[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

jõud n. jaks, tugevus, suutlikkus, võimelisus; mõju, võim; see, kes või mis mingil alal tegutseb, toimet avaldab

 • TULETISED

  jõud=us o. \areng\ kiiresti ja hästi edenev; kiire ja edenev

  jõudsa=lt m. \edenema\

  jõudsa=sti m. jõudsalt

  jõue=tu o. ilma jõuta v. vähese jõuga, nõrk; võimetu

  jõuetu=lt m. \lamama\

  jõuet=us n.

  jõu=kas o. rikas, varakas

  jõuka=lt m. \elama\

  jõuk=ur n. jõukas inimene

  jõuk=us n. rikkus, varakus

  jõu=line o. tugev, võimas, hoogne

  jõulise=lt m.

  jõu=stik n. vnm. sport

  jõustik=lane n. vnm. sportlane

  kerge+jõustik n. sp. (jooksud, hüpped, heited jms.)

  kergejõustik=lane n. (kes tegeleb kergejõustikuga)

  mees+kergejõustiklane n.

  nais+kergejõustiklane n.

  sise+kergejõustik n.

  kergejõustiku+föderatsioon n.

  kergejõustiku+kohtunik n.

  kergejõustiku+matš n.

  kergejõustiku+meeskond n.

  kergejõustiku+meistrivõistlused n.

  kergejõustiku+naiskond n.

  kergejõustiku+treening n.

  kergejõustiku+võistlus n.

  raske+jõustik n. sp. maadluse, poksi ja tõstmise kogunimetus

  raskejõustik=lane n. raskejõustikuga tegelev sportlane

  raskejõustiku+ala n.

  raskejõustiku+maja n.

  jõud/ma t. jaksama, suutma, võimeline olema; tulema, saabuma (kuhugi kuskilt)

  jõude m. tegevuseta, rakenduseta

  jõud=ik n. pidevalt jõude olija

  jõude+aeg n.

  jõude+aktiva n. maj.

  jõude+elu n.

  jõude+hetk n.

  jõude+inimene n.

  jõude+maa n. (rakenduseta)

  jõude+raha n.

  jõude ole/ma t. ilma tööta olema

  jõude+ole=k n. ilma tööta olek; tegevusetus

  jõude+oli=ja n. mittetöötav v. puhkav inimene

  \finišisse\ jõud=ja n.

  \finaali\ jõud=mine n.

  jõud=lus n. suutlikkus, tootlikkus (eriti põllumajandusloomadel ja masinatel), töövõime

  liha+jõudlus n. põllum. (näitab loomalt saadavat liha hulka ja väärtust)

  nuuma+jõudlus n. põllum.

  piima+jõudlus n. põllum.

  töö+jõudlus n.

  veo+jõudlus n. veovõime

  veojõudlus+katse n.

  villa+jõudlus n. põllum.

  jõudlus+katse n.

  jõudlus+norm n.

  jõudlus+piir n.

  jõudlus+test n.

  sinna+jõud=mine n. ⇐ sinna jõud/ma

  edasi jõud/ma t. (ajaliselt v. ruumiliselt); edenema, tunnustust saavutama

  edasi+jõud=ja n.

  edasi+jõud=mine n.

  edasi+jõud=nu n.

  ette jõud/ma t.

  ette+jõud=mine n.

  ette+jõud=nu n.

  järele jõud/ma t.

  järele+jõud=ja n.

  järele+jõud=mine n.

  kohale jõud/ma t.

  kohale+jõud=ja n.

  kohale+jõud=mine n.

  kohale+jõud=nu n.

  kätte jõud/ma t. saabuma (ajaliselt)

  \tähtaja\ kätte+jõud=mine n.

  lõpule jõud/ma t. lõppema, otsa saama

  lõpule+jõud=mine n.

  pärale jõud/ma t.

  pärale+jõud=ja n.

  pärale+jõud=mine n.

  pärale+jõud=nu n.

  välja jõud/ma t. \metsast, kriisist\ välja pääsema; mingit olukorda v. seisundit saavutama

  välja+jõud=ja n.

  välja+jõud=mine n.

  jõu=sta/ma t. jur. seadusjõudu andma, kehtima panema

  jõusta=ja n.

  jõusta=mine n.

  jõu=stu/ma t. jur. kehtima hakkama

  jõustu=mine n.

  jõustumis+aeg n. jõustumise aeg

  jõu=ta/ma t. edendama, hoogu andma

  jõuta=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abi+jõud n.

  adhesioon+jõud n. füüs. molekulaarne tõmbejõud eri ainete vahel

  aksiaal+jõud n.

  elastsus+jõud n.

  elav+jõud n. sõj.

  elu+jõud n.

  elujõu=line o.

  elujõulise=lt m. \arenema\

  elujõulis=us n.

  elujõu-e=tu o.

  elujõuetu=lt m. \kiratsema\

  elujõuet=us n.

  gravitatsiooni+jõud n. füüs.

  hiigel+jõud n.

  hiigla+jõud n.

  hinge+jõud n.

  hobu+jõud n. (võimsusühik)

  200-hobujõu=line o. \mootor\

  hõõrde+jõud n. füüs.

  hävitus+jõud n.

  ihu+jõud n. kehaline jõud

  inerts+jõud n. füüs.

  kaitse+jõud n.

  kande+jõud n.

  kapillaar+jõud n. füüs.

  karu+jõud n. piltl. väga suur jõud

  keha+jõud n.

  kohesioon+jõud n. füüs.

  komponent+jõud n.

  kõla+jõud n.

  külgetõmbe+jõud n.

  lahingu+jõud n.

  lava+jõud n.

  lihase+jõud n.

  loodus+jõud n.

  loome+jõud n.

  lõhke+jõud n.

  löögi+jõud n. löömise jõud; võime tugevat mõju avaldada; sõj.

  löögijõu=line o.

  tuuma+löögijõud n.

  maa+jõud n.

  makse+jõud n.

  maksejõue=tu o.

  maksejõuet=us n.

  maksejõu=line o.

  mehe+jõud n.

  mere+jõud n.

  molekulaar+jõud n.

  mootori+jõud n.

  motoor+jõud n. tehn. motoorne jõud

  elektro+motoorjõud n. el.

  muskli+jõud n.

  mõju+jõud n.

  ostu+jõud n.

  pea+jõud n.

  pidurdus+jõud n.

  plahvatus+jõud n.

  purustus+jõud n.

  põhi+jõud n.

  põrke+jõud n.

  rahu+jõud n.

  rahukaitse+jõud n.

  rahuvalve+jõud n.

  rakke+jõud n. sõj. erioperatsiooniks moodustatud väeüksus

  raskus+jõud n. füüs.

  raskusjõu+mõõtur n.

  reaktiiv+jõud n.

  reaktsiooni+jõud n.

  relva+jõud n.

  resultant+jõud n.

  rõhumis+jõud n.

  seadus+jõud n.

  sise+jõud n.

  sisendus+jõud n.

  sisendusjõu=line o.

  sisendusjõulise=lt m.

  surve+jõud n. tehn.

  sõja+jõud n.

  tahte+jõud n.

  tahtejõu=line o.

  tahtejõulise=lt m.

  tahtejõulis=us n.

  tahtejõu‹e=tu o.

  tahtejõuetu=lt m.

  tahtejõuet=us n.

  takistus+jõud n.

  tangentsiaal+jõud n. füüs.

  tausta+jõud n.

  teo+jõud n.

  teojõu=line o. \komisjon\

  teojõue=tu o. \organ\

  tsentrifugaal+jõud n.

  tsentripetaal+jõud n.

  tule+jõud n.

  turu+jõud n.

  turva+jõud n.

  tuuma+jõud n.

  tõestus+jõud n.

  tõmbe+jõud n.

  kesk+tõmbejõud n. füüs.

  tõste+jõud n.

  tõuke+jõud n.

  kesk+tõukejõud n. füüs.

  tõusu+jõud n.

  täite+jõud n.

  töö+jõud n. maj. inimese kehaliste ja vaimsete võimete kogum, mida ta töötades kasutab; tööks vajalike võimetega inimene v. inimesed

  tööjõu=line o. \inimene\

  tööjõu+maks n.

  abi+tööjõud n.

  laps+tööjõud n. lapstöötajad

  lisa+tööjõud n.

  rendi+tööjõud n.

  võõr+tööjõud n.

  välis+tööjõud n.

  tööjõu+bilanss n.

  tööjõu+defitsiit n.

  tööjõu+kriis n.

  tööjõu+kulu n.

  tööjõu+poliitika n.

  tööjõu+puudus n.

  tööjõu+rent n. tööjõuüürimine

  tööjõu+reserv n.

  tööjõu+ressurss n.

  tööjõu+turg n.

  tööjõu+vaegus n. maj.

  tööjõu+vaene o. \piirkond\ tööjõu poolest vaene

  tööjõu+varu n. maj.

  tööjõu+üürimine n.

  usu+jõud n.

  vaimu+jõud n.

  valgus+jõud n. fot.

  valgusjõu=line o. valgusjõudu omav

  varu+jõud n.

  vasak+jõud n. vasakpoolsed poliitilised jõud

  vastupanu+jõud n.

  vee+jõud n.

  veenmis+jõud n.

  veo+jõud n.

  võlu+jõud n.

  välis+jõud n.

  väljendus+jõud n.

  õhu+jõud n.

  õigus+jõud n.

  õigusjõu=line o.

  õppe+jõud n. kõrgkooli õpetaja

  ühis+jõud n.

  üldistus+jõud n.

  üldistusjõu=line o. suure üldistusjõuga

  ürg+jõud n.

  ürgjõu=line o. \loomus\ (väga tugev)

  ürgjõulise=lt m. \võimas\ • jõu+allikas n.

  jõu+demonstratsioon n.

  jõu+harjutus n.

  jõu+jaam n.

  kütte+jõujaam n.

  pais+jõujaam n.

  päikese+jõujaam n.

  soojus+jõujaam n.

  tuule+jõujaam n.

  tuuma+jõujaam n.

  tuumajaam n. tuumajõujaam

  vee+jõujaam n.

  jõu+jook n.

  jõu+joon n.

  jõu+juurikas n. kõnek. tugev jässakas inimene

  jõu+kohane o. \töö\

  jõukohase=lt m.

  jõukohas=us n.

  jõu+kultus n.

  jõu+kulu n.

  jõu+kübe n.

  jõu+küllane o.

  jõu+majandus n.

  jõu+masin n.

  soojus+jõumasin n.

  vee+jõumasin n.

  jõu+mees n.

  jõu+moment n. füüs.

  jõu+mäng n.

  jõu+natuke, jõu+natukene-natukesen.

  jõu+number n.

  jõu+paar n.

  jõu+paber n. tugev sitke pruun pakkimispaber

  jõu+poliitika n. (rajaneb sõjalise jõu kasutamisel v. sellega ähvardamisel)

  jõupoliitik n. (kes pooldab, rakendab jõupoliitikat)

  jõu+raas n.

  jõu+reserv n.

  jõu+saal n.

  jõu+struktuurid n. piirivalve, kaitsevägi ja päästeteenistus

  jõu+sööt-söödan.

  sega+jõusööt-söödan.

  jõusööda+tehas n.

  jõu+tagavara-varan.

  jõu+taktika n.

  jõu+trafo n.

  jõu+treening n.

  jõu+vahekord-korran.

  jõu+vanker n. vnm. mootorsõiduk v. -veok, hrl. auto

  jõu+varu n.

  jõu+võte n.

  jõu+ühik n.

  jõudu+mööda m. vastavalt oma jõule, võimetele, võimalustele


 • ÜHENDITULETISED

  nõrga+jõu=line o. nõrga jõuga

  täie+jõu=line o. \tegutsemine\ täie jõuga


 • ÜHENDID

  jõudu arenda/ma t.

  jõu+arend=us n.

  jõudu kaota/ma t.

  jõu+kaot=us n.

  jõudu katsu/ma t.

  jõu+katsu=jad n.

  jõu+katsu=mine n.

  jõudu kuluta/ma

  jõu+kulut=us n.

  jõudu pinguta/ma t.

  jõu+pingut=us n.

  jõudu proovi/ma t.

  jõu+proov n.

  jõu+proovi=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur