[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

luge/ma t. (kirjutatud teksti; lahti mõtestama; loendama; arvama, pidama; mingeid muid märke); mõistma, taipama

 • TULETISED

  loe=nda/ma t. arvu kindlaks tegema; üles lugema, loetlema

  loe=ndu/ma t. loendatav olema

  loenda=ja n.

  loenda=mine n.

  loend n. loendamise tulemus, nimestik

  konto+loend n.

  nime+loend n.

  posti+loend n. inf. meiliaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga

  rubriigi+loend n.

  sõna+loend n.

  loendi+boks n. inf.

  loend=ur n. loendav seadis

  impulsi+loendur n.

  iooni+loendur n.

  minuti+loendur n.

  pöörde+loendur n.

  loend=us n.

  hinge+loendus n. aj. hingederevisjon

  loendus+andmed n.

  rahvast loenda/ma t.

  rahva+loenda=ja n.

  rahva+loend=us n.

  samme loenda/ma t.

  sammu+loenda=ja n. sammuloendur

  sammu+loend=ur n. (riist)

  sammu+loend=us n.

  \lapsi\ loe=ta/ma t. vnm. lugeda laskma, lugemist kontrollima

  loeta=ja n.

  loeta=mine n.

  loet=us n.

  loe-t=le/ma, loe-te=le/ma t. ükshaaval nimetades üles lugema

  loetle=ja n.

  loetle=mine n.

  loetel=u n. loetlemine; loend

  bibliograafia+loetelu n.

  kirjandus+loetelu n.

  viite+loetelu n. bibl. loeteluks koondatud viited (raamatu, artikli v. peatüki lõpus)

  loet=lus n. loetlemine

  ülal+loetletud o. ülal, eespool loetletud

  luge=ja n. see, kes loeb; bibl. (raamatukogus); mat. murrujoone pealne arv; tehn. loendusmehhanism; füüs. loendur; lugija

  lugeja-s=kond n.

  ilu+lugeja n.

  revisjoni+lugeja n.

  tava+lugeja n.

  lugeja+kaart n. bibl. lugejapilet

  lugeja+menu n.

  lugeja+määrang n.

  lugeja+pilet n. bibl. lugejakaart

  lugeja+teenindaja n. ⇐ lugejate teenindaja

  lugeja+teenindus n. ⇐ lugejate teenindus

  luge=m n. mõõteriista näit

  lahk+lugem n. üks võimalikke viise kirjutatut välja lugeda (eriti vanade kirjade ja raamatute uurimisel)

  number+lugem n.

  luge=mik n.

  emakeele+lugemik n.

  luge=mine n.

  ajaviite+lugemine n.

  hävi+lugemine n. inf. (salvestis kustutatakse)

  ilu+lugemine n.

  kohal+lugemine n. (raamatukogus)

  säil+lugemine n. inf. (salvestis säilib)

  vaeg+lugemine n. (lugemishäire)

  vahe+lugemine n. (laulude vahel esinemiskavas)

  lugemis+draama n. kirj.

  lugemis+elamus n.

  lugemis+himu n.

  lugemishimu=line o. \laps\

  lugemis+huvi n.

  lugemis+ind n.

  lugemis+janu n.

  lugemis+järg-järjen.

  lugemis+kirg n.

  lugemis+maania n.

  lugemis+nälg n.

  lugemis+oskus n.

  lugemis+pala n.

  lugemis+prillid n.

  lugemis+projektor n.

  lugemis+pult n.

  lugemis+rõõm n.

  lugemis+saal n.

  lugemis+soovitus n.

  lugemis+tund n.

  lugemis+tükk n.

  lugemis+väärne o. \raamat\

  lugemis+väärt o. \teos\ lugemist väärt

  luge=mus n. kirjanduse lugemise ulatus

  luge=r n. lugemisprojektor, automaatseade info sisestamiseks andmekandjalt; seade digiraamatute lugemiseks

  e-luger n. e-raamatute lugemine

  magnetkaardi+luger n.

  sõrmejälje+luger n.

  vöötkoodi+luger n.

  lugi=ja n. vnm. lahkusuliste jutlustaja

  lugija+vend n. lugija

  lug=u2 n. vnm. arv, hulk, vt ka lugu1

  loe=ng n.

  ava+loeng n.

  instrueerimis+loeng n.

  kontsert+loeng n.

  poliit+loeng n.

  raadio+loeng n.

  tele+loeng n.

  õppe+loeng n.

  ülevaate+loeng n.

  ülikooli+loeng n.

  loeng+kontsert n.

  loengu+abonement n.

  loengu+afišš n.

  loengu+konspekt n.

  loengu+kursus n.

  loengu+saal n.

  loengu+sari-sarjan.

  loengu+tsükkel n.

  loe=tu n. see, mis on loetud

  loetama=tu o. \tekst\ mitteloetav

  loetamatu=lt m. \kirjutatud\

  loetav o. \käekiri\ selge, mõistetav

  loetav n. see, mida loetakse


 • LIITSÕNAD

  ilu+luge/ma t. deklameerima

  kaug+loetav o. \arvesti\ kaugelt loetav

  kaugloetav arvesti n. (edastab ise oma näidu)

  kaugarvesti n. kaugloetav arvesti [ÕS 2013 uute sõnade lisaloendist.]

  kerg+loetav o. \tekst\ kergesti loetav

  masin+loetav o. masinaga loetav

  raal+loetav o. \pass\ raaliga loetav


 • ÜHENDID

  ajalehte luge/ma, lehte luge/ma t.

  ajalehe+luge=ja, lehe+luge=ja n.

  ajalehe+luge=mine, leheluge=mine n.

  \raamatut\ ette luge/ma t.

  ette+luge=ja n.

  ette+luge=mine n.

  ettelugemis+päev n.

  ettelugemis+võistlus n.

  hääli luge/ma t.

  häälte+luge=ja n. (valimistel)

  häälte+luge=mine n.

  häältelugemis+komisjon n.

  kokku luge/ma

  kokku+luge=mine n.

  \lehte\ läbi luge/ma t. (otsast lõpuni lugema)

  läbi+luge=mine n.

  \teksti\ maha luge/ma t.

  maha+luge=ja n.

  maha+luge=mine n.

  moraali lugema t. manitsema,

  moraali+luge=ja n.

  moraali+luge=mine n.

  peale luge/ma t. (helifilmile tõlget või diktoriteksti)

  peale+luge=ja n.

  peale+luge=mine n. audiovisuaalsete tööde salvestamise tehnoloogia, mida kasutatakse raadios, video ja TV otseülekannetes

  suult luge/ma t.

  suult+luge=ja n.

  suult+luge=mine n.

  suultlugemis+tähestik n.

  üle luge/ma t. teist (v. mitmendat) korda (läbi) lugema; (üle) kontrollima

  üle+luge=ja n.

  üle+luge=mine n.

  üles luge/ma t. loetlema; (nimetades) loendama

  üles+luge=mine n. • lugema õpeta/ma t.

  lugema+õpeta=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur