[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Leitud 1 artikkel

kord3korran. millegi toimumise korduv (korduvana käsitletav) ajamoment; järjekord, kord; millegi suurenemise v. vähenemise aste, vt ka kord1, kord2

 • TULETISED

  kord4 m. ükskord

  ~kord=ne o.

  ainu+kordne o. \võimalus\

  ainukords=us n.

  era+kordne o. \juhus\

  erakordse=lt m. \huvitav\

  erakords=us n.

  esma+kordne o.

  esmakordse=lt m.

  esmakords=us n.

  haru+kordne o. \õnn\

  harukordse=lt m. \tugev\

  harukords=us n.

  järje+kordne o. \võit\

  järjekordse=lt m. \kadunud\

  ühis+kordne n. täisarv, mis jagub kõigi antud arvudega

  korda/ma t.

  kord=u/ma t.

  korduma=tu o.

  kordumatu=lt m.

  kordumat=us n.

  kordu=mine n.

  kord=us1 n. kordumine

  hääliku+kordus n.

  kõla+kordus n.

  mõtte+kordus n.

  sõna+kordus n.

  korduv o.

  korduva=lt m. \püüdma\

  korduv=us n.

  korda=ja n. ka mat.

  binoom+kordaja n.

  korrelatsiooni+kordaja n. (statistikas)

  korda=mine n.

  kordamis+harjutus n.

  kordamis+küsimus n.

  kordamis+tund n.

  kordamis+ülesanne-anden.

  kord=us2 n. kordamine

  kord-us~ korratav

  kordus+etendus n.

  kordus+film n.

  kordus+kasutus n.

  kordus+künd n.

  kordus+laul n.

  kordus+linastus n.

  kordus+mäng n.

  kordus+märk n. muus. märk helitöö mingi osa kordamiseks

  kordus+projekt n.

  kordus+saade n.

  kordus+teodoliit n.

  kordus+trükk n.

  kordus+väljaanne-anden.

  kordus+värss n. kirj.

  kordus+õppus n. sõj. reservväelastele korraldatud sõjaväeõppus

  ennast korda/ma t.

  enese+korda=mine n.

  enese+kord=us n.

  kordi=sta/ma t. teatud arv kordi suurendama

  kordista=mine n.

  kordist=i n. tehn. kordistusseade

  foto+kordisti n. tehn. valguse toimel emiteeruvate elektronide voogu võimendav elektronseadis

  korru=ta/ma2 t. ühte ja sama ütlema,kordama; mat. antud arvu teatav arv kordi suurendama

  korruta=ja n.

  korruta=mine2 n.

  korrutamis+tabel n. korrutustabel

  korrutamis+tehe n.

  korrut=is n. mat.

  osa+korrutis n.

  skalaar+korrutis n.

  vektor+korrutis n.

  korrut=us2 n. korrutamine

  korrutus+masin n.

  korrutus+märk n.

  korrutus+tabel n.

  korda=misi m. kordamööda

  korra m. kõnek. ükskord; korraks

  korraga m. ühel ja samal ajal; ühe korraga; järsku, otsekohe

  korraks m. natukeseks ajaks

  \soovi\ korral k.

  korra=line2 n. aj. korrateoline

  korralt m. korrapealt, otsekohe


 • LIITSÕNAD

  haru+korral m. harval korral

  järje+kord-korran.

  eelis+järjekord-korran.

  esinemis+järjekord-korran.

  esma+järjekorras m.

  jahvatus+järjekord-korran.

  korteri+järjekord-korran.

  pileti+järjekord-korran.

  pöörd+järjekord-korran.

  ravi+järjekord n.

  järjekorra+automaat n.

  järjekorra+number n.

  kahe+korra m. kahekordselt

  külvi+kord-korran.

  külvikorra+väli n.

  lõpu+korral m. \olema\

  lõpu+korrale m. \jõudma\

  lüpsi+kord-korran.

  mitme+korra m. mitmekordselt

  mõni+kord-korram.

  mängu+kord-korran. mängimise järjekord

  nelja+korra m. neljakordselt

  oma+korda m.

  otsa+korral m. \olema\ lõppemas

  otsa+korrale m. \jõudma\ lõppu, lõppjärku

  püksi+kord-korran. kõnek. (roojamise kohta)

  sauna+kord-korran.

  see+kord-korram. sel korral

  seekord=ne o. \katse\

  seda+korda m. seekord

  sõidu+kord-korran.

  söögi+kord-korran.

  põhi+söögikord n. põhiline söögikord

  sööma+kord-korran.

  söötmis+kord-korran.

  teine+kord-korram. mõnikord; (mõni) teine kord

  toidu+kord-korran.

  too+kord-korram.

  tookord=ne o. \juhtum\

  treeningu+kord-korran.

  vahi+kord-korran. valvekord

  vahikorra+madrus n.

  vahikorra+tüürimees n.

  valve+kord-korran. valvamise järjekord

  veel+kord-korram. veel kord

  veelkord=ne o. \katse\

  ühe+korraga m. korraga; äkki; ühel ajal

  üks+kord-korram. (kindlalt piiritlemata aja kohta:) mingil ajal; lõpuks, viimaks • kord+arv n. mat.

  kord+korra=lt m. järjest

  kordkorra=line o.

  korra+pealt m.

  korra+tegu n. aj. (sooritati kordamööda)

  korrateo=line n. aj. korrateol käija

  korda+mööda m. järjekorras • ühe+korra+mähkmed n. <(ühe+korra)+mähkmed> (saab ühe korra kasutada)

  ühe+korra+nõu n. (üks kord kasutatav)

  ühe+korra+pakend n. <(ühe+korra)+pake|nd>

  ühe+korra+pilet n. (üks kord kasutatav)

  ühe+korra+süstal n. (üks kord kasutatav)

  üks+kord+üks n. korrutustabel; algab tehtega 1x1


 • ÜHENDITULETISED

  iga+kord=ne o. \lugu\

  kahe+kord=ne2 o. \kasv, meister\ kaks korda suurem v. rohkem; kahel korral toimuv v. esinev; kahesugune

  kahekordse=lt m.

  kahekordi=sta/ma t. kahekordseks tegema

  kahekordista=mine n.

  kahekordi=stu/ma t. kahekordseks minema

  kahekordistu=mine n.

  kaheksa+kord=ne o. kaheksa korda esinev; kaheksa korda rohkem v. suurem

  kolme+kord=ne o. \rõõm, meister\

  kolmekordse=lt m.

  kolmekordi=sta/ma t.

  kolmekordista=mine n.

  kolmekordi=stu/ma t.

  kolmekordistu=mine n.

  kümne+kord=ne o. \hind, meister\

  kümnekordi=sta/ma t. kümnekordseks muutma

  kümnekordista=mine n.

  kümnekordi=stu/ma t. kümnekordseks muutuma

  kümnekordistu=mine n.

  mitme+kord=ne o. \hind, kogemus\

  mitmekordse=lt m.

  mitmekordi=sta/ma t.

  mitmekordista=mine n.

  mitmekordi=stu/ma t.

  mitmekordistu=mine n.

  mitmekümne+kordne o. \koormus\

  nelja+kord=ne o. \saak, kaotus\

  neljakordi=sta/ma t.

  neljakordi=stu/ma t.

  palju+kord=ne o. \kogemus\

  poolteise+kord=ne, pooleteise+kord=ne o. \toodang\

  saja+kord=ne o. \erinevus\ sada korda suurem v. rohkem

  sajakordse=lt m. \kasvama\

  sajakordi=sta/ma t. sajakordseks muutma

  sajakordi=stu/ma t. sajakordseks kasvama

  seitsme+kord=ne o. \meister, vahe\

  teist+kord=ne o. teist korda toimuv vms.

  teistkordse=lt m. teist korda

  teistkords=us n.

  tuhande+kord=ne o. \kasv\ tuhat korda suurem v. rohkem

  viie+kord=ne2 o. \kasv, kontroll\ (millestki) viis korda suurem; viis korda toimunud vms.

  viiekordi=sta/ma t. viiekordseks muutma

  viiekordista=mine n.

  viiekordi=stu/ma t. viiekordseks muutuma

  viiekordistu=mine n.

  ühe+kord=ne2 o. \tasu, süstal\ üks kord toimuv, saadav, kasutatav

  üheksa+kord=ne o. \vanaema\

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur