[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

kahi1kahjan. murd. jook; folkl. jookohver (nt õlu), vt ka kahi2

 • LIITSÕNAD

  kahja+kann-kannun. folkl.

 • kahi2kahjan. raudvitriol, kübaramust (värv), vt ka kahi1

 • TULETISED

  kahja/ma t. kahjavärvide v. kübaramustaga värvima

  kahja=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kahja+sinine n. keem. kahjavärv(aine)

  kahja+värvaine n. keem.

  kahjavärv n. kahjavärvaine

 • kahin n. millegi liikumisest v. kergest kokkupuutest tekkiv vaikne kõlatu ühetooniline heli; paljude inimeste elevusest, sosistamisest, vaiksest jutusuminast tekkiv nõrk müra; ärev sagimine, õiendamine

 • TULETISED

  kahi=se/ma t. kahinat andma v. tekitama; (paljude inimeste kõlatu, eleva v. äreva poolsosinal kõnelemise, naerusumina vms. kohta)

  kahise=mine n.

  kahis=ta/ma t. kahisema panema, kahinat andma v. tekitama; summutatult kõnelema, naerma vms.

  kahista=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kihin-kahin n.

  hingamis+kahin n.

  kõrkja+kahin n.

  naeru+kahin n.

  pahameele+kahin n.

  südame+kahin n.

 • kahju n. aineline kaotus, varanduse vähenemine v. hävimine; häda, viga, kahjustus, halbus; rahulolematus, nukker meel vms, kahikahjun. vnm. kahju

 • TULETISED

  kahjuks m. \ei ole\ kellegi v. millegi suhtes ebasoodsalt v. halvasti

  kahju=lik o. \mõju\

  kahjulikk=us n.

  kahjuliku=lt m. \mõjuma\

  keskkonna+kahjulik o. \mõju\ keskkonnale kahjulik

  keskkonnakahjulikk=us n.

  keskkonnakahjuliku=lt m. \toodetud\

  tervise+kahjulik o. \käitumine\ tervisele kahjulik

  kahju=tu o. \aine\

  kahjutu=lt m. \pääsema\

  kahjut=us n.

  kahjutu=sta/ma t. kahjutuks tegema

  kahjutusta=mine n.

  kahjutuks tege/ma t.

  kahjutuks+tege=mine n.

  kahju=m n. maj. rahasumma, mille võrra ettevõtte kulud ületavad tulusid

  realiseerimis+kahjum n.

  kahju=(u)r n. kahjulik loom, putukas, näriline vm.; nõuk. kuritahtlikult kahju tegev isik

  kahjur=lik o. \tegevus\ nõuk.

  kahjur=lus n. nõuk. kahjurlik tegevus

  aia+kahjur n.

  aida+kahjur n.

  hoidla+kahjur n.

  jahu+kahjur n.

  juure+kahjur n.

  kala+kahjur n.

  kapsa+kahjur n.

  kartuli+kahjur n.

  metsa+kahjur n.

  puidu+kahjur n.

  putuk+kahjur n.

  puuvilja+kahjur n.

  põllu+kahjur n.

  sibula+kahjur n.

  taime+kahjur n.

  teravilja+kahjur n.

  viinamarja+kahjur n.

  vilja+kahjur n.

  viljapuu+kahjur n.

  kahjur+loom-looman.

  kahjur+näriline n.

  kahjur+programm n. inf.

  kahjur+putukas n.

  kahjuri+kindel o. põllum. selline, mida kahjurid ei ohusta

  kahjurikindl=us n.

  kahjuri+rüüste n. mets. põllum. taimekahjurite tekitatud suur kahjustus

  kahjuri+tõrje n. kahjurite tõrje

  kahjuri+vaba o. \põld\

  kahe=tse/ma t. millegi üle kahju olema

  kahetse=ja n.

  kahetse=mine n.

  kahets=us n.

  kahetsus+tunne n.

  kahetsus+väärne, kahetsus+väärt o.

  kahetsust avalda/ma t.

  kahetsus+avald=us n.

  kahetsetava=lt m. kahetsusväärselt

  kahetsetava=sti m.

  pattu kahetse/ma t.

  patu+kahetse=ja n.

  patu+kahets=us n.

  taga kahetse/ma t.

  taga+kahetse=ja n.

  taga+kahetse=mine n.

  kahi/ma t. sp. malendit v. kabendit ohverdama

  kahi=mine n.

  kahi=ng n. malendi (v. kabendi) kahimine

  etturi+kahing n.

  kivi+kahing n.

  lipu+kahing n.

  oda+kahing n.

  ratsu+kahing n.

  vankri+kahing n.

  viguri+kahing n.

  kahi+avang n.

  kahju=sta/ma t. kahju tekitama

  kahjusta=ja n.

  taime+kahjustaja n. põllum. (mis taime v. selle saaki kahjustab)

  kahjusta=mine n.

  kahjust=us n.

  aju+kahjustus n. med.

  kiirgus+kahjustus n. med.

  kiiritus+kahjustus n. med.

  koe+kahjustus n. med.

  kuulmis+kahjustus n. med.

  külma+kahjustus n.

  liigese+kahjustus n. med.

  liigvee+kahjustus n.

  lume+kahjustus n.

  maksa+kahjustus n. med.

  müra+kahjustus n.

  naha+kahjustus n.

  putuka+kahjustus n. (putukate põhjustatud)

  põdra+kahjustus n. (põtrade tekitatud)

  põua+kahjustus n.

  päikese+kahjustus n. (päikese tekitatud)

  rahe+kahjustus n.

  rooste+kahjustus n.

  röntgen+kahjustus n. med. (röntgenkiirguse tekitatud)

  sõja+kahjustused n.

  südame+kahjustus n. med.

  sünni+kahjustus n. med. (vastsündinul)

  sünnitus+kahjustus n. med.

  taime+kahjustus n. ⇐ taimede kahjustus põllum.

  talve+kahjustus n. põllum.

  tervise+kahjustus n.

  tormi+kahjustus n.

  tuule+kahjustus n.

  uluki+kahjustus n.

  vee+kahjustus n.

  üraski+kahjustus n. mets.

  kahjustus+koht n.

  kahjustus+kolle n.

  kahju=stu/ma t.

  kahjustu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  avarii+kahju n.

  ikaldus+kahju n.

  keskkonna+kahju n.

  maine+kahju n. mainele tehtud kahju

  okupatsiooni+kahju n.

  suurvee+kahju n.

  sõja+kahju n.

  tormi+kahju n.

  tule+kahju n.

  hiigel+tulekahju n.

  kaevandus+tulekahju n.

  loodus+tulekahju n.

  pikse+tulekahju n.

  metsa+tulekahju n.

  sõja+tulekahju n.

  tulekahju+alarm n.

  tulekahju+hädaline n.

  tulekahju+häire n.

  tulekahju+kell n.

  tulekahju+koht n.

  tulekahju+märk n. kõnek. sünnimärgina esinev sinakaspunane veresoonkasvaja

  tule+kahi-kahjun. tulekahju

  tööseisaku+kahju n.

  viiruse+kahju n. • kahju+meel n.

  kahju+nõue n.

  kahju+rõõm n. rõõm teise inimese kahju, ebaõnne üle

  kahjurõõm=us o. kahjurõõmu tundev

  kahjurõõmsa=lt m.

  kahjurõõmu=tse/ma t. kahjurõõmu tundma

  kahjurõõmutse=ja n.

  kahjurõõmutse=mine n.

  kahju+summa n.

  kahju+tasu n.

  kahju+tuli n. tulekahju

  kahju+tunne n.


 • ÜHENDID

  kahju hüvita/ma t.

  kahju+hüvita=ja n.

  kahju+hüvit=is n. (makstav summa)

  kahju+hüvit=us n. kahju hüvitamine; makstav summa

  kahju kannata/ma t.

  kahju+kannata=ja n.

  kahju+kannata=mine n.

  kahju saa/ma t.

  kahju+saa=ja n.

  kahju+saa=mine n.

  kahju tege/ma t.

  kahju+tege=mine n.

  kahju+tegi=ja n.

  kahju+teg=u n.

  kahju tekita/ma t.

  kahju+tekita=ja n.

  kahju+tekita=mine n.

 • kari3karin. range kord; karistus, vt ka kari1, kari2

 • TULETISED

  kari=sta/ma t. nuhtlema

  karista=ja n.

  karista=mine n.

  karista=tu n. karistatud isik

  karistat=us n.

  karist=us n. kuriteo, halva käitumise vms. puhul rakendatav kasvatus- v. mõjutusvahend, nuhtlus; kohtulikult rakendatav sunniabinõu

  administratiiv+karistus n. halduskaristus

  distsiplinaar+karistus n. jur.

  haldus+karistus n. jur. (halduskorras määratud)

  kartseri+karistus n.

  kollektiiv+karistus n.

  kriminaal+karistus n. jur.

  liit+karistus n. jur. (erinevate kuritegude eest)

  lisa+karistus n. jur.

  peksu+karistus n. aj.

  põhi+karistus n. jur.

  vangla+karistus n. (vanglas kantav)

  väärteo+karistus n.

  karistus+abinõu n.

  karistus+aeg n.

  karistus+ala n. sp.

  karistus+alune n. karistuse all olev isik

  karistus+ekspeditsioon n.

  karistus+löök n.

  karistus+menetlus n. jur.

  karistus+määr n.

  karistus+operatsioon n.

  karistus+organ n. jur.

  karistus+pink n. sp.

  karistus+punkt n. sp.

  karistus+register n.

  karistus+retk n.

  karistus+ring n. sp.

  karistus+rood-roodun. sõj.

  karistus+salk-salgan.

  karistussalk=lane n. karistussalga liige

  karistus+seadustik n. jur.

  karistus+toimkond n.

  karistus+vahend n.

  karistus+viis-viisin.

  karistus+vise n. sp.

  karistus+väärne o. karistust vääriv

  karistus+väärt o.

  karistus+õigus n. jur.

  karistus+üksus n. sõj.

  karistama=tu o. \tegu\ mittekaristatav

  karistamatu=lt m.

  karistamat=us n.

  karistatav n. isik, keda karistatakse


 • LIITSÕNAD

  kodu+kari-karin. aj. talupoegade ilma kohtuta karistamine mõisates

  kodukari+õigus n. aj. maaomaniku õigus karistada talupoegi

  peksu+kari-karin. peksukaristus

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur