[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

märk n. tähis; märklaud; märguanne; tundemärk; jälg

 • TULETISED

  märgi=s n. eristusmärk

  märgis=ta/ma1 t. märgisega tähistama

  märgista=mine1 n.

  märgist=us1 n.

  märgistus+masin n.

  märgist=i n. (märgistusseade)

  hobu+märgisti n.

  käsi+märgisti n.

  traktori+märgisti n.

  autori+märgis n.

  energia+märgis n. (hoonel)

  kujund+märgis n.

  metall+märgis n.

  number+märgis n.

  plast+märgis n.

  tiiva+märgis n.

  täht+märgis n.

  märgi=stik n. märgikogum

  märgi=sta/ma2 t. märgiga varustama

  märgista=mine2 n.

  märgist=us2 n.

  teekatte+märgistus n.

  vahe+märgistus n.

  märgistus+jooned n.

  märgistus+seade-seadmen.

  märki/ma t. tähistamiseks märki tegema v. panema; märgiks olema, tähistama; nentima

  märgi=tse/ma t. märkima, tähistama

  märki=mine n.

  märkimis+sirkel n.

  märkimis+vahend n.

  märkimis+viis-viisin.

  märkimist väärt o.

  märkimis+väär=ne o. \tulemus\

  märg=e1märken. nõuetekohane märkus

  märge=nd n. liigile osutav lühend, eeskätt sõnastikus

  märge=nda/ma t. <märge(nd)=nda/ma> märgendit lisama

  eriala+märgend n.

  stiili+märgend n.

  kinnitus+märge-märken.

  kooskõlastus+märge-märken.

  saabumis+märge-märken.

  märg=e2märkmen. ülestähendus

  märkm=ik n. (märkmete jaoks)

  laua+märkmik n.

  reisi+märkmik n.

  tasku+märkmik n.

  vaatlus+märkmik n.

  märkmik+arvuti n.

  märkmik+kalender n.

  matka+märkmed-märkmen.

  päeviku+märkmed-märkmen.

  reisi+märkmed-märkmen.

  märkme+leht n.

  märkme+paber n.

  märkme+plokk n. (märkmete tegemiseks)

  märkme+raamat n.

  märgi=ts n. märkeriist

  märk=el n. märkimisvahend

  märk=us1 n. lühike seletav lisand; etteheide eksimuse eest, vt ka märk=us2

  ala+märkus n.

  all+märkus n.

  järel+märkus n.

  kõrval+märkus n.

  lisa+märkus n.

  lühi+märkus n.

  vahe+märkus n.

  ääre+märkus n.

  eel+märgitud o. \näide\

  märke kogu/ma t.

  märgi+kogu=ja n.

  märgi+kogu=mine n.

  märk+niit-niidin.

  märk+nõel n.

  märk+raud n. (näit. põletusmärgiga märkimiseks)

  märk+tint n. (pesu märkimiseks)

  märk+vildikas n.

  märk-e+kuul n. (petangimängus)

  märk-e+orienteerumine n.

  märk-e+suusatamine n. (tähistatud rajal kontrollpunkte kaardistades)

  märk-e+vahend n. märkimisvahend

  maha märki/ma t.

  maha+märki=mine n. eh.

  ära märki/ma t. (rõhutatult) märkima; tunnustama

  ära+märki=mine n.

  ära+märgi=tu n.


 • LIITSÕNAD

  aja+märk n. teatud ajastut kajastav või tulevikku vihjav sündmus, nähtus vms.

  alteratsiooni+märk n. muus.

  asendus+märk n.

  astronoomia+märgid n. (kalendris)

  au+märk n.

  ees+märk n.

  eesmärgi=tu o. \liikumine\ ilma eesmärgita

  eesmärgitu=lt m. \liikuma\

  eesmärgit=us n.

  eesmärgi=sta/ma n. eesmärki sead/ma

  ainu+eesmärk n.

  kasutus+eesmärk n.

  lõpp+eesmärk n.

  pea+eesmärk n.

  põhi+eesmärk n.

  suhtlus+eesmärk n.

  eesmärgi+kindel o.

  eesmärgi+pärane o.

  eesmärgipärase=lt m.

  eesmärgipäras=us n.

  eesmärgi+teadlik o.

  eesmärgiteadlikk=us n.

  eesmärgiteadliku=lt m.

  elu+märk n.

  eraldus+märk n. eraldav, eristav märk

  eristus+märk n.

  firma+märk n.

  haua+märk n.

  hoiatus+märk n.

  häbi+märk n. (vanaaegne karistusviis:) häbimärgi põletamine laubale; ka piltl.

  häbimärgi=sta/ma t. avalikult häbistama

  hüüu+märk n.

  ilma+märk n. tunnus, mille järgi ilma ennustada

  iludus+märk n.

  jagamis+märk n.

  jutu+märgid n.

  juure+märk n. mat.

  kalda+märk n.

  kalendri+märk n. astronoomiamärk kalendris, näit. Kuu faaside märkimiseks

  kasti+märk n.

  kauba+märk n.

  kaubamärgi+litsents n.

  keelu+märk n.

  kirja+märk n. (näit. täht, hieroglüüf)

  kirja+vahe+märk n.

  kirjavahemärgi=sta/ma t. kirjavahemärke panema

  kirjavahemärgista=mine n.

  kirjavahemärgist=us n.

  vahe+märk n. keelet. kirjavahemärk

  kohustus+märk n.

  kordus+märk n. muus. märk helitöö mingi osa kordamiseks

  korrektuuri+märk n.

  korrutus+märk n.

  kvaliteedi+märk n.

  kõrgendus+märk n.

  kõrgus+märk n. (kõrguse tähistamiseks)

  kõrva+märk n. (loomade märgistamiseks)

  kõvendus+märk n. (vene keele tähestikus)

  käise+märk n. käiseembleem

  käänise+märk n.

  küsi+märk n. keelet. küsimust tähistav kirjavahemärk (?); piltl. küsimus; küsitavus

  küsimärgi=line o. \otsus\

  küsimärgi=sta/ma t. küsitavaks tegema

  küsimärgi all ole/ma t. kahtluse all, kaheldav, küsitav olema

  küsimärgi alla panema t. kahtluse alla panema, küsitavaks tegema

  lahutamis+märk, lahutus+märk n. mat.

  lasti+märk n. mer. parda veepealse osa vähimat lubatud kõrgust tähistav märk laeva mõlemal küljel

  leppe+märk n. leppeline märk v. märguanne

  liiklus+märk n.

  liiklusmärgi=stik n.

  liitmis+märk n. mat.

  loogika+märk n. loog. tehtemärk matemaatilises loogikas

  lõpu+märk n. õppeasutuse lõpetamist tähistav rinnamärk

  maandumis+märk n. (õhusõidukile)

  maasika+märk n. kõnek. veresoonkasvaja, hemangioom

  madaldus+märk n. muus. (heli madaldamise tähistamiseks)

  maksu+märk n. maj.

  maksumärgi=sta/ma t. maj. maksumärgiga varustama

  matemaatika+märk n. (matemaatilise mõiste tähistamiseks)

  mere+märk n. (rannal v. madalas vees olev rajatis)

  miinus+märk n. mat.

  miinusmärgi=line o. miinusmärgiga

  morse+märk n.

  mõiste+märk n. keelet. mõistekirja märk, ideogramm

  mälestus+märk n.

  mütsi+märk n.

  navigatsiooni+märk n. meremärk

  nime+märk n. pseudonüüm, varjunimi (hrl. nimetähtedena, teat. tähekombinatsioonina v. üksiktähena)

  noodi+märk n.

  numbri+märk n. (näit. autol)

  nõia+märk n. folkl. (kaitseks nõiduse vastu))

  ohu+märk n.

  osutus+märk n. (liiklusmärk)

  pao+märk n. inf. (koodivahetusmärk)

  peenendus+märk n. keelet.

  pere+märk n.

  pesula+märk n.

  piima+märgid n. põllum. piimajõudluse tunnused

  piiri+märk n. piiri tähistav ese vm. tähis maa-alade vahel

  pikendus+märk n. tähistab kirjas hääliku suuremat kestust

  pikkus+märk n. hääliku pikkuse tähis

  pioneeri+märk n. nõuk.

  pluss+märk n. mat.

  põletus+märk n. sissepõletatud (omandi- v. tunnus)märk

  raha+märk n. paberraha v. münt

  raie+märk n. mets.

  rinna+märk n.

  risti+märk n. ristikujuline märk (hrl. maagilise v. sakraalse märgina)

  ristimärgi=sta/ma t. ristimärgiga varustama

  ruuni+märk n. ruunikirja märk

  rõhu+märk n. (tekstis rõhu märkimiseks)

  siht+märk n. tabamiseks valitud (vastase) objekt; siht, eesmärk; mer. (kaldamärkide kohta)

  sodiaagi+märgid n. sodiaagi tähtkujud

  staaži+märk n.

  suru+märk n. (plastlehe küljest paberile surutav)

  suveniir+märk n.

  sünni+märk n.

  süvise+märk n. mer.

  tabeldus+märk n.

  taia+märk n. nõiamärk

  tee+märk n.

  teenete+märk n.

  tehase+märk n.

  tehte+märk n. mat. (näit. korrutus-, liitmismärk)

  telegraafi+märk n. (telegraafi teel edastatav)

  tempo+märk n. muus.

  ting+märk n. leppemärk

  tormi+märk n.

  transkriptsiooni+märk n. keelet.

  tulekahju+märk n. kõnek. sünnimärgina esinev sinakaspunane veresoonkasvaja

  tunde+märk n.

  tunnis+märk n. vnm. tundemärk

  tunnus+märk n.

  turva+märk n.

  turvamärgi=sta/ma t. turvamärgiga varustama

  tähe+märk n.

  vabriku+märk n.

  vastand+märk n.

  vee+märk n. (märgib vee kõrgust)

  vesi+märk n.

  viite+märk n.

  vormingu+märk n. inf.

  võidu+märk n.

  võrdus+märk n.

  võrgu+märk n. kal. võrgutähis

  võrratus+märk n. mat.

  võtme+märk n. muus.

  õhkamis+märk n. vnm. hüüumärk

  õnge+märk n.

  õue+märk n. murd. peremärk • märk+joon n. (millegi märgiks)

  märk+laud n. (märkilaskmiseks)

  märk+leht n. (märklaual ühe laskja tabamuste arvestamiseks)

  märk+sõna n. teatmeteoses artikli alguses olev sõna v. väljend, mis tähistab artikli teemat

  märksõna=stik n.

  märgi+kogu-kogun.

  märgi+kollektsioon n.

  märgi+süsteem n.

  märgi+tuvastus n.


 • ÜHENDITULETISED

  märki lask/ma t.

  märki+lask=ja n.

  märki+lask=mine n.

  märki viska/ma t.

  märki+vis=e n.

  märki+viska=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur