[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Leitud 1 artikkel

mees n. meessoost inimene; abielumees; (soolisust rõhutamata:) inimene

 • TULETISED

  bi:mees n. biseksuaalne mees

  eks:mees n. endine mees

  super:mees n. (kehalise v. vaimse ülijõuga)

  mees=kond n. millegi isikkoosseis; meestest koosnev võistkond

  meeskond=lik o. \arvestus\

  meeskondlikk=us n.

  meeskondliku=lt m.

  duubel+meeskond n.

  epee+meeskond n.

  esindus+meeskond n.

  floreti+meeskond n.

  hoki+meeskond n.

  hoolde+meeskond n.

  jalgpalli+meeskond n.

  jäähoki+meeskond n.

  jääpalli+meeskond n.

  kaitse+meeskond n.

  kergejõustiku+meeskond n.

  klubi+meeskond n.

  koond+meeskond n.

  korvpalli+meeskond n.

  külalis+meeskond n.

  liider+meeskond n.

  maadlus+meeskond n.

  male+meeskond n.

  meister+meeskond n.

  olümpia+meeskond n.

  pesapalli+meeskond n.

  profi+meeskond n.

  pääste+meeskond n.

  ragbi+meeskond n.

  rahvus+meeskond n.

  ralli+meeskond n.

  saate+meeskond n.

  suurtüki+meeskond n.

  sõu+mees n. (kes tegeleb meelelahutusega)

  sõude+meeskond n.

  sõudmis+meeskond n.

  tanki+meeskond n.

  teate+meeskond n.

  teki+meeskond n. mer.

  tennise+meeskond n.

  tuletõrje+meeskond n.

  turva+meeskond n.

  tõste+meeskond n. (tõstespordis)

  valve+meeskond n. (kellegi v. millegi valvamiseks)

  varu+meeskond n.

  vastas+meeskond n.

  veepalli+meeskond n.

  vehklemis+meeskond n.

  võrkpalli+meeskond n.

  võtte+meeskond n. (filmimisel)

  väravpalli+meeskond n.

  meeskonna+arvestus n.

  meeskonna+kaaslane n.

  meeskonna+kajut n.

  meeskonna+liige n.

  meeskonna+ruum n.

  meeskonna+sõit n.

  meeskonna+vaim n.

  meeskonna+võistlus n.

  mehi=ke n. halv. armetu v. saamatu mees; (hellitavalt) poisike

  piparkoogi+mehike n.

  päkapiku+mehike n.

  mehe=kas o. mehine

  mehe=lik o. mehele omane; meest meenutav

  mehelikk=us n.

  meheliku=lt m. \jõuline\

  puht+mehelik o.

  ürg+mehelik o. meestele ürgselt omane

  mehem o. kõnek. mehelikum

  mehi=ne o. mehele omaselt julge; mehelik; kõnek. tubli

  mehise=lt m.

  mehis=us n.

  mehis=ta/ma t. mehiseks tegema

  mehis=tu/ma t. mehiseks saama

  mehistu=mine n.

  mehe=sta/ma t. mehelikuks v. meheks tegema

  mehe=stu/ma t. mehelikuks v. meheks saama

  mehestu=mine n.

  mehi=ta/ma t. meestega varustama

  mehita=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aadli+mees n.

  aate+mees n.

  abi+mees n.

  abielu+mees n.

  adra+mees n. põllumees

  aida+mees n. mõisa vm. suurmajandi aitade üle valitseja

  ajalehe+mees n. kõnek. ajakirjanik

  lehemees n. kõnek. ajalehemees

  alla+meetri+mees n. (lapse kohta)

  ameti+mees n.

  ammu+mees n. ammukütt, ambur

  ankru+mees n. viimane mees; sp. viimane mees teatevõistluses

  asja+mees n. kõnek. ametimees, (tähtis) tegelane

  au+mees n.

  aumehe=lik o. aumehele omane

  aumehelikk=us n.

  aumeheliku=lt m.

  aumehe+kokkulepe n.

  baari+mees n.

  bassi+mees n. basskitarrist

  bi+mees n. kõnek. biseksuaalne mees

  ehitus+mees n.

  elu+mees n. (üleolevalt enesekindel) elunautija ja naistekütt

  elumehe=lik o.

  elumehelikk=us n.

  elumeheliku=lt m. \käituma\

  esi+mees n.

  abi+esimees n.

  ase+esimees n.

  au+esimees n.

  kolhoosi+esimees n. nõuk.

  esimehe+pult n. (riigikogusaalis)

  filmi+mees n.

  halli+passi+mees n. kõnek. kodakondsuseta isik

  haltuura+mees n.

  hamba+mees n. naljamees

  harmoonika+mees n. harmoonikamängija

  hetero+mees n. heteroseksuaalne mees

  hobuse+mees n.

  hõbemedali+mees n.

  häitsme+mees n. (poeetilisemas stiilis:) luuletaja

  härras+mees n. (käitumiselt ja välimuselt peen)

  härrasmehe=lik o.

  härrasmehelikk=us n.

  härrasmeheliku=lt m.

  iga+mees n. igaüks

  isa+mees n. (pulmas)

  iti+mees n. kõnek. (itiga, infotehnoloogiaga tegelev)

  jahi+mees n.

  jahimehe+jutt-jutun.

  jala+mees n. jalakäija; aj. teoline, kes töötas veoloomata

  jalamehe+päev n. aj. (mõisas)

  jooma+mees n. kõnek. joodik

  julgeoleku+mees n. kõnek. nõuk. julgeolekutöötaja

  jumala+mees n. vaimulik; jutlustaja

  jutu+mees n.

  jõu+mees n.

  kaamera+mees n. kõnek. televisiooni-, filmioperaator

  kahe+mees n. kõnek. kahtedega õpilane

  kala+mees n.

  kalamehe+jutt-jutun.

  kalamehe+kummik n.

  kalamehe+saabas n.

  kalamehe+sõlm n.

  kamba+mees n.

  kandi+mees n. aj. kandikoha rentnik

  kant=nik n. kandimees

  kauka+mees n. rahamees

  kaup+mees n.

  kaupmees=kond n.

  hansa+kaupmees n.

  kaltsu+kaupmees n.

  karusnaha+kaupmees n.

  kulla+kaupmees n.

  laada+kaupmees n.

  lina+kaupmees n.

  metsa+kaupmees n.

  näru+kaupmees n. kaltsukaupmees

  orja+kaupmees n.

  pudu+kaupmees n.

  raamatu+kaupmees n.

  relva+kaupmees n.

  ränd+kaupmees n.

  suur+kaupmees n.

  turu+kaupmees n.

  uimasti+kaupmees n.

  vanakraami+kaupmees n.

  vanaraamatu+kaupmees n.

  väike+kaupmees n.

  väikehulgi+kaupmees n.

  kaupmehe+amet n.

  kaupmehe+seisus n.

  kaupmehe+sell n.

  keele+mees n.

  kella+mees n. (amet kirikus)

  kihva+mees n. kõnek. hambamees

  killa+mees n. kambamees

  kiriku+mees n. vaimulik v. kellamees

  kirja+mees n. (loova) kirjatööga tegeleja

  kirve+mees n. kõnek. puuraiuja; puutöömes

  kohi+mees n. (suguvõimetu)

  kohtu+mees n. kõnek. kohtunik (hrl. vallakohtu liikme kohta)

  koja+mees n. mees majahoidjana; kõnek. klaasipuhasti (autol)

  kolme+mees n. kõnek. kolmeline õpilane

  kondi+mees n. piltl. (luukerena kujutletud) vikatimees, surm

  kont+mees n. vnm. luukere

  koogu+mees n. kõnek. vigurimees

  kooli+mees n. pedagoog, koolitegelane

  koti+mees n. kotiga ringirändav elatisehankija

  kriuka+mees n.

  kroonu+mees n. vnm. riigiametnik; soldat

  krutski+mees n.

  kukru+mees n. rahamees

  kuldmedali+mees n.

  kuuendiku+mees n. aj.

  kõne+mees n.

  käe+mees n. käendaja

  käli+mees n. naise õemees

  käraka+mees n. joomamees

  käru+mees n. (ehitusplatsil vm.)

  küla+mees n. (võõras)

  künni+mees n.

  küüdi+mees n. kellegi v. millegi küütija, edasitoimetaja

  labida+mees n. liht(mulla)tööline

  laeva+mees n.

  lahi+mees n. lahtija (tapamajas)

  lahingu+mees n. kõnek. lahingutest osa võtnud sõjamees

  laulu+mees n.

  leierkasti+mees n.

  lesk+mees n.

  linna+mees n.

  lodja+mees n. lodjal töötaja

  lume+mees n.

  lõua+mees n. kõnek. lõuapoolik, hea suuvärgiga inimene

  lõõtsa+mees n. kõnek. lõõtspillimängija

  lääni+mees n. aj.

  lööma+mees n. suur kakleja

  maa+mees n.

  maamehe=lik o.

  maamehelikk=us n.

  maameheliku=lt m.

  maffia+mees n.

  majandus+mees n.

  manala+mees n. piltl. surnu

  masina+mees n.

  mati+mees n. maadleja

  matka+mees n.

  meister+mees, meistri+mees n.

  mere+mees n.

  meremehe+jutt-jutun.

  meremehe+kutse n.

  meremehe+kõnnak n.

  meremehe+sõlm n.

  mets+mees n. metsinimene

  metsa+mees n. kõnek. metsatööline; metsanduse eriteadlane

  miilitsa+mees n. miilitsatöötaja

  mikrofoni+mees n. kõnek. raadio- v. telereporter

  moona+mees n. aj. moona eest töötanud põllutööline

  mooramaa+mees n. musta- v. tõmmunahaline mees

  mooramees n. mooramaamees

  muidu+mees n. tegevuseta jms. mees

  mundri+mees n. kõnek. vormikandja

  muskli+mees n. kõnek. (tugevate musklitega)

  muusika+mees n.

  mõisa+mees n.

  mängu+mees n. kõnek. mängija

  mässu+mees n.

  määrde+mees n. (suusatamisel)

  möllu+mees n.

  mürtsu+mees n.

  müügi+mees n.

  naabri+mees n.

  nahkkinda+mees n. piltl. poksija

  naise+mees n.

  naisemehe+põli, naisemehe+põlv n.

  naiste+mees n. naistekütt

  nalja+mees n.

  napsi+mees n.

  nimis+mees n. (Soome haldusametnik)

  nina+mees n. kõnek. juht, eestvedaja

  noor+mees n.

  noormehe=lik o.

  noormehe+iga-ean.

  nuia+mees n. (nuiaga relvastatud sõdalase kohta)

  nupu+mees n. nupukas inimene

  nõu+mees n. vnm. nõuandja

  näpu+mees n. piltl. näppaja, varas

  oda+mees n.

  paari+mees n.

  parve+mees n.

  pasuna+mees n.

  pea+mees n.

  aadli+peamees n.

  peig+mees n.

  peika n. kõnek. peigmees

  peigmees+poiss n.

  pendli+mees n. (kes otsib pendli abil veesooni)

  pere+mees n.

  peremehe=lik o.

  peremehelikk=us n.

  peremeheliku=lt m. \käituma\

  eba:peremehelik o.

  mitte+peremehelik o.

  peremehe=tse/ma t. peremeest mängima, võimutsema

  peremehetse=ja n.

  peremehetse=mine n.

  hea+peremehe=lik o. \suhtumine\ heale peremehele omane, hoolitsev

  heaperemehelikk=us n.

  heaperemeheliku=lt m. \käituma\

  korteri+peremees n.

  maja+peremees n.

  noor+peremees n.

  peo+peremees n.

  pidu+peremees n.

  päris+peremees n.

  rendi+peremees n.

  talu+peremees n.

  vahe+peremees n. biol.

  vana+peremees n.

  väike+peremees n.

  ühe+päeva+peremees n. <(ühe+päeva)+pere¤mees> piltl. (muretu ja hoolimatu, ei mõtle ette)

  peremees+liik n. biol.

  peremees+loom-looman. biol.

  peremees+organism n. biol. organism, mille sees v. peal parasiteerivad nugiloomad v. -taimed

  peremees+taim n. bot.

  peremehe+ohjad n. piltl.

  peremehe+silm-silman.

  peremehe+sõna n.

  peremehe+tunne n.

  peremehe+õigus n.

  piibu+mees n.

  piigi+mees n.

  piima+mees n.

  piiri+mees n.

  pilli+mees n.

  poe+mees n.

  poiss+mees n. vallaline mees

  poissmehe+elu n.

  poissmehe+korter n.

  poissmehe+põli, poissmehe+põlv n.

  poissmehe+õhtu n.

  poliitika+mees n. poliitik

  posti+mees n.

  pritsi+mees n. kõnek. tuletõrjuja

  pronksmedali+mees n.

  puutöö+mees n.

  põllu+mees n.

  poti+põllumees n. linlasest aiamaapidaja; halv. aj. põllumeeste erakonna linlasest liikme pilkenimetus II maailmasõja eelses Eesti Vabariigis

  suur+põllumees n.

  põllumehe+kogemus n.

  päkapiku+mees n. päkapikukasvu jõnglane

  püha+mees n.

  püssi+mees n.

  raadio+mees n.

  raha+mees n.

  rahva+mees n.

  rahvamehe=lik o. \käitumine\

  rahvamehelikk=us n.

  rahvameheliku=lt m.

  rahvapilli+mees n.

  rammu+mees n.

  ranna+mees n. rannaküla mees

  ratsa+mees n.

  raud+mees n.

  rea+mees n. lihtsõdur

  reisi+mees n.

  reka+mees n. kõnek.

  reklaami+mees n.

  rekordi+mees n.

  remondi+mees n.

  ridva+mees n. õngemees

  riigi+mees n.

  rikša+mees n.

  rinde+mees n.

  riuka+mees n.

  rooli+mees n.

  räkiti+mees n. väljapressija

  rännu+mees n.

  saama+mees n. saama peal väljas olija

  samaaria+mees n. kõnek. samariitlane

  sauna+mees n. (saunatöötaja)

  seaduse+mees n.

  sehvti+mees n.

  seltsi+mees n.

  seltsimehe=lik o.

  seltsimehelikk=us n.

  seltsimeheliku=lt m.

  side+mees n.

  sikuska+mees n. sikuskaga kalastaja, sikutimees

  sikuti+mees n.

  soodi+mees n.

  spinningu+mees n.

  spordi+mees n.

  stagna+mees n. kõnek.

  suitsu+mees n.

  sulas+mees n.

  sule+mees n. kirjanik, ajakirjanik vm.

  suur+mees n. silmapaistev isik

  suurtüki+mees n.

  suusa+mees n.

  sõbra+mees n.

  sõbramehe=lik o.

  sõbramehelikk=us n.

  sõbrameheliku=lt m.

  sõbramehe+suhted n.

  sõu+mees n.

  sõja+mees n.

  sõjamehe=lik o.

  sööma+mees n. kõnek. (kes palju sööb)

  tagala+mees n.

  talli+mees n.

  talu+mees n.

  talumehe=lik o.

  tantsu+mees n.

  teadma+mees n. mees, kes teab, rahvatark

  teadus+mees, teaduse+mees n.

  tehnika+mees n.

  tembu+mees n.

  teo+mees n. aj. talust teotegemiseks mõisa saadetud sulane

  teo=line n. teomees

  tiiva+mees n. äärmine sõdur rivis

  toru+mees n. kõnek.

  torupilli+mees n.

  triki+mees n.

  trummi+mees n.

  tsikli+mees n.

  tunni+mees n. vahipostil olev relvastatud sõdur

  tunnis+mees n. vnm. tunnistaja

  turva+mees n.

  turva n. kõnek. turvamees, turvateenistus

  tädi+mees n.

  täis+mees n. täiskasvanud mees

  täismehe=lik o.

  täismehelikk=us n.

  täismehe+iga-ean.

  täitsa+mees n. kõnek.

  töö+mees n.

  töömehe=lik o.

  töömehe+käed n.

  töömehe+tee n.

  tüki+mees n. vembumees

  tütre+mees n.

  tüüri+mees n.

  kaugsõidu+tüürimees n.

  ligisõidu+tüürimees n.

  vahi+tüürimees n.

  vahikorra+tüürimees n.

  vanem+tüürimees n.

  usaldus+mees n.

  usu+mees n.

  vabaabielu+mees n.

  vabat+mees n. vnm. vabadik; vaba mees

  vahe+mees n. vahetalitaja; vnm. saadik, advokaat, tõlk vm. ametlik esindaja

  õigus+vahemees n.

  vahi+mees n. (kes vahis on)

  valija+mees n.

  valve+mees n. valvur

  vana+mees n. vana mees; kõnek. abikaasa; isa

  vanamehe=lik o.

  vanameheliku=lt m.

  vanamehe+krõnks n. kõnek.

  vanamehe+kõbi n. kõnek.

  vanamehe+känd n. piltl.

  vanamehe+näss-nässin.

  vanamehe+nässakas n.

  vanamehe+äbarik n.

  vande+mees n. vandekohtu liige

  varju+mees n. folkl. surnu hing varju kujul

  varu+mees n.

  vembu+mees n.

  viguri+mees n.

  viha+mees n. viha pidav inimene; vaenlane

  viie+mees n. kõnek. (kes õpib viitele)

  viina+mees n. viinavõtja mees

  viinuski+mees n. kõnek. viinamees

  vikati+mees n. niitja; piltl. surm

  vile+mees n. kõnek. (spordis:) kohtunik

  vingu+mees n. vihamees

  voli+mees n. vnm. volinik

  voori+mees n.

  sõidu+voorimees n.

  töö+voorimees n.

  veo+voorimees n.

  voorimehe+kaless n.

  voorimehe+troska n.

  vuti+mees n. kõnek. jalgpallur

  võidu+mees n.

  võimu+mees n. võimukandja

  võsa+mees n. kõnek. võsainimene, bušman

  vägi+mees n. vägilane

  vägimehe+uni n.

  väi+mees n.

  väimees+poeg n.

  väike+mees n. väike poiss

  õe+mees n.

  õnge+mees n.

  äri+mees n.

  ärimehe=lik o. \otsus\

  apteegi+ärimees n.

  hotelli+ärimees n.

  meedia+ärimees n.

  meelelahutus+ärimees n.

  reklaami+ärimees n.

  suur+ärimees n.

  üllatus+mees n. • mees+akt n. k.

  mees+ametnik n.

  mees+artist n.

  mees+diktor n.

  mees+direktor n.

  mees+duett n.

  mees+energia n.

  mees+ettevõtja n.

  mees+haaval m. üks mees korraga

  mees+hing, mehe+hing n. mees, meesterahvas

  mees+hääl n. meeslaulja hääl

  mees+iluuisutaja n.

  mees+isik n.

  mees+juuksur n.

  mees+kangelane n.

  mees+kelner n.

  mees+kergejõustiklane n.

  mees+kodanik n.

  mees+kohus-kohtun. aj. vasallikohus (Eesti- ja Liivimaal)

  mees+koor-koorin.

  meeskoori+laul n.

  mees+korporant n.

  mees+kvartett n.

  mees+liin n. meesisikute põlvkondlik jada

  mees+mannekeen n.

  mees+mehe+kaitse-kaitsen. sp. (korvpallis)

  mees-mehe=lt m. järjekorras, ühtegi vahele jätmata

  mees+modell n.

  mees+naine n. androgüün

  mees+näitleja n.

  mees+olend n.

  mees+paarismäng n.

  mees+partner n.

  mees+pere n.

  mees+pool-poolen.

  mees+prostituut n.

  mees+päev n. aj. vasallide koosolek Liivimaal

  mees+rattur n.

  mees+riim n.

  mees+räppar n.

  mees+rätsep n.

  mees+saatejuht n.

  mees+sanitar n.

  mees+sportlane n.

  mees+strippar n.

  mees+sugu-soon. mehed; ka keelet.

  mees+suguhormoon n.

  mees+sugulane n.

  mees+surfar n.

  mees+sõber n.

  mees+teadlane n.

  mees+tegelane n.

  mees+tennisist n.

  mees+trio n.

  mees+tuttav n.

  mees+töötaja n.

  mees+uisutaja n.

  mees+vang-vangin.

  mees+õpetaja n.

  mees+üksikmäng n.

  mees+ülemus n.

  mehe+aru n.

  mehe+au n. ka piltl. (peenise kohta)

  mehe+ema n.

  mehe+hakatis n.

  mehe+hull o. \naine\

  mehe+hääl n. (mehele omane)

  mehe+ideaal n.

  mehe+iga-ean.

  mehe+isa n. äi

  mehe+jupats n.

  mehe+jurakas n.

  mehe+juss n. (lühike, kidurat kasv)

  mehe+jutt-jutun. tõsine, asjalik jutt

  mehe+juurikas n. piltl.

  mehe+jõmm n.

  mehe+jõmmakas n.

  mehe+jõud n.

  mehe+jämedune o.

  mehe+jändrik n.

  mehe+jäss n.

  mehe+kolakas n.

  mehe+kolask n.

  mehe+mürakas n.

  mehe+kõrgune o. \rukis\

  mehe+käsi n.

  mehe+meel n.

  mehe+moodi m. tublisti

  mehe+naine n.

  mehe+natuke-natukesen.

  mehe+nosu n.

  mehe+näru n.

  mehe+näss-nässin.

  mees+olevus n.

  mehe+pikkune o.

  mehe+poeg n.

  mehe+portree n.

  mehe+purakas n.

  mehe+rajakas n.

  mehe+ramm-rammun.

  mehe+tervis n.

  mehe+toss-tossin.

  mehe+volask n.

  mehe+äbarik n.

  mehe+sõna n. kindel ütlemine, lubadus

  mehe+tegu n. tubli töö v. saavutus

  mehe+töö n. mehele sobiv ning kuuluv töö, meestetöö; tubli töö v. saavutus, mehetegu

  mehe+valu n. himu mehe järele

  mehe+vend n.

  mehe+värk n. kõnek. mehe suguelundid

  mehe+väärne, mehe+vääriline o.

  mehe+õde n.

  mehe+õnn n.

  mees+üliõpilane n.

  meeste+jaht n.

  meeste+jalatsid n.

  meeste+jalgratas n.

  meesteratas n. meestejalgratas

  meeste+juuksla n.

  meeste+juuksur n.

  meeste+jõuk n.

  meeste+kasukas n.

  meeste+king, meeste+kingad n.

  meeste+kinnas, meeste+kindad n.

  meeste+kübar n.

  meeste+maias o.

  meeste+mantel n.

  meeste+mood n.

  meeste+näljane o.

  meeste+palitu n.

  meeste+pesu n.

  meeste+rahvas n. mees

  meeste+riided n.

  meeste+rõivas n.

  meeste+rõivastus n.

  meeste+rätsep n.

  meeste+salk-salgan.

  meeste+saun n.

  meeste+sokid-sokin.

  meeste+sviiter n.

  meeste+sugu-soon. kõik mehed

  meeste+summ-summan.

  meeste+särk n.

  meeste+tuhvlid n.

  meeste+töö n.

  meeste+vaheline o. \jutt\

  meeste+vangla n.

  meeste+õnn n. • halli+vati+mees n. <(halli+vati)+mees> piltl. (hundi, varblase vm. kohta)

  härja+põlve+mees n. vnm. (ulatub härja põlveni); päkapikk

  musta+kuue+mees n. <(musta+kuue)+mees> kõnek. vaimulik; (musta kuuega)

  oma+kandi+mees n.

  oma+nurga+mees n. <(oma+nurga)+mees>

  pika+näpu+mees n. piltl. varas

  poole+tera+mees n. <(poole+tera)+mees> aj. (pool viljasaagist renditasuks)

  punase+vati+mees n. <(punase+vati)+mees> kõnek. lutikas

  siit+kandi+mees n. (siit kandist)

  siit+nurga+mees n.

  valge+pileti+mees n. vnm. (sõjaväeteenistuseks kõlbmatu)

  ühe+kandi+mees n. (ühest, samast kandist)

  ühe+küla+mees n. <(ühe+küla)+mees> (samast külast pärit) • kahe+mehe+saag n. <(kahe+mehe)+saag> (kahe mehega kasutamiseks)

  ühe+mehe+etendus n. <(ühe+mehe)+etendus> ühe näitleja etendus, monoetendus

  ühe+mehe+firma n. <(ühe+mehe)+firma>

  ühe+mehe+saag n. <(ühe+mehe)+saag> lühike käsisaag


 • ÜHENDITULETISED

  meeste+vihka=ja n. ⇐ mehi vihka/ma

  meeste+võrguta=ja n. ⇐ mehi võrguta/ma


 • kahe+mehe+pida=ja n. ⇐ kaht meest pida/ma

  kahe+mehe+pida=mine n. ⇐ kaht meest pida/ma

  mitme+mehe+pida=ja n. ⇐ mitut meest pida/ma

  mitme+mehe+pida=mine n. polüandria; ühe naise abielu samal ajal mitme mehega; (esineb mõne loodusrahva juures)


 • ÜHENDID

  mehele mine/ma t.

  mehele+mine=ja n.

  mehele+mine=k n.

  mehelemineku+iga-ean.

  meheleminekuea=line o. \tütar\

  mehele pane/ma t. (abiellumise mõttes); maha müüma, hakkama panema; ära kulutama

  mehele+pane=k n.

  mehele+pane=mine n.

  mehele saa/ma t.

  mehele+saa=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur