[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

kand/ma t. ühest paigast teise viima v. tooma; millelegi altpoolt toeks olema, seda ülal hoidma; peal lasuvat raskust välja kannatama; taluma, (välja) kannatama; (suutelisuse kohta:) lubama, võimaldama (midagi teha); saaki v. vilja andma; (jalanõude, riietusesemete kohta); (omamise, millegagi varustatuse kohta); mingis olukorras v. millegi osaline olema; midagi millelegi v. kuhugi märkima vms.

 • TULETISED

  kand=u/ma t. millestki kantuna kuhugi liikuma; ühest kohast teise üle minema; kostma

  kandu=mine n.

  edasi kandu/ma t.

  edasi+kandu=mine n.

  kanna=ta/ma t. midagi rasket kogema; viga v. kahju saama; taluma; (kannatlikult) ootama

  kannata=ja n.

  kaas+kannataja n.

  kannata=mine n.

  kannata=nu n. kehaliselt kannatada saanud isik; jur. isik, kellele on kahju tekitatud

  kannat=us n. valu; vastupidavus kedagi v. midagi taluda

  hobuse+kannatus n. piltl. ülisuur kannatlikkus

  ingli+kannatus n. piltl. suur kannatlikkus

  kannatus+lill n. bot. (meenutab Kristuse krooni)

  kannatus+lugu n.

  kannatus+mäng n. teatr. keskaegne vaimulik näidend Kristuse kannatustest; selle ettekanne

  kannatus+müsteerium n. piibliaineline etendus

  kannatus+nädal n. (enne ülestõusmispühi)

  kannatus+rikas o. \elu\

  kannatusrikka=lt m. \elama\

  kannatus+rohke, kannatuste+rohke o.

  kannatuse+karikas n.

  kannatama=tu o. kärsitu

  kannatamatu=lt m. \ootama\

  kannatamat=us n.

  kannat=lik o.

  kannatlikk=us n.

  kannatliku=lt m. \lootma\

  usu+kannata=ja n. see, kes usu nimel kannatab; märter

  kahju kannata/ma t.

  kahju+kannata=ja n.

  kahju+kannata=mine n.

  puudust kannata/ma t.

  puuduse+kannata=ja, puudust+kannata=ja n.

  välja kannata/ma t.

  välja+kannata=mine n.

  välja+kannatama=tu o.

  väljakannatamatu=lt m. \raske\

  kannatada saa/ma t.

  kannatada+saa=mine n.

  kannatada+saa=nu n.

  kanda=m n. kantav asi, koorem

  puu+kandam n.

  kand=ik n. (toitude ettekandmiseks)

  hõbe+kandik n.

  plastmass+kandik n.

  plastkandik n.

  kand=ja n. (kelle ametiks on midagi kanda)

  andme+kandja n. ⇐ andmete kandja inf. magnetlint, diskett

  magnet+andmekandja n.

  bakteri+kandja n. ⇐ bakterite kandja

  batsilli+kandja n. ⇐ batsillide kandja

  kabja+kand=ja n. ⇐ kapjade kandja nalj. hobune

  kirja+kandja n. ⇐ kirjade kandja (ametinimetus)

  mikroobi+kandja n. ⇐ mikroobide kandja

  paki+kandja n. ⇐ pakkide kandja (ametinimetus)

  parasiidi+kandja n. ⇐ parasiitide kandja (loom v. inimene)

  prilli+kandja n. ⇐ prillide kandja see, kes prille kannab

  pastla+kandja n. ⇐ pastelde kandja halv. (varasemas pruugis:) talupoeg

  püksi+kandja n. ⇐ pükste kand|ja mees; (ka pükse kandva naise kohta)

  soojus+kandja n. ⇐ soojuse kandja füüs. (vesi, põlemisgaasid jne.)

  kand=mik n. vnm. kandik

  kand=mine n.

  andme+kandmine n. ⇐ andmete kandmine inf.

  prilli+kandmine n. ⇐ prillide kandmine

  \uue riide\ kandmis+rõõm n.

  kand=ur n. eh. kandekonstruktsioon

  kann=e1kandmen. kanderihm, sang; käepide

  tiisli+kanne-kandmen.

  kandev o. tähtis, keskne, peamine

  kandv=us n. kandevõime

  mitte+kandev o. \sein\

  kantud t. \kübar\ pruugitud, poolpidune


 • LIITSÕNAD

  kand-e+aeg n. (loomade) tiinusaeg

  kand-e+iga-ean.

  kand-e+jõud n.

  kand-e+karkass n.

  kand-e+kast n.

  kand-e+kaup n. kandekastist ja -laualt müüdav kaup

  kandekauba=ndus n.

  kand-e+konstruktsioon n.

  kand-e+kott-kotin.

  kand-e+laager n.

  kand-e+laud n. (müügisaalis) ühest kohast teise kantav laud

  kand-e+leht n.

  kand-e+loom-looman.

  kand-e+lüli n.

  kand-e+mast n. el.

  kand-e+nõu n.

  kand-e+osa n.

  kand-e+pael n.

  kand-e+paun n.

  kand-e+pesa n.

  kand-e+pind-pinnan.

  kand-e+puu n.

  kand-e+raam-raamin.

  kand-e+rakett n. tehn.

  kand-e+rihm n.

  kand-e+sadul n.

  kand-e+sagedus n.

  kand-e+sarrus n. eh.

  kand-e+sein n.

  kand-e+sõrestik n. eh.

  kand-e+tala n.

  kand-e+tarind n.

  kand-e+tool n.

  kand-e+vedru n.

  kand-e+võime n.

  kandevõime=line o. \aluspind\

  kand-e+võrk n.

  kand-e+vöö n.

  kanni+puud n. kandepuud, kaelkoogud


 • ÜHENDITULETISED

  ameti+kand=ja n. ⇐ ametit kand/ma ametiisik; võimukandja

  energia+kand=ja n. ⇐ energiat kand/ma gaas, aur, vedelik v. tahkis, mida kasutatakse energia salvestamiseks ja ülekandeks

  heli+kand=ja n. ⇐ heli kand/ma (plaat, filmilint)

  hääle+kand=ja n. ⇐ häält kand/ma kellegi ideid levitav meediakanal

  info+kand=ja n. ⇐ infot kand/ma

  kaabu+kand=ja n. ⇐ kaabut kand/ma

  kilbi+kand=ja n. ⇐ kilpi kand/ma kannupoiss, kes pidi rüütli kilpi kandma

  \ajalehtede\ koju+kann=e-kanden. ⇐ koju kand/ma

  koorma+kand=ja n. ⇐ koormat kand/ma (loom v. inimene)

  kultuuri+kand=ja n. ⇐ kultuuri kand/ma kultuuri säilitaja ja levitaja

  kärsa+kand=ja n. ⇐ kärssa kand/ma siga

  lennuki+kand=ja n. ⇐ lennukit kand/ma see, mis lennukit kannab; sõj. lennukite ja helikopterite baasiks olev suur sõjalaev

  medali+kand=ja n. ⇐ medalit kand/ma medaliga autasustatu

  mundri+kand=ja n. ⇐ mundrit kand/ma see, kes mundrit kannab

  naise+kand=mine n. ⇐ naist kandma (spordiala)

  nakkus+kand=ja, nakkuse+kand=ja n. ⇐ nakkust kand/ma

  ordeni+kand=ja n. ⇐ ordenit kand/ma ordeniga autasustatu

  patsi+kand=ja n. ⇐ patse kand/ma see, kes patsi v. patse kannab

  raketi+kand=ja n. ⇐ rakette kand/ma (raketilaev, raketilennuk vm.)

  sarve+kand=ja n. ⇐ sarvi kand/ma see, kes sarvi kannab; sarvloom; piltl. petetud abielumees

  tungla+kand=ja n. ⇐ tungalt kand/ma see, kes tungalt kannab

  tuule+kann=e-kanden. ⇐ tuul kanna/b see, mida tuul kannab; geol. tuule poolt kantav liiv ja tolm

  tõrviku+kand=ja n. ⇐ tõrvikut kand/ma tõrvikut kandev isik; piltl. eestvedaja, teenäitaja

  vee+kand=ja n. ⇐ vett kand/ma see, kes vett kannab (endisajal ka ametina)

  võimu+kand=ja n. ⇐ võimu kand/ma


 • ÜHENDID

  au kand/ma t.

  au+kand=ja n. kõrge ametiisik

  ette kand/ma t.

  ette+kand=ja n. esineja

  topless-+ettekandja n.

  ette+kann=e-kanden.

  elektron+ettekanne-kanden.

  esi+ettekanne-kanden.

  kaas+ettekanne-kanden.

  konverentsi+ettekanne-kanden.

  lühi+ettekanne-kanden.

  plenaar+ettekanne-kanden.

  posteri+ettekanne-kanden. stendiettekanne

  põhi+ettekanne-kanden.

  sektsiooni+ettekanne-kanden.

  stendi+ettekanne-kanden.

  ettekande+koosolek n.

  hoolt kand/ma t.

  hoole+kand=ja n. vnm. hoolitseja

  hoole+kann=e-kanden. hooldus

  eri+hoolekanne n. erihooldus

  sotsiaal+hoolekanne-kanden. sotsiaalhooldus

  hoolekande+asutus n. hooldusasutus

  kaasas kand/ma t.

  kaasas+kand=mine n.

  kaasas+kantav o. \raadio\

  kaela kand/ma t. juba tööjõuline olema

  kaela+kand=ja n. ise hakkama saav noor inimene

  kaela+kand=mine n.

  keelt kand/ma t. piltl. taga rääkima; peale kaebama

  keele+kand=ja n.

  keele+kand=mine n.

  keele+kann=e-kanden.

  \teatavat\ nime kand/ma t.

  nime+kand=ja n. teat. nime kandev v. edasi kandev isik vm.

  maha kand/ma t. kustutama

  maha+kand=mine n.

  maha+kann=e-kanden.

  pärga kand/ma t.

  pärja+kand=ja n.

  seelikut kand/ma t.

  seeliku+kand=ja n. nalj. naine

  sisse kand/ma t. (ruumi sisse); kirja panema

  sisse+kand=ja n.

  sisse+kand=mine n.

  sisse+kann=e-kanden. registreeriv märge v. ülestähendus

  kanne2kanden. sissekanne (toimikusse)

  sünni+sissekanne n. jur. sissekanne sünniregistrisse

  sünnikanne n. sünnisissekanne

  tungalt kand/ma t.

  tungla+kand=ja n. ka piltl. teenäitaja, progressi tipus sammuja

  vilja kand/ma t. saaki andma; tulemust andma

  vilja+kand=mine n.

  vilja+kann=e-kanden.

  viljakande+iga-ean.

  viljakande+periood n.

  viljakande+võime n.

  vilja+kandev o. maa

  viljakandv=us n.

  vilja+kandma=tu o.

  viljakandmat=us n.

  vormi kand/ma t.

  vormi+kand=ja n. (politseinik, piirivalvur)

  üle kand/ma t. üle viima; raadio v. televisiooni kaudu edasi andma

  üle+kand=ja n.

  üle+kand=mine n.

  üle+kann=e-kanden. (ühekordne) ülekandmine; tehn. (mehhanism)

  friktsioon+ülekanne-kanden. tehn. hõõrdülekanne

  hammas+ülekanne-kanden. tehn. (hammasrataste abil)

  hõõrd+ülekanne-kanden. tehn. (hõõrdejõu abil)

  kardaan+ülekanne-kanden. tehn. kardaanvõlli(de)st ja -liigenditest koosnev mehhanism jõu ülekandmiseks

  kett+ülekanne-kanden. tehn. (ringleva keti abil)

  koonus+ülekanne-kanden. tehn.

  kruvi+ülekanne-kanden. tehn.

  oma+vere+ülekanne n. med. vere viimine haige ühest kehaosast teise

  ooperi+ülekanne-kanden.

  otse+ülekanne-kanden. otsene, vahetu ülekanne (nt televisioonis, raadios)

  panga+ülekanne-kanden.

  planetaar+ülekanne-kanden. tehn. (mõned hammasrattad liiguvad koos ühendava raamiga)

  posti+ülekanne-kanden. (posti teel)

  raadio+ülekanne-kanden.

  rihm+ülekanne-kanden. tehn.

  rooli+ülekanne-kanden. tehn.

  soojus+ülekanne-kanden. füüs.

  televisiooni+ülekanne-kanden.

  tele+ülekanne n. televisiooniülekanne

  tigu+ülekanne-kanden. tehn. (teost ja tigurattast koosnev mehhanism)

  tross+ülekanne-kanden. tehn.

  vere+ülekanne-kanden. med. vet. ühe inimese v. looma vere üleviimine teisele

  ülekande+arv n. tehn.

  ülekande+jaam n. el.

  ülekande+kett-ketin. tehn.

  ülekande+liin n. el.

  ülekande+mehhanism n. tehn.

  ülekande+rihm n. tehn.

  ülekande+rubla n. (virtuaalse arveldusrahana)

  ülekande+suhe n. tehn. mehhanismi vedava ja veetava lüli nurkkiiruse suhe

  ülekande+võll n. tehn.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur