnm. televisioon

  kaug+näge=lik, kauge+näge=lik, kaugele+näge=lik o. kaugelenägev; piltl. ette nägema

  kaugenägelikk=us n.

  kaugnägeliku=lt m.

  kaugele+näge=lik o. kaugele nägev; piltl. ettenägelik

  kaugele+nägi=ja n. kaugelenägev inimene (v. olend)

  läbi näge/ma t. millestki läbi vaadata võima; kellegi mõtteid v. kavatsusi ära aimama

  läbi+näge=lik o. \pilk\ läbinägev

  läbinägelikk=us n.

  läbi+nägeliku=lt m.

  läbi+näge=mine n.

  läbi+nägev o. \pilk\

  läbinägev=us n.

  läbi+nähtama=tu o.

  pealt näge/ma t.

  pealt+näge=mine n.

  pealt+nägi=ja n.

  pealt+näha m. väliselt, näiliselt

  päevi näge/ma t. vaeva v. viletsust tunda saama

  päevi+näinud o. \kingad\ palju kantud, peetud, kulunud

  selgelt näge/ma t. (meeltevälise taju mõttes:) ennustama, tulevikku kuulutama

  selgelt+näge=mine n. välismaailma tajumine seni tuntud meeleelundite abita, ennustamine

  selgelt+näge=lik o. \kontakt\

  selgelt+nägi=ja n. selgeltnägemise võimega inimene; läbinägija

  und näge/ma t.

  une+näg=u n. une ajal tekkivad kujutluspildid ja mõtted

  unenäo=lik o. unenäoline

  unenäo=line o. unenäotaoline

  unenäolise=lt m. uskumatult, väga

  unenäolis=us n.

  unenäo+seleta=ja n. see, mis unenägusid seletab; (raamat)

  hirmu+unenägu n.

  hobuse+unenägu n. kõnek. halv. (viletsa asja, ka inimese kohta)

  õudus+unenägu n.

  unenäo+pilt n.

  unenäo+taoline o.

  vaeva näge/ma t. kõvasti pingutama

  vaeva+näge=mine n.

  vaeva+nägi=ja n.

  välja näge/ma t. paistma, näima, tunduma

  välja+näge=mine n. välimus

  ära näge/ma t. ammendavalt nägema; mõistma, taipama

  ära+näge=mine n. tahtmine; äratundmine

  \oma\ äranägemisel m. oma soovi järgi


 • MUU

  ennäe h. vaat!, vaata!; väljendab: imestust, üllatust; pahameelt v. põlastust

  ena h. ennäe

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur