[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

käi/ma t.

 • TULETISED

  käi=bi/ma t. kasutusel olema

  käibi=mine n.

  käiv=e n. maj. ettevõttest läbi käinud hüviste v. raha hulk

  aasta+käive n.

  börsi+käive n.

  kassa+käive n.

  kauba+käive n.

  kogu+käive n.

  lao+käive n.

  raha+käive n.

  transiidi+käive n.

  transiitkauba+käive n.

  vahendus+käive n.

  veose+käive n.

  käibe+aruanne-anden.

  käibe+fond n. maj. ühes tootmistsüklis tarbitav tootmisfondi osa, mille kogu väärtus kandub täielikult üle toodangule

  käibe+kapital n.

  käibe+kulu n.

  käibe+langus n.

  käibe+maks-maksun.

  käibemaksu+eri=sus n.

  käibemaksu+kohuslane n.

  käibemaksu+kohustus n.

  käibemaksukohustus=lane n.

  käibemaksu+määr n.

  käibe+vahend n.

  käibele lask/ma t.

  käibele+lask=ja n.

  käibele+lask=mine n.

  käibele+lastud o. \raha\

  käibele võt/ma t.

  käibele+võtt n.

  käibele+võt=ja n.

  käibele+võt=mine n.

  käibe+fraas n.

  käibe+tõde n.

  käi=ta/ma t. käia, kõndida laskma; kõnnitama; tehn. tegevuses, käigus pidama

  käit=us n. (käiku laskmine, käigus pidamine, kasutamine)

  katse+käitus n.

  püsi+käitus n.

  käitus+eeskiri-kirjan.

  käitus+firma n.

  käitus+kulud n.

  käitus+tõrge n.

  käi-t=le/ma t. (kellegagi-millegagi) ümber käima, kohtlema

  käitle=ja n.

  käitle=mine n.

  käitlemis+kulud n.

  käitl=us n.

  jäätme+käitlus n. ⇐ jäätmete käitlus

  jäätmekäitlus+koht n.

  jäätmekäitlus+ettevõte n.

  prügi+käitlus n.

  toidu+käitlus n.

  vee+käitlus n.

  käitlus+keskus n.

  käitlus+süsteem n.

  toitu käitle/ma t.

  toidu+käitle=ja n.

  toidu+käitl=us n.

  käitlus+võimekus n.

  käi=tu/ma t. end ülal pidama; ümber käima

  käitu=mine n.

  kaitse+käitumine n.

  \inimeste\ ostu+käitumine n.

  riski+käitumine n.

  seksuaal+käitumine n.

  tervise+käitumine n.

  käitumis+hinne n.

  käitumis+häire n.

  käitumis+hälve n.

  käitumis+juhis n.

  käitumis+kultuur n.

  käitumis+muster n.

  käitumis+muudatus n.

  käitumis+norm n.

  käitumis+oskus n.

  käitumis+probleem n.

  käitumis+psühholoogia n.

  käitumis+reegel n.

  käitumis+vabadus n.

  käitumis+õpik n.

  käi-vi=ta/ma t. (autot) käima panema

  käivita=ja n.

  käivita=mine n.

  käivitamis+kulud n.

  käivitamis+raskus n.

  käivit=i n. käivitusseade

  käivit=us n.

  käivitus+hoob n.

  käivitus+mootor n.

  käivitus+pedaal n.

  käivitus+seade-seadmen.

  käivitus+seadis n.

  käivitus+test n.

  käivitus+tõkis n. immobilisaator

  käivitus+vänt n.

  käi-vi=tu/ma t. käima, töötama, liikuma hakkama

  käivitu=mine n.

  taas käivita/ma t.

  taas+käivit=us n.

  käi=ja n.

  käi=k1 n. käimisviis; liikumine; areng; (kabes, males); (söögikorra sees); tehn. (autodel, masinatel)

  kiire+käigu=line o. \laev\ kiire käiguga

  kolme+käigu=line o. \lõuna\ kolm käiguga

  aasta+käik n.

  arendus+käik n.

  arengu+käik n.

  arenemis+käik n.

  asja+käik n. asjade, sündmuste kulg

  ava+käik n. sp. (males, kabes)

  edasi+käik n. (autol vm.)

  edu+käik n.

  eksi+käik n.

  elu+käik n.

  haridus+käik n.

  jalutus+käik n.

  kaitse+käik n. (male)

  keerd+käik n. (nt. lossis); piltl. (inimese elus)

  kiir+käik n. kiire käik

  kolvi+käik n.

  kontroll+käik n.

  kujunemis+käik n.

  käe+käik n. elamine ja olemine, elukäik

  hea+käekäik n.

  külis+käik n. hobusel: paneb üheaegselt maha kaks samapoolset jalga

  külis+käi=ja n. küliskäiku käiv hobune

  lahendamis+käik n.

  lahendus+käik n.

  luure+käik n.

  mõtte+käik n.

  patrull+käik n.

  ratsu+käik n. sp.

  ring+käik n.

  kontroll+ringkäik n.

  risti+käik n. eh. (kloostris v. konvendihoones); relig. (õigeusus); aj. ristiretk

  rong+käik n.

  karnevali+rongkäik n.

  laulupeo+rongkäik n.

  leina+rongkäik n. leinarong

  matuse+rongkäik n.

  tõrvik+rongkäik n.

  tänava+rongkäik n.

  rööv+käik n.

  sund+käik n.

  sõja+käik n.

  tagasi+käik n.

  tagurpidi+käik n.

  talitus+käik n.

  teenistus+käik n.

  tegevus+käik n.

  tera+käik n. tehn. (hööveldamisel)

  tutvumis+käik n.

  täis+käik n.

  töö+käik n.

  tühi+käik n.

  vaba+käik n. (autol)

  vabakäigu+sidur n.

  vastu+käik n.

  võidu+käik n.

  vähi+käik n. piltl. tagurpidiminek

  õppe+käik n.

  käigu+kang n. tehn.

  käigu+kast n. tehn.

  automaat+käigukast n.

  käigu+kruvi n.

  käigu+mutter n.

  käigu+sild n.

  käigu+tunnel n.

  käigu+valits n. (autol)

  käiku and/ma t.

  käiku+and=ja n.

  käiku+and=mine n.

  käiku lask/ma t.

  käiku+lask=ja n.

  käiku+lask=mine n.

  käiku mine/ma t.

  käiku+mine=k n.

  käiku+mine=mine n.

  käiku vaheta/ma t.

  käigu+vaheta=ja n.

  käigu+vahet=us n.

  käi=k2 n. kulgemistee millegi vahel või sees

  allmaa+käik n.

  ameti+käik n.

  arkaad+käik n. eh.

  kaitse+käik n. (linnusel, linnamüüril)

  kala+käik n. (kaladele veekogus olevate tõkete ületamiseks)

  kald+käik n.

  kuulme+käik n. (kõrvas)

  välis+kuulmekäik n. (kõrval)

  muti+käik n.

  rist+käik n. (kindluses)

  sala+käik n.

  sammas+käik n.

  suitsu+käik n.

  sõnniku+käik n.

  sööda+käik n.

  trepi+käik n.

  tuulutus+käik n.

  tõugu+käik n.

  vahe+käik n.

  vaigu+käik n.

  vari+käik n.

  varu+käik n.

  võlv+käik n.

  ühendus+käik n.

  ümbris+käik n. eh. ümbritsev sammaskäik

  koori+ümbriskäik n.

  käi=ma m. \peal olema; peale saama\ rase olema; rasedaks jääma

  käi=mad n. (elu ja tegemiste mõttes); jalanõud; nalj. jalad

  käi-m=la n. väljakäik, klosett

  kemo+käimla n. (keemiline WC)

  kuiv+käimla n.

  vesi+käimla n.

  väli+käimla n.

  ühis+käimla n.

  käimla+kast n.

  käimla+latter n.

  käimla+pott n.

  käi=mine n.

  kiir+käimine n. sp. kiire käimine

  kiirkäi=ja n. kiirkäimisega tegelev sportlane

  käimis+tempo n.

  käimis+võimetu o.

  käidav o. \koht\


 • LIITSÕNAD

  käimas+olev o. \projekt, remont\ teoksil, toimumas olev • tööl+käima+pintsak n.


 • ÜHENDITULETISED

  eel+käi=ja n. ⇐ eel käi/ma

  põrgus+käi=k n. ⇐ põrgus käi/ma

  taevas+käi=ja n. ⇐ taevas käi/ma aj. (naisprohvet)

  vooris+käi=mine n. ⇐ vooris käi/ma aj. (teokohustus)


 • ÜHENDID

  alla käi/ma t. tasemelt viletsaks minema; manduma

  alla+käi=k n.

  allakäigu+spiraal n.

  allakäigu+tee n.

  allakäigu+trepp n.

  alla+käi=mine n.

  alla+käinud o. \ettevõte, narkomaan\

  asjal käi/ma t. loomulikke vajadusi õiendama

  asjal+käi=k n.

  asjal+käi=mine n.

  ehal käi/ma t. öösel tüdrukute pool käima

  ehal+käi=ja n.

  ehal+käi=k n.

  ehal+käi=mine n.

  jahil käi/ma t.

  jahil+käi=ja n.

  jahil+käi=k n.

  jahil+käi=mine n.

  jala käi/ma t.

  jala+käi=ja n.

  jala+käi=mine n.

  järel käi/ma t. järgnema; kellegi õpetust järgima

  järel+käi=ja n. järgneja; kellegi õpetuse järgija; järglane

  järel+käi=mine n.

  kalal käima t.

  kalal+käi=ja n.

  kalal+käi=k n.

  kalal+käi=mine n.

  karjas käi/ma t.

  karjas+käi=ja n.

  karjas+käi=mine n.

  kinni käi/ma t.

  kinni+käiv o.

  kinos käima t.

  kinos+käi=ja n.

  kinos+käi=k n.

  kinos+käi=mine n.

  kirikus käima t.

  kirikus+käi=ja n.

  kirikus+käi=k n.

  kirikus+käi=mine n.

  kodu käi/ma t. (surnu kohta)

  kodu+käi=ja n. folkl. oma endises kodupaigas käiv surnu

  kodu+käi=mine n. folkl.

  kohtus käima t.

  kohtus+käi=ja n.

  kohtus+käi=k n.

  kohtus+käi=mine n.

  kohvikus käima t.

  kohvikus+käi=ja n.

  kohvikus+käi=k n.

  kohvikus+käi=mine n.

  koolis käi/ma t.

  koolis+käi=ja n.

  koolis+käi=k n.

  koolis+käi=mine n.

  koos käi/ma t.

  koos+käi=mine n.

  kosjas käi/ma t.

  kosjas+käi=k n.

  kosjas+käi=mine n.

  kõrtsis käima t.

  kõrtsis+käi=ja n.

  kõrtsis+käi=k n.

  kõrtsis+käi=mine n.

  külas käi/ma t.

  külas+käi=ja n.

  külas+käi=k n.

  vastu+külaskäik n.

  külas+käi=mine n.

  küüdis käima t.

  küüdis+käi=ja n.

  küüdis+käi=mine n.

  lahti käi/ma t.

  lahti+käi=mine n.

  leeris käi/ma t.

  leeris+käi=mine n. kirikl.

  linnas käima t.

  linnas+käi=ja n.

  linnas+käi=k n.

  linnas+käi=mine n.

  läbi käi/ma t.

  läbi+käi=ja n.

  läbi+käi=k n. (koht)

  läbi+käi=mine n. suhtlemine

  läbi+käidav o. \tuba\

  maha käi/ma t. ära käima; (energia lõppemise kohta)

  maha+käi=mine n.

  maha+käinud o. \kell, suhted\

  mööda käi/ma t.

  mööda+käi=ja n.

  mööda+käi=mine n.

  peale käi/ma t. ründama; visalt midagi tegema veenma; ahistama

  peale+käi=ja n.

  peale+käi=mine n.

  pihil käi/ma t. relig.

  pihil+käi=ja n.

  pihil+käi=mine n.

  põhja käi/ma t. kõlbeliselt laostuma

  põhja+käi=k n.

  põhja+käi=mine n.

  põhja+käinud o. \liikluskultuur\

  ringi käi/ma1 t. pöörlema, tiirlema

  ringi+käi=mine1 n.

  ringi käi/ma2 t. siia-sinna liikuma

  ringi+käi=ja1 n.

  ringi+käi=mine2 n.

  ringi käi/ma3 t. \loomadega, rahaga\ kohtlema, ümber käima; toimima

  ringi+käi=ja2 n.

  ringi+käi=mine3 n.

  sammu käi/ma t. (samas tempos, sama jalaga)

  sammu+käi=mine n.

  sammu+käi=k n.

  saunas käi/ma t.

  saunas+käi=ja n.

  saunas+käi=k n.

  saunas+käi=mine n.

  seenel käi/ma t.

  seenel+käi=ja n.

  seenel+käi=k n.

  seenel+käi=mine n.

  sisse käi/ma t. (korduvalt) kuhugi sisse astuma

  sisse+käi=k n. sisseminekut võimaldav koht v. käik, sissepääs

  era+sissekäik n.

  pea+sissekäik n.

  \saabaste\ sisse+käi=mine n.

  sisse+käidud o. \rada\

  teatris käi/ma t.

  teatris+käi=ja n.

  teatris+käi=k n.

  teatris+käi=mine n.

  teed käi/ma t. rändama, liikuma, kulgema

  tee+käi=ja n. rändur

  tee+käi=k n. retk

  tee+käi=mine n.

  turul käi/ma t.

  turul+käi=ja n.

  turul+käi=k n.

  turul+käi=mine n.

  tööl käi/ma t.

  tööl+käi=ja n.

  tööl+käi=mine n.

  vannis käi/ma t.

  vannis+käi=ja n.

  vannis+käi=k n.

  vannis+käi=mine n.

  vastu käi/ma t. vastupidine olema; vastuolus olema

  vastu+käi=mine n.

  vastu+käiv o.

  vastukäiva=lt m.

  vastukäiv=us n.

  vähil käi/ma t.

  vähil+käi=ja n.

  vähil+käi=k n.

  vähil+käi=mine n.

  välja käi/ma t. välja minema; välja tulema; (kaardimängus:) käima; (raha) andma

  välja+käi=k n. väljapääs; käimla

  välja+käi=mine n.

  väljas käi/ma t. (õues; kodunt ära)

  väljas+käi=ja n.

  väljas+käi=k n.

  väljas+käi=mine n.

  üle käi/ma t. millestki üle kõndima v. kulgema; millegi poolest üle olema; viimast lihvi andma; üle kontrollima

  üle+käi=ja n.

  üle+käi=k n.

  ülekäigu+koht n.

  ülekäigu+rada n.

  üle+käi=mine n.

  ümber käi/ma t. kohtlema; käsitsema

  ümber+käi=ja n.

  ümber+käi=mine n. \inimestega, relvaga\

  õitsil käi/ma t. (endisajal:) öösel üheskoos hobuseid karjatama küla ühiskarjamaal

  õitsil+käi=ja n.

  õitsil+käi=mine n. • käima pane/ma t. \rattaid, kodaraid, masinat\

  käima+pane=k n.

  käima+pane=mine n.

  käima+pani=ja n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur