[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Leitud 1 artikkel

ise2 m. omaette, eraldi, eri

 • TULETISED

  ise=nd n. biol. üksikolend, -organism, indiviid

  isendi=line o. isendi kohta käiv

  emas+isend n. emane isend

  isas+isend n. isane isend

  isendi+areng n.

  iseära=k n. iseäralik, omapärane inimene (ka mingi muu eriliste omaduste kandja)

  iseära=lik o. omapärane

  iseäralikk=us n.

  iseäraliku=lt m.

  iseära=line o. vnm. eriline

  iseära=sus n. eriline, iseloomulik omadus v. tunnus

  iseära=tse/ma t. iseäralikult käituma

  iseäratse=ja n.

  iseäratse=mine n.

  iseära=line o. vnm. iseäralik


 • LIITSÕNAD

  ise+asi n.

  ise+laadi o.

  iselaad=ne o.

  ise+lugu n.

  ise+oma as. \mõte\

  ise+seltsi o.

  ise+sorti o.

  ise+värki o. omapärane, imelik


 • ÜHENDITULETISED

  ise+külg=ne o. \kolmnurk\ mat. (iga külg ise pikkusega)

  ise+leiva=line n. ⇐ ise leivas omaette leivas olija

  ise+nime=line o. ise nimega, erinimeline


 • ise+vald=ne o. omavoliline


 • ÜHENDID

  ise ava/ma t.

  ise+ava=ja n. fot. seadis (katiku) automaatavamiseks

  ise finantseeri/ma t.

  ise+finantseeri=mine n.

  ise kalluta/ma t.

  ise+kalluta=ja n. automaatselt kallutatava veokastiga auto

  ise kirjuta/ma t.

  ise+kirjut=i n. (seade v. seadis); see, mis ise kirjutab

  (end) ise külva/ma t.

  ise+külv n. isekülvamine

  ise+külva=ja n. (taim)

  ise+külva=mine n.

  ise laadi/ma t.

  ise+laadi=mine n. (relval)

  ise+laad=ur n. tehn.

  ise liiku/ma t.

  ise+liiku=ja n.

  ise+liiku=mine n.

  ise+liiku=r n. iseliikuv mehitamata transpordimasin

  ise+liikuv o. \sõiduvahend\

  ise majanda/ma t.

  ise+majanda=ja n.

  ise+majanda=mine n.

  ise+majand=us n.

  isemajandus=lik o.

  ise+majandav o. \ettevõte\

  ise mõtle/ma t.

  ise+mõtle=ja n. iseseisvalt, oma peaga mõtlev inimene; (ka irooniliselt)

  ise nakatu/ma t.

  ise+nakatu=mine n. isenakatus

  ise+nakat=us n. med. autoinfektsioon

  ise ole/ma t.

  ise+ole=mine n. iseseisvus, omaette eksisteerimine

  ise puhastu/ma t.

  ise+puhastu=mine n. keskkonna vabanemine saasteaineist inimese sekkumiseta

  ise+puhast=us n.

  ise+puhastuv o. \klaas\

  isepuhastuv=us n.

  ise reguleeru/ma t.

  ise+regul=atsioon n.

  ise+reguleeru=mine n.

  ise seis/ma t.

  ise+seisev o. \; riik; töö; laps; mõtlemine; näitus\ sõltumatu, mitte kellelegi alluv; omal jõul, teiste abita tehtav; abi, juhtimist, toetust mittevajav; originaalne, kõrvalmõjudest vaba; omaette, eraldi olev

  iseseisva=lt m. \õppima\

  iseseisv=us n. iseseisev olemine

  iseseisvuse=tu o.

  iseseisvuset=us n.

  iseseisvus+deklaratsioon n. pol.

  iseseisvus+päev n. Eesti iseseisvuse taastamise päev 24. veebruar

  iseseisvus+püüe n.

  iseseisvus+sõda n.

  iseseisv=u/ma t. iseseisvaks saama

  iseseisvu=mine n.

  taas+iseseisvu/ma t.

  taasiseseisvu=mine n.

  taasiseseisvumis+päev n. 20. august (tähtpäevana)

  ise sütti/ma t.

  ise+süttiv o. \vedelik\

  isesüttiv=us n.

  ise+sütti=mine n.

  ise tasu/ma t.

  ise+tasuv o. \projekt\

  isetasuv=us n. (projektil)

  ise tead/ma t.

  ise+teadev o. uhke, tähtsust täis; iseteadlik

  iseteadva=lt m. \muigama\

  iseteadv=us n. iseteadlikkus

  ise+tead=lik o. \inimene\ uhke, tähtsust täis; väärikas

  iseteadlikk=us n.

  iseteadliku=lt m. \käituma\

  ise tege/ma t.

  ise+tege=mine n.

  ise+tege=vus n. iseseisev, omaalgatuslik tegevus

  isetegevus=lane n.

  isetegevus=lik o.

  isetegevus+kontsert n.

  isetegevus+ring n.

  isetegevus+ülevaatus n.

  ise+tegi=ja n.

  ise tekki/ma t.

  ise+tek=e n.

  isetekke=line o. \park\

  ise+tekki=mine n.

  ise valitse/ma t.

  ise+valitse=ja n. piiramatu võimuga valitseja, autokraat

  ise+valits=us n. ühe isiku piiramatul võimul rajanev ainuvalitsus

  isevalitsus=lik o. \kord\

  isevalitsus+vastane o. \võitlus\ isevalitsuse vastu olev

  ise viljastu/ma n.

  ise+viljastu=ja n.

  ise+viljastu=mine n. biol. ühe ja sama organismi sugurakkude liitumine

  ise+viljastuv o. \taim\

  ise voola/ma t.

  ise+vool-voolun. vedeliku v. puistaine liikumine oma raskuse mõjul; piltl. plaanita, juhtimiseta kulg, stiihilisus

  ise võnku/ma t.

  ise+võnku=mine n. füüs.

  ise õppi/ma t.

  ise+õppi=ja n.

  ise+õppi=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur