[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

informeeri/ma t. teatavaks tegema; selgitama, asjasse pühendama

 • TULETISED

  inform=aatika n. inf. valdkond ja teadusharu, mis hõlmab informatsiooni töötlemist ning selle tarvis meetodite ja tehniliste vahendite loomist; teadusharu, mis uurib teaduses, tehnikas ja praktilises tegevuses saadud infot

  informaatik n. informaatika spetsialist

  inform=aator n. informeerija

  poliit+informaator n.

  inform=atsioon n. teave; sõnum, teated, andmed; teadete andmine; teadete andmise koht

  info n. informatsioon

  inf n. kõnek. info

  info=ndus n. info otsimine ja levitamine

  eel+info n.

  lisa+info n.

  lähte+info n.

  lühi+info n.

  number+info n.

  patendi+info n.

  referatiiv+info n.

  teadus+info n.

  tehnika+info n.

  tolli+info n.

  toote+info n.

  turu+info n.

  vaeg+info n.

  vale+info n.

  virk+info n. ekspressinformatsioon

  ööpoäeva+info n.

  info+agentuur n.

  info+ajastu n. ajajärk, mida iseloomustab info vaba liikumine ja õigus sõnavabadusele

  info+allikas n.

  info+büroo n.

  info+graafika n.

  info+hulk n.

  info+juht n.

  info+kanal n. (info edastamiseks)

  info+kand=ja n. ⇐ infot kand/ma

  info+keel n. tehiskeel info esitamiseks

  info+keskus n.

  info+kiri-kirjan.

  info+leht n.

  info+leke n.

  info+levi n.

  info+minutid n.

  info+nälg n.

  info+pank n.

  info+punkt n.

  info+puudus n.

  info+päring n.

  info+sisu n.

  info+sulg n.

  info+sõda n.

  info+süsteem n.

  info+tahvel n.

  info+talitus n.

  info+teek n.

  info+teenindus n.

  info+teenus n.

  info+tehnika n.

  info+tehnoloogia n. info automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja võtted

  IT n. infotehnoloogia

  itt n. kõnek. infotehnoloogia

  IT-firma n.

  IT-haridus n.

  IT-juht n.

  IT-lahendus n.

  IT-sektor n.

  IT-tugi n.

  IT-valdkond n.

  infotehnoloog n. infotehnoloogia asjatundja

  infotehnoloogia+guru n.

  IT-guru n.

  info+teooria n.

  info+tulv n.

  info+tund n.

  info+turve n.

  info+vaakum n.

  info+vaegus n.

  info+vara-varan.

  info+võrk n.

  info+ühik n.

  info+ühiskond n.

  infot edasta/ma t.

  info+edasta=ja n.

  info+edast=us n.

  infoedastus+süsteem n.

  infoedastus+teenus n.

  infot korja/ma t.

  info+korj=e n.

  infot otsi/ma t.

  info+otsi=ja n.

  info+otsi=mine n.

  info+otsi=ng n.

  infot salvesta/ma t.

  info+salvesta=ja n.

  info+salvest=us n.

  infot tarbi/ma t.

  info+tarbi=ja n.

  info+tarbi=mine n.

  infot töötle/ma t.

  info+töötle=ja n.

  info+töötl=us n. inf.

  infotöötlus+vahend n.

  infot vahenda/ma t.

  info+vahenda=ja n.

  info+vahend=us n.

  infot vaheta/ma t.

  info+vaheta=ja n.

  info+vahet=us n.

  infot valda/ma t.

  info+valda=ja n.

  informatsiooni=ndus n. informatsiooni otsimine ja levitamine

  informatsiooni=line, informat-iiv=ne o. teadustav, teateid andev; selgitav, asjasse pühendav

  informatiivs=us n.

  informatiiv+artikkel n.

  des:informatsioon n. väärinfo, väärteated

  alg+informatsioon n.

  eel+informatsioon n.

  ekspress+informatsioon n. kiirinformatsioon

  lühi+informatsioon n.

  patendi+informatsioon n.

  poliit+informaator n. ⇐ poliit[iline] informaator

  poliit+informatsioon n. ⇐ poliit[iline] informatsioon

  taust+informatsioon n.

  teadus+informatsioon n.

  tehnika+informatsioon n.

  informeerima=tu o.

  informeerimat=us n.

  informeeri=mine n.

  informeerit=us n. <informeerit(ud)=us>

  des:informeeri/ma t. väärinfot andma

  desinformeeri=mine n.

 • tehnika n. loodusjõudude ja -varade rakendamisel põhinevate teadmiste ja -oskuste kogum; tehniliste vahendite, masinate jms. kogum; mingi sihipärase tegevuse võtete ja meetodite kogum ning nende valdamine; vastav rakendusteadus

 • TULETISED

  tehnik n. spetsialist mingil tehnikaalal, mingeid töövõtteid rakendav tehnikaharidusega töötaja

  auto+tehnik n.

  geodeesia+tehnik n.

  hamba+tehnik n.

  küüne+tehnik n. (paigaldab ja hooldab tehisküüsi)

  maamõõdu+tehnik n.

  metsa+tehnik n.

  relva+tehnik n.

  tehnoloogia+tehnik n.

  tehnik=um n. (algselt tehnikaalast) kutseharidust andev õppeasutus

  aiandus+tehnikum n.

  ehitus+tehnikum n.

  kalandus+tehnikum n.

  kaubandus+tehnikum n.

  majandus+tehnikum n.

  metsa+tehnikum n.

  polü+tehnikum n.

  põllumajandus+tehnikum n.

  rahandus+tehnikum n.

  sovhoos+tehnikum n.

  tehnikumi+õpilane n.

  tehni-ts=ism n. tehnika v. tehnilise külje ületähtsustamine

  tehni=line o. tehnikasse puutuv; tööstuse tarbeks kasutatav

  tehnilise=lt m. \keeruline\

  insener+tehniline o. \personal\

  materiaal+tehniline o. \baas\

  puht+tehniline o.

  polü+tehniline o. \õpe\ mitmeid tehnikaalasid haarav ja õpetav

  teaduslik+tehniline o. \progress\

  üld+tehniline o. üldine tehnikaalane

  tehn-o+abi n. tehniline abi

  kiir+tehnoabi n.

  tehn-o+eeskiri-kirjan. tehniline eeskiri

  tehn-o+fiilia n. eriline kiindumus tehnika vastu

  tehnofiil n.

  tehn-o+foobia n. (põhjendamatu hirm või vastumeelsus uute tehnoloogiate, keerukate masinate, tehniliste vahendite, eriti arvutite suhtes)

  tehnofoob n.

  tehn-o+geneetika n.

  tehn-o+hooldaja n. (ametinimetus:) tehnohoolduse tegija

  tehn-o+hooldus n. tehniline hooldus

  tehnohooldus+vahemik n.

  tehn-o+järelevalve n. tehniline järelevalve

  tehn-o+keskus n. tehniline keskus

  tehn-o+majanduslik o. tehniline ja majanduslik

  tehn-o+papp n. tehniline papp

  tehn-o+psühholoogia n. inimese ja masina sobitamist uuriv psühholoogia haru

  tehn-o+rike n.

  tehn-o+sfäär n. tehniline sfäär

  tehn-o+sport n. tehnilised spordialad

  tehnospordi+võistlused n.

  tehn-o+talitus n. tehniline talitus

  tehn-o+taristu n. taristu füüsiline ja tehniline osa

  tehn-o+uuendus n. tehniline uuendus

  tehn-o+vahend n. tehniline vahend

  tehn-o+võrgud n. tehn.

  tehn-o+ülevaatus n. tehniline ülevaatus

  tehni=seeri/ma t. tehnikavahenditega varustama

  tehniseeri=mine n.


 • LIITSÕNAD

  agro+tehnika n. põllum. maaviljeluse tehnoloogia, põllumajanduskultuuride viljelemise võtted

  agrotehni=line o. \võte\ agrotehnikal põhinev

  aia+tehnika n.

  aplikatsiooni+tehnika n.

  arvutus+tehnika n.

  arvutustehnik n.

  arvutustehni=line o. arvutustehnikaga seotud

  büroo+tehnika n.

  ehitus+tehnika n.

  elektro+tehnika n.

  elektrotehnik n. elektrotehnika asjatundja

  elektrotehnika+tööstus n.

  elektrotehni=line o. elektrotehnikasse puutuv

  filee+tehnika n. tkst. filee kudumise tehnika

  filigraani+tehnika n.

  filmimis+tehnika n.

  foto+tehnika n. fotografeerimise ja fotode valmistamise tehnika

  fresko+tehnika n.

  galvano+tehnika n.

  graafika+tehnika n.

  graveerimis+tehnika n.

  graveer+tehnika n. graveerimistehnika

  guaši+tehnika n.

  heegel+tehnika n.

  helio+tehnika n. (tegeleb Päikese kiirgusenergia muundamisega muudeks energialiikideks)

  heli+tehnika n.

  helitehnik n. helitehnika spetsialist

  hingamis+tehnika n.

  hüdro+tehnika n.

  hüdrotehni=line o. \töö\

  info+tehnika n.

  intellekti+tehnika n. (teadus- ja tehnikaala)

  kaeve+tehnika n.

  kerge+tehnika n. (mootorsaan, murutraktor, väiketraktor)

  kirja+tehnika n.

  kodu+tehnika n. kodus kasutatavad masinad ja seadmed

  kohrutus+tehnika n. k.

  kollaaž+tehnika n.

  kompositsiooni+tehnika n. muus.

  kontori+tehnika n.

  kosmose+tehnika n.

  krüo+tehnika n. (hõlmab madalate temperatuuride saamist ja kasutamist)

  kultuur+tehnika n.

  käsitöö+tehnika n.

  lahingu+tehnika n. sõj.

  laseerimis+tehnika, laseer+tehnika n. k.

  laulu+tehnika n.

  lava+tehnika n.

  lennundus+tehnika n.

  linakoristus+tehnika n.

  lumetõrje+tehnika n.

  lõdvestus+tehnika n. sp.

  maadlus+tehnika n.

  maali+tehnika n. maalimistehnika

  maalimis+tehnika n.

  meditatsiooni+tehnika n.

  meditsiini+tehnika n.

  militaar+tehnika n.

  mnemo+tehnika n. mälutehnika, mitmesugused reeglid ja võtted teadmiste meelespidamise v. meeldetuletamise hõlbustamiseks

  mnemoonika n. <mnemo[teh]nika> mnemotehnika

  mnemotehni=line o. \võte\

  mosaiik+tehnika, mosaiigi+tehnika n.

  mälu+tehnika n.

  mängu+tehnika n.

  narmas+tehnika n.

  ohutus+tehnika n.

  olme+tehnika n.

  operatsiooni+tehnika n.

  panus+tehnika n. k. esemete kaunistamine teisest materjalist või teist värvi osadega, mis kinnitatakse eseme süvendatud kohtadesse

  pastell+tehnika n.

  petmis+tehnika n.

  pidurdamis+tehnika n. pidurdamisega seotud võtted

  pildistus+tehnika n.

  pindpõime+tehnika n.

  pitskoe+tehnika n.

  prits+tehnika n. (värv kantakse pritsides pinnale)

  puitsõrestik+tehnika n.

  punumis+tehnika n.

  põime+tehnika n.

  püro+tehnika n. põlevate ja plahvatavate ainetega tegelev tehnikaharu

  pürotehnik n. pürotehnika asjatundja

  pürotehni=line o. \aine\ pürotehnikaga seotud

  raadio+tehnika n.

  raadiotehnik n. raadiotehnika spetsialist

  raadiotehnika+tööstus n.

  raske+tehnika n.

  riimi+tehnika, riimimis+tehnika n.

  roboti+tehnika n.

  sanitaar+tehnika n. (tehnikaharu)

  sanitaartehnik n. sanitaartehnika spetsialist

  sega+tehnika n.

  segatehnika+maal n. k.

  soojus+tehnika n.

  suusa+tehnika n.

  sõlm+tehnika n. tkst.

  söödu+tehnika n. sp. võtted palli vm. vahendi söötmisel

  söövitus+tehnika n.

  sügavtrüki+tehnika n. trük.

  süsteemi+tehnika n.

  zoo+tehnika n.

  zootehnik n.

  tantsu+tehnika n.

  teadmus+tehnika n. (tegeleb teadmuse hankimisega)

  tempera+tehnika n. k. temperavärvidega maalimine

  tempera n.

  teostus+tehnika n.

  trüki+tehnika n.

  trükitehni=line o. \võte\ trükitehnikasse puutuv

  tõste+tehnika n.

  vaakumi+tehnika n.

  valgus+tehnika n.

  valgustus+tehnika n.

  vana+tehnika n.

  vanavara+tehnika n.

  vesivärvi+tehnika n.

  video+tehnika n.

  viske+tehnika n. sp.

  visualiseerimis+tehnika n.

  vokaal+tehnika n. muus.

  voolimis+tehnika n.

  õlimaali+tehnika n.

  õppe+tehnika, õppimis+tehnika n. • tehnika+ajakiri-kirjan.

  tehnika+ala n.

  tehnika+alane o. \haridus\

  tehnika+arhiiv n.

  tehnika+asjatundja n.

  tehnika+direktor n.

  tehnika+doktor n.

  tehnika+ekspert n.

  tehnika+friik n. kõnek.

  tehnika+gümnaasium n.

  tehnika+haridus n.

  tehnika+haru n.

  tehnika+huvi n.

  tehnikahuvi=line o. \mees\

  tehnika+ime n.

  tehnika+info, tehnika+informatsioon n.

  tehnika+instituut n.

  tehnika+kandidaat n.

  tehnika+kõrgkool n.

  tehnika+kool-koolin.

  tehnika+labor n.

  tehnika+leksikon n.

  tehnika+mees n. tehnikaasjatundja

  tehnika+mess n.

  tehnika+muuseum n.

  tehnika+osakond n.

  tehnika+poliitika n.

  tehnika+raamatukogu-kogun.

  tehnika+revolutsioon n.

  tehnika+ring n.

  tehnika+spetsialist n.

  tehnika+teadlane n.

  tehnika+teadus n.

  tehnika+termin n.

  tehnika+terminoloogia n.

  tehnika+uudis n.

  tehnika+valdkond n.

  tehnika+ülikool-koolin.

  tehnika+teaduskond n.

  tehn-o+foobia n. psühh. kartus, et tehnika arenguga satub ohtu inimese individuaalsus ning tekib sõltuvus tehnikast

  tehn-o+kraatia n. pol. tehnika ja tehnikaspetsialistide võim ühiskonnas

  tehnokraat n. tehnokraatia rakendaja v. pooldaja

  tehnokraat=lik o. \seisukoht\

  tehn-o+loogia n. tootmismenetlus v. nende kogum

  tehnoloog n. tehnoloogia asjatundja v. eriteadlane

  pea+tehnoloog n.

  tehnoloogi=line o.

  tehnoloogiline muusika n. muus. (elektroonilise muusika stiil)

  tehno+muusika n. tehnoloogiline muusika

  tehno \ tekno n. tehnomuusika

  bio+tehnoloogia n. (põhineb organismidele omastel protsessidel)

  biotehnoloog n.

  biotehnoloogia+labor n.

  ehitus+tehnoloogia n.

  elektro+tehnoloogia n.

  haridus+tehnoloogia n. (haridusega seotud)

  haridustehnoloog n. haridustehnoloogia asjatundja

  info+tehnoloogia n. info automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja võtted

  IT n. infotehnoloogia

  itt n. kõnek. infotehnoloogia

  iti+mees n.

  IT-firma n.

  IT-haridus n.

  IT-juht n.

  IT-lahendus n.

  IT-sektor n.

  IT-tugi n.

  IT-valdkond n.

  infotehnoloog n. infotehnoloogia asjatundja

  kiirgus+tehnoloogia n.

  kõrg+tehnoloogia n.

  kõrgtehnoloogi=line o.

  masinaehitus+tehnoloogia n.

  nano+tehnoloogia n. tehn. kogum käitlusvõtteid väga väikeste objektide loomiseks ja nendega töötamiseks

  nanotehnoloogi=line o. \nahakaitsevahend\

  piima+tehnoloogia n.

  piimatehnoloog n. piimatehnoloogia asjatundja

  puidu+tehnoloogia n.

  puidutehnoloog n. puidutehnoloogia asjatundja

  säilitus+tehnoloogia n.

  tehnoloogia+büroo n.

  tehnoloogia+dokumentatsioon n.

  tehnoloogia+insener n.

  tehnoloogia+küla n.

  tehnoloogia+park-pargin.

  tehnopark-pargin. tehnoloogiapark

  tehnoloogia+skeem n.

  tehnoloogia+tehnik n.


 • ÜHENDITULETISED

  tehnika+tund=ja n. ⇐ tehnikat tund/ma

 • tehnoloogia n. tootmismenetlus v. nende kogum; (tehnikaharu)

 • TULETISED

  tehnoloog n. tehnoloogia asjatundja v. eriteadlane

  pea+tehnoloog n.

  une+tehnoloog n. unehäirete spetsialist, unenõustaja

  tehnoloogi=line o.

  tehnoloogiline muusika n. muus. (elektroonilise muusika stiil)

  tehno+muusika n. tehnoloogiline muusika

  tehno \ tekno n. tehnomuusika


 • LIITSÕNAD

  bio+tehnoloogia n. organismiomastel protsessidel põhinev tehnoloogia ainete bioloogiliseks saamiseks tehistingimustes

  biotehnoloog n.

  biotehnoloogia+labor n.

  ehitus+tehnoloogia n.

  elektro+tehnoloogia n.

  geeni+tehnoloogia n.

  geenitehnoloog n.

  haridus+tehnoloogia n. (haridusega seotud)

  haridustehnoloog n. haridustehnoloogia asjatundja

  info+tehnoloogia n. info automaatse töötluse ja edastuse meetodid ja võtted

  IT n. infotehnoloogia

  itt n. kõnek. infotehnoloogia

  iti+mees n.

  IT-firma n.

  IT-haridus n.

  IT-juht n.

  IT-lahendus n.

  IT-sektor n.

  IT-tugi n.

  IT-valdkond n.

  infotehnoloog n. infotehnoloogia asjatundja

  äri+infotehnoloogia n.

  kõrg+tehnoloogia n.

  kõrgtehnoloog n.

  kõrgtehnoloogi=line o. \lahendus\

  kiirgus+tehnoloogia n.

  masinaehitus+tehnoloogia n.

  nano+tehnoloogia n. tehn. kogum käitlusvõtteid väga väikeste (kuni 100-nanomeetriliste) mõõtmetega objektide uurimiseks ja loomiseks ning nendega töötamiseks

  nanotehnoloog n. nanotehnoloogia eriteadlane

  nanotehnoloogi=line o. \kaitsevahend, plaaster\

  puidu+tehnoloogia n.

  puidutehnoloog n. puidutehnoloogia asjatundja

  põlevkivi+tehnoloogia n.

  säilitus+tehnoloogia n. • tehnoloogia+büroo n.

  tehnoloogia+dokumentatsioon n.

  tehnoloogia+ettevõte n.

  tehnoloogia+ettevõtja n.

  tehnoloogia+insener n.

  tehnoloogia+küla n.

  tehnoloogia+park-pargin.

  tehnopark-pargin. tehnoloogiapark

  tehnoloogia+skeem n.

  tehnoloogia+tehnik n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur