[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

ise1 as., vt ka ise2, ise3

 • TULETISED

  ise=kas o. \inimene\ isemeelne, egoistlik

  iseka=lt m. \käituma\

  isek=us n.

  ise=tse/ma t. oma mina esile tõstma

  isetse=ja n.

  isetse=mine n.

  ise=tu o. \abi\ omakasupüüdmatu, ennast mittearvestav

  isetu=lt m. \toimima\

  iset=us n.

  is=ik n. üksik inimene; keelet. (grammatiline kategooria)

  isik=lik o. \soov\ isikule kuuluv; teda puudutav

  isikliku=lt m. \määrama\

  isiklikk=us n.

  puht+isiklik o. \asi\

  isiku+andmed n.

  isiku+kaitse n.

  isikukaitse+vahendid n.

  eisik n. inimene, kelle olemasolu on riigile ebameeldiv ning kelle nime ja tegevust püütakse seepärast olematuks teha. [Tegemist on lühendsõnaga, mis on moodustatud ingliskeelse nimetuse 'non-person' eestikeelse otsetõlke lühendamise teel: ei-isik › eisik.]

  isik=sus n. inimese individuaalne olemus; kordumatu eripäraga inimene

  kunstniku+isiksus n.

  loov+isiksus n.

  isiksuse+häire n.

  isiksuse+omadus n.

  isiksuse+psühholoogia n.

  isiksuse+sotsioloogia n.

  isiksuse+test n.

  isiku=line o. \eripära; koosseis; tegumood\ isikupärane; isikuid hõlmav; keelet. isikut väljendav

  isiku=sta/ma t. inimese omadusi ja tegevust omistama

  isikusta=ja n.

  isikusta=mine n.

  isiku=ti m. isikute kaupa

  ainu+isik n. ainuke isik

  ainuisiku=line o. \juhtimine\ ainult ühe isiku poolt teostatav; ainult ühes isikus kehastuv

  ainuisikulise=lt m. \otsustama\

  ameti+isik n.

  era+isik n.

  esindus+isik n. esindaja, eestkõneleja eesträäkija

  katse+isik n. katsealune isik

  kõne+isik n. eestkõneleja

  mees+isik n.

  nais+isik n.

  tsiviil+isik n. eraisik

  tsiviil n. kõnek. tsiviilisik; erariie

  tsivil=ist n. tsiviilisik

  tugi+isik n. nõustav isik (näit. sotsiaaltöös)

  umb+isik n. keelet. umbmäärane isik

  umbisiku=line o. \tegumood\ umbmäärane; keelet.

  usaldus+isik n.

  vari+isik n. (kelle nime all tegutseb keegi teine)

  võlts+isik n. jur.

  võtme+isik n. oluline isik

  üksik+isik n.

  isik+koosseis n.

  isiku+andmed n.

  isiku+kaitsevahend n.

  isiku+kindlustus n.

  isiku+kirjeldus n.

  isiku+kood n. isiku kindlaksmääramist võimaldav numbrikombinatsioon

  isiku+kultus n. üksikisiku, peamiselt juhi pime austamine

  isiku+lugu n. isiku arengulugu

  isiku+maks-maksun. aj. tulust ja varandusest sõltumatu otsene riigi- v. omavalitsusmaks

  isiku+nimi n. isiku pärisnimi, ees- ja perekonnanimi

  isiku+näitus n. ühe kunstniku tööde näitus

  isiku+puutumatus n. jur.

  isiku+pära n. isiku omapära

  isikupära=ne o. \riietus\ isikupära omav

  isikupäras=us n. isikupära

  isikupärase=lt m. \riietuma\

  isikupäras=ta/ma t. isikupäraseks tegema

  isikupärasta=mine n.

  isikupäras=tu/ma t. isikupäraseks muutuma

  isikupära=tu o. ilma isikupärata

  isikupäratu=lt m. \igav\

  isikupärat=us n.

  isiku+register n.

  isiku+romaan n. kirj. (milles jälgitakse eelkõige üht tegelast)

  isiku+stiil n. individuaalstiil

  isiku+tulu n.

  isiku+tunnistus n. isikut tõendav dokument

  isiku+vabadus n.

  isiku+vastane o. \kuritegu\

  geneeriline isik n. keelet. üldisik, tegevuse mis tahes potentsiaalne korraldaja


 • LIITSÕNAD

  oma+enda, oma+enese as. \oskusest\ • ise+enda, ise+enese as. \tarkusest\

  ise+finantseerimine n.

  ise+hakanud o. \advokaat\ (ilma erialase ettevalmistuseta v. ilma valimiseta)

  isehaka=nu n. isehakanud tegelane vms.

  ise+helendav o. \keha\ füüs.

  ise+keskis m. omavahel

  isekeski=ne o.

  ise+teeninda/ma t.

  iseteenind=us n.

  iseteenindus=lik o. \autopesula\

  iseteenindus+ettevõte n.

  iseteenindus+kauplus n.

  iseteenindus+pesula n.

  iseteenindus+söökla n.

  ise+oma as. \mõte\

  ise+tolmle/ma t. bot. (taime kohta: ilma välise abita)

  isetolmle=ja n.

  isetolmle=mine n.

  isetolmlev o. \taim\

  iseendast+mõistetav, iseenesest+mõistetav o.

  iseendastmõistetava=lt, iseenesestmõistetava=lt m.

  endast+mõistetav, enesest+mõistetav o.

  endastmõistetava=lt, enesestmõistetava=lt m.

  enda+induktsioon n. el.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  enese+alalhoid n.

  enesealalhoiu+instinkt n.

  enesealalhoiu+tung, endaalalhoiu+tung-tungin.

  enese+analüüs n. psühh. iseenda tundmaõppimine

  enese+areng n.

  enese+distsipliin n.

  enese+iroonia n.

  enese+isolatsioon n.

  enese+keskne o. \inimene\ ennast keskpunkti asetav

  enese+kindel o.

  enesekindla=lt m.

  enesekindl=us n.

  enese+kriitika n.

  enesekriiti=line o.

  enesekriitilise=lt m.

  enesekriitilis=us n.

  enese+massaaž n.

  enese+määramine n. ise oma rahvusliku ja riikliku korralduse määramine

  enesemääramis+õigus n.

  enese+piiramine n. oma vajaduste piiramine, endale kitsenduste tegemine

  enese+pilge n. eneseiroonia

  enese+rahuldus n. käsikiimlus, masturbatsioon, onanism

  enese+teadvus n.

  enese+tsensuur n.

  enese+tunne n.

  enese+uhkus n.

  enese+usk n. usk enesesse

  enese+väärikus n.

  ennast+täis o. \poisike\


 • ÜHENDID

  endasse sulgu/ma t.

  endasse+sulgu=mine n.

  endasse+sulgunud o. \laps\ teistega vähe suhtlev, teistest eraldunud

  endasse+sulet=us n.

  endasse süüvi/ma t.

  endasse+süüvi=mine n.

  endasse+süüvinud o. \inimene\

  endasse tõmbu/ma t.

  endasse+tõmbu=ja n.

  endasse+tõmbu=mine n.

  endasse+tõmbu=nu n.

  ennast alanda/ma t.

  enese+alanda=ja n.

  enese+alanda=mine n.

  enese+aland=us n.

  ennast armasta/ma t.

  enese+armasta=ja n. iseenda huve esiplaanile seadev isik, egoist; liigse enesearmastusega isik

  enese+armast=us n. endast lugupidamine; egoism, iseenda huvide esiplaanile seadmine

  ennast finantseeri/ma

  enese+finantseeri=mine n.

  ennast hari/ma ennast vaimselt arendama

  enese+hari=mine n.

  ennast hinda/ma t.

  enese+hinda=mine n.

  enesehindamis+oskus n.

  enese+hinna=ng n.

  ennast hävita/ma t.

  enese+hävita=mine n. oma elu või tervise teadlik ohtu seadmine

  enese+hävit=us n.

  enesehävitus=lik o. \eluviis\

  ennast imetle/ma t.

  enese+imetle=ja n.

  enese+imetl=us n.

  ennast kaits/ma t.

  enese+kaitse-kaitsen.

  enesekaitse+vahend n.

  enesekaitse+viis-viisin.

  enesekaitse+võte n.

  ennast kasvata/ma t. teadlikult oma isiksust arendama

  enese+kasvat=us n.

  ennast kehtesta/ma t. ennast maksma panema

  enese+kehtesta=mine n.

  enese+kehtest=us n.

  ennast kiit/ma t.

  enese+kiit=ja n.

  enese+kiit=mine n.

  enese+kiit=us n.

  ennast kontrolli/ma t.

  enese+kontroll n.

  enesekontrolli+plaan n.

  ennast korda/ma t.

  enese+korda=mine n.

  enese+kord=us n.

  ennast leid/ma t. iseendas selgusele jõudma

  enese+leid=mine n. iseendas selgusele jõudmine

  ennast lõiku/ma t.

  enese+lõiku=mine n. vaimne häire, mille puhul tunneb inimene järjest suuremat vajadust ennast lõikuda ning oma vere nägemine rahustab teda

  ennast ohverda/ma t. kellegi või millegi heaks isiklikke huvisid ohvriks tooma

  enese+ohverda=mine n.

  enese+ohverd=us n.

  ennast+ohverdav o. \käitumine\

  ennastohverdava=lt m. \armastama\

  ennast paljasta/ma t. oma nõrkusi ja puudusi paljastama

  enese+paljasta=ja n.

  enese+paljast=us n. iseenda, oma nõrkuste ja puuduste paljastamine

  ennast pet/ma t.

  enese+pett n.

  enese+pet=e n.

  enese+pett=us n.

  ennast piina/ma t.

  enese+piina=ja n.

  enese+piina=mine n.

  ennast piitsuta/ma t.

  enese+piitsuta=ja n.

  enese+piitsuta=mine n.

  ennast pilasta/ma t.

  enese+pilasta=ja n.

  enese+pilast=us n. käsikiimlus, onanism

  ennast reklaami/ma t.

  enese+reklaam n.

  ennast süüdista/ma t.

  enese+süüdist=us n.

  ennast taanda/ma t.

  enese+taanda=mine n.

  enese+taand=us n.

  ennast tap/ma t.

  enese+tapp-tapun.

  enesetapu+katse n.

  enese+tap=ja n.

  enese+tap=mine n.

  ennast teosta/ma t. oma püüdlusi teostama

  enese+teost=us n.

  ennast tunneta/ma t.

  enese+tunnet=us n.

  ennast täienda/ma t.

  enese+täienda=ja n.

  enese+täienda=mine n.

  enese+täiend=us n.

  enesetäiendus+kursus n.

  enesetäiendus+võimalus n.

  ennast vaatle/ma t.

  enese+vaatl=us n. psühh. introspektsioon, sisevaatlus, omaenda teadvuse olekute vahetu vaatlemine; ped. oma kognitiivsete ja metakognitiivsete protsesside jälgimine

  ennast valitse/ma t.

  enese+valitse=mine n.

  enese+valits=us n.

  ennast väljenda/ma t.

  enese+väljend=us n.

  eneseväljendus+oskus n.

  eneseväljendus+soov n.

  eneseväljendus+võime n.

  ennast õigusta/ma t.

  enese+õigusta=ja n.

  enese+õigust=us n.

  ennast ülista/ma t.

  enese+ülist=us n.

  ise teeninda/ma t.

  ise+teenind=us n.

  iseteenindus+ettevõte n.

 • kord3korran. millegi toimumise korduv (korduvana käsitletav) ajamoment; järjekord, kord; millegi suurenemise v. vähenemise aste, vt ka kord1, kord2

 • TULETISED

  kord4 m. ükskord

  ~kord=ne o.

  ainu+kordne o. \võimalus\

  ainukords=us n.

  era+kordne o. \juhus\

  erakordse=lt m. \huvitav\

  erakords=us n.

  esma+kordne o.

  esmakordse=lt m.

  esmakords=us n.

  haru+kordne o. \õnn\

  harukordse=lt m. \tugev\

  harukords=us n.

  järje+kordne o. \võit\

  järjekordse=lt m. \kadunud\

  ühis+kordne n. täisarv, mis jagub kõigi antud arvudega

  korda/ma t.

  kord=u/ma t.

  korduma=tu o.

  kordumatu=lt m.

  kordumat=us n.

  kordu=mine n.

  kord=us1 n. kordumine

  hääliku+kordus n.

  kõla+kordus n.

  mõtte+kordus n.

  sõna+kordus n.

  korduv o.

  korduva=lt m. \püüdma\

  korduv=us n.

  korda=ja n. ka mat.

  binoom+kordaja n.

  korrelatsiooni+kordaja n. (statistikas)

  korda=mine n.

  kordamis+harjutus n.

  kordamis+küsimus n.

  kordamis+tund n.

  kordamis+ülesanne-anden.

  kord=us2 n. kordamine

  kord-us~ korratav

  kordus+etendus n.

  kordus+film n.

  kordus+kasutus n.

  kordus+künd n.

  kordus+laul n.

  kordus+linastus n.

  kordus+mäng n.

  kordus+märk n. muus. märk helitöö mingi osa kordamiseks

  kordus+projekt n.

  kordus+saade n.

  kordus+teodoliit n.

  kordus+trükk n.

  kordus+väljaanne-anden.

  kordus+värss n. kirj.

  kordus+õppus n. sõj. reservväelastele korraldatud sõjaväeõppus

  ennast korda/ma t.

  enese+korda=mine n.

  enese+kord=us n.

  kordi=sta/ma t. teatud arv kordi suurendama

  kordista=mine n.

  kordist=i n. tehn. kordistusseade

  foto+kordisti n. tehn. valguse toimel emiteeruvate elektronide voogu võimendav elektronseadis

  korru=ta/ma2 t. ühte ja sama ütlema,kordama; mat. antud arvu teatav arv kordi suurendama

  korruta=ja n.

  korruta=mine2 n.

  korrutamis+tabel n. korrutustabel

  korrutamis+tehe n.

  korrut=is n. mat.

  osa+korrutis n.

  skalaar+korrutis n.

  vektor+korrutis n.

  korrut=us2 n. korrutamine

  korrutus+masin n.

  korrutus+märk n.

  korrutus+tabel n.

  korda=misi m. kordamööda

  korra m. kõnek. ükskord; korraks

  korraga m. ühel ja samal ajal; ühe korraga; järsku, otsekohe

  korraks m. natukeseks ajaks

  \soovi\ korral k.

  korra=line2 n. aj. korrateoline

  korralt m. korrapealt, otsekohe


 • LIITSÕNAD

  haru+korral m. harval korral

  järje+kord-korran.

  eelis+järjekord-korran.

  esinemis+järjekord-korran.

  esma+järjekorras m.

  jahvatus+järjekord-korran.

  korteri+järjekord-korran.

  pileti+järjekord-korran.

  pöörd+järjekord-korran.

  ravi+järjekord n.

  järjekorra+automaat n.

  järjekorra+number n.

  kahe+korra m. kahekordselt

  külvi+kord-korran.

  külvikorra+väli n.

  lõpu+korral m. \olema\

  lõpu+korrale m. \jõudma\

  lüpsi+kord-korran.

  mitme+korra m. mitmekordselt

  mõni+kord-korram.

  mängu+kord-korran. mängimise järjekord

  nelja+korra m. neljakordselt

  oma+korda m.

  otsa+korral m. \olema\ lõppemas

  otsa+korrale m. \jõudma\ lõppu, lõppjärku

  püksi+kord-korran. kõnek. (roojamise kohta)

  sauna+kord-korran.

  see+kord-korram. sel korral

  seekord=ne o. \katse\

  seda+korda m. seekord

  sõidu+kord-korran.

  söögi+kord-korran.

  põhi+söögikord n. põhiline söögikord

  sööma+kord-korran.

  söötmis+kord-korran.

  teine+kord-korram. mõnikord; (mõni) teine kord

  toidu+kord-korran.

  too+kord-korram.

  tookord=ne o. \juhtum\

  treeningu+kord-korran.

  vahi+kord-korran. valvekord

  vahikorra+madrus n.

  vahikorra+tüürimees n.

  valve+kord-korran. valvamise järjekord

  veel+kord-korram. veel kord

  veelkord=ne o. \katse\

  ühe+korraga m. korraga; äkki; ühel ajal

  üks+kord-korram. (kindlalt piiritlemata aja kohta:) mingil ajal; lõpuks, viimaks • kord+arv n. mat.

  kord+korra=lt m. järjest

  kordkorra=line o.

  korra+pealt m.

  korra+tegu n. aj. (sooritati kordamööda)

  korrateo=line n. aj. korrateol käija

  korda+mööda m. järjekorras • ühe+korra+mähkmed n. <(ühe+korra)+mähkmed> (saab ühe korra kasutada)

  ühe+korra+nõu n. (üks kord kasutatav)

  ühe+korra+pakend n. <(ühe+korra)+pake|nd>

  ühe+korra+pilet n. (üks kord kasutatav)

  ühe+korra+süstal n. (üks kord kasutatav)

  üks+kord+üks n. korrutustabel; algab tehtega 1x1


 • ÜHENDITULETISED

  iga+kord=ne o. \lugu\

  kahe+kord=ne2 o. \kasv, meister\ kaks korda suurem v. rohkem; kahel korral toimuv v. esinev; kahesugune

  kahekordse=lt m.

  kahekordi=sta/ma t. kahekordseks tegema

  kahekordista=mine n.

  kahekordi=stu/ma t. kahekordseks minema

  kahekordistu=mine n.

  kaheksa+kord=ne o. kaheksa korda esinev; kaheksa korda rohkem v. suurem

  kolme+kord=ne o. \rõõm, meister\

  kolmekordse=lt m.

  kolmekordi=sta/ma t.

  kolmekordista=mine n.

  kolmekordi=stu/ma t.

  kolmekordistu=mine n.

  kümne+kord=ne o. \hind, meister\

  kümnekordi=sta/ma t. kümnekordseks muutma

  kümnekordista=mine n.

  kümnekordi=stu/ma t. kümnekordseks muutuma

  kümnekordistu=mine n.

  mitme+kord=ne o. \hind, kogemus\

  mitmekordse=lt m.

  mitmekordi=sta/ma t.

  mitmekordista=mine n.

  mitmekordi=stu/ma t.

  mitmekordistu=mine n.

  mitmekümne+kordne o. \koormus\

  nelja+kord=ne o. \saak, kaotus\

  neljakordi=sta/ma t.

  neljakordi=stu/ma t.

  palju+kord=ne o. \kogemus\

  poolteise+kord=ne, pooleteise+kord=ne o. \toodang\

  saja+kord=ne o. \erinevus\ sada korda suurem v. rohkem

  sajakordse=lt m. \kasvama\

  sajakordi=sta/ma t. sajakordseks muutma

  sajakordi=stu/ma t. sajakordseks kasvama

  seitsme+kord=ne o. \meister, vahe\

  teist+kord=ne o. teist korda toimuv vms.

  teistkordse=lt m. teist korda

  teistkords=us n.

  tuhande+kord=ne o. \kasv\ tuhat korda suurem v. rohkem

  viie+kord=ne2 o. \kasv, kontroll\ (millestki) viis korda suurem; viis korda toimunud vms.

  viiekordi=sta/ma t. viiekordseks muutma

  viiekordista=mine n.

  viiekordi=stu/ma t. viiekordseks muutuma

  viiekordistu=mine n.

  ühe+kord=ne2 o. \tasu, süstal\ üks kord toimuv, saadav, kasutatav

  üheksa+kord=ne o. \vanaema\

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur