[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kand/ma t. ühest paigast teise viima v. tooma; millelegi altpoolt toeks olema, seda ülal hoidma; peal lasuvat raskust välja kannatama; taluma, (välja) kannatama; (suutelisuse kohta:) lubama, võimaldama (midagi teha); saaki v. vilja andma; (jalanõude, riietusesemete kohta); (omamise, millegagi varustatuse kohta); mingis olukorras v. millegi osaline olema; midagi millelegi v. kuhugi märkima vms.

 • TULETISED

  kand=u/ma t. millestki kantuna kuhugi liikuma; ühest kohast teise üle minema; kostma

  kandu=mine n.

  edasi kandu/ma t.

  edasi+kandu=mine n.

  kanna=ta/ma t. midagi rasket kogema; viga v. kahju saama; taluma; (kannatlikult) ootama

  kannata=ja n.

  kaas+kannataja n.

  kannata=mine n.

  kannata=nu n. kehaliselt kannatada saanud isik; jur. isik, kellele on kahju tekitatud

  kannat=us n. valu; vastupidavus kedagi v. midagi taluda

  hobuse+kannatus n. piltl. ülisuur kannatlikkus

  ingli+kannatus n. piltl. suur kannatlikkus

  kannatus+lill n. bot. (meenutab Kristuse krooni)

  kannatus+lugu n.

  kannatus+mäng n. teatr. keskaegne vaimulik näidend Kristuse kannatustest; selle ettekanne

  kannatus+müsteerium n. piibliaineline etendus

  kannatus+nädal n. (enne ülestõusmispühi)

  kannatus+rikas o. \elu\

  kannatusrikka=lt m. \elama\

  kannatus+rohke, kannatuste+rohke o.

  kannatuse+karikas n.

  kannatama=tu o. kärsitu

  kannatamatu=lt m. \ootama\

  kannatamat=us n.

  kannat=lik o.

  kannatlikk=us n.

  kannatliku=lt m. \lootma\

  usu+kannata=ja n. see, kes usu nimel kannatab; märter

  kahju kannata/ma t.

  kahju+kannata=ja n.

  kahju+kannata=mine n.

  puudust kannata/ma t.

  puuduse+kannata=ja, puudust+kannata=ja n.

  välja kannata/ma t.

  välja+kannata=mine n.

  välja+kannatama=tu o.

  väljakannatamatu=lt m. \raske\

  kannatada saa/ma t.

  kannatada+saa=mine n.

  kannatada+saa=nu n.

  kanda=m n. kantav asi, koorem

  puu+kandam n.

  kand=ik n. (toitude ettekandmiseks)

  hõbe+kandik n.

  plastmass+kandik n.

  plastkandik n.

  kand=ja n. (kelle ametiks on midagi kanda)

  andme+kandja n. ⇐ andmete kandja inf. magnetlint, diskett

  magnet+andmekandja n.

  bakteri+kandja n. ⇐ bakterite kandja

  batsilli+kandja n. ⇐ batsillide kandja

  kabja+kand=ja n. ⇐ kapjade kandja nalj. hobune

  kirja+kandja n. ⇐ kirjade kandja (ametinimetus)

  mikroobi+kandja n. ⇐ mikroobide kandja

  paki+kandja n. ⇐ pakkide kandja (ametinimetus)

  parasiidi+kandja n. ⇐ parasiitide kandja (loom v. inimene)

  prilli+kandja n. ⇐ prillide kandja see, kes prille kannab

  pastla+kandja n. ⇐ pastelde kandja halv. (varasemas pruugis:) talupoeg

  püksi+kandja n. ⇐ pükste kand|ja mees; (ka pükse kandva naise kohta)

  soojus+kandja n. ⇐ soojuse kandja füüs. (vesi, põlemisgaasid jne.)

  kand=mik n. vnm. kandik

  kand=mine n.

  andme+kandmine n. ⇐ andmete kandmine inf.

  prilli+kandmine n. ⇐ prillide kandmine

  \uue riide\ kandmis+rõõm n.

  kand=ur n. eh. kandekonstruktsioon

  kann=e1kandmen. kanderihm, sang; käepide

  tiisli+kanne-kandmen.

  kandev o. tähtis, keskne, peamine

  kandv=us n. kandevõime

  mitte+kandev o. \sein\

  kantud t. \kübar\ pruugitud, poolpidune


 • LIITSÕNAD

  kand-e+aeg n. (loomade) tiinusaeg

  kand-e+iga-ean.

  kand-e+jõud n.

  kand-e+karkass n.

  kand-e+kast n.

  kand-e+kaup n. kandekastist ja -laualt müüdav kaup

  kandekauba=ndus n.

  kand-e+konstruktsioon n.

  kand-e+kott-kotin.

  kand-e+laager n.

  kand-e+laud n. (müügisaalis) ühest kohast teise kantav laud

  kand-e+leht n.

  kand-e+loom-looman.

  kand-e+lüli n.

  kand-e+mast n. el.

  kand-e+nõu n.

  kand-e+osa n.

  kand-e+pael n.

  kand-e+paun n.

  kand-e+pesa n.

  kand-e+pind-pinnan.

  kand-e+puu n.

  kand-e+raam-raamin.

  kand-e+rakett n. tehn.

  kand-e+rihm n.

  kand-e+sadul n.

  kand-e+sagedus n.

  kand-e+sarrus n. eh.

  kand-e+sein n.

  kand-e+sõrestik n. eh.

  kand-e+tala n.

  kand-e+tarind n.

  kand-e+tool n.

  kand-e+vedru n.

  kand-e+võime n.

  kandevõime=line o. \aluspind\

  kand-e+võrk n.

  kand-e+vöö n.

  kanni+puud n. kandepuud, kaelkoogud


 • ÜHENDITULETISED

  ameti+kand=ja n. ⇐ ametit kand/ma ametiisik; võimukandja

  energia+kand=ja n. ⇐ energiat kand/ma gaas, aur, vedelik v. tahkis, mida kasutatakse energia salvestamiseks ja ülekandeks

  heli+kand=ja n. ⇐ heli kand/ma (plaat, filmilint)

  hääle+kand=ja n. ⇐ häält kand/ma kellegi ideid levitav meediakanal

  info+kand=ja n. ⇐ infot kand/ma

  kaabu+kand=ja n. ⇐ kaabut kand/ma

  kilbi+kand=ja n. ⇐ kilpi kand/ma kannupoiss, kes pidi rüütli kilpi kandma

  \ajalehtede\ koju+kann=e-kanden. ⇐ koju kand/ma

  koorma+kand=ja n. ⇐ koormat kand/ma (loom v. inimene)

  kultuuri+kand=ja n. ⇐ kultuuri kand/ma kultuuri säilitaja ja levitaja

  kärsa+kand=ja n. ⇐ kärssa kand/ma siga

  lennuki+kand=ja n. ⇐ lennukit kand/ma see, mis lennukit kannab; sõj. lennukite ja helikopterite baasiks olev suur sõjalaev

  medali+kand=ja n. ⇐ medalit kand/ma medaliga autasustatu

  mundri+kand=ja n. ⇐ mundrit kand/ma see, kes mundrit kannab

  naise+kand=mine n. ⇐ naist kandma (spordiala)

  nakkus+kand=ja, nakkuse+kand=ja n. ⇐ nakkust kand/ma

  ordeni+kand=ja n. ⇐ ordenit kand/ma ordeniga autasustatu

  patsi+kand=ja n. ⇐ patse kand/ma see, kes patsi v. patse kannab

  raketi+kand=ja n. ⇐ rakette kand/ma (raketilaev, raketilennuk vm.)

  sarve+kand=ja n. ⇐ sarvi kand/ma see, kes sarvi kannab; sarvloom; piltl. petetud abielumees

  tungla+kand=ja n. ⇐ tungalt kand/ma see, kes tungalt kannab

  tuule+kann=e-kanden. ⇐ tuul kanna/b see, mida tuul kannab; geol. tuule poolt kantav liiv ja tolm

  tõrviku+kand=ja n. ⇐ tõrvikut kand/ma tõrvikut kandev isik; piltl. eestvedaja, teenäitaja

  vee+kand=ja n. ⇐ vett kand/ma see, kes vett kannab (endisajal ka ametina)

  võimu+kand=ja n. ⇐ võimu kand/ma


 • ÜHENDID

  au kand/ma t.

  au+kand=ja n. kõrge ametiisik

  ette kand/ma t.

  ette+kand=ja n. esineja

  topless-+ettekandja n.

  ette+kann=e-kanden.

  elektron+ettekanne-kanden.

  esi+ettekanne-kanden.

  kaas+ettekanne-kanden.

  konverentsi+ettekanne-kanden.

  lühi+ettekanne-kanden.

  plenaar+ettekanne-kanden.

  posteri+ettekanne-kanden. stendiettekanne

  põhi+ettekanne-kanden.

  sektsiooni+ettekanne-kanden.

  stendi+ettekanne-kanden.

  ettekande+koosolek n.

  hoolt kand/ma t.

  hoole+kand=ja n. vnm. hoolitseja

  hoole+kann=e-kanden. hooldus

  eri+hoolekanne n. erihooldus

  sotsiaal+hoolekanne-kanden. sotsiaalhooldus

  hoolekande+asutus n. hooldusasutus

  kaasas kand/ma t.

  kaasas+kand=mine n.

  kaasas+kantav o. \raadio\

  kaela kand/ma t. juba tööjõuline olema

  kaela+kand=ja n. ise hakkama saav noor inimene

  kaela+kand=mine n.

  keelt kand/ma t. piltl. taga rääkima; peale kaebama

  keele+kand=ja n.

  keele+kand=mine n.

  keele+kann=e-kanden.

  \teatavat\ nime kand/ma t.

  nime+kand=ja n. teat. nime kandev v. edasi kandev isik vm.

  maha kand/ma t. kustutama

  maha+kand=mine n.

  maha+kann=e-kanden.

  pärga kand/ma t.

  pärja+kand=ja n.

  seelikut kand/ma t.

  seeliku+kand=ja n. nalj. naine

  sisse kand/ma t. (ruumi sisse); kirja panema

  sisse+kand=ja n.

  sisse+kand=mine n.

  sisse+kann=e-kanden. registreeriv märge v. ülestähendus

  kanne2kanden. sissekanne (toimikusse)

  sünni+sissekanne n. jur. sissekanne sünniregistrisse

  sünnikanne n. sünnisissekanne

  tungalt kand/ma t.

  tungla+kand=ja n. ka piltl. teenäitaja, progressi tipus sammuja

  vilja kand/ma t. saaki andma; tulemust andma

  vilja+kand=mine n.

  vilja+kann=e-kanden.

  viljakande+iga-ean.

  viljakande+periood n.

  viljakande+võime n.

  vilja+kandev o. maa

  viljakandv=us n.

  vilja+kandma=tu o.

  viljakandmat=us n.

  vormi kand/ma t.

  vormi+kand=ja n. (politseinik, piirivalvur)

  üle kand/ma t. üle viima; raadio v. televisiooni kaudu edasi andma

  üle+kand=ja n.

  üle+kand=mine n.

  üle+kann=e-kanden. (ühekordne) ülekandmine; tehn. (mehhanism)

  friktsioon+ülekanne-kanden. tehn. hõõrdülekanne

  hammas+ülekanne-kanden. tehn. (hammasrataste abil)

  hõõrd+ülekanne-kanden. tehn. (hõõrdejõu abil)

  kardaan+ülekanne-kanden. tehn. kardaanvõlli(de)st ja -liigenditest koosnev mehhanism jõu ülekandmiseks

  kett+ülekanne-kanden. tehn. (ringleva keti abil)

  koonus+ülekanne-kanden. tehn.

  kruvi+ülekanne-kanden. tehn.

  oma+vere+ülekanne n. med. vere viimine haige ühest kehaosast teise

  ooperi+ülekanne-kanden.

  otse+ülekanne-kanden. otsene, vahetu ülekanne (nt televisioonis, raadios)

  panga+ülekanne-kanden.

  planetaar+ülekanne-kanden. tehn. (mõned hammasrattad liiguvad koos ühendava raamiga)

  posti+ülekanne-kanden. (posti teel)

  raadio+ülekanne-kanden.

  rihm+ülekanne-kanden. tehn.

  rooli+ülekanne-kanden. tehn.

  soojus+ülekanne-kanden. füüs.

  televisiooni+ülekanne-kanden.

  tele+ülekanne n. televisiooniülekanne

  tigu+ülekanne-kanden. tehn. (teost ja tigurattast koosnev mehhanism)

  tross+ülekanne-kanden. tehn.

  vere+ülekanne-kanden. med. vet. ühe inimese v. looma vere üleviimine teisele

  ülekande+arv n. tehn.

  ülekande+jaam n. el.

  ülekande+kett-ketin. tehn.

  ülekande+liin n. el.

  ülekande+mehhanism n. tehn.

  ülekande+rihm n. tehn.

  ülekande+rubla n. (virtuaalse arveldusrahana)

  ülekande+suhe n. tehn. mehhanismi vedava ja veetava lüli nurkkiiruse suhe

  ülekande+võll n. tehn.

 • sees k., m., seest k., m., sisse k., m.

 • TULETISED

  sees=mine o. \uks, tunne\ sisemine

  seesmise=lt m. \kindel, õrn\

  sees=mus n. sisemus

  sise=mine o.

  sisemise=lt m. \tundlik\

  parem+sisemine n. sp. jalgpallis: parempoolne edurivimängija

  vasak+sisemine n. sp. jalgpallis: vasakpoolne edurivimängija

  sise+antenn n.

  sise+arhitekt n.

  sise+arhitektuur n.

  sise+arst n.

  sise+asi n.

  sise+audit n.

  sise+dekoratsioon n.

  sise+dokument n.

  sise+elu n.

  sise+elund n.

  sise+emigrant n.

  sise+emigratsioon n.

  sise+energia n.

  sise+filee n.

  sise+finantsid n.

  sise+haigus n.

  sise+heitlus n.

  sise+hooaeg n.

  sise+hõõrdumine n.

  sise+hääl n.

  sise+häälikud n. keelet. häälikuühend, mis algab pearõhulise (v. kaasrõhulise) silbi esimese täishäälikuga ja lõpeb järgmise silbi täishääliku ees v. sõna lõpus

  sise+juurdlus n.

  sise+jõud n.

  sise+kadu n. keelet. vokaali kadumine sõna keskelt

  sise+kaemus n. (millegi) sisemine tajumine, vaatlus

  sise+kaitse-kaitsen. (riigis kehtiva korra alalhoidmiseks)

  sisekaitse+akadeemia n.

  sisekaitse+õpe n.

  sisekaitse+ülem n.

  sise+kaubandus n.

  sise+kaunistus n.

  sise+keere-keermen. tehn. ava sisepoolele lõigatud keere

  sise+kergejõustik n.

  sise+kest n. anat.

  sise+koha+kääne n. keelet.

  sise+konflikt n.

  sise+kontroll n.

  sise+kord-korran.

  sise+kujundaja n. siseruumide kujundaja, sisearhitekt

  sise+kujundus n. siseruumide kujundus

  sisekujundus+projekt n.

  sise+kumm n.

  sise+kõne n. telefonikõne asutuse, hoone telefonivõrgus; mõtetes moodustatav kõne, hääletu kõne

  sise+kõrv n. anat.

  sisekõrva+põletik n. med.

  sise+külg n.

  sise+liide n. keelet. sõnatüve sees esinev liide, infiks

  sise+läbimõõt n.

  sise+maa n. (merest ja rannikust eemal asuv)

  sisemai=ne2 o. sisemaal asuv v. esinev

  sise+maailm n. sisemine maailm, hingeelu

  sise+majandus n.

  sise+meri n.

  sise+migrant n.

  sise+migratsioon n.

  sise+ministeerium n.

  sise+monoloog n.

  sise+mõõde n.

  sise+määrustik n.

  sise+nugiline n. permeesorganismi sees elutsev nugiline, siseparasiit

  sise+nõre n. sisesekretsioonil tekkiv nõre

  sisenõre+nääre n.

  sise+nõristus n. füsiol. sisesekretsioon

  sisenõristus+süsteem n.

  sise+olud n.

  sise+olukord-korran.

  sise+omane o. nähtusele v. esemele sisemiselt omane, selle loomusest tulenev, immanentne

  sise+osa n.

  sise+parasiit n. med. vet.

  sise+peegeldus n.

  sise+piin n.

  sise+pind-pinnan.

  sise+pinge n.

  sise+planeet n. (mille orbiit on Maa teekonna sees)

  sise+poliitika n.

  sisepoliiti=line o. sisepoliitikasse puutuv

  sisepoliitilise=lt m.

  sise+rada n.

  sise+rahu n.

  sise+rajoon n.

  sise+reaktsioon n. pol.

  sise+riiklik o. riigisisene

  sise+riim n. kirj.

  sise+ring n.

  sise+ringjoon n.

  sise+ruum n.

  sise+rõdu n.

  sise+ränne n.

  sise+sadam n.

  sise+sein n.

  sise+sekretsioon n. füsiol.

  sisesekretoor=ne o. sisesekretsiooniga seotud

  sisesekretsiooni+häire n.

  sisesekretsiooni+nääre n.

  siseviimistlus+materjal n.

  sise+sõkal n.

  sise+takistus n. el.

  sise+tald n.

  sise+tarbimine n. maj.

  sise+tasku n.

  sise+taster n.

  sise+telefon n.

  sise+tiitel n. bibl. trük.

  sise+toitekude n.

  sise+treening n.

  sise+treimine n.

  sise+trepp n.

  sise+tunne n.

  sise+turg n.

  sise+turism n.

  sise+töö n.

  sise+tüli n.

  sise+ujula n.

  sise+uudised n.

  sise+vaade n.

  sise+vaenlane n.

  sise+valgusti n.

  sise+valgustus n.

  sise+veed n.

  sisevee+tee n.

  sisevee+transport n.

  sise+veekogu-kogun.

  sise+veeris n. bibl. trük.

  sise+ventilatsioon n.

  sise+vibraator n. eh.

  sise+viimistlus n.

  siseviimistlus+materjal n.

  sise+volt n.

  sise+vooder n.

  sise+võidulaen n.

  sise+võistlused n.

  sise+võrk n.

  sise+võte n.

  sise+õu n.

  sise+äär n.

  sise+ülesvõte n.

  sise+põlemis+mootor n. tehn. (kütuse põlemine toimub mootori sees)

  sise=mik n. vnm. sisemus

  sise=mus n. sees(pool) olev osa v. ruum; mingi ala keskele jääv osa; sisemaailm; hingelaad

  sise=nda/ma t. kellegi mõtlemist v. käitumist psüühiliselt mõjutama; esile kutsuma

  sisenda=ja n.

  sisenda=mine n.

  sisend=us n.

  sisendus=lik o.

  sisenduslikk=us n.

  sisendusliku=lt m.

  sisendus+jõud n.

  sisendusjõu=line o.

  sisendusjõulise=lt m.

  sisendus+võime n.

  sisendusvõime=line o. \hääl\

  ~sise=ne o. (millegi) sees olev v. toimuv

  aatomi+sisene o.

  ametkonna+sisene o.

  erakonna+sisene o. erakonna sees olev

  ettevõtte+sisene o. \info\

  kollektiivi+sisene o. \probleem\

  kvartali+sisene o. \liiklus\

  lihase+sisene o. \pinge\

  liigi+sisene o. \võitlus\

  maa+sisene o. \vesi\

  mulla+sisene o.

  molekuli+sisene o.

  partei+sisene o.

  raku+sisene o. \bakter\

  riigi+sisene o.

  riigisisese=lt m.

  rindkere+sisene o. \elund\

  sordi+sisene o. \varieeruvus\

  sõna+sisene o. \muutus\

  tehase+sisene o. \sidevõrk\

  tsehhi+sisene o. tsehhi sees, tsehhis paiknev v. toimuv

  tuuma+sisene o.

  vee+sisene o. \taim\

  veeni+sisene o. \narkoos\

  üsa+sisene o. \eluperiood\ füsiol.

  sise=ne/ma t. sisse astuma v. minema

  sise=nd n. <sise(ne)=nd> el. digitaalseadme osa; inf. infotöötlussüsteemi sisenev info; maj. kõik, mis siseneb kaupade ja teenustena tootmisse

  sisend+andmed n.

  sisend+klemm n.

  sisend+seade-seadmen. (arvuti vm. elektronseadme osa)

  sisend+takistus n.

  sisend+pinge n.

  sisene=ja n.

  sisene=mine n.

  sise=sta/ma t. sisse viima v. panema

  sisesta=ja n. see, kes sisestab midagi; inf. (ametinimetus)

  andme+sisestaja n. ⇐ andmete sisestaja

  sisesta=mine n. inf.

  sisest=us n. sisestamine

  kaabel+sisestus n. el.

  voog+sisestus n. el.

  sisestus+kaabel n.

  sisi=kond n. siseelundid; ka piltl.

  sisi=m n. hing, sisemaailm; selle varjatuim osa


 • LIITSÕNAD

  sees+pidi m.

  seespidi=ne o.

  seespidise=lt m.

  sees+pool k., m. \akent; toimuv\

  sees+ütlev n. (kääne)

  seest+ütlev n. (kääne)

  seest+poolt m. \suletud\

  sisse+poole1 m. \pööratud\

  sisse+poole2 k., m. \varbad; pööratud\

  sisse+vaade n.

  sisse+võtted n.

  sisse+ütlev n. (kääne)


 • ÜHENDITULETISED

  sise+mai=ne1 o. \turism\ riigisisene


 • ÜHENDID

  sees olema t.

  sees+ole=k n.

  sees+ole=mine n.

  sees+oli=ja n.

  sisse aja/ma t. (millegi sisse); halv. palju sööma v. jooma

  sisse+aja=ja n.

  sisse+aja=mine n.

  sisse and/ma t. sisse söötma v. jootma; avaldust vms. esitama

  sisse+and=ja n.

  sisse+and=mine n.

  sisse astu/ma t. (ruumi, kooli)

  sisse+astu=ja n.

  sisse+astu=mine n.

  sisseastumis+avaldus n.

  sisseastumis+eksam n.

  sisseastumis+katse n.

  sisseastumis+konkurss n.

  sisse ela/ma t. olukorraga harjuma; millessegi süvenema

  sisse+ela=mine n.

  sisse hinga/ma t.

  sisse+hinga=ja n.

  sisse+hinga=mine n.

  sisse juhata/ma t.

  sisse+juhata=ja n.

  sisse+juhata=mine n.

  \artikli\ sisse+juhat=us n. sissejuhatav osa; alustus

  sisse juurdu/ma t. tugevasti juurduma, väga omaseks saama

  sisse+juurdu=mine n.

  sisse kalla/ma t.

  sisse+kalla=mine n.

  sisse kand/ma t. (ruumi sisse); kirja panema

  sisse+kand=ja n.

  sisse+kand=mine n.

  sisse+kann=e-kanden. registreeriv märge v. ülestähendus

  kanne2kanden. sissekanne (toimikusse)

  sünni+sissekanne n. jur. sissekanne sünniregistrisse

  sünnikanne n. sünnisissekanne

  sisse keet/ma t. sisse tegema, hoidist valmistama

  \marjade\ sisse+keet=mine n.

  sisse kirjuta/ma t.

  sisse+kirjuta=ja n.

  sisse+kirjuta=mine n.

  sisse+kirjuta=tu n.

  sisse+kirjut=us n.

  sisse klaari/ma t. mer. laeva saabumist sadamas vormistama

  sisse+klaari=mine n.

  sisse koli/ma t.

  sisse+koli=ja n.

  sisse+koli=mine n.

  sisse kukku/ma t. varisema, vajuma; piltl. vahele jääma; piltl. mingis toimingus v. otsuses eksima

  sisse+kukku=ja n.

  sisse+kukku=mine n.

  sisse+kukku=nu n.

  sisse kulu/ma t.

  sisse+kulu=mine n. sagedase kordamise tõttu täiesti omaseks saamine

  sisse+kulunud o. \harjumused\ omaseks saanud

  sisse kutsu/ma t.

  sisse+kuts=e n.

  sisse+kutsu=ja n.

  sisse+kutsu=mine n.

  sisse käi/ma t. (korduvalt) kuhugi sisse astuma

  sisse+käi=k n. sisseminekut võimaldav koht v. käik, sissepääs

  era+sissekäik n.

  pea+sissekäik n.

  \saabaste\ sisse+käi=mine n.

  sisse+käidud o. \rada\

  sisse künd/ma t. \seemet, väetist\

  sisse+künd n.

  sisse+künd=ja n.

  sisse+künd=mine n.

  sisse küt/ma t. küttekollet esimest korda (prooviks) kütma

  \kamina\ sisse+küt=mine n.

  sisse lange/ma t.

  sisse+lange=mine n.

  sisse lask/ma t. sisenemist võimaldama

  sisse+las=e-lasken. tehn. (autol)

  sisselaske+ava n. tehn.

  sisselaske+ventiil n. tehn.

  sisse+lask=ja n.

  sisse+lask=mine n.

  sisse laul/ma t. (helisalvestuseks)

  sisse+laul=ja n.

  sisse+laul=mine n.

  sisse logi/ma t. inf.

  sisse+logi=ja n.

  sisse+logi=mine n.

  sisse lõika/ma t.

  sisse+lõig=e n. millessegi tehtud lõige, sälk, täke vms.

  \suusaraja\ sisse+lõika=ja n.

  sisse+lõika=mine n.

  sisse löö/ma t. löögiga millegi sisse pressima; löögiga purustama

  sisse+löö=ja n.

  sisse+löö=k n.

  sisse+löö=mine n.

  sisse lülita/ma t. (masinat, tuld)

  sisse+lülita=ja n.

  sisse+lülita=mine n.

  sisse+lülit=us n.

  sisse maga/ma t. magamise tõttu kuhugi hilinema

  sisse+maga=ja n.

  sisse+maga=mine n.

  sisse maks/ma t. teat. rahasummat kuhugi maksma

  sisse+maks-maksun.

  sisse+maks=e n. maj. sissemaks

  sissemakse+täht n.

  sisse+maks=ja n.

  sisse+maks=mine n.

  sisse marssi/ma t.

  \võõrvägede\ sisse+marss n.

  sisse+marssi=mine n.

  sisse mine/ma t.

  sisse+mine=ja n.

  sisse+mine=k n.

  sisse+mine=mine n.

  sisse murd/ma t. vägivaldselt sisse tungima

  sisse+murd n.

  sisse+murd=ja n.

  sisse+murd=mine n.

  sisse+murr=e n.

  sisse müüri/ma t.

  sisse+müüri=mine n.

  sisse+müüri=tu n. see, kes on sisse müüritud

  sisse nõud/ma t.

  sisse+nõud=ja n.

  sisse+nõud=mine n.

  sisse+nõu=e n.

  sissenõude+veksel n.

  sisse+nõutav o. \summa\

  sisse ost/ma t.

  sisse+ost-ostun.

  sisseostu+hind n.

  sisse+ost=ja n.

  sisse+ost=mine n.

  sisse pane/ma t.

  sisse+pane=k n.

  sisse+pane=mine n.

  sisse+pani=ja n.

  sisse piira/ma t.

  sisse+piira=ja n.

  sisse+piira=mine n.

  sisse+piira=tu n.

  sisse pist/ma t. \kätt, nina\

  sisse+pist=mine n.

  sisse pritsi/ma t.

  \kütuse\ sisse+prits=e n.

  sissepritse+mootor n. tehn.

  sisse+pritsi=mine n.

  sisse puhu/ma t.

  sisse+puh=e n. tehn. (ventilatsioonil)

  sissepuhke+ventilatsioon n.

  sisse+puhu=mine n.

  sisse põika/ma t.

  sisse+põig=e n.

  sisse+põika=ja n.

  sisse+põika=mine n.

  sisse põimi/ma t. \uusi niite, tsitaate\

  sisse+põimi=mine n.

  sisse põle/ma t.

  sisse+põle=mine n.

  sisse+põle=nu n.

  sisse põleta/ma t.

  sisse+põleta=mine n.

  sisse pääse/ma t. (mingisse ruumi); (õppeasutusse)

  sisse+pääs n. sissepääsemine; sissekäik

  pea+sissepääs n.

  sissepääsu+luba n.

  sissepääsu+tee n.

  sisse+pääse=mine n.

  sisse+pääse=nu n.

  sisse raiu/ma t.

  sisse+rai=e-raiden.

  sisse+raiu=mine n.

  sisse rända/ma t. mingile alale kuskilt mujalt elama asuma

  sisse+ränd n.

  sisse+rända=ja n.

  sisse+ränn=e n.

  sisserände+kvoot n.

  sisserände+teema n.

  sisse saa/ma t.

  sisse+saa=ja n.

  sisse+saa=mine n.

  sisse+saa=nu n.

  sisse sead/ma t. kusagil elama v. tööle asuma; tehnilisi seadmeid sisse panema; kehtestama; kasutusele võtma

  sisse+sead=ja n.

  sisse+sead=e-seaden. ruumi sisustus

  sisse+sead=mine n.

  sisse soola/ma t. (liha, kala kohta); halv. (millegi kasutuks osutuva kohta)

  sisse+soola=mine n. ka kõnek. piltl.

  sisse sõit/ma t. sõites sisenema; otsa sõitma

  sisse+sõit n. kuhugi, mingile alale sõitmine

  sissesõidu+hoov n.

  sissesõidu+luba n.

  sissesõidu+pank n.

  sissesõidu+tee n.

  sissesõidu+viisa n.

  sisse+sõit=ja n.

  sisse+sõit=nu n. ajutiselt kuhugi sõitnu

  sisse talla/ma t. piltl.

  sisse+tallatud o. \rada\

  sisse sööt/ma t. (mingil eesmärgil); sisendama; peibutisega ette valmistama; sisestama

  sisse+sööt=ja n.

  sisse+sööt=mine n.

  sisse tassi/ma t. \mööblit, puid\ (kuhugi ruumi)

  sisse+tassi=mine n.

  sisse tege/ma t. (säilitamiseks)

  sisse+tege=mine n.

  sisse+tegi=ja n.

  sisse+tehtud o. \hoidised\

  sisse tikku/ma t.

  sisse+tikku=ja n.

  sisse+tikku=mine n.

  sisse too/ma t. tulu tooma

  sisse+too=ja n.

  sisse+too=mine n.

  sisse trügi/ma t.

  sisse+trügi=ja n.

  sisse+trügi=mine n.

  sisse tule/ma t. kuhugi sisenema; rahalise varana lisanduma

  sisse+tule=k n. laekunud rahasumma

  aasta+sissetulek n.

  kogu+sissetulek n.

  kõrval+sissetulek n.

  lisa+sissetulek n.

  neto+sissetulek n.

  sissetuleku+allikas n.

  sissetuleku+artikkel n.

  sissetuleku+kirje n. rmtp.

  sissetuleku+pool-poolen.

  sisse+tule=mine n.

  sisse+tuli=ja n.

  sisse tungi/ma t.

  sisse+tung n.

  sisse+tungi=ja n.

  sisse+tungi=mine n.

  sisse vaju/ma t.

  \katuse\ sisse+vaju=mine n.

  sisse varise/ma t.

  sisse+varise=mine n.

  sisse+varisenud o. \katus\

  sisse veda/ma t. (kuhugi ruumi); (kaupa) välismaalt sisse tooma; alt vedama, petma; eksiteele viima

  sisse+veda=ja n.

  sisse+veda=mine n.

  sisse+ved=u n.

  sisseveo+kaup n.

  sisseveo+keeld n.

  sisseveo+kitsendus n.

  sisseveo+litsents n.

  sisseveo+luba n.

  sisseveo+toll n.

  sisse vehki/ma t. kõnek. varastama

  \raha\ sisse+vehki=ja n.

  sisse+vehki=mine n.

  sisse vii/ma t. (majja, varju alla); (dokumente); uuendusi kasutusele võtma

  sisse+vii=ja n.

  sisse+vii=k-viigun. el. sisestus; tarind selle jaoks

  sisse+vii=mine n.

  sisse viska/ma t.

  sisse+vis=e n. sp. (korvpallis)

  külje+sissevise n.

  sisse+viska=ja n.

  sisse+viska=mine n.

  sisse voola/ma t.

  sisse+vool-voolun. sissevoolamine; sissevoolukoht

  sissevoolu+ava n.

  sissevoolu+toru n.

  sisse+voola=mine n.

  sisse võt/ma t.

  sisse+võtt n.

  sissevõtu+volt n.

  sisse+võt=ja n.

  sisse+võt=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur