[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit

aeg n.

 • TULETISED

  aeg=kond n. geoloogilise ajaarvamise suurim ühik

  agu+aegkond n.

  kesk+aegkond n.

  uus+aegkond n.

  vana+aegkond n.

  ürg+aegkond n.

  aeg=lane o. \tempo\

  aeglase=lt m. \valmima\

  aegl=us n.

  aeglus+sõit n. (aegluse peale)

  aeglu=sta/ma t. aeglase(ma)ks tegema

  aeglusta=ja n.

  aeglusta=mine n.

  aeglust=i n. aeglustav aine v. seadis

  korrosiooni+aeglusti n.

  neutroni+aeglusti n.

  vaguni+aeglusti n.

  aeglust=us n. aeglustamine

  aeglustus+maa n.

  aeglustus+teekond n.

  aeglu=stu/ma t. aeglase(ma)ks minema v. jääma

  aeglustu=mine n.

  aeglase+kasvu=line o. aeglase kasvuga

  aeglase+voolu=line o. aeglase vooluga

  ime+aeglane o.

  surm+aeglane o. väga v. eriti aeglane

  üli+aeglane o.

  aeglase+võitu o.

  aja=lik o. \elu\ maine; üürike

  ajalikk=us n.

  aja=line o. \piirang\ ajaga seotud

  ajalise=lt m. \määratud\

  aja=stik n. geol. ajastu alajaotus

  aja=stu n. ajajärk; geol. aegkonna alajaotus

  aatomi+ajastu n.

  absolutismi+ajastu n.

  antiik+ajastu n.

  baroki+ajastu n.

  digi+ajastu n.

  feodaal+ajastu, feodalismi+ajastu n.

  info+ajastu n. ajajärk, mida iseloomustab info vaba liikumine ja õigus sõnavabadusele

  juura+ajastu n. geol.

  kivisöe+ajastu n. geol. karbon

  klassitsismi+ajastu n.

  kosmose+ajastu n.

  kriidi+ajastu n.

  kuld+ajastu n. piltl. kõrgaeg, õitsenguaeg

  kõrg+ajastu n.

  reformatsiooni+ajastu n.

  renessansi+ajastu n.

  rokokoo+ajastu n.

  tuuma+ajastu n.

  valgustus+ajastu n. aj.

  ajastu+omane o. \stiil\

  ajastu+truu o. \kirjeldus\

  aja=tu o. \kunst\ just nagu väljaspool aega olev; konkreetsest ajast sõltumatu

  ajatu=lt m.

  ajat=us1 n. ajatu-olek

  aeg=le/ma t. hrv. aega viitma, viivitama

  aegle=mine n.

  aeg=u/ma t. üle tähtaja minema; iganema

  aeguma=tu o. mitte kunagi aeguv

  aegumatu=lt m.

  aegumat=us n.

  aegu=mine n.

  aegumis+tähtaeg n.

  aja=lda/ma t. ajastama; jur. tähtajaga siduma

  ajalda=mine n.

  ajald=us n.

  aja=sta/ma t. ajaliselt sobitama, kooskõlastama

  ajasta=ja n.

  ajasta=mine n.

  ajast=us n.

  aja=ta/ma1 t. maj. maksmist mitmele tähtpäevale jaotama, vt ka aja=ta/ma2

  ajata=ja1 n.

  ajata=mine1 n.

  ajat=us2 n. maj. ajatamine

  aega=misi m. vähehaaval, aeglaselt

  \pühade\ aegu k. ajal

  (~)aeg=ne o. teatud ajast pärit, teatud ajal toimunud vms.

  aadama+aegne o. piltl. igivana, ajast ja arust

  eri+aegne o. \teke\ erinevatel aegadel toimuv, ajaliselt erinev

  eriaegse=lt m.

  eriaegs=us n.

  esiisade+aegne o. \tava\ ammune v. aegunud

  kaua+aegne o. \sõber\ kaua aega olnud; pikaajaline

  kodusõja+aegne o.

  meie+aegne o. \muusika\

  minu+aegne o. \haridus\

  Noa+aegne, noa+aegne o. \masin\ Noa ajast pärit; ürgvana

  oma+aegne o. \mood\ kunagine; endisaegne

  pika+aegne o. \haigus\ pikaajaline

  pikaaegse=lt m.

  pikaaegs=us n.

  pikema+aegne o. pikemaajaline

  rasedus+aegne o. \seisund, toitumine\ raseduse ajal esinev v. toimuv

  sama+aegne o. samal ajal toimuv v. esinev; üheaegne

  samaaegse=lt m.

  samaaegs=us n.

  selle+aegne o. \stiil\

  tolle+aegne o. \elu\ tolle ajaga seotud

  ~aegu m.

  enne+aegu m. enne õiget aega

  enneaeg=ne o. \laps, otsus\

  enneaegse=lt m. \sündinud\

  hilja+aegu m. natukese aja eest

  ilma+aegu m. asjatult; põhjuseta

  ilmaaeg=ne o. \mure\

  pea+aegu m. \meeter; uus; kukkuma\ ligikaudu

  pea m. peaaegu, ligikaudu, umbes

  peagu m. peaaegu

  seda+aegu m. sel ajal

  üht+aegu, ühte+aegu m. (ühel ja) samal ajal

  aeg=us o. õigeaegne, piisava ajavaruga

  aegsa=lt m.

  aegsa=sti m.

  aja=ldasa m. aja poolest

  aja=ldi m. õigel ajal

  ajaldi=ne o.

  aja=lt m. õigel ajal

  aja=ti m. aeg-ajalt eri aegadel

  aju=ti m. mõnikord, aeg-ajalt

  ajuti=ne o.

  ajutise=lt m.


 • LIITSÕNAD

  aasta+aeg n.

  aastaaja+katarr n.

  algus+aeg n.

  ameti+aeg n. teatud ametis olemise aeg

  ammu+aega m. ammu

  ammuaeg=ne o. ammune

  ammust+aega m. ammusest ajast

  antiik+aeg n. alates u. IX s. eKr kuni keskaja alguseni (IV–V s.)

  antiikaeg=ne o. antiikaega kuuluv

  hilis+antiikaeg n.

  ao+aeg n. koiduaeg

  aoajal m.

  armu+aeg n. (halastusest antud) ajapikendus

  edastus+aeg n.

  eetri+aeg n. (raadios, televisioonis)

  elu+aeg n.

  eluaeg=ne o. \karistus\ eluaeg kestev

  eluaegse=lt m. \kestev\

  eluaegs=us n.

  endis+aeg n. endine aeg

  endisaeg=ne o. \elu\

  endisaegse=lt m. endisaegsel viisil

  esi+aeg n. esiajalugu, kauge algusaeg; varasem periood millegi arenemises

  etteteatamis+aeg n.

  ettevalmistus+aeg n.

  euro+aeg n. Kesk-Euroopa aeg

  evitus+aeg n.

  feodaal+aeg n. aj.

  feodaalaeg=ne o.

  feodalismi+aeg n.

  feodalismiaeg=ne o. \elu\

  garantii+aeg n.

  glatsiaal+aeg n. jääaeg

  hapukurgi+hooaeg, hapukurgiaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg ajakirjanduses

  heina+aeg n.

  hiilge+aeg n.

  hingede+aeg n. surnute mälestamise aeg

  hingetõmbe+aeg n.

  hoide+aeg, hoidmis+aeg n.

  hoo+aeg n.

  hooaja=line o. \töö\

  hooajalise=lt m. \palgatud\

  hooajalis=us n.

  hooaja=ti, hooaju=ti m. hooajaliselt

  hapukurgi+hooaeg n. piltl. uudistevaene suveaeg

  jahi+hooaeg n.

  kalastus+hooaeg n.

  kevad+hooaeg n.

  kontserdi+hooaeg n.

  koristus+hooaeg n.

  kõrg+hooaeg n.

  laevasõidu+hooaeg n.

  navigatsiooni+hooaeg n.

  parvetus+hooaeg n.

  puugi+hooaeg n. (aprillist oktoobrini))

  püügi+hooaeg n.

  ranna+hooaeg n.

  sise+hooaeg n.

  supel+hooaeg n.

  suusa+hooaeg n.

  suve+hooaeg n.

  suvitus+hooaeg n.

  sügis+hooaeg n.

  talispordi+hooaeg n.

  talve+hooaeg n.

  teatri+hooaeg n.

  tegutsemis+hooaeg n.

  turismi+hooaeg n.

  ujumis+hooaeg n.

  varumis+hooaeg n.

  võistlus+hooaeg n.

  välis+hooaeg n. (spordis)

  hooaja+hotell n.

  hooaja+kaup n.

  hooaja+leping n.

  hooaja+müüja n.

  hooaja+müük n.

  hooaja+pilet n.

  hooaja+töö n.

  hooaja+tööjõud n.

  hooaja+tööline n.

  hooaja+väljamüük n.

  hämariku+aeg n.

  idanemis+aeg n.

  igi+aeg n. väga ammune aeg

  igiaeg=ne o.

  inkubatsiooni+aeg n.

  inna+aeg n. loomade jooksuaeg

  istutamis+aeg n.

  istutus+aeg n.

  jahi+aeg n.

  jahikeelu+aeg n. (mille jooksul on keelatud teatavate ulukite küttimine)

  jooksu+aeg n. loomade innaaeg

  jooma+aeg n. joomine, jooming; (vägi)jook (vanasti)

  jõude+aeg n.

  jõustumis+aeg n. jõustumise aeg

  jää+aeg n. geol. periood Maa ajaloos, millal suur osa Põhja-Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia mandrist oli jääga kaetud

  jääaeg=ne o. \kliima\

  jääaja+eelne o. \taimestik\

  jääaja+järgne o. \ilmastik\

  kaas+aeg n. samaaegne ajajärk (kellegi v. millegi suhtes); nüüdisaeg

  kaasaeg=ne1 o. kellegagi v. millegagi samaaegne; ajakohane

  kaasaegne2 n. kellegagi samal ajal elanud v. elav isik

  kaasaegse=lt m. \sisustatud\

  kaasaegs=us n.

  kaasaja=sta/ma t. kaasaegseks, ajakohaseks muutma

  kaasajasta=ja n.

  kaasajasta=mine n.

  kaasaja=stu/ma t.

  kaasajastu=mine n.

  kande+aeg n. (loomade) tiinusaeg

  kandidaadi+aeg n.

  karantiini+aeg n.

  karistus+aeg n.

  karjatamis+aeg n.

  karvavahetus+aeg n. (loomadel)

  kasutamis+aeg n.

  kasutus+aeg n.

  kasvu+aeg n.

  kasvuaeg=ne o. \hooldus\

  katse+aeg n. prooviaeg; (ajavahemik tingimisi karistuse puhul)

  katsumis+aeg n. katsumusaeg

  katsumus+aeg n. katsumuste aeg

  keelu+aeg n. (jahipidamisel)

  keemis+aeg n.

  keetmis+aeg n.

  kehtivus+aeg n.

  kella+aeg n.

  kellaaja=line n. tellimine

  kesk+aeg n. (vana- ja uusaja vahel)

  keskaeg=ne o. \kunst\

  hilis+keskaeg n.

  hiliskeskaeg=ne o. \kirik\

  vara+keskaeg n.

  varakeskaeg=ne o. \arhitektuur\

  kiriku+aeg n. (kirikuteenistuse toimumise aeg pühapäeviti)

  kivi+aeg n. arheol. esiaja vanim järk, kus tööriistad olid põhiliselt kivist

  kiviaeg=ne o. \leid\

  kliki+aeg n. kõnek. kliki võimuloleku aeg

  klikiaeg=ne o. \elu\

  kogu+aeg n.

  kogunemis+aeg n.

  kohtumis+aeg n.

  koidu+aeg n.

  koiduaeg=ne o. \hämarik\

  kolmandik+aeg n. sp.

  komandeerimis+aeg n. lähetusaeg

  kooli+aeg n.

  kooliaeg=ne o. \sõber\ kooliajast pärit

  koristamis+aeg, koristus+aeg n.

  korjamis+aeg, korje+aeg n. (aianduses)

  kriisi+aeg n.

  kriisiaeg=ne o. kriisiajal esinev

  kude+aeg n.

  kudemis+aeg n.

  kvaliteet+aeg n. lähedastele inimestele ja iseendale pühendatud aeg

  kõlblikkus+aeg n.

  külastus+aeg n.

  külvi+aeg n.

  laadimis+aeg n.

  laadumis+aeg n.

  laagerdus+aeg n. (juustul, veinil)

  \poe\ lahtioleku+aeg n.

  langus+aeg n.

  leeri+aeg n.

  leina+aeg n.

  lennu+aeg n.

  lisa+aeg n.

  loojumis+aeg n.

  lõimetus+aeg n. peiteaeg

  lõuna+aeg n.

  lüpsi+aeg n.

  maailma+aeg n. astr. (Greenwichi aeg)

  madalvee+aeg n.

  marja+aeg n.

  masina+aeg n.

  metalli+aeg n. pronksi- ja rauaaeg

  mineku+aeg n.

  mineviku+aeg n. keelet.

  muinas+aeg n.

  muinasaeg=ne o. \asula\ muinasajast pärit

  murrangu+aeg n.

  mõtlemis+aeg n.

  mõõna+aeg n.

  mähi+aeg n. (kui puudel on koor lahti)

  mängu+aeg n.

  müügi+aeg n.

  niidu+aeg, niite+aeg n.

  noorus+aeg n.

  noorusaeg=ne o. \tutvus\

  norm+aeg n. ettenähtud aeg

  normaal+aeg n. normaalne, ettenähtud aeg

  nälja+aeg n.

  nüüdis+aeg n.

  nüüdisaeg=ne o. nüüdisaega kuuluv

  nüüdisaja=sta/ma t. nüüdisaegse(ma)ks tegema

  nüüdisajasta=ja n.

  nüüdisajasta=mine n.

  okupatsiooni+aeg n.

  okupatsiooniaeg=ne o. \elu\ okupatsiooniajal olnud, toimunud

  oote+aeg n.

  ordu+aeg n. ordu valitsemisaeg

  orduaeg=ne o. \matmispaik\ orduajast pärit

  orja+aeg n.

  orjaaeg=ne o. \olukord\

  orjus+aeg n.

  osa+aeg n. (tööhõives:) osaline tööaeg

  osaaja=line o. \koht\ osaajaga

  osaaja+töö n. osaajaga töötamine

  osaaja+töötaja n. osaajaga töötaja

  otsingu+aeg n.

  paarimis+aeg n.

  paaritus+aeg n. (loomadel, lindudel)

  paastu+aeg n.

  pagulas+aeg n.

  pagulus+aeg n.

  \haiguse\ peite+aeg n. med. vet.

  pesitsus+aeg n.

  poegimis+aeg n.

  pool+aeg n.

  poolaja+vile-vilen.

  poolestus+aeg n. füüs.

  praegus+aeg n. praegune aeg, tänapäev, nüüdisaeg

  praegusaeg=ne o. \elu\

  praktika+aeg n.

  priiuse+aeg n.

  pronksi+aeg n.

  pronksiaeg=ne o. \käevõru\

  proovi+aeg n. (mille vältel proovitakse kellegi võimeid, sobivust)

  puhke+aeg n.

  puhkus+aeg, puhkuse+aeg n.

  puhte+aeg n. koiduaeg

  puhteaeg=ne o. \uni\

  pulma+aeg n.

  põua+aeg n.

  päeva+aeg n.

  päikese+aeg n.

  pärisorjus+aeg n.

  pärisorjusaeg=ne o. pärisorjusaega kuuluv

  pöörde+aeg n.

  pööri+aeg n. kevad v. sügis

  pühade+aeg n.

  pühadeaeg=ne o. \liiklus\

  pühadeaegse=lt m. \mõnus\

  püsivus+aeg n.

  rahu+aeg n.

  rahuaeg=ne o. \elu\

  \kodu\ rajamis+aeg n.

  rasedus+aeg n.

  raua+aeg n. arheol. esiaja hiliseim põhijärk

  rauaaeg=ne o. \matmispaik\

  reaal+aeg n. reaalne aeg

  reaktsiooni+aeg n. psühh. biol.

  reformatsiooni+aeg n. aj.

  reformatsiooniaeg=ne o. \olukord\ reformatsiooniaega kuuluv

  rekord+aeg n.

  rendi+aeg n.

  renessansi+aeg n.

  renessansiaeg=ne o. \kunst\ renessansiajal olnud

  restauratsiooni+aeg n.

  revolutsiooni+aeg n.

  revolutsiooniaeg=ne o. \tegevus\

  ringlus+aeg n.

  rokokoo+aeg n. (kunstistiil 18. saj. Prantsusmaal)

  rokokooaeg=ne o. \komöödia\ rokokooaega kuuluv

  romantismi+aeg n.

  romantismiaeg=ne o. \kirjandus\ romantismiajast pärinev

  rände+aeg n. (lindudel)

  saabumis+aeg n.

  saate+aeg1 n. (raadios, televisioonis)

  saate+aeg2 n. saatmiseks kuluv aeg

  seene+aeg n.

  seisaku+aeg n. stagnatsiooniaeg

  seisu+aeg n.

  seni+ajani m. seni

  soike+aeg n. soikusoleku aeg

  stagna+aeg n. kõnek.

  stagnatsiooni+aeg n. (hrl. 1970.–1980. aastate kohta NSV Liidus)

  suike+aeg n.

  sumbe+aeg n. el. sumbumisaeg

  sumbumis+aeg n.

  sund+aeg n. kohustuslik aeg sõjaväeteenistuses

  sundravi+aeg n.

  suplemis+aeg, suplus+aeg n.

  surma+aeg n.

  suurvee+aeg n.

  suurveeaeg=ne o. \üleujutus\ suurveeajal olev

  suve+aeg n. suvi; suvine kellaseade

  sõidu+aeg n.

  sõja+aeg n.

  sõjaaeg=ne o. \varjend\

  säile+aeg, säilimis+aeg n.

  säilitus+aeg n.

  säri+aeg, säritus+aeg n. fot.

  söögi+aeg n.

  sööma+aeg n.

  pidu+söömaaeg n.

  söötmis+aeg n.

  sünni+aeg, sündimis+aeg n.

  sünnitus+aeg n.

  taastumis+aeg n.

  tagatis+aeg n.

  talve+aeg n. talv; talvine kellaseade

  tardumis+aeg n.

  tasuvus+aeg n.

  teenistus+aeg n.

  tegevus+aeg n.

  tegutsemis+aeg n.

  tekke+aeg, tekkimis+aeg n.

  teoorjus+aeg n. aj.

  teoorjusaeg=ne o. \elu\

  tipp+aeg n.

  toime+aeg n.

  tootmis+aeg n.

  tsaari+aeg n. aastad 1710–1917

  tsaariaeg=ne o. \haridus\

  tsiviil+aeg n.

  turu+aeg n. kauplemisaeg turul

  tõusu+aeg n. (meretõusu kohta)

  tähe+aeg n. astr.

  täht+aeg n. määratud ajavahemik v. ajahetk (kuupäev, nädalapäev, kellaaeg vm.)

  tähtaeg=ne o. \esitamine, töö\ tähtajaga seotud

  tähtaja=line o. \hoius\ tähtajaga

  tähtaja=tu o. \leping\ ilma tähtajata

  enne+tähtaeg=ne o. enne tähtaega toimuv

  aegumis+tähtaeg n.

  edasi+kaebe+tähtaeg n.

  kassatsiooni+tähtaeg n. jur.

  laenu+tähtaeg n.

  liisingu+tähtaeg n.

  makse+tähtaeg n.

  realiseerimis+tähtaeg n. müügitähtaeg

  rendi+tähtaeg n.

  säilitus+tähtaeg n.

  sünnitus+tähtaeg n.

  tarne+tähtaeg n.

  võla+tähtaeg n.

  töö+aeg n.

  tööaja+kaart n. mida kasutatakse töötaja tööle tuleku ja sealt lahkumise kellaaegade fikseerimiseks vastavas aparaadis

  tööaja+kadu n.

  ula+aeg n. vaba aeg, jõudeaeg

  une+aeg n.

  uus+aeg n. (keskaja ja uusima aja vahel)

  uusaeg=ne o. \keraamika\ uusaega kuuluv

  vaatlus+aeg n.

  vaenu+aeg n.

  vahe+aeg n.

  jõulu+vaheaeg n.

  jää+vaheaeg n.

  kooli+vaheaeg n.

  lõuna+vaheaeg n.

  suve+vaheaeg n.

  söögi+vaheaeg n.

  töö+vaheaeg n.

  õppe+vaheaeg n.

  valgustus+aeg n. valgustusajastu

  valitsemis+aeg, valitsus+arg n.

  valmimis+aeg n.

  valmistus+aeg n.

  valmitus+aeg n. (puuviljadel, marjadel)

  vana+aeg n. aj. (üldajaloo periood); (üldisemalt kauge mineviku kohta)

  vangistus+aeg n.

  vase+kiviaeg n. arheol.

  vaseaeg n. arheol.

  vastuvõtu+aeg n.

  veerand+aeg n. sp.

  vegetatsiooni+aeg n. bot.

  venestus+aeg n. aj. (algas Eestis 1880-ndatel aastatel)

  videviku+aeg n.

  viibe+aeg, viibimis+aeg n.

  viikingi+aeg n. aj. viikingiretkede ajastu (u. 800–1050 p. Kr.)

  viit+aeg n. maj. viivitusaeg

  viivitus+aeg n.

  vilja+aeg n.

  virge+aeg n. ärkveloleku aeg

  viljakoristus+aeg n.

  võidu+aeg n.

  võtte+aeg n. (filmivõtete jaoks)

  väljaõppe+aeg n.

  väljumis+aeg n.

  vööndi+aeg n. ajavööndi keskmine päikeseaeg, mis kehtib kogu ajavööndi ulatuses

  \hiline, püha\ õhtusööma+aeg n. ka relig.

  õie+aeg n.

  õitse+aeg, õitsemis+aeg n.

  õitsengu+aeg n.

  õnne+aeg n.

  õpi+aeg n. õppimisaeg

  õpingu+aeg n.

  õpipoisi+aeg n.

  õppe+aeg, õppimis+aeg n.

  ärasõidu+aeg n.

  \rahvuslik\ ärkamis+aeg n. (Eestis 1860.–1880. aastatel)

  ärkamisaeg=ne o. \luuletaja\ ärkamisaega kuuluv

  öö+aeg n.

  ühtlus+aeg n. (mis on piirkonnas tarvitusel)

  ülemineku+aeg n.

  üliõpilas+aeg n.

  ürg+aeg n. esiaja vanim osa

  ürgaeg=ne o. ürgaega ulatuv; väga vana • aeg+ilmutus n. fot.

  aeg+luubis m. ebaharilikult aeglaselt

  aeg+rida n. (statistikas:) arvandmete rida, mis kirjeldab suuruse ajalist muutumist

  aeg+ruum n. füüs.

  aeg+võte n.

  aja+adverb n.

  aja+aken n.

  aja+andur n.

  aja+hammas n. piltl. aeg kui kõige vanandaja

  aja+häda n.

  aja+järk n.

  algus+ajajärk n.

  katsetamis+ajajärk, katsetus+ajajärk n.

  langus+ajajärk n.

  murrangu+ajajärk n.

  reaktsiooni+ajajärk n.

  taaste+ajajärk n.

  tõusu+ajajärk n.

  uuendus+ajajärk n.

  ülemineku+ajajärk n.

  aja+kadu n.

  aja+kaja n.

  ajakaja=line o. \teema\ päevakajaline, aktuaalne

  ajakajalis=us n.

  aja+kategooria n. keelet.

  aja+kauge o.

  aja+kava n.

  aja+keerd n.

  aja+kiri-kirjan.

  aime+ajakiri-kirjan.

  digi+ajakiri n.

  e-ajakiri-kirjan. (elektrooniline, arvutivõrgu kaudu levitatav ja loetav)

  eriala+ajakiri-kirjan.

  filmi+ajakiri-kirjan.

  kirjandus+ajakiri-kirjan.

  käsitöö+ajakiri-kirjan.

  laste+ajakiri-kirjan.

  male+ajakiri-kirjan.

  matemaatika+ajakiri-kirjan.

  meditsiini+ajakiri-kirjan.

  moe+ajakiri-kirjan.

  muusika+ajakiri-kirjan.

  naiste+ajakiri-kirjan.

  noorsoo+ajakiri-kirjan.

  noorte+ajakiri-kirjan.

  patendi+ajakiri-kirjan.

  pedagoogika+ajakiri-kirjan.

  pildi+ajakiri-kirjan.

  pilke+ajakiri-kirjan.

  porno+ajakiri-kirjan.

  referaat+ajakiri-kirjan.

  satiiri+ajakiri-kirjan.

  seks+ajakiri, seksi+ajakiri-kirjan.

  spordi+ajakiri-kirjan.

  teadus+ajakiri-kirjan.

  tehnika+ajakiri-kirjan.

  veebi+ajakiri-kirjan.

  õpilas+ajakiri-kirjan.

  aja+kirjandus n.

  ajakirjandus=lik o. \võte\

  ajakirjanduslikk=us n.

  ajakirjandusliku=lt m. \huvitav\

  interneti+ajakirjandus n.

  kesk+ajakirjandus n. nõuk.

  noorsoo+ajakirjandus n.

  raadio+ajakirjandus n.

  seltskonna+ajakirjandus n.

  spordi+ajakirjandus n.

  tele+ajakirjandus n.

  trüki+ajakirjandus n.

  välis+ajakirjandus n.

  ajakirjandus+büroo n.

  ajakirjandus+ettevõte n.

  ajakirjandus+keel n.

  ajakirjandus+keskus n.

  ajakirjandus+konverents n.

  ajakirjandus+levi n.

  ajakirjandus+magnaat n.

  ajakirjandus+maja n.

  ajakirjandus+tava n.

  ajakirjandus+tegevus n.

  ajakirjandus+tudeng n.

  ajakirjandus+vabadus n.

  ajakirjandus+väljaanne-anden.

  aja+kirjanik n.

  kultuuri+ajakirjanik n.

  raadio+ajakirjanik n.

  ralli+ajakirjanik n.

  rinde+ajakirjanik n.

  spordi+ajakirjanik n.

  televisiooni+ajakirjanik n.

  teleajakirjanik n. televisiooniajakirjanik

  aja+kohane o. aja nõuetele vastav, moodne

  ajakohase=lt m.

  ajakohas=us n.

  ajakohas=ta/ma t. ajakohase(ma)ks tegema

  ajakohasta=ja n.

  ajakohasta=mine n.

  aja+konstant n.

  aja+kulu n.

  ajakulu=kas o. suure ajakuluga

  aja+laul n. kirj. kaasaja elunähtusi käsitlev luuletus

  ajalaul=ik n. ajalaulude kirjutaja

  aja+leht n.

  leht2 n. ajaleht

  bulvari+leht n. kõmuleht

  fänni+leht n. (eeskätt mingi ansambli) fännidele mõeldud elektronajakiri

  hommiku+leht n.

  jutu+leht n.

  kõmu+leht n.

  kultuuri+leht n.

  kõntsa+leht n.

  maakonna+leht n.

  noorte+leht n.

  nädala+leht n.

  pilke+leht n.

  päeva+leht n.

  pühapäeva+leht n. pühapäeviti ilmuv, pühapäevaks lugemist pakkuv ajaleht

  sopa+leht n. kõmuleht, kollane ajaleht

  tabloid+leht n.

  tähtpäeva+leht n.

  veebi+leht n. inf.

  õhtu+leht n.

  lehe+putka n. kõnek.

  lehe+väljalõige n.

  lehte luge/ma t.

  lehe+luge=ja n.

  lehe+luge=mine n.

  lehti müü/ma t.

  lehe+müü=ja n.

  lehte tege/ma t.

  lehe+tege=mine n.

  lehe+tegi=ja n.

  massi+ajaleht n.

  rajooni+ajaleht n. nõuk.

  rajoonileht n. nõuk.

  reklaami+ajaleht n.

  spordi+ajaleht n.

  ajalehe+artikkel n.

  leheartikkel n.

  ajalehe+hoidja n. ⇐ ajalehtede hoidja (sisustuselement)

  ajalehe+intervjuu n.

  ajalehe+kiosk n.

  lehekiosk n.

  ajalehe+kirjutis n.

  ajalehe+kuulutus n.

  lehekuulutus n.

  ajalehe+lisa n.

  ajalehe+mees n. kõnek. ajakirjanik

  lehemees n. ajalehemees

  ajalehe+neeger n. nalj. ajakirjanik, lehemees

  leheneeger n. nalj. ajakirjanik

  ajalehe+number n.

  lehenumber n.

  ajalehe+paber n.

  ajalehe+pea-pean. ajalehe päis, esikülje tiitel

  ajalehe+poiss n. (müütab käest ajalehti)

  lehepoiss n. ajalehepoiss

  ajalehe+reklaam n.

  ajalehe+reportaaž n.

  ajalehe+reporter n.

  ajalehe+saba n. kõnek. (kerge sisuga lõpuosa)

  ajalehe+sõnum n.

  ajalehe+tellimus n.

  ajalehe+veerg n.

  leheveerg n.

  ajalehe+vitriin n.

  ajalehe+väljalõige n.

  ajalehte luge/ma t.

  lehte luge/ma t.

  lehe+luge=ja n.

  lehe+luge=mine n.

  ajalehe+luge=ja n.

  ajalehe+luge=mine n.

  ajalehti müü/ma t.

  lehti müü/ma t.

  lehe+müü=ja n.

  lehe+müü=k n.

  ajalehe+müü=ja n.

  ajalehe+müü=k n.

  aja+lugu n.

  ajaloo=lane n. ajaloo eriteadlane

  ajaloo=line o. \ülevaade; otsus; isik\ ajaloosse puutuv; ajaloo seisukohalt oluline; minevikus aset leidnud

  ajaloolise=lt m.

  ajaloolis=us n.

  pseudo+ajalooline o. \käsitlus\

  maailma+ajaloo=line o. maailma ajalukku kuuluv

  agraar+ajalugu n.

  agraarajaloo=lane n. agraarajaloo uurija

  alternatiiv+ajalugu n. ⇐ alternatiivne ajalugu (ulmekirjanduse žanr)

  antiik+ajalugu n.

  arhitektuuri+ajalugu n.

  arhitektuurilugu n. arhitektuuriajalugu

  asustus+ajalugu n.

  asustusajaloo=line o. \käsitlus\ asustusajalugu puudutav

  asustusajaloolise=lt m.

  avastus+ajalugu n. geograafiliste avastuste ajalugu

  eel+ajalugu n. millegi ajaloole eelnenud sündmused

  eelajaloo=line o. \elu\

  eelajaloolise=lt m.

  esi+ajalugu n.

  esiajaloo=line o. esiajalooga seotud

  keele+ajalugu n.

  keeleajaloo=lane n. keeleajaloo uurija

  keeleajaloo=line o. \käsitlus\ keeleajalooga seotud

  keeleajaloolise=lt m.

  kiriku+ajalugu n.

  kirjandus+ajalugu n.

  kirjandusajaloo=lane n. kirjandusajaloo uurija

  kirjandusloolane n.

  kirjandusajaloo=line o. kirjandusajalooga seotud

  kirjanduslooline o.

  kirjandusajaloolise=lt m.

  kultuuri+ajalugu n.

  kultuurilugu n.

  kultuuriloo=lane n.

  kultuuriloo=line o. \uurimus\

  kultuuriajaloo=lane n. kultuuriajaloo uurija

  kultuuriajaloo=line o. kultuuriajalooga seotud

  kultuuriajaloolise=lt m.

  kunsti+ajalugu n.

  kunstiajaloo=lane n. kunstiajaloo uurija

  kunstiajaloo=line o. kunstiajalooga seotud

  kunstiajaloolise=lt m.

  lähi+ajalugu n. hrl. I või II maailmasõjaga algav ja 1991. aastaga lõppev ajalooperiood

  majandus+ajalugu n.

  majandusajaloo=lane n. majandusajaloo uurija

  majandusajaloo=line o. majandusajalooga seotud

  majandusajaloolise=lt m.

  muusika+ajalugu n.

  muusikaajaloo=lane n. muusikaajaloo uurija

  muusikaajaloo=line o. \väärtus\ muusikajalooga seotud

  muusikaajaloolise=lt m.

  sõja+ajalugu n.

  sõjaajaloo=lane n. sõjaajaloo uurija

  sõjaajaloo=line o. sõjaajalugu puudutav

  teatri+ajalugu n.

  teatriajaloo=lane n. teatriajaloo uurija

  teatriajaloo=line o. teatriajalooga seotud

  teatriajaloolise=lt m.

  õigus+ajalugu n.

  õigusajaloo=lane n. õigusajaloo uurija

  õigusajaloo=line o. \meetod\

  õigusajaloolise=lt m.

  üld+ajalugu n. üldine ajalugu

  üldajaloo=lane n. üldajaloo uurija

  üldajaloo=line o. \taust\

  ajaloo+aineline o. \näidend\

  ajaloo+alane o. \kirjandus\

  ajaloo+allikas n.

  ajaloo+atlas n.

  ajaloo+doktor n.

  ajaloo+film n.

  ajaloo+filosoofia n.

  ajaloo+hinne n.

  ajaloo+järk n.

  ajaloo+kaart n.

  ajaloo+kandidaat n.

  ajaloo+kateeder n.

  ajaloo+kirjandus n.

  ajaloo+klubi n.

  ajaloo+kontseptsioon n.

  ajaloo+konverents n.

  ajaloo+maal n. (kujutab ajaloosündmust; maalikunsti haru)

  ajaloo+muuseum n.

  ajaloo+mälestis n.

  ajaloo+mälu n.

  ajaloo+periood n.

  ajaloo+professor n.

  ajaloo prügikast isikud ja sündmused, keda ja mida on püütud maha vaikida ja unustada

  ajaloo+raamat n.

  ajaloo+ratas n. piltl. ajaloo kulg

  ajaloo+ring n.

  ajaloo+romaan n.

  ajaloo+sündmus n.

  ajaloo+teadlane n.

  ajaloo+teadus n.

  ajaloo+teaduskond n.

  ajaloo+temaatika n.

  ajaloo+torm n.

  ajaloo+tudeng n.

  ajaloo+tund n.

  ajaloo+uurimus n.

  ajaloo+õpetaja n.

  ajaloo+üliõpilane n.

  ajaloo+ürik n. ajaloolise väärtusega dokument

  ajalugu kirjuta/ma t.

  ajaloo+kirjuta=ja n. ajaloosündmuste kirjapanija, kroonik, kroonikakirjutaja

  ajaloo+kirjuta=mine n.

  ajalugu tõlgenda/ma t.

  ajaloo+tõlgenda=ja n.

  ajaloo+tõlgend=us n.

  ajalugu uuri/ma t.

  ajaloo+uuri=ja n.

  ajaloo+uuri=mine n.

  aja+luule n. (käsitleb kaasaja elunähtusi)

  aja+lõik n.

  aja+mahukas o. \töö\

  aja+maitse n. teatud ajastule iseloomulik maitse, ajastu meeldimuste süsteem

  aja+masin n. (fantastikas:) ajas rändamist võimaldav imemasin

  aja+meri n. piltl.

  aja+märk n. teatud ajastut kajastav või tulevikku vihjav sündmus, nähtus vms.

  aja+määrus n. keelet.

  ajamäärus+lause n. keelet.

  aja+nappus n.

  aja+norm n.

  aja+nõue n.

  aja+omane o. \nähtus\

  aja+ookean n. piltl. ajameri

  aja+palk-palgan.

  ajapalga+süsteem n.

  aja+piirang n.

  aja+pikendus n.

  aja+pikku, aja+piki, aja+pikka m. aja jooksul

  aja+proov n.

  aja+puudus n.

  aja+raam n.

  aja+raamat n. vnm. kroonika

  aja+ratas n. piltl.

  aja+relee n. el. (rakendab ettenähtud ajavahemiku möödudes tööle täiturseadise)

  aja+režiim n.

  aja+signaal n.

  aja+taju n.

  aja+tasa m. ajaga ühel joonel

  aja+teenistus1 n. astr. õige aja täpse määramise, säilitamise ja vastuvõtmisega seotud tegevus; ka sellega tegelevad inimesed

  aja+telg n. sündmuste ajalise järjestuse graafiline esitus

  aja+töö n. maj. (ajapalga alusel)

  ajatöö=line n.

  ajatöö+tasu n.

  aja+vahe-vahen. (sündmuste v. ajavööndite vahel)

  ajavahe+stress n. (mis on tingitud ööpäevarütmi muutusest ajavööndite piiride ületamisel)

  ajavahe+vaevus n. (vööndipiiride ületamisel)

  aja+vahemik n.

  aja+vaim n. teat. ajajärgu tõekspidamised jms.

  aja+valik n.

  aja+varu n.

  aja+veeb n. veebipäevik, blogi

  ajaveeb=nik n. ajaveebi pidaja

  aja+vool-voolun.

  aja+vöönd n.

  aja+ühik n.

  aja+ühtsus n.

  aega+mööda m. aja jooksul, järk-järgult; aeglaselt

  aega+pidi m. aegamööda

  ajast-arust m. ⇐ ajast ja arust iganenud, vanamoeline


 • ÜHENDITULETISED

  kuu+aja=line o. \kursus\ kuu aega kestev

  lühema+aja=line o. \reis\ lühemat aega kestev

  lühi+aegne o. \haigus\ lühikest aega kestev

  lühi+aja=line o. \katkestus\ lühikest aega kestev v. kestnud

  lühiajalise=lt m.

  lühiajalis=us n.

  pika+aja=line o. pikka aega kestev v. kestnud

  pikaajalise=lt m.

  pikaajalis=us n.

  pikema+aja=line o. pikemat aega kestev v. kestnud

  pikemaajalise=lt m.

  tunni+aja=line, tunni+aja=ne o. tund aega kestev

  uue+aegne o. uue(ma)le ajale iseloomulik, sellesse kuuluv

  vana+aegne o. endisaega kuuluv, endisajale omane

  vanaema+aegne, vanaemade+aegne o. vanaema kaasaega kuuluv; vanaaegne

  vanaisa+aegne, vanaisade+aegne o. vanaisa ajast pärit; vanaaegne

  varema+aegne o. \sõprus\

  veeuputus+aegne o. veeuputuse ajast pärit; väga vana

  viimase+aegne o. viimasel ajal olnud, tehtud vms.

  õige+aegne o. õigel ajal toimuv

  õigeaegse=lt m. \otsustatud\

  õigeaegs=us n.

  ühe+aegne o. ühel ajal toimuv v. esinev

  üheaegse=lt m. \toimunud\

  üheaegs=us n.


 • ÜHENDID

  Eesti aeg n. Eesti Vabariigi aeg aastatel 1918–1940

  eesti+aeg=ne o. \talu\

  geneeriline aeg n. keelet. üldaeg, situatsiooni alatist kestvust näitav tegevusaeg

  nõukogude aeg n. aastad 1940–1941 ja 1944–1990

  nõuka+aeg n. kõnek. nõukogude aeg

  nõukaaeg=ne o. \elu\ kõnek.

  nõukogude+aeg=ne o. \haridus\

  Rootsi aeg n. periood Eesti ajaloos, tinglikult aastad 1629–1699

  rootsi+aeg=ne o. \häärber\

  Saksa aeg n. aastad 1941–1944

  saksa+aeg=ne o. \vaas\

  Vene aeg n. tsaariaeg (kasutatakse ka nõukogude aja kohta)

  vene+aeg=ne o. \auto\ • aega arva/ma t.

  aja+arva=mine n.

  aega jaota/ma t.

  aja+jaot=us n.

  aega kaota/ma

  aja+kaot=us n.

  aega mõõt/ma t.

  aja+mõõt n. aja mõõtühik (sekund, tund)

  aja+mõõt=ja n. (kell, stopper); (spordivõistlustel:) ajamärkija

  aega näita/ma t.

  aja+näit n. (kelladel, masinatel)

  aja+näita=ja n. kell

  aega raiska/ma t.

  aja+raisk n. aja raiskamine; raisatud aeg

  aja+raiska=ja n.

  aja+raiska=mine n. tarbetu aja kulutamine

  aega sääst/ma t.

  aja+sääst n. aja säästmine; säästetud aeg

  aega teeni/ma t. kohustuslikus sõjaväe tegevteenistuses olema

  aja+teeni=ja n.

  aja+teeni=mine n.

  aja+teeni=stus2 n. kohustuslik tegevteenistus relvajõududes

  aega veet/ma t.

  aja+veet=ja n.

  aja+veet=mine n.

  aega viit/ma t. tarbetult aega kulutama

  aja+viid=e n. (meeldiv) aja möödasaatmine; seda võimaldav tegevus

  ajaviite=line o. \jutt\ ajaviidet pakkuv

  lemmik+ajaviide n.

  ajaviite+film n.

  ajaviite+jutt-jutun.

  ajaviite+kirjandus n.

  ajaviite+kirjanik n.

  ajaviite+koht n.

  ajaviite+lektüür n.

  ajaviite+lugemine n.

  ajaviite+muusika n.

  ajaviite+mäng n.

  ajaviite+romaan n.

  ajaviite+saade n.

  ajaviite+vahend n.

  aja+viit n. ajaviide

  aja+viit=ja n.

  aja+viit=lik o. aega viitev

  aja+viitmata m. kõnek. aega viitmata, otsekohe

  aega+viitma=tu=lt m. aega viitmata

  aja+viit=mine n.

  aega võit/ma t.

  aja+võit n. aja võitmine; võidetud aeg

  aja+võit=ja n.

  aja+võit=mine n.

  aega võt/ma t. aega nõudma; aega mõõtma

  aja+võtt n. ajamõõtmine; millekski kuluva aja täpne mõõtmine

  ajavõtu+kiip n. (jooksmisel)

  aja+võt=ja n. (kes aega mõõdab)

  aja+võt=mine n.

  üle aja teeni/ma t. (sõjaväes)

  üle+aja+teeni=ja n.

  üle+aja+teeni=mine n.

 • isu n. soov, tahtmine süüa; himu, soov, tahtmine, huvi

 • TULETISED

  isu=kas o. suure isuga

  isuka=lt m. \sööma\

  isuk=us n.

  isu=ne o. \pilk\ näljane

  isu=tu o. ilma isuta

  isutu=lt m.

  isut=us n.

  isu=ne/ma t. vnm. isu tundma; (midagi) väga tahtma

  isu=ta/ma t. isu tundma; tahtmist, soovi äratama


 • LIITSÕNAD

  elu+isu n.

  heeringa+isu n.

  hundi+isu n. piltl. väga suur isu

  kala+isu n.

  kana+isu n.

  laulu+isu n.

  magusa+isu n.

  naeru+isu n.

  prae+isu n.

  soolase+isu n.

  suitsu+isu n.

  söögi+isu n.

  töö+isu n.

  viina+isu n.

  õuna+isu n. • isu+juur n. isu tõstev juur

  isu+kohane o.

  isu+pulber n.

  isu+puudus n.

  isu+tilgad n.

  isu+täitmatus n.


 • ÜHENDID

  isu kaota/ma t.

  isu+kaot=us n.

  isu tekita/ma t.

  isu+tekita=ja n.

  isu ärata/ma t.

  isu+äratav o. \kook\

  isuäratava=lt m. \lõhnav\

 • jõud n. jaks, tugevus, suutlikkus, võimelisus; mõju, võim; see, kes või mis mingil alal tegutseb, toimet avaldab

 • TULETISED

  jõud=us o. \areng\ kiiresti ja hästi edenev; kiire ja edenev

  jõudsa=lt m. \edenema\

  jõudsa=sti m. jõudsalt

  jõue=tu o. ilma jõuta v. vähese jõuga, nõrk; võimetu

  jõuetu=lt m. \lamama\

  jõuet=us n.

  jõu=kas o. rikas, varakas

  jõuka=lt m. \elama\

  jõuk=ur n. jõukas inimene

  jõuk=us n. rikkus, varakus

  jõu=line o. tugev, võimas, hoogne

  jõulise=lt m.

  jõu=stik n. vnm. sport

  jõustik=lane n. vnm. sportlane

  kerge+jõustik n. sp. (jooksud, hüpped, heited jms.)

  kergejõustik=lane n. (kes tegeleb kergejõustikuga)

  mees+kergejõustiklane n.

  nais+kergejõustiklane n.

  sise+kergejõustik n.

  kergejõustiku+föderatsioon n.

  kergejõustiku+kohtunik n.

  kergejõustiku+matš n.

  kergejõustiku+meeskond n.

  kergejõustiku+meistrivõistlused n.

  kergejõustiku+naiskond n.

  kergejõustiku+treening n.

  kergejõustiku+võistlus n.

  raske+jõustik n. sp. maadluse, poksi ja tõstmise kogunimetus

  raskejõustik=lane n. raskejõustikuga tegelev sportlane

  raskejõustiku+ala n.

  raskejõustiku+maja n.

  jõud/ma t. jaksama, suutma, võimeline olema; tulema, saabuma (kuhugi kuskilt)

  jõude m. tegevuseta, rakenduseta

  jõud=ik n. pidevalt jõude olija

  jõude+aeg n.

  jõude+aktiva n. maj.

  jõude+elu n.

  jõude+hetk n.

  jõude+inimene n.

  jõude+maa n. (rakenduseta)

  jõude+raha n.

  jõude ole/ma t. ilma tööta olema

  jõude+ole=k n. ilma tööta olek; tegevusetus

  jõude+oli=ja n. mittetöötav v. puhkav inimene

  \finišisse\ jõud=ja n.

  \finaali\ jõud=mine n.

  jõud=lus n. suutlikkus, tootlikkus (eriti põllumajandusloomadel ja masinatel), töövõime

  liha+jõudlus n. põllum. (näitab loomalt saadavat liha hulka ja väärtust)

  nuuma+jõudlus n. põllum.

  piima+jõudlus n. põllum.

  töö+jõudlus n.

  veo+jõudlus n. veovõime

  veojõudlus+katse n.

  villa+jõudlus n. põllum.

  jõudlus+katse n.

  jõudlus+norm n.

  jõudlus+piir n.

  jõudlus+test n.

  sinna+jõud=mine n. ⇐ sinna jõud/ma

  edasi jõud/ma t. (ajaliselt v. ruumiliselt); edenema, tunnustust saavutama

  edasi+jõud=ja n.

  edasi+jõud=mine n.

  edasi+jõud=nu n.

  ette jõud/ma t.

  ette+jõud=mine n.

  ette+jõud=nu n.

  järele jõud/ma t.

  järele+jõud=ja n.

  järele+jõud=mine n.

  kohale jõud/ma t.

  kohale+jõud=ja n.

  kohale+jõud=mine n.

  kohale+jõud=nu n.

  kätte jõud/ma t. saabuma (ajaliselt)

  \tähtaja\ kätte+jõud=mine n.

  lõpule jõud/ma t. lõppema, otsa saama

  lõpule+jõud=mine n.

  pärale jõud/ma t.

  pärale+jõud=ja n.

  pärale+jõud=mine n.

  pärale+jõud=nu n.

  välja jõud/ma t. \metsast, kriisist\ välja pääsema; mingit olukorda v. seisundit saavutama

  välja+jõud=ja n.

  välja+jõud=mine n.

  jõu=sta/ma t. jur. seadusjõudu andma, kehtima panema

  jõusta=ja n.

  jõusta=mine n.

  jõu=stu/ma t. jur. kehtima hakkama

  jõustu=mine n.

  jõustumis+aeg n. jõustumise aeg

  jõu=ta/ma t. edendama, hoogu andma

  jõuta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+jõud n.

  adhesioon+jõud n. füüs. molekulaarne tõmbejõud eri ainete vahel

  aksiaal+jõud n.

  elastsus+jõud n.

  elav+jõud n. sõj.

  elu+jõud n.

  elujõu=line o.

  elujõulise=lt m. \arenema\

  elujõulis=us n.

  elujõu-e=tu o.

  elujõuetu=lt m. \kiratsema\

  elujõuet=us n.

  gravitatsiooni+jõud n. füüs.

  hiigel+jõud n.

  hiigla+jõud n.

  hinge+jõud n.

  hobu+jõud n. (võimsusühik)

  200-hobujõu=line o. \mootor\

  hõõrde+jõud n. füüs.

  hävitus+jõud n.

  ihu+jõud n. kehaline jõud

  inerts+jõud n. füüs.

  kaitse+jõud n.

  kande+jõud n.

  kapillaar+jõud n. füüs.

  karu+jõud n. piltl. väga suur jõud

  keha+jõud n.

  kohesioon+jõud n. füüs.

  komponent+jõud n.

  kõla+jõud n.

  külgetõmbe+jõud n.

  lahingu+jõud n.

  lava+jõud n.

  lihase+jõud n.

  loodus+jõud n.

  loome+jõud n.

  lõhke+jõud n.

  löögi+jõud n. löömise jõud; võime tugevat mõju avaldada; sõj.

  löögijõu=line o.

  tuuma+löögijõud n.

  maa+jõud n.

  makse+jõud n.

  maksejõue=tu o.

  maksejõuet=us n.

  maksejõu=line o.

  mehe+jõud n.

  mere+jõud n.

  molekulaar+jõud n.

  mootori+jõud n.

  motoor+jõud n. tehn. motoorne jõud

  elektro+motoorjõud n. el.

  muskli+jõud n.

  mõju+jõud n.

  ostu+jõud n.

  pea+jõud n.

  pidurdus+jõud n.

  plahvatus+jõud n.

  purustus+jõud n.

  põhi+jõud n.

  põrke+jõud n.

  rahu+jõud n.

  rahukaitse+jõud n.

  rahuvalve+jõud n.

  rakke+jõud n. sõj. erioperatsiooniks moodustatud väeüksus

  raskus+jõud n. füüs.

  raskusjõu+mõõtur n.

  reaktiiv+jõud n.

  reaktsiooni+jõud n.

  relva+jõud n.

  resultant+jõud n.

  rõhumis+jõud n.

  seadus+jõud n.

  sise+jõud n.

  sisendus+jõud n.

  sisendusjõu=line o.

  sisendusjõulise=lt m.

  surve+jõud n. tehn.

  sõja+jõud n.

  tahte+jõud n.

  tahtejõu=line o.

  tahtejõulise=lt m.

  tahtejõulis=us n.

  tahtejõu‹e=tu o.

  tahtejõuetu=lt m.

  tahtejõuet=us n.

  takistus+jõud n.

  tangentsiaal+jõud n. füüs.

  tausta+jõud n.

  teo+jõud n.

  teojõu=line o. \komisjon\

  teojõue=tu o. \organ\

  tsentrifugaal+jõud n.

  tsentripetaal+jõud n.

  tule+jõud n.

  turu+jõud n.

  turva+jõud n.

  tuuma+jõud n.

  tõestus+jõud n.

  tõmbe+jõud n.

  kesk+tõmbejõud n. füüs.

  tõste+jõud n.

  tõuke+jõud n.

  kesk+tõukejõud n. füüs.

  tõusu+jõud n.

  täite+jõud n.

  töö+jõud n. maj. inimese kehaliste ja vaimsete võimete kogum, mida ta töötades kasutab; tööks vajalike võimetega inimene v. inimesed

  tööjõu=line o. \inimene\

  tööjõu+maks n.

  abi+tööjõud n.

  laps+tööjõud n. lapstöötajad

  lisa+tööjõud n.

  rendi+tööjõud n.

  võõr+tööjõud n.

  välis+tööjõud n.

  tööjõu+bilanss n.

  tööjõu+defitsiit n.

  tööjõu+kriis n.

  tööjõu+kulu n.

  tööjõu+poliitika n.

  tööjõu+puudus n.

  tööjõu+rent n. tööjõuüürimine

  tööjõu+reserv n.

  tööjõu+ressurss n.

  tööjõu+turg n.

  tööjõu+vaegus n. maj.

  tööjõu+vaene o. \piirkond\ tööjõu poolest vaene

  tööjõu+varu n. maj.

  tööjõu+üürimine n.

  usu+jõud n.

  vaimu+jõud n.

  valgus+jõud n. fot.

  valgusjõu=line o. valgusjõudu omav

  varu+jõud n.

  vasak+jõud n. vasakpoolsed poliitilised jõud

  vastupanu+jõud n.

  vee+jõud n.

  veenmis+jõud n.

  veo+jõud n.

  võlu+jõud n.

  välis+jõud n.

  väljendus+jõud n.

  õhu+jõud n.

  õigus+jõud n.

  õigusjõu=line o.

  õppe+jõud n. kõrgkooli õpetaja

  ühis+jõud n.

  üldistus+jõud n.

  üldistusjõu=line o. suure üldistusjõuga

  ürg+jõud n.

  ürgjõu=line o. \loomus\ (väga tugev)

  ürgjõulise=lt m. \võimas\ • jõu+allikas n.

  jõu+demonstratsioon n.

  jõu+harjutus n.

  jõu+jaam n.

  kütte+jõujaam n.

  pais+jõujaam n.

  päikese+jõujaam n.

  soojus+jõujaam n.

  tuule+jõujaam n.

  tuuma+jõujaam n.

  tuumajaam n. tuumajõujaam

  vee+jõujaam n.

  jõu+jook n.

  jõu+joon n.

  jõu+juurikas n. kõnek. tugev jässakas inimene

  jõu+kohane o. \töö\

  jõukohase=lt m.

  jõukohas=us n.

  jõu+kultus n.

  jõu+kulu n.

  jõu+kübe n.

  jõu+küllane o.

  jõu+majandus n.

  jõu+masin n.

  soojus+jõumasin n.

  vee+jõumasin n.

  jõu+mees n.

  jõu+moment n. füüs.

  jõu+mäng n.

  jõu+natuke, jõu+natukene-natukesen.

  jõu+number n.

  jõu+paar n.

  jõu+paber n. tugev sitke pruun pakkimispaber

  jõu+poliitika n. (rajaneb sõjalise jõu kasutamisel v. sellega ähvardamisel)

  jõupoliitik n. (kes pooldab, rakendab jõupoliitikat)

  jõu+raas n.

  jõu+reserv n.

  jõu+saal n.

  jõu+struktuurid n. piirivalve, kaitsevägi ja päästeteenistus

  jõu+sööt-söödan.

  sega+jõusööt-söödan.

  jõusööda+tehas n.

  jõu+tagavara-varan.

  jõu+taktika n.

  jõu+trafo n.

  jõu+treening n.

  jõu+vahekord-korran.

  jõu+vanker n. vnm. mootorsõiduk v. -veok, hrl. auto

  jõu+varu n.

  jõu+võte n.

  jõu+ühik n.

  jõudu+mööda m. vastavalt oma jõule, võimetele, võimalustele


 • ÜHENDITULETISED

  nõrga+jõu=line o. nõrga jõuga

  täie+jõu=line o. \tegutsemine\ täie jõuga


 • ÜHENDID

  jõudu arenda/ma t.

  jõu+arend=us n.

  jõudu kaota/ma t.

  jõu+kaot=us n.

  jõudu katsu/ma t.

  jõu+katsu=jad n.

  jõu+katsu=mine n.

  jõudu kuluta/ma

  jõu+kulut=us n.

  jõudu pinguta/ma t.

  jõu+pingut=us n.

  jõudu proovi/ma t.

  jõu+proov n.

  jõu+proovi=mine n.

 • kaal1kaalun. mingi keha v. aine mass; seade keha massi mõõtmiseks; tähtsus, väärtus, mõju; sp. teat. kindel kaalukategooria, vt ka kaal2, kaalud n. kaal, kaalumisseade

 • TULETISED

  kaalu=kas o. \pakk; otsus\ suure kaaluga, raske; hinnatav, väärtuslik

  kaaluka=lt m. \esitatud\ väärikalt, tähtsalt, mõjukalt

  kaaluk=us n.

  kaalu=line o. \suhe\ kaalu puudutav

  kaalu=tu o. ilma kaaluta; väga kerge, peaaegu ilma kaaluta

  kaalut=us n.

  kaalu/ma t. teat. kaalu omama; kaalu kindlaks määrama; järele mõtlema; kangiga midagi maa seest välja kangutama

  kaalu-t=le/ma t. mõttes läbi kaaluma

  kaalutle=ja n.

  kaalutle=mine n.

  kaalutl=us n.

  julgeoleku+kaalutlus n. jur.

  turvalisus+kaalutlus n. jur.

  kaalutlus+otsus n. jur.

  kaalutlus+õigus n. jur.

  kaalu=ja n.

  kaalu=mine n.

  kaalumis+automaat n.

  kaalut=is n. täpselt väljakaalutud kogus

  kaaluma=tu o. järelemõtlematu

  kaalumatu=lt m.

  kaalumat=us n.

  kaaluva=lt m. hindavalt

  järele kaalu/ma t. järele mõtlema

  järele+kaaluma=tu o. \otsus\

  järele+kaalumatu=lt m.

  järele+kaalu=mine n.

  järele+kaalutu=lt m.

  läbi kaalu/ma t. \võimalusi\ midagi (eelnevalt) läbi mõtlema v. läbi arutama

  läbi+kaalu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  aida+kaal-kaalun. vilja puhaskaal (pärast puhastamist ja kuivatamist)

  ala+kaal-kaalun. (normaalsest v. lubatust väiksem)

  alakaalu=line o. \laps\

  apteegi+kaal, apteegi+kaalud

  bruto+kaal-kaalun. maj. kauba kaal koos pakendiga

  detsimaal+kaal-kaalun. tehn. kümnendikkaal; kaalutav raskus on sellel 10 korda suurem kui kaalumiseks tarvilike vihtide raskus

  elus+kaal-kaalun.

  eri+kaal-kaalun.

  helves+kaal-kaalun. sp. kergeim kehakaalukategooria raskekaalus

  helveskaal=lane n. sp. helveskaalusportlane

  helveskaalu+sportlane n.

  imiku+kaal-kaalun.

  juveeli+kaal, juveeli+kaalud n.

  kang+kaal, kang+kaalud-kaalun. füüs.

  keha+kaal n.

  kerge+kaal-kaalun. sp. (raskejõustiku kategooria)

  kergekaal=lane n. kergekaalus võistlev sportlane

  kergekaalu+sportlane n.

  kesk+kaal-kaalun. (raskejõustiku kategooria)

  keskkaal=lane n. keskkaalus võistlev sportlane

  kerge+keskkaal-kaalun.

  kontroll+kaal, kontroll+kaalud n.

  koorma+kaal, koorma+kaalud n. (kaalub koormat)

  kukk+kaal-kaalun. sp. kaalukategooria (51-54 kg) poksis

  kukkkaal=lane n. kukkkaalus võistlev poksija

  kärbes+kaal-kaalun. sp. kaalukategooria maadluses (48–52 kg), džuudos (kuni 60 kg), poksis (48–51 kg) ja tõstmises (52–56 kg)

  kärbeskaal=lane n.

  kärbeskaalu+sportlane n.

  käsi+kaal-kaalun.

  kümnend+kaal-kaalun. mittevõrdõlgne kaal, mille õlgade vahe o 1:10, detsimaalkaal

  maksimaal+kaal-kaalun.

  minimaal+kaal-kaalun.

  neto+kaal-kaalun. maj. puhaskaal, kaal pakendita

  nominaal+kaal-kaalun. maj. ettenähtud kaal, nimikaal

  normaal+kaal-kaalun.

  normaalkaalu=line o. \inimene\ normaalkaaluga

  osa+kaal-kaalun.

  osuti+kaal-kaalun. osutiga kaal

  puhas+kaal-kaalun. kaal pakendita

  punkri+kaal-kaalun. puhastamata ja kuivatamata vilja kaal

  raske+kaal-kaalun. sp. (raskejõustiku kategooria)

  raskekaal=lane n. raskekaalus võistlev sportlane

  pool+raskekaal-kaalun.

  poolraskekaalu+sportlane n.

  raskekaalu+sportlane n.

  sajandik+kaal-kaalun. (õlgade suhe on 1:100)

  skaala+kaal, skaala+kaalud n.

  standard+kaal-kaalun.

  sulg+kaal-kaalun. sp.

  sulgkaal=lane n. sp.

  sulgkaalu+sportlane n.

  sünni+kaal-kaalun.

  tapa+kaal-kaalun.

  tasa+kaal-kaalun. seisund, kus keha püsib muutumatus asendis; stabiilne olek, kooskõla, harmoonia; võrdne-olek, võrdsus; psüühika normaalne seisund, enesevalitsus

  tasakaalu=kas o. \mees; otsus\ ennast valitsev; läbimõeldud, tasakaalus

  tasakaaluka=lt m. \käituma\

  tasakaaluk=us n.

  tasakaalu=line o. \protsess\ tasakaalu puutuv, tasakaaluga seotud

  tasakaalu=tu o. \iseloom\

  tasakaalutu=lt m.

  tasakaalut=us n.

  tasakaalu=sta/ma t. tasakaalu seadma v. tasakaalus hoidma

  tasakaalusta=ja n.

  tasakaalusta=mine n.

  tasakaalustama=tu o.

  tasakaalustamatu=lt m.

  tasakaalustamat=us n.

  tasakaalustatu=lt m.

  tasakaalustat=us n. tasakaalustatud olek

  tasakaalust=us n. tasakaalustamine

  tasakaalu=stu/ma t. tasakaalu minema, tasakaalu saavutama

  tasakaalustu=mine n.

  turu+tasakaal-kaalun.

  öko+tasakaal-kaalun. biol.

  tasakaalu+aisting n.

  tasakaalu+asend n.

  tasakaalu+elund n.

  tasakaalu+harjutus n.

  tasakaalu+häire n.

  tasakaalu+kunst n.

  tasakaalu+meel n.

  tasakaalu+poliitika n.

  tasakaalu+punkt n.

  tasakaalu+seisund n.

  tasakaalu+õpetus n.

  vastu+kaal-kaalun. keha kaalu mõju vähendav v. neutraliseeriv raskus

  vedru+kaal, vedru+kaalud n.

  viht+kaal, viht+kaalud-kaalun.

  üle+kaal-kaalun. normaalsest v. lubatust suurem kaal; üleolek, valdavus

  ülekaalu=kas o. \võit, vastane\

  ülekaaluka=lt m. \võitma\

  üliraske+kaal-kaalun. sp. • kaal+iste-isten. sp.

  kaalu+erinevus n.

  kaalu+iive n.

  kaalu+jäätis n.

  kaalu+kadu n.

  kaalu+kang n.

  kaalu+kangas n. (kaaluga müüdav)

  kaalu+kategooria n. sp.

  kaalu+kaup n.

  kaalu+kauss n.

  kaalu+keel n. kaalu seisu märkiv osuti; piltl. see, mis kallutab otsuse, sündmuse toimumise vms teatud suunas

  kaalu+koda n. eri hoone v. ruumid kaupade kaalumiseks

  kaalu+maks-maksun.

  kaalu+osuti n.

  kaalu+pomm n.

  kaalu+protsent n.

  kaalu+seier n.

  kaalu+täiend n. maj.

  kaalu+viht-vihin.

  kaalu+ühik n.


 • ÜHENDITULETISED

  kerge+kaalu=line o. kaalult v. väärtuselt kerge

  kergekaalulis=us n.

  raske+kaalu=line o. kaalult raske; kaalukas, oluline

  täie+kaalu=line o. täie kaaluga

  üle+kaalu=line o. üle normaalse v. lubatud kaalu

  ülekaalulis=us n.


 • ÜHENDID

  kaalu jälgi/ma t. teadlikult toitumist jälgima, kui eesmärgiks on kaalust maha võtta

  kaalu+jälgi=ja n.

  kaalu+jälgi=mine n.

  kaalu kaota/ma t. kaalust maha võtma

  kaalu+kaot=us n.

  kaalu langeta/ma t.

  kaalu+langet=us n.

  kaalulangetus+meetod n.

  kaalule pane/ma t. \elu, tervist\ millegagi riskima

  kaalule+pane=k n.

 • kadu/ma t.

 • TULETISED

  kao=ta/ma t. kaduda laskma; olemasolevast ilma jääma; hävitama; alla jääma

  kaota=ja n.

  kaot=us n.

  huvi+kaotus n. ⇐ huvi kaotamine

  inim+kaotus n.

  loobumis+kaotus n.

  punkti+kaotus n. sp. punktide vahest tulenev kaotus

  selja+kaotus n. sp. (maadluses)

  toitja+kaotus+pension n.

  kaotus+kibedus, kaotuse+kibedus n.

  kaotus+punkt n.

  kaotus+rikas o.

  kaotus+ring n.

  kaotus+rohke o.

  kaotus+seis n. sp. kaotust ennustav mänguseis

  kaotus+valu, kaotuse+valu n.

  kaotuse+punkt n.

  kaotuse+ring n.

  aja+kaot=us n. ⇐ aega kaota/ma

  isu+kaot=us n. ⇐ isu kaota/ma

  kaalu+kaot=us n. ⇐ kaalu kaota/ma

  palli+kaot=us n. ⇐ palli kaota/ma sp.

  vabadus+kaot=us, vabaduse+kaot=us n. ⇐ vabadust kaota/ma jur.

  vere+kaot=us n. ⇐ verd kaota/ma

  jõudu kaota/ma t.

  jõu+kaot=us n.

  pead kaota/ma t. piltl. enesekontrolli kaotama

  pea+kaot=us n.

  mälu kaota/ma t.

  mälu+kaota=nu n.

  mälu+kaot=us n.

  kadu n. kadumine, lõpp; kadunud osa; häving

  aja+kadu n.

  energia+kadu n.

  hääle+kadu n.

  immuunsus+kadu n.

  immuun+kadu n.

  kaalu+kadu n.

  karva+kadu n.

  kiirgus+kadu n. füüs.

  koristus+kadu n.

  kuivamis+kadu n.

  lekke+kadu n.

  lõpu+kadu n. keelet.

  massi+kadu n.

  pinge+kadu n.

  põlemis+kadu n.

  rauas+kadu n. el. raua ümbermagneetimisel eralduv energia

  saagi+kadu n.

  sise+kadu n. keelet. vokaali kadumine sõna keskelt

  sooja+kadu \ soojus+kadu n.

  säilitus+kadu n.

  tapa+kadu n.

  tolmamis+kadu n. (mõnel kaubal)

  tootmis+kadu n.

  tööaja+kadu n.

  töötlus+kadu n.

  varisemis+kadu n.

  vases+kadu n. el.

  vee+kadu n.

  veo+kadu n.

  võimsus+kadu n.

  kao+protsent n.

  kadu=mine n.

  kadu=nu n. surnu; teadmata kadunud isik

  kadunu=ke n. (hellitlevalt:) kadunu

  kaduv=ik n. kaduv v. kadunud aeg, möödunud aeg v. elu; olematus

  kaduv=us n.

  kaduvus+meeleolu n.

  kaotsi mine/ma t. kaduma

  kaotsi+läinud o. \kiri\

  kaotsi+mine=k n.

  kaotsi+mine=mine n.

  kaotsis m. \olema\


 • LIITSÕNAD

  kadu+neljapäev n. vana kuu viimane neljapäev, neljapäev enne kuu loomist; (rahvatarkuse järgi kaovad sel päeval koristades putukad ja mustus ära)

  kaduv+väike o. \võimalus\ nullile läheneva väärtusega, tilluke, pisike


 • ÜHENDID

  kaduma mine/ma t.

  kaduma+mine=k n.

  kaduma+läi=nu n. see, mis on kaduma läinud

 • mälu1 n. võime meelde jätta, meeles hoida ja meenutada; mäletamine; meelde talletunu v. talletatu; selle kujutletav talletuskoht; inf. arvuti vm. elektroonikaseadme osa, vt ka mälu2

 • TULETISED

  mäle=sta/ma t. austades meelde tuletama

  mälesta=ja n.

  mälesta=mine n.

  mälest=is n. mälestusmärk v. -ese

  ajaloo+mälestis n.

  arheoloogia+mälestis n.

  arhitektuuri+mälestis n.

  dokument+mälestis n.

  ehitus+mälestis n.

  keele+mälestis n.

  kirjandus+mälestis n.

  kultuuri+mälestis n.

  kunsti+mälestis n.

  loodus+mälestis n.

  militaar+mälestis n.

  mineviku+mälestis n.

  muinas+mälestis n.

  mälest=us n. mälupilt millestki v. kellestki; mälestusese; mälestamine

  kooli+mälestused n.

  lapsepõlve+mälestus n.

  mineviku+mälestused n.

  noorus+mälestus n.

  rahva+mälestused n.

  reisi+mälestus n.

  sõja+mälestused n.

  mälestus+aktus n.

  mälestus+album n.

  mälestus+asjad n.

  mälestus+ese n.

  mälestus+katke n.

  mälestus+kild-killun.

  mälestuskillu=ke, mälestuskillu=kene n.

  mälestus+kivi n.

  mälestus+kõne n.

  mälestus+medal n.

  mälestus+muuseum n.

  mälestus+märk n.

  mälestus+münt n.

  mälestus+näitus n.

  mälestus+park-pargin.

  mälestus+pilt n.

  mälestus+raamat n. (kellegi mälestuseks)

  mälestus+sammas n.

  mälestus+tahvel n.

  mälestus+turniir n.

  mälestus+võistlus n.

  mälestus+väärne o. \sündmus\

  mälestuste+raamat n.

  mäle=ta/ma t. meeles olema, mälus säilima; meeles pidama, mälus säilitama

  mäleta=mine n.

  mäletamis+võime n.

  mäletamisvõime=tu o.

  mäletamisvõimet=us n. <võimet(u=u)s › võimetus> mäletamisvõime puudumine, amneesia

  mälet=us n. mäletamine

  mäleta=misi m. mäletamist mööda

  mäletatava=sti m.


 • LIITSÕNAD

  ajaloo+mälu n.

  arvu+mälu n.

  assotsiatiiv+mälu n. inf. (arvutil)

  diskett+mälu n. inf.

  kaug+mälu n.

  koha+mälu n.

  kujundi+mälu n.

  kuulmis+mälu n.

  kuva+mälu n. inf. põhimälu osa kuvamisvalmis andmetega

  lihas+mälu n. lihas+mälu mingi kehalise tegevuse kordamisega saavutatav liigutuste automaatsus

  lühi+mälu n.

  magnet+mälu n. füüs. elektrivoolu ja magneteid ümbritsev väli

  muut+mälu n. inf. (ei säilita oma sisu väljalülitatud olekus)

  nägemis+mälu n. psühh. visuaalne mälu, silmamälu

  operatiiv+mälu n. inf. muutmälu, (arvuti pooljuhtsalvesti)

  pooljuht+mälu n. inf.

  põhi+mälu n. inf. arvuti mälu osa operatiivseks tööks

  püsi+mälu n. inf. (arvuti pooljuhtsalvesti); vastand: muutmälu

  silma+mälu n.

  tõlke+mälu n. andmebaas, mis sisaldab paralleelseid lauseid kahes keeles

  video+mälu n. inf. kuvamälu

  virtuaal+mälu n. inf.

  välis+mälu n. inf. (nt kõvaketas) • mälu+asutus n. (mis tegeleb peamiselt info kogumise, hoidmise ja säilitamisega: arhiiv, muuseum, raamatukogu)

  mälu+auk n. kõnek. mälulünk

  mälu+harjutus n. (aju aktiveerimiseks)

  mälu+häire n.

  mälu+kamber n. piltl.

  mälu+katse n. psühh.

  mälu+kiip n. inf.

  mälu+laegas n. piltl.

  mälu+lünk n.

  mälu+mäng n.

  mälumäng=ur n. mälumängus osaleja

  mälu+nõrkus n.

  mälu+pete n.

  mälu+pilt n.

  mälu+probleem n.

  mälu+salv-salven. piltl.

  mälu+seade-seadmen. info säilitamise seade (arvutites, automaatika-, sideseadmetes)

  ferriit+mäluseade-seadmen.

  ketas+mäluseade-seadmen.

  lint+mäluseade-seadmen.

  trummel+mäluseade-seadmen.

  mälu+seadis n.

  mälu+sopp-sopin.

  mälu+tehnika n.

  mälu+test n.

  hüpno+treener n.

  mälu+treener n.

  mälu+treening n.

  mälu+tüüp n. psühh.

  mälu+varu n.


 • ÜHENDID

  mälu kaota/ma t.

  mälu+kaota=nu n.

  mälu+kaot=us n.

 • pall1 n. mänguasi v. -vahend; kerakujuline asi, vt ka pall2

 • TULETISED

  palli/ma t. sp. servima, palli mängu panema

  palli=ja n.

  palli=mine n.

  palli=ng n. sp. serv, palli mängupanek

  pallingu+ala n.

  pallingu+joon n.

  pallingu+tõrje n.

  pallingu+viga n.

  pallingu+õigus n.

  pall=ur n. pallimängija


 • LIITSÕNAD

  golfi+pall n. sp.

  hakkliha+pallid n.

  heina+pall n.

  hõbe+pall n.

  hüppe+pall n. sp. palli mängupanek kahe eri võistkonda kuuluva mängija vahel ülesviskamise teel

  iste+pall n. (invaspordiala)

  jalg+pall n.

  jalka n. kõnek. jalgpall

  jalgpall=ur n. jalgpallimängija

  profi+jalgpallur n. elukutseline jalgpallur

  laua+jalgpall n.

  muda+jalgpall n.

  profi+jalgpall n.

  jalgpalli+fänn n.

  jalgpalli+föderatsioon n.

  jalgpalli+haige o.

  jalgpalli+haigus n.

  jalgpalli+huvi n.

  jalgpalli+klubi n.

  jalgpalli+koondis n.

  jalka+koondis n. kõnek. jalgpallikoondis

  jalgpalli+liit n.

  jalgpalli+matš n.

  jalgpalli+meeskond n.

  jalgpalli+meistrivõistlused n.

  jalgpalli+muru n.

  jalgpalli+naiskond n.

  jalgpalli+staar n.

  jalgpalli+staadion n.

  jalgpalli+särk n.

  jalgpalli+treener n.

  jalgpalli+turniir n.

  jalgpalli+täht n.

  jalgpalli+võistlus n.

  jalgpalli+väljak n.

  jalgpalli+värav n.

  jalgpalli+äss-ässan. piltl.

  jalgpalli mängi/ma t.

  jalgpalli+mäng n.

  jalgpalli+mängi=ja n.

  jää+pall n.

  jääpall=ur n. jääpallimängija

  jääpalli+kepp n.

  jääpalli+meeskond n.

  jääpalli mängi/ma t.

  jääpalli+mäng n.

  jääpalli+mängi=ja n.

  kala+pall n.

  korv+pall n.

  korv2 n. kõnek. korvpall

  korvpall=ur n. korvpallimängija

  mini+korvpall n.

  tänava+korvpall n.

  korvpalli+föderatsioon n.

  korvpalli+haige o.

  korvpalli+klubi n.

  korviklubi n. kõnek. korvpalliklubi

  korvpalli+kohtunik n.

  korvpalli+koondis n.

  korvpalli+liiga-liigan.

  korvpalli+meeskond n.

  korvpalli+naiskond n.

  korvpalli+treening n.

  korvpalli+turniir n.

  korvpalli+võistlus n.

  korvpalli+väljak n.

  korvpalli mängi/ma t.

  korvpalli+mäng n.

  korvpalli+mängi=ja n.

  kriketi+pall n.

  kroketi+pall n.

  kuker+pall n.

  kukerpalli m. \lendama\ ülepeakaela; uppi, upakile

  kukerpalli tege/ma t.

  kukerpalli=ta/ma t. kukerpalli tegema

  kukerpallita=ja n.

  kukerpallita=mine n.

  kuuma+õhu+pall n. <[kuuma+õhu]+pall>

  käsi+pall n.

  käsipall=ur n. käsipallimängija

  käsipalli+klubi n.

  käsipalli+meeskond n.

  käsipalli mängi/ma t.

  käsipalli+mäng n.

  käsipalli+mängi=ja n.

  küünal+pall n. (pallilöök kõrgele üles, nt. tennises)

  lauatennise+pall n.

  lend+pall n. (tennises)

  liha+pall n.

  lume+pall n. sulalumest tehtud pall; hariliku lodjapuu valgete kerajate õisikutega aedvorm; magustoit: lumepallid

  lumepalli+supp n.

  matš+pall n. sp. (tennises:) mis võib otsustada kogu mängu saatuse

  moosi+pall n.

  moto+pall n. (mängitakse mootorral sõites)

  mulla+pall n.

  nahk+pall n.

  penalti+pall n. sp. (karistus- ehk trahvilöögina)

  pesa+pall n. sp. (mängijatel tuleb väljakul läbida kindlad pesad); selles mängus kasutatav pall

  pesapall=ur n.

  pesapalli+kurikas n.

  pesapalli+meeskond n.

  pesapalli+treener n.

  pesapalli+võistlus n.

  pesapalli+väljak n.

  pesapalli mängi/ma t.

  pesapalli+mäng n.

  pesapalli+mängi=ja n.

  piloot+pall n. met. (pilvede kõrguse ning tuule suuna ja kiiruse määramiseks)

  pirn+pall n. sp. (pirnikujuline nahkpall poksi treenimiseks)

  pušš+pall n. (püütakse suurt palli ülessirutatud kätel tõugata üle väljaku otsajoone või väravasse); selles mängus kasutatav pall [Vrd. ingl. pushball; push tõukama, lükkama]

  põrke+pall n.

  rahvaste+pall n. sp. (pallimäng)

  ranna+pall n. kerge täispuhutav pall rannas mängimiseks

  sond+pall n. met. meteorograafiga varustatud õhupall

  stressi+pall n. (stressi leevendamiseks)

  sulg+pall n.

  sulgpall=ur n. sulgpallimängija

  sulgpalli+aasta n.

  sulgpalli+klubi n.

  sulgpalli+reket n.

  sulgpalli mängi/ma

  sulgpalli+mäng n.

  sulgpalli+mängi=ja n.

  tennise+pall n.

  tilk+pall n. sp. (tennises v. võrkpallis:) palli löömine üle võrgu nii, et see langeb võrgu lähedale

  topis+pall n. sp. pehme nahast v. presendist kattega pall harjutusteks

  uper+pall n. keha ring üle pea, kukerpall

  uperpalli m. \kukkuma, lööma\ uppi, uperkuuti

  uperpalli=ta/ma t.

  uperpallita=ja n.

  uperpallita=mine n.

  vee+pall n.

  veepall=ur n. veepallimängija

  veepalli+meeskond n.

  veepalli+turniir n.

  veepalli+võistlused n.

  veepalli+värav n.

  veepalli mängi/ma t.

  veepalli+mäng n.

  veepalli+mängi=ja n.

  velo+pall n. (pallimäng)

  viske+pall n.

  võrk+pall n. (sportlik pallimäng); selles mängus kasutatav pall

  võrk n. kõnek. võrkpall (mänguna)

  võrkpall=ur n. võrkpallimängija

  ranna+võrkpall n.

  rannavõrkpall=ur n.

  võrkpalli+karikas n.

  võrkpalli+klubi n.

  võrkpalli+koondis n.

  võrkpalli+matš n.

  võrkpalli+meeskond n.

  võrkpalli+meistrivõistlused n.

  võrkpalli+naiskond n.

  võrkpalli+treener n.

  võrkpalli+treening n.

  võrkpalli+turniir n.

  võrkpalli+võistlus n.

  võrkpalli+võrk n.

  võrkpalli+väljak n.

  võrkpalli mängi/ma t.

  võrkpalli+mäng n.

  võrkpalli+mängi=ja n.

  värav+pall n.

  väravpall=ur n. väravpallimängija

  väravpalli+klubi n.

  väravpalli+kohtunik n.

  väravpalli+naiskond n.

  väravpalli+meeskond n.

  väravpalli+võistlus n.

  väravpalli mängi/ma t.

  väravpalli+mäng n.

  väravpalli+mängi=ja n.

  õhu+pall n. • pall+hein n.

  palli+harjutus n.

  palli+kull n. (mäng)

  palli+lahing n. piltl.

  palli+plats-platsin.

  palli+väljak n.


 • ÜHENDID

  palli heit/ma t. sp.

  palli+heid=e n.

  heite+pall n.

  palli kaota/ma t. sp.

  palli+kaot=us n.

  palli käsitse/ma t.

  palli+käsitse=ja n.

  palli+käsits=us n.

  palli mängi/ma t.

  palli+mäng n.

  palli+mängi=ja n.

  palli viska/ma t.

  palli+vis=e n.

  palli+viska=ja n.

 • pea1 n. kehaosa; selle juustega kaetud osa; juuksed, soeng; pead meenutav asi; piltl. juht, valitseja; piltl. mõistus; tabeli vm. algusosa, vt ka pea2, pea3, pää n. pea

 • TULETISED

  pea=ke n.

  pea=lik n. juht

  hõimu+pealik n.

  kasaka+pealik n.

  maffia+pealik n.

  röövli+pealik n.

  suguharu+pealik n.

  sõja+pealik n.

  tuletõrje+pealik n.

  väe+pealik n.

  pea=jas o. \moodustis\ peataoline, peakujuline

  pea=mine, pea~ o. põhiline, kõige tähtsam

  peamise=lt m. \kodus\ põhiliselt, peaasjalikult, eeskätt

  pea+agronoom n.

  pea+ahelik n. peamine, keskne mäeahelik

  pea+aine n. peamine aine: millegi koostisosa; õppeainena

  pea+altar n. tähtsaim, põhiline altar (hrl. katoliku kirikus)

  pea+arst n.

  pea+asi n. peamine, kõige tähtsam asi, küsimus v. probleem

  peaasja=lik o. \leid\

  peaasjaliku=lt m. \naised\ peamiselt

  pea+assamblee n.

  pea+auhind n.

  pea+direktor n.

  pea+dirigent n.

  pea+eesmärk n.

  pea+epidemioloog n. med.

  pea+esineja n.

  pea+ettevõtja n.

  pea+fassaad n. eh. hoone esinduslik, arhitektuuriliselt kõige kujundatum külg

  pea+haru n. (jõel, teel, majandusel jne.)

  pea+hoone n.

  pea+ilmakaar n.

  pea+ingel n. kirikl.

  pea+insener n.

  pea+inspektor n.

  pea+joon n.

  pea+jumal n. müt. peamine, tähtsaim jumal

  pea+juur n. bot. (millest hargnevad külgjuured)

  pea+jõud n.

  pea+kangelane n.

  pea+kasutus n. (metsa) peamine kasutus

  peakasutus+raie-raien. mets.

  pea+kataloog n. (kajastab kõiki raamatukogu teoseid v. muuseumi esemeid)

  pea+kauplus n.

  pea+kelner n.

  pea+kirik n.

  pea+kirurg n.

  pea+kohtunik n.

  pea+kokk-kokan.

  pea+komisjon n.

  pea+komitee n.

  pea+konkurent n.

  pea+konstruktor n.

  pea+konsul n.

  pea+kontor n.

  pea+korraldaja n.

  pea+korrus n. eh. (ehituslikult tagasihoidlikuma esimese korruse peal)

  pea+korter n. juhtimiskeskus

  pea+kraav n.

  pea+kriteerium n.

  pea+kunstnik n.

  pea+lahing n.

  pea+lause n. keelet.

  pea+liige n. keelet.

  pea+liin n.

  pea+linn n.

  pealin=lane n.

  kultuuri+pealinn n.

  suve+pealinn n.

  pea+läbirääkija n.

  pea+lööv-löövin. eh.

  pea+maakler n.

  pea+mast n. mer.

  pea+mees n. juht, pealik, vanem

  aadli+peamees n.

  pea+mehaanik n.

  pea+minister n.

  ase+peaminister n.

  peaministri+amet n.

  peaministri+kandidaat n.

  pea+mootor n.

  pea+motiiv n.

  pea+nõue n.

  pea+näitejuht-juhin.

  pea+osa n. (aparaadi põhiosa; näidendis kandev osa)

  \filmi\ peaosa=line n. peaosa etendaja

  nais+peaosa n.

  peaosa täit/ma t. peaosas mängima

  peaosa+täit=ja n.

  pea+osanik n.

  pea+piiskop n. relig.

  pea+postkontor n.

  pea+preemia n.

  pea+produtsent n.

  pea+prokurör n. jur.

  pea+proov n.

  pea+puudus n. peamine puudus

  pea+põrutus n. kõnek. peaajupõrutus

  pea+raag n. bot. külgharusid kandev raag

  pea+raamat n. maj. raamatupidamisregister

  pea+raamatukogu-kogun.

  pea+raamatupidaja n.

  pea+rivaal n.

  pea+rõhk n. peatähelepanu; keelet. (sõnal)

  pearõhu=line o. \silp\ keelet.

  pea+sekretär n.

  pea+sissekäik n.

  pea+sissepääs n.

  pea+soosik n.

  pea+spetsialist n.

  pea+sponsor n. peamine sponsor

  pea+suund n.

  pea+süü n.

  pea+süüdistaja n.

  pea+süüdlane n.

  pea+šaht n. mäend. peamine šaht maavara tõstmiseks maapinnale

  pea+tala n. eh. ematala, mis kannab temale toetuvaid abitalasid

  pea+tee n. teat paiga teedevõrgu suurim ja kasutatavaim tee

  pea+teene n.

  pea+tegelane n.

  pea+tegevus n.

  pea+tehnoloog n.

  pea+telg n. piltl. tähtsaim, keskne telg; bot. külgharusid kandev vars v. raag

  pea+teos n.

  pea+toidus n. vnm. toit, elatis

  pea+toimetaja n. toimetuse juht (ajakirjanduses, raadios, televisioonis jm.)

  eks:peatoimetaja n.

  pea+treener n. sp.

  \lastesaadete\ pea+toimetus n. (varasemas keelepruugis:) omaette struktuuriüksus kirjastuses, raadios, televisioonis

  pea+tribüün n.

  pea+tunnistaja n.

  pea+tähendus n.

  pea+tähtis o.

  pea+tänav n.

  pea+töövõtja n. maj.

  pea+töövõtt n. maj.

  pea+tükk n.

  ala+peatükk n.

  pea+uks n.

  pea+uulits n. vnm. peatänav

  pea+vaenlane n.

  pea+vaht-vahin.

  garnisoni+peavaht-vahin.

  pea+veterinaar n.

  pea+vool-voolun. voolamise vm. liikumise peamine suund

  peavoolu+mootor n. el.

  pevoolu+partei n.

  pea+võit n.

  pea+võrse n. bot.

  pea+väljak n.

  pea+värav n. tähtsaim, esiküljel asuv värav

  pea+ökonomist n. maj.

  pea+ülesanne-anden.

  pea=tu o.

  peatu=lt m.

  peat=us1 n. peataolek, segaduses olemine, vt ka peat=us2

  pä=h-ik n. bot. kõrreliste ja lõikheinaliste osaõisik; anat. luu ümmargune ots; tehn. kirjutuspea

  rukki+pähik n.

  pä-hi=ts n. murd. peats

  pähits+pakk-pakun. (peaaluse kõrgendamiseks)

  päi=s n. algusosa, pea; ka zool.

  päis=mik n. trük. päistiitel

  päis+kivi n. eh.

  päis+liist n.

  päis+tiitel n. bibl. trük. (ilmumisandmed)

  päis+vinjett n. k. lehekülje ülaservas v. tekstilõigu alguses asetsev väike pilt v. ornamentaalne kompositsioon

  pää=lik n. vnm. pealik

  pää=dikud n. tapetud looma pead-jalad

  päi=ta/ma t. peaga varustama


 • LIITSÕNAD

  ahne+päits n. kõnek. ahne loom v. inimene

  ajalehe+pea-pean. esikülje tiitel

  artikli+pea-pean. kokkuvõttev lõik artikli algul

  eos+pea-pean.

  hall+pea-pean. halli peaga inimene

  heli+pea-pean.

  hull+pea-pean. kõnek. tuulepea

  härja+pea-pean. ristik

  jagamis+pea-pean. tehn.

  jahu+pea-pean. halv. rumal, taipamatu inimene

  juhm+pea-pean. halv. juhmard

  jäära+pea-pean. piltl. põikpäine, kangekaelne inimene

  jäärapäi=ne o. kangekaelne, jonnakas

  kahar+pea-pean. kahara peaga

  kahu+pea-pean. kahus pea; seesuguse peaga inimene

  kahupäi=ne o. \poiss\ kahupeaga

  kana+pea-pean. kõnek. rumal inimene

  kant+pea-pean. piltl. kanti lõigatud siilisoenguga mees

  kapsa+pea-pean. ka piltl. juhmivõitu inimene

  kaval+pea-pean. kaval inimene

  keeris+pea-pean. bot. (rohttaim)

  keermestus+pea-pean. tehn.

  kepsu+pea-pean. tehn.

  kihu+pea-pean. tuisupea, tormakas inimene

  kihupäi=ne o. \inimene\ tormakas

  kiilas+pea-pean. kiilas, ilma juusteta pea; kiilaspeaga inimene

  kiilaspäi=ne o. \laulja\ kiilaspeaga

  kiilaspäis=us n.

  kiriku+pea-pean. kõrgem vaimulik

  kirja+pea-pean. andmed kirjaplangi ülaäärel

  kirjutus+pea-pean. (printeril)

  kobar+pea-pean. bot. (rohttaim)

  korstna+pea-pean.

  kräsu+pea-pean. krässus juustega pea; sellise peaga inimene

  kräsupäi=ne o. \tüdruk\ kräsupeaga

  kuke+pea-pean. kõnek. tühiasi

  kulu+pea-pean. kuluhallide juustega pea; (vanadusest) kuluhallide juustega inimene

  kulupäi=ne o. \mees\ kulupeaga, halli peaga

  kummi+pea-pean. halv. vähese taibuga inimene

  kuus+kant+pea-pean. (kruvil, poldil: kuue kandiga)

  kõlu+pea-pean. halv. (rumala inimese kohta)

  kähar+pea-pean. käharate juustega pea; kähara peaga inimene

  käänis+pea-pean.

  küünar+pea-pean. küünarnukk

  lagi+pea-pean. pealagi

  lamba+pea-pean. (kaardimäng); halv. tohman, lollpea

  liit+pea-pean. bot.

  lina+pea-pean. linavalgete juustega inimene

  linna+pea-pean.

  abi+linnapea-pean.

  ase+linnapea-pean.

  lohe+pea-pean. lohe pea kujutis

  loll+pea-pean. halv. (ka sõimusõna)

  loru+pea-pean. loru inimene

  luu+pea-pean. kolju

  lõhke+pea-pean. (raketil)

  tuuma+lõhkepea-pean.

  lõike+pea-pean. tehn.

  madu+pea-pean. zool. (kala)

  moora+pea-pean. (kook)

  must+pead n. aj. Baltimaade vallaliste kaupmeeste ja kaupmehesellide vennaskond [Nimetust on seostatud mustanahalise märterpühaku Mauritiusega.]

  mustpea-pean. mustpeade vennaskonna liige

  mõlem+pea-pean. el. magnetpea salvestuseks ja taasesituseks

  naela+pea-pean.

  needi+pea-pean. tehn.

  nisu+pea-pean.

  noa+pea-pean.

  nudi+pea-pean. (juukselõikusviis); (sarvloomadel:) sarvedeta pea; sellise peaga inimene; sellise peaga loom v. loomatõug

  nuku+pea-pean. ka etn. (sõlmkaunistus tikandis)

  nõela+pea-pean.

  nõgi+pea-pean. (haigel taimel)

  nööpnõela+pea-pean.

  nööpnõelapea+suurune o.

  odra+pea-pean.

  oina+pea-pean. halv. (sõimusõna)

  pagana+pea-pean. bot. (rohttaim)

  paljas+pea-pean. ilma juusteta inimene

  peit+pea-pean. tehn.

  perekonna+pea-pean.

  peru+pea-pean. taltsutamatu olend

  poisi+pea-pean. lühike naisesoeng

  pudru+pea n. kõnek. rumal, taipamatu inimene

  puna+pea-pean. see, kellel on punane pea

  punapea+vart-vardin. zool. (lind)

  punn+pea-pean. zool. (liblikas)

  puu+pea-pean. puust käepide (noal); piltl. (inimese v. ta mõistuse kohta)

  puupäi=ne o. puupeaga; taipamatu, juhm; pikatoimeline

  puupäise=lt m. \vaidlema\

  puupäis=us n.

  põik+pea-pean. isemeelne, kangekaelne inimene

  põikpäi=ne o. \inimene\

  põikpäise=lt m. \keelduma\

  põikpäis=us n.

  pööris+pea-pean. bot.

  revolver+pea-pean. tehn. (treipingil)

  riigi+pea-pean. isik, kellele kuulub riigis kõrgem täidesaatev võim ja kes on riigi kõrgeim esindaja välissuhetes

  rist+pea-pean. (masinaosa)

  ristpea+kruvits n.

  rukki+pea-pean.

  sae+pea-pean.

  sagri+pea, sagris+pea-pean.

  sarv+pea-pean. sarvedega loom

  sasi+pea-pean.

  sea+pea-pean.

  siili+pea-pean. kõnek. siilisoeng; sellise soenguga inimene

  silgu+pea-pean.

  silla+pea-pean. sõj. (sillaeelne kindlustus)

  suga+pea-pean. bot. (rohttaim)

  suhkru+pea-pean.

  sule+pea-pean.

  täite+sulepea-pean. täidetav sulepea

  täitesulepea+tint n.

  tabeli+pea-pean.

  tahma+pea-pean. kõnek. (taimehaigus:) nõgipea

  taina+pea-pean. kõnek. rumal inimene

  tark+pea-pean. piltl. tark inimene

  tiku+pea-pean.

  timuti+pea-pean.

  tola+pea-pean. halv. rumal inimene

  tolm+pea-pean. bot. (rohttaim)

  tolmuka+pea-pean.

  tondi+pea-pean. bot. (rohttaim)

  tudi+pea-pean. vanadusest väeti inimene

  tuisu+pea-pean. piltl. tuulepea

  tuisupäi=ne o.

  tuisupäise=lt m.

  tuisupäis=us n.

  tuli+pea-pean. ettevõtlik, hulljulge inimene

  tulipäi=ne o. hulljulge, ettevõtlik

  tulipäise=lt m. \käituma\

  tulipäis=us n.

  tuule+pea-pean. kergemeelne, järelemõtlematu inimene

  tuulepäi=ne o. \tüdruk\ kergemeelne, järelemõtlematu

  tuulepäise=lt m. \käituma\

  tuulepäis=us n.

  tuulis+pea-pean. tuulispask, tuulekeeris, maismaa kohal liikuv tromb; vnm. tuulepea

  täht+pea-pean. bot. nuttides asetsevate õitega püsik või poolpõõsas

  uljas+pea-pean. hulljulge inimene

  uljaspäi=ne o. \nooruk\

  vesi+pea-pean. haigus, vedeliku suurenemine koljuõõnes

  vilja+pea-pean.

  viljapea+köidis n.

  vill+pea-pean. bot. (rohttaim)

  tupp+villpea-pean.

  villpea+raba n.

  üle+pea-peam. üldse

  ümar+pea1-pean. tehn. ümar ots mingil esemel

  ümarpea+neet n. tehn.

  ümarpea+polt n. tehn.

  ümar+pea2 n. zool. suure ümara pea ja tüseda kehaga sisalik • alas+päi m. pea allapoole

  huupi+päi m. huupi

  ise+päi m. isepäinis; omapead

  isepäi=ne o. oma arusaamise järgi toimiv, isemeelne

  isepäise=lt m.

  isepäis=us n.

  jokkis+päi m.

  joobnud+päi m.

  longus+päi m.

  norgus+päi m.

  norus+päi m. norguspäi

  oma+pead m.

  oma+päi m. omapead

  omapäi=ne o. oma arusaamise järgi toimiv, isemeelne

  omapäise=lt m.

  omapäis=us n.

  palja+päi m.

  purjus+päi m.

  püsti+päi m. püsti peaga; uhkelt, väärikalt

  uisa+päi m. uisapäisa

  uisapäi=ne o. uisapäi tehtud v. tegutsev

  uisapäis=us n.

  vintis+päi m. • pea+aju n. anat.

  peaaju+kasvaja n. med.

  ajukasvaja n.

  peaaju+närv n.

  peaaju+põletik n. med.

  ajupõletik n.

  peapõletik n. kõnek.

  peaaju+põrutus n. med.

  ajupõrutus n. peaajupõrutus

  peapõrutus n. kõnek. peaajupõrutus

  peaaju+vapustus n. med.

  ajuvapustus n. peaajuvapustus

  pea+alune n. lamamisel v. magamisel pea all olev padi vms.

  pea+asetus n.

  pea+auk n.

  pea+ehe-ehten.

  pea+haav n.

  pea+indeks n. antr.

  pea+kapsas n.

  pea+kate n. peas kantav riietusese, kaitsevahend v. ehe

  pea+kolu n. kõnek. kolu

  pea+kott-kotin.

  pea+lagi n.

  pea+lamp n.

  pea+laud n. etn. laud, mille kohal pead soeti

  pea+linik n.

  pea+luu n.

  surnu+pealuu n.

  pealuu+murd n.

  pea+löök n.

  pea+nahk n.

  pea+nupp n.

  pea+ots n. (voodil)

  peats n. peapoolne ots (magamisasemel vm.)

  peatsi+laud n.

  peatsi+ots n.

  pea+pael n.

  pea+pool-poolen.

  pea+raha n. maj. ühe inimese pealt millegi eest makstav summa; aj. isikumaks

  pea+rätik n.

  pea+rätt n.

  pea+salat n.

  pea+strekk n. mäend.

  pea+sulestik n.

  pea+telefon n. (telefonistil, helitehnikul)

  pea+tugi n.

  pea+täi n.

  pea+täis-täien.

  pea+valu n.

  pinge+peavalu n.

  une+peavalu n. (pärast ärkamist)

  peavalu+hoog n.

  peavalu+tablett n.

  pea+vari n. eluase

  peavarju=tu n. inimene, kellel puudub peavari

  pea+vesitõbi n.

  pea+vigastus n.

  pea+vöö n.

  pead+jalad n. \koos\

  pead+pidi m. • kaks+pea+lihas n. <(kaks+pea)> anat. (ühest otsast kaheharuline)

  kolm+pea+lihas n. anat. (algab kolme kõõlusega)

  must+pea+põõsalind n.

  neli+pea+lihas n. <(neli+pea)+lihas> (nelja peaga)

  üle+pea+kaela m. <(üle+pea)+kaela> üle pea ja kaela; uisapäisa; uperkuuti


 • ÜHENDITULETISED

  halli+päi=ne o. \härra\ halli peaga

  heleda+pea=line, heleda+päi=ne o. \neiu\ heleda peaga

  iga+päi=ne o. \tegevus\ igapäevane

  kahe+pea=line, kahe+päi=ne o. \kotkas\ kahe peaga

  kesk+pea=line o. antr. keskmise peaga

  keskpealis=us n. pea kuju klassifikatsioonijärk

  kolme+pea=line o. \lohe\ kolme peaga

  kolme+päi=ne o. \draakon\ kolme peaga

  kähar+päi=ne o. \tüdruk\ kähara peaga

  lameda+pea=line o. \kruvi, nael\ lameda peaga

  lokkis+päi=ne o. \tüdruk\ lokkis peaga

  lühi+pea=line o. antr. lühikese peaga

  lühipealis=us n. antr.

  mitme+pea=line o. \koletis, kari\ mitme peaga; mitmest inimesest v. loomast koosnev

  mitme+päi=ne o. \lohe\ mitme peaga

  nudi+pea=line o. \lehm\ nudi peaga

  nudi+päi=ne o. \lehm\ nudi peaga

  paljas+päi=ne o. kiilaspäine; palja peaga

  paljaspäis=us n. juuste puudumine

  palja+päi=ne o. palja peaga

  pika+pea=line o. \rukis, inimesetüüp\ pika peaga

  pikapealis=us n. antr.

  pisi+pea=line o. ebanormaalselt väikese peaga

  pisipealis=us n. (arenguhäire)

  puna+pea=line o. punase peaga

  puna+päi=ne o. \naine\ punase peaga

  punapäis=us n.

  püsti+päi=ne o. \hoiak, mees\ pead püsti hoidev; uhke, väärikas

  püstipäise=lt m. \kindlaks jääma\

  saja+pea=line o. \järjekord, kari\ umbes sajast isendist koosnev

  saja+päi=ne o. \lehmakari\ umbes sajast isendist koosnev

  suure+pea=line o. \koer\ suure peaga

  suurepealis=us n.

  tuhande+pea=line, tuhande+päi=ne o. \rahvahulk\ umbes tuhandest isendist koosnev

  tumeda+pea=line o. \lambatõug\ tumeda peaga

  tumeda+päi=ne o. \kaunitar\ tumeda peaga

  valge+pea=line o. \lammas\ valge peaga

  valge+päi=ne o. \tüdruk\ valge peaga • pea+jalg=ne n. (suuava ümber pikad kombitsad)

  peajalgsed n. zool. limuste klass


 • ÜHENDID

  pead hoid/ma t.

  pea+hoid n.

  pea+hoid=ja n. see, kes v. mis pead hoiab; (imiku kohta: kes pead juba hoiab); tehn. riist, mis seadme vm. pead hoiab

  pea+hoid=mine n.

  pea+hoia=k n. pea hoidmise viis

  pead kaota/ma t. enesekontrolli kaotama

  pea+kaot=us n.

  pead liiguta/ma t.

  pea+liigut=us n.

  pead murd/ma t. piltl. pingsalt mõtlema

  pea+murd=ja n.

  pea+murd=mine n.

  pead+murdev o. \töö\

  pead nikuta/ma t.

  pea+nikut=us n.

  pead nooguta/ma t.

  pea+nooguta=mine n.

  pea+noogut=us n.

  pead otsi/ma t. peast täisid otsima

  pea+otsi=mine n.

  pead paranda/ma t. pohmeluse leevenduseks alkoholi tarvitama

  pea+paranda=ja n.

  pea+paranda=mine n.

  pea+parand=us n. (alkohol pohmeluse leevendamiseks)

  pead pese/ma t.

  pea+pese=mine n.

  pea+pesi=ja n.

  pea+pes=u n. pea pesemine; piltl. kõva noomitus

  peapesu+müts n. karedast materjalist kinnas nühkimisvahendina

  peapesu+vesi n.

  pead põruta/ma t.

  pea+põrut=us n.

  pead pööra/ma t.

  pea+pööra=ja n. anat. (lihas)

  pea+pööra=mine n.

  pea+pöör=e-pöörden.

  pead pöörita/ma t.

  pea+pöörit=us n.

  pead+pööritav o. \trikk\

  peadpööritava=lt m. \põnev\

  pead raputa/ma t. (eitamise, keeldumise märgiks)

  pea+raput=us n.

  pead silita/ma t.

  pea+silita=mine n.

  pea+silit=us n.

  pead vanguta/ma t.

  pea+vangut=us n.

  peast arvuta/ma t.

  peast+arvuta=ja n.

  peast+arvuta=mine n.

  peata ole/ma t. piltl. segaduses olema

  peata+ole=k n. piltl. otsustus- ja juhtimisvõimetus, segaduses olemine

  pähe and/ma t. kõnek. karmilt arvustama, läbi noomima; kedagi võitma

  pähe+and=ja n.

  pähe+and=mine n.

  pähe hakka/ma t. purju tegema; joovastama v. pimestama; meelde jääma

  pähe+hakka=mine n.

  pähe pane/ma t. \mütsi, mõistust\

  pähe+pane=k n.

  pähe+pane=mine n.

  pähe saa/ma t. karmi kriitikat saama; lüüa saama, kaotama

  pähe+saa=mine n.

  pähe+saa=nu n.

  pähe torka/ma t. meenuma, äkki millegi peale tulema

  pähe tuupi/ma t.

  \teksti\ pähe+tuupi=ja n.

  \teksti\ pähe+tuupi=mine n.

  pähe võt/ma t. kindlaks nõuks võtma

  pähe õppi/ma t. meelde jätma

  pähe+õppi=ja n.

  pähe+õppi=mine n.

  pähe+õpi=tu n.

  pähe+õpitud o. \kõne\

  pea käib ringi t.

  pea+ringl=us n.

 • süda n. (elund); piltl. (seoses hingeelu ja mitmesuguste sisetunnetega); midagi, mis südant meenutab; hing, selle varjatuim osa

 • TULETISED

  süda=mik n. südaosa, tuum

  ferriit+südamik n. el.

  luku+südamik n.

  pastaka+südamik n.

  puur+südamik n. mäend. geol.

  trafo+südamik n.

  südamik+puurimine n. mäend. geol.

  südamik+trafo n. el.

  südamiku+mädanik n. (taimehaigus)

  süda=r n. sl.

  süda=jas o. südamekujuline

  südam=lik o. väga sõbralik, lahke; südamest tulev, siiras

  südamlikk=us n.

  südamliku=lt m.

  puht+südamlik o. aus, siiras

  puhtsüdamlikk=us n.

  puhtsüdamliku=lt m.

  südame=tu o. halastamatu, julm

  südametu=lt m.

  südamet=us n.


 • LIITSÕNAD

  ema+süda n.

  inim+süda n.

  isa+süda n.

  lapse+süda n.

  linna+süda n.

  mehe+süda n.

  metsa+süda n.

  murtud+süda n. bot. (ilutaim)

  mõisa+süda n. mõisa keskus

  naise+süda n.

  neiu+süda n.

  pliiatsi+süda n.

  puu+süda n.

  päeva+süda n. keskpäev

  siirik+süda n. med. (siirdistutatud)

  tehis+süda n. med. südant asendav tehiselund

  tilk+süda n. med. organismi kasvust maha jäänud väike süda

  venna+süda n.

  õuna+süda n. • süda+karp-karbin. zool. (limune)

  süda+linn n.

  süda+maa n. (maa keskosas asuv)

  süda+medaljon n.

  süda+osa n. südamik

  süda+päev n.

  süda+siilik n. zool. (okasnahkne)

  süda+suvi n.

  südasuvi=ne o. \hommik\

  südasuvise=lt m. \soe\

  süda+talv n.

  südatalvi=ne o.

  süda+öö n.

  südaöi=ne o. \kohtumine\

  südaöösel, südaööl, südaöösi m.

  südame+alune n. piirkond südamest veidi allpool

  südame+asi n. asi, tegevus, töö, mida kohusetruult, innuga, täie tõsidusega tehakse

  südame+asjad n. armuasjad

  südame+astma n. med.

  südame+atakk n. med. äkiline südamehaiguse hoog

  süda=r n. sl. südameatakk

  südame+auk n. lohuke südamealuses ülakõhu piirkonnas

  südame+blokaad n. med.

  südame+daam n.

  südame+emajuur n. bot.

  südame+glükosiidid n. farm. (südametalitlust tugevdavad)

  südame+haigus n.

  südame+headus n.

  südame+hellus n.

  südame+häire n.

  südame+hääl n.

  südame+infarkt n. med.

  südame+kahin n.

  südame+kahjustus n.

  südame+kelme n. anat.

  südame+kirurgia n.

  südamekirurg n. südamekirurgia spetsialist

  südame+klapp n. anat.

  südameklapi+rike n. med.

  klapi+rike n. med.

  südame+kloppimine n.

  südame+koda n. anat.

  südame+koone n. südamelihase kokkutõmme, süstol

  südame+kramp n. kõnek. rinnaangiin, stenokardia

  südame+kujuline o. \ripats\ südame kujuga

  südame+kurbus n.

  südame+lihas n. anat. müokard

  südamelihase+põletik n. südamelihase põletikuline kahjustus, müokardiit

  südame+lähedane o. \teema\

  südame+löök n. südametukse

  südame+meere n. kardiogramm

  südame+meering n. kardiograafia

  südame+meerik n. kardiograaf

  südame+mure-muren. südant rõhuv, südamel lasuv mure; millegi eest hoolekandmise kohustus, ülesanne millegi eest hoolitseda

  südame+mädanik n. med.

  südame+operatsioon n.

  südameopp n. kõnek. südameoperatsioon

  südame+paun n. anat.

  südamepauna+põletik n. med.

  südamepauna+vedelik n. füsiol.

  südamepauna+õõs n. anat.

  südame+piin n.

  südame+probleem n.

  südame+puudulikkus n. med. seisund, kus süda ei ole võimeline küllalt kiiresti pumpama sinna saabuvat verd v. venoosse vere naasmine südamesse on ebapiisav

  südame+põhjast, südame+põhjani n. \õnnelik, kurb, poolt\

  südame+rabandus n. äkksurm südame seiskumise tagajärjel

  südame+rahu n.

  südame+ravim n.

  südame+reuma n. med.

  südame+rike n.

  südame+rohi1 n. bot. roosade õitega huulõieline rohttaim

  veiste+südamerohi n. (ravimtaim)

  südame+rohi2 n. südameravim

  südame+rõõm n.

  südame+rütm n.

  südamerütmi+häire n. med.

  südame+saladus n.

  südame+soojus n.

  südame+soov n.

  südame+sopp-sopin. hingesopp

  südame+stimulaator n. kardiostimulaator, südametegevust virgutav elektronseadis südame juures

  südame+stimulatsioon n.

  südame+sõber n.

  südame+sõbratar n.

  südame+tablett n.

  südame+talitlus n. füsiol. südametegevus

  südame+tegevus n.

  südame+tilgad n.

  südame+toon n. füsiol. südameklappide sulgumise heli (südame kuulatlemisel)

  südame+tukse n.

  südame+tunnistus n. süüme, omaenese tegudele ja eesmärkidele antavates kõlbelistes hinnangutes ning emotsionaalses kõlbelises enesekontrollis väljenduv isiksuse omadus

  südametunnistuse+piin n.

  südametunnistuse+vabadus n.

  südame+täiega, südame+täiest-täiem. vihaga, pahameelega

  südame+uuring n.

  südame+vaevus n.

  südame+valu n.

  südame+vatsake n. anat.

  südame+veri n. piltl. süda, hing

  südame+voolmed n. med. rinnaangiin, stenokardia

  südame+värinaga, südame+värinal n. \ootama\ hirmuga, ärevusega


 • ÜHENDITULETISED

  hea+südam=lik o. hea südamega, lahke, sõbralik, alati abivalmis, osavõtlik

  heasüdamlikk=us n.

  heasüdamliku=lt m. \aitama\

  kõva+südame=line o. kõva südamega

  sooja+südame=line o. \inimene\ sooja südamega


 • ÜHENDID

  süda peksleb t.

  südame+pekslemine n.

  süda pööritab t.

  südame+pööritus n.

  südameid murdma t. piltl.

  südamete+murd=ja n. vastassugupoole veetleja

  südamete+murd=mine n.

  \oma\ südant ava/ma t. piltl. kellegi vastu avameelne, usaldav olema

  südant kaota/ma t. piltl. kellessegi meeletult armuma

  südant kergendama t. piltl. oma enesetunnet, meeleolu (näit. millegi ärarääkimisega) lahedamaks muutma, seda leevendama

  südant kergenda/ma t. oma enesetunnet, meeleolu lahedamaks muutma, seda leevendama

  südant kinnita/ma t. midagi sööma v. jooma enesetunde tõstmiseks

  südame+kinnitus n.

  südant kosuta/ma t.

  südant+kosutav o. \raamat\

  südant+kosutava=lt m. \hea\

  südant liigutama t. piltl.

  südant+liigutav o. \muusika\ heldima panev

  südant+liigutava=lt m. \hea\

  südant puista/ma t. piltl. südamelt ära rääkima

  südame+puista=ja n.

  südame+puista=mine n.

  südant soojendama t. piltl.

  südant+soojendav o. \kohtumine\ rõõmustav

 • vaba o. iseseisev, sõltumatu; selline, kes ei ole vangistatud, kinniseotud vms.; oma olekus sundimatu, loomulik; mittehõivatud; takistusteta; katmata; millestki v. kellestki ilmaolev; prii; lahtine; millestki v. kellestki lahti saanud

 • TULETISED

  vaba=lt m. \liikuma, valdama, jõudma\

  vaba=dik n. aj. maata või vähese maaga end mõisast vabaks ostnud talupoeg

  vabadiku+koht n.

  vabadiku+maja n.

  vabadiku+naine n.

  vabadiku+pere n.

  vaba=dus n. vabana olek

  vabaduse=tu o. \elu\ ilma vabaduseta

  vabaduset=us n.

  ajakirjandus+vabadus n.

  isiku+vabadus n.

  kodaniku+vabadus n.

  kombe+vabadus n.

  kompositsiooni+vabadus n.

  koosoleku+vabadus n.

  kriitika+vabadus n.

  käitumis+vabadus n.

  liikumis+vabadus n.

  loome+vabadus n.

  loomingu+vabadus n.

  mõtte+vabadus n.

  pressi+vabadus n.

  põhi+vabadus n.

  sõna+vabadus n.

  tahte+vabadus n.

  tegevus+vabadus n.

  trüki+vabadus n.

  usu+vabadus n.

  valiku+vabadus n.

  vormi+vabadus n.

  vabadus+aade n.

  vabadus+aste-astmen.

  vabadus+iha n.

  vabadus+janu n.

  vabadus+kiri-kirjan. aj.

  vabadus+laulik n.

  vabadus+liikumine n.

  vabadus+päike n. piltl.

  vabadus+püüe n.

  vabadus+sõda n. pol. sõda, mida peetakse rahvusliku iseseisvuse saavutamiseks

  vabadussõda=lane n. vabadussõjast osavõtnu

  Eesti Vabadussõda n. (Eesti iseseisvuse kaitseks 1918–1920)

  Eesti Vabadussõjalaste Liit n.

  vabadussõja=lane n. pol. Eesti Vabadussõjalaste Liidu liige

  vaps n. kõnek. vabadussõjalane

  vabadus+võitleja n.

  vabadus+võitlus n.

  vabadust armasta/ma t.

  vabaduse+armasta=ja n.

  vabadus+armast=us, vabaduse+armast=us n.

  vabadust kaota/ma n.

  vabadus+kaot=us, vabaduse+kaot=us n. jur.

  vaba=kond n. vabasektor, kolmas sektor

  vabakond=lane n.

  vaba=ne/ma t. vabaks saama v. jääma

  vabane=ja n.

  vabane=mine n.

  vaba=sta/ma t. vabaks päästma v. tegema

  vabasta=ja n.

  vabasta=mine n.

  vabasta=tu n. see, kes on vabastatud

  vabast=i n. el. (lüliti osa)

  vabast=us n. vabastamine

  õppemaksu+vabastus n.

  vabastus+liikumine n.

  vabastus+operatsioon n.

  vabastus+võitlus n.

  maksu+vabast=us n. ⇐ maksust vabasta/ma

  rahva+vabast=us n. ⇐ rahvast vabasta/ma

  rahvavabastus+armee n.

  rahvavabastus+liikumine n.


 • LIITSÕNAD

  aktsendi+vaba o. \kõne\

  alkoholi+vaba o. \jook, pidu\

  allergia+vaba o. \materjal\

  auto+vaba o. \tänav\

  happe+vaba o. \paber\

  juhtme+vaba o. \kõlar\

  jää+vaba o. \külmik\

  kahjuri+vaba o. \seeme\ põllum.

  kolesterooli+vaba o. \toit\

  kompleksi+vaba o. \käitumine\

  konteksti+vaba o. \jutt\ tekstilisest kontekstist sõltumatu

  kontekstivaba=lt m. \öeldud\

  kontekstivaba=dus n.

  koormus+vaba o. \aeg\

  kriisi+vaba o. \aasta\

  laktoosi+vaba o. \söök\

  liha+vaba o. \toit\

  liht+vaba n. aj. keskajal Lääne-Euroopas isiklikult vaba inimene, kes ei kuulunud ülikkonda

  lume+vaba o. \tee\

  maa+vaba n. aj. vabatalupoeg

  maksu+vaba o.

  mikroobi+vaba o. \keskkond\ mikroobitu, steriilne

  müra+vaba o. \töö\

  mürgi+vaba o. \liim\

  nakkus+vaba o. \keskkond\

  pinge+vaba o. \elu\

  pingevaba=lt m. \käituma\

  pisiku+vaba, pisikute+vaba o. \liiv\ pisikutest vaba

  protsendi+vaba o. \laen\

  rasva+vaba o. \puljong\

  ravimi+vaba o. \raviviis\

  riski+vaba o. \võimalus\

  rooste+vaba o. \nuga\

  soola+vaba o. \toit\

  stressi+vaba o. \kodu\

  suhkru+vaba o. \dieet\

  sularaha+vaba o. \süsteem\

  taudi+vaba o. \kari\

  teenistus+vaba o. \nädal\

  tolli+vaba o. \tsoon\

  tolmu+vaba o.

  tuumarelva+vaba o. \maailm\

  tuumavaba o. tuumarelvavaba

  täi+vaba o. \kool\

  töö+vaba o. \nädal\

  umbrohu+vaba o. \peenar\

  valgu+vaba o. \toit\

  vee+vaba o. \pesu\

  viina+vaba o. \elu\

  viirus+vaba o. \kartul, tarkvara\

  viisa+vaba o. \reis\

  viisavaba=dus n. (riigipiiri ületamisel)

  viisavaba=lt m.

  õilis+vaba n. aj. varafeodaalse aja ülik

  õppe+vaba o. \nädal\ • vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  vaba+aine n. ped. (õppekavas)

  vaba+aja+jalatsid, vaba aja jalatsid n.

  vaba+aja+rõivad, vaba aja rõivad n.

  vaba+armastus n. seksuaalsuhted ilma kindla partnerita

  vaba+diplom n. nõuk. kõrgkooli diplom ilma tööle suunamiseta

  vaba+etendus n.

  vaba+ettur n. sp. (males)

  vaba+graafika n. k. iseseisva kunstiteosena loodud graafikateosed; vrd. tarbegraafika

  vabagraafik n. vabagraafikat viljelev kunstnik

  vaba+haridus n. kooliväline täiendav ja huvialane haridus

  vabaharidus+tegevus n.

  vaba+harjutus n. sp. (sooritatakse võimlemisriistu kasutamata)

  vaba+härra n. aj. Saksamaa alamaadli tiitel

  vaba+jooks n. tehn. (näit. jalgrattal)

  vaba+kasvatus n. ped. lapsele tegevusvabaduse jätmine täiskasvanute kasvatusmõju alahinnates

  vaba+kaubandus n. maj. riikidevaheline, mis tahes seadusandlike jm. piiranguteta kaubavahetus

  vabakaubandus+leping n.

  vabakaubandus+piirkond n.

  vabakaubandus+tsoon n. vabakaubanduspiirkond

  vaba+kava n. vabalt valitud kava (iluuisutamises, iluvõimlemises)

  vaba+kirik n. relig. riigi- v. rahvakirikust sõltumatud iseseisvad kristlikud kogudused

  vaba+klass n. (purjespordis)

  vaba+kogudus n. relig. (kuhu võib tulla iga inimene)

  vaba+kohvik n.

  vaba+kool-koolin.

  vaba+kunstnik n. vabakutseline kunstnik

  vaba+kuulaja n. üliõpilase õigusteta õppija kõrgkoolis

  vaba+käik n. (autol)

  vabakäigu+sidur n.

  vaba+liige n. mat. hulkliikme liige, mis ei sisalda muutujaid

  vaba+linn n. aj. Saksa-Rooma riigis piiskopi kui ilmaliku senjööri võimu alt vabanenud linn; rahvusvaheliste lepingutega loodud iseseisev neutraalne demilitariseeritud territoriaalne üksus nüüdisajal

  vaba+löök n. sp. vastaspoolele võimaldatav pealelöök, mida mängu rikkunud pool ei saa segada (näit. jalgpallis)

  vaba+maadlus n. sp. maadluse liik, kus võistlusvõtted on lubatud kogu keha ulatuses ja jalgade abi kasutades

  vaba+maal n. k.

  vaba+maalimine n.

  vaba+majandus n.

  vabamajandus+piirkond n.

  vabamajandus+tsoon n.

  vaba+mõtleja n. (kes mõtleb traditsioonilistest seisukohtadest erinevalt)

  vaba+mõtlemine n. dogmadest sõltumatu mõtteviis

  vaba+müük n.

  vaba+parras n. mer. üle veepinna ulatuv pardaosa

  \karja\ vaba+pidamine n. põllum. (vabalt, lahti, mitte lõas)

  vaba+planeering n. k.

  vaba+plastika n. k.

  vaba+pääse n.

  vaba+püss n. (laskespordis)

  vaba+püstol n. sp. laskespordiala, milles on lubatud kõik püstolid kaliibriga 5,6 mm

  vaba+riik n. (kõrgemad riigivõimuorganid on vabalt valitavad)

  vabariik=lane n. vabariigi pooldaja; (USA) vabariikliku partei liige

  vabariik=lik o. \võistlus; kokkutulek\

  üle+vabariigi=line o. \sündmus\ üle vabariigi ulatuv

  banaani+vabariik n. piltl. väike üht kultuuri kasvatav maa, mis on seetõttu poliitiliselt ja majanduslikult ebakindel

  liidu+vabariik n. (kuulub liitu)

  liit+vabariik n. vabariikliku korraga liitriik

  linn+vabariik n.

  rahvus+vabariik n.

  vennas+vabariik n. nõuk.

  vaba+sadam n. (kuhu kaupade sissetoomine ja sealt väljavedu on tollivaba)

  vaba+samm n. sp. sõj.

  vaba+sektor n. kolmas sektor

  vaba+sepistus n.

  vaba+skulptuur n.

  vaba+sukelduja n.

  vaba+stiil n. sp. (suusatamises:) uisusammuga sõidutehnika

  vaba+surm n. enesetapp

  vaba+sõit n. sp. (iluuisutamises)

  vaba+söötmine n. põllum.

  vaba+talupoeg n.

  vaba+teater n.

  vaba+tsoon n. vabakaubanduspiirkond

  vaba+turg n. maj.

  vabaturu+hind n. maj.

  vabaturu+majandus n. maj.

  vabaturu+tehing n. maj.

  vaba+ujuja n. sp. (vabastiilis)

  vaba+ujumine n. sp. (võib kasutada kõiki ujumisviise ja neid vahetada)

  vaba+vaht-vahin. mer. tööst vaba aeg

  vaba+vektor n. mat.

  vaba+vesi n. vaba vesi, avavesi

  vaba+vise n. sp. (pallimängus)

  vabaviske+ala n.

  vabaviske+joon n.

  vaba+võitleja n. sp. vabavõitluse harrastaja

  vaba+võitlus n. sp. kahevõitlusala, kus on ühendatud ja kohandatud erinevate kahevõitlusalade tehnikad ja mille eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas välja parim võitleja

  vaba+võnkumine n. füüs. el.

  vaba+välge n. (laseril)

  vaba+värss n.

  vaba-t+mees n. vnm. vabadik; vaba mees

  vaba+ühendus n. rahvusvaheline v. sisemaine valitsusest sõltumatu organisatsioon • vaba+käigu+vang-vangin. <(vaba+käi|gu)+vang> kõnek. (kes käib vabalt vanglast väljas tööl)

  vaba+lennu-mudellennuk n.

  vaba+õhu+etendus n. (toimub vabas õhus)

  vaba+õhu+kino n. (vabas õhus)

  vaba+õhu+kohvik n.

  vaba+õhu+kontsert n.

  vaba+õhu+lava n.

  vaba+õhu+muuseum n.

  vaba+õhu+teater n.


 • ÜHENDITULETISED

  vaba+kutse=line o. ⇐ vaba kutsega \tõlkija\ (puudub palgaline ametikoht)

  vaba+meel=ne o. ⇐ vaba meelega \inimene\ salliv

  vabameels=us n.

  vaba+mõtte=line o. \sisu, inimene\ vaba mõttega

  vaba+müür=lane n. [Tõlkelaen inglise keelest: freemason vaba müürsepp [free vaba + mason müürsepp].]

  vaba+palga=line o. ametlikku palgasüsteemi mittekuuluv; vaba palgaga

  vaba+taht=lik1 o. \abistaja\ omast vabast tahtest tehtav, toimuv vms.; omal tahtel tegev, millessegi kuuluv vms.

  vabatahtlik2 n. vabatahtlik tegutseja millegi hüvanguks; ka sõj.

  vabatahtlikk=us n.

  vabatahtliku=lt m.


 • ÜHENDID

  vabaks jooksma t. (korvpallimängus)

  vabaks+jooks n. sp.

  vabaks+jooks=mine n. sp.

  vabaks lask/ma t.

  vabaks+lask=mine n.

  vabaks+last=u n.

  vabaks ost/ma t.

  vabaks+ost n.

  vabaks+ost=mine n.

 • veri n.

 • TULETISED

  vere=kas o. vererikas

  vere=v o. punane

  vereva=lt m.

  verev=us n.

  veri=ne o. \haav, võitlus, vaenlane\ (kus on verd); (kus on palju verevalamist); kõnek. tige

  verise=lt m.

  vere=tu o. \võitlus, nägu\ ilma vereta; kahvatu; piltl. ilmetu (kunst)

  veretu=lt m.

  veret=us n.

  veretu=sta/ma t. verest vabastama

  veretusta=mine n.

  veretu=stu/ma t. verest vabanema

  verme n. verine triip, haav

  verme=line o.

  vere+verme n.

  verd=u/ma t. verd täis valguma

  \igemete\ verdu=mine n.

  vere=ta/ma t. veripunasena paistma

  veri=sta/ma t. \kätt, siga\ veriseks tegema, haavama; kodulooma tapma

  verista=ja n.

  verista=mine n.

  veri=tse/ma t. (vähehaaval) verd jooksma

  veritse=mine n.

  verits=us n.

  veritsus+tõbi n. med. meestel esinev pärilik vere hüübimatus, hemofiilia


 • LIITSÕNAD

  doonori+veri n. med. (doonorilt saadud)

  kala+veri n. ka piltl. külm, tundetu

  konserv+veri n.

  menstruatsiooni+veri n.

  orja+veri n. piltl.

  seikleja+veri n.

  sini+veri n. piltl. (aadlipäritolu kohta)

  sinivere=line1 n. aadlik; aadlisoost isik

  sinivere=line2 o. \mõisnik\ aadlisoost

  südame+veri n. piltl. süda, hing

  veeni+veri n. • musta+verd, musta+vere=line o. \mees\ tõmmu, tumedavereline

  puhast+verd o. \eestlane, aadlik, hobune\

  sega+verd o. \kari\ segavereline

  täis+verd, täis+vere=line o. täisvereline

  valget+verd o. \laps\ heleda pea ja heleda nahaga

  võõrast+verd o. \külaline\ võõrast tõugu; teisest rahvusest v. rassist • veri+apelsin n. (punase viljaliha ja mahlaga)

  veri+greip n. (punase viljaliha ja mahlaga)

  veri+koeranael n. karbunkul

  veri+komu n.

  veri+kusesus n. med. vet. rohke vere sisaldus kuses

  veri+käkk n.

  veri+leib n. (tainasse on segatud verd)

  veri+muhk n. hematoom

  veri+noor o. väga noor

  veri+okse n. med.

  veri+punane o.

  veri+puu n. bot. punakaspruuni kuni veripunase puiduga astlaline troopikapuu või -põõsas

  veri+ravi n.

  veri+rind n. med. rinnaõõnde kogunenud veri

  veri+roe n. med. (veresegune)

  veri+ruske o.

  veri+röga n.

  veri+sool-soolan. eelsool

  \linnu\ veri+suled-sulen. (alles täielikult välja arenemata)

  verisulis o. \poisike, poliitik\ piltl. noor; algaja

  veri+tasu n. tava tapetu eest surmaga kätte maksta

  veri+toores o. täiesti toores

  veri+vaen n. lepitamatu vaen

  veri+vaene o. väga vaene

  veri+vaenlane n. leppimatu vaenlane

  veri+vihm n. met. (imevihm)

  veri+vill-villin.

  veri+vorst n.

  veri+värske o. väga värske; täiesti uus

  verivärske=lt m. \ilmunud\

  vere+analüüs n.

  vere+arst n.

  vere+doping n. sportlase vere hemoglobiinisisalduse suurendamine vereülekande teel, kui seda ei tehta ravieesmärgil

  vere+doonor n.

  vere+grupp n.

  vere+haigus n.

  vere+hääl n. päritud loomus, instinkt

  vere+hüüve n.

  vere+janu n.

  verejanu=line o. \vallutaja\

  vere+juga n.

  vere+kaan n. (verelaskmiseks raviotstarbel)

  vere+karva o. veripunane

  vere+kiudnik n.

  vere+klomp n.

  vere+koer n. jälituskoer

  vere+korp-korban.

  vere+kämp n.

  vere+küllane o.

  vere+kümnis n.

  vere+leem n.

  vere+lible n. füsiol.

  lible n. verelible

  puna+lible n.

  valge+lible n.

  vere+liistak n.

  vere+loik n.

  vere+loome n. vere(rakkude) moodustumine organismis

  vereloome+elund n.

  vereloome+haigus n.

  vere+maitse n.

  vere+mürgistus, vere+mürgitus n.

  vere+nire n.

  vere+nugiline n.

  vere+ohver n. tapaohver

  vere+oja n.

  vere+pais n. vere ülemäärane kogunemine

  vere+pank n. doonorivere ja verepreparaatide varu

  vere+parasiit n.

  vere+piisk n.

  vere+pilt n.

  vere+pisar n. verepiisk

  vere+plasma n.

  vere+plekk n.

  vere+preparaat n.

  vere+pritsmed n.

  vere+proov n.

  vere+pulm n. piltl. verevalamine

  vere+rada n. verejäljed

  vere+rikas o.

  vere+ringe n. vere ringlemine; vere ringlemistee

  kopsu+vereringe n.

  vereringe+elund n.

  vereringe+häire n.

  vereringe+süsteem n.

  vereringe+šokk n.

  vere+rohke o.

  vere+rõhk n. füsiol.

  kõrg+vererõhk n.

  kõrgvererõhk+tõbi n. kõrgvererõhuhaigus

  kõrgvererõhu+haige n.

  kõrgvererõhu+haigus n.

  vererõhu+mõõtur n.

  vererõhku alanda/ma t.

  vererõhu+alanda=ja n.

  vererõhu+aland=i n. med. (ravim)

  vere+rühm n. inimese v. looma pärilik veretüüp

  vere+saun n. piltl. verevalamine

  vere+seerum n.

  vere+segune o. verd sisaldav

  vere+sete n.

  vere+side, vere+sidemed-sidemen. veresugulus

  vere+sool-soolan. (raua ühend)

  vere+soon n.

  veresoon=kond n. veresoonestik

  veresoone=stik n.

  veresoone+ummistus n.

  veresoonte+kirurgia n.

  vere+sugulane n. sünni poolest sugulane

  veresugul=us n.

  vere+suhkur n. veres sisalduv glükoos

  veresuhkru+mõõtur n. glükomeeter

  veresuhkru+näit n.

  vere+sulgur n. (suleb verejooksu)

  vere+süü n. tapmise süü

  vere+teenistus n.

  vere+test n.

  vere+tilk n.

  vere+tukse n.

  vere+tõkesti n. med.

  vere+töö n. verevalamine, kuritöö

  vere+urma+rohi n. <(vere+urma)+rohi> (ravimtaim)

  vere+uuring n.

  vere+vadak n. vnm. vereseerum

  vere+vaene o. vere poolest vaene, kehva verega

  verevaes=us n. kehvveresus; ilmetus

  vere+valum n. kudedesse v. kehaõõntesse valgunud veri

  aju+verevalum n.

  täpp+verevalum n.

  vere+vanne n.

  vere+vend n. (verega seotud v. verega kinnitatud)

  verevend=lus n. võitluskaaslaste kindel sõprus; verega kinnitatud sõprussuhe

  vere+verme n.

  vere+vähk n.

  vere+värvnik n. hemoglobiin

  vere+ülekanne-kanden.

  oma+vere+ülekanne n.


 • ÜHENDITULETISED

  ara+vere=line o. ara verega

  bakter+vere=sus n. med. bakterite leidumine veres

  heleda+vere=line o. heledate juuste ja heleda nahaga

  keeva+vere=line o. keeva verega, kergesti ägestuv

  keevaverelise=lt m.

  keevaverelis=us n.

  kehv+vere=sus n. med. seisund, kus inimesel on kehv veri

  kusi+vere=sus n. med. kusiainete leidumine veres

  kuuma+vere=line o. tuline, äge, talitsematu

  kuumaverelise=lt m.

  kuumaverelis=us n.

  külma+vere=line o. tasakaalukas; külma verega; külmalt kaalutlev

  külmaverelise=lt m.

  külmaverelis=us n.

  liig+vere=sus n. med. vere liigne kogunemine mingis elundis

  lämmastik+vere=sus n. med. vere liigne lämmastikusisaldus

  musta+vere=line o. tõmmu; musta verega

  mäda+vere=sus n. med. mädapisikute leidumine veres

  nakkus+vere=sus n. med. vet. vere nakatatus mäda tekitavate bakteritega

  puhta+vere=line o. segamata, puhta verega

  \tõu\ puhtaverelis=us n.

  puna+vere=sus n. med. seisund, kus vere punaliblede teke on suurenenud

  roisk+vere=ne o. septiline

  roisk+vere=sus n. veremürgitus

  sega+vere=line o. (eri rahvusest v. rassist vanematega)

  segaverelis=us n.

  sooja+vere=line o. elava loomuga; sooja verega

  soojaverelis=us n.

  suhkur+vere=sus n. füsiol. viinamarjasuhkru normaalne esinemine veres

  tumeda+vere=line o. tumeda verega

  tõmmu+vere=line o. tõmmu verega

  täis+vere=line o. täisväärtuslik; välimuselt tugev; puhastverd

  täisverelise=lt m. \elama\

  valge+vere=line o. valge nahaga; valge verega

  valge+vere=sus n. med. valgeliblede hulga haiguslik suurenemine

  vähe+vere=sus n. med. vere koguhulga vähesus • vere+varust=us n. ⇐ verega varusta/ma verega varustatus; verega varustamine


 • ÜHENDID

  verd and/ma t.

  vere+and=ja n. doonor

  vere+and=mine n.

  verd erita/ma t.

  vere+erit=us n.

  verd ime/ma t.

  vere+ime=ja n. verest toituv putukas v. loom; halv. teiste töövaevast elaja

  vere+ime=mine n.

  vere+im=ur n. (nugiuss)

  verd jooks/ma t.

  vere+jooks n.

  aju+verejooks n.

  emaka+verejooks n.

  kopsu+verejooks n.

  mao+verejooks n.

  nina+verejooks n.

  soole+verejooks n.

  äkk+verejooks n.

  verd kaota/ma t.

  vere+kaot=us n.

  verd kuse/ma t.

  vere+kuse=mine n. med.

  verd köhi/ma t.

  vere+köhi=mine n. med.

  verd lask/ma t. (ravi otstarbel); verd valama

  vere+lask=mine n. verevalamine; aadrilaskmine

  verd pilasta/ma t.

  vere+pilast=us n. suguline vahekord lähisugulaste vahel

  verd vaheta/ma t.

  vere+vahet=us n. med. (raviotstarbel); piltl. vanade töötajate väljavahetamine uute vastu

  verd vala/ma t. piltl. tapma v. haavama; hukkuma

  vere+vala=mine n. taplus, verine vägivald (rohkete ohvritega)

  verd võt/ma t.

  vere+võt=ja n. kõnek. vereanalüüsi tegija

  vere+võt=mine n. kõnek. vereanalüüs

  verd värskenda/ma t.

  vere+värskend=us n. põllum. (tõuaretusvõte); piltl. uute töötajate lisandumine

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur