[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

aeg n.

 • TULETISED

  aeg=kond n. geoloogilise ajaarvamise suurim ühik

  agu+aegkond n.

  kesk+aegkond n.

  uus+aegkond n.

  vana+aegkond n.

  ürg+aegkond n.

  aeg=lane o. \tempo\

  aeglase=lt m. \valmima\

  aegl=us n.

  aeglus+sõit n. (aegluse peale)

  aeglu=sta/ma t. aeglase(ma)ks tegema

  aeglusta=ja n.

  aeglusta=mine n.

  aeglust=i n. aeglustav aine v. seadis

  korrosiooni+aeglusti n.

  neutroni+aeglusti n.

  vaguni+aeglusti n.

  aeglust=us n. aeglustamine

  aeglustus+maa n.

  aeglustus+teekond n.

  aeglu=stu/ma t. aeglase(ma)ks minema v. jääma

  aeglustu=mine n.

  aeglase+kasvu=line o. aeglase kasvuga

  aeglase+voolu=line o. aeglase vooluga

  ime+aeglane o.

  surm+aeglane o. väga v. eriti aeglane

  üli+aeglane o.

  aeglase+võitu o.

  aja=lik o. \elu\ maine; üürike

  ajalikk=us n.

  aja=line o. \piirang\ ajaga seotud

  ajalise=lt m. \määratud\

  aja=stik n. geol. ajastu alajaotus

  aja=stu n. ajajärk; geol. aegkonna alajaotus

  aatomi+ajastu n.

  absolutismi+ajastu n.

  antiik+ajastu n.

  baroki+ajastu n.

  digi+ajastu n.

  feodaal+ajastu, feodalismi+ajastu n.

  info+ajastu n. ajajärk, mida iseloomustab info vaba liikumine ja õigus sõnavabadusele

  juura+ajastu n. geol.

  kivisöe+ajastu n. geol. karbon

  klassitsismi+ajastu n.

  kosmose+ajastu n.

  kriidi+ajastu n.

  kuld+ajastu n. piltl. kõrgaeg, õitsenguaeg

  kõrg+ajastu n.

  reformatsiooni+ajastu n.

  renessansi+ajastu n.

  rokokoo+ajastu n.

  tuuma+ajastu n.

  valgustus+ajastu n. aj.

  ajastu+omane o. \stiil\

  ajastu+truu o. \kirjeldus\

  aja=tu o. \kunst\ just nagu väljaspool aega olev; konkreetsest ajast sõltumatu

  ajatu=lt m.

  ajat=us1 n. ajatu-olek

  aeg=le/ma t. hrv. aega viitma, viivitama

  aegle=mine n.

  aeg=u/ma t. üle tähtaja minema; iganema

  aeguma=tu o. mitte kunagi aeguv

  aegumatu=lt m.

  aegumat=us n.

  aegu=mine n.

  aegumis+tähtaeg n.

  aja=lda/ma t. ajastama; jur. tähtajaga siduma

  ajalda=mine n.

  ajald=us n.

  aja=sta/ma t. ajaliselt sobitama, kooskõlastama

  ajasta=ja n.

  ajasta=mine n.

  ajast=us n.

  aja=ta/ma1 t. maj. maksmist mitmele tähtpäevale jaotama, vt ka aja=ta/ma2

  ajata=ja1 n.

  ajata=mine1 n.

  ajat=us2 n. maj. ajatamine

  aega=misi m. vähehaaval, aeglaselt

  \pühade\ aegu k. ajal

  (~)aeg=ne o. teatud ajast pärit, teatud ajal toimunud vms.

  aadama+aegne o. piltl. igivana, ajast ja arust

  eri+aegne o. \teke\ erinevatel aegadel toimuv, ajaliselt erinev

  eriaegse=lt m.

  eriaegs=us n.

  esiisade+aegne o. \tava\ ammune v. aegunud

  kaua+aegne o. \sõber\ kaua aega olnud; pikaajaline

  kodusõja+aegne o.

  meie+aegne o. \muusika\

  minu+aegne o. \haridus\

  Noa+aegne, noa+aegne o. \masin\ Noa ajast pärit; ürgvana

  oma+aegne o. \mood\ kunagine; endisaegne

  pika+aegne o. \haigus\ pikaajaline

  pikaaegse=lt m.

  pikaaegs=us n.

  pikema+aegne o. pikemaajaline

  rasedus+aegne o. \seisund, toitumine\ raseduse ajal esinev v. toimuv

  sama+aegne o. samal ajal toimuv v. esinev; üheaegne

  samaaegse=lt m.

  samaaegs=us n.

  selle+aegne o. \stiil\

  tolle+aegne o. \elu\ tolle ajaga seotud

  ~aegu m.

  enne+aegu m. enne õiget aega

  enneaeg=ne o. \laps, otsus\

  enneaegse=lt m. \sündinud\

  hilja+aegu m. natukese aja eest

  ilma+aegu m. asjatult; põhjuseta

  ilmaaeg=ne o. \mure\

  pea+aegu m. \meeter; uus; kukkuma\ ligikaudu

  pea m. peaaegu, ligikaudu, umbes

  peagu m. peaaegu

  seda+aegu m. sel ajal

  üht+aegu, ühte+aegu m. (ühel ja) samal ajal

  aeg=us o. õigeaegne, piisava ajavaruga

  aegsa=lt m.

  aegsa=sti m.

  aja=ldasa m. aja poolest

  aja=ldi m. õigel ajal

  ajaldi=ne o.

  aja=lt m. õigel ajal

  aja=ti m. aeg-ajalt eri aegadel

  aju=ti m. mõnikord, aeg-ajalt

  ajuti=ne o.

  ajutise=lt m.


 • LIITSÕNAD

  aasta+aeg n.

  aastaaja+katarr n.

  algus+aeg n.

  ameti+aeg n. teatud ametis olemise aeg

  ammu+aega m. ammu

  ammuaeg=ne o. ammune

  ammust+aega m. ammusest ajast

  antiik+aeg n. alates u. IX s. eKr kuni keskaja alguseni (IV–V s.)

  antiikaeg=ne o. antiikaega kuuluv

  hilis+antiikaeg n.

  ao+aeg n. koiduaeg

  aoajal m.

  armu+aeg n. (halastusest antud) ajapikendus

  edastus+aeg n.

  eetri+aeg n. (raadios, televisioonis)

  elu+aeg n.

  eluaeg=ne o. \karistus\ eluaeg kestev

  eluaegse=lt m. \kestev\

  eluaegs=us n.

  endis+aeg n. endine aeg

  endisaeg=ne o. \elu\

  endisaegse=lt m. endisaegsel viisil

  esi+aeg n. esiajalugu, kauge algusaeg; varasem periood millegi arenemises

  etteteatamis+aeg n.

  ettevalmistus+aeg n.

  euro+aeg n. Kesk-Euroopa aeg

  evitus+aeg n.

  feodaal+aeg n. aj.

  feodaalaeg=ne o.

  feodalismi+aeg n.

  feodalismiaeg=ne o. \elu\

  garantii+aeg n.

  glatsiaal+aeg n. jääaeg

  hapukurgi+hooaeg, hapukurgiaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg ajakirjanduses

  heina+aeg n.

  hiilge+aeg n.

  hingede+aeg n. surnute mälestamise aeg

  hingetõmbe+aeg n.

  hoide+aeg, hoidmis+aeg n.

  hoo+aeg n.

  hooaja=line o. \töö\

  hooajalise=lt m. \palgatud\

  hooajalis=us n.

  hooaja=ti, hooaju=ti m. hooajaliselt

  hapukurgi+hooaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg

  jahi+hooaeg n.

  kalastus+hooaeg n.

  kevad+hooaeg n.

  kontserdi+hooaeg n.

  koristus+hooaeg n.

  kõrg+hooaeg n.

  laevasõidu+hooaeg n.

  navigatsiooni+hooaeg n.

  parvetus+hooaeg n.

  puugi+hooaeg n. (aprillist oktoobrini))

  püügi+hooaeg n.

  ranna+hooaeg n.

  sise+hooaeg n.

  supel+hooaeg n.

  suusa+hooaeg n.

  suve+hooaeg n.

  suvitus+hooaeg n.

  sügis+hooaeg n.

  talispordi+hooaeg n.

  talve+hooaeg n.

  teatri+hooaeg n.

  tegutsemis+hooaeg n.

  turismi+hooaeg n.

  ujumis+hooaeg n.

  varumis+hooaeg n.

  võistlus+hooaeg n.

  välis+hooaeg n. (spordis)

  hooaja+hotell n.

  hooaja+kaup n.

  hooaja+leping n.

  hooaja+müüja n.

  hooaja+müük n.

  hooaja+pilet n.

  hooaja+töö n.

  hooaja+tööjõud n.

  hooaja+tööline n.

  hooaja+väljamüük n.

  hämariku+aeg n.

  idanemis+aeg n.

  igi+aeg n. väga ammune aeg

  igiaeg=ne o.

  inkubatsiooni+aeg n.

  inna+aeg n. loomade jooksuaeg

  istutamis+aeg n.

  istutus+aeg n.

  jahi+aeg n.

  jahikeelu+aeg n. (mille jooksul on keelatud teatavate ulukite küttimine)

  jooksu+aeg n. loomade innaaeg

  jooma+aeg n. joomine, jooming; (vägi)jook (vanasti)

  jõude+aeg n.

  jõustumis+aeg n. jõustumise aeg

  jää+aeg n. geol. periood Maa ajaloos, millal suur osa Põhja-Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia mandrist oli jääga kaetud

  jääaeg=ne o. \kliima\

  jääaja+eelne o. \taimestik\

  jääaja+järgne o. \ilmastik\

  kaas+aeg n. samaaegne ajajärk (kellegi v. millegi suhtes); nüüdisaeg

  kaasaeg=ne1 o. kellegagi v. millegagi samaaegne; ajakohane

  kaasaegne2 n. kellegagi samal ajal elanud v. elav isik

  kaasaegse=lt m. \sisustatud\

  kaasaegs=us n.

  kaasaja=sta/ma t. kaasaegseks, ajakohaseks muutma

  kaasajasta=ja n.

  kaasajasta=mine n.

  kaasaja=stu/ma t.

  kaasajastu=mine n.

  kande+aeg n. (loomade) tiinusaeg

  kandidaadi+aeg n.

  karantiini+aeg n.

  karistus+aeg n.

  karjatamis+aeg n.

  karvavahetus+aeg n. (loomadel)

  kasutamis+aeg n.

  kasutus+aeg n.

  kasvu+aeg n.

  kasvuaeg=ne o. \hooldus\

  katse+aeg n. prooviaeg; (ajavahemik tingimisi karistuse puhul)

  katsumis+aeg n. katsumusaeg

  katsumus+aeg n. katsumuste aeg

  keelu+aeg n. (jahipidamisel)

  keemis+aeg n.

  keetmis+aeg n.

  kehtivus+aeg n.

  kella+aeg n.

  kellaaja=line n. tellimine

  kesk+aeg n. (vana- ja uusaja vahel)

  keskaeg=ne o. \kunst\

  hilis+keskaeg n.

  hiliskeskaeg=ne o. \kirik\

  vara+keskaeg n.

  varakeskaeg=ne o. \arhitektuur\

  kiriku+aeg n. (kirikuteenistuse toimumise aeg pühapäeviti)

  kivi+aeg n. arheol. esiaja vanim järk, kus tööriistad olid põhiliselt kivist

  kiviaeg=ne o. \leid\

  kliki+aeg n. kõnek. kliki võimuloleku aeg

  klikiaeg=ne o. \elu\

  kogu+aeg n.

  kogunemis+aeg n.

  kohtumis+aeg n.

  koidu+aeg n.

  koiduaeg=ne o. \hämarik\

  kolmandik+aeg n. sp.

  komandeerimis+aeg n. lähetusaeg

  kooli+aeg n.

  kooliaeg=ne o. \sõber\ kooliajast pärit

  koristamis+aeg, koristus+aeg n.

  korjamis+aeg, korje+aeg n. (aianduses)

  kriisi+aeg n.

  kriisiaeg=ne o. kriisiajal esinev

  kude+aeg n.

  kudemis+aeg n.

  kvaliteet+aeg n. lähedastele inimestele ja iseendale pühendatud aeg

  kõlblikkus+aeg n.

  külastus+aeg n.

  külvi+aeg n.

  laadimis+aeg n.

  laadumis+aeg n.

  laagerdus+aeg n. (juustul, veinil)

  \poe\ lahtioleku+aeg n.

  langus+aeg n.

  leeri+aeg n.

  leina+aeg n.

  lennu+aeg n.

  lisa+aeg n.

  loojumis+aeg n.

  lõimetus+aeg n. peiteaeg

  lõuna+aeg n.

  lüpsi+aeg n.

  maailma+aeg n. astr. (Greenwichi aeg)

  madalvee+aeg n.

  marja+aeg n.

  masina+aeg n.

  metalli+aeg n. pronksi- ja rauaaeg

  mineku+aeg n.

  mineviku+aeg n. keelet.

  muinas+aeg n.

  muinasaeg=ne o. \asula\ muinasajast pärit

  murrangu+aeg n.

  mõtlemis+aeg n.

  mõõna+aeg n.

  mähi+aeg n. (kui puudel on koor lahti)

  mängu+aeg n.

  müügi+aeg n.

  niidu+aeg, niite+aeg n.

  noorus+aeg n.

  noorusaeg=ne o. \tutvus\

  norm+aeg n. ettenähtud aeg

  normaal+aeg n. normaalne, ettenähtud aeg

  nälja+aeg n.

  nüüdis+aeg n.

  nüüdisaeg=ne o. nüüdisaega kuuluv

  nüüdisaja=sta/ma t. nüüdisaegse(ma)ks tegema

  nüüdisajasta=ja n.

  nüüdisajasta=mine n.

  okupatsiooni+aeg n.

  okupatsiooniaeg=ne o. \elu\ okupatsiooniajal olnud, toimunud

  oote+aeg n.

  ordu+aeg n. ordu valitsemisaeg

  orduaeg=ne o. \matmispaik\ orduajast pärit

  orja+aeg n.

  orjaaeg=ne o. \olukord\

  orjus+aeg n.

  osa+aeg n. (tööhõives:) osaline tööaeg

  osaaja=line o. \koht\ osaajaga

  osaaja+töö n. osaajaga töötamine

  osaaja+töötaja n. osaajaga töötaja

  otsingu+aeg n.

  paarimis+aeg n.

  paaritus+aeg n. (loomadel, lindudel)

  paastu+aeg n.

  pagulas+aeg n.

  pagulus+aeg n.

  \haiguse\ peite+aeg n. med. vet.

  pesitsus+aeg n.

  poegimis+aeg n.

  pool+aeg n.

  poolaja+vile-vilen.

  poolestus+aeg n. füüs.

  praegus+aeg n. praegune aeg, tänapäev, nüüdisaeg

  praegusaeg=ne o. \elu\

  praktika+aeg n.

  priiuse+aeg n.

  pronksi+aeg n.

  pronksiaeg=ne o. \käevõru\

  proovi+aeg n. (mille vältel proovitakse kellegi võimeid, sobivust)

  puhke+aeg n.

  puhkus+aeg, puhkuse+aeg n.

  puhte+aeg n. koiduaeg

  puhteaeg=ne o. \uni\

  pulma+aeg n.

  põua+aeg n.

  päeva+aeg n.

  päikese+aeg n.

  pärisorjus+aeg n.

  pärisorjusaeg=ne o. pärisorjusaega kuuluv

  pöörde+aeg n.

  pööri+aeg n. kevad v. sügis

  pühade+aeg n.

  pühadeaeg=ne o. \liiklus\

  pühadeaegse=lt m. \mõnus\

  püsivus+aeg n.

  rahu+aeg n.

  rahuaeg=ne o. \elu\

  \kodu\ rajamis+aeg n.

  rasedus+aeg n.

  raua+aeg n. arheol. esiaja hiliseim põhijärk

  rauaaeg=ne o. \matmispaik\

  reaal+aeg n. reaalne aeg

  reaktsiooni+aeg n. psühh. biol.

  reformatsiooni+aeg n. aj.

  reformatsiooniaeg=ne o. \olukord\ reformatsiooniaega kuuluv

  rekord+aeg n.

  rendi+aeg n.

  renessansi+aeg n.

  renessansiaeg=ne o. \kunst\ renessansiajal olnud

  restauratsiooni+aeg n.

  revolutsiooni+aeg n.

  revolutsiooniaeg=ne o. \tegevus\

  ringlus+aeg n.

  rokokoo+aeg n. (kunstistiil 18. saj. Prantsusmaal)

  rokokooaeg=ne o. \komöödia\ rokokooaega kuuluv

  romantismi+aeg n.

  romantismiaeg=ne o. \kirjandus\ romantismiajast pärinev

  rände+aeg n. (lindudel)

  saabumis+aeg n.

  saate+aeg1 n. (raadios, televisioonis)

  saate+aeg2 n. saatmiseks kuluv aeg

  seene+aeg n.

  seisaku+aeg n. stagnatsiooniaeg

  seisu+aeg n.

  seni+ajani m. seni

  soike+aeg n. soikusoleku aeg

  stagna+aeg n. kõnek.

  stagnatsiooni+aeg n. (hrl. 1970.–1980. aastate kohta NSV Liidus)

  suike+aeg n.

  sumbe+aeg n. el. sumbumisaeg

  sumbumis+aeg n.

  sund+aeg n. kohustuslik aeg sõjaväeteenistuses

  sundravi+aeg n.

  suplemis+aeg, suplus+aeg n.

  surma+aeg n.

  suurvee+aeg n.

  suurveeaeg=ne o. \üleujutus\ suurveeajal olev

  suve+aeg n. suvi; suvine kellaseade

  sõidu+aeg n.

  sõja+aeg n.

  sõjaaeg=ne o. \varjend\

  säile+aeg, säilimis+aeg n.

  säilitus+aeg n.

  säri+aeg, säritus+aeg n. fot.

  söögi+aeg n.

  sööma+aeg n.

  pidu+söömaaeg n.

  söötmis+aeg n.

  sünni+aeg, sündimis+aeg n.

  sünnitus+aeg n.

  taastumis+aeg n.

  tagatis+aeg n.

  talve+aeg n. talv; talvine kellaseade

  tardumis+aeg n.

  tasuvus+aeg n.

  teenistus+aeg n.

  tegevus+aeg n.

  tegutsemis+aeg n.

  tekke+aeg, tekkimis+aeg n.

  teoorjus+aeg n. aj.

  teoorjusaeg=ne o. \elu\

  tipp+aeg n.

  toime+aeg n.

  tootmis+aeg n.

  tsaari+aeg n. aastad 1710–1917

  tsaariaeg=ne o. \haridus\

  tsiviil+aeg n.

  turu+aeg n. kauplemisaeg turul

  tõusu+aeg n. (meretõusu kohta)

  tähe+aeg n. astr.

  täht+aeg n. määratud ajavahemik v. ajahetk (kuupäev, nädalapäev, kellaaeg vm.)

  tähtaeg=ne o. \esitamine, töö\ tähtajaga seotud

  tähtaja=line o. \hoius\ tähtajaga

  tähtaja=tu o. \leping\ ilma tähtajata

  enne+tähtaeg=ne o. enne tähtaega toimuv

  aegumis+tähtaeg n.

  edasi+kaebe+tähtaeg n.

  kassatsiooni+tähtaeg n. jur.

  laenu+tähtaeg n.

  liisingu+tähtaeg n.

  makse+tähtaeg n.

  realiseerimis+tähtaeg n. müügitähtaeg

  rendi+tähtaeg n.

  säilitus+tähtaeg n.

  sünnitus+tähtaeg n.

  tarne+tähtaeg n.

  võla+tähtaeg n.

  töö+aeg n.

  tööaja+kaart n. mida kasutatakse töötaja tööle tuleku ja sealt lahkumise kellaaegade fikseerimiseks vastavas aparaadis

  tööaja+kadu n.

  ula+aeg n. vaba aeg, jõudeaeg

  une+aeg n.

  uus+aeg n. (keskaja ja uusima aja vahel)

  uusaeg=ne o. \keraamika\ uusaega kuuluv

  vaatlus+aeg n.

  vaenu+aeg n.

  vahe+aeg n.

  jõulu+vaheaeg n.

  jää+vaheaeg n.

  kooli+vaheaeg n.

  lõuna+vaheaeg n.

  suve+vaheaeg n.

  söögi+vaheaeg n.

  töö+vaheaeg n.

  õppe+vaheaeg n.

  valgustus+aeg n. valgustusajastu

  valitsemis+aeg, valitsus+arg n.

  valmimis+aeg n.

  valmistus+aeg n.

  valmitus+aeg n. (puuviljadel, marjadel)

  vana+aeg n. aj. (üldajaloo periood); (üldisemalt kauge mineviku kohta)

  vangistus+aeg n.

  vase+kiviaeg n. arheol.

  vaseaeg n. arheol.

  vastuvõtu+aeg n.

  veerand+aeg n. sp.

  vegetatsiooni+aeg n. bot.

  venestus+aeg n. aj. (algas Eestis 1880-ndatel aastatel)

  videviku+aeg n.

  viibe+aeg, viibimis+aeg n.

  viikingi+aeg n. aj. viikingiretkede ajastu (u. 800–1050 p. Kr.)

  viit+aeg n. maj. viivitusaeg

  viivitus+aeg n.

  vilja+aeg n.

  virge+aeg n. ärkveloleku aeg

  viljakoristus+aeg n.

  võidu+aeg n.

  võtte+aeg n. (filmivõtete jaoks)

  väljaõppe+aeg n.

  väljumis+aeg n.

  vööndi+aeg n. ajavööndi keskmine päikeseaeg, mis kehtib kogu ajavööndi ulatuses

  \hiline, püha\ õhtusööma+aeg n. ka relig.

  õie+aeg n.

  õitse+aeg, õitsemis+aeg n.

  õitsengu+aeg n.

  õnne+aeg n.

  õpi+aeg n. õppimisaeg

  õpingu+aeg n.

  õpipoisi+aeg n.

  õppe+aeg, õppimis+aeg n.

  ärasõidu+aeg n.

  \rahvuslik\ ärkamis+aeg n. (Eestis 1860.–1880. aastatel)

  ärkamisaeg=ne o. \luuletaja\ ärkamisaega kuuluv

  öö+aeg n.

  ühtlus+aeg n. (mis on piirkonnas tarvitusel)

  ülemineku+aeg n.

  üliõpilas+aeg n.

  ürg+aeg n. esiaja vanim osa

  ürgaeg=ne o. ürgaega ulatuv; väga vana • aeg+ilmutus n. fot.

  aeg+luubis m. ebaharilikult aeglaselt

  aeg+rida n. (statistikas:) arvandmete rida, mis kirjeldab suuruse ajalist muutumist

  aeg+ruum n. füüs.

  aeg+võte n.

  aja+adverb n.

  aja+aken n.

  aja+andur n.

  aja+hammas n. piltl. aeg kui kõige vanandaja

  aja+häda n.

  aja+järk n.

  algus+ajajärk n.

  katsetamis+ajajärk, katsetus+ajajärk n.

  langus+ajajärk n.

  murrangu+ajajärk n.

  reaktsiooni+ajajärk n.

  taaste+ajajärk n.

  tõusu+ajajärk n.

  uuendus+ajajärk n.

  ülemineku+ajajärk n.

  aja+kadu n.

  aja+kaja n.

  ajakaja=line o. \teema\ päevakajaline, aktuaalne

  ajakajalis=us n.

  aja+kategooria n. keelet.

  aja+kauge o.

  aja+kava n.

  aja+keerd n.

  aja+kiri-kirjan.

  aime+ajakiri-kirjan.

  digi+ajakiri n.

  e-ajakiri-kirjan. (elektrooniline, arvutivõrgu kaudu levitatav ja loetav)

  eriala+ajakiri-kirjan.

  filmi+ajakiri-kirjan.

  kirjandus+ajakiri-kirjan.

  käsitöö+ajakiri-kirjan.

  laste+ajakiri-kirjan.

  male+ajakiri-kirjan.

  matemaatika+ajakiri-kirjan.

  meditsiini+ajakiri-kirjan.

  moe+ajakiri-kirjan.

  muusika+ajakiri-kirjan.

  naiste+ajakiri-kirjan.

  noorsoo+ajakiri-kirjan.

  noorte+ajakiri-kirjan.

  patendi+ajakiri-kirjan.

  pedagoogika+ajakiri-kirjan.

  pildi+ajakiri-kirjan.

  pilke+ajakiri-kirjan.

  porno+ajakiri-kirjan.

  referaat+ajakiri-kirjan.

  satiiri+ajakiri-kirjan.

  seks+ajakiri, seksi+ajakiri-kirjan.

  spordi+ajakiri-kirjan.

  teadus+ajakiri-kirjan.

  tehnika+ajakiri-kirjan.

  veebi+ajakiri-kirjan.

  õpilas+ajakiri-kirjan.

  aja+kirjandus n.

  ajakirjandus=lik o. \võte\

  ajakirjanduslikk=us n.

  ajakirjandusliku=lt m. \huvitav\

  interneti+ajakirjandus n.

  kesk+ajakirjandus n. nõuk.

  noorsoo+ajakirjandus n.

  raadio+ajakirjandus n.

  seltskonna+ajakirjandus n.

  spordi+ajakirjandus n.

  tele+ajakirjandus n.

  trüki+ajakirjandus n.

  välis+ajakirjandus n.

  ajakirjandus+büroo n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  ajakirjandus+keel n.

  ajakirjandus+keskus n.

  ajakirjandus+konverents n.

  ajakirjandus+levi n.

  ajakirjandus+magnaat n.

  ajakirjandus+maja n.

  ajakirjandus+tava n.

  ajakirjandus+tegevus n.

  ajakirjandus+tudeng n.

  ajakirjandus+vabadus n.

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  aja+kirjanik n.

  kultuuri+ajakirjanik n.

  raadio+ajakirjanik n.

  ralli+ajakirjanik n.

  rinde+ajakirjanik n.

  spordi+ajakirjanik n.

  televisiooni+ajakirjanik n.

  teleajakirjanik n. televisiooniajakirjanik

  aja+kohane o. aja nõuetele vastav, moodne

  ajakohase=lt m.

  ajakohas=us n.

  ajakohas=ta/ma t. ajakohase(ma)ks tegema

  ajakohasta=ja n.

  ajakohasta=mine n.

  aja+konstant n.

  aja+kulu n.

  ajakulu=kas o. suure ajakuluga

  aja+laul n. kirj. kaasaja elunähtusi käsitlev luuletus

  ajalaul=ik n. ajalaulude kirjutaja

  aja+leht n.

  leht2 n. ajaleht

  bulvari+leht n. kõmuleht

  fänni+leht n. (eeskätt mingi ansambli) fännidele mõeldud elektronajakiri

  hommiku+leht n.

  jutu+leht n.

  kõmu+leht n.

  kultuuri+leht n.

  kõntsa+leht n.

  maakonna+leht n.

  noorte+leht n.

  nädala+leht n.

  pilke+leht n.

  päeva+leht n.

  pühapäeva+leht n. pühapäeviti ilmuv, pühapäevaks lugemist pakkuv ajaleht

  sopa+leht n. kõmuleht, kollane ajaleht

  tabloid+leht n.

  tähtpäeva+leht n.

  veebi+leht n. inf.

  õhtu+leht n.

  lehe+putka n. kõnek.

  lehe+väljalõige n.

  lehte luge/ma t.

  lehe+luge=ja n.

  lehe+luge=mine n.

  lehti müü/ma t.

  lehe+müü=ja n.

  lehte tege/ma t.

  lehe+tege=mine n.

  lehe+tegi=ja n.

  massi+ajaleht n.

  rajooni+ajaleht n. nõuk.

  rajoonileht n. nõuk.

  reklaami+ajaleht n.

  spordi+ajaleht n.

  ajalehe+artikkel n.

  leheartikkel n.

  ajalehe+hoidja n. ⇐ ajalehtede hoidja (sisustuselement)

  ajalehe+intervjuu n.

  ajalehe+kiosk n.

  lehekiosk n.

  ajalehe+kirjutis n.

  ajalehe+kuulutus n.

  lehekuulutus n.

  ajalehe+lisa n.

  ajalehe+mees n. kõnek. ajakirjanik

  lehemees n. ajalehemees

  ajalehe+neeger n. nalj. ajakirjanik, lehemees

  leheneeger n. nalj. ajakirjanik

  ajalehe+number n.

  lehenumber n.

  ajalehe+paber n.

  ajalehe+pea-pean. ajalehe päis, esikülje tiitel

  ajalehe+poiss n. (müütab käest ajalehti)

  lehepoiss n. ajalehepoiss

  ajalehe+reklaam n.

  ajalehe+reportaaž n.

  ajalehe+reporter n.

  ajalehe+saba n. kõnek. (kerge sisuga lõpuosa)

  ajalehe+sõnum n.

  ajalehe+tellimus n.

  ajalehe+veerg n.

  leheveerg n.

  ajalehe+vitriin n.

  ajalehe+väljalõige n.

  ajalehte luge/ma t.

  lehte luge/ma t.

  lehe+luge=ja n.

  lehe+luge=mine n.

  ajalehe+luge=ja n.

  ajalehe+luge=mine n.

  ajalehti müü/ma t.

  lehti müü/ma t.

  lehe+müü=ja n.

  lehe+müü=k n.

  ajalehe+müü=ja n.

  ajalehe+müü=k n.

  aja+lugu n.

  ajaloo=lane n. ajaloo eriteadlane

  ajaloo=line o. \ülevaade; otsus; isik\ ajaloosse puutuv; ajaloo seisukohalt oluline; minevikus aset leidnud

  ajaloolise=lt m.

  ajaloolis=us n.

  pseudo+ajalooline o. \käsitlus\

  maailma+ajaloo=line o. maailma ajalukku kuuluv

  agraar+ajalugu n.

  agraarajaloo=lane n. agraarajaloo uurija

  alternatiiv+ajalugu n. ⇐ alternatiivne ajalugu (ulmekirjanduse žanr)

  antiik+ajalugu n.

  arhitektuuri+ajalugu n.

  arhitektuurilugu n. arhitektuuriajalugu

  asustus+ajalugu n.

  asustusajaloo=line o. \käsitlus\ asustusajalugu puudutav

  asustusajaloolise=lt m.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  eel+ajalugu n. millegi ajaloole eelnenud sündmused

  eelajaloo=line o. \elu\

  eelajaloolise=lt m.

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  keele+ajalugu n.

  keeleajaloo=lane n. keeleajaloo uurija

  keeleajaloo=line o. \käsitlus\ keeleajalooga seotud

  keeleajaloolise=lt m.

  kiriku+ajalugu n.

  kirjandus+ajalugu n.

  kirjandusajaloo=lane n. kirjandusajaloo uurija

  kirjandusloolane n.

  kirjandusajaloo=line o. kirjandusajalooga seotud

  kirjanduslooline o.

  kirjandusajaloolise=lt m.

  kultuuri+ajalugu n.

  kultuurilugu n.

  kultuuriloo=lane n.

  kultuuriloo=line o. \uurimus\

  kultuuriajaloo=lane n. kultuuriajaloo uurija

  kultuuriajaloo=line o. kultuuriajalooga seotud

  kultuuriajaloolise=lt m.

  kunsti+ajalugu n.

  kunstiajaloo=lane n. kunstiajaloo uurija

  kunstiajaloo=line o. kunstiajalooga seotud

  kunstiajaloolise=lt m.

  lähi+ajalugu n. hrl. I või II maailmasõjaga algav ja 1991. aastaga lõppev ajalooperiood

  majandus+ajalugu n.

  majandusajaloo=lane n. majandusajaloo uurija

  majandusajaloo=line o. majandusajalooga seotud

  majandusajaloolise=lt m.

  muusika+ajalugu n.

  muusikaajaloo=lane n. muusikaajaloo uurija

  muusikaajaloo=line o. \väärtus\ muusikajalooga seotud

  muusikaajaloolise=lt m.

  sõja+ajalugu n.

  sõjaajaloo=lane n. sõjaajaloo uurija

  sõjaajaloo=line o. sõjaajalugu puudutav

  teatri+ajalugu n.

  teatriajaloo=lane n. teatriajaloo uurija

  teatriajaloo=line o. teatriajalooga seotud

  teatriajaloolise=lt m.

  õigus+ajalugu n.

  õigusajaloo=lane n. õigusajaloo uurija

  õigusajaloo=line o. \meetod\

  õigusajaloolise=lt m.

  üld+ajalugu n. üldine ajalugu

  üldajaloo=lane n. üldajaloo uurija

  üldajaloo=line o. \taust\

  ajaloo+aineline o. \näidend\

  ajaloo+alane o. \kirjandus\

  ajaloo+allikas n.

  ajaloo+atlas n.

  ajaloo+doktor n.

  ajaloo+film n.

  ajaloo+filosoofia n.

  ajaloo+hinne n.

  ajaloo+järk n.

  ajaloo+kaart n.

  ajaloo+kandidaat n.

  ajaloo+kateeder n.

  ajaloo+kirjandus n.

  ajaloo+klubi n.

  ajaloo+kontseptsioon n.

  ajaloo+konverents n.

  ajaloo+maal n. (kujutab ajaloosündmust; maalikunsti haru)

  ajaloo+muuseum n.

  ajaloo+mälestis n.

  ajaloo+mälu n.

  ajaloo+periood n.

  ajaloo+professor n.

  ajaloo prügikast isikud ja sündmused, keda ja mida on püütud maha vaikida ja unustada

  ajaloo+raamat n.

  ajaloo+ratas n. piltl. ajaloo kulg

  ajaloo+ring n.

  ajaloo+romaan n.

  ajaloo+sündmus n.

  ajaloo+teadlane n.

  ajaloo+teadus n.

  ajaloo+teaduskond n.

  ajaloo+temaatika n.

  ajaloo+torm n.

  ajaloo+tudeng n.

  ajaloo+tund n.

  ajaloo+uurimus n.

  ajaloo+õpetaja n.

  ajaloo+üliõpilane n.

  ajaloo+ürik n. ajaloolise väärtusega dokument

  ajalugu kirjuta/ma t.

  ajaloo+kirjuta=ja n. ajaloosündmuste kirjapanija, kroonik, kroonikakirjutaja

  ajaloo+kirjuta=mine n.

  ajalugu tõlgenda/ma t.

  ajaloo+tõlgenda=ja n.

  ajaloo+tõlgend=us n.

  ajalugu uuri/ma t.

  ajaloo+uuri=ja n.

  ajaloo+uuri=mine n.

  aja+luule n. (käsitleb kaasaja elunähtusi)

  aja+lõik n.

  aja+mahukas o. \töö\

  aja+maitse n. teatud ajastule iseloomulik maitse, ajastu meeldimuste süsteem

  aja+masin n. (fantastikas:) ajas rändamist võimaldav imemasin

  aja+meri n. piltl.

  aja+märk n. teatud ajastut kajastav või tulevikku vihjav sündmus, nähtus vms.

  aja+määrus n. keelet.

  ajamäärus+lause n. keelet.

  aja+nappus n.

  aja+norm n.

  aja+nõue n.

  aja+omane o. \nähtus\

  aja+ookean n. piltl. ajameri

  aja+palk-palgan.

  ajapalga+süsteem n.

  aja+piirang n.

  aja+pikendus n.

  aja+pikku, aja+piki, aja+pikka m. aja jooksul

  aja+proov n.

  aja+puudus n.

  aja+raam n.

  aja+raamat n. vnm. kroonika

  aja+ratas n. piltl.

  aja+relee n. el. (rakendab ettenähtud ajavahemiku möödudes tööle täiturseadise)

  aja+režiim n.

  aja+signaal n.

  aja+taju n.

  aja+tasa m. ajaga ühel joonel

  aja+teenistus1 n. astr. õige aja täpse määramise, säilitamise ja vastuvõtmisega seotud tegevus; ka sellega tegelevad inimesed

  aja+telg n. sündmuste ajalise järjestuse graafiline esitus

  aja+töö n. maj. (ajapalga alusel)

  ajatöö=line n.

  ajatöö+tasu n.

  aja+vahe-vahen. (sündmuste v. ajavööndite vahel)

  ajavahe+stress n. (mis on tingitud ööpäevarütmi muutusest ajavööndite piiride ületamisel)

  ajavahe+vaevus n. (vööndipiiride ületamisel)

  aja+vahemik n.

  aja+vaim n. teat. ajajärgu tõekspidamised jms.

  aja+valik n.

  aja+varu n.

  aja+veeb n. veebipäevik, blogi

  ajaveeb=nik n. ajaveebi pidaja

  aja+vool-voolun.

  aja+vöönd n.

  aja+ühik n.

  aja+ühtsus n.

  aega+mööda m. aja jooksul, järk-järgult; aeglaselt

  aega+pidi m. aegamööda

  ajast-arust m. ⇐ ajast ja arust iganenud, vanamoeline


 • ÜHENDITULETISED

  kuu+aja=line o. \kursus\ kuu aega kestev

  lühema+aja=line o. \reis\ lühemat aega kestev

  lühi+aegne o. \haigus\ lühikest aega kestev

  lühi+aja=line o. \katkestus\ lühikest aega kestev v. kestnud

  lühiajalise=lt m.

  lühiajalis=us n.

  pika+aja=line o. pikka aega kestev v. kestnud

  pikaajalise=lt m.

  pikaajalis=us n.

  pikema+aja=line o. pikemat aega kestev v. kestnud

  pikemaajalise=lt m.

  tunni+aja=line, tunni+aja=ne o. tund aega kestev

  uue+aegne o. uue(ma)le ajale iseloomulik, sellesse kuuluv

  vana+aegne o. endisaega kuuluv, endisajale omane

  vanaema+aegne, vanaemade+aegne o. vanaema kaasaega kuuluv; vanaaegne

  vanaisa+aegne, vanaisade+aegne o. vanaisa ajast pärit; vanaaegne

  varema+aegne o. \sõprus\

  veeuputus+aegne o. veeuputuse ajast pärit; väga vana

  viimase+aegne o. viimasel ajal olnud, tehtud vms.

  õige+aegne o. õigel ajal toimuv

  õigeaegse=lt m. \otsustatud\

  õigeaegs=us n.

  ühe+aegne o. ühel ajal toimuv v. esinev

  üheaegse=lt m. \toimunud\

  üheaegs=us n.


 • ÜHENDID

  Eesti aeg n. Eesti Vabariigi aeg aastatel 1918–1940

  eesti+aeg=ne o. \talu\

  geneeriline aeg n. keelet. üldaeg, situatsiooni alatist kestvust näitav tegevusaeg

  nõukogude aeg n. aastad 1940–1941 ja 1944–1990

  nõuka+aeg n. kõnek. nõukogude aeg

  nõukaaeg=ne o. \elu\ kõnek.

  nõukogude+aeg=ne o. \haridus\

  Rootsi aeg n. periood Eesti ajaloos, tinglikult aastad 1629–1699

  rootsi+aeg=ne o. \häärber\

  Saksa aeg n. aastad 1941–1944

  saksa+aeg=ne o. \vaas\

  Vene aeg n. tsaariaeg (kasutatakse ka nõukogude aja kohta)

  vene+aeg=ne o. \auto\ • aega arva/ma t.

  aja+arva=mine n.

  aega jaota/ma t.

  aja+jaot=us n.

  aega kaota/ma

  aja+kaot=us n.

  aega mõõt/ma t.

  aja+mõõt n. aja mõõtühik (sekund, tund)

  aja+mõõt=ja n. (kell, stopper); (spordivõistlustel:) ajamärkija

  aega näita/ma t.

  aja+näit n. (kelladel, masinatel)

  aja+näita=ja n. kell

  aega raiska/ma t.

  aja+raisk n. aja raiskamine; raisatud aeg

  aja+raiska=ja n.

  aja+raiska=mine n. tarbetu aja kulutamine

  aega sääst/ma t.

  aja+sääst n. aja säästmine; säästetud aeg

  aega teeni/ma t. kohustuslikus sõjaväe tegevteenistuses olema

  aja+teeni=ja n.

  aja+teeni=mine n.

  aja+teeni=stus2 n. kohustuslik tegevteenistus relvajõududes

  aega veet/ma t.

  aja+veet=ja n.

  aja+veet=mine n.

  aega viit/ma t. tarbetult aega kulutama

  aja+viid=e n. (meeldiv) aja möödasaatmine; seda võimaldav tegevus

  ajaviite=line o. \jutt\ ajaviidet pakkuv

  lemmik+ajaviide n.

  ajaviite+film n.

  ajaviite+jutt-jutun.

  ajaviite+kirjandus n.

  ajaviite+kirjanik n.

  ajaviite+koht n.

  ajaviite+lektüür n.

  ajaviite+lugemine n.

  ajaviite+muusika n.

  ajaviite+mäng n.

  ajaviite+romaan n.

  ajaviite+saade n.

  ajaviite+vahend n.

  aja+viit n. ajaviide

  aja+viit=ja n.

  aja+viit=lik o. aega viitev

  aja+viitmata m. kõnek. aega viitmata, otsekohe

  aega+viitma=tu=lt m. aega viitmata

  aja+viit=mine n.

  aega võit/ma t.

  aja+võit n. aja võitmine; võidetud aeg

  aja+võit=ja n.

  aja+võit=mine n.

  aega võt/ma t. aega nõudma; aega mõõtma

  aja+võtt n. ajamõõtmine; millekski kuluva aja täpne mõõtmine

  ajavõtu+kiip n. (jooksmisel)

  aja+võt=ja n. (kes aega mõõdab)

  aja+võt=mine n.

  üle aja teeni/ma t. (sõjaväes)

  üle+aja+teeni=ja n.

  üle+aja+teeni=mine n.

 • all k., m., alla k., m., alt k., m.

 • TULETISED

  ala=m1 o. madalam; teenistusastmelt v. sotsiaalselt madalamal seisev, alluv; algelisem

  alam2 n. teenistusastmelt alluv v. sotsiaalselt ning ametiredelil madalamal olev isik

  alam=lus n. alamaks olek

  truu+alam=lik o. truu alama kombel kuulekas, alandlik

  truualamlikk=us n.

  truualamliku=lt m.

  riigi+alam n.

  riigialam=lus n. riigialamaks olemine

  alamal m. allpool, madalamal

  alam=ik n. ookeanitasemest madalam maa-ala

  alam=us1 n. alam-olek

  alamus=lik o.

  alamus+tunne n.

  alam=us2 n. kõnek. alam

  alam+aadel n.

  alamaadli=k n. (kes kuulub alamaadli hulka)

  alam+aste-astmen.

  alam+diakon n.

  alam+heli n.

  alam+hulk n. mat.

  alam+hõimkond n.

  alam+jooks n. suudmelähedane jõeosa

  alamjooksu+küla n.

  alam+kiht n.

  alam+klass n.

  alam+koda n. pol. kahekojalise parlamendi esimene, otseselt rahva valitav koda

  alam+komisjon n.

  alam+komitee n.

  alam+lause n. loog.

  alam+liik n.

  alam+mõõt n.

  alam+määr n. miinimum, minimaalne määr

  alammäära+palk-palgan.

  alampalk-palgan. miinimumpalk, riiklikult kehtestatud palga alampiir

  alammäära+pension n.

  alam+perekond n.

  alam+piir n.

  alam+polkovnik n.

  alam+rahvas n.

  alam+rühm n.

  alam+saksa o. \keel\

  alamsaksa+keelne o. \tekst\

  alam+seisus n.

  alam+selts n.

  alam+sugukond n.

  alam+süsteem n.

  alam+vaimulik n.

  alam+väeteenija n.

  alam+vähid n. alamad vähid

  alamal+seisev o. \organ\ madalam

  ala=ne n. etn. naiste rahvarõiva alläär

  ala=nda/ma t. madaldama, allapoole viima

  aland=u/ma t. ennast alandama

  alandu=mine n.

  alanda=mine n.

  aland=lik o. kuulekalt alistuv ning leplik

  alandlikk=us n.

  alandliku=lt m.

  aland=us n.

  alandus+tunne n.

  ennast alanda/ma t.

  enese+aland=us n.

  hinda alanda/ma t.

  hinna+aland n. (summa)

  hinna+aland=us n. hinna alandamine; summa, mille võrra hinda on alandatud; piltl. nõuete vähendamine

  kolesterooli alanda/ma t.

  kolesterooli+alanda=ja n.

  kolesterooli+aland=i n. med. kolesteroolialandaja

  palavikku alanda/ma t.

  palaviku+alanda=ja n.

  palaviku+aland=i n. med. palavikualandaja

  vererõhku alanda/ma t.

  vererõhu+alanda=ja n.

  vererõhu+aland=i n. med. vererõhualandaja

  ala=ne/ma t. allapoole vajuma; vähenema; nõrgenema

  alane=ja o. \sugulane\ jur.

  alane=mine n.

  ala=ng n. <ala(ne)=ng> geol. alanenud maakoore osa

  alangu+järv n.

  alangu+org n.

  ala=tsi m. alaspidi

  al=is n. objekt, millele tegevus on suunatud

  uurimis+alis n.

  vaatlus+alis n.

  vaidlus+alis n.

  ali=sta/ma t. alla heitma, vastupanu murdma

  alista=ja n.

  alistama=tu o. \kangelane\

  alista=mine n.

  alist=us n. alistamine

  alistus+seos n. keelet.

  ali=stu/ma t. alla andma

  alistu=ja n.

  alistu=mine n.

  alistumis+ettepanek n.

  alistumis+leping n.

  alistumis+tingimus n.

  alistuma=tu o. \rahvas\

  alistumatu=lt m.

  alistumat=us n.

  alistu=mus n. alistunud olek

  alistunu=lt m.

  alistuv=us n. kalduvus alistuda; alistunud olek

  ala+arene/ma t. arengus maha jääma

  alaarene=mine n.

  alaare=ng n. <alaare(ne)=ng>

  ala+grupp n.

  alagrupi+mäng n.

  alagrupi+turniir n. sp.

  ala+happesus n.

  ala+hinda/ma t. tegelikust vähem tähtsaks pidama

  \enese\ alahinda=ja n.

  alahinda=mine n.

  alahindav o. \suhtumine\

  ala+huul n.

  ala+ilmutus n. fot.

  ala+jaam n. el.

  ala+jaotis n.

  ala+jaotus n.

  ala+jäse n.

  ala+kaal-kaalun. (normaalsest v. lubatust väiksem)

  alakaalu=line o. \laps\

  ala+kiht n.

  ala+komisjon n.

  ala+koorma/ma t.

  alakoorma=mine n.

  alakoormat=us n.

  ala+koormus n.

  ala+kõht n.

  ala+laug n.

  ala+leht n. (varre alusel)

  ala+liik n. liigituse allüksus

  alaliigi=ta/ma t. alaliikidesse jagama

  alaliigita=mine n.

  alaliigit=us n.

  ala+lugu m. ühtelugu

  ala+lõualuu n.

  ala+lõug n.

  ala+mokk n.

  ala+märkus n.

  ala+nokk n.

  ala+osa n.

  ala+pealkiri-kirjan.

  ala+pool-poolen. alumine pool

  ala+punkt n.

  ala+põletus n. eh. liiga vähene põletus

  ala+rahasta/ma t.

  alarahasta=mine n.

  alarahast=us n.

  ala+rakenda/ma t.

  alarakenda=mine n.

  \tööjõu\ alarakendat=us n.

  ala+rinne n. mets. puurinde madalam osa

  ala+rühm n.

  ala+serv-servan.

  ala+säritus n. fot. (vajalikust väiksem)

  ala+süsteem, all+süsteem n.

  ala+talitlus n.

  ala+tare n. murd. sauniku hooned

  ala+teadlik o. vaistlik

  alateadlikk=us n.

  alateadliku=lt m.

  ala+teadvus n.

  alateadvus=lik o.

  ala+toitlus n. pidev kehv toitumine

  ala+toit/ma t. puudulikult toitma

  ala+toitmine n.

  ala+toitu/ma t. ebapiisavalt toituma

  ala+toitumus n. alatoitlusest tingitud seisund

  ala+toon n.

  ala+treenitus n.

  ala+täidetud o. \eelarve\

  ala+täit/ma t.

  ala+vorm n. normaalsest kehvem (sportlik) vorm

  ala+väärne o. teistest halvem, halvemaks peetav

  \end\ alaväärse=lt m. \tundma\

  alaväärs=us n.

  alaväärsus+kompleks n. psühh.

  alaväärsus+tunne n.

  alavääri=sta/ma t. alaväärseks pidama

  alaväärista=ja n.

  alaväärista=mine n.

  alaväärist=us n.

  ala+väärtuslik o. mittetäisväärtuslik

  alaväärtuslikk=us n.

  alaväärtusliku=lt m.

  ala+väärtusta/ma t.

  alaväärtusta=mine n.

  ala+äge o. ägeda ja kroonilise vahepealne

  \pea\ ala-s+pidi m.

  alaspidi=ne o.

  ala-s+päi m. pea allapoole

  ala+ea=line1 o. \poiss\ alla 18 aasta vana

  alaealine2 n. ⇐ alaealine noor

  alaealise=lt m.

  alaealis=us n. alaealine-olemine

  ala+mõõdu=line o. allpool ettenähtud mõõtu

  all=u/ma t. kellegi võimu v. juhtimise alla kuuluma; end juhtida laskma

  allu=ta/ma t. alluma panema

  alluta=ja n.

  alluta=mine n.

  allu=ja n.

  allu=mine n.

  alluma=tu o.

  allumatu=lt m.

  allumat=us n.

  kodaniku+allumatus n.

  alluv1 o.

  alluv2 n. kellelegi alluv isik

  nais+alluv n.

  alluv=us n. allumise seisund

  kaas+alluvus n.

  kaksik+alluvus n. jur.

  kohtu+alluvus n. kuuluvus teatava kohtu v. kohtuastme pädevusse

  operatiiv+alluvus n. vahetu, otsealluvus

  otse+alluvus n.

  alluvus+kord-korran.

  alluvus+suhe n.

  alluvus+vahekord-korran.

  alu=mine o. (kõige) all olev, madalamal asetsev

  alu=ne n. etn. (alus)seelik

  ~alu=ne o., n. millegi all v. läheduses olev v. toimuv; millegi all v. läheduses olev koht; mingis olukorras v. seisundis olev isik

  ahju+alune n. folkl. ahju all elav väike mehike

  aia+alune o. \pind\

  aktsiisi+alune o. \kaup\ aktsiisi alla kuuluv

  armu+alune n. (kes on kellegi armu all)

  eeluurimis+alune1 o. eeluurimise all olev

  eeluurimisalune2 n. jur. eeluurimise all olev isik

  eestkoste+alune n. eestkoste all olev isik

  hamba+alune1 o. \põletik\ hamba all olev

  hamba+alune2 n. hambaalune piirkond; piltl. toit

  hooldus+alune n. hoolduse all olev, hooldatav isik

  hoole+alune n. kellegi hoole all olija

  hoone+alune o. \pind\

  istme+alune1 o. \panipaik\ istme all olev

  istme+alune2 n. istumisealune, koht v. ese istumiseks, nt. tool, pink, kott

  jalge+alune n. jalgade all olev pind; piltl. positsioon, heaolu jms.

  joone+alune1 o. joone all olev

  joone+alune2 n. joone all olev märkus, viide

  jää+alune o. \kalapüük\

  kaebe+alune n. jur. süüdistatav isik

  kaenla+alune1 o. \õmblus\ kaenla all asuv

  kaenla+alune2 n. kaenla all olev kehapind (eelkõige kaenlaauk); vastav koht riietusesemel

  kahtlus+alune1 o. \isik\ kahtluse all olev

  kahtlusalune2 n. kahtlusalune isik

  kaitse+alune1 o. \liik\ kaitse all olev

  kaitsealune2 n. kaitsealune isik; jur.

  kalda+alune1 o. \võsa\

  kaldaalune2 n. kaldaalune ala

  kangi+alune1 o. kangi all olev

  kangialune2 n. kangialune läbikäik

  kapi+alune1 o. \põrand\ kapi all olev

  kapialune2 n. kapialune ruum

  karantiini+alune o. \haigus\ karantiini all olev

  karistus+alune n. karistuse all olev, karistust kandev isik

  katse+alune1 o. \isik, loom\ kellega tehakse katseid

  katsealune2 n. katsealune isik

  katuse+alune n. katuse all asuv ruum; varjualune

  keelu+alune o. \liik\ keelu all olev

  klaasi+alune o. \pind\ klaasi all olev

  kohtu+alune n. jur. kohtu alla antud isik

  kontrolli+alune o. \kari\ kontrolli all olev

  koonu+alune n. (loomal:) koonu all olev kehapiirkond; kõnek. (inimesel:) lõua all olev kehapiirkond

  koore+alune1 o. \osa\ koore all olev

  koorealune2 n. koorealune kiht

  korvi+alune1 o. \tsoon\ (korvpallis:) korvilaua vahetus läheduses olev v. toimuv

  \tugev\ korvialune2 n. korvi all, korvilaua lähedal olev piirkond; korvi läheduses paiknev mängija

  kurgu+alune1 o. \nööp\ kurgu all olev

  kurgualune2 n. kurgualune piirkond

  kutse+alune1 o. sõj. ajateenistusse kutsumisele kuuluv

  kutsealune2 n. sõj. ajateenistusse kutsumisele kuuluv isik

  kuuri+alune n. lihtsa ehitusega kuur v. katusealune

  kõhu+alune n. (loomal:) kõhu all olev piirkond

  kõne+alune o. \lugu\ kõne all olev

  käe+alune n. kellegi käe all, juhatusel abilisena töötav inimene

  käsu+alune n. kellegi käsu all olev isik

  külje+alune n. ase v. alus, millel lamatakse

  küüne+alune n. (sõrmel, varbal:) küüneotsa alla jääv ala

  lae+alune1 o. \riiul\ lae all, lae vahetus läheduses olev

  laealune2 n. laealune ruumiosa; tuba v. muu ruum

  laua+alune1 o. \pind\ laua all olev

  lauaalune2 n. lauaalune põrandapind

  lepiku+alune n. lepiku all olev ala

  leti+alune1 n. leti all olev panipaik

  leti+alune2 o. \kaup\

  liisu+alune n. aj. liisu alla kuuluv, väeteenistusealine noormees

  lõua+alune n. lõua all asuv kehapiirkond

  lõua+alune o. \rihm\ lõua all asuv

  maa+alune n. maa all asuv käik, ruum vms.

  maa+alune o. maa all asuv v. toimuv

  maa+alused n. müt. maa all asuvad haldjad

  maksu+alune o. maksu alla kuuluv

  maksu+alune n. see, kes maksu alla kuulub, maksumaksja

  \kevadine\ metsa+alune n.

  metsa+alune o. \pinnas\

  mõju+alune o. kellegi v. millegi mõju all olev

  naeru+alune n. teiste naeru all olev inimene

  nina+alune n. nina all olev piirkond

  nuhtlus+alune n. see, keda nuheldakse

  paadi+alune n. piltl. kodutu, see, kes paadi all elab

  paja+alune n. pajaalune ruum; küttepuud

  pea+alune n. lamamisel v. magamisel pea all olev padi vms.

  pilke+alune n. pilgatav, pilke all olija

  pilve+alune o. \ilm\ pilvede all olev, lauspilves

  pliidi+alune n. pliidi all olev ruum, kolle

  puude+alune1 o. \taimestik\ puude all olev

  \varjuline\ puudealune2 n. puudealune pind

  põlu+alune o. \inimene, tegevus\ põlu all olev

  põranda+alune1 n. põranda all asuv ruum; varjatult tegutsev isik

  põranda+alune2 o. põranda all olev v. tegutsev; seadusega keelatud

  põõsa+alune n. põõsa all v. läheduses olev ala

  rangluu+alune o. \arter\ anat. rangluu all olev

  ravi+alune n. ravi all olev inimene, patsient

  rea+alune o. \tõlge\ rea alla kirjutatud; sõnasõnalises vastavuses olev

  rehe+alune n. etn. rehe all olev ruum (rehepeksuks ja vilja puhastamiseks)

  rinde+alune n. rinnaalune

  rinna+alune n. rinna all paiknev keha piirkond

  roovi+alune n. etn. roovi all olev lahtise koldega köök

  rõugu+alune n. rõugu all olev pind

  räästa+alune n. räästa all olev ruum v. ala

  saba+alune n. kõnek. saba all olev kehapiirkond, tagumik

  silla+alune n. silla all olev ala

  silla+alune o. \ruum\

  silma+alune n. (näo osa)

  sängi+alune n.

  söögi+alune n. söögi alla joodav naps

  südame+alune n. piirkond südamest allpool

  süü+alune n. süü all olija, süüdlane; süüdistatav v. kohtualune

  šeflus+alune o. nõuk. šefluse all olev, ühiskondlikus korras abistatav

  taeva+alune n. taevas, taevalaotus

  taeva+alune o. \paradiis\ taevas, õhus asuv v. toimuv; kõrgel asuv

  talla+alune n. jalatald; jalgealune maa; piltl. (kellegi valitsuse v. mõju all oleva inimese kohta); jalatsi tald

  tolli+alune o. \kaup\ tolli alla kuuluv

  tuhvli+alune n. halv. (oma naise valitsuse all oleva mehe kohta)

  tuule+alune o. \külg\ tuule all olev, tuulevarjuline

  ulu+alune n. varjualune; etn. lahtine katusealune (rehielamul); peavari, eluase

  usaldus+alune n. see, keda usaldatakse

  vaatlus+alune o. \rühm, nähtus\ vaatluse all olev

  vahi+alune n. vahi all olija

  vaidlus+alune o. \küsimus\ vaidluse all olev

  valve+alune n. valve all olev isik

  vande+alune n. vande all olev inimene

  varju+alune n. koht, kus saab varju all olla; peavari

  vee+alune1 o. \maailm\

  vee+alune2 n. müt. vee all elav mütoloogiline olend

  viha+alune n. see, kes on kellegi viha all

  voodi+alune1 n. voodi alla jääv põrandapind

  voodi+alune2 o. \kast\ voodi all olev

  võimu+alune n. kellegi v. millegi võimu all olev inimene

  võlvi+alune1 n. võlvi all asetsev läbikäigukoht

  võlvi+alune2 o. \pimedus\

  võra+alune n. võra all olev pind

  võsa+alune n. võsa all olev maa

  al=us n. millegi alumine osa; põhi; laev; keelet. lauseliige; ka keem.

  aluse=line o. \keskkond\ keem.

  aluselis=us n.

  kahe+aluse=line o. \alkohol, graaf\ kahe alusega

  kolme+aluse=line o. \hape\ keem. kolme alusega

  ühe+aluse=line o. \hape, graaf\

  aluse=tu o. aluseta, põhjendamatu

  alusetu=lt m.

  aluset=us n.

  alusel k. põhjal

  euro+alus n. (Euroopa standarditele vastav)

  graniit+alus n.

  hääldamis+alus, hääldus+alus n.

  kauba+alus n.

  killustik+alus n.

  kirbu+alus n. (püssil)

  kompassi+alus n.

  kruus+alus n. eh.

  liigitus+alus n.

  liiv+alus n. eh.

  neetimis+alus n.

  osa+alus n. keelet.

  pesa+alus n. ese, millele lind ehitab pesa

  pook+alus, pooke+alus n. (aianduses)

  puit+alus n.

  pukk+alus n.

  rannasõidu+alus n.

  rühmitus+alus n.

  salvi+alus n.

  seebi+alus n.

  seemik+alus n. aiand. pookealusena kasutatav seemik

  suurtüki+alus n.

  triikraua+alus n.

  tugi+alus n. (millelegi toeks olev)

  tuletus+alus n. keelet.

  täis+alus n. keelet.

  viljapuu+alus n.

  vilt+alus n.

  võrdlus+alus n.

  alus+haridus n. ped. koolieelses lasteasutuses omandatav haridus

  alus+heli n. muus. (heliredel)

  alus+karv n.

  alus+keel n. keelet. algkeel

  alus+kiht n.

  alus+kleit n.

  alus+koolitus n. ped.

  alus+kord-korran.

  alus+kott-kotin.

  alus+krae n.

  alus+kuub n. alusseelik

  alus+lause n. keelet.

  alus+leping n.

  alus+lina n. (voodis)

  alus+maal n.

  alus+mets n.

  alus+müür n.

  alus+nahk n.

  alus+nurk n. mat.

  alus+pesu n.

  alus+pihik n.

  alus+pind-pinnan.

  alus+piste n. (tikkimisel)

  alus+põhi n.

  aluspõhja+kivim n.

  alus+põhimõte n.

  alus+põhk n.

  alus+põrand n.

  alus+püksid n.

  alu=kad n. kõnek. aluspüksid

  trikoo+aluspüksid n.

  alus+rake n.

  alus+rõivas n.

  alus+sammas n.

  alus+seelik n.

  alus+sulestik n. (linnul)

  alus+särk n.

  alus+taim n.

  alustaime=stik n. alustaimed

  alustaime=stu n. alustaimestik

  alus+tala n.

  alus+taldrik n.

  alus+talje n. vnm. pihik

  alus+tass n. (tassil v. klaasil)

  alus+tees n. juhtmõte

  alus+tugi n.

  alus+turvas n.

  alus+undruk n. vnm.

  alus+uuringud n.

  alus+vai n.

  alus+vill-villan.

  alus+vilt n.

  alus+värv n.

  alus+õpe n.

  kutse+alusõpe n. kutsehariduse osa

  aluse+lembene o. biol.

  alust pane/ma t. rajama

  aluse+pane=k n.

  aluse+pani=ja n.

  alu=tsi m. alt läbi; alaspidi


 • LIITSÕNAD

  ulu+all m. varjul

  ulu+alla m. varju alla, varjule

  ulu+alt m. varju alt

  üles+alla m. üles ja alla • all+asutus n.

  all+ettevõte n.

  all+hange n. maj.

  all+jaotis n.

  all+järgnev o. allpool järgnev

  all+jää+kalapüük n. <(all+jää)+kalapüük> jää all toimuv kalapüük

  all+keel n. keele üks esinemisvariant

  all+kiri-kirjan.

  allkirja=sta/ma t. allkirja andma

  allkirjasta=ja n.

  allkirjasta=mine n.

  digitaal+allkiri n. ⇐ digitaalne allkiri

  digiallkiri n. digitaalallkiri, võrdne omakäelise allkirjaga

  digiallkirja=sta/ma t. digiallkirja andma

  digiallkirjasta=mine n.

  kooskõlastus+allkiri-kirjan.

  allkirja+proov n.

  allkirja+õigus n.

  allkirjaõigus=lik o. \isik\ allkirjaõigusega

  allkirjaõiguslikk=us n.

  all+komisjon n.

  all+korrus n.

  all+keha, ala+keha n. anat. inimese kere alumine osa

  all+kõht, ala+kõht n. anat. kõhu alumine osa

  all+linn n. madalamal asetsev linnaosa

  all+maa~ maa all asuv, olev

  allmaa+ehitis n.

  allmaa+garaaž n.

  allmaa+kaevandamine n.

  allmaa+kaevandus n.

  allmaa+kanal n.

  allmaa+kommunikatsioonid n.

  allmaa+kulgur n.

  allmaa+käik n.

  allmaa+parkla n.

  allmaa+peidik n.

  allmaa+rajatis n.

  allmaa+raudtee n.

  allmaaraudtee+jaam n.

  allmaa+reservuaar n.

  allmaa+transport n.

  allmaa+tõuge n.

  allmaa+töö n.

  all+maailm n. müt. surnute riik, manala, toonela; kurjategijate, prostituutide jts ringkonnad

  allilm n. allmaailm

  allilma+liider n.

  allilma+tegelane n.

  allmaailma+jumal n. müt.

  all+märkus n.

  all+nurk n.

  all+ohvitser n.

  all+organisatsioon n.

  all+osa n.

  all+osakond n.

  all+pool1 m. \nimetatud\

  allpool=ne o.

  all+pool2 k. \nulli\

  all+rentnik n.

  all+süsteem n.

  all+teema n.

  all+tekst n. varjatud mõte

  all+tiiter n. tekst filmi all

  all+tuule m. tuulealuses küljes

  alltuule+külg n.

  alltuule+parras n.

  all+töövõtja n.

  all+töövõtt n. töö tellimine kolmandalt isikult

  alltöövõtu+leping n.

  all+tüüp n.

  all+uks n.

  all+vee~ vee all asuv, toimuv vms.

  allvee+arheoloogia n.

  allvee+foto n.

  allvee+harjutus n.

  allvee+heli n.

  allvee+kaabel n.

  allvee+kaamera n.

  allvee+kabe-kaben.

  allvee+kalapüük n.

  allvee+laev n.

  allveelaeva=stik n. allveelaevade kogu

  allveelaev=nik n.

  tuuma+allveelaev n.

  allvee+male n.

  allvee+müra n.

  allvee+orienteerumine n.

  allvee+parras n.

  allvee+robot n.

  allvee+rünnak n.

  allvee+sport n.

  allveesport=lane n. allveespordiga tegeleja

  allvee+suunistus n. sp.

  allvee+sõda n.

  allvee+tunnel n.

  allvee+töö n.

  all+viide n.

  all+äär n.

  all+üksus n. sõj.

  luure+allüksused n.

  all+üür n. põhiüürniku käest üürimine

  allüüri=line n. allüürile antud vara kasutaja

  allüür=nik n. jur. allüüriline

  allüüri+leping n.

  alla+iste-isten. sp.

  alla+jõge m. jõge mööda alla, pärivoolu

  alla+külv n. põllum.

  alla+meetri+mees n. (väikese lapse kohta)

  alla+mäge m. mäest alla

  alla+paine n. paine alla

  alla+pidi m.

  alla+poole1 m. \vajuma\

  alla+poole2 k. \vööd\

  alla+tuult, alla+tuule m. selles suunas, kuhu tuul puhub, pärituult

  alla+vett m. pärivoolu

  alla+voolu m. pärivoolu

  alt+aisa m. aisa alt

  altaisa löö/ma t. piltl. abielu rikkuma

  alt+haak n. sp.

  alt+hoie n. sp.

  alt+hõlma m. salaja, ebaseaduslikult

  alt+kulmu m. \vaatama\ umbusklikult

  alt+käe m. käe alt; althõlma

  altkäe+kaup n.

  altkäe+maks-maksun. ⇐ alt¤käe maks/ma tasu, mille eest ametnik teeb teo, mida ta seaduse järgi ei tohiks teha

  altkäemaksu+skandaal n.

  alt+naaber n.

  alt+pere n.

  alt+poolt1 m. \tulev\

  alt+poolt2 k. \põlve\

  alt+tuule m. tuulealusest küljest; tuule alt

  alttuule+nõlv n.

  alt+uks n. alumise korruse välisuks

  alt+vaade n. vaade millelegi altpoolt; selle kujutis joonisena, fotona vms.

  alt+valgustus n.

  alt+võte n. sp.


 • ÜHENDITULETISED

  küüne+alu=mik n. anat. küüne all olev pehme kude


 • ÜHENDID

  alla aja/ma t. allapoole loopima, lükkama jne.; sundima alla minema v. tulema; peale, otsa sõitma

  alla+ae=tu n. see, kes on alla aetud

  alla+aja=ja n.

  alla+aja=mine n.

  alla and/ma t. alistuma

  alla+and=mine n.

  alla heit/ma t. alistama; alistuma

  alla+heit=lik o. alistuv, alandlik

  allaheitlikk=us n.

  allaheitliku=lt m.

  alla+heit=mine n.

  alla hinda/ma t. hinda alandama; madalamalt hindama

  alla+hinda=mine n.

  alla+hind=lus n. maj.

  lisa+allahindlus n.

  allahindlus+kampaania n.

  alla jää/ma t. nõrgemaks v. kaotajaks osutuma

  alla+jää=mine n.

  alla+jää=nu n. kaotaja

  alla kirjuta/ma t. allkirja andma

  alla+kirjuta=mine n.

  alla+kirjuta=nu n.

  alla kriipsuta/ma t. kriipsu alla tõmbama; piltl. rõhutama

  alla+kriipsuta=mine n.

  alla+kriipsut=us n.

  alla kukku/ma t.

  alla+kukku=mine n.

  alla kuse/ma t. öösel voodit märgama

  alla+kuse=mine n.

  alla käi/ma t. tasemelt viletsaks minema; manduma

  alla+käi=k n.

  allakäigu+spiraal n.

  allakäigu+tee n.

  allakäigu+trepp n.

  alla+käi=mine n.

  alla+käinud o. \ettevõte, narkomaan\

  alla laadi/ma t. inf. teisaldama arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama, teisest süsteemist oma süsteemi

  alla+laadi=mine n.

  alla mine/ma t. allapoole liikuma; alanema

  alla+mine=k n.

  alla pane/ma t. millegi alla asetama, paigutama v. seadma

  alla+pane=k n.

  alla+pane=mine n.

  alla+pan=u n. loomade asemetele pandav põhk vms.

  alla sõit/ma t.

  alla+sõit n.

  alla tege/ma t. voodit märgama

  \öine\ alla+tege=mine n.

  alla tiri/ma t.

  alla+tiri=mine n.

  alla vaju/ma t. allapoole langema v. laskuma

  alla+vaj=e n. med. (mingi organi seisundi muutus)

  alla+vaju=mine n.

  alla vandu/ma t. alistuma, alla andma

  alla+vandu=mine n.

  alla võt/ma t. vähendama; kaalu vähendama

  alla+võt=mine n.

  alt mine/ma t. kõnek. petta saama; sisse kukkuma

  alt+mine=k n. pettasaamine; viltuminek

  alt tõmba/ma t. petma, alt vedama, tüssama

  alt+tõmba=mine n.

  alt veda/ma t. petma; jukerdama, lootusi petma

  alt+veda=mine n.

 • ees m., k., eest m., k., ette m., k.

 • TULETISED

  ees=mine o. ees v. eespool asetsev

  eesm=ik n. eesmine osa

  esi=k n. eesruum, eeskoda; anat. mingi elundi eesmine osa; vnm. ninamees, juht, eestvedaja

  kõri+esik n. anat.

  nina+esik n. anat.

  sauna+esik n.

  suu+esik n. anat.

  tupe+esik n. anat.

  esiku+mööbel n.

  esiku+peegel n.

  esi=ne n. murd. esik

  ~esi=ne n., o. millegi ees olev ala, piirkond v. ruum; millegi ees olev

  ahju+esine1 n.

  ahju+esine2 o. \põrand\

  aida+esine n.

  altari+esine n. (kirikus)

  hoone+esine1 n.

  hoone+esine2 o. \väljak\

  jaama+esine1 n.

  jaama+esine2 o. \haljasala\

  kiriku+esine n.

  kamina+esine1 n.

  kamina+esine2 o. \plekk\

  kolde+esine n.

  kapi+esine n.

  küüni+esine n.

  lauda+esine n.

  leti+esine n.

  läve+esine n.

  maja+esine n.

  nina+esine n. kõnek. toit

  otsa+esine n. otsmik

  rinna+esine n. rinna ülemine osa; seda kattev riideosa

  tribüüni+esine n. tribüüni ees olev ala

  ukse+esine n.

  vaksali+esine n. vaksali ees olev piirkond

  voodi+esine1 n. voodi ees olev põrandapind

  voodi+esine2 o. \vaip\

  värava+esine n.

  ett=ur n. sp. kõige nõrgem, malelaual ees reas seisev malend; piltl. tähtsusetu isik

  enam+ettur n.

  kaksik+ettur n.

  kuninga+ettur n.

  lipu+ettur n.

  vaba+ettur n.

  vähem+ettur n.

  etturi+kahing n.

  ede=sta/ma t. (kellestki, millestki) ette jõudma v. ees olema, paremaid tulemusi saavutama

  edesta=ja n.

  edesta=mine n.

  ee=nda/ma t. ettepoole paigutama, esile ulatuma panema

  eenda=mine n.

  ee=ndu/ma t. esile v. ette ulatuma

  eend n. etteulatuv osa

  ahtri+eend n.

  kalda+eend n.

  kalju+eend n.

  eendu=mine n.

  eend+ahter n.

  eend+kivi n.

  eend+rida n.

  eend+rõdu n.

  eend+sokkel n.

  esi=ne/ma t. ette tulema, leiduma; ette kandma

  esin=da/ma t. kellegi v. millegi eest v. volitusel esinema v. tegutsema

  esinda=ja n.

  ainu+esindaja n.

  eri+esindaja n.

  konsulaar+esindaja n.

  müügi+esindaja n.

  pressi+esindaja n. ajakirjandusele infot andev töötaja

  esindajate+koda n. pol.

  esinda=mine n.

  esindamis+kulud n.

  esind=us n. esindajad; pol. riiki esindav asutus teises riigis

  konsulaar+esindus n.

  kaubandus+esindus n.

  rahva+esindus n.

  välis+esindus n.

  õpilas+esindus n.

  esind-us~ esindamisega seotud, esindav

  esindus+demokraatia n.

  esindus+funktsioon n.

  esindus+isik n. esindaja, eestkõneleja eesträäkija

  esindus+kauplus n.

  esindus+kogu-kogun.

  esindus+kohvik n.

  esindus+kulud n.

  esindus+meeskond n. sp.

  esindus+naiskond n.

  esindus+nägu n. piltl. esindusisik

  esindus+portree n.

  esindus+restoran n.

  esindus+rivistus n. esinduskoosseis

  \Eesti\ esindus+rong n.

  esindus+roog-roan.

  esindus+tasu n.

  esindus+vorm n. esindusülikond

  esindus+ülikond n.

  rahva+esinda=ja n. ⇐ rahvast esinda/ma

  esine=ja n.

  külalis+esineja n.

  pea+esineja n.

  tipp+esineja n.

  üksik+esineja n.

  esine=mine n.

  demonstratsioon+esinemine n.

  kontsert+esinemine n.

  külalis+esinemine n.

  soolo+esinemine n.

  tele+esinemine, televisiooni+esinemine n.

  võõrus+esinemine n. külalisesinemine

  ühis+esinemine n.

  esinemis+ind n.

  esinemis+julgus n.

  esinemis+järg-järjen.

  esinemis+järjekord-korran.

  esinemis+kindlus n.

  esinemis+kogemus n.

  esinemis+koht n.

  esinemis+kramp n.

  esinemis+maneer n.

  esinemis+oskus n.

  esinemis+palavik n.

  esinemis+sagedus n.

  esinemis+tihedus n.

  esinemis+vorm n.

  esine=mus n. hrl keelet. olukord, kuidas mingi nähtus esineb; esinemine

  esi=ta/ma t. \küsimusi, tantse, avaldust, kedagi (autasu saamiseks)\

  esit=le/ma t. \end; uut romaani\ kellelegi kedagi tutvustama; uut toodet v. teost pidulikult tutvustama

  esitle=ja n.

  esitle=mine n.

  esitl=us n.

  toote+esitlus n.

  esita=ja n.

  esitaja+akreditiiv n. (maksekäsund)

  esitaja+aktsia n.

  esitaja+veksel n. maj.

  esita=mine n.

  esitamis+küps o. esitamiseks küps

  esit=us n.

  esitus+laad-laadin.

  ülal+esita=tu n. see, mis on ülal, eespool esitatud

  ülal+esitatud o. \küsimus\ ülal, eespool esitatud

  taas+esita/ma t.

  taasesita=ja n.

  taasesita=mine n.

  taasesit=us n.

  ete=nda/ma t. esitama, ette kandma (sõna- v. muusikalavastust)

  etend=u/ma t.

  esi+etendu/ma t. esimest korda etenduma

  etendu=mine n.

  etenda=ja n.

  etenda=mine n.

  etend=us n. sõna- v. muusikalavastuse vms. esitamine vaatajaskonnale

  asendus+etendus n.

  ava+etendus n.

  balleti+etendus n.

  draama+etendus n.

  esi+etendus n. lavateose esimene avalik etendus

  estraadi+etendus n.

  gala+etendus n. pidulik etendus

  juubeli+etendus n.

  kabaree+etendus n.

  kino+etendus n. kinoseanss

  kontroll+etendus n. teatr. (enne esietendust)

  kontsert+etendus n.

  kordus+etendus n.

  külalis+etendus n.

  lahkumis+etendus n.

  laste+etendus n.

  moe+etendus n.

  mono+etendus n. ühe näitleja etendus

  ooperi+etendus n.

  opereti+etendus n.

  rahvatantsu+etendus n.

  revüü+etendus n.

  ringreisi+etendus n.

  taide+etendus n. tegevuskunst [vrd. ingl. perfomance]

  tantsu+etendus n.

  teatri+etendus n.

  tsirkuse+etendus n.

  vaba+etendus n.

  vaba+õhu+etendus n. (toimub vabas õhus)

  varietee+etendus n.

  võõrus+etendus n. külalisetendus

  õpilas+etendus n.

  ühe+mehe+etendus n. <(ühe+mehe)+etendus> ühe näitleja etendus, monoetendus

  üheetendus n. ühemeheetendus

  etendus+asutus n.

  etendus+hoone n.

  etendus+kunst n. (mida tehakse laval selle sõna kõige laiemas mõttes)

  esi+etenda/ma t. esimest korda etendama

  et=le/ma t. luulet v. proosat ette kandma

  etle=ja n.

  etle=mine n.

  etl=us n.

  etlus+konkurss n.

  etlus+kunst n.


 • LIITSÕNAD

  oma+ette m. endamisi; eraldi; omamoodi

  \muhk\ otsa+ees m. otsmikul

  see-+eest, selle+eest m. \ilus\ (nagu tasakaaluks, vastukaaluks millelegi varem mainitule) • ees+aed n.

  ees+aju n.

  ees+hammas n.

  ees+jalg n. zool. eesmine jalg

  ees+jäse n. zool.

  ees+kamber n.

  ees+kava n.

  kava n. eeskava

  sega+eeskava n.

  varietee+eeskava n.

  ees+kiri-kirjan. kohustuslik tegutsemisreeglistik

  ekspluatatsiooni+eeskiri-kirjan.

  heakorra+eeskiri-kirjan.

  jahi+eeskiri-kirjan.

  kaubandus+eeskiri-kirjan.

  kauplemis+eeskiri-kirjan.

  käitus+eeskiri-kirjan. (reguleerib seadmete v. muude tootmises kasutatavate objektide käikulaskmist ja kasutamist)

  lahendamis+eeskiri-kirjan.

  lahendus+eeskiri-kirjan.

  liiklus+eeskiri-kirjan.

  müügi+eeskiri-kirjan.

  raie+eeskiri-kirjan.

  sanitaar+eeskiri-kirjan.

  tehno+eeskiri-kirjan. tehniline eeskiri

  teisendus+eeskiri-kirjan.

  tolli+eeskiri-kirjan.

  tuleohutus+eeskiri-kirjan.

  tööohutus+eeskiri-kirjan.

  üld+eeskiri-kirjan.

  ees+koda n.

  ees+kuju n.

  eeskuju=lik o.

  eeskujulikk=us n.

  eeskujuliku=lt m.

  ees+käsi n. (kaardimängus)

  ees+käe+löök n. sp. (tennises, sulgpallis: mängija peopesa on võrgu poole pööratud)

  ees+kätt m. esmajoones, eelkõige

  ees+laulja n. folkl.

  ees+lava n.

  ees+leht n. bibl. trük. (tiitellehe eel)

  ees+liide n. keelet.

  ees+liin n.

  eesliini+mängija n. sp. ründemängija

  ees+linn n.

  eeslin=lane n. eeslinna elanik

  eeslinna=stu/ma t.

  eeslinnastu=mine n. eeslinnade ulatuslik kasv

  ees+magu n. (mäletsejatel)

  ees+mast n. mer.

  ees+märk n.

  eesmärgi=sta/ma n. eesmärki sead/ma

  eesmärgi=tu o. \liikumine\ ilma eesmärgita

  eesmärgitu=lt m. \liikuma\

  eesmärgit=us n.

  ainu+eesmärk n.

  kasutus+eesmärk n.

  lõpp+eesmärk n.

  pea+eesmärk n.

  põhi+eesmärk n.

  suhtlus+eesmärk n.

  eesmärgi+kindel o.

  eesmärgi+pärane o.

  eesmärgipärase=lt m.

  eesmärgipäras=us n.

  eesmärgi+teadlik o.

  eesmärgiteadlikk=us n.

  eesmärgiteadliku=lt m.

  ees+nahk n. anat.

  ees+nimi n.

  eesnime+pidi m.

  ees+nääre n. anat.

  eesnäärme+urge n. anat.

  ees+osa n.

  ees+ots n. esiots

  ees+otsas m.

  ees+pool m. (kaugemal) ees

  eespool=ne o.

  ees+puri n. mer.

  ees+purihammas n.

  ees+riie n.

  akna+eesriie n.

  külg+eesriie n.

  raud+eesriie n. teatr. (tulekindel vahesein); piltl. tõke

  samet+eesriie n.

  ukse+eesriie n.

  voodi+eesriie n.

  ees+rind n. (koeral)

  ees+rinnas m. eesotsas, esirinnas

  eesrind=lane n. nõuk. see, kes on eesrinnas, teistest parem

  töö+eesrindlane n.

  õpi+eesrindlane n.

  eesrind=lik o. edumeelne; nõuk. esirinda kuuluv, teisi ületav

  ees+ruum n.

  ees+sein n.

  ees+serv-servan.

  ees+sõna n. (raamatul)

  ees+taak-taagin. mer.

  ees+tiib n.

  ees+tuba n.

  ees+tööline n.

  ees+töötegija n.

  ees+uks n.

  ees+vall n. (kaevikul)

  ees+vokaal n.

  ees+vööde n.

  ees+õigus n.

  eesõigus=ta/ma t. eesõigusi andma

  eesõigusta=mine n.

  ostu+eesõigus n. jur.

  ees+õu n.

  ees+äär n.

  eest+kõneleja n. esindusisik

  eest+kätt m. \lööma\

  eest+palve n.

  eest+poolt m.

  eest+vaade n.

  eest+rääkija n. eestkõneleja, esindusisik

  eest+võitleja n.

  eest+vöö n. sp. (maadlusvõte)

  esi+aeg n. esiajalugu, kauge algusaeg; varasem periood millegi arenemises

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  esi+algu m.

  esialg=ne o.

  esialgse=lt m.

  esi+asukas n.

  esi+ema n.

  esi+hammas n.

  esi+isa n.

  esiisade+aegne o. \tava\ ammune v. aegunud

  esi+jalg n. eesjalg; esimene jalg

  esi+jäse n. eesjäse

  esi+kaas n.

  \jalgratta\ esi+kahvel n.

  esi+kinnis n.

  esi+klaas n.

  esi+kolmik n.

  esi+komponent n.

  esi+külg n.

  esi+latern n.

  esi+ots n. eesmine ots

  esi+paneel n. (eesmine)

  esi+passe n. (rõival)

  esi+piit n. (uksel)

  esi+plaan n. eesmine ala; kõige silmapaistvam koht

  esi+pool-poolen. eesmine pool

  esi+ratas n. eesratas

  esi+rinnas m. juhtpositsioonil, eesotsas

  esirind=lane n. esirinnas olija, avangardist

  esi+telg n. eesmine telg

  esi+tuli n. eesmine tuli

  esi+tääv n. mer. eesmine tääv

  esi+vanem n.

  uluk+esivanem n.

  esivanemate+kultus n.

  esi+vedrustus n.

  esi+vedu n.

  ette+otsa m.

  \lülisamba\ ette+paine n. paine ette

  ette+poole m.

  ette+tähendus n. vnm. enne; ennustus


 • ÜHENDITULETISED

  ees+tegi=ja n. ⇐ ees tege/ma vnm. eestööline

  eest+laetav o. ⇐ eest laadi/ma \pesumasin, püss\

  ette+kaldu=mine n. ⇐ ette kaldu/ma

  \keha\ ette+kall=e n. ⇐ ette kaldu/ma


 • ÜHENDID

  ees istu/ma t.

  ees+istu=ja n. kollegiaalse organi istungi juhataja

  eesistuja+maa n. (Euroopa Liidus)

  ees+istu=mine n. kollegiaalse organi juhatajaks olemine

  ees mine/ma t.

  ees+mine=ja n. (kes läheb ees); juht

  ees sõit/ma t. (kellegi ees)

  ees+sõit=ja n.

  ees+sõit=mine n.

  eest kost/ma t. (kedagi) kaitsma, toetama

  eest+kost=e n. eestkostmine; jur. teovõimetute kodanike isiklike ja varaliste õiguste kaitse

  eestkoste+alune n. (isik)

  eest+kostetav n. isik, kelle eest kostetakse

  eest+kost=ja n. kaitsja, soosija

  eest+kost=mine n. kellegi huvide eest väljaastumine; kellegi eest otsustamine

  eest+kõneleja n. millegi (v. kellegi) esindaja, tutvustaja, propageerija; huvide kaitsja, eestkostja

  eest seis/ma t.

  eest+seis=ja n. kaitsja, soosija; juhataja, vanem

  kiriku+eestseisja n.

  eest+seis=us n. need, kes seisavad kellegi eest; vnm. (seltsi) juhatus

  eest veda/ma t. juhtima, korraldama

  eest+veda=ja n. ninamees

  eest+veda=mine n. juhtimine, korraldamine, algatus

  eest+ved=u n. eestvedamine

  eest võt/ma t. juhtima, algatama

  eest+võt=ja n. juhtija, algataja

  eest+võt=mine n. juhtimine, algatus

  \kellegi\ eest+võttel m. algatusel

  ette aima/ma t.

  ette+aima=mine n.

  ette+aimama=tu o.

  etteaimamatu=lt m.

  etteaimamat=us n.

  ette aja/ma t.

  ette+aja=ja n.

  ette+aja=mine n.

  ette and/ma t. ette tooma, ette viima; vastasele algedu, edumaad võimaldama; ette ära määrama

  ette+and=mine n.

  ette+ann=e-anden. etteandmine

  etteande+mehhanism n.

  etteande+pump n.

  etteande+toru n.

  ette arva/ma t. midagi varem aimama v. oletama

  ette+arva=mine n.

  ette+arvama=tu o.

  ettearvamatu=lt m.

  ettearvamat=us n.

  ette+arvatu=lt m.

  ette astu/ma t.

  ette+ast=e-asten. samm ette; ettekanne, (esinemis)number; teatr. stseen

  ette+astu=mine n.

  ette heit/ma t. (millegi) puudusi, vigu esile tooma

  ette+heid=e n.

  ette+heitev o. \pilk\

  ette+heit=ja n.

  ette+heit=lik o. \hääletoon\

  ette+heit=mine n.

  ette hoiata/ma t.

  ette+hoiata=mine n.

  ette+hoiat=us n.

  ette jõud/ma t.

  ette+jõud=mine n.

  ette+jõud=nu n.

  ette kalluta/ma t.

  \seljatoe\ ette+kalluta=mine n.

  \keha\ ette+kallut=us n.

  ette kand/ma t.

  ette+kand=ja n. esineja; naiskelner

  topless+ettekandja n.

  ette+kann=e-kanden.

  elektron+ettekanne-kanden.

  esi+ettekanne-kanden.

  kaas+ettekanne-kanden.

  konverentsi+ettekanne-kanden.

  lühi+ettekanne-kanden.

  plenaar+ettekanne-kanden.

  posteri+ettekanne-kanden. stendiettekanne

  põhi+ettekanne-kanden.

  sektsiooni+ettekanne-kanden.

  stendi+ettekanne-kanden.

  välk+ettekanne n.

  ettekande+koosolek n.

  ette kasvata/ma t.

  ette+kasvata=ja n.

  ette+kasvata=mine n.

  ette kavatse/ma t.

  ette+kavats=us n.

  ette+kavatsema=tu o. \tegu\

  ettekavatsematu=lt m. ette kavatsemata

  ettekavatsemat=us n.

  ette+kavatse=mine n.

  ette+kavatsetu=lt m.

  ette kirjuta/ma t. (eeskujuks); määrama; nõudmisi esitama

  ette+kirjuta=ja n.

  ette+kirjuta=mine n.

  ette+kirjut=us n. (kirjalik) korraldus, käsk; eeskiri

  ette kujuta/ma t.

  ette+kujuta=mine n.

  ette+kujut=us n.

  ette kuuluta/ma t. ennustama

  ette+kuuluta=ja n.

  ette+kuuluta=mine n.

  ette+kuulut=us n. ennustus

  ette kääna/ma t.

  ette+kään=e n. väljamõeldud näilik põhjus v. vabandus

  ette küsi/ma t.

  \raha\ ette+küsi=mine n.

  ette laul/ma t.

  ette+laul=ja n.

  ette+laul=mine n. (kuulamiseks, hindamiseks v. järele laulmiseks)

  ette luge/ma t.

  ette+luge=ja n.

  ette+luge=mine n.

  ettelugemis+päev n.

  ettelugemis+võistlus n.

  ette maks/ma t.

  ette+maks-maksun. ettemakstav summa

  ettemaksu+konto n.

  ette+maks=e n. maj. ettemaks

  ette+maks=ja n.

  ette+maks=mine n.

  ette mine/ma t.

  ette+mine=k n.

  ette mõtle/ma t.

  ette+mõtlema=tu o. \tegu\

  ette+mõtle=mine n.

  ette määra/ma t.

  ette+määra=ja n.

  ette+määra=mine n.

  ette+määratud o. \reeglid\

  ette+määratu=lt m.

  ette+määrat=us n. see, mis on ette määratud

  ette nihku/ma t.

  ette+nih=e n.

  ette+nihku=mine n.

  ette näge/ma t. aimama; (õigusaktis) sätestama; kavandama

  ette+näge=lik o. \otsus\

  ettenägelikk=us n.

  ettenägeliku=lt m. \toimima\

  ette+nägemata o. \kulud\

  ette+nägema=tu o. \takistus; inimene\

  ettenägematu=lt m. \suur ummik\

  ettenägemat=us n.

  ette+näge=mine n.

  ettenägemis+võime n.

  ette+nähtama=tu o. \äpardus\ (mida on võimatu ette näha)

  ette+näh=tu n. (mis on ette nähtud)

  ette pane/ma t. (ust, akent, hobust); soovitama

  ee=t/ma t. ette panema

  ette+pane=k n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abielu+ettepanek n.

  alistumis+ettepanek n.

  desarmeerimis+ettepanek n.

  kompromiss+ettepanek n.

  parandus+ettepanek n.

  rahu+ettepanek n.

  ratsionaliseerimis+ettepanek n.

  täiendus+ettepanek n.

  uuendus+ettepanek n.

  vaherahu+ettepanek n. pol.

  ette+pani=ja n.

  ette rutta/ma t.

  ette+rutta=ja n.

  ette+rutta=mine n.

  ette+ruttava=lt m. \ütlema\

  ette sattu/ma t.

  ette+sattu=ja n.

  ette+sattu=mine n.

  ette+sattu=nu n.

  ette sööt/ma t. tagamõttega midagi kellelegi välja pakkuma

  ette+sööt=ja n.

  ette+sööt=mine n.

  ette teata/ma t.

  ette+teata=ja n.

  ette+teata=mine n.

  etteteatamis+aeg n.

  ette telli/ma t.

  ette+telli=ja n.

  ette+telli=mine n.

  ette+telli=mus n.

  ette trügi/ma t.

  ette+trügi=ja n.

  ette+trügi=mine n.

  ette tege/ma t. eelnevalt valmis tegema; eeskujuks ette näitama

  ette+tege=mine n.

  ette+tegi=ja n.

  ette tõst/ma t.

  ette+tõst=ja n.

  ette+tõst=mine n.

  ette ulatu/ma t.

  ette+ulatu=mine n.

  ette+ulat=us n.

  ette+ulatuva=lt m. \mõtlema\

  ette vaata/ma t. tähelepanelik olema (eriti ohu suhtes)

  ette+vaatama=tu o.

  ettevaatamatu=lt m.

  ettevaatamat=us n.

  ette+vaat=lik o. tähelepanelik

  ettevaatlikk=us n.

  ettevaatliku=lt m.

  ette+vaat=us n.

  ettevaatus+abinõu n.

  ette valmista/ma t.

  ette+valmista=ja n.

  ette+valmistama=tu o. ettevalmistamata

  ettevalmistamatu=lt m.

  ette+valmist=us n.

  ettevalmistus+aeg n.

  ettevalmistus+järk n.

  ettevalmistus+klass n.

  ettevalmistus+kursus n.

  ettevalmistus+osakond n.

  ettevalmistus+periood n.

  ettevalmistus+tuli n. sõj.; ka piltl.

  ettevalmistus+töö n.

  ette võt/ma t. ära tegema; kedagi käsile võtma

  ette+võt=e n. üritus, ettevõtmine; maj. iseseisev majandusüksus

  abi+ettevõte n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  all+ettevõte n.

  ehitus+ettevõte n.

  ema+ettevõte n. maj. (millel on üks või enam tütarettevõtet)

  era+ettevõte n.

  gaasi+ettevõte n.

  idu+ette n.

  inkubaatori+ettevõte n. ettevõtlusinkubaatoriga liitunud ettevõte

  jäätmekäitlus+ettevõte n.

  kalatööstus+ettevõte n.

  kaubandus+ettevõte n.

  kergetööstus+ettevõte n.

  kesk+ettevõte n.

  kommunaal+ettevõte n.

  konsultatsiooni+ettevõte n.

  laevandus+ettevõte n.

  mee+ettevõte n.

  metallitööstus+ettevõte n.

  militaar+ettevõte n.

  munitsipaal+ettevõte n.

  mäetööstus+ettevõte n.

  omavalitsus+ettevõte n.

  pere+ettevõte n.

  piimatööstus+ettevõte n.

  pisi+ettevõte n.

  puhastus+ettevõte n.

  põllumajandus+ettevõte n.

  rasketööstus+ettevõte n.

  remondi+ettevõte n.

  rendi+ettevõte n.

  riigi+ettevõte n.

  sidus+ettevõte n.

  sponsor+ettevõte n.

  suur+ettevõte n.

  sõsar+ettevõte n.

  tarnija+ettevõte n.

  teenindus+ettevõte n.

  telekommunikatsiooni+ettevõte n.

  toitlustus+ettevõte n.

  tootja+ettevõte n.

  tootmis+ettevõte n.

  transpordi+ettevõte n.

  tööstus+ettevõte n.

  tütar+ettevõte n. maj. ettevõte, mis kuulub teise, teda kontrolliva ettevõtte omanikule v. omanikkonnale

  vari+ettevõte n.

  veo+ettevõte n.

  veondus+ettevõte n.

  väike+ettevõte n. vähese töötajate arvuga ja väikese käibega ettevõte

  välis+ettevõte n.

  õmblus+ettevõte n.

  äri+ettevõte n.

  ühis+ettevõte n.

  ettevõtte+sisene o. \info\

  ettevõtte+standard n.

  ettevõtte+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtetele)

  ette+võt=ja n. maj.

  ettevõtja-s=kond n.

  era+ettevõtja n.

  mee+ettevõtja n.

  mees+ettevõtja n.

  nais+ettevõtja n.

  pea+ettevõtja n.

  suhtekorraldus+ettevõtja n.

  suur+ettevõtja n.

  töö+ettevõtja n.

  väike+ettevõtja n.

  ette+võt=lik o. agar, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal)

  ettevõtlikk=us n.

  ettevõtliku=lt m. \tegutsema\

  ette+võt=lus n. (majandustegevus)

  era+ettevõtlus n.

  kesk+ettevõtlus n.

  rendi+ettevõtlus n.

  suur+ettevõtlus n.

  väike+ettevõtlus n.

  ühis+ettevõtlus n.

  ettevõtlus+amet n.

  ettevõtlus+inkubaator n. piltl.

  ettevõtlus+konsultant n.

  ettevõtlus+konto n.

  ettevõtlus+kultuur n.

  ettevõtlus+laen n.

  ettevõtlus+risk n.

  ettevõtlus+sektor n.

  ettevõtlus+toetus n. (mida antakse harilikult algajatele ettevõtjatele)

  ette+võt=mine n.

  töö+ette+võtt n. ⇐ tööd ette võt/ma

  ette õmble/ma t.

  \nööbi\ ette+õmble=mine n.

  ette ütle/ma t.

  ette+ütle=ja n. (teatris)

  ette+ütle=mine n.

  ette+ütl=us n. (kirjalik töö koolis)

  kontroll+etteütlus n.

 • ise2 m. omaette, eraldi, eri

 • TULETISED

  ise=nd n. biol. üksikolend, -organism, indiviid

  isendi=line o. isendi kohta käiv

  emas+isend n. emane isend

  isas+isend n. isane isend

  isendi+areng n.

  iseära=k n. iseäralik, omapärane inimene (ka mingi muu eriliste omaduste kandja)

  iseära=lik o. omapärane

  iseäralikk=us n.

  iseäraliku=lt m.

  iseära=line o. vnm. eriline

  iseära=sus n. eriline, iseloomulik omadus v. tunnus

  iseära=tse/ma t. iseäralikult käituma

  iseäratse=ja n.

  iseäratse=mine n.

  iseära=line o. vnm. iseäralik


 • LIITSÕNAD

  ise+asi n.

  ise+laadi o.

  iselaad=ne o.

  ise+lugu n.

  ise+oma as. \mõte\

  ise+seltsi o.

  ise+sorti o.

  ise+värki o. omapärane, imelik


 • ÜHENDITULETISED

  ise+külg=ne o. \kolmnurk\ mat. (iga külg ise pikkusega)

  ise+leiva=line n. ⇐ ise leivas omaette leivas olija

  ise+nime=line o. ise nimega, erinimeline


 • ise+vald=ne o. omavoliline


 • ÜHENDID

  ise ava/ma t.

  ise+ava=ja n. fot. seadis (katiku) automaatavamiseks

  ise finantseeri/ma t.

  ise+finantseeri=mine n.

  ise kalluta/ma t.

  ise+kalluta=ja n. automaatselt kallutatava veokastiga auto

  ise kirjuta/ma t.

  ise+kirjut=i n. (seade v. seadis); see, mis ise kirjutab

  (end) ise külva/ma t.

  ise+külv n. isekülvamine

  ise+külva=ja n. (taim)

  ise+külva=mine n.

  ise laadi/ma t.

  ise+laadi=mine n. (relval)

  ise+laad=ur n. tehn.

  ise liiku/ma t.

  ise+liiku=ja n.

  ise+liiku=mine n.

  ise+liiku=r n. iseliikuv mehitamata transpordimasin

  ise+liikuv o. \sõiduvahend\

  ise majanda/ma t.

  ise+majanda=ja n.

  ise+majanda=mine n.

  ise+majand=us n.

  isemajandus=lik o.

  ise+majandav o. \ettevõte\

  ise mõtle/ma t.

  ise+mõtle=ja n. iseseisvalt, oma peaga mõtlev inimene; (ka irooniliselt)

  ise nakatu/ma t.

  ise+nakatu=mine n. isenakatus

  ise+nakat=us n. med. autoinfektsioon

  ise ole/ma t.

  ise+ole=mine n. iseseisvus, omaette eksisteerimine

  ise puhastu/ma t.

  ise+puhastu=mine n. keskkonna vabanemine saasteaineist inimese sekkumiseta

  ise+puhast=us n.

  ise+puhastuv o. \klaas\

  isepuhastuv=us n.

  ise reguleeru/ma t.

  ise+regul=atsioon n.

  ise+reguleeru=mine n.

  ise seis/ma t.

  ise+seisev o. \; riik; töö; laps; mõtlemine; näitus\ sõltumatu, mitte kellelegi alluv; omal jõul, teiste abita tehtav; abi, juhtimist, toetust mittevajav; originaalne, kõrvalmõjudest vaba; omaette, eraldi olev

  iseseisva=lt m. \õppima\

  iseseisv=us n. iseseisev olemine

  iseseisvuse=tu o.

  iseseisvuset=us n.

  iseseisvus+deklaratsioon n. pol.

  iseseisvus+päev n. Eesti iseseisvuse taastamise päev 24. veebruar

  iseseisvus+püüe n.

  iseseisvus+sõda n.

  iseseisv=u/ma t. iseseisvaks saama

  iseseisvu=mine n.

  taas+iseseisvu/ma t.

  taasiseseisvu=mine n.

  taasiseseisvumis+päev n. 20. august (tähtpäevana)

  ise sütti/ma t.

  ise+süttiv o. \vedelik\

  isesüttiv=us n.

  ise+sütti=mine n.

  ise tasu/ma t.

  ise+tasuv o. \projekt\

  isetasuv=us n. (projektil)

  ise tead/ma t.

  ise+teadev o. uhke, tähtsust täis; iseteadlik

  iseteadva=lt m. \muigama\

  iseteadv=us n. iseteadlikkus

  ise+tead=lik o. \inimene\ uhke, tähtsust täis; väärikas

  iseteadlikk=us n.

  iseteadliku=lt m. \käituma\

  ise tege/ma t.

  ise+tege=mine n.

  ise+tege=vus n. iseseisev, omaalgatuslik tegevus

  isetegevus=lane n.

  isetegevus=lik o.

  isetegevus+kontsert n.

  isetegevus+ring n.

  isetegevus+ülevaatus n.

  ise+tegi=ja n.

  ise tekki/ma t.

  ise+tek=e n.

  isetekke=line o. \park\

  ise+tekki=mine n.

  ise valitse/ma t.

  ise+valitse=ja n. piiramatu võimuga valitseja, autokraat

  ise+valits=us n. ühe isiku piiramatul võimul rajanev ainuvalitsus

  isevalitsus=lik o. \kord\

  isevalitsus+vastane o. \võitlus\ isevalitsuse vastu olev

  ise viljastu/ma n.

  ise+viljastu=ja n.

  ise+viljastu=mine n. biol. ühe ja sama organismi sugurakkude liitumine

  ise+viljastuv o. \taim\

  ise voola/ma t.

  ise+vool-voolun. vedeliku v. puistaine liikumine oma raskuse mõjul; piltl. plaanita, juhtimiseta kulg, stiihilisus

  ise võnku/ma t.

  ise+võnku=mine n. füüs.

  ise õppi/ma t.

  ise+õppi=ja n.

  ise+õppi=mine n.

 • juures k., m., juurde k., m., juurest k., m.

 • LIITSÕNAD

  kus+juures m.

  mis+juures m. kusjuures

  seal+juures m.

  see+juures m.

  siin+juures m. millegi mainituga ühenduses

  sinna+juurde m. kõnek.


 • ÜHENDITULETISED

  juurde+hind=lus n. maj. hinnale juurde arvatud osa


 • ÜHENDID

  juures ole/ma t.

  juures+ole=k n.

  juures+ole=mine n.

  juures+oli=ja n.

  juures+ol=u n.

  juurde and/ma t.

  juurde+and=ja n.

  juurde+and=mine n.

  juurde arva/ma t. liitma, lisama

  juurde+arva=mine n.

  juurde+arvat=is n. (mis on juurde arvatud); maj. mingile kulusummale v. hinnale liidetav summa

  juurde arvuta/ma t.

  juurde+arvuta=mine n.

  juurde ehita/ma t.

  juurde+ehit=is n. (hoonele) juurde ehitatud osa

  juurde+ehit=us n. juurdeehitamine; juurdeehitis

  juurde kasva/ma t.

  juurde+kasv n. juurdekasvamine; juurdekasvu suurus

  aasta+juurdekasv n.

  juurdekasvu+tempo n.

  juurde+kasva=mine n.

  juurde kirjuta/ma t.

  juurde+kirjuta=mine n.

  juurde+kirjut=us n. täiendus; võltsing

  juurde lõika/ma t. rõiva õmblemiseks lõigete järgi tükke riidest välja lõikama; (väikekohale) lisamaad juurde andma

  juurde+lõig=e n. riigi- v. suurtalu maast väikemajapidamisele eraldatud lisamaa

  juurde+lõika=ja n. (rätsepatöös)

  juurde+lõika=mine n. juurdelõikus

  juurde+lõik=us n. tekstiilmaterjalist detailide väljalõikamine

  juurdelõikus+masin n.

  juurdelõikus+tsehh n.

  juurde maks/ma t. lisaks, täiendavalt maksma

  juurde+maks-maksun. lisaks, täiendavalt makstav osa millestki

  juurde+maks=e n. maj. juurdemaks

  juurde+maks=mine n.

  juurde pane/ma t. lisama

  juurde+pane=k n.

  juurde+pane=mine n.

  juurde pääse/ma t.

  juurde+pääs n. juurdepääsemine; koht, tee juurdepääsemiseks

  juurdepääsu+tee n.

  juurde+pääse=mine n.

  juurde+pääsema=tu o. \informatsioon\

  juurde+pääsetav=us n.

  juurde sõit/ma t. (millegi juurde)

  juurde+sõit n. millegi juurde sõitmine; vastav tee

  juurdesõidu+tee n.

  juurde tekki/ma t.

  juurde+tek=e n.

  juurde+tekki=mine n.

  juurde too/ma t. lisaks tooma

  juurde+too=mine n.

  juurde tule/ma t. ligi astuma; lisanduma

  juurde+tule=mine n. (ka kutsikakoolituses)

  juurde+tule=k n.

  juurde+tuli=ja n.

  juurde+tul=nu n.

  juurde veda/ma t.

  juurde+veda=ja n.

  juurde+veda=mine n.

  juurde+ved=u n.

  juurde vii/ma t.

  juurde+vii=k-viigun. el.

  juurde+vii=mine n.

  juurde voola/ma t.

  juurde+vool-voolun.

  juurdevoolu+kanal n.

  juurdevoolu+toru n.

  juurdevoolutoru=stik n.

  juurde+voola=mine n.

  juurde võt/ma t. olemasolevale midagi lisaks võtma; tüsenema

  juurde+võtt n.

  juurdevõtu+samm n. sp.

  juurde+võt=ja n.

  juurde+võt=mine n.

  juurde õppi/ma t.

  juurde+õppi=ja n.

  juurde+õppi=mine n.

  juurde+õpitud o. \oskused\

 • kiri1kirjan. (graafiliste märkide süsteem); šrift, trükikiri; kirjutamine, kirjaoskus; kirjatarkus; kirjalik saadetis; vnm. raamat; trükikiri; kirjasõna; (posti teel saadetav), vt ka kiri2, kiri3

 • TULETISED

  kirja=nd n. (kirjaliku väljendusoskuse harjutamiseks v. selle kontrollimiseks)

  eksami+kirjand n.

  klassi+kirjand n.

  kodu+kirjand n.

  küpsus+kirjand n.

  lõpu+kirjand n.

  võistlus+kirjand n.

  kirjandi+võistlus n.

  kirjandi+õpetus n.

  kirja=ndus n. kirjasõna

  kirjandus=lik o. \tegevus\

  kirjandusliku=lt m. \uudne\

  aabitsa+kirjandus n.

  agitatsiooni+kirjandus n.

  aime+kirjandus n.

  aja+kirjandus n.

  ajakirjandus=lik o. \eksperiment\

  ajakirjanduslikk=us n.

  ajakirjandusliku=lt m. \huvitav\

  interneti+ajakirjandus n.

  kesk+ajakirjandus n. nõuk.

  noorsoo+ajakirjandus n.

  raadio+ajakirjandus n.

  seltskonna+ajakirjandus n.

  spordi+ajakirjandus n.

  tele+ajakirjandus n.

  trüki+ajakirjandus n.

  välis+ajakirjandus n.

  ajakirjandus+büroo n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  ajakirjandus+keel n.

  ajakirjandus+keskus n.

  ajakirjandus+konverents n.

  ajakirjandus+levi n.

  ajakirjandus+magnaat n.

  ajakirjandus+maja n.

  ajakirjandus+tava n.

  ajakirjandus+tegevus n.

  ajakirjandus+tudeng n. kõnek.

  ajakirjandus+vabadus n.

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  fänni+kirjandus n. kirjandus, kus lugejad saavad anda oma lemmiktegelaste ja -lugude alusel uusi arendusi

  ajaloo+kirjandus n.

  ajaviite+kirjandus n.

  antiik+kirjandus n.

  barokk+kirjandus n.

  bulvari+kirjandus n. bibl. (vähese väärtusega)

  detektiiv+kirjandus n.

  didaktika+kirjandus n.

  dokumentaal+kirjandus n.

  draama+kirjandus n.

  eriala+kirjandus n.

  ilu+kirjandus n.

  ilukirja=nik n. (kes kirjutab ilukirjandusteoseid)

  ilukirjandus=lik o. \katsetus\

  ilukirjandusliku=lt m.

  ilukirjandus+keel n.

  ilukirjandus+teos n.

  ilukirjandus+tõlge n.

  fantastika+kirjandus n.

  kalendri+kirjandus n.

  kihutus+kirjandus n.

  kiriku+kirjandus n.

  kommerts+kirjandus n.

  kooli+kirjandus n.

  kroonu+kirjandus n. halv. (kroonutruu)

  laste+kirjandus n.

  maailma+kirjandus n.

  massi+kirjandus n.

  memuaar+kirjandus n.

  metoodika+kirjandus n.

  mineviku+kirjandus n.

  murde+kirjandus n.

  noorsoo+kirjandus n.

  näite+kirjandus n.

  nüüdis+kirjandus n.

  olme+kirjandus n. (käsitleb argielu)

  pagulas+kirjandus n.

  proosa+kirjandus n.

  propaganda+kirjandus n.

  rüütli+kirjandus n.

  sopa+kirjandus n. (alaväärtuslik)

  tarbe+kirjandus n.

  teadus+kirjandus n.

  teatme+kirjandus n.

  tõlke+kirjandus n. tõlgitud kirjandus

  ulme+kirjandus n.

  uudis+kirjandus n. uus kirjandus

  valgustus+kirjandus n.

  välis+kirjandus n.

  väärt+kirjandus n.

  õppe+kirjandus n.

  kirjandus+aardla n. (varamu)

  kirjandus+ajakiri-kirjan.

  kirjandus+ajalugu n.

  kirjandusajaloo=lane n. kirjandusajaloo uurija

  kirjandusajaloo=line o. kirjandusajalooga seotud

  kirjandusajaloolise=lt m. \huvitav\

  kirjanduslugu n. kirjandusajalugu

  kirjandusloo=lane n. kirjandusloo uurija

  kirjandusloo=line o. \uurimus\

  kirjandus+alane o.

  kirjandus+album n.

  kirjandus+almanahh n.

  kirjandus+arvustaja n.

  kirjandus+arvustus n.

  kirjandus+auhind n.

  kirjandus+avalikkus n.

  kirjandus+dekaad n.

  kirjandus+harrastus, kirjanduse+harrastus n.

  kirjandus+hinne n.

  kirjandus+hommik n.

  kirjandus+huvi n.

  kirjandus+huviline n.

  kirjandus+kitš n.

  kirjandus+klassika n.

  kirjandusklassik n.

  kirjandus+korüfee n.

  kirjandus+kriitika n.

  kirjanduskriitik n. kirjanduskriitikaga tegeleja

  kirjanduskriiti=line o.

  kirjandus+laureaat n.

  kirjandus+liik n.

  kirjandus+lisa n.

  kirjandus+loetelu n.

  kirjandus+looming n.

  kirjandus+muuseum n.

  kirjandus+mälestis n.

  kirjandus+poleemika n.

  kirjandus+preemia n.

  kirjandus+põld n.

  kirjandus+rariteet n.

  kirjandus+ravi n.

  kirjandus+ring n.

  kirjandus+ringkond n.

  kirjandus+saade n.

  kirjandus+seminar n.

  kirjandus+sündmus n.

  kirjandus+žanr n.

  kirjandus+teadlane n.

  kirjandus+teadus n.

  kirjandusteadus=lik o. \uurimus\

  kirjandus+tegelane n.

  kirjandus+teooria n.

  kirjandus+teoreetik n.

  kirjandus+teos n.

  kirjandus+tund n.

  kirjandus+vool-voolun.

  kirjandus+õhtu n.

  kirjandus+õpik n.

  kirjandust uuri/ma t.

  kirjandus+uurija n.

  kirjandus+uurimine n.

  kirjandust õpeta/ma

  kirjandus+õpetaja n.

  kirjandus+õpetus n.

  kirja=nik n.

  kirjanik=kond n.

  absurdi+kirjanik n.

  aime+kirjanik n.

  aja+kirjanik n.

  raadio+ajakirjanik n.

  ralli+ajakirjanik n.

  rinde+ajakirjanik n.

  spordi+ajakirjanik n.

  televisiooni+ajakirjanik n.

  teleajakirjanik n. televisiooniajakirjanik

  ajaviite+kirjanik n.

  ballaadi+kirjanik n.

  draama+kirjanik n.

  fantastika+kirjanik n.

  häda+kirjanik n. vilets kirjanik

  jutu+kirjanik n.

  komöödia+kirjanik n.

  laste+kirjanik n.

  lemmik+kirjanik n.

  meelis+kirjanik n.

  menu+kirjanik n.

  nais+kirjanik n.

  noor+kirjanik n.

  noorsoo+kirjanik n.

  novelli+kirjanik n.

  näite+kirjanik n. näitekirjanduse looja

  olu+kirjanik n.

  pagulas+kirjanik n.

  pilke+kirjanik n.

  proosa+kirjanik n.

  prosa=ist n. proosakirjanik

  rahva+kirjanik n.

  reisi+kirjanik n.

  romaani+kirjanik n.

  satiiri+kirjanik n.

  suur+kirjanik n.

  sõja+kirjanik n.

  ulme+kirjanik n.

  valmi+kirjanik n.

  veeru+kirjanik n. (ajakirjanduses:) veerukirjutaja

  veste+kirjanik n.

  kirjanike+pere n.

  kirjaniku+anne-anden.

  kirjaniku+kuulsus n.

  kirjaniku+nimi n.

  kirjaniku+palk n. (võimaldab tippvormis vabakutselistel kirjanikel pühenduda pikema perioodi jooksul loometööle)

  kirj=e1 n. bibl. korrastatud andmeüksuste kogum

  bibliograafia+kirje n.

  bibliokirje n. bibliograafiakirje

  koond+kirje n.

  täiend+kirje n.

  kirj=e2 n. maj. mingi loetelu üksiknimetus v. -artikkel

  kirje=nd n. sissekanne (raamatupidamises)

  kirjen=da/ma t. <kirjen(d)=da/ma> sissekandeid tegema

  kirjenda=ja n.

  kirjenda=mine n.

  deebeti+kirjend n. maj. sissekanne raamatupidamiakonto deebeti küljel

  ennistus+kirjend n.

  aktiva+kirje n.

  bibliograafia+kirje n. ⇐ bibliograafiline kirje

  bibliokirje n. bibliograafiakirje

  bilansi+kirje n. rmtp.

  kulu+kirje n. maj.

  sissetuleku+kirje n. maj.

  tulu+kirje n. maj.

  kirja=lik o.

  kirjaliku=lt m. \esitatud\

  liht+kirjalik o. (notariaalselt tõestamata)

  kirja=sta/ma t. trükist ilmutama

  kirjasta=ja n.

  kirjasta=mine n.

  elektron+kirjastamine n.

  e-kirjastamine n. elektronkirjastamine

  kompakt+kirjastamine n. (lauaarvutiga)

  kirjast=us n. kirjastav ettevõte; kirjastamine

  kaardi+kirjastus n.

  raamatu+kirjastus n.

  sõnaraamatu+kirjastus n.

  kirjastus+korrektuur n.

  kirjastus+leping n.

  kirjastus+olud n.

  kirjastus+plaan n.

  kirjastus+tegevus n.

  kirjastus+õigus n.

  kirje=lda/ma t. ülevaadet andma

  kirjelda=ja n.

  kirjelda=mine n.

  kirjeld=us n. (ülevaade)

  eluloo+kirjeldus n.

  isiku+kirjeldus n.

  loodus+kirjeldus n.

  olu+kirjeldus n.

  reisi+kirjeldus n.

  kirjeldama=tu o.

  kirjeldamatu=lt m. \hea\

  kirjelda=tu n.

  ülal+kirjeldatu n. see, mis on ülal, eespool kirjeldatud

  kirju=ta/ma t.

  kirjuta=ja n.

  kohtu+kirjutaja n.

  masina+kirjutaja n. (ametinimetus)

  sekretär+masinakirjutaja n.

  valla+kirjutaja n. aj. vallasekretär

  kirjuta=mine n.

  vaeg+kirjutamine n. (haiguslik) rohkete vigadega kirjutamine, düsgraafia

  kirjutamis+hullus n.

  kirjutamis+oskus n.

  kirjutamis+võimetus n.

  kirjuta=tu n.

  kirjut=i n. kirjutusmasin, -seade; salvestusseade

  automaat+kirjuti n.

  elektri+kirjuti n.

  kaug+kirjuti n.

  ladur+kirjuti n.

  kirjuti+ladu n.

  kirjut=is n.

  ajalehe+kirjutis n.

  lühi+kirjutis n.

  ülevaate+kirjutis n.

  kirjut=us n. kirjutamine; kirjutatu

  õige+kirjutus n. normikohane kirjutus

  õigekirjutus+juhis n.

  õigekirjutus+sõnaraamat n.

  kirjutus+garnituur n.

  kirjutus+kiri-kirjan. trük.

  kirjutus+kool-koolin. aj.

  kirjutus+kramp n.

  kirjutus+laud n.

  kirjutuslaua+garnituur n.

  kirjutuslaua+kate n.

  kirjutus+masin n.

  elektri+kirjutusmasin n.

  kirjutusmasina+kiri-kirjan.

  kirjutusmasina+lint n.

  kirjutus+materjal n.

  kirjutus+paber n.

  kirjutus+pea-pean. (printeril)

  kirjutus+sulg-sulen.

  kirjutus+tahvel n. (mille peale kirjutatakse)

  kirjutus+tarbed n.

  kirjutus+tuba n. vnm. kabinet

  kirjutus+vahend n.

  kirjutus+viis-viisin.

  ajaloo+kirjuta=ja n. ⇐ ajalugu kirjuta/ma

  ajaloo+kirjuta=mine n. ⇐ ajalugu kirjuta/ma

  ise+kirjut=i n. ⇐ ise kirjuta/ma (seade v. seadis); see, mis ise kirjutab

  kroonika+kirjuta=ja n. ⇐ kroonikat kirjuta/ma

  reklaami+kirjuta=ja n. ⇐ reklaami kirjuta/ma (amet)

  siin+kirjuta=ja n. siin oleva teksti kirjutaja

  siin+kirjuta=tu n. see, mis on siin kirjutatud

  veeru+kirjuta=ja n. ⇐ veergu kirjuta/ma (ajalehes)

  alla kirjuta/ma t. allkirja andma

  alla+kirjuta=ja n.

  alla+kirjuta=mine n.

  alla+kirjuta=nu n.

  ette kirjuta/ma t. (eeskujuks); määrama; nõudmisi esitama

  ette+kirjuta=ja n.

  ette+kirjuta=mine n.

  ette+kirjut=us n. (kirjalik) korraldus, käsk; eeskiri

  juurde kirjuta/ma t.

  juurde+kirjuta=mine n.

  juurde+kirjut=us n. täiendus; võltsing

  kokku kirjuta/ma t. (ühes sõnas); (eri allikate alusel)

  kokku+kirjuta=mine n.

  kokku+kirjut=us n.

  maha kirjuta/ma t.

  maha+kirjuta=ja n.

  maha+kirjuta=mine n.

  sisse kirjuta/ma t.

  sisse+kirjuta=ja n.

  sisse+kirjuta=mine n.

  sisse+kirjuta=tu n.

  sisse+kirjut=us n.

  vahele kirjuta/ma t.

  vahele+kirjuta=mine n.

  vahele+kirjut=us n.

  välja kirjuta/ma t. (tekstist); välja registreerima

  välja+kirjuta=ja n.

  välja+kirjuta=mine n.

  välja+kirjuta=tu n.

  välja+kirjut=is n.

  välja+kirjut=us n.

  üles kirjuta/ma t.

  üles+kirjuta=ja n.

  üles+kirjuta=mine n.

  üles+kirjut=us n.

  ümber kirjuta/ma t. (parandamise v. paljundamise mõttes)

  ümber+kirjuta=ja n.

  ümber+kirjuta=mine n.

  ümber+kirjut=us n. ümberkirjutamine; ümberkirjutatud tekst


 • LIITSÕNAD

  ahel+kiri-kirjan. kettkiri

  aja+kiri-kirjan.

  aime+ajakiri-kirjan.

  digi+ajakiri n.

  elektron+ajakiri n. (arvutivõrgu kaudu levitatav ja loetav)

  e-ajakiri-kirjan.

  eriala+ajakiri-kirjan.

  filmi+ajakiri-kirjan.

  kirjandus+ajakiri-kirjan.

  käsitöö+ajakiri-kirjan.

  laste+ajakiri-kirjan.

  male+ajakiri-kirjan.

  matemaatika+ajakiri-kirjan.

  moe+ajakiri-kirjan.

  muusika+ajakiri-kirjan.

  naiste+ajakiri-kirjan.

  noorsoo+ajakiri-kirjan.

  noorte+ajakiri-kirjan.

  patendi+ajakiri-kirjan.

  pedagoogika+ajakiri-kirjan.

  pildi+ajakiri-kirjan.

  pilke+ajakiri-kirjan.

  porno+ajakiri-kirjan.

  referaat+ajakiri-kirjan.

  satiiri+ajakiri-kirjan.

  seks+ajakiri-kirjan. seksiajakiri

  seksi+ajakiri-kirjan.

  spordi+ajakiri-kirjan.

  teadus+ajakiri-kirjan.

  tehnika+ajakiri-kirjan.

  veebi+ajakiri-kirjan.

  õpilas+ajakiri-kirjan.

  alg+kiri-kirjan. jur. dokumendi originaaleksemplar, algdokument

  alg=is n. algkiri, (nõuetekohaselt vormistatud) algdokument

  algise+pida=ja n. see, kes algist peab

  all+kiri-kirjan.

  allkirja=sta/ma t. allkirja andma

  allkirjasta=ja n.

  allkirjasta=mine n.

  digitaal+allkiri n. ⇐ digitaalne allkiri

  digitaalallkirja=sta/ma t. digitaalallkirja andma

  digiallkiri n. digitaalallkiri, seaduse silmis võrdne omakäelise allkirjaga

  digiallkirja=sta/ma t. digiallkirja andma, digitaalallkirjastama

  kooskõlastus+allkiri-kirjan.

  allkirja+proov n.

  allkirja+õigus n.

  allkirjaõigus=lik o. allkirjaõigusega

  allkirjaõiguslikk=us n.

  ameti+kiri-kirjan.

  anonüüm+kiri-kirjan.

  armastus+kiri-kirjan.

  armu+kiri-kirjan. aj.

  aadli+armukiri-kirjan.

  au+kiri-kirjan.

  borgis+kiri-kirjan. trük.

  direktiiv+kiri-kirjan. juhendkiri

  ees+kiri-kirjan.

  ekspluatatsiooni+eeskiri-kirjan.

  heakorra+eeskiri-kirjan.

  jahi+eeskiri-kirjan.

  kaubandus+eeskiri-kirjan.

  kauplemis+eeskiri-kirjan.

  käitus+eeskiri-kirjan. (reguleerib seadmete vm tootmises kasutatavate objektide käikulaskmist ja kasutamist)

  lahendamis+eeskiri-kirjan.

  lahendus+eeskiri-kirjan.

  liiklus+eeskiri-kirjan.

  müügi+eeskiri-kirjan.

  raie+eeskiri-kirjan.

  riigiabi+eeskirjad n.

  sanitaar+eeskiri-kirjan.

  tehno+eeskiri-kirjan. tehniline eeskiri

  teisendus+eeskiri-kirjan.

  tolli+eeskiri-kirjan.

  tuleohutus+eeskiri-kirjan.

  tööohutus+eeskiri-kirjan.

  üld+eeskiri-kirjan.

  elektron+kiri-kirjan.

  e-kiri-kirjan. elektronkiri

  elseviir+kiri-kirjan. trük.

  era+kiri-kirjan.

  eristus+kiri-kirjan. detailne kirjeldus, nõuete v. omaduste loetelu

  fraktuur+kiri-kirjan. trük.

  fänni+kiri n.

  garantii+kiri-kirjan. jur.

  haua+kiri-kirjan.

  heli+kiri-kirjan.

  hieroglüüf+kiri-kirjan.

  hinge+kiri-kirjan. vnm. nimekiri

  hinna+kiri-kirjan.

  jae+hinnakiri-kirjan.

  häälik+kiri-kirjan.

  hüvastijätu+kiri-kirjan.

  ilu+kiri-kirjan. kalligraafia; kirjatehnika

  info+kiri-kirjan.

  juht+kiri-kirjan.

  jumalagajätu+kiri-kirjan.

  jälje+kiri-kirjan.

  kaaperdus+kiri-kirjan.

  kaas+kiri-kirjan.

  kaebe+kiri-kirjan.

  kaitse+kiri-kirjan.

  kald+kiri-kirjan.

  kaug+kiri-kirjan. (mitte kohalik)

  kett+kiri n. ahelkiri

  kiil+kiri-kirjan. aj.

  kiilkirja=line o. \vorm\ kiilkirjas

  kiilkirja+tahvel n.

  kiir+kiri-kirjan. (suulise kõne kiireks ülesmärkimiseks)

  kiirkirju=ta/ma t. kiirkirja tegema

  kiirkirjuta=ja n. (kes teeb kiirkirja)

  kiitus+kiri n. ped.

  aine+kiituskiri n. ped.

  kirbu+kiri1-kirjan. peenike, kribuline käekiri

  kiriku+kirjad n. kirikuraamat, meetrikaraamat

  kirjutus+kiri-kirjan. trük. käsitsi kirjutatud kirja kujuline trükikiri

  kirjutusmasina+kiri-kirjan.

  kribu+kiri-kirjan. väike kribuline (käe)kiri

  kuld+kiri-kirjan.

  kuldkirja=line o.

  kursiiv+kiri-kirjan. trük. kaldkiri, kaldus tähtedega trükikiri

  kursiiv n. kursiivkiri

  kuu+kiri-kirjan.

  käe+kiri-kirjan. kirjatähtede isikupärane kirjutamislaad; teksti väliskuju; piltl. kellelegi omane, iseloomulik väljenduslaad

  kunstniku+käekiri-kirjan.

  käsi+kiri-kirjan. millegi käsitsi kirjutatud tekst; antiik- või keskajast pärinev käsitsi kirjutatud teos

  käsikirja=line o. \teos\

  alg+käsikiri-kirjan.

  filmi+käsikiri-kirjan.

  makett+käsikiri-kirjan.

  mustand+käsikiri-kirjan.

  originaal+käsikiri-kirjan. algkäsikiri

  papüürus+käsikiri-kirjan.

  käsk+kiri-kirjan. asutuse juhataja ametlik kirjalik käsk v. korraldus

  käskkirja=line o. \noomitus\ käskkirja vormis

  koondamis+käskkiri-kirjan.

  vallandamis+käskkiri-kirjan.

  käsu+kiri-kirjan. kirjalik käsk

  laimu+kiri-kirjan.

  lasti+kiri-kirjan. maj.

  liht+kiri-kirjan. (vastandina tähtkirjale)

  lihtkirja=line o. \kangas\

  lipu+kiri-kirjan. juhtlause

  lähetus+kiri-kirjan. suunamiskiri

  masina+kiri-kirjan.

  masinakirja+büroo n.

  masinakirja+lehekülg n.

  masinakirja+paber n.

  masinakirja+õpik n.

  medievaal+kiri-kirjan. trük. antiikvale lähedane trükikirja liik (pärineb renessansiajastust)

  medievaal n. medievaalkiri

  mõiste+kiri-kirjan. keelet. ideograafia

  märgu+kiri-kirjan.

  neoon+kiri-kirjan.

  nime+kiri-kirjan.

  valimis+nimekiri n.

  nonparell+kiri-kirjan. trük.

  nonparell n. trük. 6-punktiline trükikiri; kok. väikesed suhkrust pärlid (kondiitritoodete kaunistamiseks)

  noodi+kiri-kirjan.

  norm+kiri-kirjan.

  number+kiri-kirjan.

  pais+kiri-kirjan. ped. (paisutusega)

  palve+kiri-kirjan. kirjalik palve

  pant+kiri-kirjan. jur.

  patukustutus+kiri-kirjan. indulgents

  pealis+kiri-kirjan. peale kirjutatud lühitekst; vnm. pealkiri

  peal+kiri-kirjan.

  pealkirja=ndus n.

  pealkirja=sta/ma t. pealkirjaga varustama

  pealkirjasta=ja n.

  pealkirjasta=mine n.

  ala+pealkiri-kirjan.

  kaane+pealkiri-kirjan. (raamatul)

  ääre+pealkiri-kirjan.

  üla+pealkiri-kirjan.

  üld+pealkiri-kirjan.

  peegel+kiri-kirjan. tagurpidi kiri, mis peeglist vaadatuna paistab harilik

  pilt+kiri-kirjan. piktograafia

  pintsli+kiri-kirjan.

  plakat+kiri-kirjan. k. (kunstiline kiri)

  pliiatsi+kiri-kirjan.

  plokk+kiri-kirjan. trük.

  prahi+kiri-kirjan. mer. prahiveoleping

  priiuse+kiri-kirjan. vabaduskiri

  privaat+kiri-kirjan.

  protesti+kiri-kirjan.

  ptii+kiri-kirjan. trük. 8-punktine trükikiri

  ptii n. ptiikiri

  põhi+kiri-kirjan.

  põhikirja=line o. \eesmärk\

  näidis+põhikiri-kirjan.

  tüüp+põhikiri-kirjan.

  põhikirja+pärane o.

  põhikirja+vastane o. \käitumine\

  püha+kiri-kirjan. (piibel, koraan)

  püst+kiri-kirjan.

  raamatukogu+kiri-kirjan.

  raid+kiri-kirjan. epigraaf (kivil, metallil)

  ratifitseerimis+kiri-kirjan. pol.

  reisi+kiri-kirjan.

  revisjoni+kiri-kirjan. aj.

  ring+kiri-kirjan.

  ringkirja=line o. \korraldus\

  risti+kiri-kirjan. (hauaristil)

  ruuni+kiri-kirjan. vanade germaanlaste, eriti skandinaavlaste raidkiri

  saate+kiri-kirjan.

  sala+kiri-kirjan.

  salakirja+võti n.

  seletus+kiri-kirjan.

  silma+kiri-kirjan. teesklus

  silmakirjaks m.

  silmakirja=lik o. teesklev, võlts

  silmakirjalikk=us n.

  silmakirjaliku=lt m.

  silmakirja=tse/ma t. teesklema

  silmakirjatse=ja n.

  silmakirjats=us n.

  silmakirja+teener n. silmakirjatseja

  silp+kiri-kirjan.

  soovitus+kiri-kirjan. kirjalik soovitus

  suurtäht+kiri-kirjan.

  sõimu+kiri-kirjan.

  sõrmend+kiri-kirjan. (pimekurtidel)

  süüdistus+kiri-kirjan.

  tagatis+kiri-kirjan.

  teate+kiri-kirjan.

  teemant+kiri-kirjan. trük. neljapunktine väike kiri

  teemant2 n. teemantkiri

  teenistus+kiri-kirjan.

  tellimis+kiri-kirjan.

  tervitus+kiri-kirjan.

  tindi+kiri-kirjan.

  trüki+kiri-kirjan.

  tsiitsero+kiri-kirjan. trük.

  tule+kiri-kirjan. (reklaamis)

  turbe+kiri-kirjan.

  täht+kiri1-kirjan. tähitud kiri

  täht+kiri2-kirjan. tähtedest koosnev kiri

  tänu+kiri-kirjan.

  uudis+kiri-kirjan. (edastab uut teavet mingi valdkonna kohta)

  paber+uudiskiri n.

  vabadus+kiri-kirjan. aj.

  vabandus+kiri-kirjan.

  valgus+kiri-kirjan.

  vapi+kiri-kirjan.

  vastus+kiri-kirjan.

  veo+kiri-kirjan.

  versaal+kiri-kirjan. trük.

  viir+kiri-kirjan. trük.

  voli+kiri-kirjan. jur. kirjalik volitus; pol. (diplomaatilise esindaja määramiseks)

  üld+volikiri-kirjan. (igasuguste tehingute tarvis)

  võla+kiri-kirjan.

  euro+võlakiri-kirjan.

  väiketäht+kiri n. (väiketähtedest koosnev)

  väikekiri-kirjan. trük. väiketähtkiri

  väite+kiri-kirjan. uurimus teaduskraadi saamiseks

  doktori+väitekiri-kirjan.

  kandidaadi+väitekiri-kirjan.

  magistri+väitekiri-kirjan.

  värd+kiri-kirjan. trük. (segatunnustega trükikiri)

  väärt+kiri-kirjan.

  õige+kiri-kirjan. õigekirjutus

  õigekirja+korrektor n.

  õigekirja+norm n.

  õigekirja+oskus n.

  õigekirja+reegel n.

  õigekirja+viga n.

  õnnitlus+kiri-kirjan.

  ähvardus+kiri-kirjan.

  ära+kiri-kirjan. muudatusteta maha kirjutatud tekst

  äri+kiri-kirjan.

  ümar+kiri-kirjan. • kiri+kabe-kaben.

  kirikabe=ta=ja n. kirikabet (spordina) harrastav isik

  kirikabe+turniir n.

  kiri+male n. kirja teel mängitav male

  kirimale=ta=ja n. kirimalet (spordina) harrastav isik

  kirimale+turniir n.

  kiri+romaan n. kirj.

  kiri+saadetis n.

  kirja+blankett n.

  kirja+kast n.

  kirja+keel n. keele ühtseim, üldrahvalikult kasutatav keelekuju; kirjutatud tekstide keel

  kirjakeel=ne o. \tõlge\

  kirjakeels=us n.

  kirja+klamber n.

  kirja+kraad n. trük. trükikirja kõrgus punktides

  kirja+kribu n.

  kirja+kuju n.

  kirja+kunst n.

  kirjakunst=nik n.

  kirja+lakk-lakin. (postisaadetiste pitseerimiseks)

  kirja+liik n.

  kirja+mapp n.

  kirja+mark-margin.

  kirja+mees n.

  kirja+metall n. trük. trükitina

  kirja+märk n. (näit. täht, hieroglüüf)

  kirja+neitsi n.

  kirja+nurk n.

  kirja+näidis n.

  kirja+oskus n.

  finants+kirjaoskus n.

  kirja+paber n.

  kirja+pakk-pakin.

  kirja+patsakas n.

  kirja+paun n.

  kirja+pea-pean. andmed kirjaplangi ülaäärel

  kirja+pilt n.

  kirja+plokk n.

  kirja+press n.

  kirja+proov n.

  kirja+pult n.

  kirja+saladus n.

  kirja+stiil n.

  kirja+sõber n.

  kirja+sõna n.

  kirja+talitus n.

  kirja+tark n. vnm. kirjaoskaja inimene

  kirja+tarkus n.

  kirja+tasku n.

  kirja+tehnika n.

  kirja+toimetaja n. vnm. sekretär

  kirja+tsura n. nalj. kirjaniku v. muidu aktiivse kirjutaja kohta

  kirja+tuvi n.

  kirja+täht n.

  kirja+töö n.

  kirja+tükk n.

  kirja+vahe+märk n.

  kirjavahemärgi=sta/ma t. kirjavahemärke panema

  kirjavahemärgista=mine n.

  kirjavahemärgist=us n.

  vahe+märk n. keelet. kirjavahemärk

  kirja+vara-varan.

  kirja+variant n.

  kirja+vastus n.

  kirja+viga n.

  kirja+viis-viisin.

  kirja+ümbrik n.


 • ÜHENDITULETISED

  kirja+kand=ja n. ⇐ kirju kand/ma (ametinimetus)


 • ÜHENDID

  kirja oska/ma t. vnm. lugeda ja kirjutada oskama

  kirja+oska=ja n. lugeda ja kirjutada oskav inimene

  kirja+osk=us n. oskus lugeda ja kirjutada

  arvuti+kirjaoskus n.

  funktsionaalne kirjaoskus n. toimetuleku kirjaoskus, kus inimene valdab lugemist ja kirjutamist tasemel, mis võimaldab tema täisväärtuslikku elu sotsiaalses keskkonnas

  kirja+oskama=tu o. lugeda ja kirjutada mitteoskav

  kirjaoskamatu=lt m. \tõlgitud\

  kirjaoskamat=us n.

  pool+kirjaoskamatu o.

  kirja pane/ma t. üles kirjutama; arvele võtma

  kirja+pane=k n.

  kirja+pani=ja n.

  kirja+pan=du n. see, mis on kirja pandud

  kirja+pandud o. \reeglid\

  kirja saat/ma t.

  kirja+saat=ja n.

  eri+kirjasaatja n.

  rinde+kirjasaatja n.

  sõja+kirjasaatja n.

  kirja+saat=mine n.

  kirja tund/ma t.

  kirja+tund=ja n. vnm. kirjatark; relig. juudi pühakirja ja seaduste tundja ning ametlik tõlgendaja

  kirja+tund=mine n. vnm. kirjaoskus; kirjatarkus

  kirju vaheta/ma t.

  kirja+vaheta=ja n.

  kirjavahetaja+liige n. (teadusühingus v. akadeemias)

  kirja+vahet=us n. vastastikune kirjade lähetamine; lähetatud kirjad

  era+kirjavahetus n.

 • kokku m., koos1 m., k., vt ka koos2, koost1 m.

 • TULETISED

  koomal m. \hoidma\ tihedamalt koos

  koomale m. \tõmbama\ enam kokku

  koos=lus n. koosesinemine; koos esinevad esemed v. nähtused

  elu+kooslus n. ühesuguste keskkonnatingimustega alal elavate organismide kogu

  inim+kooslus n.

  looma+kooslus n. zool. teatud piirkonnas v. keskkonnatingimustes elutsevate loomade kogum

  maitse+kooslus n.

  mikroobi+kooslus n. med.

  taime+kooslus n. koos kasvavate taimede kooslus

  tekis+kooslus n. biol. inimmõjul põliskooslusest tekkinud taimekooslus

  tulu+kooslus n. biol. kahe teineteisega kohanenud eri liiki organismi kestev mõlemale poolele tulus kooselu; psühh. kahe isiku mõlemat rahuldav kooselu

  koos=kond n. sotsiaalne kooslus

  koo=nda/ma t. ühte kohta kokku koguma; töölt vabastama

  koond=u/ma t. ühte kohta kokku kogunema, liituma; keskenduma

  koond=is1 n. ühiseks tegevuseks koondunud isikute rühmitus; kokkukogunenud loomade suur rühm

  jalgpalli+koondis n. sp.

  koondu=mine n.

  koondu=mus n. koondunud olek, monoliitsus

  koond=us n. organisatsiooni liikmete kogunemine

  pioneeri+koondus n. nõuk.

  rühma+koondus n.

  skaudi+koondus n.

  koondu=vus n.

  koon=e n. koondumine, kokkutõmbumine

  koonde=line o. \puutüvi\

  koondelis=us n. (puidurike)

  südame+koone n. füsiol.

  koonda=mine n.

  koondamis+käskkiri-kirjan.

  koondamis+tasu n.

  koondamis+teade n.

  koond=is2 n. (omaette üksustest kokku koondatud); koondvõistkond

  koondis=lane n. koondise liige

  agraarindustriaal+koondis n.

  agrotööstus+koondis n.

  hoki+koondis n.

  jalgpalli+koondis n.

  jäähoki+koondis n.

  korvpalli+koondis n.

  lauatennise+koondis n.

  maadlus+koondis n.

  male+koondis n.

  noorte+koondis n. sp.

  olümpia+koondis n.

  poksi+koondis n.

  rahvus+koondis n.

  spartakiaadi+koondis n.

  suusa+koondis n.

  tennise+koondis n.

  tootmis+koondis n. maj.

  ujumis+koondis n.

  võimlemis+koondis n.

  võrkpalli+koondis n.

  väe+koondis n. suurem väeüksus, kuhu kuuluvad mitme väeliigi väeosad ning varustus- ja teenindusüksused

  koond+andmed n. koondatud andmed

  koond+aruanne-anden.

  koond+arvestus n.

  koond+eelarve n. firma kõigi tulevikuplaanide ja eesmärkide summa

  koond+erakond n. pol.

  koonderakond=lane n. koonderakonna liige

  koond+kartoteek n.

  koond+kirje n. bibl.

  koond+kuju n.

  koond+lause n. keelet.

  koond+meeskond n. sp.

  koond+naiskond n. sp.

  koond+nomenklatuur n.

  koond+pilt n.

  koond+plaan n.

  koond+planeerimine n.

  koond+portree n.

  koond+rivi n. sõj.

  koond+tabel n.

  koond+tuli n. sõj.

  koond+uuring n.

  koond+võistkond n. sp. koondis

  koond+võlg n.

  koondus+koht n.

  koondus+laager n. ebainimliku režiimiga sunnitöö- v. hävituslaager, kontsentratsioonilaager

  koondus+punkt n.

  koos=ne/ma t.

  koosne=mine n.

  koos=tis n. kogum, millest miski koosneb

  standard+koostis n.

  koostis+aine n.

  koostis+osa n.

  koos=ta/ma t. kokku seadma; tervikuks liitma

  koost2koostun. aparaatide vms. üksikosade ühendus

  koosta=ja n.

  koosta=mine n.

  koost=e n. koostamine

  kooste+joonis n. tehn.

  kooste+konveier n.

  kooste+lukksepp n.

  kooste+tisler n.

  rongi+koosta=ja n. ⇐ rongi koosta/ma

  sõnaraamatu+koosta=ja n. ⇐ sõnaraamatut koosta/ma

  koos=tu/ma t. moodustuma

  koostu=mine n.

  koo=ta/ma t. med. kokku tõmbama

  koot=u/ma t. kokku tõmbuma

  kootu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ühes+koos m.

  ühte+kokku m. • koos+eksisteerimine n.

  koos+elu n. biol. eri liikidest organismide elu koos

  koos+kõla n.

  kooskõla=line o.

  kooskõla=sta/ma t. kooskõlla viima, koordineerima

  kooskõlasta=ja n.

  kooskõlasta=mine n.

  kooskõlastamat=us n. kooskõlastamata olek

  kooskõlastat=us n. <kooskõlastat(ud)=us>

  kooskõlast=us n.

  kooskõlastus+allkiri-kirjan.

  kooskõlastus+märge-märken.

  kooskõla=stu/ma t. kooskõlla minema; kooskõlas olema

  kooskõlastu=mine n.

  kobar+kooskõla n. muus.

  koos+mõju n.

  koos+olek n.

  väli+koosolek n.

  koos+tegevus n.

  koos+toime n.

  koostoime+lihased n.

  koos+töö n.

  kaitse+koostöö n.

  kultuuri+koostöö n.

  majandus+koostöö n.

  koostöö+kokkulepe n.

  koostöö+leping n.

  koostöö+meelne o. \kollektiiv\

  koostöö+nõukogu n.

  koostöö+partner n.

  koostöö+protokoll n.

  koostöö+vaim n.

  koostöö+valmidus n.

  koostöö+võimalus n.

  koostöö+võime n.

  koostöövõime=line o.

  koostöövõimelis=us n.


 • ÜHENDID

  kokku aja/ma t. \raha, rahvast\

  kokku+aja=ja n.

  kokku+aja=mine n.

  kokku arva/ma t. vnm. liitma

  kokku+arva=mine n.

  kokku ela/ma t. kellegagi (pidevamas) intiimvahekorras olema

  kokku+ela=mine n.

  kokku harjuta/ma t.

  \laulu\ kokku+harjuta=mine n.

  kokku hoid/ma1 t. säästma

  kokku+hoid1 n. säästmine; sääst

  kokkuhoiu+koht n.

  kokkuhoiu+poliitika n.

  kokkuhoiu+programm n.

  kokkuhoiu+režiim n.

  kokku+hoid=ja n. (kes säästab)

  kokku+hoid=lik o. \mees\ säästlik

  kokkuhoidlikk=us n.

  kokkuhoidliku=lt m. \elama\

  kokku+hoid=mine1 n. säästmine

  kokku hoid/ma2 t. ühte hoidma; üksmeeles olema

  kokku+hoid2 n. ühtehoid

  kokku+hoid=mine2 n. ühtehoidmine

  kokku jooks/ma t.

  kokku+jooks n.

  kokku+jooks=mine n.

  kokku keera/ma t. piltl. segast v. halba põhjustama

  kokku+keera=ja n.

  kokku+keera=mine n.

  kokku kirjuta/ma t. (ühes sõnas); (eri allikate alusel)

  kokku+kirjuta=mine n.

  kokku+kirjut=us n.

  kokku kleepi/ma t.

  kokku+kleepi=mine n.

  kokku kleepu/ma t.

  kokku+kleepu=mine n.

  kokku klopsi/ma t. kiiruga midagi ehitama; kiiruga mingit koondist moodustama

  kokku+klopsi=mine n.

  kokku kobi/ma t. kõnek. kokku tulema, kogunema

  kokku korja/ma t. ühte paika, tervikuks korjama; säästes kokku koguma

  \jäätmete\ kokku+korja=ja n.

  kokku+korja=mine n.

  kokku kuhja/ma t. tihedalt ühte paika koondama; varandust kokku ajama

  kokku+kuhja=ja n.

  kokku+kuhja=mine n.

  kokku kuiva/ma t. kuivetuma, kõhetuma; piltl. kahanema

  kokku+kuiva=mine n.

  kokku kukku/ma t.

  \silla, panga\ kokku+kukku=mine n.

  \koosolekut\ kokku kutsu/ma t.

  kokku+kutsu=ja n.

  kokku+kutsu=mine n.

  kokku kuulu/ma t. omavahel tihedalt seotud olema

  kokku+kuulu=mine n.

  kokku+kuulu-v=us n.

  kokku kõla/ma t. kokku puutudes heli tekitama; kokku sobima

  kokku+kõla n. vnm. kooskõla

  kokku+kõla=mine n.

  kokku kühvelda/ma t. \liiva, varandust\ (hunnikusse); midagi suurel määral kokku koguma

  kokku+kühvelda=ja n.

  kokku+kühvelda=mine n.

  kokku künd/ma t.

  kokku+künd n. (keskele jääb kaks eri küljelt kokkuküntud vagu)

  kokku lange/ma t.

  \mitme asja\ kokku+lange=mine n.

  kokku lappi/ma t.

  kokku+lappi=ja n.

  kokku+lappi=mine n.

  kokku leppi/ma t. suulist lepingut sõlmima

  kokku+lep=e n.

  kokkulep=lane n. kokkuleppe pooldaja

  kokkulep=lus n. kokkuleppepoliitika

  kokkuleppe=line o. \muutus\

  aumehe+kokkulepe n.

  era+kokkulepe n.

  kartelli+kokkulepe n.

  kaubandus+kokkulepe n.

  koostöö+kokkulepe n.

  piiri+kokkulepe n.

  vaherahu+kokkulepe n.

  kokkuleppe+hind n.

  kokkuleppe+poliitika n.

  kokku+lep=lik o.

  \sõnu, hääli\ kokku luge/ma t.

  kokku+luge=ja n.

  kokku+luge=mine n.

  kokku löö/ma t.

  kokku+löö=ja n.

  kokku+löö=mine n.

  kokku mine/ma t. (ühte paika); kokku sobima; kokku tõmbuma; tülli minema

  kokku+mine=k n. lööming; kokkutõmbumine

  kokku monteeri/ma t.

  kokku+monteeri=ja n.

  kokku+monteeri=mine n.

  kokku mängi/ma t. (omavahel kooskõlastatult); (teiste petmiseks)

  kokku+mäng n.

  kokku+mängi=jad n.

  kokku+mängi=mine n.

  kokku ost/ma t.

  kokku+ost-ostun.

  kokkuostu+hind n.

  kokkuostu+punkt n.

  kokku+ost=ja n.

  kokku+ost=mine n.

  \lauda, mööblit, teksti\ kokku pane/ma t.

  kokku+pandav o. \laud\

  kokku+pane=k n.

  kokku+pane=mine n.

  kokku+pani=ja n.

  kokku puutu/ma t.

  kokku+puud=e n.

  kokkupuute+koht n.

  kokkupuute+pind-pinnan.

  kokkupuute+punkt n.

  kokku+puutu=mine n.

  kokku põrka/ma t.

  kokku+põrg=e n.

  ahel+kokkupõrge n.

  laup+kokkupõrge n. (sõidukitel)

  relva+kokkupõrge n.

  kokku+põrka=mine n.

  kokku riisu/ma t.

  kokku+riisu=ja n.

  kokku+riisu=mine n.

  kokku röövi/ma t.

  kokku+röövi=ja n.

  kokku+röövi=mine n.

  kokku saa/ma t.

  kokku+saa=mine n.

  kokku sattu/ma t. juhuslikult kohtuma; ühte langema

  \juhuste\ kokku+sattu=mine n.

  kokku+sattu=mus n.

  kokku sead/ma t.

  kokku+sead=ja n.

  kokku+sead=mine n.

  kokku sidu/ma t.

  kokku+sidu=ja n.

  kokku+sidu=mine n.

  kokku sobi/ma t.

  kokku+sobima=tu o.

  kokkusobimat=us n.

  kokku+sobi=mine n.

  kokku+sobiv o.

  kokku+sobiv=us n.

  kokku sula/ma t.

  kokku+sula=mine n.

  kokku sulata/ma t.

  kokku+sulata=ja n.

  kokku+sulata=mine n.

  kokku tassi/ma t. (ühte paika)

  kokku+tassi=ja n.

  kokku+tassi=mine n.

  kokku tule/ma t.

  kokku+tule=k n.

  klassi+kokkutulek n.

  kooli+kokkutulek n.

  kursuse+kokkutulek n.

  \parlamendi\ kokku+tule=mine n.

  \otsi\ kokku tõmba/ma t.

  kokku+tõmba=ja n.

  kokku+tõmba=mine n.

  kokku+tõmm=e n.

  kokku tõmbu/ma t.

  kokku+tõmbu=mine n.

  kokku vaju/ma t.

  kokku+vaju=mine n.

  kokku veda/ma t.

  kokku+veda=ja n.

  kokku+veda=mine n.

  kokku+ved=u n.

  kokkuveo+tee n.

  kokkuveo+traktor n.

  kokku veeri/ma t. \sõnu\

  kokku+veeri=mine n.

  kokku voola/ma t.

  kokku+vool-voolun. kokkuvoolamine

  kokku+voola=mine n.

  kokku võt/ma t.

  kokku+võt=e n.

  aasta+kokkuvõte n.

  lõpp+kokkuvõte n.

  lühi+kokkuvõte n.

  päeva+kokkuvõte n.

  sisu+kokkuvõte n.

  süüdistus+kokkuvõte n.

  töö+kokkuvõte n.

  üld+kokkuvõte n.

  kokku+võt=lik o. \kirjeldus\ kokkuvõttev

  kokkuvõtliku=lt m.

  kokku+võt=mine n.

  kokku+võetu=lt m.

  kokku õmble/ma t. \tekki, haava\

  kokku+õmble=mine n.

  koos ela/ma t.

  koos+ela=mine n.

  koos+el=u n.

  kooselu+leping n.

  kooselu+paar n.

  kooselu+seadus n.

  koos istu/ma t.

  koos+istu=jad n.

  koos+istu=mine n. oleng

  koos käi/ma t.

  koos+käi=jad n.

  koos+käi=mine n.

  koos mängi/ma t.

  koos+mäng n.

  koos+mängi=jad n.

  koos+mängi=mine n.

  koos ole/ma t.

  koos+ole=k n.

  aasta+koosolek n.

  aruande+koosolek n.

  arutlus+koosolek n.

  asutamis+koosolek n.

  ettekande+koosolek n.

  kihutus+koosolek n.

  komsomoli+koosolek n.

  kõne+koosolek n.

  rahva+koosolek n.

  talurahva+koosolek n.

  töö+koosolek n.

  vaidlus+koosolek n.

  valimis+koosolek n.

  välk+koosolek n.

  üld+koosolek n.

  koosoleku+kutse n.

  koosoleku+ruum n.

  koosoleku+vabadus n.

  koos+ole=mine n.

  koos+oli=jad n.

  koos seis/ma t.

  koos+seis n.

  koosseisu=line o. \töötaja\

  mitte+koosseisuline o.

  alg+koosseis n.

  duubel+koosseis n. kõnek.

  isik+koosseis n.

  juht+koosseis n.

  juhtiv+koosseis n.

  kuriteo+koosseis n. jur.

  põhi+koosseis n. põhiline koosseis, tuumik

  rea+koosseis n. (tavaline, mitte juht-)

  sega+koosseis n.

  täis+koosseis n.

  täiskoosseisu=line o. täiskoosseisuga

  tüüp+koosseis n.

  varu+koosseis n.

  koosseisu+nimestik n.

  koosseisu+väline o. \töötaja\

  tugeva+koosseisu=line o. \turniir\ tugeva koosseisuga

  väikese+koosseisu=line o.

  väikse+koosseisu=line o.

  koos viibi/ma t.

  koos+viibi=jad n.

  koos+viibi=mine n.

  koos õppi/ma t.

  koos+õp=e n.

  koos+õppi=mine n.

 • lugu1 n. juhtum, sündmus v. omavahel seotud sündmuste kogum; olukord, asjade seis, asi; muusikapala; kõnek. tükk, vt ka lug=u2

 • LIITSÕNAD

  aja+lugu n.

  ajaloo=lane n. ajaloo eriteadlane

  ajaloo=line o. ajaloosse puutuv

  ajaloolise=lt m. \huvitav\

  ajaloolis=us n.

  pseudo+ajalooline o.

  maailma+ajaloo=line o. maailma ajalukku kuuluv

  agraar+ajalugu n. põllumajandust käsitlev majandusajaloo osa

  agraarajaloo=lane n. agraarajaloo uurija

  alternatiiv+ajalugu n. ⇐ alternatiivne ajalugu (ulmekirjanduse žanr)

  antiik+ajalugu n.

  arhitektuuri+ajalugu n.

  arhitektuurilugu n. arhitektuuriajalugu

  asustus+ajalugu n.

  asustusajaloo=line o. asustusajalugu puudutav

  asustusajaloolise=lt m.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  eel+ajalugu n. millegi ajaloole eelnenud sündmused

  eelajaloo=line o. \elu\

  eelajaloolise=lt m.

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  keele+ajalugu n.

  keeleajaloo=lane n. keeleajaloo uurija

  keeleajaloo=line o. keeleajalooga seotud

  keeleajaloolise=lt m.

  kiriku+ajalugu n.

  kirjandus+ajalugu n.

  kirjandusajaloo=lane n. kirjandusajaloo uurija

  kirjandusajaloo=line o. kirjandusajalooga seotud

  kirjandusajaloolise=lt m.

  kultuuri+ajalugu n.

  kultuuriajaloo=lane n. kultuuriajaloo uurija

  kultuuriajaloo=line o. kultuuriajalooga seotud

  kultuuriajaloolise=lt m.

  kunsti+ajalugu n.

  kunstiajaloo=lane n. kunstiajaloo uurija

  kunstiajaloo=line o. kunstiajalooga seotud

  kunstiajaloolise=lt m.

  lähi+ajalugu n. hrl. I või II maailmasõjaga lõppev ajalooperiood

  majandus+ajalugu n.

  majandusajaloo=lane n. majandusajaloo uurija

  majandusajaloo=line o. majandusajalooga seotud

  majandusajaloolise=lt m.

  muusika+ajalugu n.

  muusikaajaloo=lane n. muusikaajaloo uurija

  muusikaajaloo=line o. \väärtus\ muusikajalooga seotud

  muusikaajaloolise=lt m.

  sõja+ajalugu n.

  sõjaajaloo=lane n. sõjaajaloo uurija

  sõjaajaloo=line o. sõjaajalugu puudutav

  teatri+ajalugu n.

  teatriajaloo=lane n. teatriajaloo uurija

  teatriajaloo=line o. teatriajalooga seotud

  teatriajaloolise=lt m.

  õigus+ajalugu n.

  õigusajaloo=lane n. õigusajaloo uurija

  õigusajaloo=line o. \meetod\

  õigusajaloolise=lt m.

  üld+ajalugu n. üldine ajalugu

  üldajaloo=lane n. üldajaloo uurija

  üldajaloo=line o. \taust\

  ajaloo+aineline o.

  ajaloo+alane o. \kirjandus\

  ajaloo+allikas n.

  ajaloo+atlas n.

  ajaloo+doktor n.

  ajaloo+film n.

  ajaloo+filosoofia n.

  ajaloo+hinne n.

  ajaloo+järk n.

  ajaloo+kaart n.

  ajaloo+kandidaat n.

  ajaloo+kateeder n.

  ajaloo+kirjandus n.

  ajaloo+klubi n.

  ajaloo+kontseptsioon n.

  ajaloo+konverents n.

  ajaloo+maal n. (kujutab ajaloosündmust; maalikunsti haru)

  ajaloo+muuseum n.

  ajaloo+mälestis n.

  ajaloo+mälu n.

  ajaloo+periood n.

  ajaloo+professor n.

  ajaloo+raamat n.

  ajaloo+ratas n. piltl. ajaloo kulg

  ajaloo+ring n.

  ajaloo+romaan n.

  ajaloo+sündmus n.

  ajaloo+teadlane n.

  ajaloo+teadus n.

  ajaloo+teaduskond n.

  ajaloo+temaatika n.

  ajaloo+torm n.

  ajaloo+tudeng n.

  ajaloo+tund n.

  ajaloo+uurimus n.

  ajaloo+õpetaja n.

  ajaloo+üliõpilane n.

  ajaloo+ürik n. ajaloolise väärtusega dokument

  ajalugu kirjuta/ma t.

  ajaloo+kirjuta=ja n.

  ajaloo+kirjuta=mine n.

  ajalugu tõlgenda/ma t.

  ajaloo+tõlgenda=ja n.

  ajaloo+tõlgend=us n.

  ajalugu uuri/ma t.

  ajaloo+uuri=ja n.

  ajaloo+uuri=mine n.

  ajaloo prügikast isikud ja sündmused, keda ja mida on püütud maha vaikida ja unustada

  ala+lugu m. ühtelugu

  arenemis+lugu n.

  armu+lugu n.

  asja+lugu n.

  asustus+lugu n.

  avastus+lugu n.

  dogmade+lugu n. relig.

  dopingu+lugu n.

  edu+lugu n.

  eel+lugu n.

  elu+lugu n.

  eluloo=lane n. elulookirjutaja, biograaf

  eluloo=line o. elulugu puudutav

  eluloo+andmed n.

  eluloo+film n.

  eluloo+kirjeldus n.

  eluloo+raamat n.

  fakti+lugu n.

  haigus+lugu n.

  hirmu+lugu n.

  hitt+lugu n. kõnek. (ülimenukas)

  häbi+lugu n.

  hääliku+lugu n.

  ime+lugu n.

  ise+lugu n.

  isiku+lugu n. isiku arengulugu

  jahi+lugu n.

  järel+lugu n.

  kandle+lugu n.

  kangelas+lugu n. kirj.

  kannatus+lugu n.

  kiriku+lugu n.

  kirjandus+lugu n. (kirjandusteaduse haru)

  kirjandusloo=lane n. kirjandusloo uurija

  kirjandusloo=line o. \uurimus\

  kodukandi+lood n.

  kodu+lugu n. (õppeaine); kodukoha üldülevaateline käsitlus

  koduloo=lane n. koduloo uurija

  koduloo=line o. kodulooga seotud

  koduloo+muuseum n.

  koduloo+ring n.

  koolikiusamis+lugu n.

  kultuuri+lugu n. kultuuriajalugu

  kultuuriloo=lane n. kultuuriloo uurija

  kultuuriloo=line o. kultuurilooga seotud

  kummitus+lugu n.

  kunsti+lugu n. kunstiajalugu

  kunstiloo=lane n.

  kunstiloo=line o.

  kurb+lugu n. õnnetus, tragöödia

  lava+lugu n. näidend, etendus

  loodus+lugu n.

  loomingu+lugu n.

  loominguloo=line o. \käsitlus\

  loomis+lugu n.

  loote+lugu n. õpetus loote arenemisest

  luiske+lugu n.

  lõõtspilli+lugu n.

  lühi+lugu n.

  maa+lugu n.

  maiskonna+lugu n. maalugu

  menu+lugu n.

  muinas+lugu n.

  muinasloo=line o. \näidend\ muinaslugudega seotud

  muiste+lugu n. muinaslugu

  mõistu+lugu n.

  persooni+lugu n. portreelugu, ülevaatelugu kindla isiku kohta

  piibli+lugu n.

  pila+lugu n.

  pilke+lugu n.

  pilli+lugu n.

  portree+lugu n.

  põnevus+lugu n.

  pärimus+lugu n.

  pühaku+lugu n.

  raamatu+lugu n.

  rahvastiku+lugu n.

  räpp+lugu n. muus. (muusikastiil)

  saamis+lugu n.

  sünni+lugu n.

  tantsu+lugu n.

  teadus+lugu n. teadusajalugu

  teadusloo=lane n.

  teatri+lugu n.

  tekke+lugu n.

  tekkeloo=line o. tekkelooga seotud

  tihti+lugu m.

  tondi+lugu n.

  torupilli+lugu n.

  tõsi+lugu n.

  usundi+lugu n.

  uurimus+lugu n.

  video+lugu n.

  õudus+lugu n.

  üht+lugu m.

  ühte+lugu m. sageli

  ülevaate+lugu n. • lugu+laul n. jutustav luuleteos


 • ÜHENDITULETISED

  kurb+loo=line o. ⇐ kurb lugu

  kurbloolis=us, kurblool=us n. traagika


 • ÜHENDID

  lugu pida/ma t. kõrgelt hindama, austama

  lugu+pida=mine n.

  lugupidamis+väärne o.

  lugupidamis+väärt o.

  lugupidamist avalda/ma t.

  lugupidamisavald=us n.

  lugu+pidama=tu o. \käitumine\

  lugupidamatu=lt m. \käituma\

  lugupidamat=us n.

  lugu+pidav o. \suhtumine\

  lugupidava=lt m. \suhtuma\

  lugu+pidav=us n.

  lugu+peetav, lugu+peetud o. \juubilar\ austatud, hinnatud

  lugu+peetud o. austatud, hinnatud

 • maa n. maakera; maismaa (vastandina merele); maismaa pindmine osa; ruumiline vahemaa; (linna vastand)

 • TULETISED

  Maa n. (planeedi nimena)

  maa=lane n. Maa elanik

  maa=kas n. kõnek. maainimene

  maa=kond n. suurem territoriaalne haldusüksus

  maakond=lik o. maakonda hõlmav

  maakondliku=lt m. \oluline\

  muinas+maakond n.

  naaber+maakond n.

  maakonna+leht n.

  maakonna+linn n.

  maakonna+ülem n. aj.

  maa=line1, maalised n. müt. surnud; maa v. põranda all elavad olendid

  maa=line2 o. \elulaad\

  maare1 n. ⇐ maa aare <maa[aa]re> maavara, vt ka maare2

  maard=la n. maavara leiukoht

  asbesti+maardla n.

  ava+maardla n.

  fosforiidi+maardla n.

  gaasi+maardla n.

  grafiidi+maardla n.

  hõbeda+maardla n.

  kivisöe+maardla n.

  kulla+maardla n.

  maagi+maardla n.

  nafta+maardla n.

  puist+maardla n. (sisaldab hajusalt maakmineraale)

  põlevkivi+maardla n.

  raua+maardla n.

  teemandi+maardla n.

  turba+maardla n.

  vase+maardla n.

  maa=stik n.

  maastiku=line o.

  maastikulise=lt m. \väärtuslik\

  agraar+maastik n.

  ava+maastik n.

  avamaastiku+lind n.

  haridus+maastik n.

  järve+maastik n.

  karsti+maastik n.

  kultuur+maastik n.

  kuppel+maastik n.

  kuu+maastik n. piltl. kivine, taimedeta maa

  kõrbe+maastik n.

  küla+maastik n.

  küngas+maastik n.

  loo+maastik n.

  loodus+maastik n.

  luite+maastik n.

  metsa+maastik n.

  mikro+maastik n.

  moreen+maastik n.

  muusika+maastik n. piltl.

  mägi+maastik n.

  mägis+maastik n.

  nõmme+maastik n.

  park+maastik n.

  puhke+maastik n.

  raba+maastik n.

  ranniku+maastik n.

  soo+maastik n.

  sügis+maastik n.

  talve+maastik n.

  tehis+maastik n.

  tundra+maastik n.

  tööstus+maastik n.

  voore+maastik n.

  maastiku+aednik n. (tegeleb maastiku kujundamisega)

  maastiku+arhitekt n.

  maastiku+arhitektuur n.

  maastiku+auto n. (halval teel või teeta alal sõitmiseks)

  maast=ur n. maastikuauto

  linna+maastur n.

  maastiku+element n.

  maastiku+etüüd n. k.

  maastiku+jalgratas n.

  maastiku+jooks n. jooks tavalisel maastikul

  maastiku+kaart n.

  maastiku+kulgur n.

  maastiku+luure n.

  maastiku+mäng n.

  maastiku+otsing n. kadunud inimese süstemaatiline otsing suuremal maa-alal, eriti metsas

  maastiku+park-pargin.

  maastiku+pilt n.

  maastiku+profiil n.

  maastiku+põleng n.

  maastiku+ratas n.

  maastikuratt=ur n. maastikurattaga sõitja

  maastiku+sfäär n.

  maastiku+teadus n.

  maastiku+tüüp n.

  maastiku+vaade n.

  maastiku+vööde n.

  maastiku+vöönd n.

  maastiku+õppus n.

  maastiku+üksus n.

  maastikku hoolda/ma t.

  maastiku+hoolda=ja n.

  maastiku+hoold=us n.

  maastikku kaits/ma t.

  maastiku+kaitse-kaitsen.

  maastikukaitse+ala n.

  maastiku+kaits=ja n.

  maastikku kujunda/ma t.

  maastiku+kujunda=ja n.

  maastiku+kujund=us n.

  maastikku maali/ma n.

  maastiku+maal n. (kujutab maastikku)

  maastiku+maali=ja n.

  maastikul sõit/ma t.

  maastiku+sõit n.

  maastiku+sõit=ja n.

  mai=lased n. murd. kärnad vm. maast saadud nahahaigus

  mailane n. bot. väikeste, hrl. siniste õitega rohttaim või poolpõõsas, mis aitab ravida mailasi

  kesa+mailane n. bot.

  kevad+mailane n. bot.

  kännas+mailane n. bot.

  külma+mailane n. bot.

  oja+mailane n. bot.

  paju+mailane n. bot.

  põld+mailane n. bot.

  ma-is=kond n. territooriumi vm. poolest terviklik ala

  maiskonna+lugu n. maalugu

  mai=stu n. (geograafiliselt) eriilmeline maa-ala

  kultuur+maistu n.

  rööv+maistu n. (kus inimene loodust laastab)

  maad=jas o. maad ligi hoidev

  maa=tu o. ilma maata

  mai=ne1maiseo. maakera pinnal asuv; maapealne; argieluga seotud, vt ka maine2

  maise=lt m. \mõtlema\

  eba:maine-maiseo.

  ebamaise=lt m. \kaunis\

  ebamais=us n.

  maa=bu/ma t. randuma

  maabu=mine n.

  maabumis+sild n.

  maa=nda/ma t. maapinnale laskuma panema; piltl. lõõgastama; el. seadmeosi maaga ühendama

  maanda=ja n.

  maanda=mine n.

  maand=ur1 n. el.

  tehis+maandur n.

  toru+maandur n.

  varras+maandur n.

  maand=us n.

  maandus+võrk n.

  maandus+juhe n.

  maa=ndu/ma t. (maa)pinnale laskuma

  maandu=ja n.

  maandu=mine n.

  häda+maandumine n. hädaolukorras maandumine

  pime+maandumine n. õhusõiduki maandumine halva nähtavuse korral v. pimedas

  vahe+maandumine n.

  maandumis+asend n.

  maandumis+kiirus n.

  maandumis+koht n.

  maandumis+luba n.

  maandumis+märk n.

  maandumis+paik n.

  maandumis+plats-platsin.

  maandumis+rada n.

  maandumis+täpsus n.

  maandumis+väljak n.

  maand=ur2 n. maanduv aparaat

  häda+maandu/ma t. häda tõttu, hädaolukorras maanduma

  vahe+maandu/ma t. vahepeal maanduma

  maa=stu/ma t. maaks muutuma

  maastu=mine n.

  maani m. \purjus\ täiesti, täielikult

  maas m. \lamama\

  maast m. \leidma, tõusma\

  maha m.

  maha aja/ma t. \habet, juukseid\ midagi enda küljest eemaldama

  maha+aja=ja n.

  maha+aja=mine n.

  maha arva/ma t. vnm. lahutama

  maha+arva=mine n. vähendamine; vnm. lahutamine; arvestusest väljajätmine

  maha+arva-t=is n. mahaarvatav osa

  maha hinda/ma t.

  maha+hinda=mine n.

  maha+hind=lus n. mahaarvutatud hinnaosa

  maha hääleta/ma t.

  maha+hääleta=mine n.

  maha jahtu/ma t. kuumust kaotama, vajaliku temperatuurini jahtuma; piltl. rahunema

  maha+jahtu=mine n.

  maha jahuta/ma t.

  maha+jahuta=mine n.

  maha jooks/ma t. (teat. vahemaad); jooksuga maha paiskama; maha valguma; kasutult kuluma

  maha+jooks n.

  maha+jooks=mine n.

  maha jät/ma t. loobuma, hülgama; mitte kaasa võtma

  maha+jäe=tu n. kes v. mis on maha jäetud v. hüljatud

  maha+jätt n.

  maha+jät=mine n.

  maha jää/ma t.

  maha+jää=ja n.

  maha+jää=mine n.

  maha+jää=mus n.

  maha+jää=nu n.

  maha+jäänud o. \reisija\

  maha+jääv o. \hein\

  maha kand/ma t. kustutama

  maha+kand=mine n.

  maha+kann=e-kanden.

  maha kirjuta/ma t.

  maha+kirjuta=ja n.

  maha+kirjuta=mine n.

  maha kriipsuta/ma t.

  maha+kriipsuta=mine n.

  maha+kriipsut=us n.

  maha kukku/ma t.

  maha+kukku=mine n.

  maha+kukku=nu n.

  maha kulu/ma t.

  \värvi\ maha+kulu=mine n.

  maha kustuta/ma t.

  maha+kustuta=mine n.

  maha kuuluta/ma t. kirikl. (abielluda soovijate nimesid kirikus avalikult teatavaks tegema)

  maha+kuuluta=mine n.

  maha+kuulut=us n.

  maha kõmmuta/ma t. kõnek.

  maha+kõmmuta=mine n.

  maha käi/ma t. ära käima; (energia lõppemise kohta)

  maha+käi=mine n.

  maha+käinud o. \kell, suhted\

  maha laadi/ma t.

  maha+laadi=mine n.

  maha+laad=ur n. tehn. (seade)

  maha lait/ma t.

  maha+lait=ja n.

  maha+lait=mine n.

  maha lask/ma t. surnuks laskma

  maha+lask=ja n.

  maha+lask=mine n.

  maha+las=tu n.

  maha luge/ma t. (kirjutatud teksti)

  maha+luge=ja n. ka tehn. (seade)

  maha+luge=mine n.

  maha lõika/ma t.

  maha+lõig=e n.

  maha+lõika=ja n.

  maha+lõika=mine n.

  maha löö/ma t. pikali lööma; kõnek. surnuks lööma

  maha+löö=du n. kõnek. (tapetu kohta)

  maha+löö=mine n.

  maha maga/ma t. ära magama; õiget aega mööda laskma

  maha+maga=ja n.

  maha+maga=mine n.

  maha+magatud o. \aeg, võimalus\

  maha maks/ma t. laevameest lõpparvet andes vallandama

  maha+maks-maksun.

  maha mat/ma t. (surnut); maa sisse peitma; piltl. lootust kaotama

  maha+mat=ja n.

  maha+mat=mine n.

  maha+mae=tu n.

  maha mine/ma t.

  maha+mine=ja n.

  maha+mine=k n.

  maha mängi/ma t.

  \raha, varanduse\ maha+mängi=mine n.

  maha märki/ma t.

  maha+märki=mine n. eh.

  maha müü/ma t.

  maha+müü=ja n.

  maha+müü=mine n.

  maha pane/ma t. (käest ära); kedagi pikali panema; (taimede kohta); tegevusest loobuma; maha laadima

  maha+pane=k n.

  maha+pane=mine n.

  maha+pani=ja n.

  maha pida/ma t. \pidu\ mingit tegevust sooritama

  maha+pida=mine n.

  maha+pillutud o. ⇐ maha pildu/ma

  maha pressi/ma t.

  maha+pressi=ja n.

  maha+pressi=mine n.

  maha põle/ma t.

  maha+põle=mine n.

  maha põleta/ma t. tulega ära hävitama

  maha+põleta=ja n.

  maha+põleta=mine n.

  maha saagi/ma t. \oksi, puid\

  maha+saagi=ja n.

  maha+saagi=mine n.

  maha saa/ma t. valmis saama; last sünnitama

  maha+saa=ja n.

  maha+saa=mine n.

  maha+saa=nu n.

  maha tege/ma t. laitma, halvustama

  maha+tege=mine n.

  maha+tegi=ja n.

  maha tiri/ma t.

  maha+tiri=mine n.

  maha trampi/ma t.

  maha+trampi=ja n.

  maha+trampi=mine n.

  maha tule/ma t. (puu otsast); (lume v. kaste kohta); maha kooruma

  maha+tule=k n.

  maha+tule=mine n.

  maha+tuli=ja n.

  maha tõmba/ma t.

  maha+tõmba=ja n.

  maha+tõmba=mine n.

  maha+tõmm=e n.

  maha tõst/ma t.

  maha+tõst=mine n.

  maha vaiki/ma t. olematuks vaikima, millestki mitte rääkima

  maha+vaiki=ja n.

  maha+vaiki=mine n.

  maha viska/ma t. (maapinnale, põrandale); (seljast); pikali heitma; piltl. asjatult kulutama; käest viskama

  maha+viska=mine n. piltl. asjatu raiskamine

  maha+visatud o. \aeg\

  maha võt/ma t. eemaldama; (püstiasendist pikali); kõnek. maha arvama; kõnek. ametist vabastama; vähendama

  maha+võe=tu n.

  maha+võtt n.

  maha+võt=ja n.

  maha+võt=mine n.

  maha äri/ma t. kõnek.

  maha+äri=ja n.

  maha+äri=mine n.

  mai=tsi m. maad mööda, maateed pidi


 • LIITSÕNAD

  adra+maa n. aj. (maakasutus- ja pindalaühik)

  adramaa+revisjon n.

  aeglustus+maa n. (näit. autol)

  agraar+maa n.

  agraarindustriaal+maa n.

  aia+maa n.

  õue+aiamaa n. nõuk.

  aiamaa+lapp n.

  aiamaa+tükk n.

  ale+maa n.

  all+maa~ maa all asuv, olev

  allmaa+ehitis n.

  allmaa+garaaž n.

  allmaa+ilm n. surnute riik; kurjategijate jts. ringkonnad

  allmaailma+jumal n.

  allmaa+kaevandamine n.

  allmaa+kaevandus n.

  allmaa+kanal n.

  allmaa+kommunikatsioonid n.

  allmaa+kulgur n.

  allmaa+käik n.

  allmaa+parkla n.

  allmaa+peidik n.

  allmaa+rajatis n.

  allmaa+raudtee n.

  allmaaraudtee+jaam n.

  allmaa+reservuaar n.

  allmaa+transport n.

  allmaa+tõuge n.

  allmaa+töö n.

  arengu+maa n.

  aru+maa n.

  astang+maa n.

  asu+maa n. koloonia

  asukoha+maa n.

  ava+maa n. lage, tarastamata maa; katmata maa

  avamaa+aiandus n.

  avamaa+kultuur n.

  avamaa+kurk-kurgin.

  avamaa+köögiviljandus n.

  Balti+maad n.

  baltimaa=lane n.

  edu+maa n.

  eesistuja+maa n. (Euroopa Liidus)

  Eesti+maa n.

  eestimaa=lane n. Eestimaa elanik

  eestimai=ne o. \toit\

  eikellegi+maa n.

  ema+maa n. (millel on asumaad)

  era+maa n.

  Harju+maa n.

  harjumaa=lane n.

  heina+maa n.

  aru+heinamaa n.

  kultuur+heinamaa n.

  lodu+heinamaa n.

  loo+heinamaa n.

  luha+heinamaa n.

  metsa+heinamaa n.

  padu+heinamaa n.

  ranna+heinamaa n.

  soo+heinamaa n.

  heinamaa+kraav n.

  heinamaa+tükk n.

  hinge+maa n. talupoja kasutusse antud maatükk

  hommiku+maa n. vnm. idamaa

  hommikumaa=lane n. hommikumaa elanik

  hommikumai=ne o. hommikumaaga seotud

  hoonestus+maa n.

  ida+maa n. idapoolne maa; idariik

  idamaa=lane n. idamaade elanik

  idamai=ne o. idamaa(de)ga seotud

  Iiri+maa n.

  ilma+maa n. vnm. maailm

  ime+maa n. imedemaa

  imede+maa n.

  industriaal+maa n.

  Inglis+maa n.

  ing=lane n. Inglismaa põhielanik

  ingla=nna n.

  inglas=lik o. inglasele iseloomulik

  inglise o. \keel\

  pidžin+inglise o. \keel\

  inglis+keelne o. inglise keeles olev

  inglis+pärane o.

  inglispäras=us n.

  inglis+sarv n. (puhkpill)

  inglis+sool-soolan.

  inglis+sõbralik o.

  inglis+tina n. vnm. tina

  isa+maa n. maa, riik, kus keegi on üles kasvanud ja mille kodanik ta on; kodumaa

  isamaa=lane n. isamaad armastav isik

  isamaa=lus n. isamaa-armastus, ustavus oma riigile

  isamaa=lik o. \laul, tegu\

  isamaalikk=us n.

  isamaaliku=lt m.

  isamaa=line o. \luule, kasvatus\

  isamaalise=lt m. \mõtlev\

  isamaalis=us n.

  isamaa=tu o. \rändur\ ilma isamaata

  isamaat=us n.

  isamaa+armastus n. armastus oma isamaa vastu

  isamaa+laul n.

  isamaa+laulik n.

  isamaa+luule n.

  isamaa+lüürika n.

  isamaa+kaits=ja n. ⇐ isamaad kaits/ma

  islami+maa n.

  jahi+maa n.

  jaos+maa n. aj. hingemaa

  jõude+maa n. (rakenduseta)

  Järva+maa n.

  järva=kas n. järvalane

  järva=lane n. Järvamaa elanik

  jäät+maa n. harimata, mahajäänud maa

  kapa+maa n. aj. (vana pindalaühik)

  kapitali+maa n. kapitalistlik maa

  kapitalismi+maa n.

  kapsa+maa n.

  karja+maa n.

  kultuur+karjamaa n.

  lamba+karjamaa n.

  mägi+karjamaa n.

  ranna+karjamaa n.

  talve+karjamaa n.

  karjamaa+kõlvik n.

  karjamaa+nuum n.

  karjamaa+periood n.

  karjamaa+raihein n.

  karjamaa+rohi n.

  karjamaa+sööt-söödan.

  karjamaa+taim n.

  kartuli+maa n.

  kesk+maa n. sp. (keskmise pikkusega, 800 kuni 2000 m)

  keskmaa+jooks n. ⇐ keskmaad jooks/ma

  keskmaa+jooks=ja n. ⇐ keskmaad jooks/ma

  kelts+maa n.

  kilt+maa n.

  kiriku+maa n.

  kirs+maa n. geol. igikelts

  kodu+maa n.

  kodumaa=lane n. kellegi kodumaalt pärit inimene

  kodumaa=tu o.

  kodumaat=us n.

  kodumai=ne o. kodumaaga seotud

  kodumaa+armastus n. armastus oma kodumaa vastu

  kodumaa+igatsus n.

  kodu+mail m. kodukandis

  kodu+maile m. \jõudma, saabuma\

  kodu+mailt m. \teateid saama\

  kogukonna+maa n.

  kohe+maid m. otsekohe

  koloniaal+maa n.

  Komi+maa n.

  korje+maa n. aiand. maa-ala, millelt kiletiivalised koguvad korjet

  \võistluse\ korraldaja+maa n.

  kruusa+maa n.

  kuhu+maani m.

  kultuur+maa n.

  Kura+maa n.

  kuramaa=lane n.

  kus+maal m. kui kaugel

  kust+maalt m.

  kuuendiku+maa n. aj. üks kuuendik talumaast

  kvoodi+maa n. aj. Liivimaa kubermangus 1849. a. talurahvaseadusega talumaast mõisnike käsutusse eraldatud osa

  kõnnu+maa n. väheviljakas maa

  kõrve+maa n. metsane ja soine ala v. maanurk

  köögivilja+maa n.

  küngas+maa n.

  künni+maa n. küntav maa

  kütis+maa n. kütisemaa

  kütise+maa n. kütise tegemisega haritav maa

  Lapi+maa n. maa-ala Põhja-Euroopas

  lapi o. \keel\

  lapo+loogia n. keelet. lapi keele uurimine

  lapoloog n. lapi keele uurija

  lap=lane, laplased n.

  mere+laplane n.

  metsa+laplane n.

  tundru+laplane n.

  lapi+maa n. aj. põllu- v. heinamaalapp

  lapimaa+süsteem n. aj.

  lausik+maa n.

  lausk+maa n.

  lava+maa n. geogr. platoo

  liidu+maa n. osariik (Saksamaa Liitvabariigis, Austrias)

  liikmes+maa n.

  liitlas+maa n.

  liiva+maa n.

  Liivi+maa n.

  liivimaa=lane n.

  lodu+maa n.

  luha+maa n.

  lõuna+maa n. lõunas asuv maa

  lõunamaa=lane n. lõunamaa elanik

  lõunamaala=nna n. <lõunamaala(ne)=nna>

  lõunamai=ne o. \loodus\

  Lääne+maa n. maakond Eestis

  läänemaa=lane1 n. Läänemaa elanik

  lääne+maa n. läänepoolne maa; Lääne-Euroopa riik; lääneriik

  läänemaa=lane2 n. lääneriigi elanik

  läänemai=ne o. läänemaadele iseloomulik

  Maarja+maa n. Eestimaa (neitsi Maarja järgi)

  maarjamaa=lane n.

  maasika+maa n.

  Madal+maad n.

  madalmaa=lane n.

  mais+maa n. kuiv maa (vastandina veekogudele)

  maismaa+imetaja n.

  maismaa+loom-looman.

  maismaa+loomastik n.

  maismaa+taim n.

  maismaataime=stik n. maismaataimed

  maismaa+transport n.

  maismaa+vedu n.

  male+maa n. maleharrastuse poolest silmapaistev riik

  mandaat+maa n. aj. (Rahvasteliidu mandaadi alusel valitsetud)

  manner+maa n.

  marja+maa n.

  metsa+maa n.

  mineraal+maa n.

  moora+maa n. musta- v. tõmmunahaliste maa

  mooramaa=lane n.

  moor=lane n. mooramaalane

  mooramaa+mees n.

  mooramees n. mooramaamees

  muinasjutu+maa n.

  muinas+maa n. muistne õnnemaa

  Mulgi+maa n. mulkide elupiirkond

  mulgimaa=lane n. Mulgimaa elanik

  mulla+maa n.

  murd+maa n.

  murdmaa=stik n.

  murdmaa+suusk n. sp. (murdmaal suusatamiseks)

  murdmaa+jooks n. ⇐ murdmaad jooks/ma

  murdmaa+jooks=ja n. ⇐ murdmaad jooks/ma

  murdmaa+suusata=ja n. ⇐ murdmaad suusata/ma

  murdmaa+suusata=mine n. ⇐ murdmaad suusata/ma

  murdmaa+sõit n. ⇐ murdmaad sõit/ma

  murdmaa+sõit=ja n. ⇐ murdmaad sõit/ma

  mustmulla+maa n.

  mõisa+maa n.

  mägis+maa n.

  mängu+maa n.

  naaber+maa n.

  naba+maa n. polaarmaa

  naeri+maa n.

  noorus+maa n.

  nõgu+maa n. geogr.

  nõmme+maa n.

  nööri+maa n. aj. lapimaa

  orjus+maa, orjuse+maa n. aj. vakumaa

  otse+maid m. kohe

  palga+maa n. aj. palga asemel v. rahapalgale lisaks kasutada antud maa

  peal+maa~ maa peal asuv

  pealmaa+ehitis n.

  pealmaa+garaaž n.

  pealmaa+kaevandamine n. mäend.

  pealmaa+kaevandus n.

  pealmaa+parkla n.

  pealmaa+rajatis n.

  pealmaa+reservuaar n.

  peenra+maa n.

  pidurdus+maa n.

  piiri+maa n. piiriäärne ala; kokkupuuteala

  pinu+maa n.

  puustus+maa n. tühi, harimata maa

  põhja+maa n. põhjas, külmas kliimas asuv maa

  põhjamaa=lane n. põhjamaa elanik

  põhjamaala=nna n. <põhjamaala(ne)=nna>

  põhjamai=ne o.

  põllu+maa n.

  põllumajandus+maa n.

  päris+maa n. pärisomandiks olev maa; vnm. kodumaa

  pärismaa=lane n. põliselanik

  pärismaala=nna n. <pärismaala(ne)=nna>

  pärismai=ne o. kohaliku päritoluga

  päritolu+maa n.

  pärus+maa n. pärandatav maavaldus

  raat+maa n. (raadatud)

  raba+maa n.

  ranniku+maa n.

  rendi+maa n.

  riigi+maa n.

  rohu+maa n. heina- v. karjamaa

  kultuur+rohumaa n.

  lammi+rohumaa n.

  luha+rohumaa n.

  soo+rohumaa n.

  rohumaa+agronoom n.

  rohumaa+viljelus n.

  Saare+maa n.

  saar=lane2 n. Saaremaa elanik, vt ka saar=lane1

  saaremaa=lane n.

  Saksa+maa n.

  saksa o. sakslastele v. Saksamaale omane; saksapärane

  saksa=lik o. saksapärane

  saks=lus n. saksameelsus

  saksa=nda/ma t. saksa keelde tõlkima

  saksanda=ja n.

  saksand=us n. saksakeelne tõlge

  saksa=sta/ma t. saksapäraseks tegema

  saksasta=mine n.

  saksa=stu/ma t. saksapäraseks v. sakslaseks muutuma

  saksastu=mine n.

  alam+saksa o. \keel\

  alamsaksa+keelne o. alamsaksa keeles olev

  balti+saksa o. \kunst\

  ülem+saksa o. \keel\

  ülemsaksa+keelne o. ülemsaksa keeles olev

  saksa+keelne o. saksa keeles olev

  saksa+meelne o.

  saksameels=us n.

  saksa+pärane o.

  saksapärase=lt m.

  saksapäras=us n.

  saksapäras=ta/ma t.

  saksa+sõbralik o.

  saksasõbralikk=us n.

  saksa+vaenulik o.

  saksavaenulikk=us n.

  saks=lane n.

  saksla=nna n. <saksla(ne)=nna>

  sakslas=lik o.

  balti+sakslane n.

  mitte+sakslane n.

  riigi+sakslane n.

  umb+sakslane n. (umbkeelne)

  savi+maa n.

  seal+maal m. niikaugel

  sealt+maalt m. sellest alates

  seda+maid m. otsekohe

  seni+maani m. selle ajani, seni

  siia+maale m. siiani

  siia+maani m. seni

  siin+mail m. siin kandis

  siirdemajandus+maad n.

  sinna+maale m. nii kaugele, selle ajani

  sinna+maani m. sinnamaale

  sise+maa n. (merest ja rannikust eemal asuv)

  sisemai=ne2 o. sisemaal asuv v. esinev

  songer+maa n. läbi-, ülestuhnitud maa

  soo+maa n.

  sots+maa n. kõnek. sotsialistlik maa

  sotsialismi+maa n.

  suudme+maa n. geogr.

  suusa+maa n.

  sõltlas+maa n.

  sõrru+maa n. murd. alemaa

  sõõru+maa n. etn. sõõrd, alemaa

  süda+maa n. (maa keskosas asuv)

  sünni+maa n.

  taalri+maa n. maa, mille väärtuseks oli hinnatud üks taaler

  taga+maa n.

  taller+maa n. äratallatud, rikutud maa

  talu+maa n.

  tee+maa n. kaitseriba kummalgi pool teed

  toa+mail m. vnm. toas; kodus

  toa+maile m. vnm. tuppa; koju

  tootja+maa n.

  transiidi+maa, transiit+maa n.

  troopika+maa n.

  tulundus+maa n.

  turba+maa n.

  turismi+maa n.

  tõnger+maa n.

  töö+maa n.

  tööstus+maa n.

  tüher+maa n.

  tündri+maa n. aj. pinnamõõt: ühe tündri vilja künnimaa

  uht+maa n. geol. veega kohale kantud pinnakate

  une+maa n. piltl. uni

  uudis+maa n. (äsja kasutusele võetud)

  uudismaa=lane n. uudismaaharija

  uudismaa+ader n.

  uudismaa+põld n.

  uudismaa+äke n.

  uudismaa+hari=ja n. ⇐ uudismaad hari/ma

  Uus+Meremaa n.

  uusmeremaa=lane n.

  vaarika+maa n.

  vahe+maa n.

  suhtlus+vahemaa n.

  vahtralehe+maa n. Kanada; (riigilipul vahtralehe kujutis)

  vaka+maa n. aj. (pinnamõõt:) ühe vaka vilja künnimaa

  vaku+maa n. aj.

  vasall+maa n. aj.

  veini+maa n.

  Vene+maa n.

  üle+venemaa=line o. üle Venemaa ulatuv

  viibimis+maa n. (kus parajasti viibitakse)

  Viru+maa n.

  viru=lane n. Virumaa elanik

  virumaa=lane n.

  võistlus+maa n.

  Võru+maa n.

  võru=kas n. võrulane

  võru=lane n. Võrumaa elanik

  võrumaa=lane n.

  võsa+maa n.

  võõra+maa o. võõraste maade

  välis+maa n.

  välismaa=lane n.

  välismai=ne o. välismaaga seotud

  välismaa+reis-reisin.

  välis+reis-reisin.

  välismaa+sõit n.

  välissõit n. välismaasõit

  välja+maa n. kõnek. välismaa

  väljamaa=lane n. kõnek. välismaalane

  õhtu+maa n. vnm. lääs, läänemaa

  õhtumaa=lane n. õhtumaa elanik

  õhtumai=ne o. \kultuur\

  ääre+maa n. ääreala; territooriumi ääreosa, provints • maa+aadel n.

  maaaadli=k n. (kes kuulub maa-aadlisse)

  maa+ala n.

  maaala=ne o. maa-alaga seotud

  maaala+kaitse-kaitsen.

  maa+alune n. maa all asuv käik, ruum vms.

  maa+alune o. maa all asuv v. toimuv

  maa+alused n. müt. maa all asuvad haldjad

  maa+amet n.

  maa+aristokraatia n.

  maa+arst n.

  maa+asula n.

  maa+blokaad n.

  maa+briis n.

  maa+dekreet n. aj. (Venemaal)

  maa+elamu n.

  maa+elanik n.

  maaelanik=kond n. maaelanikud

  maa+elu n.

  maaelu+ministeerium n.

  maaelu+minister n.

  maa+ema n. maa kui viljakandja ja toitja

  maa+erakond n. (partei)

  maa+eraomandus n.

  maa+gaas n.

  maa+haigla n.

  maa+haldjas n. müt.

  maa+haritlane n.

  maa+heinik n. (seen)

  maa+hind n.

  maa+hoki n.

  maahoki+kepp n.

  maa+hõng n.

  maahõngu=line o.

  maa+härra n. aj.

  maa+ilm n. maa ja ilm; vaimse elu ring

  ilm n. maailm

  all+maailm n. müt. surnute riik, toonela; kurjategijate jts. ringkonnad

  allilm n. müt. allmaailm

  allilma+liider n.

  allmaailma+jumal n. müt.

  anti:maailm n. (hüpoteetiline tähesüsteem)

  antiik+maailm n.

  blogi+maailm n.

  erootika+maailm n.

  järel+maailm n.

  kujutlus+maailm n.

  kultuur+maailm n.

  küber+maailm n.

  lääne+maailm n. lääneriigid

  makro+maailm n.

  male+maailm n. maailma maleringkonnad

  meedia+maailm n.

  meelelahutus+maailm n.

  meta+maailm n. (kogemusväline, peidetud)

  mikro+maailm n.

  muinasjutu+maailm n.

  mõtte+maailm n.

  raha+maailm n.

  siit+maailm n.

  sise+maailm n. inimese hingeelu (tundmused, kujutlused)

  teadus+maailm, teaduse+maailm n.

  teadusilm, teaduseilm n.

  tunde+maailm n.

  vaimu+maailm n.

  vaimuilm n. vaimumaailm

  välis+maailm n.

  välisilm n. välismaailm

  äri+maailm n.

  maailma+aeg n. astr. (Greenwichi aeg)

  maailma+daam n.

  maailma+elu n.

  maailma+hulgus n.

  maailma+ime n.

  maailma+jagu n.

  \jalgpalli\ maailma+karikas n. sp.

  maailmakarika+võistlused

  MK n. maailmakarikavõistlused

  MK-etapp n.

  MK-sari n.

  maailma+kaubandus n.

  maailma+keel n.

  maailma+kirjandus n.

  maailma+klass n.

  maailma+kodanik n.

  maailma+kultuur n.

  maailma+kuulus o.

  maailmakuuls=us n. maailmakuulus isik

  maailma+kärakas n.

  maailma+käsitus n.

  maailma+linn n. (rahvusvaheliselt mõjukas)

  maailma+majandus n.

  maailma+meister n. sp.

  maailma+meister n. sp.

  MM- n. maailmameistri-

  MM-võistlused n. maailmameistrivõistlused

  eks:maailmameister n.

  kabe+maailmameister n.

  male+maailmameister n.

  maailmameistri+kandidaat n.

  maailmameistri+matš n.

  maailmameistri+tiitel n.

  maailmameistri+võistlused n.

  MM n. maailmameistrivõistlused

  jalgpalli-MM n. jalgpalli maailmameistrivõistlused

  MM-sari n. maailmameistrivõistluste sari

  eks:maailmameister n.

  kabe+maailmameister n.

  male+maailmameister n.

  maailmameistri+kandidaat n.

  maailmameistri+matš n.

  maailmameistri+tiitel n.

  maailmameistri+võistlused n.

  maailma+meri n.

  maailma+mure-muren.

  maailma+näitus n.

  maailma+pilt n.

  maailma+poliitika n.

  maailma+reis-reisin.

  maailma+rekord n.

  maailmarekordi+omanik n.

  maailma+revolutsioon n.

  maailma+riik n.

  maailma+ruum n.

  maailma+rändur n.

  maailma+sõda n.

  maailma+süsteem n.

  maailma+tark n. kõnek.

  maailma+tase n.

  maailma+teadus n.

  maailma+toodang n.

  maailma+tunnetus n.

  maailma+turg n.

  maailma+usund n. (maailmas laialt levinud)

  maailma+vaade n.

  maailmavaate=line o. \konflikt\ maailmavaatega seotud

  maailma+vaenulik o.

  maailma+valgus n.

  maailma+valitseja n.

  maailma+valu n.

  maailma+ajaloo=line o. maailma ajalukku kuuluv

  üle+maailm=ne o. üle maailma ulatuv

  ümber+maailma+purjeta=ja n. ⇐ ümber maailma purjeta/ma

  ümber+maailma+purjeta=mine n. ⇐ purjetamine ümber maailma

  ümber+maailma+reis-reisin. ⇐ reis ümber maailma

  ümber+maailma+sõit n. ⇐ sõit ümber maailma

  maailma paranda/ma t.

  maailma+paranda=ja n.

  maailma+paranda=mine n.

  maa+inimene n.

  maa+jalg n. (rohttaim)

  maa+jumal n.

  maa+jõud n.

  maa+kaabel n.

  maa+kaart n.

  maakaardi=stik n.

  maa+kael n.

  maa+kaitsevägi n.

  maa+kalmistu n.

  maa+kamar n.

  maa+kari-karjan. eesti maatõugu veised

  maa+kataster n. maj.

  maa+kategooria n.

  maa+keel n. hrl vnm. eesti keel

  maakeeli m. maakeeles

  maa+kera n.

  maa+kerge n. geol. (kerkimine; kerkinud ala)

  maa+keskkool-koolin.

  maa+kirik n.

  maa+kirp n.

  maa+kitsus n.

  maa+kivi n. raudkivi

  maakivi+müür n.

  maa+koda n. etn. (pooleldi maasse kaevatud)

  maa+kodanlus n.

  maa+kodu n.

  maa+kogudus n. relig. maakohas asuv v. vahetult linna ümbruskonda hõlmav kogudus

  maa+koht n.

  maa+kohus-kohtun. esimese astme kohus

  maakohtu=nik n. maakohtu eesistuja

  maa+kolgas n.

  maa+koodeks n.

  maa+kool-koolin.

  maa+koor-kooren.

  maa+kotkas n.

  maa+krabi n. zool.

  maa+krahv n. aj.

  maa+kutsekool-koolin.

  maa+kõrts n.

  maa+lahmakas n.

  maa+lapp n.

  maa+laps n.

  maa+leib n.

  maa+lihe n. geol.

  maa+liin n.

  maaliini+buss n.

  maa+linn n. aj. ringvalliga ümbritsetud linnus

  maa+lugu n.

  maa+lutikas n.

  maa+magnetism n. füüs.

  maa+majandus n.

  maa+marssal n. aj.

  maa+mats-matsin. halv. maainimene

  maa+mees n.

  maamehe=lik o.

  maamehelikk=us n.

  maameheliku=lt m.

  maa+mesilane n.

  maa+miil n. 1,609 km

  maa+miilits n. aj.

  maa+miin n.

  maa+muld n.

  maa+muna n. piltl. maakera; (seen)

  maa+mõõl n. (rohttaim)

  maa+naine n.

  maa+nimi n.

  maa+nina n.

  maa+noor n.

  maa+noorsugu-soon.

  maa+nurk n.

  maa+nõunik n.

  maa+omand n.

  maa+omanik n.

  suur+maaomanik n.

  väike+maaomanik n.

  maa+pagu n. pagemine kodumaalt; sellise isikuna asumine võõrsil

  maapagu=lane n. maapaos viibiv isik

  maapao+aasta n.

  maa+piim-piiman.

  maa+piir n.

  maa+piirkond n.

  maa+pikksilm-silman.

  maa+pind-pinnan.

  maapinna+läheda=ne o. maapinna lähedal asuv

  maa+pirn n. (söödataim)

  maa+proletaarlane n. pol.

  maa+purjekas n.

  maa+purjetamine n.

  maa+puudus n.

  maa+põu n.

  maapõue+rikkus n.

  maapõue+vara-varan.

  maa+päev n. aj. rahva- v. seisuste esindus

  maa+pähkel n.

  maapähkli+õli n.

  maa+raamat n. aj.

  maa+raha n. aj.

  maa+rahvas n.

  maa+rahvastik n.

  maa+rajoon n.

  maa+rent n.

  maa+rentnik n.

  maa+residents n.

  maa+rohi n. vnm. ravimtaim

  maa+rott n. piltl. (meremeeste keelepruugis kuivamaameeste kohta)

  maa+sapp n. (rohttaim)

  maa+sisene o. \vesi\

  maa+sort n.

  maast-ilmast m. (rääkimisaine, jututeema kohta:) maast ja ilmast, väga paljudest ajadest

  maa+säär n.

  maa+tark n. maarohtudega, ka sõnadega arstija

  maa+tasa m. maaga ühetasa; maani maha

  maa+tasandus n.

  maa+teadus n.

  maa+tuul n.

  maa+tuvi n.

  maa+tõug n.

  maa+töö n.

  maa+tüdruk n.

  maa+tükk n.

  maa+ubin n. kõnek. kartul

  maa+usk n.

  maa+vaba n. aj. vabatalupoeg

  maa+vaha n.

  maa+vaim n.

  maa+valdus n.

  maa+valitsus n.

  maa+vanem n.

  abi+maavanem n.

  ase+maavanem n.

  maa+vara-varan. maapõuevara

  kütte+maavara-varan. (kütmiseks kasutatav)

  maa+veere n.

  maa+viha n. folkl. maast tulev mustus v. muu haigust tekitav mõju

  maa+villane o. (maal kodusel teel valmistatud); piltl. maainimese moodi

  maa+vits n. (rohttaim)

  maa+volikogu-kogun.

  maa+volinik n.

  maa+võistlus n.

  nelik+maavõistlus n. nelja riigi maavõistlus

  maa+vägi n.

  maaväe=lane n. maaväkke kuuluv sõjaväelane

  maa+väline o. \nähtus\

  maa+värin n.

  langatus+maavärin n.

  maavärina+kindel o.

  maa+õhk n.

  maa+õigus n.

  maa+õpetaja n.

  maa+õpilane n.

  maa+õun n.

  maa+öölane n. (liblikas)

  maa+ühendus n.

  maa+ühiskond n.

  maa+üsk n.

  maade+teadus n. vnm. maateadus

  maan+tee n.

  maantee+amet n.

  määnteeamet=nik n. maanteeameti töötaja

  maantee+hulkur n.

  maantee+jooks n.

  maantee+kraav n.

  maantee+kurv n.

  maantee+liiklus n.

  maantee+lint n.

  maantee+muhk n. nalj. väikeauto

  maantee+pael n. piltl.

  maantee+röövel n.

  maantee+sild n.

  maantee+sõlm n.

  maantee+tolm n.

  maantee+transport n.

  maantee+truup n.

  maantee+tunnel n.

  maantee+vedu n.

  maantee+sõit n. ⇐ maanteel sõit

  maantee+sõitja n. ⇐ maanteel sõitja

  maantee+äärne o. \ala\

  maast+ilmast m.

  maata+rahvas n. aj.

  ma-is+maa n. kuiv maa

  maismaa+imetaja n.

  maismaa+loom-looman.

  maismaa+loomastik n.

  maismaa+taim n.

  maismaataime=stik n. maismaataimed

  maismaa+transport n.

  maismaa+vedu n. • kuiva+maa+inimene n. (kel pole kokkupuudet mere ja rannaga)

  kuiva+maa+loom-looman. (kes elab kuival maal)

  kuiva+maa+taim n. (mis kasvab kuival maal)

  lühi+maa+jooks n. ⇐ lühikese maa jooks

  lühi+maa+jooks=ja n. ⇐ lühikese maa jooksja sp. sprinter

  lühi+maa+rakett n. (lühikese maa peale ulatuv)

  lühi+maa+rändur n.

  oma+maa+elanik n.

  pika+maa+buss n.

  pika+maa+võistleja n. sp.

  ülipika+maa+jooks n.


 • ÜHENDITULETISED

  maad kasuta/ma t.

  maa+kasuta=ja n.

  maa+kasut=us n.

  maakasutus+süsteem n.

  maa+keske=ne o. astr.

  maad korralda/ma t.

  maa+korralda=ja n. (ametinimetus)

  maa+korrald=us n.

  maakorraldus+insener n.

  maakorraldus+seadus-seadusen.

  maakorraldus+toiming n.

  maakorraldus+töö n.

  maa+läheda=ne o. maa lähedal asuv

  maad mõõt/ma t.

  maa+mõõt, maa+mõõt=mine n.

  maamõõdu+insener n.

  maamõõdu+riist n.

  maamõõdu+talitus n.

  maamõõdu+tehnik n.

  maa+mõõt=ja n.

  maad paranda/ma t.

  maa+paranda=ja n.

  maa+parand=us n.

  maaparandus+insener n.

  maaparandus+kaurits n.

  maaparandus+masin n.

  maaparandus+traktor n.

  maaparandus+töö n.

  maa+peal=ne o. \paradiis\

  maad pida/ma t.

  maa+pida=ja n.

  suur+maapidaja n.

  väike+maapidaja n.

  maa+pida=mine n.

  suur+maapidamine n. põllumajanduslik suurmajand

  maad saa/ma t.

  maa+saa=ja n. maad omandiks saav isik

  uus+maasaaja n. nõuk. (ilma maata inimene sai maad)

  maa+saa=mine n.

  maa+viljele=ja n. ⇐ maad viljele/ma maaharija

  maa+viljel=us n. ⇐ maad viljele/ma maaharimine

  niisutus+maaviljelus n.

  maaviljelus+kultuur n.

  maa+vool=e n. ⇐ maa voola/b geol.

  maa+väri=ng n. ⇐ maa värise/b

  maa+värise=mine n. ⇐ maa värise/b

  maade+avasta=ja n. ⇐ maid avasta/ma

  maade+avast=us n. ⇐ maid avasta/ma

  maade+uuri=ja n. ⇐ maid uuri/ma

  maade+uuri=mine n. ⇐ maid uuri/ma

  maale+mine=k n. ⇐ maale mine/ma (laevalt kuivale maale); (linnast maale)


 • lühi+maa+jooks n. ⇐ lühikese maa jooks sp. sprint

  lühi+maa+jooksja n. ⇐ lühikese maa jooksja sp. sprinter

  pika+maa+jooks n. ⇐ pikka maad jooks/ma

  pika+maa+jooks=ja n. ⇐ pikka maad jooks/ma

  pika+maa+jooks=mine n. ⇐ pikka maad jooks/ma

  pika+maa+suusata=ja n. ⇐ pikka maad suusata/ma

  pika+maa+suusata=mine n. ⇐ pikka maad suusata/ma

  pika+maa+sõit n. ⇐ pikka maad sõit/ma ka sp.

  pika+maa+sõit=ja n. ⇐ pikka maad sõit/ma

  pika+maa+uju=ja n. ⇐ pikka maad uju/ma sp.

  pika+maa+uju=mine n. ⇐ pikka maad uju/ma sp. (avavees, 10–25 km)


 • ÜHENDID

  maad hari/ma t. põldu harima

  maa+hari=ja n. põllumees

  maa+hari=mine n.

  maaharimis+riist n.

  maaharimis+viis-viisin.

  maad jaga/ma, maid jaga/ma t. (kellegagi) tülitsema, vahekordi klaarima

  maa+jaga=mine n. riidlemine, nägelemine

  maade+jaga=mine n.

  maad kuula/ma t. (ääri-veeri) millegi kohta teateid hankima; vnm. luurama

  maa+kuula=ja n.

  maa+kuula=mine n. info hankimine

  maad võt/ma t. levima, võimust võtma

  maad+võttev o. \pimedus\ leviv, laienev

 • reklaam n.

 • TULETISED

  reklaami=ndus n. (tegevusala)

  reklaami/ma t. reklaami tegema

  reklaami=ja n.

  reklaami=mine n.

  reklaamimis+oskus n.

  ennast reklaami/ma t.

  enese+reklaam n.

  enese+reklaami=ja n.

  enese+reklaami=mine n.


 • LIITSÕNAD

  ajalehe+reklaam n.

  alkoholi+reklaam n.

  brändi+reklaam n. tootereklaam

  bänner+reklaam n. ribareklaam

  bänner n. bännerreklaam

  eel+reklaam n.

  filmi+reklaam n.

  foto+reklaam n.

  hüpik+reklaam n. inf.

  kommerts+reklaam n.

  kontserdi+reklaam n.

  neoon+reklaam n.

  otse+reklaam n.

  poliit+reklaam n.

  raadio+reklaam n.

  riba+reklaam n. reklaamiriba

  siht+reklaam n.

  tänava+reklaam n.

  valgus+reklaam n.

  valimis+reklaam n.

  vitriini+reklaam n.

  väli+reklaam, välis+reklaam n. tänavareklaam • reklaam+film n.

  reklaam+foto n.

  reklaam+kleebis n.

  reklaam+klipp n.

  reklaam+kuulutus n.

  reklaam+nägu n.

  reklaam+plakat n.

  reklaam+postitus n.

  reklaam+prospekt n.

  reklaam+raha n.

  reklaam+silt n.

  reklaam+tahvel n.

  reklaam+teade n.

  reklaam+tekst n.

  reklaam+trükis n.

  reklaam+tulp n.

  reklaam+valgustus n.

  reklaam+voldik n.

  reklaam+väljaanne-anden.

  reklaami+agent n.

  reklaami+agentuur n.

  reklaami+ajaleht n.

  reklaami+büroo n.

  reklaami+firma n.

  reklaami+fleier n. kontserdile vm. üritusele kutsuv lendleht

  reklaami+kampaania n.

  reklaami+kulud n.

  reklaami+kunstnik n. (reklaami kujundamisele spetsialiseerunud)

  reklaami+maks-maksun. (kohaliku omavalituse maks)

  reklaami+nipp-nipin.

  reklaami+paabel n. piltl.

  reklaami+plakat n.

  reklaami+reeglid n.

  reklaami+riba n. ribareklaam

  reklaami+saade n.

  reklaami+saadik n.

  reklaami+strateegia n.

  reklaami+sõnum n.

  reklaami+tahvel n.

  reklaami+toimetus n.

  reklaami+trikk n.

  reklaami+võtted n.

  reklaami+ärimees n.


 • ÜHENDID

  reklaami kirjuta/ma t.

  reklaami+kirjuta=ja n. (amet)

 • sees k., m., seest k., m., sisse k., m.

 • TULETISED

  sees=mine o. \uks, tunne\ sisemine

  seesmise=lt m. \kindel, õrn\

  sees=mus n. sisemus

  sise=mine o.

  sisemise=lt m. \tundlik\

  parem+sisemine n. sp. jalgpallis: parempoolne edurivimängija

  vasak+sisemine n. sp. jalgpallis: vasakpoolne edurivimängija

  sise+antenn n.

  sise+arhitekt n.

  sise+arhitektuur n.

  sise+arst n.

  sise+asi n.

  sise+audit n.

  sise+dekoratsioon n.

  sise+dialoog n.

  sise+dokument n.

  sise+elu n.

  sise+elund n.

  sise+emigrant n.

  sise+emigratsioon n.

  sise+energia n.

  sise+filee n.

  sise+finantsid n.

  sise+haigus n.

  sise+heitlus n.

  sise+hooaeg n.

  sise+hõõrdumine n.

  sise+hääl n.

  sise+häälikud n. keelet. häälikuühend, mis algab pearõhulise (v. kaasrõhulise) silbi esimese täishäälikuga ja lõpeb järgmise silbi täishääliku ees v. sõna lõpus

  sise+juurdlus n.

  sise+jõud n.

  sise+kadu n. keelet. vokaali kadumine sõna keskelt

  sise+kaemus n. (millegi) sisemine tajumine, vaatlus

  sise+kaitse-kaitsen. (riigis kehtiva korra alalhoidmiseks)

  sisekaitse+akadeemia n.

  sisekaitse+õpe n.

  sisekaitse+ülem n.

  sise+kaubandus n.

  sise+kaunistus n.

  sise+keere-keermen. tehn. ava sisepoolele lõigatud keere

  sise+kergejõustik n.

  sise+kest n. anat.

  sise+koha+kääne n. keelet.

  sise+konflikt n.

  sise+kontroll n.

  sise+kord-korran.

  sise+kujundaja n. siseruumide kujundaja, sisearhitekt

  sise+kujundus n. siseruumide kujundus

  sisekujundus+projekt n.

  sise+kumm n.

  sise+kõne n. telefonikõne asutuse, hoone telefonivõrgus; mõtetes moodustatav kõne, hääletu kõne

  sise+kõrv n. anat.

  sisekõrva+põletik n. med.

  sise+külg n.

  sise+liide n. keelet. sõnatüve sees esinev liide, infiks

  sise+läbimõõt n.

  sise+maa n. (merest ja rannikust eemal asuv)

  sisemai=ne2 o. sisemaal asuv v. esinev

  sise+maailm n. sisemine maailm, hingeelu

  sise+majandus n.

  sise+meri n.

  sise+migrant n.

  sise+migratsioon n.

  sise+ministeerium n.

  sise+monoloog n.

  sise+mõõde n.

  sise+määrustik n.

  sise+nugiline n. permeesorganismi sees elutsev nugiline, siseparasiit

  sise+nõre n. sisesekretsioonil tekkiv nõre

  sisenõre+nääre n.

  sise+nõristus n. füsiol. sisesekretsioon

  sisenõristus+süsteem n.

  sise+olud n.

  sise+olukord-korran.

  sise+omane o. nähtusele v. esemele sisemiselt omane, selle loomusest tulenev, immanentne

  sise+osa n.

  sise+parasiit n. med. vet.

  sise+peegeldus n.

  sise+piin n.

  sise+pind-pinnan.

  sise+pinge n.

  sise+planeet n. (mille orbiit on Maa teekonna sees)

  sise+poliitika n.

  sisepoliiti=line o. sisepoliitikasse puutuv

  sisepoliitilise=lt m.

  sise+rada n.

  sise+rahu n.

  sise+rajoon n.

  sise+reaktsioon n. pol.

  sise+riiklik o. riigisisene

  sise+riim n. kirj.

  sise+ring n.

  sise+ringjoon n.

  sise+ruum n.

  sise+rõdu n.

  sise+ränne n.

  sise+sadam n.

  sise+sein n.

  sise+sekretsioon n. füsiol.

  sisesekretoor=ne o. sisesekretsiooniga seotud

  sisesekretsiooni+häire n.

  sisesekretsiooni+nääre n.

  siseviimistlus+materjal n.

  sise+sõkal n.

  sise+takistus n. el.

  sise+tald n.

  sise+tarbimine n. maj.

  sise+tasku n.

  sise+taster n.

  sise+telefon n.

  sise+tiitel n. bibl. trük.

  sise+toitekude n.

  sise+treening n.

  sise+treimine n.

  sise+trepp n.

  sise+tunne n.

  sise+turg n.

  sise+turism n.

  sise+töö n.

  sise+tüli n.

  sise+ujula n.

  sise+uudised n.

  sise+vaade n.

  sise+vaenlane n.

  sise+valgusti n.

  sise+valgustus n.

  sise+veed n.

  sisevee+tee n.

  sisevee+transport n.

  sise+veekogu-kogun.

  sise+veeris n. bibl. trük.

  sise+ventilatsioon n.

  sise+vibraator n. eh.

  sise+viimistlus n.

  siseviimistlus+materjal n.

  sise+volt n.

  sise+vooder n.

  sise+võidulaen n.

  sise+võistlused n.

  sise+võrk n.

  sise+võte n.

  sise+õu n.

  sise+äär n.

  sise+ülesvõte n.

  sise+põlemis+mootor n. tehn. (kütuse põlemine toimub mootori sees)

  sise=mik n. vnm. sisemus

  sise=mus n. sees(pool) olev osa v. ruum; mingi ala keskele jääv osa; sisemaailm; hingelaad

  sise=nda/ma t. kellegi mõtlemist v. käitumist psüühiliselt mõjutama; esile kutsuma

  sisenda=ja n.

  sisenda=mine n.

  sisend=us n.

  sisendus=lik o.

  sisenduslikk=us n.

  sisendusliku=lt m.

  sisendus+jõud n.

  sisendusjõu=line o.

  sisendusjõulise=lt m.

  sisendus+võime n.

  sisendusvõime=line o. \hääl\

  ~sise=ne o. (millegi) sees olev v. toimuv

  aatomi+sisene o.

  ametkonna+sisene o.

  erakonna+sisene o. erakonna sees olev

  ettevõtte+sisene o. \info\

  kollektiivi+sisene o. \probleem\

  kvartali+sisene o. \liiklus\

  lihase+sisene o. \pinge\

  liigi+sisene o. \võitlus\

  maa+sisene o. \vesi\

  mulla+sisene o.

  molekuli+sisene o.

  partei+sisene o.

  raku+sisene o. \bakter\

  riigi+sisene o.

  riigisisese=lt m.

  rindkere+sisene o. \elund\

  sordi+sisene o. \varieeruvus\

  sõna+sisene o. \muutus\

  tehase+sisene o. \sidevõrk\

  tsehhi+sisene o. tsehhi sees, tsehhis paiknev v. toimuv

  tuuma+sisene o.

  vee+sisene o. \taim\

  veeni+sisene o. \narkoos\

  üsa+sisene o. \eluperiood\ füsiol.

  sise=ne/ma t. sisse astuma v. minema

  sise=nd n. <sise(ne)=nd> el. digitaalseadme osa; inf. infotöötlussüsteemi sisenev info; maj. kõik, mis siseneb kaupade ja teenustena tootmisse

  sisend+andmed n.

  sisend+klemm n.

  sisend+seade-seadmen. (arvuti vm. elektronseadme osa)

  sisend+takistus n.

  sisend+pinge n.

  sisene=ja n.

  sisene=mine n.

  sise=sta/ma t. sisse viima v. panema

  sisesta=ja n. see, kes sisestab midagi; inf. (ametinimetus)

  andme+sisestaja n. ⇐ andmete sisestaja

  sisesta=mine n. inf.

  sisest=us n. sisestamine

  kaabel+sisestus n. el.

  voog+sisestus n. el.

  sisestus+kaabel n.

  sisi=kond n. siseelundid; ka piltl.

  sisi=m n. hing, sisemaailm; selle varjatuim osa


 • LIITSÕNAD

  sees+pidi m.

  seespidi=ne o.

  seespidise=lt m.

  sees+pool k., m. \akent; toimuv\

  sees+ütlev n. (kääne)

  seest+ütlev n. (kääne)

  seest+poolt m. \suletud\

  sisse+poole1 m. \pööratud\

  sisse+poole2 k., m. \varbad; pööratud\

  sisse+vaade n.

  sisse+võtted n.

  sisse+ütlev n. (kääne)


 • ÜHENDITULETISED

  sise+mai=ne1 o. \turism\ riigisisene


 • ÜHENDID

  sees olema t.

  sees+ole=k n.

  sees+ole=mine n.

  sees+oli=ja n.

  sisse aja/ma t. (millegi sisse); halv. palju sööma v. jooma

  sisse+aja=ja n.

  sisse+aja=mine n.

  sisse and/ma t. sisse söötma v. jootma; avaldust vms. esitama

  sisse+and=ja n.

  sisse+and=mine n.

  sisse astu/ma t. (ruumi, kooli)

  sisse+astu=ja n.

  sisse+astu=mine n.

  sisseastumis+avaldus n.

  sisseastumis+eksam n.

  sisseastumis+katse n.

  sisseastumis+konkurss n.

  sisse ela/ma t. olukorraga harjuma; millessegi süvenema

  sisse+ela=mine n.

  sisse hinga/ma t.

  sisse+hinga=ja n.

  sisse+hinga=mine n.

  sisse juhata/ma t.

  sisse+juhata=ja n.

  sisse+juhata=mine n.

  \artikli\ sisse+juhat=us n. sissejuhatav osa; alustus

  sisse juurdu/ma t. tugevasti juurduma, väga omaseks saama

  sisse+juurdu=mine n.

  sisse kalla/ma t.

  sisse+kalla=mine n.

  sisse kand/ma t. (ruumi sisse); kirja panema

  sisse+kand=ja n.

  sisse+kand=mine n.

  sisse+kann=e-kanden. registreeriv märge v. ülestähendus

  kanne2kanden. sissekanne (toimikusse)

  sünni+sissekanne n. jur. sissekanne sünniregistrisse

  sünnikanne n. sünnisissekanne

  sisse keet/ma t. sisse tegema, hoidist valmistama

  \marjade\ sisse+keet=mine n.

  sisse kirjuta/ma t.

  sisse+kirjuta=ja n.

  sisse+kirjuta=mine n.

  sisse+kirjuta=tu n.

  sisse+kirjut=us n.

  sisse klaari/ma t. mer. laeva saabumist sadamas vormistama

  sisse+klaari=mine n.

  sisse koli/ma t.

  sisse+koli=ja n.

  sisse+koli=mine n.

  sisse kukku/ma t. varisema, vajuma; piltl. vahele jääma; piltl. mingis toimingus v. otsuses eksima

  sisse+kukku=ja n.

  sisse+kukku=mine n.

  sisse+kukku=nu n.

  sisse kulu/ma t.

  sisse+kulu=mine n. sagedase kordamise tõttu täiesti omaseks saamine

  sisse+kulunud o. \harjumused\ omaseks saanud

  sisse kutsu/ma t.

  sisse+kuts=e n.

  sisse+kutsu=ja n.

  sisse+kutsu=mine n.

  sisse käi/ma t. (korduvalt) kuhugi sisse astuma

  sisse+käi=k n. sisseminekut võimaldav koht v. käik, sissepääs

  era+sissekäik n.

  pea+sissekäik n.

  \saabaste\ sisse+käi=mine n.

  sisse+käidud o. \rada\

  sisse künd/ma t. \seemet, väetist\

  sisse+künd n.

  sisse+künd=ja n.

  sisse+künd=mine n.

  sisse küt/ma t. küttekollet esimest korda (prooviks) kütma

  \kamina\ sisse+küt=mine n.

  sisse lange/ma t.

  sisse+lange=mine n.

  sisse lask/ma t. sisenemist võimaldama

  sisse+las=e-lasken. tehn. (autol)

  sisselaske+ava n. tehn.

  sisselaske+ventiil n. tehn.

  sisse+lask=ja n.

  sisse+lask=mine n.

  sisse laul/ma t. (helisalvestuseks)

  sisse+laul=ja n.

  sisse+laul=mine n.

  sisse logi/ma t. inf.

  sisse+logi=ja n.

  sisse+logi=mine n.

  sisse lõika/ma t.

  sisse+lõig=e n. millessegi tehtud lõige, sälk, täke vms.

  \suusaraja\ sisse+lõika=ja n.

  sisse+lõika=mine n.

  sisse löö/ma t. löögiga millegi sisse pressima; löögiga purustama

  sisse+löö=ja n.

  sisse+löö=k n.

  sisse+löö=mine n.

  sisse lülita/ma t. (masinat, tuld)

  sisse+lülita=ja n.

  sisse+lülita=mine n.

  sisse+lülit=us n.

  sisse maga/ma t. magamise tõttu kuhugi hilinema

  sisse+maga=ja n.

  sisse+maga=mine n.

  sisse maks/ma t. teat. rahasummat kuhugi maksma

  sisse+maks-maksun.

  sisse+maks=e n. maj. sissemaks

  sissemakse+täht n.

  sisse+maks=ja n.

  sisse+maks=mine n.

  sisse marssi/ma t.

  \võõrvägede\ sisse+marss n.

  sisse+marssi=mine n.

  sisse mine/ma t.

  sisse+mine=ja n.

  sisse+mine=k n.

  sisse+mine=mine n.

  sisse murd/ma t. vägivaldselt sisse tungima

  sisse+murd n.

  sisse+murd=ja n.

  sisse+murd=mine n.

  sisse+murr=e n.

  sisse müüri/ma t.

  sisse+müüri=mine n.

  sisse+müüri=tu n. see, kes on sisse müüritud

  sisse nõud/ma t.

  sisse+nõud=ja n.

  sisse+nõud=mine n.

  sisse+nõu=e n.

  sissenõude+veksel n.

  sisse+nõutav o. \summa\

  sisse ost/ma t.

  sisse+ost-ostun.

  sisseostu+hind n.

  sisse+ost=ja n.

  sisse+ost=mine n.

  sisse pane/ma t.

  sisse+pane=k n.

  sisse+pane=mine n.

  sisse+pani=ja n.

  sisse piira/ma t.

  sisse+piira=ja n.

  sisse+piira=mine n.

  sisse+piira=tu n.

  sisse pist/ma t. \kätt, nina\

  sisse+pist=mine n.

  sisse pritsi/ma t.

  \kütuse\ sisse+prits=e n.

  sissepritse+mootor n. tehn.

  sisse+pritsi=mine n.

  sisse puhu/ma t.

  sisse+puh=e n. tehn. (ventilatsioonil)

  sissepuhke+ventilatsioon n.

  sisse+puhu=mine n.

  sisse põika/ma t.

  sisse+põig=e n.

  sisse+põika=ja n.

  sisse+põika=mine n.

  sisse põimi/ma t. \uusi niite, tsitaate\

  sisse+põimi=mine n.

  sisse põle/ma t.

  sisse+põle=mine n.

  sisse+põle=nu n.

  sisse põleta/ma t.

  sisse+põleta=mine n.

  sisse pääse/ma t. (mingisse ruumi); (õppeasutusse)

  sisse+pääs n. sissepääsemine; sissekäik

  pea+sissepääs n.

  sissepääsu+luba n.

  sissepääsu+tee n.

  sisse+pääse=mine n.

  sisse+pääse=nu n.

  sisse raiu/ma t.

  sisse+rai=e-raiden.

  sisse+raiu=mine n.

  sisse rända/ma t. mingile alale kuskilt mujalt elama asuma

  sisse+ränd n.

  sisse+rända=ja n.

  sisse+ränn=e n.

  sisserände+kvoot n.

  sisserände+teema n.

  sisse saa/ma t.

  sisse+saa=ja n.

  sisse+saa=mine n.

  sisse+saa=nu n.

  sisse sead/ma t. kusagil elama v. tööle asuma; tehnilisi seadmeid sisse panema; kehtestama; kasutusele võtma

  sisse+sead=ja n.

  sisse+sead=e-seaden. ruumi sisustus

  sisse+sead=mine n.

  sisse soola/ma t. (liha, kala kohta); halv. (millegi kasutuks osutuva kohta)

  sisse+soola=mine n. ka kõnek. piltl.

  sisse sõit/ma t. sõites sisenema; otsa sõitma

  sisse+sõit n. kuhugi, mingile alale sõitmine

  sissesõidu+hoov n.

  sissesõidu+luba n.

  sissesõidu+pank n.

  sissesõidu+tee n.

  sissesõidu+viisa n.

  sisse+sõit=ja n.

  sisse+sõit=nu n. ajutiselt kuhugi sõitnu

  sisse talla/ma t. piltl.

  sisse+tallatud o. \rada\

  sisse sööt/ma t. (mingil eesmärgil); sisendama; peibutisega ette valmistama; sisestama

  sisse+sööt=ja n.

  sisse+sööt=mine n.

  sisse tassi/ma t. \mööblit, puid\ (kuhugi ruumi)

  sisse+tassi=mine n.

  sisse tege/ma t. (säilitamiseks)

  sisse+tege=mine n.

  sisse+tegi=ja n.

  sisse+tehtud o. \hoidised\

  sisse tikku/ma t.

  sisse+tikku=ja n.

  sisse+tikku=mine n.

  sisse too/ma t. tulu tooma

  sisse+too=ja n.

  sisse+too=mine n.

  sisse trügi/ma t.

  sisse+trügi=ja n.

  sisse+trügi=mine n.

  sisse tule/ma t. kuhugi sisenema; rahalise varana lisanduma

  sisse+tule=k n. laekunud rahasumma

  aasta+sissetulek n.

  kogu+sissetulek n.

  kõrval+sissetulek n.

  lisa+sissetulek n.

  neto+sissetulek n.

  sissetuleku+allikas n.

  sissetuleku+artikkel n.

  sissetuleku+kirje n. rmtp.

  sissetuleku+pool-poolen.

  sisse+tule=mine n.

  sisse+tuli=ja n.

  sisse tungi/ma t.

  sisse+tung n.

  sisse+tungi=ja n.

  sisse+tungi=mine n.

  sisse vaju/ma t.

  \katuse\ sisse+vaju=mine n.

  sisse varise/ma t.

  sisse+varise=mine n.

  sisse+varisenud o. \katus\

  sisse veda/ma t. (kuhugi ruumi); (kaupa) välismaalt sisse tooma; alt vedama, petma; eksiteele viima

  sisse+veda=ja n.

  sisse+veda=mine n.

  sisse+ved=u n.

  sisseveo+kaup n.

  sisseveo+keeld n.

  sisseveo+kitsendus n.

  sisseveo+litsents n.

  sisseveo+luba n.

  sisseveo+toll n.

  sisse vehki/ma t. kõnek. varastama

  \raha\ sisse+vehki=ja n.

  sisse+vehki=mine n.

  sisse vii/ma t. (majja, varju alla); (dokumente); uuendusi kasutusele võtma

  sisse+vii=ja n.

  sisse+vii=k-viigu