[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 34 artiklit, väljastan 20.

Aadam n. Piibli järgi Jumala poolt loodud esimese inimese nimi

 • TULETISED

  aadam n. nalj. mees

  aadam=lased n. relig. algse paradiisliku seisundi taastamisele pretendeeriv usulahk, millele on iseloomulik alastiolek süütuse ilminguna


 • LIITSÕNAD

  iidamast-aadamast \saadik\ väga ammu • aadama+aegne o. Aadama ajast pärit; piltl. igivana, ajast ja arust

  aadama+kahvel n. piltl. sõrmed (söömisvahendina)

  aadama+õun n. piltl. mehe kõrisõlm

  aadama+ülikond n. piltl. alastiolek (mehe kohta)

 • abstraktne o. mõtteline, mittekonkreetne

 • TULETISED

  abstraktse=lt m.

  abstrakts=us n.

  abstrakt-sion=ism n. abstraktne kunst

  abstraktsion=ist n. abstraktsionismi harrastav kunstnik

  abstraktsion-ist=lik o. abstraktsionismile omane, selle laadis v. põhimõtetel loodud


 • LIITSÕNAD

  abstrakt+sõna n. abstraktne sõna

 • alga/ma t. (pihta) hakkama; (midagi) alustama; kätte jõudma

 • TULETISED

  alga=ta/ma t. probleemi vms. tõstatama v. arutamiseks esitama

  algata=ja n. eestvedaja

  algata=mine n.

  algat=us n.

  algatus=lik o.

  era+algatus n.

  eraalgatus=lik o.

  kodaniku+algatus n.

  oma+algatus n.

  omaalgatus=lik o.

  rahva+algatus n.

  algatus+rühm n.

  algatus+toimkond n.

  algatus+võime n.

  algatusvõime=line o.

  algatusvõimelise=lt m.

  algatusvõimelis=us n.

  alu=sta/ma t. pihta hakkama

  alusta=ja n.

  alusta=mine n.

  alust=us n. algus, hakatus

  taas+alusta/ma t.

  taasalusta=ja n.

  taasalusta=mine n.

  alg n. algus, hakatus

  alga=ja n. mingis tegevuses vähese kogemusega inimene

  algaja=lik o.

  algajalikk=us n.

  algajaliku=lt m. algaja kombel

  alga=ja o. \kirjanik\

  alga=mine n.

  alg=e1algen. (abstraktses mõttes:) millest miski alguse saab

  alg=e2algmen. (esemelises tähenduses)

  juure+alge-algmen.

  kopsu+algmed-algmen.

  lehe+alge-algmen.

  seemne+alge-algmen.

  tiiva+algmed-algmen.

  ürg+alge-algmen.

  alge=line o. väga lihtne, primitiivne

  algelise=lt m.

  algelis=us n.

  alg=lik o. esialgne, algupärane

  alg=mine n. vnm. algus, hakatus

  alg=ne o. esialgne, kõige varasem

  algse=lt m. algsel kujul

  alg+allikas n.

  alg+asukas n.

  alg+dokument n.

  alg+eksemplar n.

  alg+elanik n.

  alg+informatsioon n.

  alg+kapital n.

  alg+keel n. algupärandi keel; keelet. aluskeel

  algkeel=ne o. \kuju\ algkeeles olev

  alg+kiri-kirjan. jur. dokumendi originaaleksemplar

  alg=is n. algkiri

  algise+pida=ja n. see, kes algist peab

  alg+kodu n. algne elupaik või pärinemisala

  alg+komponent n.

  alg+käsikiri-kirjan.

  alg+meeter n. meetri rahvusvaheline algeksemplar

  alg+põhjus n.

  alg+teadmised n. elementaar- e. lähteteadmised

  alg+tekst n.

  alg+temperatuur n.

  alg+tähendus n.

  alg+tüüp n.

  alg+variant n.

  algul1 k. millegi alguses

  silbi+alguli=ne o. silbi algul olev

  sõna+alguli=ne o. sõna algul olev

  algul2, alul m. esialgu; alguses

  esi+algu m.

  esialg=ne o.

  esialgse=lt m.

  alg=us n.

  alg+aasta n. algusaasta

  alg+aste-astmen.

  alg+edu n.

  alg+etapp n.

  \kuu\ alg+faas n.

  alg+kiirus n.

  alg+kümnend n. alguskümnend

  alg+meridiaan n. nullmeridiaan

  alg+moment n.

  alg+osa n.

  algosa=ke n. füüs.

  alg+punkt n.

  alg+riim n. kirj. (sama algushäälik)

  algriimi=line o.

  alg+staadium n.

  alg+tempo n.

  alg+tõuge n.

  alg+täht, algus+täht n.

  algu+pool-poolen.

  algu+pära n. päritolu, põlvnemine

  algupära=ne o. iseseisvalt loodud; omapärane

  algupära=nd n. <algupära(ne)=nd> algupärane teos; originaaldokument

  algupärase=lt m.

  algupäras=us n.

  algupära=tse/ma t. algupärane olla püüdma

  algupära=tu o. omapäratu, isikupäratu

  algus+aabe n. vnm. algustäht

  algus+aasta n.

  algus+aeg n.

  algus+ajajärk n.

  algus+häälik n. (sõnal)

  algus+järk n.

  algus+kolmandik n.

  algus+kümnend n.

  algus+minut n.

  algus+moment n.

  algus+osa n.

  algus+ots n.

  algus+punkt n.

  algus+rida n.

  algus+salm n.

  algus+silp n.

  algus+takt n.

  algus+tiitrid n.

  algus+täht n.

  algus+vinjett n. k.

  algus+vormel n.


 • LIITSÕNAD

  alg+aine n. keem. lähteaine; filos. kogu maailma aluseks olev põhiaine

  alg+arv n.

  alg+element n. algosis; filos. algaine

  alg+eos n.

  alg+haridus n.

  alg+idu n.

  alg+klass n.

  alg+kool-koolin.

  lasteaed-algkool n. (moodustavad ühise haridusasutuse)

  aedkool n. lasteaed-algkool

  algkooli+iga-ean.

  algkooliea=line o. algkoolieas olev

  algkooli+haridus n.

  algkooli+klass n.

  algkooli+õpilane n.

  alg+koosseis n.

  alg+kristlik o.

  alg+kude n. (millest hiljem kujunevad püsikoed)

  alg+kuju n.

  alg+kursus n.

  alg+kõrgus n.

  alg+loom-looman. ainurakne

  alg+mõiste n.

  alg+organisatsioon n.

  komsomoli+algorganisatsioon n. nõuk.

  alg+osis n.

  alg+rakk n. piltl. vnm. millegi väikseim koostisosa

  algraku=ke n. piltl. algrakk

  alg+redaktsioon n.

  alg+rivistus n. algkoosseis

  alg+seis n.

  alg+sidus-sidusen.

  alg+teadmised n.

  alg+tegur n. mat.

  alg+tõde n. põhitõde

  alg+viisik n.

  alg+võrre n. keelet.

  alg+väärtus n.

  alg+õpe, alg+õpetus n. algteadmiste õpetamine

 • animeeri/ma t. hingestama, elustama; vnm. ergutama

 • TULETISED

  anim=aator n. animafilmi tegija

  anim=atsioon n. pilthaaval filmimine, mis võimaldab luua liikumatute kujutiste v. esemete liikumise illusiooni

  animatsioon+film n. animatsiooni abil loodud film, näit. joonis- või nukufilm

  animafilm n. animatsioonfilm

  animafilmi+tööstus n.

  animatööstus n. animafilmitööstus

  animatsiooni+stuudio n.

  anime n. Jaapani päritolu joonisfilmistiil, kus kangelast iseloomustavad eeskätt suured silmad ja värvilised juuksed

  animeeri=ja n.

  animeeri=mine n.

  animeerimis+tarkvara n.

  re:animeeri/ma t. med. taaselustama

  reanim=atsioon n.

  reanimeeri=mine n.

 • eliit n. ühiskonna paremik, valituim osa omaduste, sünni v. positsiooni järgi võimuhierarhias; põllum. selektsiooni teel saadud parimad, valitud taimed v. loomad

 • TULETISED

  elit-aar=ne o. eliidi hulka kuuluv; eliidile loodud v. mõistetav

  elitaarse=lt m. \mõjuv\

  elitaars=us n.

  elitar=ism n. õpetus, mille järgi ühiskond jaguneb eliidiks ja massiks


 • LIITSÕNAD

  kunsti+eliit n.

  suusa+eliit n.

  vaimu+eliit n. • eliit+kari-karjan.

  eliit+seeme n.

  eliit+väeosa n.

  eliidi+kunst n.

 • eponüüm n. isikunime järgi loodud nimetus, nt. Ohmi seadus

  esperanto n. 1887. a. loodud rahvusvaheline abikeel (tehiskeel) [Sai nime autori, Poola arsti L. Zamenhofi pseudonüümi Doktoro Esperanto järgi.]

 • TULETISED

  esperant=ist n. esperanto harrastaja


 • LIITSÕNAD

  esperanto+kursus n.

  esperanto+liikumine n.


 • ÜHENDITULETISED

  esperanto+keel=ne o. \kirjutis\ esperanto keeles olev

 • film n. lindi- v. lehekujuline fotomaterjal; kinoekraanil näidatav teos

 • TULETISED

  filmi=ndus n. kõik filmidega seotu

  filmi=lik o. \lavastus\ filmipärane, filmile omane

  filmi/ma t. filmiülesvõtteid valmistama

  filmi=ja n.

  amatöör+filmija n. filmiamatöör

  filmi=mine n.

  sünkroon+filmimine n.

  filmimis+tehnika n.

  filmi=ng n. kirjandusteose filmiks töötlus

  super:film n. pikk ja kulukas film


 • LIITSÕNAD

  aime+film n. (populaarteaduslik)

  ajaloo+film n.

  ajaviite+film n.

  amatöör+film n. (amatööri(de) tehtud)

  animatsioon+film n. animatsiooni abil loodud, näit. joonis- või nukufilm

  animafilm n. animatsioonfilm

  animafilmi+tööstus n.

  animatööstus n. animafilmitööstus

  armastus+film n.

  autori+film n.

  ballett+film n.

  debüüt+film n.

  detektiiv+film n.

  dia+film n. fot. diapositiivide rida filmilindil

  dokumentaal+film n.

  dokfilm n. dokumentaalfilm

  dokumentaal n. kõnek. dokumentaalfilm

  dokk2 n. kõnek. dokumentaalfilm

  eluloo+film n.

  erootika+film n.

  foto+film n. (fotodest koosnev)

  gangsteri+film n.

  heli+film n.

  hitt+film n.

  joonis+film n.

  kassa+film n. menufilm

  katastroofi+film n.

  kauboi+film n.

  kino+film n.

  kinofilmi+kaamera n.

  kitsas+film n. fot.

  kitsasfilmi+kaamera n.

  kogu+pere+film n.

  kommerts+film n.

  komöödia+film n.

  kontsert+film n.

  kordus+film n.

  kostüümi+film n.

  kriminaal+film n.

  krimifilm n. kõnek. kriminaalfilm

  kroonika+film n.

  kultus+film n.

  kultuur+film n.

  kõmu+film n.

  laiekraani+film n. (laiekraanil näitamiseks)

  lai+film n. fot. 70 mm laiune film; sellisele lindile tehtud film

  laifilmi+kaamera n.

  lai+formaat+film n. <(lai+formaat)+film> (laia formaadiga)

  laste+film n.

  löök+film n.

  lööma+film n. märulifilm

  lühi+film n.

  mammut+film n. (väga pikk)

  menu+film n.

  mikro+film n.

  mikrofilmi/ma t. mikrofilmi tegema

  mikrofilmi+projektor n.

  muinasjutt+film n.

  multiplikatsioon+film n.

  multifilm n. multiplikatsioonifilm

  multi=kas n. kõnek. multifilm

  muusika+film n.

  muusikal+film n.

  mängu+film n.

  tele+mängufilm n.

  märuli+film n.

  nalja+film n.

  negatiiv+film n. fot.

  nuku+film n.

  näidend+film n.

  ooper+film n.

  panoraam+film n.

  peen+film n.

  pere+film n.

  politsei+film n.

  porno+film n.

  portree+film n.

  positiiv+film n. fot. (positiivide valmistamiseks)

  probleem+film n.

  propaganda+film n.

  põnevus+film n.

  pärandi+film n.

  reklaam+film n.

  reportaaž+film n.

  retro+film n.

  revüü+film n.

  riiuli+film n. piltl. (mida pole tsensuuri keelu tõttu linastatud)

  rokk+film n.

  rull+film n.

  röntgeni+film n.

  sadomaso+film n.

  sari+film n.

  seanss+film n. täispikk film

  seeria+film n.

  seiklus+film n.

  seks+film, seksi+film n. (rohkesti) seksi sisaldav film

  stereo+film n.

  suur+film n. kalli lavastusega (väärt)film

  sõja+film n.

  teekonna+film n.

  tele+film, televisiooni+film n.

  tellimus+film n.

  tipp+film n.

  tragöödia+film n.

  trofee+film n.

  tumm+film n.

  tõsielu+film n.

  ulme+film n.

  underground+film n.

  uudis+film n. uus film

  vaate+film n.

  video+film n.

  video1 n. videofilm, vt ka video2, video3

  õppe+video n.

  video+laenutus n. videofilmide laenutus

  video+sisu n.

  värvi+film n.

  õppe+film n.

  õudus+film n.

  väärt+film n.

  ühis+film n. • filmi+abonement n.

  filmi+ajakiri-kirjan.

  filmi+alane o. \koostöö\

  filmi+amatöör n.

  filmiamatör=ism n. filmiamatöörina tegutsemine

  filmi+aparaat n.

  filmi+arhiiv n.

  filmi+arvustus n.

  filmi+auhind n.

  filmi+biennaal n.

  filmi+dekoratsioon n.

  filmi+diiva n.

  filmi+diloogia n.

  filmi+dokumentalist n.

  filmi+dramaturg n.

  filmi+dramaturgia n.

  filmi+festival n.

  filmi+foorum n.

  filmi+friik n. kõnek.

  filmi+grupp n.

  filmi+kaader n.

  filmi+kaamera n.

  filmi+karjäär n.

  filmi+kassett n.

  filmi+keel n.

  filmi+ketas n.

  filmi+klassika n.

  filmiklassik n.

  filmi+klubi n.

  filmi+kompanii n.

  filmi+koopia n.

  filmi+kriitika n.

  filmikriitik n. filmikriitikaga tegeleja

  filmi+kunst n.

  filmikunst=nik n. filmikunsti valdaja

  filmi+kuulsus n.

  filmi+käsikiri-kirjan.

  filmi+laenutus n.

  filmi+lavastaja n.

  filmi+levi n.

  filmi+lina n.

  filmi+lint n.

  filmi+looming n.

  filmi+lõik n.

  filmi+mees n.

  filmi+mogul n.

  filmi+muusika n.

  filmi+näitleja n.

  filmi+operaator n.

  filmi+osa n.

  filmi+paviljon n.

  filmi+projektor n.

  filmi+reklaam n.

  filmi+retsensioon n.

  filmi+režissöör n.

  filmi+roll n.

  filmi+rull n.

  filmi+staar n.

  filmi+stsenaarium n.

  filmi+stuudio n.

  filmi+teadus n.

  filmi+toodang n.

  filmi+trikk n.

  filmi+triloogia n.

  filmi+tõlge n.

  filmi+täht n.

  filmi+tööstus n.

  filmi+vaataja n.

  filmi+vaatamine n.

  filmi+versioon n.

  filmi+võte n.

  filmi+ülesvõte n.

  film-o+graafia n. filmide nimestik v. loetelu (teat. kriteeriumide alusel

  film-o+loogia n. filmiteadus

  film-o+skoop n. seade diafilmide vaatamiseks [skoop ‹ kr. skopeō vaatan]

  film-o+teek n. filmikogu, -hoidla

 • firma n. ettevõte; äri nimetus

 • LIITSÕNAD

  arendus+firma n.

  arvuti+firma n.

  auto+firma n.

  dekoratsiooni+firma n.

  ehitus+firma n.

  ema+firma n. väiksemat sama tüüpi ettevõtet haldav suurem ettevõte

  faktooringu+firma n. maj. (tegeleb nõudeõiguse ostu-müügiga)

  fondihaldus+firma n.

  heliplaadi+firma n.

  idu+firma n. alles tööd alustav väikefirma

  idufirma=ndus n.

  inkasso+firma n. maj. (tegeleb võlgade sissenõudmisega)

  IT-firma n.

  jalatsi+firma n.

  järelmaksu+firma n.

  kasiino+firma n.

  kaubaveo+firma n.

  kiirlaenu+firma n.

  kinnisvara+firma n.

  konsultatsiooni+firma n.

  koolitus+firma n.

  krüptoraha+firma n.

  krüpto+firma n.

  lennu+firma n.

  liisingu+firma n. maj.

  maakleri+firma n.

  masti+firma n. omanikfirma

  monitooringu+firma n.

  mööbli+firma n.

  odavlennu+firma n. (hoiab kulusid madalana teeninduskvaliteedi arvelt)

  omanik+firma n.

  operaator+firma n.

  personaliotsingu+firma n.

  plaadi+firma n.

  produktsiooni+firma n.

  prügiveo+firma n.

  puidu+firma n.

  reklaami+firma n.

  riiuli+firma n. müügiks loodud registreeritud valmisfirma, millel majandustegevus puudub või piirdub paari tehinguga

  suur+firma n.

  suusa+firma n.

  tarkvara+firma n. inf.

  toidu+firma n.

  turismi+firma n.

  tütar+firma n. maj.

  vahendus+firma n.

  valdus+firma n.

  varahaldus+firma n.

  varakindlustus+firma n.

  vari+firma n. (mille nime all tegutseb mingi teine firma)

  vee+firma n.

  veo+firma n.

  võrkturundus+firma n.

  välis+firma n.

  õmblus+firma n.

  ühe+mehe+firma n. <(ühe+mehe)+firma> • firma+auto n.

  firma+kauplus n. esinduskauplus

  firma+kink-kingin.

  firma+märk n.

  firma+rong n.

  firma+roog-roan.

  firma+silt n.

  firma+stiil n.

 • fond n. põhivara; mingiks otstarbeks v. ajavahemikuks määratud rahalised v. ainelised vahendid; väärtpaberid

 • TULETISED

  fond=eeri/ma t. maj. fonde kindlaks määrama, fonde looma

  fondeeri=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+fond n. kindlaks otstarbeks määratud fond

  abistamis+fond n.

  akumulatsiooni+fond n.

  amortisatsiooni+fond n.

  arhiivi+fond n.

  auhinna+fond n.

  elamu+fond n.

  geeni+fond n.

  geno+fond n. biol. geenifond

  hüvitus+fond n.

  investeerimis+fond n.

  kasvu+fond n.

  kindlustus+fond n.

  kulla+fond n. ka piltl.

  kultuuri+fond n.

  käibe+fond n. maj. ühes tootmistsüklis tarbitav tootmisfondi osa, mille kogu väärtus kandub täielikult üle toodangule

  ohvriabi+fond n.

  palga+fond n.

  pensioni+fond n.

  raamatu+fond n.

  raie+fond n.

  reserv+fond n. maj. varuks olevad rahalised v. ainelised vahendid; bibl. varukogu

  ringlus+fond n.

  riski+fond n. maj. alternatiivne investeerimisinstrument, mis on loodud riskide maandamiseks

  siht+fond n.

  sotsiaalhooldus+fond n.

  sotsiaalkindlustus+fond n.

  streigi+fond n.

  tarbimis+fond n.

  teatme+fond n. bibl. teatmekogu

  tõuke+fond n. maj. (millest rahastatakse Euroopa Liidu mahajäänumate piirkondade arengu kiirendamist)

  valuuta+fond n.

  vähiravi+fond n. • fondi+börs n. väärtpaberibörs

  fondi+emissioon n.

  fondi+hoidla n.

  fondi+mahukus n.

  fondi+osak n.

  fondi+took n. (saadav tulu)


 • ÜHENDID

  fondi (fonde) haldama t.

  fondi+hald=ur n. (investeerimisfondil)

  fondi+hald=us n.

  fondihaldus+firma n.

 • formeeri/ma t. moodustama, kujundama; vormi andma

 • TULETISED

  formeer=u/ma t. kujunema, moodustuma, lõplikult välja kujunema

  form=atsioon1 n. aj. filos. ühiskonna arenguaste marksismi ajaloofilosoofias; geol. ühesugustes tingimustes tekkinud kivimikompleks

  formeeru=mine n.

  form=atsioon2 n. biol. (taimkatte liigituse üksus)

  formeeri=mine n.

  formeeri=ng n. (formeeritud) üksus

  rahvus+formeering n.

  de:formeeri/ma t. kuju muutma, moonutama

  re:formeeri/ma t. vnm. uuendama, ümber kujundama

  reform n. ümberkorraldus, uuendus, muudatus

  reform=ism n. pol. uuendusmeelsus

  reform=ist n. pol. reformismi pooldaja

  reformi/ma t. reformi teel muutma, ümber korraldama

  reform=ist n.

  reformi=ja n.

  reformi=mine n.

  agraar+reform n.

  haldus+reform n.

  justiits+reform n.

  kohtu+reform n.

  kooli+reform n.

  majandus+reform n.

  raha+reform n.

  talurahva+reform n.

  töövõime+reform n.

  vääringu+reform n. maj. rahareform

  reform+kleit n. aj. 1900. a. korsetimoele vastukaaluks loodud vabalt langev särkkleit

  reform+pedagoogika n. (uuendusliku sisuga)

  reform+põhi n. vetruv traadist voodipõhi

  reform+voodi n. reformpõhjaga voodi

  reformi+erakond n.

  reformierakond=lane n. reformierakonna liige

  reform=aator n. reformija

  usu+reformaator n.

  reform=atsioon n. usuline liikumine Euroopas XVI saj.

  vastu+reformatsioon n.

  reformatsiooni+aeg n.

  reformatsiooniaeg=ne o. \olukord\ reformatsiooniaega kuuluv

  reformatsiooni+ajastu n.

  reformatsiooni+kirik n.

  reformatsiooni+liikumine n.

  reformeeri=ja n.

  reformeeri=mine n.

 • graafika n. kujutava kunsti liik; joonistus- ja paljundustehnikate kogunimetus; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos; tähestik, kiri

 • TULETISED

  graafik n. graafika alal tegutsev kunstnik


 • LIITSÕNAD

  arvuti+graafika n.

  estamp+graafika n. paljundusgraafika

  info+graafika n.

  inseneri+graafika n.

  originaal+graafika n.

  paljundus+graafika n.

  pisi+graafika n.

  raal+graafika n.

  raamatu+graafika n.

  rakendus+graafika n. k.

  säid+graafika n. k. iseseisva kunstiteosena loodud graafikateosed

  tarbe+graafika n. k. graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist, graafiline disain

  tarbegraafik n. tarbegraafikat viljelev kunstnik

  vaba+graafika n. iseseisva kunstiteosena loodud graafikateosed

  vabagraafik n. vabagraafikat viljelev kunstnik

  vektor+graafika n. inf. (kujutist moodustavad joonte asend, pikkus ja suund on matemaatiliselt määratletud)

  äri+graafika n. • graafika+kunst n.

  graafikakunst=nik n.

  graafika+looming n.

  graafika+näitus n.

  graafika+tehnika n.

  graafika+teos n.

  graafika+triennaal n.

 • hüva o. hea; murd. parem, parempoolne

 • TULETISED

  hüva=k o. parem(poolne)

  hüvakul m. paremal, paremal pool

  hüvakule m. paremale

  hüvakult m. paremalt

  hüva=ng n. heaolu

  hüve n. paremus, eelis; heaolu, kasu

  hüve=line o. hea, positiivne

  hüve+olu n. heaolu

  hüv=is n. maj. aineline vara; jur. hüvitus; tööga loodud produkt

  hüvi=ta/ma t. tasuma, kompenseerima

  hüvita=ja n.

  hüvita=mine n.

  hüvit=is n. jur. kellelegi makstav rahasumma majandusliku kaotuse, varanduse vähenemise vm. kahju eest

  haigus+hüvitis n.

  hambaravi+hüvitis n.

  hilinemis+hüvitis n. (palgamaksmisel)

  kindlustus+hüvitis n.

  kulu+hüvitis n. maj.

  lahkumis+hüvitis n. (töölt lahkumise korral)

  sõja+hüvitis n.

  töötuskindlustus+hüvitis n.

  töövõimetus+hüvitis n.

  tööõnnetus+hüvitis n.

  vanema+hüvitis n. (lapse sünni järel)

  hüvit=us n. hüvitamine; kahjutasu

  vastu+hüvitus n. jur.

  hüvitus+fond n.

  hüvitus+summa n.

  hüvitus+väärtpaber n.

  kahju hüvita/ma t.

  kahju+hüvita=ja n.

  kahju+hüvit=is n. (makstav summa)

  kahju+hüvit=us n. kahju hüvitamine; makstav summa

  hüva=sti h.

  hüvasti jät/ma t.

  hüvasti+jätt n.

  hüvastijätu+kiri-kirjan.

  hüvastijätu+suudlus n.

  hüvastijätu+sõna n.

  hüvasti+jät=mine n.

 • imago n. kellestki v. millestki avalikkuses loodud kujutluspilt

 • LIITSÕNAD

  margi+imago n. • imago+loogia n. imagote loomine ja kujundamine; imagote süsteem

  imagoloog n. imagoloogia spetsialist: imagolooja, imagote uurija

 • klaver n. (klahvinstrument); kõnek. klaverimäng (erialana)

 • TULETISED

  klaver=da/ma t. klaverit mängima

  klaverda=ja n.

  klaverda=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kabinet+klaver n.

  kontsert+klaver, kontserdi+klaver n.

  püst+klaver n.

  tahvel+klaver n.

  tiib+klaver n. • klaveri+duo n. helitöö kahele klaverile; selle ettekandjad

  klaveri+heli n.

  klaveri+iste-istmen. klaveritool

  klaveri+kaas n.

  klaveri+klahv n.

  klaveri+klass n. (muusikaõppeasutuses)

  klaveri+kontsert n. ulatuslikum helitöö klaverile ja orkestrile; klaverimuusika avalik ettekanne

  klaveri+kunstnik n. pianist, klaverimuusika interpreteerija

  klaveri+kvartett n. helitöö klaverile ja kolmele poogenpillile

  klaveri+literatuur n. klaverile loodud heliteosed

  klaveri+looming n.

  klaveri+miniatuur n. (lühipala)

  klaveri+muusika n.

  klaveri+pala n.

  klaveri+passaaž n. kiiresti mängitav v. lauldav helirida meloodia kahe põhiheli vahel

  klaveri+prelüüd n. prelüüd klaverile

  klaveri+solist n.

  klaveri+sonaat n.

  klaveri+taidur n. klaverivirtuoos

  klaveri+teos n.

  klaveri+tool n. klaveriiste

  klaveri+trio n.

  klaveri+tund n.

  klaveri+vabrik n.

  klaveri+virtuoos n.

  klaveri+õhtu n.

  klaveri+õpingud n.


 • ÜHENDITULETISED

  klaverit häälestama t.

  klaveri+häälesta=ja n.

  klaveri+häälesta=mine n.

  klaveri+häälest=us n.

  klaverit mängima t.

  klaveri+mäng n. klaveril mängimine; (eriala)

  klaver n. kõnek. klaverimäng erialana

  klaveri+õpetaja n. klaverimängu õpetaja

  klaveri+õpet=us n.

  klaverimängu+oskus n.

  klaveri+mängi=ja n.

  klaveril saatma t.

  klaveri+saad=e n.

  klaveri+saat=ja n.

  klaverit õpetama t.

  klaveri+õpeta=ja n.

  klaverit õppima t.

  klaveri+õp=e n.


 • MUU

  klavessiin n. endisaegne klaveritaoline klahvpill

 • kleit n. naise v. tütarlapse pealisrõivas

 • LIITSÕNAD

  alus+kleit n.

  ampiir+kleit n. (hilisklassitsistlik stiil XIX saj. algul)

  balli+kleit n.

  bemberg+kleit n.

  brokaat+kleit n.

  gala+kleit n.

  glassee+kleit n.

  hõlmik+kleit n.

  kaapot+kleit n. etn. tkst. pikkade varrukatega, liibuva pihaga ja avara seelikuosaga kleit

  keep+kleit n.

  kimono+kleit n.

  kittel+kleit n.

  kodu+kleit n.

  kokteili+kleit n. kõnek. (lühike õhtukleit)

  kostüüm+kleit n.

  kott+kleit n.

  krimpleen+kleit n.

  krinoliin+kleit n. endisaegne (19. saj.) võrudega kohevil hoitav kellukjas kleit v. seelik

  laulatus+kleit n.

  leeri+kleit n.

  lõpu+kleit n.

  maksi+kleit n. (maksipikkusega)

  mantel+kleit n. mantli lõikega, paksemast riidest tänavakleit

  midi+kleit n.

  mini+kleit n.

  musliin+kleit n.

  nuku+kleit n.

  peo+kleit n.

  pidu+kleit n.

  pits+kleit n.

  pruudi+kleit, pruut+kleit n.

  pulma+kleit n.

  päevitus+kleit n.

  pühapäeva+kleit n.

  püks+kleit n.

  ranna+kleit n.

  reform+kleit n. aj. 1900. a. korsetimoele vastukaaluks loodud vabalt langev särkkleit

  ristimis+kleit n.

  safari+kleit n.

  siid+kleit, siidi+kleit n.

  sits+kleit, sitsi+kleit n.

  suve+kleit n.

  särk+kleit n.

  särk+pluus+kleit n.

  šifoon+kleit n.

  taft+kleit n.

  tennise+kleit n.

  tupp+kleit n.

  turnüür+kleit n. aj. [turnüür: XIX saj. lõpul, seeliku tagaosa kohevil hoidev polsterdis v. ribistik]

  tänava+kleit n.

  töö+kleit n.

  vormi+kleit n.

  õhtu+kleit n. • kleidi+haak n.

  kleidi+jupak n.

  kleidi+krepp n.

  kleidi+mood n.

  kleidi+niru n.

  kleidi+näru n.

  kleidi+nööp n.

  kleidi+proov n.

  kleidi+riie n.

  kleidi+saba n.

  kleidi+täis-täien. \riiet\

  kleidi+väel m.

  kleidi+äär n.


 • ÜHENDITULETISED

  kleidi+õmble=ja n. ⇐ kleiti õmble/ma (kutsenimetus)

 • kollaaž n. k. muus. eri stiilide ja väljendusvahendite põiming; sellises laadis loodud teos

 • TULETISED

  kollaaž=lik o. kollaažile omane; kollaaži meenutav


 • LIITSÕNAD

  kollaaž+tehnika n.

 • kuva/ma t. infot silmanähtavaks tegema (kuvariekraanil, valgusreklaamis kvartskella näidikul)

 • TULETISED

  kuva=ndu/ma t. mingisugusena näima

  kuva n. kuvaril v. valgusreklaamis tekkiv silmanähtav kujutis

  aju+kuva n.

  värvi+kuva n.

  kuva+paneel n.

  kuva+tabloo n.

  kuva+tõmmis n. ekraanil olevast kuvast tehtud koopia

  kuva=nd n. esemest, olendist v. nähtusest loodud kujutluspilt, imago

  margi+kuvand n.

  meedia+kuvand n.

  kuva=r n. kuvamisseade

  katoodkiire+kuvar n.

  lame+kuvar n.

  LCD-kuvar n. vedelkristallkuvar

  plasma+kuvar n.

  vedelkristall+kuvar n.

  värvi+kuvar n.

  kuvari+ekraan n.

  kuvari+kujutis n.

  kuvari+näit n.


 • LIITSÕNAD

  kuva+mälu n. inf. (kuvamisvalmis andmetega)

  kuva+paneel n.

  kuva+projektor n. videoprojektor

 • maali/ma t. värve ja pintslit kasutades pilti looma; vnm. joonistama; kõnek. värvima; võõpama, minkima; kõnek. aeglaselt ja hoolikalt, ka vaevaliselt (nagu joonistades) kirjutama; piltl. (kirjeldades, ette kujutades) kujutluspilte looma

 • TULETISED

  maal1 n. maalitud teos

  maali=line o. maalile omane; maalina kaunis

  maalilise=lt m. \kaunis\

  maalilis=us n.

  ajaloo+maal n. (kujutab ajaloosündmust; maalikunsti haru)

  akti+maal n.

  akvarelli+maal n. (maalitehnika)

  altari+maal n.

  alus+maal n.

  angoob+maal n. (keraamiline ehismaal)

  dekoratiiv+maal n.

  email+maal n.

  figuuri+maal n.

  fresko+maal n.

  guašš+maal n.

  guašš2 n. guaššmaal

  interjööri+maal n. k. hoone sisevaadet kujutav maal

  kiriku+maal n.

  klaasi+maal n.

  kolmik+maal n. (kolmeosaline)

  koopa+maal n. ürginimese maaling koobaste seintel

  lae+maal n.

  lahingu+maal n.

  liimi+maal n. k. (liimvärvidega maalitud); vastav maalimistehnika

  maastiku+maal n.

  lille+maal n.

  mere+maal n.

  miniatuur+maal n.

  monumentaal+maal n.

  olustiku+maal n.

  originaal+maal n.

  pastell+maal n.

  portree+maal n.

  portselani+maal n.

  ring+maal n. k. maal avara ümarehitise siseseinal, panoraam

  segatehnika+maal n.

  seina+maal n.

  säid+maal n. k. tahvelmaal

  žanri+maal n. olustikumaal

  tahvel+maal n. iseseisev maal (puu)tahvlil, lõuendil vms.; vastav kunstiharu

  tempera+maal n. k. (temperavärvidega tehtud)

  tempera n. temperamaal

  toon+maal n.

  vaasi+maal n.

  vaba+maal n.

  vaha+maal n.

  vesivärvi+maal n.

  õli+maal n.

  õlimaali+pintsel n.

  õlimaali+tehnika n.

  maali+ekspositsioon n.

  maali+galerii n.

  maali+kogu-kogun.

  maali+kool-koolin.

  maali+koolkond n.

  maali+stuudio n.

  maali+teos n.

  maali+väljapanek n.

  maal=er n. eh. (kutsenimetus:) pindade ettevalmistaja värvimiseks ja värvija; vnm. maalija, maalikunstnik

  maaler=da/ma t. kõnek. maalritööd tegema

  maalerda=mine n.

  ehitus+maaler n.

  kunst+maaler n.

  maaler+meister n.

  maalri+müts-mütsin.

  maalri+pintsel n.

  maalri+redel n.

  maalri+sell n.

  maalri+teip n.

  maalri+töö n.

  maalri+viimistlus n.

  maalri+värv n.

  maali=ja n. maalikunstnik

  akti+maalija n. aktide maalija

  akvarelli+maalija n.

  ikooni+maalija n.

  maastiku+maalija n.

  mere+maalija n.

  olustiku+maalija n.

  portree+maalija n.

  pühapildi+maalija n. pühapiltide maalija

  maali=mine n.

  klaasi+maalimine n.

  vaba+maalimine n.

  maalimis+tehnika n.

  maali+tehnika, maalimis+tehnika n.

  maali=ng n. (maalimise tulemus:) maal; piltl. sõnades või muusikas loodud pilt; värvidega loodud kaunistus

  heli+maaling n.

  keha+maaling n.

  lae+maaling n.

  näo+maaling n.

  seina+maaling n.

  sõja+maaling n.

  sõna+maaling n. sõnadega loodud pilt

  üle+maaling n.


 • LIITSÕNAD

  maali+kunst n.

  maal2 n. maalikunst

  maalikunst=nik n. see, kes viljeleb maalikunsti

  maali+laager n.

  maali+looming n.

  maali+skeene n. kõnek. alternatiivne maalivaldkond

  maali+tehnika n. maalimistehnika

  maal3 n. maalitehnika

 • Nikolai Marr n. gruusia päritolu vene ja nõukogude filoloog (1865--1964)

 • TULETISED

  marr=ism n. Marri poolt loodud vulgaarmarksistlik nn. uus õpetus keelest

  marr=ist n. marrismi toetaja

 • portree n. inimest kujutav kunstiteos v. foto; kirjandusteose tegelasest loodud tervikkujutlus; näopilt

 • TULETISED

  portree=line o. portreesse puutuv, sellega seostuv

  portre-t=eeri/ma t. portreed tegema

  portreteeri=ja n.

  portreteeri=mine n.

  portre-t=ist n. portreemaalija v. -looja


 • LIITSÕNAD

  akvarell+portree n.

  auto+portree n. kunstniku tehtud portree iseendast

  esindus+portree n.

  foto+portree n.

  grupi+portree n.

  kaksik+portree n.

  karakter+portree n.

  koond+portree n.

  lühi+portree n.

  naise+portree n.

  mehe+portree n.

  paraad+portree n.

  pastell+portree n.

  perekonna+portree n.

  pliiatsi+portree n.

  pool+portree n.

  poolfiguur+portree n.

  rühma+portree n.

  siluett+portree n.

  skulptuur+portree n.

  tuši+portree n.

  täis+portree n.

  täisfiguur+portree n. • portree+büst n.

  portree+etüüd n.

  portree+film n.

  portree+foto n.

  portree+joonistus n.

  portree+kunst n.

  portree+looming n.

  portree+pilt n.

  portree+žanr n.

  portree+visand n.

  portree+võte n.


 • ÜHENDITULETISED

  portree+maal n. ⇐ portreed maali/ma maalitud portree; vastav maalikunsti haru

  portree+maali=ja n. ⇐ portreed maali/ma

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur