[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

loo/ma t. midagi uut tekitama, esile kutsuma, tekkimise v. olemasolu põhjuseks olema; (seos tegijaga: 1) subjektiks üldisem, inimesest sõltumatu, tihti impersonaalseks jäetav tegur; 2) subjektiks inimene, tema vaimne või kehaline tegevus; 3) subjektiks miski)

 • TULETISED

  loj=us n. vnm. koduloom; halv. (inimese kohta)

  lojus=lik o. lojusele omane, iseloomulik

  pudu+lojus n. (väiksem) koduloom

  töö+lojus n.

  loo=dus n. (loomise tulemus laiemas mõttes:) aineline maailm, kogu universum; (kitsamas mõttes:) geograafiline keskkond, milles inimene ja ühiskond eksisteerib; piltl. loodusseadused kõige loojana, kujundajana

  loodus=lik o. \valik\ loodusega seotud, sellest tulenev; looduses esinev

  looduslikk=us n.

  loodusliku=lt m. \kaunis\

  pool+looduslik o. \kooslus\

  loodus+valge o. ⇐ looduslik valge loomulik valge

  elus+loodus n.

  linna+loodus n.

  põlis+loodus n.

  raba+loodus n.

  ranna+loodus n.

  ürg+loodus n. (inimtegevusest puutumata)

  loodus+and n. see, mida loodus annab

  loodus+armastus, looduse+armastus n.

  loodus+ese n. elutu loodusobjekt, nt hiidrahn

  loodus+filosoofia n.

  loodus+fotograaf n.

  loodus+geograafia n.

  loodusgeograafi=line o. \asend\

  loodus+haiku n. kirj. (Jaapani klassikaline luulevorm)

  loodus+haruldus n. haruldane ese, olend v. nähtus

  loodus+hiid n.

  loodus+huvi, looduse+huvi n.

  loodus+huviline, looduse+huviline n.

  loodus+hääl n.

  loodus+jõud n.

  loodus+kaart n.

  loodus+katastroof n.

  loodus+kasutus n. looduse kasutamine

  loodus+kauge o.

  loodus+kaunis o.

  loodus+keskkond n.

  loodus+kirjeldus n.

  loodus+kivi n. eh.

  loodus+kompleks n.

  loodus+laps n.

  loodus+lugu n. loodusõpetus

  loodus+luuletus n.

  loodus+lähedane o.

  loodus+lüürika n.

  looduslüürik n.

  loodus+maastik n.

  loodus+materjal n.

  loodus+motiiv n.

  loodus+muuseum n.

  loodus+mälestis n.

  loodus+nähtus n.

  loodus+park-pargin.

  loodus+pilt n.

  loodus+rahvas n.

  loodus+ravi n.

  loodus+ressurss n.

  loodus+rikkus n.

  loodus+seadus-seadusen.

  loodus+seire n.

  loodus+sõber n.

  loodus+taju n.

  loodus+teadlane n.

  loodus+teadus n.

  loodusteadus=lik o. \huvi\

  loodus+teema n.

  loodusteema=line o. \artikkel\

  loodus+temaatika n.

  loodus+toode n.

  loodus+tulekahju n.

  loodus+tunnetus, looduse+tunnetus n.

  loodus+vaade n.

  loodus+vara-varan.

  loodusvarade+rohke o.

  loodus+võtted n.

  loodus+õnnetus n.

  loodus+õpetus n.

  loodus+huvi, looduse+huvi n.

  looduse+ime n.

  looduse+lembus n.

  looduse+sõber n.

  loodus+taju, looduse+taju n.

  loodust armasta/ma t.

  loodus+armasta=ja, looduse+armasta=ja n.

  loodus+armast=us, looduse+armast=us n.

  loodust hoid/ma t.

  loodus+hoid n.

  loodus+hoidja n.

  loodus+hoid=lik o. \eluviis\

  loodushoidlikk=us n.

  loodushoidliku=lt m. \käituma\

  loodust kaits/ma t.

  loodus+kaits=e-kaitsen.

  looduskaitse=line o. \väärtus, piirang\

  looduskaitse+ala n.

  looduskaitse+alane o. looduskaitset puudutav

  looduskaitse+inspektor n.

  looduskaitse+liikumine n.

  looduskaitse+osakond n.

  looduskaitse+ring n.

  looduskaitse+seadus-seadusen.

  looduskaitse+selts n.

  looduskaitse+tegelane n.

  looduskaitse+töö n.

  looduskaitse+töötaja n.

  loodus+kaits=ja n.

  loodust uuri/ma t.

  loodus+uurija n.

  loodus+uurimine n.

  loodust vaatle/ma t.

  loodus+vaatle=ja, looduse+vaatle=ja n.

  loodus+vaatl=us, looduse+vaatl=us n.

  loo=ja2 n. inimene, kes loob v. on loonud midagi; (Jumala kohta), looja1

  heli+looja n. see, kes loob heli(töid)

  lemmik+helilooja n.

  ooperi+helilooja n.

  loo=mine n.

  loomi=ng n. (kunstiline) loomistöö; selle tulemus

  loomingu=line o. loominguprotsessiga seotud; loov

  loomingulise=lt m. \lähenema\

  loomingulis=us n.

  uus+loominguline o. etnograafilist stiili jäljendav

  draama+looming n.

  filmi+looming n.

  graafika+looming n.

  heli+looming n.

  inim+looming n.

  instrumentaal+looming n.

  jutu+looming n.

  kirjandus+looming n.

  klaveri+looming n.

  kollektiiv+looming n.

  koori+looming n.

  kultuuri+looming n.

  kunsti+looming n.

  laulu+looming n.

  lava+looming n.

  luule+looming n.

  maali+looming n.

  moe+looming n.

  muusika+looming n.

  noorus+looming n.

  novelli+looming n.

  oma+looming n.

  omaloomingu=line o. \luuletus\

  omaloomingu+konkurss n. omaloominguvõistlus

  omaloomingu+võistlus n.

  ooperi+looming n.

  oreli+looming n.

  originaal+looming n.

  portree+looming n.

  proosa+looming n.

  rahva+looming n.

  skulptuuri+looming n.

  sõna+looming n.

  tantsu+looming n.

  teatri+looming n.

  unikaal+looming n.

  uudis+looming n. uus looming

  vaimu+looming n.

  vokaal+looming n.

  värsi+looming n.

  õigus+looming n.

  ühis+looming n.

  loomingu+aasta n.

  loomingu+ind n.

  loomingu+lugu n.

  loominguloo=line o. \käsitlus\

  loomingu+meetod n.

  loomingu+periood n.

  loomingu+psühholoogia n.

  loomingu+pärl n.

  loomingu+rõõm n.

  loomingu+tee n.

  loomingu+vabadus n.

  loomingu+võime n.

  loomis+faas n.

  loomis+järk n.

  loomis+lugu n.

  loomis+meetod n.

  loomis+müüt n.

  loomis+protsess n.

  loomis+rõõm n.

  loomis+tahe-tahten.

  loomis+tung-tungin.

  loomis+töö n.

  loomis+võime n.

  loomisvõime=line o.

  üle+loomis+piste n. <(üle+loo|mis)+pist|e> tkst.

  loo=de1looten. biol., vt ka loo=d,e2

  loote=line o. \areng\ lootega, looteeaga seotud

  karik+loode-looten.

  kobar+loode-looten.

  põis+loode-looten.

  loote+iga-ean.

  loote+kest n.

  loote+ketas n.

  loote+kott-kotin.

  loote+leht n.

  loote+lugu n. õpetus loote arenemisest

  loote+siirdamine n.

  loote+vedelik n.

  loote+vesi n.

  loote+võie n.

  loo=me n. loomistöö (valdkonna mõistes); selle tulemus, looming

  kunsti+loome n.

  seadus+loome n.

  sõna+loome n.

  vere+loome n. füsiol. vere(rakkude) moodustumine organismis

  vereloome+elund n.

  vereloome+haigus n.

  õigus+loome n. jur. õigusnormide loomine, õigusaktide koostamine

  loome+aasta n.

  loome+aktiivsus n.

  loome+iga-ean.

  loome+inimene n.

  loome+jõud n.

  loome+liit n.

  loome+meeskond n.

  loome+palavik n.

  loome+periood n.

  loome+piin n.

  loome+pinge n.

  loome+potents n.

  loome+protsess n.

  loome+pärand n.

  loome+pärl n. loomingupärl

  loome+rõõm n. loomisrõõm

  loome+stipendium n.

  loome+tegevus n.

  loome+töö n.

  loome+vabadus n.

  loome+vaev n.

  loome+vargus n. plagiaat

  loome+võime n.

  loomevõime=line o.

  loome+ülesanne-anden.

  loov1 o. edasiarendav, vt ka loov2

  loova=lt m. \mõtlema\

  loov=us n. loov suhtumine oma tegevusse; loomisvõime

  loov+isiksus n.

  loov+mõtlemine n.


 • LIITSÕNAD

  taas+loo/ma t.

  taasloo=ja n.

  taasloo=mine n.


 • ÜHENDID

  moodi loo/ma t.

  moe+loo=ja n.

  moe+loo=mine n.

  \sokki\ üles loo/ma t. kudumistöö alustuseks silmuseid looma

  \soki\ üles+loo=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur