[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

järg1järjen. (järje)kord; järje koht, piir vm.; vahetult järgnev osa, aeg vm., jätk; olukord, seisund, vt ka järg2

 • TULETISED

  järg=lane n. soo v. liigi jätkaja; (kellegi) töö jätkaja

  järglas=kond n.

  järgl=us n. järglaseks-olek

  kultuuri+järglus n.

  ameti+järglane n.

  nais+järglane n.

  ristand+järglane n.

  trooni+järglane n.

  troonijärgl=us n. troonijärglaseks olek

  õigus+järglane n. õiguste ja kohustuste pärija

  õigusjärgl=us n.

  järglas+põlvkond n.

  järje=nd n. jada

  vokaali+järjend n. keelet. vokaalide järjend

  järje=stik n. üksteisele järgnevate asjade v. nähtuste kogum

  järg=mine o.

  järgmise=lt m.

  üle+järgmine o.

  (~)järg=ne o. millegi järel olev, esinev v. toimuv

  artikli+järgne o. \küsimus\

  haigla+järgne o. \ravi\

  jääaja+järgne o. \loodus\

  koristus+järgne o.

  narkoosi+järgne o.

  operatsiooni+järgne o. \ravi\

  poegimis+järgne o. \periood\

  protseduuri+järgne o. \seisund\

  päevitus+järgne o. \kreem\

  pühade+järgne o. \päev\

  raseerimis+järgne o. \kreem\

  revolutsiooni+järgne o. \kaos\

  surma+järgne o. \uuring\

  sõja+järgne o. \olukord\

  sünni+järgne o. \kodanik\

  sünnitus+järgne o. \puhkus\

  tormi+järgne o. \olukord\

  vihma+järgne o. \värskus\

  äikese+järgne o. \hommik\

  järg=ne/ma t.

  järgne=mine n.

  järgneva=lt m.

  järgnev=us n.

  all+järgnev o. allpool järgnev

  järg+käänded n. keelet. nimetavale järgnevad käänded

  järg+leht n. bot. esimesele lehele järgnev leht

  järg+silp n. keelet. teine, kolmas jne. silp

  järje=sta/ma t. järjekorda seadma

  järjesta=ja n.

  järjesta=mine n.

  järjest=us n. järjestamine; järjekord

  lõpp+järjestus n.

  paremus+järjestus n.

  pöörd+järjestus n. keelet.

  stardi+järjestus n. sp.

  suurus+järjestus n.

  sõna+järjestus n.

  tähestik+järjestus n.

  üld+järjestus n.

  järjestus+programm n.

  paremus+järjesta/ma t. (paremuse järgi)

  paremusjärjest=us n.

  järje=stu/ma t.

  järjestu=mine n.

  järge=misi m. järjest

  järgi k. põhjal

  järgi/ma t. millegi järgi toimima

  järgi=ja n.

  järgi=mine n.

  järg=ne o. millegi järgi toimuv, millelegi vastav

  asukoha+järgne o. \riik\ asukoha järgi ette nähtud

  elukoha+järgne o. \kool\ elukoha järgi määratud

  ema+järgne o. \sugukond\ ema järgi arvestatav

  emajärg=us n. aj. matriarhaat

  graafiku+järgne o. \töö\ graafiku järgi toimuv

  isa+järgne o. \sugukond\ isa järgi arvestatav

  isajärg=us n. aj. patriarhaat

  programmi+järgne o. \tegevus\ programmi järgi toimuv

  projekti+järgne o. \tegevus\ projekti järgi toimuv

  seadus+järgne o. \pärija\ seaduse järgi olev

  testamendi+järgne o. \pärimine\ jur. testamendile vastav

  tulu+järgne o. \maksustamine\ tulu järgi toimuv

  õigus+järgne o. \omanik\ õiguse järgi olev

  õigusjärgse=lt m. \pärima\

  järjest m.

  järje=stikku m. üksteise järel

  järjestiku=ne o.


 • LIITSÕNAD

  au+järg-järjen. vnm. troon

  aujärje+päri=ja n. ⇐ aujärge päri/ma vnm. troonipärija

  elu+järg-järjen.

  esinemis+järg-järjen.

  haridus+järg-järjen.

  jahvatus+järg-järjen.

  jutu+järg-järjen.

  kohtu+järg-järjen.

  laulu+järg-järjen.

  lugemis+järg-järjen.

  mõtte+järg-järjen.

  niidu+järg-järjen.

  sõna+järg-järjen.

  taga+järg-järjen.

  tagajärje=kas o.

  tagajärjeka=lt m.

  tagajärjek=us n.

  tagajärje=tu o.

  tagajärjetu=lt m.

  tagajärjet=us n.

  laske+tagajärg-järjen.

  laskmis+tagajärg-järjen.

  töö+järg-järjen.

  üht+järge m.

  ühte+järge m.

  üksi+järi m. ühtejärge • järg+arv n.

  järgarv+sõna n.

  järg+summa n.

  järje+jutt-jutun.

  järje+kestev o. pidev, katkematu

  järjekestva=lt m.

  järjekestv=us n.

  järje+kindel o.

  järjekindla=lt m.

  järjekindl=us n.

  järjekindluse=tu o.

  eba:järjekindel o.

  mitte+järjekindel o.

  järje+kord-korran.

  eelis+järjekord-korran.

  esinemis+järjekord-korran.

  esma+järjekorras m.

  jahvatus+järjekord-korran.

  korteri+järjekord-korran.

  pileti+järjekord-korran.

  pöörd+järjekord-korran.

  ravi+järjekord n.

  järjekorra+automaat n.

  järjekorra+number n.

  järje+kordne o. \võit\

  järjekordse=lt m.

  järje+number n.

  järje+panu, järje+pannu m. vahetpidamatult; järjest, järgemööda

  järje+pidev o.

  järjepideva=lt m.

  järjepidev=us n.

  järjepidevuse=tu o.

  järjepidevuset=us n.

  kultuuri+järjepidevus n.

  järge+mööda m. üksteise järel; järjekorras; vahetpidamatult


 • ÜHENDITULETISED

  järge hoid/ma t.

  järje+hoid=ja n. (raamatu vahel lugemisjärje leidmiseks)

 • pill1 n. muusikariist; piltl. nutt, kisa; kõnek. raadio, televiisor, makk vms., vt ka pill2, pill3

 • TULETISED

  pilli/ma t. pilli ajama, nutma

  pilli=ta/ma1 t. pillima panema, nututama

  pillita=mine1 n. nutma, pillima panemine; pillida laskmine

  pilli=ja n.

  pilli=mine n.

  pilli=ta/ma2 t. vilega lindu v. looma peibutama; piltl. hellitama, poputama

  pillita=mine2 n. looma v. linnu peibutamine; piltl. hellitamine, poputamine


 • LIITSÕNAD

  elektri+pill n.

  hell+pill n. piltl. hellitatud inimene, hellik

  kammi+pill n.

  keel+pill n.

  keelpilli+kvartett n.

  keelpilli+muusika n.

  keelpilli+orkester n.

  keelpilli+sekstett n.

  keelpilli+trio n.

  keelpilli mängi/ma t.

  keelpilli+mäng n.

  keelpilli+mängi=ja n.

  kisa+pill n. piltl. piripill, viripill

  klahv+pill n.

  klahvpilli mängi/ma t.

  klahvpilli+mäng n.

  klahvpilli+mängi=ja n.

  korpus+pill n. isehelisev löökpill, idiofon

  korts+pill n. kõnek. lõõtspill

  korts2 n. kõnek. kortspill

  lehe+pill n. etn. (puulehest)

  lõõts+pill n.

  lõõts n. kõnek. lõõtspill

  lõõtspilli+lugu n.

  lõõtpilli mängi/ma t.

  lõõtspilli+mäng n.

  lõõtspilli+mängi=ja n.

  löök+pill n. (heli tekib löögist)

  löökpilli mängi/ma t.

  löökpilli+mäng n.

  löökpilli+mängi=ja n.

  mold+pill, moll+pill n. etn. tagurpidi moldi meenutava kõlakastiga poogenpill

  nutu+pill n.

  nälja+pill n.

  näppe+pill n.

  orkestri+pill n.

  paju+pill n.

  parmu+pill n. etn. (rahvapill)

  piri+pill n. (inimese kohta:) kes palju piriseb, viripill

  piripilli+liisu n. piripill

  poogen+pill n.

  puhk+pill n. (heli tekib sissepuhumisel õhu võnkumisest pilli torus)

  puu+puhkpill n.

  vask+puhkpill n.

  ventiil+puhkpill n.

  puhkpilli+kvintett n.

  puhkpilli+muusika n.

  puhkpilli+orkester n.

  puhkpilli+trio n.

  puhkpilli+õpilane n.

  puhkpilli mängi/ma t.

  puhkpilli+mäng n.

  puhkpilli+mängi=ja n.

  pulma+pill n.

  putk+pill, putke+pill n. heinputkest tehtud rahvapärane puhkpill

  puu+pill n.

  põis+pill n.

  rahva+pill n.

  rahvapilli+mees n.

  rahvapilli+orkester n.

  roo+pill n.

  rütmi+pill n.

  saate+pill n.

  soolo+pill n.

  suu+pill n.

  toru+pill n.

  torupilli+lugu n.

  torupilli+mees n.

  torupilli mängi/ma t.

  torupilli+mäng n.

  torupilli+mängi=ja n.

  vask+pill n.

  vibu+pill n.

  vile+pill, vile-s+pill n.

  viri+pill n. kes palju viriseb, piripill • pilli+hääl n.

  pilli+jõrin n.

  pilli+kast n.

  pilli+keel n.

  pilli+kott-kotin.

  pilli+lugu n.

  pilli+mees n.

  pilli+meister n.

  pilli+roog-roon.

  pilliroo=stik n.

  bambus+pilliroog-roon.

  suhkru+pilliroog-roon.

  pilliroo+katus n.

  pilliroo+matt n.

  pilliroo+suhkur n.

  pilliroo+tihnik n.

  pilli+rühm n.


 • ÜHENDITULETISED

  pilli aja/ma, pilli löö/ma t. piltl. nutma; hädaldama, kurtma

  pilli mängi/ma t.

  pilli+mäng n.

  pilli+mängi=ja n.

  pilli puhu/ma t.

  pilli+puhu=ja n.

  pilli+puhu=mine n.


 • MUU

  pille kotti pane/ma, pillid kotis mingit tegevust lõpetama

  \kellegi\ pilli järgi tantsi/ma (kõiges) kellelegi tahtmist täitma

  pilli lõhki aja/ma liialdamise v. kiirustamisega midagi ära rikkuma

  pill pinu taga häda käes, hädaldamine lahti

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur