[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

maks/ma t. millegi eest, midagi tasuma; ka piltl.; (ostmisel, müümisel) mingit hinda omama, (teenusena) teat. rahasummat väärt olema; kehtima; piltl. väärt olema

 • TULETISED

  maks2maksun. kohustuslik makse; tasu teenuse eest, vt ka maks1

  maksu=mus n. maksmaminek; hinna ja koguse korrutis

  elatus+maksumus n.

  kogu+maksumus n.

  soetus+maksumus n.

  taastamis+maksumus n.

  maksu=ndus n. maj. maksudega seotud valdkond

  maksu=line o. \haridus\

  maksu=sta/ma t. maksu v. makse peale panema v. määrama

  maksusta=ja n.

  maksusta=mine n.

  maksust=us n.

  maksustus+ühik n.

  maksustus+üksus n.

  aasta+maks-maksun.

  abonement+maks-maksun. kasutamisõiguse eest tasutav maks

  aktsiisi+maks-maksun. kaudne riigimaks tarbekaupadelt

  altkäe+maks n.

  altkäemaksu+skandaal n.

  auto+maks-maksun.

  ekstra+maks-maksun. erakorraline, lisa-, erimaks

  erisoodustus+maks n.

  isiku+maks-maksun. aj. tulust ja varandusest sõltumatu otsene riigi- v. omavalitsusmaks

  järel+maks-maksun.

  järelmaksu+firma n.

  kaalu+maks-maksun. (kaalumise eest)

  keskkonna+maks-maksun.

  kiriku+maks-maksun.

  kommunaal+maks-maksun. (kommunaalteenuste eest)

  käibe+maks-maksun. maj. (mida võetakse müüdud kaupade käibelt)

  käibemaksu+kohustus n.

  käibemaksukohustus=lane n.

  kümnise+maks-maksun. aj. feodaalne naturaalmaks, kümnendik osa saagist

  kümnis n. kümnisemaks

  lastetus+maks-maksun. nõuk. lastetuilt isikuilt võetud maks

  liikme+maks-maksun.

  lisa+maks-maksun.

  lisandväärtus+maks-maksun. maj. (mida võetakse kaupade liikumisel igalt töötlejalt)

  lootsi+maks-maksun. mer. (lootsi kasutamise eest)

  luna+maks-maksun.

  majutus+maks-maksun.

  müügi+maks-maksun.

  naturaal+maks-maksun.

  osa+maks-maksun.

  osavõtu+maks-maksun.

  panderolli+maks-maksun.

  progressiiv+maks-maksun.

  põllumajandus+maks-maksun.

  pärandi+maks-maksun.

  pärandus+maks-maksun.

  registreerimis+maks-maksun.

  reklaami+maks-maksun. (kohaliku omavalituse maks)

  rendi+maks-maksun.

  riigi+maks-maksun.

  soola+maks-maksun. aj.

  sotsiaal+maks-maksun.

  tempel+maks-maksun. (dokumendilõiv)

  tolli+maks-maksun.

  tulu+maks-maksun.

  tulumaksu=sta/ma t. tulumaksu peale panema

  tulumaksusta=mine n.

  tulumaksu+langetus n.

  tulumaksu+määr n.

  tulumaksu+seadus-seadusen.

  tulumaksu+soodustus n.

  tulumaksu+süsteem n.

  tulumaksu+teatis n.

  turismi+maks n.

  tähtimis+maks-maksun.

  tööjõu+maks n.

  valla+maks-maksun.

  vara+maks n.

  varandus+maks-maksun.

  õppe+maks-maksun.

  õppemaksu+vabastus n. ⇐ õppemaksust vabastamine

  maksu+alune o. maksu alla kuuluv

  maksu+alune n. see, kes maksu alla kuulub, maksumaksja

  maksu- ja tolli+amet n.

  maksuamet=nik n. maksuameti töötaja

  e-maksuamet n. maksuameti elektrooniliste teenuste keskkond arvutivõrgus

  maksu+aparaat n.

  maksu+audiitor n.

  maksu+debatt n.

  maksu+inspektor n.

  maksu+kohuslane n.

  maksu+kohustus n.

  maksukohustus=lane n. maj. maksukohustusega isik

  maksukohustus=lik o.

  maksu+koorem n.

  maksu+kviitung n.

  maksu+menetlus n.

  maksu+moratoorium n. maksu peatamine teatud ajaks

  maksu+märk n.

  maksumärgi=sta/ma t. maksumärgiga varustama

  maksu+määr n.

  maksu+paradiis n. tavalistest madalamate maksumääradega riik

  maksu+pettus n.

  maksu+poliitika n.

  maksu+raha n. (maksudest saadud)

  maksu+seadus-seadusen.

  maksu+soodustus n.

  maksu+süsteem n.

  maksu+teade n.

  maksu+teema n.

  maksu+tulu n.

  maksu+vaba o. \tulu\

  maksu+võlg n.

  maksuvõlg=lane n. maksuvõlgnik

  maksuvõlg=nik n.

  maksu+võlgnevus n.

  maksu kogu/ma t.

  maksu+koguja n. ⇐ maksude koguja

  maksu+kogumine n. ⇐ maksude kogumine

  maksu+vabastus n. ⇐ maksudest vabastus

  maksu maks/ma

  maksu+maks=ja n.

  maksu+maks=mine n.

  maks=e n. maj. millegi eest tasutav summa

  aasta+makse n.

  elektron+makse n.

  kaardi+makse n.

  kindlustus+makse n.

  krediitkaardi+makse n.

  kuu+makse n.

  kommunaal+makse n. kommunaalmaks

  mobiil+makse n. (mobiiltelefoni kaudu)

  m-makse n. mobiilmakse

  osa+makse n.

  osaku+makse n.

  ositi+makse n.

  püsi+makse n.

  reparatsiooni+makse n. sõjahüvitis, võidetult nõutav võitja kahjude hüvitis

  ressursi+makse n.

  sotsiaalkindlustus+makse n.

  sularaha+makse n.

  tasendus+makse n.

  vaeg+makse n.

  välk+makse n. kiire makse (panganduses)

  makse+automaat n. (maksete tegemiseks)

  makse+bilanss n. maksete bilanss

  maks=ja n.

  maks=mine n.

  maksev o. kehtiv

  maksv=us n.

  maksvuse=tu o. mittemaksev, kehtetu


 • LIITSÕNAD

  maks-e+distsipliin n.

  maks-e+dokument n.

  maks-e+graafik n.

  maks-e+jõud n.

  maksejõue=tu o. \võlgnik\

  maksejõuet=us n.

  maksejõu=line o.

  maks-e+kaart n.

  maks-e+kohustus n.

  maks-e+korraldus n.

  maks-e+kviitung n.

  maks-e+käsk n.

  maks-e+käsund n. maj. kirjalikult vormistatud maksekäsk

  maks-e+order n.

  maks-e+puhkus n. maj. ajavahemik, mille korral tuleb pangale maksta ainult laenuintresse

  maks-e+raskus n.

  maks-e+teatis n.

  maks-e+terminal n.

  maks-e+tähik n.

  maks-e+täht n.

  maks-e+tähtaeg n.

  maks-e+tähtpäev n.

  maks-e+vahend n.

  maks-e+võimalus

  maks-e+võime n.


 • ÜHENDID

  alimente maks/ma t.

  alimendi+maks=ja n.

  altkäe maks/ma t.

  altkäe+maks-maksun.

  altkäemaksu+võtja n.

  altkäemaksu+võtmine n.

  altkäemaksu+võtt n.

  avanssi maks/ma t.

  avansi+maks=e n.

  avansi+maks=mine n.

  dividende maks/ma t.

  dividendi+maks=e n.

  dividendi+maks=ja n.

  dividendi+maks=mine n.

  ette maks/ma t.

  ette+maks-maksun. ettemakstav summa

  ettemaksu+konto n.

  ette+maks=e n. maj. ettemaks

  ette+maks=ja n.

  ette+maks=mine n.

  juurde maks/ma t. lisaks, täiendavalt maksma

  juurde+maks-maksun. lisaks, täiendavalt makstav osa millestki

  juurde+maks=e n. maj. juurdemaks

  juurde+maks=mine n.

  kätte maks/ma t. kätte tasuma; halbu tagajärgi kaasa tooma

  kätte+maks-maksun.

  kättemaksu+himu n.

  kättemaksuhimu=line o.

  kättemaksu+iha n.

  kättemaksu+jumalanna n.

  kättemaksu+kirg n.

  kättemaksu+mõte n.

  kättemaksu+plaan n.

  kätte+maks=ja n.

  kätte+maks=mine n.

  maha maks/ma t. laevameest lõpparvet andes vallandama

  maha+maks-maksun.

  maksu maks/ma

  maksu+maks=ja n.

  maksu+maks=mine n.

  palka maks/ma

  palga+maks n.

  palga+maks=ja n.

  palga+maks=mine n.

  peale maks/ma t. juurde maksma

  peale+maks-maksun. pealemakstav summa

  peale+maks=e n. maj. riigi toetus ettevõttele v. asutusele

  peale+maks=mine n.

  pensioni maks/ma t.

  pensioni+maks=e n.

  sisse maks/ma t. teat. rahasummat kuhugi maksma

  sisse+maks-maksun.

  sisse+maks=e n. maj. sissemaks

  sissemakse+täht n.

  sisse+maks=ja n.

  sisse+maks=mine n.

  tagasi maks/ma t. \laenu\

  tagasi+maks-maksun. tagasimaksmine; tagasimakstav summa

  tagasi+maks=e n. maj. tagasimaks

  tagasi+maks=ja n.

  tagasi+maks=mine n.

  välja maks/ma t.

  välja+maks-maksun. väljamaksmine; väljamakstav summa

  välja+maks=e n. maj. väljamaks

  väljamakse+päev n. rmtp.

  välja+maks=mine n.

  ära maks/ma t. \võlga\ täielikult tasuma, kinni maksma

  ära+maks=ja n.

  ära+maks=mine n.

  ära+maks=tu n. • maksma hakka/ma t. jõustuma, kehtima hakkama

  maksma+hakka=mine n.

  maksma pane/ma t. kehtestama; läbi lööma

  maksma+pane=k n.

  maksma+pane=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur