[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

kümme1 a. põhiarv 10; märgib üldse rohkust

 • TULETISED

  kümne=nd n. aastakümme

  alg+kümnend, algus+kümnend n.

  lõpp+kümnend, lõpu+kümnend n.

  kümne=s a. \klass\

  kümne=ne1 o. \rühm, buss\

  kümne=ne2 n. paberraha v. münt kümne ühiku väärtuses

  kümme=kond n. umbes kümme

  kümne=line n. paberraha v. münt kümne ühiku väärtuses

  kümne=ndik a. murdarv: kümnes osa

  sekundi+kümnendik n.

  kümnendik+punkt n.

  kümnendik+sekund n.

  kümne=nd~ tähistab kümnel põhinevaid suhteid

  kümnend+arv n.

  kümnend+arvutus n.

  kümnend+kaal-kaalun.

  kümnend+koht n.

  kümnend+liigitus n.

  kümnend+logaritm n.

  kümnend+murd n.

  kümnend+süsteem n.

  kümn=ik n. tööjuhataja; aj. (madalaim ametnik)

  ehitus+kümnik n.

  küla+kümnik n. madalaim valla politsei- ja haldusametnik

  kümn=is n. aj. (naturaalmaksuna:) kümnendik osa saagist

  karja+kümnis n.

  kiriku+kümnis n.

  looma+kümnis n.

  vere+kümnis n. loomakümnis

  vilja+kümnis n.

  kümnise+maks-maksun.

  kümne=kesi m.


 • LIITSÕNAD

  aasta+kümme n. kümme aastat, kümneaastane periood, kümnend

  aastakümnete+pikkune o. \töö\

  esi+kümme n. esimesed kümme

  täis+kümme n.

  kaheksa+kümmend a.

  kaheksakümne=s a. \eluaasta\

  kaheksakümne+aasta=ne o. \mees\

  kaheksakümnene o. \härra\ kaheksakümneaastane

  kaheksakümneaastase=lt m. \abiellunud\

  kaheksa+teist, kaheksa+teist+kümmend a.

  kaheksateistkümne=ndik a.

  kaheksateistkümne=s a.

  kaheksateist+aasta=ne, kaheksateistkümne+aasta=ne o.

  kaheksateistkümne=ne o. \neiu\

  kaks+kümmend a.

  kahekümne=line n. (münt)

  kahekümne=ndik a. murdarv 1/20

  kahekümne=ne o. \noormees, rong\

  kahekümne=s a. \kongress\

  kakskümmend+tahukas n. kahekümne tahuga geomeetriline keha

  kahekümne+aastane o. \neiu, kogemus\

  kahekümne+kilo=ne o. kahekümne kilo raskune

  kahekümne+protsendi=line o. \kasv\ kahekümne protsendi suurune

  kahekümne+protsendi=ne o. kahekümne protsendi suurune

  kahekümne+sendi=line n. kahekümne sendi väärtusega münt

  kahekümne+sendi=ne o. \münt\

  kahekümnesendine2 n. kahekümnesendiline

  kahekümne+sõlme=ne o. \kiirus\

  kaks+teist, kaks+teist+kümmend a.

  kaheteistkümne=ndik a.

  kaheteistkümne=ne o.

  kaheteistkümne=s a.

  kaheteist+aasta=ne, kaheteistkümne+aasta=ne o. \tüdruk\

  kaksteist+sõrm=ik n. anat.

  kaksteistsõrmik+sool-soolen.

  kaksteistsõrmiku+haavand n.

  kaksteist+tahu=kas n. mat.

  kolm+kümmend a.

  kolmekümne=ndik a.

  kolmekümne=ne o.

  kolmekümne=s a.

  kolmekümne+aasta=ne o. \naine, sõda\

  kolmekümne+kraadi=ne o. \pakane\

  kolm+teist, kolm+teist+kümmend a.

  kolmeteistkümne=ndik a. (murdarv)

  kolmeteistkümne=ne o.

  kolmeteistkümne=s a.

  kolmeteist+aasta=ne, kolmeteistkümne+aasta=ne o. \poiss\

  kuus+kümmend a.

  kuuekümne=ndik a.

  kuuekümne=ne o. \mees\

  kuuekümne=s a.

  kuuekümne+aasta=ne o. \härra\

  kuuekümne+vati=ne o. \pirn\

  kuus+teist, kuus+teist+kümmend a.

  kuueteistkümne=ndik a.

  kuueteistkümnendik+noot-noodin.

  kuueteistkümne=s a. \sajand\

  kuueteist+aasta=ne, kuueteistkümne+aasta=ne o. \nooruk\

  kuueteistkümne=ne o. \neiu\

  mitu+kümmend a.

  mitmekümne=s a.

  mitmekümne+kordne o. \koormus\

  mitu+teist, mitu+teist+kümmend a. (ebamääraselt:) põhiarv 11–19 vahemaal

  mitmeteist+aasta=ne, mitmeteistkümne+aasta=ne o.

  mõni+kümmend a.

  mõnekümne+aasta=ne o. \mets, äraolek\

  mõni+teist, mõni+teist+kümmend a. \aastat\

  mõneteist+aasta=ne, mõneteistkümne+aasta=ne o.

  neli+kümmend a.

  neljakümne=ne o.

  neljakümne=s a.

  neljakümne=ndik a.

  neljakümne+aasta=ne o. \naine\

  neljakümneaastase=lt m. \abiellunud\

  neljakümne+kraadi=ne o. \pakane\

  neli+teist, neli+teist+kümmend a.

  neljateistkümne=ndik a.

  neljateistkümne=ne o.

  neljateistkümne=s a.

  neljateist+aasta=ne, neljateistkümne+aasta=ne o.

  paar+kümmend a. umbes kakskümmend

  paarikümne=ne o. \rühm\

  paarikümne+aasta=ne o.

  paarikümne+kilomeetri=ne o. paarikümne kilomeetri pikkune

  paar+teist, paar+teist+kümmend a.

  paariteist+aasta=ne, paariteistkümne+aasta=ne o.

  poolteist+kümmend a. viisteist

  seitse+kümmend a.

  seitsmekümne=s a.

  seitsmekümne+aasta=ne o.

  seitsmekümneaastase=lt m. \abiellunud\

  seitse+teist, seitse+teist+kümmend a.

  seitsmeteistkümne=s a.

  seitsmeteist+aasta=ne, seitsmeteistkümne+aasta=ne o.

  viis+kümmend a.

  viiekümne=line1 o. \rühm\ viiekümnest koosnev

  viiekümne=line2 n. (rahatäht v. münt)

  viiekümne=ndik a. murdarv

  viiekümne=s a. (järgarv)

  viiekümne+aasta=ne o. \naine\

  viiekümne=ne o. viiekümneaastane

  viiekümne+krooni=line n. viiekümne krooni väärtusega rahatäht

  viiekümne+krooni=ne1 o. \pilet\ hinnaga 50 krooni

  viiekümnekroonine2 n. viiekümnekroonine rahatäht

  viiekümne+sendi=line n.

  viiekümne+sendi=ne1 o. \münt, ost\

  viiekümnesendine2 n. viiekümnesendine münt

  viis+teist, viis+teist+kümmend a.

  viieteistkümne=ndik a. (murdarv)

  viieteistkümne=ne o. \rühm\

  viieteistkümne=s a. (järgarv)

  viieteist+aasta=ne, viieteistkümne+aasta=ne o. \kapten\

  viieteistkümne=ne o. viieteistkümneaastane

  üheksa+kümmend a.

  üheksakümne=s a. (järgarv)

  üheksakümne+aasta=ne o.

  üheksakümne=ne o. \vanahärra\ üheksakümneaastane

  üheksakümne+kraadi=ne o. \piiritus\

  üheksa+teist, üheksa+teist+kümmend a.

  üheksateistkümne=ndik a. (murdarv)

  üheksateistkümne=ne o. \tütarlaps\

  üheksateistkümne=s a. \sajand\ (järgarv)

  üheksateist+aasta=ne, üheksateistkümne+aasta=ne o.

  üheksateistaastase=lt, üheksateistkümneaastase=lt m.

  üks+teist, üks+teist+kümmend a.

  üheteistkümne=ne o. \kohtumine\ kell 11 toimuv jne.

  üheteistkümne=ndik a. (murdarv)

  üheteistkümne=s a. \märts\

  üheteist+aasta=ne, üheteistkümne+aasta=ne o.

  üheteistkümne=ne o. \poiss\ üheteistkümneaastane • kümne+kaupa m.

  kümne+sõrme+süsteem n. <(kümne+sõrme)+süsteem> (klaviatuuril kirjutamiseks)

  kümne+võistleja n.


 • ÜHENDITULETISED

  kümme+päeva=k n. kümme päeva kestev ajavahemik

  kümme+tahu=kas n. kümne tahuga geomeetriline keha

  kümne+etapi=line o. \võistlussari\ kümnest etapist koosnev

  kümne+euro=ne n. rahatäht kümne euro väärtuses

  kümne=kas n. kõnek. kümneeurone

  kümne+jala=line o. \vähk\ kümne jalaga

  kümne+kilo=ne o. \kala\ kümne kilo raskune

  kümne+kord=ne o. \hind, meister\

  kümnekordi=sta/ma t. kümnekordseks muutma

  kümnekordista=mine n.

  kümnekordi=stu/ma t. kümnekordseks muutuma

  kümnekordistu=mine n.

  kümne+korruse=line o. \maja\ kümne korrusega

  kümne+krooni=line n. kümne krooni väärtusega rahatäht

  kümne+krooni=ne1 o. \tasu\ hinnaga, väärtusega kümme krooni

  kümne+kui=ne, kümne+kuu=ne o. \laps; pikendus\ kümme kuud vana; kümme kuud kestev

  kümne+kuu=line o. \vangistus\ kümme kuud kestev

  kümne+köite=line o. \sari\ kümnest köitest koosnev

  kümne+lehekülje=line o. kümnest leheküljest koosnev

  kümne+liikme=line o. \meeskond\ kümnest liikmest koosnev

  kümne+liitri=ne o. \ämber\ kümme liitrit mahutav

  kümne+marga=line n. kümne marga väärtusega raha

  kümne+marga=ne o. hinnaga, väärtusega kümme marka

  kümne+meetri=ne o. \köis\ kümne meetri pikkune

  kümne+mehe=line o. \rühm\ kümnest mehest koosnev

  kümne+minuti=line, kümne+minuti=ne o. \paus\ kümme minutit kestev

  kümne+naela=ne1 o. \kott\ kümne naela raskune

  kümne+naela=ne2 o. \rahatäht, käevõru\ hinnaga kümme naela

  kümne+palli=line o. \skaala\ kümne palliga

  kümne+palli=ne o. \tuul\ kümne palli tugevune

  kümne+pange=ne o. kümne pange suurune

  kümne+pasma=line o. \viht\ kümnest pasmast koosnev

  kümne+penni=ne o., n. kümne penni väärtusega; kümne penni väärtusega münt

  kümne+punkti=ne o. \kiri, vahe\ kümne punkti suurune

  kümne+puuda=ne o. \mees\ kümne puuda raskune

  kümne+sendi=line n. kümne sendi väärtusega münt

  kümne+sendi=ne1 o. väärtusega kümme senti

  kümnesendine2 n. kümnesendine münt

  kümne+sentimeetri=ne o. kümne sentimeetri pikkune, laiune jne.

  kümne+tahu=line o. \postament\ kümne tahuga

  kümne+tuhande=line o. \palk\

  kümne+tuhande=s a. \külaline\

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur